Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Zasady rekrutacji do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły ... ?wiadectwo ukończenia gimnazjum, ...…