Tìm đối tác thu mua gỗ cây hông

Embed Size (px)

Text of Tìm đối tác thu mua gỗ cây hông

Tm i tc thu mua g cy hng lu di

Tm i tc thu mua g cy hng lu diCng ty Mi trng xanh Chu t ho l n v cung cp ging cy Paulownia thun chng Vit Nam dng cho cc d n trng v gy rng.

Cung ng cy ging Paulownia- Ging Cy Hng

- H tr ton b v k thut Paulownia -cy Hng.- Thu mua g Paulownia - G Hng. - Thc hin cc d n trng rng cho cc doanh nghip c yu cu.- Hp tc pht trin cc d n trng rng Paulownia - Cy hng.- Cung cp cy xanh cho cc d n trng cy xanh - Paulownia - Cy Hng.

Cy hng, paulownia, cung cp ging cy hng, g cy hng1Tm i tc thu mua g cy hng lu diCung cp G Paulownia S Lng Ln.- G Paulownia l loi g c gi tr kinh t cao- G paulownia qu hn g P-mu,

- Do c tnh g ca cy Paulownia rt cng v nh vi dung trng (Specific gravity) bng 0,265 g/cm3.- Chu lc cao, khng b cong vnh, chy chm nn c dung ch to du thuyn, trang tr ni tht cao cp (Ayan et al., 2003; Clatterbuck v Hodges, 2004).- Ngoi ra, cy Paulownia cn c hm lng cellulose cao (46 - 49%), hemicellulose 22 - 25%, lignin 21 - 23% rt thch hp lm nguyn liu cho mt s ngnh cng nghip quan trng nh: sn xut cn cng nghip,- Cung cp ngun nng lng cht t v lm bt giy in tin (Ayan et al., 2003; Woods, 2008).Chng ti rt mong hp tc vi qu v, mc tiu mang li s pht trin cho x hi gp phn ci thin mi trng sng.

Cy hng, paulownia, cung cp ging cy hng, g cy hng

2Mi chi tit xin lin hCNG TY MI TRNG XANH CHUa ch: 767/12 Trn Hng o, Phng 1, Q.5 , Tp.HCMin thoi: 08. 38 38 38 86 Hotline: 0909 01 07 01 - Mr.SinhEmail: moitruongxanhachau@gmail.com - info@paulownia.com.vnWebsite:www.cayhong.com - www.muabango.net -www.paulownia.com.vn

Mi truong xanh chu3