מצגת שיווק ופרסום באינטרנט למתווכי נדלן

Embed Size (px)

Text of מצגת שיווק ופרסום באינטרנט למתווכי נדלן

 • | |

  " " ""

  li.oc.edyah.www//:pttH

  oes_edyah@

 • | |

 • | |

  !! ,

  :"

  leumaS dloraH droL

 • | |

  : - "

  ,

  ,

  ,

 • , ?

  ,

  , ebircsbuS

  teewt/ 1/ + + + stiab kniL

 • | |

  -

 • | |

  -

  ? , / /

  .

 • | |

  -

  ?

 • | |

  , ,

  ,

  , ) (

  , / / ,

  - /

 • | |

  0001 MPC

  CPC

  / - APC/LPC

  SPC / TPC

 • | |

  , ,

  , , : , , TENY

  oemiV, -

  ,

 • | |

  / - . /

  ?

  ., / /

  :

  , ',

  .

 • | |

  : ? ? ? ?

  ? OES -

 • | |

  - =

  , : ) (

  ,

  , /

 • .

 • | |

 • | |

 • | |

 • | |

 • | |

 • :

 • :

 • : .

  , ,

  / ? ! ?

  evael ot yrT :sretirw gninnigeb ot tseggus dluow I ecivda tnatropmi tsom ehT"

  ".piks sredaer taht strap eht tuo

 • ? ? ? ? ? / ?

  : ? - / , ? , . ? /

 • lliw eno nehw sdrow owt gnisu reven si stnelat fo elbaulav tsom ehT" nosreffeJ samohT ".od

  , ,

 • : : "

  " 4A ,

  . , , , , , :

  :

 • : , ?

  ?

  / ?

  / /

 • ,

 • :

  :

 • -

  . -

  .

  -

  -

  .

 • -

  .

  . .

  . -

  .

 • | |

  SULPIV

  )(

  ngiapmac-E

  ,

  : , ,

  .'

 • :

  ! ? ? ? ?

  ! ? ? ? ?

  .si ti rehto hcae llet sremusnoc tahw si ti si ti remusnoc eht llet ew tahw regnol on si dnarb A kooC ttocS -

 • :

  ) (

  ,

 • esaeler sserP

  SSR/

 • 4-3

  : 001 51:

  ? ?

 • | |

  :

  , , :

  :

  ,

 • | |

 • | |

 • | |

 • | |

 • | |

 • | |

 • | |

  ?

  o o

  ) ( ,

 • | |

  :

  kcilc rep yaP CPP

 • | |

  RTC

  01-0

  ,

  : : RTC

  ) (

  / / :

 • | |

  :

  /

  /

 • | |

  : / ?/ / ? ? :

  :

  / I.O.R

 • | |

  moc.elgoog.sdrowda.www//:ptth

  ) (

 • | |

  .

  . /

  . 4-2

 • | |

 • | |

  /

  -

  , -

  ) ( /

  . 4-2

  , ( .)

  / /

 • : /

 • :

  /

 • | |

  :

 • | |

  ) 52 ( : ,

  ) 53 ( : 3-2 , ./ :

  ) 53 ( : 4

  . 4201

  :

  1.

  . 2.

  3.

  . 4.

  , 5.

  6.

  7.

  / / 8.

  )RTC ( 9. , 01.

 • | |

 • | |

 • | |

  . ,

  , .

  / /

  ) (

 • | |

 • | |

  ?

  :

  .

  " ": .

  .. , ) (

  ] [:

  ) (

  -: ( - .

  ).

 • | |

 • . ,

  .

  }tluafed:drowyek{: . tluafed

  : :

  } supmylo:drowyek{ :

  001 supmylO ...002 supmylO

 • | |

  -? / / ?

  ) (

  + + +

  . , ,

  , , ,

  kcab

  -/ -

 • | |

 • | |

 • | |

  ? ) + ( . RTC -

  ?

  ?

 • | |

 • | |

 • | |

  .

  :

  :

  / .