Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Eesti keel IV klass, Teema: Suuline ja kirjalik suhtlus IV... · Eesti keel IV klass, 175 tundi Õpitulemused Õppesisu, praktiline tegevus ja IKT Õpilane: 1) Kuulab mõtestatult