עתיד הווידיאו בעידן פוסט טלוויזיוני

Embed Size (px)

Text of עתיד הווידיאו בעידן פוסט טלוויזיוני

 • - ,

  :Matthew Ball & Tal Shachar ,9/3/2016

  AFTER TV: VIDEO'S FUTURE WILL BE BIGGER, MORE DIVERSE & PRECARIOUS THAN IT'S PAST

  https://redef.com/author/56a6a4d69cad0912294aa013

 • - ,

  :Matthew Ball & Tal Shachar ,9/3/2016

  AFTER TV: VIDEO'S FUTURE WILL BE BIGGER, MORE DIVERSE & PRECARIOUS

  THAN IT'S PAST

  ( GEN Z , )

  , .

  .

  .

  , . ' ',

  , . ,

  . . ,

  ) , .

  ( , . ,

  .

  : ) PayTV

  . (TV, Hulu, -

  , . .

  (, )

  : ), , VOD

  . , (yesGO

  4-,

  . , 200-

  (. 1 )

  1.

  https://redef.com/author/56a6a4d69cad0912294aa013

 • , ,

  5-. ,

  -18-24 , 34% 12-17( : 2 ) 2-49

  .2010 27% 25-34, 38%

  2.

  , ' ' ) (

  .

  .

  :21- 4

 • 1. The Scale Feed ( ) :

  , PayTV:

  . '' .

  ( Y- (Millennials' ", PayTV :45

  , , .

  ' ' .

  . . , ,

  .

  , -

  .

  : ) Share, ?

  : ) (

  (.yesMax DVR ,

  . ' -

  '

  '/ ,

  . .

  , .

  . . ,

  , . ,

  .

  ) . ?

  (. FOX, , '( ):

  - .

  .

  .

  )

  (, ,

  ( FOX )

  .

  "" . ?

  ,

  ' , ' FOX )

  (. ,

  .

  . -,

  (3 ) 37%?

  3.

 • . , ''

  . "

  , .

  2. The Social Feed

  . , :

  )" , ) ( '

  . (.

  , ' ,

  , , , .

  .

  .

  . ,

  , '

  .(4)

 • 4.

  ' ' ,

  . ,

  ), , (.

  .

  . , ,

  .

  '' .

  . ?

  . , +.

  . , ,

  ' .

  ,

  - ) (.

  , .

  , (. 5 Buzz feed )

  . ,

  .

 • Buzz Feed. 5

  . ?

  )

  (. ,

  : ]

  . , [ '

  .

  .

  ? .

  3. The Identity Feeds : ( ")

  -. :

  ; , , , ',

  .

  ' .

  SyFy .) '' (SyFy

  , , , ' '.

  ( .SyFy )

  , .

  . ( Identity ) ?

  ' . ,

  '' '' .

  . 360

  - ?

  . , , .

  Keeping up with the 360

  Kardashian .)' )' E ,

 • , , , ,

  . . '

  , .

  .

  . ?

  , ) '(.

  , ) ( ) (.

  .

  .

  4. Video Services

  ,

  . .

  .

  - ,

  Long tail . , .

  ,

  , .

  .

  , PayTV , -

  .

  " , , .

  :

  Matthew Ball & Tal Shachar, 9/3/2016 After TV- video's future will be bigger, more diverse &

  precarious than it's past.

  https://redef.com/original/56d0d7db63c0b49f224c5e9f?curator=MediaREDEF&awesm=redef.it_y2Ozhttps://redef.com/original/56d0d7db63c0b49f224c5e9f?curator=MediaREDEF&awesm=redef.it_y2Oz