Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZI¤’KIM Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koja se ugovara