of 11 /11
Noèlia González 1

50 Catalanisme Republ NoèLia G

Embed Size (px)

Text of 50 Catalanisme Republ NoèLia G

Page 1: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

Noèlia González 1

Page 2: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

3.1. La consolidació de la Lliga Regionalista

3.2. La coalició Solidaritat Catalana- El moviment solidari- La crisi de Solidaritat

3.3. El catalanisme d’esquerres

3.4. L’impacte de la Setmana Tràgica a Barcelona- El conflicte al Marroc- La mobilització popular i les seves conseqüències

2

Page 3: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

Enric Prat de la Riba

3

Autonomia políticaLliga

Intervenir en política

espanyola

ModernitzarEstat

Descentralitzar Estat

Francesc Cambó

Dirigents principals

“Catalunya endins” “Catalunya

enfora”

Page 4: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

4

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

1901 1903 1905 1907 1908 1910 1914 1916 1918 1919 1920 1923

ELECCIONS GENERALS. RESULTATS ELECTORALS A BARCELONA (1901-1923)

Lerrouxistes i radicals Lliga Regionalista i aliatsSolidaritat Catalana Coalició republicanaNacionalistes republicans

Page 5: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

5

El moviment solidari

Llei de jurisdiccions

Solidaritat Catalana

Solidaritat Catalana

Des dels carlins fins als

republicans federals

Partits dràstics i els lerrouxistes

Forces catalanes

Page 6: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

6

Programa del Tívoli

Derogació de la Llei de

jurisdiccions

Autogovern de Catalunya

Cartell per promoure el vot a la candidatura de Solidaritat l’any

1907

Page 7: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

7

La crisi de Solidaritat

Trencament Solidaritat Catalana

Discrepàncies entre els

diferents partits

Reforma de l’administració

local(1907)

Lliga s’oposa a un projecte de l’ajuntament de

Barcelona(1908)

Setmana Tràgica(1909)

Antonio Maura (Partido Conservador)

Page 8: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

8

Lliga (1904)

Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la

Indústria (CADCI)(1904)

Centre Nacionalista Republicà

(1906)

Nacionalista-Democràtic-Republicà

Associació política i social-Vinculat al

obrerisme

Solidaritat de Catalunya

Apropament forces

republicanes d’esquerra

Unió Federal Nacionalista Republicana

(UFNR)

Parit Radical

Pacte de Sant Gervasi

Fins 1916

Page 9: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

9

El conflicte al MarrocLa Conferència d’Algesires (1906) Tractat Hispanofrancès (1912)

Estableixen protectorat francoespanyol al Marroc

Espanya El Rif

-Obligació:- Pacificar-lo-Administrar-lo

-Interès espanyol:- Beneficis econòmics- Recuperar prestigi exèrcit- Espanya una potència colonial

Terrenys del Rif

Rifenys s’organitzen en Cabiles

1909: Rifenys derroten a les tropes espanyoles

Com a conseqüència:- S’han d’augmentar els soldats espanyols- Els soldats van al Rif des de Barcelona

A Barcelona: moviment de protestes populars

Barranco del Lobo

Page 10: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

10

La mobilització popular i les seves conseqüències

- Republicans lerrouxistes- Socialistes- Anarquistes

Comitè de vaga Vaga general

RevoltaPopular

Rebuighegemonia

Social

CulturalAntimilitarista

Autoritats declaren Estat de Guerra

Govern de Maura

Repressió forta

Onada de protestants

Cau govern conservador

de Maura

Francesc Ferrer i Guàrdia

Pedagog, anarquista i fundador de l’Escola

Moderna

Page 11: 50 Catalanisme Republ NoèLia G

11

Catalunya

Lerrouxistes Perden influència entre els treballadors

Afavoreix anarquisme

Coalició Solidaritat Catalana

DesintegraLliga Regionalista

Perd eleccions 1910

A causa d’haver donat suport a la

repressió

Pel comportament oportunista dels seus

dirigents