Bachelor Thesis Defence CZ

  • View
    50

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Marketingov propagace Internet Startup

Marketingov propagace Internet Startup Autor: Pavel ChernyshevVedouc: Ing. Radka Johnov, Ph.D.Oponent: Ing. Ji Ptek, CSc.

bakalsk prce

Cl prcePehled rznch typu Internet Startup. Porovnan jejich metod marketingu, stanoven cl.Praktick zpsoby zefektivnn propagace. Souasn a mon budouc trendy.Marketingov propagace internetovch startup v kad etap vvoje m rznou formu;Velikost rozpotu uruje kvalitu proveden marketingov propagace;Je pm zvislost spnosti marketingov propagace a spnosti internetovho startupu.Vzkumn metodyVzkumn metodyPolostrukturovan rozhovory:

Petr BrzekAbdoc, SourceValentn Dombrovsk Travelatus, Excursiopedia

Hypotzy

VstupNvod na zlepen a zpsoby zefektivnn propagace startup podle etap vvoje.(vzkum trhu, strategie, branding, reklama, web, SEO, sociln site)Ani jedna hypotza se nepotvrdila na 100 %, ale jsou sten pravdiv. Vvoj technologii - souasn a mon budouc trendy (nap.. mobiln trh a online platformy)ZvrOmezujc faktoryVlastn pnos Jak jsou monosti pouiti CRM systmu pro zen vztahu se zkaznky v startupech a jak v souasnosti online databzov informan systmy mou zefektivnit marketing startupu?Jak mte pedstavy o dalm vyuit bakalsk prce?Otzka od vedoucho:Otzka od oponenta:dotazy?