Cnv jaarverslag 2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het CNV is een vereniging van 10 zelfstandige vakorganisaties. Als naar het totaal van de bij die bonden aangesloten leden wordt gekeken dan valt op dat in de loop van 2008 een einde is gekomen aan het ledenverlies. Deze ledengroei zette zich in 2009 gelukkig voort. Met man en macht wordt er gewerkt om duidelijk te maken welke betekenis van het CNV-lidmaatschap heeft en om mensen er van te overtuigen zich bij het CNV aan te sluiten. Het ledenaantal groeide met 2.052 van 334.668 tot 336.720. Daarbij viel opnieuw op dat het aantal vrouwelijke leden sterker groeit dan het aantal mannelijke. Begin 2010 telt het CNV meer dan 100.000 vrouwelijke leden

Text of Cnv jaarverslag 2009

  • 1. 66e Verslag van hetChristelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari 31 december 2009
  • 2. 2
  • 3. Inleiding2009 was een bijzonder jaar. Het CNV herdacht dat het 100 jaar geleden werd opgericht. Metdankbaarheid keken wij terug, maar vooral vooruit. De economische recessie kreeg ons land in zijngreep, de discussies over de verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaartrokken de aandacht.CNV 100 jaar stond in het teken van het CNV als een vakverbond met idealen. In de loop van hetjaar werden zeven projecten uitgevoerd die gemeen hadden dat zij een ideaal van het CNV eenklein beetje dichterbij brachten. Het hoogtepunt van de jubileumactiviteiten was de Week van hetCNV. Van 15 tot 21 november werd het jubileum op allerlei manieren gevierd. De start werdgevormd door een liturgische viering op 15 november in aanwezigheid van H.M. de Koningin, hetslot was een dag waarop wij met honderden vrijwilligers het jubileum feestelijk vierden.Het CNV is een vereniging van 10 zelfstandige vakorganisaties. Als naar het totaal van de bij diebonden aangesloten leden wordt gekeken dan valt op dat in de loop van 2008 een einde isgekomen aan het ledenverlies. Deze ledengroei zette zich in 2009 gelukkig voort. Met man enmacht wordt er gewerkt om duidelijk te maken welke betekenis van het CNV-lidmaatschap heeft enom mensen er van te overtuigen zich bij het CNV aan te sluiten. Het ledenaantal groeide met 2.052van 334.668 tot 336.720. Daarbij viel opnieuw op dat het aantal vrouwelijke leden sterker groeitdan het aantal mannelijke. Begin 2010 telt het CNV meer dan 100.000 vrouwelijke leden.In afwijking van vorige verslagen is in dit verslag het hoofdstuk over de ontwikkelingen bij debonden niet opgenomen. De summiere weergave van de bondsactiviteiten deed geen recht aan decomplexiteit die bonden in hun dagelijks werk ondervinden en die in de eigen verslagen wel totuiting kan worden gebracht.Pieter de VenteAlgemeen secretaris 3
  • 4. InhoudsopgaveInleiding............................................................................................................................. 3Inhoudsopgave ................................................................................................................... 41. Het jaar in vogelvlucht .................................................................................................. 52. Mission statement........................................................................................................123. CNV 100 jaar ..............................................................................................................13 3.1. De aftrap............................................................................................................13 3.2. De zeven idealen van het CNV ..............................................................................13 3.3. De Week van het CNV ..........................................................................................174. Maatschappelijke actie .................................................................................................19 4.1. Programma Beleid ...............................................................................................19 4.2. Communicatie .....................................................................................................20 4.3. Programma Internationaal / CNV Internationaal ......................................................23 4.3.1. Algemeen....................................................................................................23 4.3.2. Belangenbehartiging en Beleidsbenvloeding....................................................23 4.3.3. Draagvlakversterking en Voorlichting..............................................................24 4.3.4. Versterking van Zuidelijke partnerorganisaties.................................................245. Dienstverlening ...........................................................................................................26 5.1. CNV Ledenservice................................................................................................26 5.1.1. Opleiding en Training....................................................................................26 5.1.2. Vertrouwenspersonen WAO/WIA ....................................................................26 5.1.3. Belastingservice...........................................................................................26 5.1.4. Marketing Belastingservice ............................................................................27 5.1.5. Projectleiderschap CNV 65plus .......................................................................27 5.1.6. CNV Jubilarissen ..........................................................................................27 5.1.7. HRM vrijwilligers ..........................................................................................28 5.1.8. CNV vertegenwoordigingen ...........................................................................28 5.2. Jaarverslag CNV Rechtshulp 2009..........................................................................28 5.2.1. Rechtshulpverlening .....................................................................................28 5.2.2. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij CNV Rechtshulp .....................................29 5.2.3. Plan van aanpak ..........................................................................................296. Vereniging ..................................................................................................................31 6.1. Rechtsvorm en doel .............................................................................................31 6.2. Algemeen en Dagelijks Bestuur .............................................................................32 6.3. Leiding van de werkorganisatie .............................................................................33 6.4. Ondernemingsraad (OR).......................................................................................33 6.5. Organisatiestructuur ............................................................................................34 6.6. Personele ontwikkelingen .....................................................................................35 6.7. De financiering ....................................................................................................36 6.8. Samenwerking ....................................................................................................36 6.9. Methoden ...........................................................................................................37 6.10. Communicatie .....................................................................................................37 6.11. Jaarverslag .........................................................................................................377. Ledenontwikkeling .......................................................................................................398. Financin....................................................................................................................41 4
  • 5. 1. Het jaar in vogelvlucht12 januariCNV-voorzitter Ren Paas zegt tijdens zijn traditionele Nieuwjaarstoespraak met slimmemaatregelen de recessie te willen aanpakken: "we moeten ondernemen, innoveren en investeren inopleiding en ontwikkeling. Het is tijd voor een beschavingsoffensief in ondernemingen en voorlange termijn oplossingen. Ook staat hij stil bij het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat hetCNV is opgericht.29 januariMet het symposium Wat is er aan de hand in Nederland, met minister J.P.H. Donner als een vande sprekers, wordt afscheid genomen van Rienk van Splunder. Met de woorden Er is een tijd vankomen en een tijd van gaan en mijn tijd van gaan is gekomen neemt hij na ruim dertig jaarafscheid van het CNV. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontvangt Van Splunder uit handen van deminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een koninklijke onderscheiding; hij wordt ridder inde orde van Oranje Nassau.10 februariCNV-voorzitter Ren Paas dringt aan op actie bij het kabinet. Hij wil met nieuwe maatregelen devolgende fase van de crisis bestrijden. Als het kabinet niet krachtig optreedt, verliezen duizendenmensen hun werk, terwijl dat niet nodig is. Het is onbegrijpelijk dat ministers kostbare tijdverprutsen met geworstel over onderlinge taboes.19 februariHet kabinet schendt afspraken die tijdens het najaarsakkoord zijn gemaakt over de maximeringvan de ontslagvergoeding. In het wetsvoorstel zijn mogelijkheden om individueel, in caos of in eenSociaal Plan af te wijken niet meer mogelijk. Dat is niet afgesproken, daarom moet de minister ditwetsvoorstel intrekken, zegt CNV-voorzitter Ren Paa