of 43/43
CONCEPTMATIG TECHNISCH opgave opdracht ArCHITECTuur interieur stedenbouw reguLiere opdrachten | visie | concept | haaLbaarheidsonderZoeKen | studie | advisering in de voormalige fabriek van rohm and haas werken wij vanuit een sterk onderZoeKende houding aan een grote diversiteit aan plannen op verschillende schaalniveaus. wij zijn continu op zoek naar innovatieve duurzame concepten, ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bouw informatie Model. architectuur ontstaat vanuit sterke en uitgesproken concepten die sociale en ruimtelijke samenhang bieden en door FLeXibiLiteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. onze interdiscipLinaire benadering resulteert in zuivere architectuur, waarbij budget en aMbitie in balans zijn. vroegtijdig aandacht voor detail en materiaal komen voort uit een sterke fascinatie voor de MaaKbaarheid van het concept. door een grote betroKKenheid en focus op intensieve integraLe saMenwerKing zijn wij in staat tegenstrijdige belangen inzichtelijk te maken en te vertalen in breed gedragen plannen. wij zijn op zoek naar waar het werkelijk om gaat, de opgave. wat is de betekenis en impact van de opdracht voor de stad, het dorp en de mens? wij zien en onderkennen die grote verantwoordelijkheid. Zeep architecten is een middelgroot bureau bestaande uit architecten, vormgevers, stedenbouwkundigen, projectleiders, tekenaars en bureaumanagers. de directie bestaat uit ir. Jan poolen en ir. ronald van aggelen. 2 3 architecten

ZEEP architecten

 • View
  1.461

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio ZEEP architecten

Text of ZEEP architecten

 • CONCEPTMATIG

  TECHNISCH

  opgaveopdracht

  ArCHITECTuur interieur stedenbouwreguLiere opdrachten | visie | concept | haaLbaarheidsonderZoeKen | studie | advisering

  in de voormalige fabriek van rohm and haas werken wij vanuit een sterk onderZoeKende houding

  aan een grote diversiteit aan plannen op verschillende schaalniveaus. wij zijn continu op zoek naar

  innovatieve duurzame concepten, ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingen, waarbij gebruik

  wordt gemaakt van het bouw informatie Model.

  architectuur ontstaat vanuit sterke en uitgesproken concepten die sociale en ruimtelijke samenhang bieden

  en door FLeXibiLiteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. onze interdiscipLinaire

  benadering resulteert in zuivere architectuur, waarbij budget en aMbitie in balans zijn. vroegtijdig

  aandacht voor detail en materiaal komen voort uit een sterke fascinatie voor de MaaKbaarheid van het

  concept. door een grote betroKKenheid en focus op intensieve integraLe saMenwerKing zijn

  wij in staat tegenstrijdige belangen inzichtelijk te maken en te vertalen in breed gedragen plannen. wij

  zijn op zoek naar waar het werkelijk om gaat, de opgave. wat is de betekenis en impact van de opdracht

  voor de stad, het dorp en de mens? wij zien en onderkennen die grote verantwoordelijkheid.

  Zeep architecten is een middelgroot bureau bestaande uit architecten, vormgevers,

  stedenbouwkundigen, projectleiders, tekenaars en bureaumanagers. de directie bestaat uit ir. Jan

  poolen en ir. ronald van aggelen.

  2 3

  architecten

 • 4 5

 • oLieMoLenKwartier aMersFoort 2005

  het oliemolenkwartier ligt nabij het spoor, nabij de oude stad en is goed per boot en auto te bereiken en maakt onderdeel uit van het nieuwe culturele hart van amersfoort. het stedenbouwkundig plan is opgevat als een nieuwe industrile enclave. opnieuw is er sprake van een dynamisch geheel, sterk bepaald door de te handhaven bebouwing,

  de ordening van de nieuwe bebouwingen de functiemenging van cultuur, onderwijs, wonen en werken. Karakteristiek zijn de pleinen gebaseerd op de open ruimte tussen de voormalige fabrieken.de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd en de betekenis van de gebouwen ten opzichte van ruimte bepalen sterk de ruimtelijke sfeer en betekenis. door

  haar oude industrile gebouwen heeft het gebied direct een verhaal. Maar belangrijk is de vraag: hoe krijg je het gebied aan de praat. essentieel voor behoud van de gebouwen is het (permanente) gebruik.tijdelijk gebruik, door bijvoorbeeld kunstenaars, is essentieel om de planfase te volbrengen.

  project: stedenbouwkundig planplaats: amersfoortopdrachtgever: gemeente amersfoort

  6 7

 • ZeepFabrieK aMersFoort 2005-2010

  in de prachtige oude zeep- en later lijmfabriek van rohm and haas hebben Zeep architecten en de kunstenaars Marisja smit, thijs trompert en sander van Mil zich vestigen. pioniers van de creatieve economie. samenwerken op een inspirerende plek met een rijk industrieel verleden en een sterke verbondenheid met de stad. creatieve

  partijen die onderzoek, ontwerp, organiseren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunst en cultuur combineren met debat en ontmoetingen, maar ook ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, presentaties en manifestaties. altijd op zoek naar samenwerking. het is een broedplaats van ideen en nieuwe concepten. de creatieve

  stad kan gestalte krijgen door een mix van permanente en tijdelijke gebouwen. een gebied waar alles kan en mag, voor nu of voor langer. initiators, aanjagers, een broedplaats van allerlei nieuwe innovatieve ontwikkelingen in ontwerp, advies, kunst en cultuur. een dynamische plek met een fantastische creatieve toekomst.

  project: ontwikkeling rohm en haas tot ruimte voor creatieve bedrijvenplaats: amersfoortopdrachtgever: boei

  8 9

 • ZeepFabrieK aMersFoort 2005-2010

  10 11

 • ZeepFabrieK aMersFoort 2005-2010

  12 13

 • Lage ZiJde aLphen aan den riJn 2009-2013

  project: 186 appartementen verdeeld over 3 gebouwenplaats: alphen aan den rijnopdrachtgever: wonen centraal

  en overgang tussen priv en openbaar. de plekken langs het water worden vervolgens gemarkeerd d.m.v. vier unieke koppen van de gebouwen, die tot aan het water reiken. op verschillende plekken zijn verbijzonderingen in materialisering toegepast om de gebouwen karakter te geven.

  drie gebouwen, met in totaal 186 appartementen, vormen de eerste aanzet tot de ontwikkelingen van een nieuwe stadsentree vanaf de Lage Zijde van alphen aan den rijn. het plan bestaat uit een 4 laagse bebouwing op een half verhoogde parkeergarage, wat in hoogte goed aansluit op de bebouwing in de omgeving. een drietal accenten markeren

  de entree van het gebied en begeleiden de passanten langs de thorbeckelaan naar het hart van het nieuwe stadscentrum. aan de Kromme aar zijde openen de gebouwen zich naar het park toe en omarmen het groen. doordat de glooiende openbare ruimte zich met n beweging tot in de hoven doorzet, ontstaat er een ontspannen

  14 15

 • ZuidbroeK apeLdoorn 2005 - 2007

  in de wijk Zuidbroek zijn op een binnenterrein patiowoningen geprojecteerd. Kenmerkend is de introverte opzet van de patio. het wonen is gegroepeerd rond de patio waardoor er, door gebruik van veel glas, een directe relatie is tussen binnen en buiten.de opzet is gestaffeld waardoor er een meer gelede en individuele massa ontstaat. dit

  wordt nog versterkt door de wisselende positie van dakopbouwen. het project wordt ontwikkeld als particulier collectief opdrachtgeverschap. dat betekent dat bij aanvang van de ontwikkeling de kopers bekend zijn en grote invloed hebben op de indeling van de woning. de verscheidenheid in plattegronden is

  groot, terwijl wij in verband met de financile haalbaarheid een kader hebben geschapen waarin zaken zijn vastgelegd en waarin individuele wensen gehonoreerd kunnen worden. ook de gevelopzet geeft, binnen spelregels, ruimte aan de individualiteit.

  project: 16 patiowoningenplaats: apeldoornopdrachtgever: bouwbureau sir-55 bv

  16 17

 • bedriJFsruiMte besseLing aMersFoort 2003-2005

  het voormalige polderlandschap de wieken vinkenhoef transformeert langzaam tot industriegebied. het gebied wordt doorsneden door de hogeweg, waar van oudsher woningen en bedrijven aan gesitueerd zijn. de slagen in de polder vormen de drager van de stedenbouwkundige plan. Karakteristiek zijn de open, groene

  corridors die een sterk contrast vormen met de bebouwde oppervlakten en zicht geven op het landschap van de barneveldse beek. dit heldere thema is voortgezet in het ontwerp voor de bedrijfspanden en villa voor de familie besseling.gespannen tussen twee wegen haaks op de hogeweg markeren twee gebouwen een

  groot binnenterrein waar alle voertuigen staan de bussen, de taxis en de koerierswagens. aansluitend bij de uitgangspunten van het open en besloten slagenlandschap hebben de twee gebouwen aan de buitenzijde een gesloten karakter, terwijl de binnengevels open en transparant zijn, gericht op de activiteiten van het binnenterrein.

  project: Kantoor met bedrijfsruimteplaats: amersfoortopdrachtgever: besseling holding bv

  18 19

 • brede schooL KerK en Zanen aLphen aan den riJn 2003-2007

  het plan is een onderdeel van een grotere structuur die naast een andere school ook een kerk en buitenschoolse opvang bevat (brede-school). de verschillende functies worden gekoppeld door middel van een groot voorplein waar ook de ontsluiting van alle onderdelen wordt afgewikkeld. de scholen bestaan uit 16 lokalen,

  enkele gezamenlijke functies en 2 gymzalen. daarnaast zijn er 14 schoolwoningen in het plan gentegreerd. de opzet is flexibel, zodat onderwijskundige ontwikkelingen in het onderwijs plaats kunnen vinden. de buitengevel bestaat uit een donkere baksteen. de binnengevel van de school is, als sterke tegenstelling uitgevoerd in overwegend

  witte materialen en houten frames. Zo ontstaat er een duidelijk gemarkeerde semi-openbare binnenruimte.

  project: 2 basisscholen met schoolwoningen en 2 gymzalenplaats: Kerk en zanenopdrachtgever: gemeente alphen aan den rijn

  20 21

 • woonhuis besseLing aMersFoort 2003-2005

  het terrein de wieken vinkenhoef is gelegen aan de hogeweg. het gebied heeft een industriebestemming. het gebied heeft een sterke relatie met het landschap van de barneveldse beek aan de overzijde van de hogeweg. de woning is een sterke monoliet die zich opent naar de groene corridor. de hoofdvorm met het hele woonprogramma

  en zwembad omsluit de patio. door middel van grote glasvlakken is er een sterke relatie tussen binnen en buiten. altijd is er contact met de groene buitenruimte en met name op het open landschap van de barneveldse beek. het volume is bekleed met stroken chinese leisteen in een zilvergrijze kleur. naast de blank aluminium kozijnen en het

  deels glazen en deels zinken dak is alleen ter plaatse van de entree de warme kleur van blank hout gebruikt.de minimalistische benadering in zorgvuldige details en materialen is tot in het interieur doorgevoerd. het interieur heeft door een vide en de schuine dakvlakken een grote ruimtelijke werking.

  project: vrijstaande villaplaats: amersfoortopdrachtgever: Fam. besseling

  22 23

 • bonvie cuLeMborg 2006-2008

  het centrum voor wonen en zorg bonvie is gelegen in het voorzieningencentrum van parijsch-Zuid te culemborg. bewust is gekozen voor open bouwblokken om de binnenruimte onderdeel te laten zijn van de openbare ruimte. de blokken zijn enigszins ten opzichte van elkaar gedraaid, waardoor ze een interessant ensemble opleveren.

  het zorggedeelte bestaat uit een doorlopende verbindende servicezone. hier liggen het kinderdagverblijf, de kinderpraktijk en het consultatiebureau bij elkaar aan de noordzijde en anderzijds het swoc-restaurant-zotel aan de zuidvleugel. de buitengevel is van ruw bruin-paars metselwerk met wisselende penanten

  en horizontale banden als een filigrain gevelpositie. aan de binnenhoven ligt een regelmatig grid van wit stucwerk, en een terugliggende gevel met een fris grasmotief. Zo ontstaat er een duidelijke binnen- en buitenzijde, die ter plaatse van het centrale plein, de voetgangersroute, bij elkaar komen.

  project: welzijn-zorg-wonen complex met parkeergarageplaats: culemborgopdrachtgever: betuws wonen / w6

  24 25

 • roc a12 / csv veenendaaL 2008-2010

  in samenwerking met Matrix bouw & ontwikkeling is een plan gemaakt voor een vMbo en een roc school. deze zijn nu gehuisvest op verschillende locaties in veenendaal en zullen in een gebouw van 13.500 m2 samengebracht worden. dit gebouw wordt ontworpen volgens het Living building concept, een werkwijze waarbij uitgegaan

  wordt van een langdurig huisvestingsbeleid, waarbij investeringskeuzes worden uitgezet tegen toekomstige flexibiliteit en exploitatie.in dit project is een uitgebreide analyse van de locatie en het pve gemaakt. het pve is vertaald in een flexibele ruimtelijke structuur op de locatie. het concept bestaat uit twee onderwijs volumes, die zo zijn gepositioneerd

  dat er een grote ontmoetingsruimte tussen ontstaat. in het atrium verbinden loopbruggen, trappen en ontmoetingsplekken de twee volumes. het gebouw is omhuld door een rood horizontaal geleed volume met een grote overstekende foyer in de expressieve punt van het gebouw.

  project: roc / vMboplaats: veenendaalopdrachtgever: Matrix bouw & ontwikkeling

  26 27

 • pariJsch bLoK b cuLeMborg 2006-2008

  het project blok b maakt onderdeel uit van een ensemble van bouwblokken die samen de nieuwbouwwijk parijsch te culemborg vormt. de wijk kenmerkt zich door een grote diversiteit aan typologien en stijlkenmerken. doordat de blokken ten opzichte van elkaar gedraaid zijn, ontstaat er een dynamische tussenruimte, met een hoge verblijfskwaliteit.

  het parkeren wordt onder of in het bouwblok opgelost, waardoor de druk op het openbaar gebied zo minimaal mogelijk is. Met name de overgangen tussen priv en openbaar zijn zorgvuldig vormgegeven. de grote diversiteit aan typologien die het blok herbergt, is als aanleiding gebruikt voor de gevelcompositie en refereert tevens aan

  de oude stad met individuele panden. naast blok b is Zeep architecten in parijsch ook verantwoordelijk voor de projecten blok F en bonvie (woon zorg centrum).

  project: 16 bebos, 8 groepswoningen, 7 appartementen en 15 grondgebonden woningenplaats: culemborgopdrachtgever: w6 serviceorganisatie woningcorporaties, rivierenland bv

  28 29

 • MediaFusion aMersFoort 2005

  MediaFusion werkt aan baanbrekende mogelijkheden in de creatieve industrie. essentieel is een krachtige verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. MediaFusion is een innovatieve werk-leeromgeving voor creatieve bedrijven, kenniscentra en studenten in creatie van nieuwe media: audio, video/film, gaming, mobiele telefonie

  project: Multimedia centrumplaats: amersfoortopdrachtgever: Matrix bouw en ontwikkeling

  en internet. het oliemolenkwartier is bestemd voor de creatieve economie. de gebouwen hebben een tijdelijk karakter. na 2023 wordt het gebied pas daadwerkelijk ontwikkeld. Mediafusion bestaat uit standaard units die casco worden opgeleverd. deze units zijn te koppelen tot grotere ruimtes. uitgangspunt is een optimale flexibiliteit. centraal liggen

  de ontmoetingsruimtes en de gezamenlijke voorzieningen. het totaal wordt bekleed met een projectiedoek met steeds wisselende beelden. het gebouw toont zich zo telkens anders aan de stad. het gebouw wordt dmv grote stadsvensters, opbouwen, onderdoorgangen en patios zeer speciefiek en dynamisch.

  30 31

 • project: hergebruik groot industrieel complex, 131 woningen, zorgwoningen en horecaplaats: utrechtopdrachtgever: Lithos bouw & ontwikkeling

  proZee utrecht 2009-2012

  aan de vaartscherijn in utrecht ligt het oude fabriekscomplex uit 1875 van de neerlandia draadstaalfabriek, thans de gebouwen van de gezusters prozee. in een uitgebreidde historische en technische studie is onderzocht welke gebouwen te handhaven zijn. de monumentale hal en schoorsteen zijn zeer beeldbepalend, maar verkeren in uiterst

  vervallen staat. gelukkig is de betekenis en waardering voor industrieel erfgoed sinds de jaren 80 sterk toegenomen.delen van de hal en de schoorsteen zullen behouden blijven. Met de nieuwbouw en verbouw zoeken wij aansluiting bij het industrieel karakter. de compactheid van het plan is zichtbaar in het rigide systeem van

  blokken met smalle straten. aan de koppen langs het water is de openbare kade de verbinding van de diverse gebieden. hier liggen vier urban villas op een parkeergarage. het openbaar gebied sluit aan op de bestaande woongebieden. ook bij de inrichting van dit gebied willen we refereren aan het industrile verleden.

  32 33

 • 4

  9

  1

  POOLEN ARCHITEKTEN

  Herstructurering Landsherenkwartier Deventerwoningbouw

  project: 53 appartementen, 18 zorgappartementenplaats: deventeropdrachtgever: woonbedrijf leder1

  in een aantal workshops met opdrachtgever woonbedrijf ieder1 en de betrokken architectenbureaus van gameren, doK, botger & oudshoorn en Zeep architecten is onder leiding van vhp het masterplan Landsherenkwartier opgesteld. in de komende 10 jaar wordt een aantal bouwblokken gefaseerd ontwikkeld. Zeep architecten zal

  LandsherenKwartier KaveL 1 deventer 2006-2011

  daarbij verantwoordelijk zijn voor kavels 1, 4 en 9. Kavel 1 bestaat uit drie gebouwen: een acht lagen tellend appartementenblok en twee urban villas. door de markante positie van het blok en om aan te sluiten bij eventueel toekomstige ontwikkelingen in het gebied naast Landsherenkwartier is gekozen voor een alzijdig gevelbeeld. de woningen in

  het hoge blok zijn rondom een centraal atrium gesitueerd en hebben een brede plattegrond. hierdoor krijgen ze een fraai panoramaview over Landsherenkwartier.in de twee urbanvillas is in samenwerking met interaktcontour een zorgprogramma gerealiseerd van 18 zorgappartementen incl. gezamelijke ruimte.

  34 35

 • aMsterdaMseweg aMersFoort 2009

  project: prijsvraagontwerp voor commerciele ruimte en 50 starterswoningenplaats: amersfoortopdrachtgever: profund

  de opgave behelst de transformatie van een enigszins verpaupert bedrijventerrein naar een hoogwaardig gebied met een diversiteit aan functies. wonen en werken op een plek aan de entree van de stad. een plek voor starters, jonge ondernemers en studenten in een gebouw die onderdeel uitmaakt van een nieuw stedelijk weefsel. het programma

  is intensief en vraagt om vernieuwende concepten. het plan bestaat uit twee afzonderlijk te realiseren gebouwen die zich sterk als eenheid profileren waardoor er ruimte ontstaat voor individuele expressie en waarbij flexibiliteit zorgt voor optimale vrijheid in typologie en gebruik. we hebben gekozen voor een verdraaid kantoren blok langs de

  amsterdamseweg, sterk en krachtig geleed behorend bij de snelheid van de automobilist. dwars erop georinteerd staat een blok met kleine appartementen. de rafelrand die zo naar het park ontstaat maakt de relatie met het park optimaal en divers. het gebouw heeft zo twee gezichten.

  36 37

 • project: herbestemming van gemeentehuis en nieuwbouw van 2.000m2 zorgprogramma, 36 groepsappartementen, 14 zorgappartementenplaats: Liendenopdrachtgever: Stichting Woonbeheer Betuwe

  woZoco Lienden 2009-2011

  op een prachtige locatie in het dorp Lienden, ligt ter plaatse van het oude gemeentehuis ruimte voor de ontwikkeling van een zorghof. Midden in het dorp, onderdeel van het dorpse leven en zo hoort het ook. wonen en zorg gentegreerd in de samenleving. een gevoelige plek met historie, wortels en referenties. onze visie gaat er van uit deze

  wortels te respecteren. dit plan bouwt voort op de traditie van soberheid en eenvoud. een hof met het zadeldak als abstractie van het archetypisch huis en daarmee de essentie van dorps bouwen.het plan wordt specifiek door het ensemble met de oude gebouwen, door de inpassing in het groen en de vormgeving van de

  overgangen met insnoeringen, erkers en uitbouwen. eveneens zijn routing en relaties tussen de gebruikers een middel voor de uiting van architectuureen eenvoudige architectuur, zorgvuldig gedetailleerd met het archetype zadeldak, niet klassiek, maar van nu.

  38 39

 • als onderdeel van de triple o campus te breda voegen wij een volume toe van ca. 2000m2 bestemd voor audiovisuele bedrijven. het budget is uiterst beperkt en het concept is uitermate flexibel. we realiseren een tranparant gebouw met routing in, door en buiten gebouw. de werkplekken, flexplekken zijn gevormd rond de theaterzaal.

  het project omhelst een gebouw voor de audiovisuele sector. een plek waar geproduceerd (en gexposeerd) wordt en diensten en faciliteiten onderling gedeeld kunnen worden. het gebouw moet niet alleen een verzamelplaats van av-ondernemingen worden, maar de onderlinge- en externe contacten stimuleren. het gebouw zal open,

  helder en flexibel functioneren en uitdagen tot creatief gebruik van de ruimten en routes.

  project: audiovisueel clusterplaats: bredaopdrachtgever: redconcepts

  av cLuster breda 2008-2012

  40 41

 • interieur weLLantcoLLege houten 2004-2005

  de verplaatsing van het bestuurscentrum van een eigen, anonieme vestiging naar n van de scholen is bedoeld als pilot voor het vormgeven aan het beleidsplan van het wellantcollege.in de nu afgeronde eerste fase is de oude middengang veranderd in een zone voor voorzieningen, trappen, lounge- en flexplekken

  met aan weerszijden een circulatiegebied waaraan de werkplekken zijn gelegen. de werkplekken zijn haaks op de gevel met kastenwanden van elkaar gescheiden en naar de circulatiezone toe soms met glazen wanden. Zo ontstaat een open structuur met een licht karakter in het relatief diepe gebouw,

  waarbij toch intieme werkplekken zijn of kunnen worden gecreerd. in de detaillering is een hoog kwaliteitsniveau gehaald door een zorgvuldige regie van alle onderdelen: van armaturen en roosters in het naadloze plafond tot aan de plinten en aluminium lijstjes in de gietvloer. ook alle meubels zijn meeontworpen.

  project: verbouwing school tot kantorenplaats: houtenopdrachtgever: wellant college

  42 43

 • t buitenhoF cuLeMborg 2006-2012

  binnen het stedenbouwkundige ontwerp ligt een duidelijke relatie met de historische binnenstad van culemborg. in de visie is in t buitenhof de sfeer en samenhang versterkt door te spelen met historische details en elementen en deze in het gebied te verwerken in lijn met de historische achtergrond van het plangebied. daarnaast is er ingezet op

  diversiteit en kwaliteit, zowel binnen het woningaanbod als in de beleving en de inrichting van de openbare ruimte.t buitenhof wordt een bijzondere wijk die voorziet in een behoefte, in en om culemborg. een nieuwe wijk van en voor de culemborgse bewoners. dit betekent dat in t buitenhof gezocht is naar een goede samenhang

  waarbij niet uitsluitend voor n doelgroep wordt gebouwd, maar waar het voor jong en oud, starter en gevestigd, alleengaand of gezin een fijne plek is om te wandelen, te verblijven en te wonen.twee van de zes deelplannen wordt supervisie uitgewerkt door ooK architecten uit amersfoort.

  project: 110 woningen; appartementen, eengezinswoningen en vrije kavels verdeeld over 6 deelplannenplaats: culemborgopdrachtgever: proper-stok woningen bv

  44 45

 • brede schooL bergen 2005-2010

  aan de rand van de wijk saenegeest ligt de nieuwe brede school bergen. het plan is tot stand gekomen na 10 jaar intensief werken en samenwerken. de opgave was een herontwikkeling van twee scholen tot een brede school. hierin participeren 2 basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een buitenschoolse

  opvang. verder werden er een gymzaal en 6 woningen gerealiseerd in het complex. vanuit de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de organisatie van de participanten, ontstaat een meanderend gebouw met centraal op de locatie het hoogste punt in de vorm van het opgetilde gymlokaal. drager van het plan is het oranje lint die alle participanten verbindt.

  de gekleurde speel- en deels functionele objecten zijn de kralen aan dit lint, waaronder de oranjerode trap. de kracht van het ontwerp ligt in de eenvoud en specifieke detaillering. het gebouw is opgezet als flexibel casco met een kolommenstructuur. dit is een belangrijk duurzaamheidscriterium en vergroot de levensvatbaarheid van het gebouw.

  project: brede schoolplaats: bergen (nh)opdrachtgever: stichting Kennemer wonen, alkmaar

  46 47

 • t buitenLand aLMere 2002-2005

  dit deelplan maakt onderdeel uit van het door veel groen gekenmerkte almere-buiten en is gelegen nabij de oostvaardersplassen. het stedenbouwkundig plan is sterk genspireerd op het water en groen. de verkaveling met gekromde lijnen begrenst een aantal velden. de langwerpig gekromde kavel bevat 40 kwadrantwoningen. de woningen richten zich

  sterkt op de tussengelegen tuinen. de randen van de kavels worden omzoomd door groen e wallen, die voor een groot deel de privacy van de tuinen waarborgen.helderheid, ruimte en uitzicht zijn de belangrijkste themas van deze woningen. de koppen van de woningen zijn gericht op de straat. dit wordt versterkt door

  de monumentale 2-laagse entrees en terugliggende royale dakterrassen. de woningen zijn opgetrokken uit smalle verticale houten delen afgewisseld met antraciet kleurige leien. de detaillering is specifiek en zorgvuldig.

  project: 40 Kwadrantwoningenplaats: almereopdrachtgever: bemog projectontwikkeling

  48 49

 • bLoeMweg aMersFoort 2006-2008

  het plan betreft 3 locaties. het is gebaseerd op de structuurschets van smit en amer adviseurs bv. het gebied bloemweg maakt onderdeel uit van het csg te amersfoort en wordt begrensd door de vlasakkerweg, utrechtseweg en Kersenbaan. volgens het stadsvernieuwingsplan zal het een buurt zijn, waar groen en bebouwing

  met elkaar verweven zijn. de Kersenbaan wordt bepaald door een groene inrichting en een open bebouwingswijze. de locatie bloemweg en vlasakkerweg kenmerken zich door een klein stedelijke woonbebouwing. aan verschillende kanten zijn in de loop der tijd grootschalige gebouwen neergezet. een overgangsgebied met deels gesloten en

  deels een open bebouwingsstructuur. de stedenbouwkundige randvoorwaarden gaan uit van herstel van de straten en wanden aan de vlasakkerweg en bloemweg in maximaal 3 lagen en van een meer open structuur in een glooiende setting aan de kersenbaan tot maximaal 15 m.

  project: 18 appartementen en 12 grondgebonden woningenplaats: amersfoortopdrachtgever: schipper bosch vastgoed bv

  50 51

 • het plan voor het cultuurhuis oudewater is het resultaat van de door ons gewonnen prijsvraag. aan de rand van de stad tegen het open landschap ligt de locatie. uitgangspunt is het autonome karakter van het gebouw in de groene setting. het cultuurhuis bevat twee scholen, bibliotheek, bso, een speel-o-theek en andere culturele partijen. het cultuurhuis is

  n gebouw waarbij de identiteit van de drie grootste partijen toch zichtbaar is. de koppen met markante vensters zijn het gezicht naar de stad.centraal in het plan ligt de ontmoetingsruimte die op verschillende manieren te gebruiken is: theater, sport/spel, lezingen, muziek, etc. hier komen alle functies samen. de grote

  vide verbindt deze ruimte met de verdieping. het plan is als flexibele cascos opgezet met flexibele untis tussen de lokalen en is ontworpen volgens de frisse scholen uitgangspunten. het cultuurhuis is door zijn materialisering en specifieke detaillering zeer herkenbaar en afleesbaar.

  cuLtuurhuis oudewater 2008-2011

  project: cultuurhuis, 2 scholen en een bibliotheekplaats: oudewateropdrachtgever: gemeente oudewater, stichting pcpo de vier windstreken en stichting onderwijs primair

  52 53

 • beth san aaLten 2004-2011

  aan de Ludgerstraat te aalten staat het huidige woonzorgcomplex voor ouderen: beth san. om diverse redenen voldoet het huidige complex niet aan de hedendaagse eisen voor ouderenverzorging. in samenwerking met sab hebben wij een nieuw plan voor het gebied ontwikkeld, waarbij de huisvesting voor de ouderen in diverse wooncategorien

  verdeeld wordt over 7 vrijstaande gebouwen. Kenmerkend voor het plan is de centrale groene ruimte waaromheen de gebouwen gegroepeerd zijn. aan de Ludgerstraat vormen drie gebouwen een begeleidende straatwand, in drie resp. vier lagen hoog, zorgvuldig gepositioneerd ten behoeve van een ontspannen straatprofiel. in aansluiting op het

  park zijn deze gebouwen aan de noordzijde niet hoger dan twee lagen. aan de eligiusstraat staan vier compacte woongebouwen, aansluitend op de korrelgrootte van de omgeving en maximaal zicht op het groen. de zeven gebouwen hebben elk een eigen architectonisch handschrift, maar zijn in harmonie ontworpen.

  project: 2.000m2 zorgvoorzieningen, 5 groepswoningen, 68 zorgappartementen, verdeeld over 7 gebouwen.plaats: aaltenopdrachtgever: woningcorporatie de woonplaats, stichting Zorgcombinatie Marga Klompe, interbouwconsult

  54 55

 • woZoco opheusden 2009-2011

  project: woon Zorg complexplaats: opheusdenopdrachtgever: stichting woonbeheer betuwe

  het plan, bestaande uit 46 grondgebonden woningen en een wozoco met 2.000m2 zorgplint en 31 appartementen, is onderdeel van de herstructurering van een jaren 50 wijk in opheusden. Zeer bepalend in de wijk is de de stroken verkaveling met strenge kaprichting. opvallend aan de jaren 50 wijk is dat de oorspronkelijke bebouwing met veel

  aandacht voor detail en materiaal ontworpen is. de verschijningsvorm van de bestaande jaren 50 woningen vormt dan ook aanleiding voor de architectuur voor het nieuwe plan: een sobere morfologie, aansluitend op de jaren 50 stedenbouw van de omgeving met rijke detaillering en materialisering. woningen uit de omgeving zijn gebruikt als bouwstenen

  voor het woonprogramma van het wozoco. door deze massa op te tillen ontstaat er ruimte voor de zorgplint. door ingredinten uit de historische context te gebruiken om de nieuwe architectuur mee te componeren ontstaat er een wijk van deze tijd, maar meer zeer duidelijke verwijzingen naar de historie van de plek.

  56 57

 • woZoco ZwoLLe 2009

  op de locatie aan de Klokkengieterlaan is ruimte voor bijzondere doeleinden. het contrast van de bebouwing en weidsheid van het landschap is uitgangspunt voor ons ontwerp. het plan behelst het ontwerp van zorgappartementen voor jong volwassenen en kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. normaal en

  zelfstandig is de slogan. in een open bouwen structuur. de bebouwing is onderdeel van het ensemble maar geeft voorrang aan het open landschap. het gebouw heeft een beperkte footprint en zweeft boven het landschap. door de gevel gelaagd te maken wordt de openheid/transparantie versterkt en ontstaat een duidelijk stedenbouwkundig accent.

  het lichttransparante gebouwtje met grote overstekkappen wordt met spandraden en klimgroen verbonden. Zo is de relatie met het groen voor de bewoners zichtbaar en voelbaar.

  project: woon Zorg complexplaats: Zwolleopdrachtgever: woningstichting swZ en Jp van den bent stichting

  58 59

 • vogeLwiJK Leiden 2000-2002

  het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de vogelwijk te Leiden. de bebouwing langs het plantsoen wordt gekenmerkt door een losse transparante schakeling van twee lagen hoge elementen op een onderbouw. de poort geeft toegang tot een woonstraat met twee verdiepingen. de auto kan worden gestald op een half verdiept niveau, terwijl

  de woningen ontsloten worden vanaf een halfverhoogd dek (het balkon). de beide straathoeken tussen de bebouwing langs het plantsoen en de Mezen- en vinkenstraat worden op maaiveldniveau dichtgezet met een woonprogramma, waardoor in wezen een gesloten bouwblok ontstaat. in het verlengde van de

  bebouwing, aan de nachtegaallaan, is een appartementengebouw van drie lagen hoog gepland met een licht gebogen vorm.

  project: stedenbouwkundigplan en woningbouwplan met 48 woningenplaats: Leidenopdrachtgever: proper-stok woningen bv

  60 61

 • project: 18 appartementen en 24 grondgebonden woningenplaats: waalwijkopdrachtgever: baM vastgoed regio Zuid

  Landgoed driessen waaLwiJK 2004-2008

  binnen het uitbreidingsgebied driesser velden van waalwijk ligt ons deelplan op de grens van de droge zandgronden naar het natte kwelgebied dat vrij zal worden gemaakt voor natuurontwikkeling. het plangebied vormt een lint van zuid naar noord in het drassige terrein, dat van tijd tot tijd onder water zal komen te staan. het appartementengebouw

  staat aan de rand van het water en kraagt hier overheen. de eilanden met grondgebonden woningen zullen in natte tijden ook omgeven worden door water. de vormgeving van het appartementengebouw geeft uiting aan het uitzicht over het toekomstige moerassige natuurlandschap. verder is het volume alzijdigopgebouwd door de loggias rondom de

  massa te laten verspringen. de 3-onder-1-dak woningen liggen paarsgewijs op terpen in het veld. de woningen worden door insnedes in het volume wel apart waarneembaar, maar vormen vooral per 3-tal n object.

  62 63

 • project: cultureelcentrumplaats: hooglanderveenopdrachtgever: heijmans vastgoed bv

  de disseL hoogLanderveen 2004-2006

  aan de rand van het dorp tegen de nieuwe ontsluitingsweg van vathorst komt de nieuwe dissel te liggen in de groene zoom. dit gebouw maakt deel uit van een ensemble van 3 gebouwen aan een groot plein. dit plein doet dienst als evenemententerrein en als parkeerplein. het complex bevat een caf, theaterzaal en twee gymzalen. tevens

  is een fitnessruimte onderdeel van het plan. de gebogen gevel van glas aan het plein is de entree van het complex. Fijne stalen profielen, zowel horizontaal als verticaal toegepast, maken de textuur van het ontwerp. alle vensters zijn ingevuld met glas en houten panelen. op de dichte achter- en zijvlakken zijn open roosters geplaatst waartegen wingerd

  kan groeien. er is rekening gehouden dat het gebouw in hetzelfde concept kan uitbreiden. de uitbreiding versterkt zo de waaier en vergroot de gevelwand aan het plein.de dissel is een open en toegankelijk gebouw, tot stand gekomen met beperkte middelen!

  64 65

 • project: 158 woningenplaats: amersfoortopdrachtgever: Latei centrum voor bouwen en wonen

  stadstuin aMersFoort 2004-2006

  de zeven bouwblokken zijn onderdeel van een vernieuwend stedenbouwkundig plan. in een glooiend geaccidenteerd landschap zijn de drie-laagse alzijdig ontworpen woonblokken enigszins argeloos geplaatst. het parkeren is opgenomen onder de bouwblokken en is bereikbaar via een door het plan slingerende weg. de op

  scandinavische plannen genspireerde sfeer is bijna on-nederlands.de ontsluiting via woonstraten en inpandige trappen leidt tot een zeer gevarieerd plan met een grote diversiteit aan typologien. het landschap is de collectieve tuin die door middel van trappen en hellingbanen bereikbaar is. ondanks de grote diversiteit is

  het een plan met een grote architectonische samenhang. vooral ook door de hoogte, kleur en materialisatie van donkerrood hout. de woningen zijn voorzien van een warmtekoude opslag en zonnecollectoren.het plan won de 2e prijs in de architectuurprijs amersfoort.

  66 67

 • project: stedenbouwkundigplanplaats: Zaltbommelopdrachtgever: Johan Matser projectontwikkeling bv

  virieuparK ZaLtboMMeL 2005

  Zaltbommel virieupark is een uiterst aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken, en voor onderwijs, zorg en sport. het combineert de aantrekkelijke nabijheid van de binnenstad met uitstekende bereikbaarheid en zichtbaarheid. centraal in het plan ligt het groene park. dit park vormt de drager van het gebied. het park kenmerkt zich door

  de eenduidige vorm, zichtbaarheid op alle omringende gebouwen, continuteit door het gehele gebied en het actieve programma door het hele park heen. de gebouwen aan de oostzijde kennen een grotere kaveldiepte dan de tegenoverliggende. hierdoor ontstaat de mogelijkheid meer sculpturale gebouwen te maken, waarin het (park-)groen diep door

  kan dringen in hoven en op dakterrassen.de ontsluiting ligt aan buitenzijden van de gebouwen. hierdoor is er geen enkele belemmering tussen de gebouwen, de tuinen en het park. de entrees van de gebouwen bevinden zich op het gelijke niveau als de straat. toegang tot de parkeergarage geschiedt binnen de kavelgrenzen.

  68 69

 • project: 134 appartementen, commerciele ruimte en parkerenplaats: apeldoornopdrachtgever: voF Kanaalmolen

  stadsKade apeLdoorn 1999-2004

  het plan is onderdeel van een groot stadsblok in een herstructureringsgebied aan het kanaal. onder supervisie van rein geurtsen hebben drie architecten gewerkt aan dit superblok. er is een sterke samenhang in compositie, belijningen en materiaalgebruik. de nieuwe bouwblokken omsluiten een parkachtig plein binnen in het plan.

  wij hebben een sterk geleed bouwblok aan de Molenstraat ontworpen met een commercile plint en appartementen. onder het bouwblok is een parkeergarage.op de koppen zijn twee massieve appartementengebouwen gepositioneerd. de kop aan het kanaal met sociale huurwoningen is markant en gericht op

  de brug. de gevel aan het kanaal is tactiel met uitstekende balkons. de commercile onderbouw is visueel verhoogd dmv de betonnen frames. deze begrenzen zo ook de royale terrassen van de bovenwoningen. de voorgevels zijn voornamelijk opgetrokken uit een gengobeerde donkere steen, de binnengevels zijn van hout.

  70 71

 • project: 63 appartementen en woningen + 16 vrijstaande woningenplaats: purmerendopdrachtgever: bemog Projectontwikkeling

  weidevenne purMerend 2006-2011

  en een rigide patroon van gekleurde stroken voorzien van uitstekende vinnen. hierdoor ontstaat er door perspectiefwisseling een spannend spel tussen de soberheid van het blok en het dansende spel van de gekleurde vinnen. door het parkeren te koppelen aan de woning ontstaat er, in tegenstelling tot de andere

  de kwaliteit van de stadshoven wordt bepaald door de strikte scheiding tussen de openbare, formele straten tussen de blokken en de rustige groene binnenhoven (prive en semi-openbaar). het gevelbeeld is samengesteld uit twee elementen: een raam dat volgens een willekeurig patroon over de gevel is gestrooid

  woonhoven in weidevenne, meer ruimte in het binnenhof waar gespeeld kan worden. tussen de tuinen en het semi/openbare gebied is een zone gemaakt voor parkeren. hier worden de bergingen gekoppeld door carports en een dek dat benut wordt als buitenruimte tbv de woning.

  72 73

 • 74 75

 • biM is voor ons in grofweg drie categorien te onderscheiden; de interne werkmethodiek, het samenwerken met ketenpartners en de kwaliteit van de informatie. intern houdt het voor ons in dat plattegronden, doorsneden, aanzichten, daglichtsimulaties animaties, lijsten, staten, hoeveelheden en 3d-snedes op elk gegeven moment kunnen worden gegenereerd op basis van het meest recente virtuele gebouw informatie model. deze manier van werken passen wij dagelijks toe in al onze projecten en blijkt in snelheid en

  kwaliteit waardevol voor het gehele ontwerp- en communicatieproces. wij kunnen zowel intern als extern een rijke informatiestroom op gang houden en hiermee alle betrokken partijen maximaal betrekken in het ontwerpproces. als voorbeeldproject voor het beeldmateriaal hebben wij ons ontwerp voor een woonzorgcomplex beth san te aalten genomen. hiermee hebben wij recent de wedstrijd, uitgeschreven door bouwendnederland en tno,

  hoeslimisuwbiM 2010 gewonnen. de jury prees poolen architekten (Zeep architecten) om de manier van werken en samenwerken. biM als duurzaamheidsmethodiek is voor ons het inzichtelijk maken van co2 emissie, de energielast en de gebouwexploitatie als stuurbaar onderdeel van het ontwerpproces.

  bouw inForMatie ModeL | biM

  76 77

 • architect | architectenARCHICAD

  installateur constructeur

  BIM

  opdrachtgeveraannemer

  GIS

  bouw inForMatie ModeL | saMenwerKen

  goede samenwerking is waar het biM proces voor een groot deel om draait. informatie die toegevoegd wordt aan het centrale model wordt hergebruikt door ketenpartners om op basis hiervan te rekenen, onwerpen, tekenen, aan te passen en vervolgens het centrale model weer verder te verrijken. hierbij hebben wij een proces ingericht dat op de softwareonafhankelijke uitwisselingsstandaard iFc is gebaseerd. dit is cruciaal voor het samenwerkingsproces omdat hierdoor met elke partij en het

  hiermee gepaard gaande softwarepakket gecommuniceerd kan worden. in het beginstadium van een project wordt vastgelegd wie welke informatie wanneer nodig heeft. dit geeft voor het team houvast om te toetsen of de informatie die uitgewisseld wordt volledig is. in het project beth san heeft de installateur op basis van ons model installatieberekeningen gemaakt en de installaties in 3d ingetekend. dit model werd gecombineerd met het centrale biM om alle disciplines op elkaar af te stemmen. dit

  samenwerkingsproces waarbij op basis van elkaars gegevens en de meest recente stand van het ontwerp wordt gerekend, getekend en bijgestuurd wordt is een grote verandering in het bouwproces. wij zijn druk bezig onze positie te versterken door het opzetten van samenwerkingen met sterke ketenpartners binnen en buiten de bouw (tu/e, tno) omdat draagvlak en kennis binnen de gehele keten noodzakelijk is om volledig van de kracht van biM te profiteren.

  78 79

 • bouw inForMatie ModeL | KwaLiteit

  de kwaliteit van het bouw informatie Model is van cruciaal belang in het biM proces. wat in het traditionele proces een simpele tekenfout was en alleen visuele concequenties had, heeft een tekenfout nu een sneeuwbaleffect aan foutieve informatie tot gevolg omdat er met elkaars informatie modellen wordt gewerkt. een extra slag tussen elke communicatieronde zien wij als noodzakelijk bij het gebruik van biM. onze inkomende en uitgaande iFc modellen toetsen wij op juistheid van informatie, en maken wij

  inzichtelijk voor een transparant proces. ook het toetsen op de correcte invulling van programmatische wensen en eisen van een opdrachtgever, wet- en regelgeving en vele andere zaken behoort tot de mogelijkheden. deze kunnen wij geautomatiserd toetsen op basis van ons bouw informatie Model waardoor het vanaf het begin van het proces als onderdeel van het ontwerp meegenomen wordt. hier valt voor ons de link te maken met andere themas als flexibiliteit en duurzaamheid. ook hier gaat het om het

  naar voren halen van informatie/kennis in het ontwerpproces en dit onderdeel te maken van het ontwerp. biM is een uiterst interessante werkwijze dat ongekende kansen en perspectieven biedt voor onder andere een snellere doorlooptijd, beperken van faalkosten en tot beter inzicht in keuzes. wij geloven in een transparant bouwproces, en zetten alle mogelijke middelen in om biM van de grond te krijgen.

  80 81

 • duurZaaMheid | Living buiLding concept

  in veenendaal realiseren wij een grote roc welke tot standgekomen is dmv het Living building concept en werkend in een biM-model. een spraakmakend pilotproject ondersteunt door de tu-delft.het Living building concept (Lbc) beoogt de markt te stimuleren innovatieve aanbiedingen te doen waarbij de aanbieder verantwoordelijk wordt voor zowel het (definitieve) ontwerp, de bouw als het onderhoud van het te realiseren gebouw. tot de opdracht hoort ook het uitvoeren van wijzigingen aan

  het gebouw op basis van door de vrager ontwikkelde toekomstscenarios om zo het gebouw in de loop der tijd fit for purpose te houden. dus ook tijdens het gebruik van het gebouw kan de Lbc-aanbieder op gezette tijden voorstellen doen voor verbetering en opwaardering van het product. Kern van het Lbc is aanbieders op de markt, op basis van een vraagspecificatie, uitdagen om zoveel mogelijk waarde voor de vrager te creren. bij de ontwikkeling van deze school staat de gebruiker centraal. door middel van een

  virtueel model wordt in de Lbc-methode te allen tijde inzichtelijk gemaakt wat de opdrachtgever krijgt en welke keuzes er zijn. de traditionele rol van architect is verdwenen. de ontwikkelaar of architect beheert het model en bepaalt in een team van experts door middel van co-creatie het rationele, flexibele concept van de school. de architect componeert en assembleert. Zo ontstaat er voldoende ruimte voor een specifieke identiteit en kleur van de school, de architectuur.

  82 83

 • duurZaaMheid | FLeXibiLiteit

  mutatie bouwbloktransformatie hof | specifieke plekken

  constructieve beperkingdragende wanden

  flexibel bouwsysteemkolommenstructuur | vrije gevelf dragende gevel

  uitwisselbaar programma

  routingtoegangen

  positie zorgplintensemble

  ZORGPLINT

  FLEXIBELE CONSTRUCTIE MET BOUWSTENEN | PROGRAMMA IS UITWISSELBAAR

  BOUWSTENEN ALS BASIS VOOR FLEXIBEL | UITWISSELBAAR BOUWEN

  afmeting: 8,4 -8,4 m. [opp.: ca. 70 m BVO]

  WOONPROGRAMMAPsychogeriatrie: 22,5 m [20 24 eenheden] ca. 540 m BVO

  Ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren, ook wel dement-genoemd.

  Somatiek: 45 m [10 12 eenheden] ca. 540 m BVO

  De lichamelijke toestand maakt het nodig dat men gedurende 24 uur verpleging | behandeling en begeleiding krijgt.

  syndion: varieert tussen 70 en 90 m[minimaal 14 eenheden] ca. 1260 m BVO

  Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstan-delijke en/of lichamelijke handicap of andere problemen zoals niet-aangeboren hersenletsel, autisme of ADHD

  POOLEN ARCHITEKTEN 3

  BOUWSTENEN

  UITWISSELBARE BOUWSTENEN

  REFERENTIE AALTEN

  26 27

  PROGRAMMA VAN EISEN IS EEN MOMENTOPNAME.FLEXIBILITEIT VAN EEN GEBOUW VERGROOT DE DUURZAAMHEID EN WAARDE VAN HET PAND

  2423 THEMA 3FLEXIBILITEIT

  MFA LIENDENFLEXIBELE CASCOS

  mutatie bouwbloktransformatie hof | specifieke plekken

  constructieve beperkingdragende wanden

  flexibel bouwsysteemkolommenstructuur | vrije gevelf dragende gevel

  uitwisselbaar programma

  routingtoegangen

  positie zorgplintensemble

  ZORG

  PLINT

  FLEXIBELE CONSTRUCTIE MET BOUWSTENEN | PROGRAMMA IS UITWISSELBAAR

  BOUWSTENEN ALS BASIS VOOR FLEXIBEL | UITWISSELBAAR BOUWEN

  afmeting: 8,4 -8,4 m. [opp.: ca. 70 m BVO]

  WOONPROGRAMMAPsychogeriatrie: 22,5 m [20 24 eenheden] ca. 540 m BVO

  Ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren, ook wel dement-genoemd.

  Somatiek: 45 m [10 12 eenheden] ca. 540 m BVO

  De lichamelijke toestand maakt het nodig dat men gedurende 24 uur verpleging | behandeling en begeleiding krijgt.

  syndion: varieert tussen 70 en 90 m[minimaal 14 eenheden] ca. 1260 m BVO

  Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstan-delijke en/of lichamelijke handicap of andere problemen zoals niet-aangeboren hersenletsel, autisme of ADHD

  POOLEN ARCHITEKTEN 3

  BOUWSTENEN

  UITWISSELBARE BOUWSTENEN

  REFERENTIE AALTEN

  26 27

  PROGRAMMA VAN EISEN IS EEN MOMENTOPNAME.FLEXIBILITEIT VAN EEN GEBOUW VERGROOT DE DUURZAAMHEID EN WAARDE VAN HET PAND

  2423 THEMA 3FLEXIBILITEIT

  MFA LIENDENFLEXIBELE CASCOS

  POOLEN ARCHITEKTEN 3

  BOUWSTENEN

  mutatie bouwbloktransformatie hof | specifieke plekken

  constructieve beperkingdragende wanden

  flexibel bouwsysteemkolommenstructuur | vrije gevelf dragende gevel

  uitwisselbaar programma

  routingtoegangen

  positie zorgplintensemble

  ZORGPL

  INT

  FLEXIBELE CONSTRUCTIE MET BOUWSTENEN | PROGRAMMA IS UITWISSELBAAR

  BOUWSTENEN ALS BASIS VOOR FLEXIBEL | UITWISSELBAAR BOUWEN

  afmeting: 8,4 -8,4 m. [opp.: ca. 70 m BVO]

  WOONPROGRAMMAPsychogeriatrie: 22,5 m [20 24 eenheden] ca. 540 m BVO

  Ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren, ook wel dement-genoemd.

  Somatiek: 45 m [10 12 eenheden] ca. 540 m BVO

  De lichamelijke toestand maakt het nodig dat men gedurende 24 uur verpleging | behandeling en begeleiding krijgt.

  syndion: varieert tussen 70 en 90 m[minimaal 14 eenheden] ca. 1260 m BVO

  Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstan-delijke en/of lichamelijke handicap of andere problemen zoals niet-aangeboren hersenletsel, autisme of ADHD

  POOLEN ARCHITEKTEN 3

  BOUWSTENEN

  UITWISSELBARE BOUWSTENEN

  REFERENTIE AALTEN

  26 27

  PROGRAMMA VAN EISEN IS EEN MOMENTOPNAME.FLEXIBILITEIT VAN EEN GEBOUW VERGROOT DE DUURZAAMHEID EN WAARDE VAN HET PAND

  2423 THEMA 3FLEXIBILITEIT

  MFA LIENDENFLEXIBELE CASCOS

  mutatie bouwbloktransformatie hof | specifieke plekken

  constructieve beperkingdragende wanden

  flexibel bouwsysteemkolommenstructuur | vrije gevelf dragende gevel

  uitwisselbaar programma

  routingtoegangen

  positie zorgplintensemble

  ZORGPL

  INT

  FLEXIBELE CONSTRUCTIE MET BOUWSTENEN | PROGRAMMA IS UITWISSELBAAR

  BOUWSTENEN ALS BASIS VOOR FLEXIBEL | UITWISSELBAAR BOUWEN

  afmeting: 8,4 -8,4 m. [opp.: ca. 70 m BVO]

  WOONPROGRAMMAPsychogeriatrie: 22,5 m [20 24 eenheden] ca. 540 m BVO

  Ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren, ook wel dement-genoemd.

  Somatiek: 45 m [10 12 eenheden] ca. 540 m BVO

  De lichamelijke toestand maakt het nodig dat men gedurende 24 uur verpleging | behandeling en begeleiding krijgt.

  syndion: varieert tussen 70 en 90 m[minimaal 14 eenheden] ca. 1260 m BVO

  Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstan-delijke en/of lichamelijke handicap of andere problemen zoals niet-aangeboren hersenletsel, autisme of ADHD

  POOLEN ARCHITEKTEN 3

  BOUWSTENEN

  UITWISSELBARE BOUWSTENEN

  REFERENTIE AALTEN

  26 27

  PROGRAMMA VAN EISEN IS EEN MOMENTOPNAME.FLEXIBILITEIT VAN EEN GEBOUW VERGROOT DE DUURZAAMHEID EN WAARDE VAN HET PAND

  2423 THEMA 3FLEXIBILITEIT

  MFA LIENDENFLEXIBELE CASCOS

  de grootste zekerheid is de onzekerheid over de toekomst aldus hennes de ridder. wij kunnen niet voorspellen of de uitgangspunten op basis waarvan we nu bouwen in de toekomst ook nog zullen gelden. hierdoor ontstaat op lange termijn een verschil tussen de technische levensduur van een gebouw en de maatschappelijke levensduur. het vergroten van de flexibiliteit van gebouwen kan een oplossing bieden voor dit probleem. Flexibiliteit is daarmee de basis van een duurzame samenleving.

  de maatschappij vraagt om flexibele cascos die fit for purpose worden gemaakt en eenvoudig gedurende het proces kunnen worden aangepast aan de nieuwe uitgangspunten en/of gebruikers. dit vraagt ook om flexibele bestemmingsplannen waarin het bouwen van cascos wordt geregeld en ten behoeve van het gebruik slechts een gebruiksvergunning is vereist. Zo kan te allen tijde de functie veranderen. doel is ook om concepten te ontwikkelen die op meerdere locaties toepasbaar zijn.

  85% van de gebouwen is techniek en logistiek. 15% is emotie en identiteit; d.i. datgene wat het flexibele casco specifiek maak voor de gebruiker en de plek. het casco staat er 200 jaar, de gevel ca. 40 jaar en de inbouw ca. 15 jaar. het is dus noodzaak flexibele cascos te ontwikkelen, onafhankelijk van de functie. die kunnen transformeren in de tijd met de veranderende functie. het levert intelligente gebouwen op, goedkoper, veranderbaar maar wel specifiek voor de gebruiker en de plek.

  toepassing flexibele cascos in MFa Lienden

  flexibele constructie met bouwstenen | programma is uitwisselbaar

  84 85

 • betroKKenheid en draagvLaK

  Zeep architecten is vaak betrokken bij binnenstedelijke planontwikkelingen. vaak betreft het hier ook inpassing c.q. hergebruik van cultureel en/ of industrieel erfgoed. intensieve samenwerking met de buurtbewoners (of andere belanghebbende) is essentieel om betrokkenheid en draagkracht te krijgen. in het plan t buitenhof te culemborg hebben wij de binnenstedelijke planinvulling in nauwe samenwerking met de buurt ontwikkeld. sleutelwoorden zijn: communicatie, luisteren en serieus nemen.

  vanuit sferen, identiteiten, analyses van de stad en wensen van de buurt, maken wij plannen/modellen. deze zijn getoetst aan het pve en de financile haalbaarheid. in diverse workshopsessies bespreken we dit met de bewoners. doelstelling is om de bewoners mee te nemen in het ontwerp- en beslistraject. het resultaat is ook hun project. de tool die we daarvoor ontwikkeld hebben, zetten wij nu zeer succesvol in bij meerdere ontwikkelingen.

  86 87