of 30 /30
MIGRASI PENDUDUK Azam

Migrasi penduduk geo stpm p1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

geografi manusia penggal 1

Text of Migrasi penduduk geo stpm p1

  • 1. MIGRASI PENDUDUKAzam

2. MAKSUD MIGRASI Migrasi atau penghijrahanmerujuk kepada perpindahanpenduduk darisatu tempatke satu tempat yang lainmelintasi sempadan daerahatau negeri atau negara.Perpindahan ini mungkin di sebabkanoleh faktor ekonomi, politik dan sosial 3. MAKSUD MIGRAN : Merujuk kepada orang yangberhijrah IMIGRASI : Merujuk kepada penduduk yangberpindah masuk ke sesebuah negara atautempat EMIGRASI : Merujuk kepada orang yangberpindah keluar dari sesebuah negara atautempat 4. FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI MIGRASI 5. FAKTOR EKONOMI Berpindah dari kawsan yang ekonomi lembap kekawasan yang pesat dengan pembangunan untukmencari peluang pekerjaan. Keluasan tanah yang sempit khususnya tanahpetanian di luar bandar disebabkan pembahagiantanah sistem pusaka menyebabkan tanah tidakekonomi dikerjakan- penduduk berhijrahuntuk mencari pekerjaan lain. Penggunaan jentera dalam pertanian- berlakupengangguran di desa- terpaksa berhijrah kekawasan lain 6. FAKTOR SOSIAL Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajiantinggi- terpaksa berhijrah ke bandar-bandarutama Mengikut keluarga yang berhijrah. Faktor agama- tempat-tempat yang ada kaitandengan agama- contoh Mekah bagi orangIslam Ammritsar bagi orang sikh dan Banaresbagi penganut hindu. 7. FAKTOR POLITIK Dasar kerajaan migrasi ke wilayah baru,dasar transmigrasi Perperangan Vietnam,Bosnia, Afghanistan lari meninggalkan kampungmasing-masing 8. JENIS-JENIS MIGRASI 9. MIGRASI DALAMANA. MIGRASIMUSIMAN Berlaku secara bermusim atau berkala Berlaku di kalangan pengembala kaumnomad- badwi di Arab, Mongol di gurun Gobi mencari air dan padang rumput untukternakan Kegiatan pindah ternak di Pergunungan Alpsdan Pergunungan Himalaya- musim panasdi pergunungan dan musim sejuk di turun kelembah 10. MIGRASI DARI LUAR BANDAR KEMIGRASI LUAR BANDAR KE BANDAR Penduduk luar bandar berhijrah ke bandarkerana :kemiskinan,pengangguran,upah yang rendah,tanah yang tidak ekonomik untuk dikerjakan,kurang kemudahan asas- pendidikan,perhubungan 11. MIGRASI BANDAR KE BANDAR Tiada kemudahan pendidikan di bandar kecilmenyebabkan golongan belia berpindahke bandar besar untuk melanjutkan pelajaran Penghijrahan secara berperingkat- dari bandarkecil ke bandar lebih besar dan seterusnya keibu negara 12. MIGRASI BANDAR KE LUAR BANDAR /BANDAR KE PINGGIR BANDAR Golongan pesara- menikmati hidup yang lebih segar diluar bandar Pembangunan pesat di bandar- banyak rumahdirobohkan- diganti dengan bangunan pencakar langit/bangunan komersial- terpaksa mencari tapak kediamanbaru Pembinaan kawasan perumahan di pinggir bandar-kemudahanpengangkutan awam yang cekap,kenderaan sendiri yang selesa- penduduk bandartinggal di pinggir bandar berulang alik ke tempat kerjasetiap hari. 13. MIGRASI LUAR BANDAR KE LUARBANDAR Pembukaan kawasan pertanian baru FELDA,JENGKA, DARA migrasi penduduk luar bandarke kawasan pertanian baru Tujuan- membasmi kemiskinan di kalanganpenduduk luar bandar yang tidak bertanahdan miskin. Perpindahan secara haram membuka tanahsecara haram untuk pertanian 14. TRANSMIGRASI Migrasi dari pulau ke pulau yang dirancangoleh kerajaanTujuan- mengurangkan masalah kepadatanpenduduk yang terlalu tinggi di pulau-contohPulau Jawa ke Pulau Sumatera danKalimantan. 15. Sekian, terima kasih