Wohnungssuche: Tipps für Migranten (türkisch)

  • View
    45

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Wohnungssuche: Tipps für Migranten (türkisch)

1. Ev Ararken Eit Haklar?! Gmenlere neriler Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kusaklararasi Iliskiler, Aile, Kadin ve Uyum Bakanlndan destek alarak 2. Anti-Irklk Bilgilendirme Merkezi ARIC-NRW e.V. anti-rklk alannda alanlar iin 10 yldr uygulamaya ynelik bir bavuru yeri oluturmaktadr. Bizler, angaje insanlar ve giriimleri ayrmcla ve rkla kar yrttkleri almalarda bir ok ynden desteklemeyi grev edindik. Kltrleraras ve anti-rk eitim almas ARIC-NRW e.V. dier almalarn yansra genler, okullar ve genlik almas alan ve okullardan fikir nderleri iin projeler yrtmektedir. Bu zamana kadar 100den fazla okul ile ibirlii yaparak byk toplantlar erevesinde seminer ve pratik eitimler (training) yrttk. Anti-ayrmclk almas Kuzeyren-Vestfalya (NRW) hkmetleri 1997 ylndan beri yrttmz anti-ayrmclk projesini desteklemektedirler. Kuzeyren-Vestfalya Eyaletinin uyum (entegrasyon) ile ilgili artan abalar ve Eit Davran Yasasnn karlmas ile ilgili tartmalar, anti-ayrmclk almalarnn nnde henz byk grevler bulunduunu gstermektedir. Bu faaliyetler erevesinde ARIC-NRW e.V. u alanlarda almaktadr: Kuzeyren-Vestfalya ayrmcla kar brolar ann koordinasyonu (www.NRWgegenDiskriminierung.de) www.diskriminierung-melden.de - Ayrmclk olaylarnn ve ayrmclk unsurlarnn online kayd (www.erdd.de olarak da bilinir) Ayrmcla kar faaliyetle ilgili yaynlar ve Avrupa Birlii Eit Davranma Talimatnamesinin Almanyada uygulanmas Ayrmclktan madur olanlar iin danmanlk Gmenlere ynelik, anti-rklk alannda ve gmen rgtleri erevesinde alan fikir nderleri iin altaylar (workshops) Avrupa Birlii projesi olan GET in zel Sektrde Eit Davranlmas iin Klavuz (2004-2006). Bu projenin websitesi: www.getin-online.net Faaliyetlerimizin Desteklenmesi almalarmz srdrebilmek iin sizlerin desteine muhtacz. Bizimle irtibata geerek derneimize ye olunuz. Bir kerelik balar da her zaman sevinle karlyoruz. 3. nsz Elinizdeki bror Duisburg Irkla Kar Telefon/Irk Ayrmcla Kar Bro e.V (ART) tarafndan yrtlm olan Konut piyasasnda ayrmclk etnik aznlklarn Duisburgta ev ararken karlatklar meseleler projesinin sonucudur. 2002 ylnda Duisburgta kiralk ev arayan ve kiralk ev sunan kiilerle grmeler yaplmtr. Bu iki gruptan ev arayanlar grubu yabanc lkelerden Almanyaya g etmi kiilerden, kiralk ev sunanlar grubu ise zel ev sahipleri, kiralk konut ina eden irketler ve emlaklardan olumaktayd. Kiralkevsunanlargrubuileyaplangrmelerindeerlendirilmesi Duisburger Institut fr Sprach- und Sozialforschung (DISS) tarafndan gerekletirilmitir. Bror: Duisburg Irkla Kar Telefon/Irk Ayrmcla Kar Bro e.V (ART) ve Irkla Kar Bilgilendirme Merkezi (ARIC-NRW e. V.) Bu proje NRW Eyaletinin , Sosyal Meseleler, Mesleki Eitim ve Teknoloji Bakanl (Gnmzde: Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kusaklararasi Iliskiler, Aile, Kadin ve Uyum Bakanl) tarafndan desteklenmitir. Not: 2004 yln temmuz aynda Duisburg Irkla Kar Telefon (ART) apatld. Bunu ramen btn yardim isteyenlere iin Irkla Kar Bilgilendirme Merkezi (ARIC-NRW e. V.) ART`n izinle bu bror yaynlad (2006 aralk itibariyla). 2007 ocak aynda 3 4. Herausgeber: ARIC-NRW e.V. Friedenstrae 11 47053 Duisburg Tel: +49 203 93 51 570 Fax: +49 203 298 36 18 oder +49 203 93 57 466 e-mail: info@aric-nrw.de www.aric-nrw.de 5. Endeks nsz 3 1. Giri 6 2. Kiralk konut arayanlara tavsiyeler 8 2.1. Aramaya balarken 8 2.2 Daire aramann yollar 9 2.3 Ilk irtibat 11 2.4 Dairenin gezilmesi 11 2.4.1 Ev arayanlar iin stratejiler 12 2.4.2 n yarglar daha batan gidermeye aln 13 2.4.3 Ayrmc szlere kar nasl tepki Gsterebiliriniz 13 2.4.4 Grmeyi nasl ynlendirmeli? 14 2.5 Kira mukavelesinin yaplp imzalanmas 15 3. Ayrmcla kar bavurulabilecek hukuk yollar 16 4. Tavsiyeler ve adresler (2006 aralk itibariyla) 18 4.1 Ayrmcla kar brolar 18 4.2. Danmanlk sunulan yerler 20 4.3. Duisburg Belediyesinin Daire ve Hizmetleri Belediyenin Kiralk Konut ve Kirac Bulma Dairesi 29 (Kommunale Wohnungsvermittlungsstelle) 4.4. Kiraclar iin danmanlk hizmetleri 31 4.5. Kiralk Konut na Eden irketler 32 6. 1. Giri Ayrmclk ender rastlanan bir davran deildir. Tam tersine, ayrmclk Almanyaya yabanc lkelerden g etmi kiilerin, kara derili Almanlarn, snmac olarak Almanyaya gelenlerin ve dier etnik ve dinsel aznlklarn her gn karlatklar bir meseledir. zel kiilerin bireysel olarak eitsiz davrannn yansra yabanc lkelerdenAlmanyayagetmiinsanlarakarayrmcdavran yapsal ve kurumsal temellere de dayanmaktadr. Bu balamda yabanclar ile ilgili yasalar veya seim yasas akla geliyor. Kiralk konut piyasas da ayrmclktan payn almaktadr. Kiralk konut sunan zel kiilerin de ounluk toplumunun dier yeleri gibi, etnik ve dinsel aznlklara kar, n yarglarn belirgin izlerini tayan ciddi ekinceleri mevcuttur. Ne var ki bu kiiler ounlukla kendi n yarglarn aka dile getirmeyip, dier kiraclarn kar kacan, daha nceden kt deneyimlerle karlatklarn syleyip ve bir dizi daha baka gerekeleri ne srerek, tabir yerindeyse, bu bahanelerin arkasna saklanmaktadrlar. Yabanc lkelerden Almanyaya g etmi insanlar kiralk konut sunan irketlere bavurduklarnda ise sk sk sz konusu dairelerin bo durmasna ramen kendilerine bunlarn kiraya verilmi olduu sylenmektedir. Hatta baz ehirlerde sosyal konut binalarna bir takm kotalar bile koyulmu bulunuyor. Nfusun youn olarak topland bir ok blgede olduu gibi Duisburgta da nfus gruplarnn belli mahallelerde younlamas gzlenmektedir1 . Marxloh veya Hochfeld 1 Kaynak: Stadt Duisburg Einwohnerstatistik, GFW Duisburg, Stand 21.12.2001 6 7. gibi dezavantajl diye adlandrlan semtlerde gmenlerin semt sakinleri arasndaki oran ekici semtlere kyasla daha yksektir. Bu durumun ok ynl sebeplerini incelemek bu brorn erevesini aar. Bu balamda nemli rol oynayan etken yumaklarndan biri phesiz yabanc lkelerden Almanyaya g eden insanlarn sosyal ve ekonomik durumudur. nk bu insanlar bugn de ortalamadan daha dk gelir elde edebilmekte, daha kt eitim imkanlarna sahib olabilmekte ve isizlikten daha fazla oranda etkilenmektedirler. Gerekkamuoyundavesiyasialanda,gereksemedyadayrtlen tartmalarda bu karmak etmenlerin incelenmesi yerine onlar zaten kendi aralarnda kalmak istiyorlar gibilerinden basma kalp grler ne srlmektedir. Buna bir de ounluk mensuplarnn nyarglar ve korkular eklenmektedir. Bunun sonucu olarak zellikle Duisburgun ekici semtlerinde kiralk ev arandnda ayrmc davranlarla daha sk kar- laldn gzlemliyoruz. Elinizdeki bror ancak bir kk katk olabilir ve elbette ounluk toplumu iin zorunlu ve ge kalm olan tavr deiikliinin yerini tutamaz. Eit haklara dayal bir inter- kltrel beraberlie varabilmek iin daha fazla ve daha etkili yapsal ve kurumsal abalar zorunludur. Bu brorn kiralk ev arayanlarn kendilerine olan gven- lerini pekitirmeye, onlara zm yollar ve tepki imkanlar gstermeye, ve nfus gruplarnn belli semtlerde daha da fazla younlamasn nlemeye katkda bulunacan mid ediyoruz. 7 8. 2. Kiralk konut arayanlara tavsiyeler 2.1. Aramaya balarken Gerek bir daireyi kiraya verenlerin, gerekse kiralamak iste- yenlerin byk ounluu sz konusu dairenin uzun vadeli kiralanmasn isterler. Yaplan grmelerde bu nokta arpc bir ekilde gze arpt. Hele kiraya veren zel bir kii ise, kiraclarn sk sk deimemesine daha da ok nem verir. Bu nedenle daha ie girimeden kendi ihtiya ve isteklerinizi akla kavuturmanz nem tar. u noktalarla ilgili olarak kendi istek ve ihtiyalarnz akla kavuturun: ehrin hangi semtinde oturmak istersiniz? Nasl bir sosyal altyap istiyorsunuz? Nasl bir kltrel altyap istiyorsunuz? Ulam balantlar nasl olmal? Al-veri olanaklar nasl olmal? Nasl bir evrede oturmak istiyorsunuz? Komularla ilgili istekleriniz nelerdir? Baheli evlerin ar bast bir semt mi, yoksa apartmanlarn youn olduu bir semt mi? Sanayi kurulular/bunlarn kard gaz ve dumanlarla ilgili beklentileriniz nedir? Kirann ve btn dier masraflarn ykseklii nasl olmal? Ka odaya ihtiyacnz var? Dairenin donanm nasl olmal (stma tertibat, banyo, elektrik tesisat, ift caml pencereler, balkon, v.s.) Dairenin plan (kesilii) nasl olmal? 8 9. n Eer kamet Hakk Belgesine (Wohnberechtigungsschein WBS) ihtiyacnz varsa, ev yardm(Wohngeld) veya sosyal yardm (Sozialhilfe) alyorsanz ve haklarnzla ilgili tam bilginiz yoksa, haklarnz daha daire aramaya balamadan akla kavuturun. Bu amala ya Blge Mdrlklerine (Bezirksmter) ya da adresler blmnde saylm olan danmanlk hizmeti veren kurululara bavurabilirsiniz. n Kiralk daire sunan baz kooperatifler (Wohnungsbau- genossenschaften) kiralk daire piyasasndaki talebin azalmasn dikkate alarak potansiyel kiraclarn ihtiya ve isteklerini hesaba katmaya alyorlar ve mesela ailelere uygun daha byk daireler talebine cevap verebilmek iin iki kk daireyi birletirip daha byk bir daire elde ediyorlar. n ocuk yuvalar, okul ve dier kurulularla ilgili brorleri Blge Mdrlklerinden (Bezirksmter), kamu ulam aralaryla ilgili bilgileri Duisburg kamu tamacl kuruluundan (Duisburger Verkehrsbetriebe) elde edebilirsiniz. 2.2 Daire aramann yollar n rtibatlarn nemi! Yaplan grmelerde daireleri kiraya veren kiilerin ounlukla kendilerine tavsiye edilen kiileri tercih ettikleri grld. rtibatlarnz deerlendirin, daire aradnz kendi kiisel evrenizde duyurun. rtibatlar, ilikiler ve tavsiyeler zerinden hareket ederseniz daire aramak nemli lde kolaylar. u anda kiracs olduunuz konut kiralayan irkete veya (eer bir ok emlak olan bir ev sahibiniz varsa) ev sahibinize bavurmanz da dnlebilir. 9 10. n Gazeteler ve ilanlar! Blgesel gazetelerin aramba ve Cumartesi gnk saylarndaveparaszolarakdatlanreklamgazetelerinde (Wochenanzeiger, Stadtpanaroma) genellikle zel ev sahipleri ve emlaklarn ilanlar bulunmaktadr. Bu yaynlara siz de daire aradnz ynnde bir ilan verebilirsiniz. n Amt fr Soziales Wohnen! Duisburg Belediyesine bal olan, Belediyenin Kiralk Konut ve Kirac Bulma Dairesi (Wohnungsvermittlungsstelle) herkesin kiralayabilecei kiralk daireler sunmaktadr. Kiralk daire arayanlar buralara isimlerini kaydettire- bilirler. Daha ayrntl bilgi iin 27. sayfaya baknz! n Kiralk konut ina eden irketler Kiralk konut ina eden irketler Duisburg ve civarnda ok sayda daireyi kira piyasasna sunmaktadrlar. Daire arayanlar belli bir daire iin bavurabilecekleri gibi, kirac olara