of 17 /17
Khái quát về thương mại điện tử Nguyễn Trung Đức Nguyễn Trung Đức - CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DTC VIỆT NAM 1

Khái quát về TMĐT

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Khái quát về TMĐT

 • Khi qut v thng mi in t 1 Nguyn Trung c Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 2 Ni dung TMT l g? TMT ti Vit Nam Nhng vn t ra khi trin khai TMT Cc gii php Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 3 M u Th gii ang bin i Cng cuc i mi v m ca a nn kinh t i ln v gip nng cao nhn thc x hi, tip cn cng ngh mi Tin trnh hi nhp t ra thch thc ln cho nn kinh t v cc doanh nghip phi nng cao sc cnh tranh Con ngi lun tm kim cng ngh nng cao nng sut, thu li ti a t hot ng thng mi bnh xe, my hi nc, my dt, tu ho, cn cu, in thoi, fax ... -> my tnh v Internet Tin b ca khoa hc cng ngh, c bit l cng ngh thng tin Thng tin nhiu hn, nhanh hn -> thu hp khong cch Giao dch mi lc, mi ni Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 4 TMT l g? TMT n gin l dng phng thc in t lm thng mi E-commerce v e-business S hnh thnh TMT T nhng nm '70, cc mng VAN hot ng v cung cp dch v EDI Cc hot ng thanh ton, vn ti: ETF T gia nhng nm '90, cng ngh web ph bin dn n s ra i ca hng lot website bn hng, in hnh l Amazon v eBay -> thut ng TMT xut hin Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 5 Ti sao ngi ta ni v TMT? M rng phm vi tip th website khng c bin gii Gim chi ph, to thun li cho cc bn giao dch email: tc nhanh, thng tin nhiu khong cch giao dch cng xa, chi ph cng gim Khai thc c ngun thng tin thng mi phong ph thng tin 24/24h, cp nht thng xuyn tm kim, lin lc vi i tc v khch hng M-commerce, U-commerce Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 6 Ti sao ngi ta ni v TMT? Ngi tiu dng a dng ho kh nng la chn Mua sm bt k u v lc no Hng ha s ho c th giao ngay i vi x hi to ra phong cch lm vic, kinh doanh mi gip cc khu vc km pht trin m rng thng mi gip DNVVN khc phc im km li th to ra ng lc ci cch cho c quan nh nc Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 7 Cc hnh thc ca TMT Da theo cc ch th tham gia B2B: mua bn nguyn vt liu, phn phi sn phm B2C: bn l hng ha, dch v G2B: thu thu, u thu G2C: np ph th tc hnh chnh, np pht C2C: mua bn rao vt, u gi Mt cch nhn khc B2B B2C ng dng cng ngh thng tin trong ni b doanh nghip Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 8 Nhng ci tn trong TMT Amazon: bn l eBay: u gi gia nhng ngi tiu dng vi nhau Paypal: dch v thanh ton trc tuyn Google: dch v tm kim thng tin, qua bn qung co Yahoo!: dch v th in t, chat, tm kim thng tin, qua bn qung co Alibaba: bn bun gia cc doanh nghip Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • H tng c s cho TMT Thanh ton Giao kt hp ng Qung co Sn giao dch u thu THNG MI IN T Mua bn 9 ICT: my tnh, ng truyn, gi c, ... X hi: php lut, thu, bo h QSHTT, ... Con ngi: nhn thc, vn ha, tp qun Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • Mt quy trnh TMT 10 hng ha hu hnh hng ha s ha Qung co t hng Phn phi Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM Thanh ton
 • 13 Cc vn cn tho g Ti sao ngi ta e ngi TMT? Ngi bn lo khng thanh ton c Ngi mua lo khng nhn c hng hoc hng sai quy cch Ngi mua lo l thng tin v th tn dng Cc bn th ba Lm th no tin? Xy dng lut php Tuyn truyn o to -> bit r hn, s tin Quan st nhng m hnh thnh cng Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 14 Hng i ca TMT Xy dng lng tin DN ln: da vo thng hiu c DN nh, mi: bt u xy dng lng tin t u, t xa -> kh khn hn Chn lnh vc, phng thc kinh doanh ph hp "Think globally, act locally" TMT s l la chn bt buc, t nhin khi mun hp l ho tng cng on ca quy trnh kinh doanh v cc iu kin cng ngh chn mui. Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 16 TMT ti Vit Nam TMT ang pht trin kh nhanh Thng mi di ng Bnh chn th thao, ca nhc, ti nhc chung, hnh nn, tra cu im thi, ... Dch v gii tr trc tuyn Gia tng s lng nh cung cp, a dng loi hnh dch v c cung cp em li doanh thu ln, tim nng pht trin cao Chng thc in t: VASC, VDC, Nacencom Thanh ton in t: ACB, VCB, EAB Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 17 Nhng vn t ra (i) Hiu bit, nhn thc v TMT Thiu lng tin kh nng gian ln do c th ca mi trng mng cha c vn bn php l iu chnh S cnh tranh ca doanh nghip TMT nc ngoi Bao gi Yahoo!, eBay, Google vo Vit Nam? Thay i tp qun, thi quen mua sm t l chuyn i t ngi xem sang ngi mua Thanh ton (ngn hng) s im chp nhn th cha nhiu, thm ph s dng th Bo v ngi tiu dng trong TMT Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 18 Nhng vn t ra (ii) An ninh - Bo mt chng n cp s th tn dng chng la o, gian ln thng mi b mt thng tin c nhn, phng chng virus, tn cng DoS Cha to c li th thc s gia mua hng trn mng v truyn thng ISBN v bn sch qua mng Cc khi nim mi Ti sn o Thng k TMT Qung co trc tuyn, bn thuc qua mng nh thu trong TMT Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 20 Cc bc tip theo cho TMT i vi doanh nghip Ch ng tm hiu li ch ca TMT Xc nh m hnh TMT thch hp v xy dng k hoch trin khai m hnh ti doanh nghip Tch cc tham gia cc sn giao dch TMT Ch ng gp cc chnh sch v php lut v TMT Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM
 • 22 Kt lun 4 N cho thng mi in t Nhn thc Nhn lc Ni mng Ni dung Mi kin gp xin gi v mail [email protected] Nguyn Trung c - CNG TY CP PHT TRIN THNG HIU DTC VIT NAM