Native Ads

 • View
  29

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. 1. Native Ads l g? 2. Xu th v cc s liu 3. Native Ads ca Novanet 4. Quy trnh 5. Demo hin th - Mng qung co ng cnh Vit Nam u tin
 2. 2. - Mng qung co ng cnh Vit Nam u tin 1. Native Ads l g? 2. Xu th v cc s liu 3. Native Ads ca Novanet 4. Quy trnh 5. Demo hin th
 3. 3. |BT LI CA PR TRUYN THNG|
 4. 4. QUNG CO T NHIN NATIVE ADS: Dng tin ti tr Link trc tip v Landing page ca khch hng. Xut hin nh mt tin tc t nhin trong lung tin m ngi c quan tm. Nh qung co chi tr theo click
 5. 5. L qung co xut hin di dng ni dung tin tc hu ch PR cho doanh nghip, sn phm; ch khng ch l qung co n thun. |Vy Native Ads l g? |
 6. 6. Pay to Play Nh qung co ch phi chi tr theo click |Vy Native Ads l g? |
 7. 7. Bi qung co hin th mt cch t nhin trong lung tin tc m ngi c quan tm |Vy Native Ads l g? |
 8. 8. - Mng qung co ng cnh Vit Nam u tin 1. Native Ads l g? 2. Xu th v cc s liu 3. Native Ads ca Novanet 4. Quy trnh 5. Demo hin th
 9. 9. |D bo tc tng trng ca Native Ads| n v tnh: T la M | S liu o lng ti th trng M | Ngun: www.eMarketer.com QC hin th QC t nhin So snh phn b chi ph cho Social media ti M, 2012-2017
 10. 10. Ngun: Sharethrough and IPG Media lab infography
 11. 11. 73% cc Publisher ln ca th gii trin khai Native Ads S liu o lng ti th trng M | Ngun: www.eMarketer.com
 12. 12. - Mng qung co ng cnh Vit Nam u tin 1. Native Ads l g? 2. Xu th v cc s liu 3. Native Ads ca Novanet 4. Quy trnh 5. Demo hin th
 13. 13. |Li ch ca Native Ads| Qung co mt cch t nhin, do to tin tng vo thng ip cao hn cho ngi c. Qung co hin th trong vng thng tin lin quan gip tip cn ng ngi, ng nhu cu hn. Chi ph hp l hn PR truyn thng Tip cn vi nhiu bo ch trn 1 ti khon duy nht.
 14. 14. |Publishers tiu biu|
 15. 15. - Mng qung co ng cnh Vit Nam u tin 1. Native Ads l g? 2. Xu th v cc s liu 3. Native Ads ca Novanet 4. Quy trnh 5. Demo hin th
 16. 16. |Quy trnh lm qung co Native Ads| Nh qung co NOVANET Publisher Bo co v ti u
 17. 17. Nh qung co NOVANET Publisher Bo co v ti u Thng ip bn cn PR l g? Landing Page kt ni ca bn? Pubs bn chn? Title v Sapo cho cc pub la chn
 18. 18. Thit k Landing page nu nh qung co cn Host Landing page ca nh qung co Gi Title v Sapo cc Pub duyt ng ti Tin qung co ln cc pub c la chn Nh qung co NOVANET Publisher Bo co v ti u
 19. 19. Nh qung co NOVANET Publisher Bo co v ti u Publisher duyt v ng ti Title, Sapo v hnh nh
 20. 20. NOVANET o lng hiu qu ca chin dch PR NOVANET cung cp bo co cho khch hng nhm ti u chin dch PR. Nh qung co NOVANE T Publisher Bo co v ti u
 21. 21. - Mng qung co ng cnh Vit Nam u tin 1. Native Ads l g? 2. Xu th v cc s liu 3. Native Ads ca Novanet 4. Quy trnh 5. Demo hin th
 22. 22. Hin th URL ch Demo hin th bi PR
 23. 23. Ngi c click vo tin bi Kt ni trc tip v LP ca khch hng Gia tng t l chuyn i, ti a ha doanh thu
 24. 24. Hotline: 01233 24 3636 Website: http://novanet.vn Vui lng lin h