Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA GODINU - Porezna NA DOHODAK- 2 - 4. podaci o dohotku i plaĆenom predujmu poreza i prireza (u kunama i lipama) 4.1. dohodak od nesamostalnog rada 4.2. drugi dohodak 4.3.