of 34 /34

iBeacon en inBeacon platform introductie

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het inBeacon platform geeft retail context met iBeacon technologie. Deze presentatie geeft een korte introductie tot iBeacon, een aantal praktijkvoorbeelden voor het gebruik van iBeacon oplossingen en de functionaliteiten van het inBeacon platform.

Text of iBeacon en inBeacon platform introductie

Page 1: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 2: iBeacon en inBeacon platform introductie

proximity based solutions met het inBeacon platform

Geef uw winkels context

Page 3: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 4: iBeacon en inBeacon platform introductie

i O S 7 ( 8 7 % ) A N D R O I D > 4 . 3 ( 5 0 % )

O P E R A T I N G S Y S T E M

O N D E R S T E U N I N G

Page 5: iBeacon en inBeacon platform introductie

FA R ( + 1 0 M E T E R )

I M M E D I AT E ( C E N T I M E T E R S )

N E A R ( E E N A A N TA L M E T E R S )

P R O X I M I T Y

Page 6: iBeacon en inBeacon platform introductie

P O P - U P U I T S L A A P M O D U S

Page 7: iBeacon en inBeacon platform introductie

H A R D W A R E O P T I E SG E N O E G K E U Z E

Page 8: iBeacon en inBeacon platform introductie

P R A K T I J K V O O R B E E L D E N

i B E A C O N

Page 9: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 10: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 11: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 12: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 13: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 14: iBeacon en inBeacon platform introductie
Page 15: iBeacon en inBeacon platform introductie

F U N C T I O N A L I T E I T E N

i n B E A C O N

Page 16: iBeacon en inBeacon platform introductie

E C O S Y S T E E M

I N B E A C O N

Page 17: iBeacon en inBeacon platform introductie

PROXIMITY MARKETING

CUSTOMER INTELLIGENCE

CRM & LOYALTY

Page 18: iBeacon en inBeacon platform introductie

P R O X I M I T Y M A R K E T I N G V O O R B E E L D E N

I N B E A C O N

Page 19: iBeacon en inBeacon platform introductie

P R O X I M I T Y M A R K E T I N G

• Welkom in onze winkel

• Bedankt vooruw bezoek

• Informatie bij product

• Kortingscode / coupon

Page 20: iBeacon en inBeacon platform introductie

P R O X I M I T Y M A R K E T I N G

• Heeft u hulp nodig?

• Informatie bij display

• Indoor positioning

Page 21: iBeacon en inBeacon platform introductie

C R M & L O YA LT Y V O O R B E E L D E N

I N B E A C O N

Page 22: iBeacon en inBeacon platform introductie

C R M & L O YA LT Y

• Welkom terug

• Spaaracties

• Product suggesties

• Persoonlijke kortingen

• Verstuur naarmijn huisadres

Page 23: iBeacon en inBeacon platform introductie

C U S T O M E R I N T E L L I G E N C E V O O R B E E L D E N

I N B E A C O N

Page 24: iBeacon en inBeacon platform introductie

C U S T O M E R I N T E L L I G E N C E

• Heatmaps

• Vergelijken verschillende locaties of vestigingen

• Customer cross-section interests

• Integratie met ERP

Page 25: iBeacon en inBeacon platform introductie

I N B E A C O N S D K ’ S

• Simpele integratie met uw app leverancier

• inBeacon certified developers

• Technical support

• iOS, android en titanium SDK’s

• API voor andere platformen

Page 26: iBeacon en inBeacon platform introductie

I N B E A C O N B E A C O N M A N A G E M E N T

• multi-vendor iBeacon support

• simpel groeperen en taggen iBeacons

• in-store iBeacon management (plaatsen/identificeren)

Page 27: iBeacon en inBeacon platform introductie

S I M P L E R U L E B A S E D T R I G G E R S

Page 28: iBeacon en inBeacon platform introductie

PROXIMITY MARKETING

Page 29: iBeacon en inBeacon platform introductie

G E B R U I K C O N T E X T

O P T- O U T O F

U N I N S TA L L

Page 30: iBeacon en inBeacon platform introductie

D O ’ S

• Leer de klant begrijpen

• Stuur aan op relevantie voor de klant

• Zorg voor de right time experience

• Wees persoonlijk

Page 31: iBeacon en inBeacon platform introductie

D O N ’ T S

• Bericht bij ieder bezoek

• Bericht bij ieder product

• Bericht bij iedere exit

• Bericht na ieder bericht…

Page 32: iBeacon en inBeacon platform introductie

N I E U W T I J D P E R K V O O R VA N K L A N T E N C O N TA C T: P E R S O O N L I J K & S C H A A L B A A R

Page 33: iBeacon en inBeacon platform introductie

R E M C O B R O N @ R E M C O B R O N R E M C O @ I N B E A C O N . N L

!

I N B E A C O N . N L

V R A G E N ?

Page 34: iBeacon en inBeacon platform introductie