#CampingVRT: Hoe helpen jongeren de openbare omroep aan nieuws op hun maat?

 • View
  25

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of #CampingVRT: Hoe helpen jongeren de openbare omroep aan nieuws op hun maat?

 • #CampingVRTHoehelpenjongerende

  openbareomroepaannieuwsophunmaat

  @MichOpgenhaffenInstituteforMediaStudies

 • Organisatie0mroepblijftreferentie

  ConsumptieMainstream

  mediabelangrijk

  ProductNoodaan

  nieuwevormen

 • Exploratieeninnovatie

  Werkveld Opleidingen

  Tijdenruimte

  Exploratieipv uitvoer

  #profielenen vaardigheden

  Samenwerkingmetopleidingen

  Tijdenruimte

  Exploratieipv uitvoer

  #profielenenvaardigheden

  Samenwerkingmetwerkveld

 • Nieuwslab:Interdisciplinairenieuwsredactie

  Samenwerkingvanverschillendeprofielen

  Binnenmaartegelijkbuiten bestaandenieuwsredactie

  Focusop(iteratieve)innovatie

 • #campingVRT Studentenuit#opleidingen(journalistiek,computerwetenschap,multimedia,design,)

  Extra-curriculair 1voltijdseweek(sept2015+sept2016) AlsaparteredactieopVRT InopdrachtvanVranckx,TerZake,deredactie.be

  Nieuwsvoorendoorjongeren

 • Voorbeeld1

 • Voorbeeld2

 • Lessons learned Hetwerkt!

  StudentenenVRTevaluerenhetprojectalszeerwaardevol

  Studentenlerenelkaarstaalspreken

  VRTkonnieuweprofielenrecruteren

 • Meerinfo?

  www.nieuwslab.be

  www.facebook.com/nieuwslab

  Michael.Opgenhaffen@kuleuven.be