Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2012 · PDF file5 Sida (25) Dnr EBM A-2011/0481 1.1 Prestationsområde Mängdbrott Mål 2012: • Andelen lagförda brottsmisstankar i slutredovisade