SXSW 2017: Key Takeaways

 • View
  346

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SXSW 2017: Key Takeaways

 • #techhumanized

  http://www.mediafeed.pl

 • Wstp

  Photo: fubiz.net

  Kolejna edycja SXSW przesza do historii. Cho by to mj 4 udzia z rzdu w tej konferencji przyznam, e tegoroczny wyjazd okaza si dotd najbardziej udanym. Ze wszystkich SXSW na ktrych byem, ten by najmocniej wyspecjalizowanym oraz najbardziej horyzontalnie rozwinitym wydarzeniem - poruszano tematy z kilkunastu wiodcych dziedzin ycia. Od genetyki poprzez nanotechnologi, race problemy spoeczne, po najbardziejobiecujce nowe technologie. Poziom prezentowanej przez speakerw wiedzy by tak wysoki, e czasem czuem si, jak na sympozjum medycznym, a innym razem, jak podczas konferencji na temat przyszoci transportu czy rozwoju sztucznej inteligencji.

  Za przykad interdyscyplinarnoci SXSW17 niech posuy keynote speech Jennifer Doudny. Wsptwrczyni technologii CRISPR-CAS9 mwia w szczegach o edycji ludzkich genw na wypenionej po brzegi najwikszej hali konferencji.

  To przypomniao mi ponownie, e SXSW, jak aden inny event na wiecie, bardziej ni na ostatnich modach czy premierach nowych produktw, skupiony jest wok generowania dyskusji na temat globalnych problemw lub wyzwa.

  SXSW to nie CES, ani te nie Cannes Festival. Moe podobna skala, lecz na pewno nie ma tu blichtru. Si tego wydarzenia stanowi ludzie - najwiksi eksperci w swoich branach, ktrych w tej iloci trudno spotka gdziekolwiek indziej na wiecie. To wanie oni, wsplnie z uczestnikami (uwielbiam kolejki do mikrofonu podczas sesji Q&A) powoduja, e Austin w marcu jest najlepszym miejscem do rozmw na temat tego, co ksztatuje i zmienia otaczajcy nas wiat.

  Edycja 2014 dotyczya wiata postsnowdenowskiego, 2015 - przyszoci VR, 2016 zdominowa storytelling. W 2017 marki krytycznie i z obaw (rozwj AI) spojrzay na rol technologii w naszym yciu. Just because its really cool and interesting doesnt necessarily make it important - sowa Brucea Sterlinga, futurysty i ikony SXSW, stanowi wietne podsumowanie tegorocznej edycji i jej tematu wiodcego.

  Adam Przedzik

  2#techhumanized

 • Photo: Materiay wasne

  Intelligent Future

 • Intelligent Future

  Photo: fubiz.net

  Rozwj SI (Sztucznej Inteligencji) by w tym roku zdecydowanie tematem przewodnim. Zarwno pod ktem omawiania moliwoci, jakie otwieraj nauczanie maszynowe i zaawansowane algorytmy, jak rwnie w sferze obostrze, kontroli oraz etyki.

  W odrnieniu od ubiegych lat, rozmawiano wiele o zasadach, jakie powinny przywieca rozwojowi inteligencji maszyn, sposobie projektowania interakcji z technologi i o wzorcach norm etycznych, ktre powinnimy przekazywa urzdzeniom samouczcym si. Wszystko po to, by wychodzi naprzeciw czarnym scenariuszom przyszoci, krelonym przez futurystw i multimiliarderom z Silicon Valley.

  Szeroko komentowano wpyw SI na cay rynek pracy - wiele mwiono o plusach i minusach testw i wprowadzania BDG (Bezwarunkowego Dochodu Gwarantowanego). Dostao si rwnie reklamie programmatic (kupowanej przez algorytmy) za wywietlanie kreacji przy filmach o niestosownej tematyce.

  SI ju dzi wpywa na wiele obszarw naszego ycia. Drugi rok z rzdu przekonywa o tym IBM (tu rok ubiegy) w swoim Cognitive House. Jak stwierdzi Phil Gilbert z tej wanie firmy technologia kognitywna bdzie we wszystkim, co nas otacza. Od medycyny predyktywnej, przez wsparcie w walce z mow nienawici w sieci, po wykorzystanie w ekonomii czy zarzdzaniu decyzyjnoci w przedsibiorstwach. To wszystko w cigu 2-5 lat.

  Zdaniem futurologa Brucea Sterlinga rozwj SI przebiega tak gwatownie, e mgby nas wszystkich niebawem pozbawi pracy (a nawet ycia). Wydwik sesji nt. SI by - na szczcie - spjny i optymistyczny: przed nami zupenie nowa era, warto ju dzi rozmawia i opracowywa jednolite normy formalne oraz etyczne projektowania rozwiza, wspieranych inteligentnymi algorytmami. Do ugrania jest wiele. W wielu obszarach ju dzi widzimy ludzkie ograniczenia, tu wanie SI mogaby rozszerzy nasze umiejtnoci (tzw. Augmented Intelligence). Przykady? Medycyna, prawo, ekonomia, informacje, ubezpieczenia.

  To, jakie wartoci przekaemy SI bdzie decydowao si ju w najbliszych latach. Tego etapu nie mona zbagatelizowa.

  4#techhumanized

  Uycie SI w medycynie predyktywnej moe zaoszczdzi nawet 20% wydatkw pastwa na ochronzdrowia.

  https://www.nytimes.com/aponline/2017/03/24/business/ap-us-google-youtube-ad-boycott.htmlhttp://mediafeed.pl/data-is-the-new-oil-spacer-cognitive-house-domu-wypelnionym-technologiami-kognitywnymi/

 • Computers! We Need To Talk!

  Photo: dion gillard /Flickr CC/

 • Computers! We Need To Talk!

  Photo: fubiz.net

  W 1994 roku maszyny majce za zadanie zinterpretowa ludzki jzyk myliy si niemal w 100% prb. W 2013 wskanik bdu wynosi ju tylko 23%. Eksperci od NLP (Natural Language Processing - technologia przetwarzania jzyka naturalnego przez komputer) przewiduj, e w 2017 maszyny bd potrafiy poprawnie przeanalizowa wypowiadane do nich sowa w 94% przypadkw. Postp w tej dziedzinie nastpi niesamowicie szybko i wiele wskazuje, e z kadym kolejnym rokiem coraz wicej bdziemy mwili do otaczajcych nas urzdze.

  Cho na dzie dzisiejszy wci daleko nam do merytorycznej lub choby pynnej wymiany zda z urzdzeniami asystujcymi pokroju Google Home i Amazon Echo, ich obecno w naszych domach stanowi dla twrcw tej technologii trening, umoliwiajcy szybkie wprowadzanie usprawnie w komuni-kacji Human 2 Machine. Jako uytkownicy natomiast, uczymy si dziki temu mwienia do urzdze - nie robilimy tego nigdy wczeniej.

  Zwrot w kierunku gosu jako interfejsu, ktry czy nas bdzie z technologi, podkrelano wiele razy podczas panelowych dyskusji. Niektrzy prelegenci przyznawali wrcz, e komunikacja werbalna w kolejnych latach wypieraa bdzie (a do ich penego zastpienia) ekrany i panele dotykowe. W kwestii najlepszych wdroe dominoway oczywicie te, wykorzystujce Alex - system kontroli gosu od Amazona (integracje z samochodami, pocztki wykorzystywania w E-Commerce). Szczeglnuwagzwrcio rwnie rozwizanie dziaajce w stanie Georgia - osoby niewidome mog zadzwoni na specjalny numer telefonu, ktry czy je z botem, czytajcym im zawarto niemal kadej strony internetowej.

  Mimo tego, e to dopiero pocztek naszych rozmw z technologi, warto pamita, e ich zaawansowana forma jest tu za rogiem. Rynek urzdze gosowych w 2020 roku wart bdzie 40 mld USD, w tym czasie asystent Echo od Amazona osignie warto10 mld. Przykad zastosowania za kilka lat? Poczenie zaawansowanej inteligencji maszyn i komunikacji werbalnej w formie urzdzenia, ktre w 100% zrozumie kontekst naszych wypowiedzi, co za tym idzie, jeszcze precyzyjniej odpowiadao bdzie na nasze zapytania.

  6#techhumanized

  65% posiadaczy Amazon Echo przynajmniej jeden raz dokonao zakupu gosowo, a 85% z nich ponowia zakupy.

 • Health Powered By Tech

  Photo: Caroline Davis2010 /Flickr CC/

 • Health Powered By Tech

  Photo: fubiz.net

  Dziedzina medycyny i zdrowia wspieranego technologi jest t, ktra na przestrzeni ostatnich lat urosa na SXSW najszybciej. Tym razem bya to jedna z gwnych cieek tematycznych, obejmujca a 70 prezentacji i dyskusji, w trakcie ktrych mwiono m.in. o wykorzystaniu VR oraz gamingu (sic!) w medycynie, wyduaniu wieku, technologii edycji genw i oczywicie zastosowaniu SI.

  Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji jest wiodcym tematem w nowoczesnej medycynie, czego przykadem jest uycie IBM Watsona do analizy ogromnych zbiorw danych celem lepszego i szybszego wnioskowania oraz stawiania bardziej precyzyjnych diagnoz lekarskich. O technologii kognitywnej i przyszoci medycyny w swoim wystpieniu mwia m.in. Ginni Rometty (CEO IBM), ktrej prezentacja zostaa wyjtkowo entuzjastycznie przyjta przez publiczno.

  Z kolei Jamie Metzl podkrela, jak du rol niebawem odegraj biotechnologie IVF (In-Vitro) oraz CRISPR-CAS9 w obszarze genetycznych usprawnie czowieka. Jego zdaniem inynieria genetyczna z kazdym rokiem coraz bardziej przyblia biologi w kierunku dziedziny IT.

  Joe Biden, byy wiceprezydent USA, w swoim wystpieniu mwi o badaniach majcych na celu wynalezienie leku na raka (warto projektu to ok. 6,3 mld USD), natomiast wykad Jennifer Doudny przycign tak due tumy, e kolejka do wejcia rozcigna si na cae dwa pitra centrum kongresowego. Po mocno technicznej prezentacji wsptwrczyni metody CRISPR-CAS9, jednym z najczciej zadawanych pyta byo to, dotyczce moliwoci projektowania dzieci w przyszoci wedug uznania rodzicw, przy uyciu precyzyjnej edycji genw. Doudna wykluczya dystopijn wizj, przynajmniej na jakiczas (Nie jestemy nawet tego blisko), dajc jednak do zrozumienia, e dyskusja wok etyki edycji genw powinna jutrwa, z uwagi na szybkie postpy w tej dziedzinie.

  Tegoroczny SXSW to rwnie kilka ciekawych innowacji z obszaru health & wellness:

  * Medici - nazywana WhatsAppem brany medycznej aplikacja - pozwala na bezporedni konwersacj z lekarzami wielu specjalizacji* Habit - usuga 100% spersonalizowanego planu ywieniowego, ktrego opracowanie zaczyna sitestem i analiz przy uyciu Nutrition Test Kitu - zestawu do pobierania prbek od pacjenta * Sleepwise - tracker snu od Panasonica, ktry po zebraniu i analizie danych wpywa na inne urzdzenia w domu, ksztatujce (czsto ze) nawyki uytkownika (pny sen / zbyt duo ekranu i blue light itd.)

  8#techhumanized

  https://www.ibm.com/blogs/watson-health/ginni-rometty-himss17/http://jamiemetzl.com/https://medici.md/https://habit.com/http://gccatapult.panasonic.com/wellness_support/en/prototype/sleepwise.php

 • Near Smart Mobility

  Photo: Ford Company

 • Near Smart Mobility

  Photo: fubiz.net

  Nie bdzie dla nikogo zaskoczeniem fakt, e temat pojazdw autonomicznych by bardzo czsto poruszany podczas paneli nt. mobilnoci i motoryzacji. Skoro niemal kady producent z brany moto pracuje nad wasnym pojazdem tego typu, jest oczywistym,