Flora ,Căn Hô Flora ,Căn Hộ Flora Anh Đào ,Flora Quận 9

  • View
    111

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Flora ,Căn Hô Flora ,Căn Hộ Flora Anh Đào ,Flora Quận 9

1. EHOME6 Phc Long B, qun 9, TP HCM 2. Tng quan d n Ehome6 1 Gii thiu d n 2 Quy m d n 3 V tr 4 Kt ni giao thng 2 4 Kt ni giao thng 5 Tin ch ln cn 6 Thit k dch v tin ch ni khu 7 Thit k mt bng tng 8 Thit k cn h 9 Ga bn 10 Phng thc thanh ton 11 Chnh sch u i 3. Quy m d nQuy m d n Tng cao: 16 tng Tng s cn h: 500 cn Din tch: 54m2 - 67m2 Thi gian bn giao: Qy 2/2016 V tr: Qun 9, TP HCM Din tch d n: 11.235,8m2 Din tch xy dng cn h: 2.751m2 Mt xy dng: 28% 4. VV trtr 5. Kt ni giao thngKt ni giao thng 6. LinLin ktkt vngvng 7. D ch v ti n ch n i khuD ch v ti n ch n i khu 8. Tin ch ln cnTin ch ln cn 1 Trng PTTH Phc Long 2 Trng C K Ngh 3 Trng cp 1,2,3 Phc Bnh 4 Trng Quc t Si Gn 5 Trng Quc t Uc 6 Trng Quc t Anh 7 Trng Quc t ACG 1 Ch Phc Bnh 3 2 1 2 2 6km 3 2 1 2 1 1 2 Ch Nam Ha 3 Coopmart Qun 9 4 Metro An Ph 1 Khu du lch Vn Thnh 2 Khu du lch sui tin 1 Khu th dc th thao Rch Chic 2 Sn golf Qun 9 1 Bnh vin Qun 9 2 Bin vin Qun Y 4 456 7 1 1 2km 4km 6km 1 9. D ch v ti n ch n i khuD ch v ti n ch n i khu 10. MMt bng tng 2t bng tng 2 Rch ng Cy KDCNamLong RchChi Xun Hp KDCNamLong chChic 11. MtMt bngbng tngtng 33--1515 Rch ng Cy RchChi KDCNamLong chChic KDCNamLong Xun Hp 12. ThitThit kk cncn hh 54m254m2 13. Thit k cn h 67m2Thit k cn h 67m2 14. Ga bn 14 Ga trung bnh: 18,5tr/m2 Tng 2-7: 1 t - 1,6 t 15. Phng thc thanh ton chun Cc t T l thanh ton M c thanh ton Th i i m d ki n 15 t 1 5% HC - t c c T04/2015 t 2 17% HMB - 15 ngy sau t 1 T05/2015 t 3 8% 45 ngy sau t 2 T06/2015 t 4 8% 60 ngy sau t 3 T08/2015 t 5 8% 60 ngy sau t 4 T10/2015 t 6 8% 60 ngy sau t 5 T12/2015 t 7 8% 60 ngy sau t 6 T02/2016 t 8 8% 60 ngy sau t 7 T04/2016 t 10 25% Bn giao T06/2016 t 11 5% Gi y Ch Quy n 100% 16. ThThank youank youThThank youank you