of 122 /122
اراطد ارزا اور ا وم ا وزارة اث ا اط ــــــــــــــــــ 2 ت وم ا! د ق#و ام #وت وا ا ـــــــــ ق.................لم ا ر رةذ د #وت اؤ ا( #د وو + تم ا! ( ردة ا ل :ط إ!داد ارافت إ ذة:/ اـــــــــــبو مر د. د ــــــ! و ــــــــــ: ا نودر ند أ.د. !ز اط 2 ر!و د . دط ديد رم 2 ررا و(ر ط ردي( ر4+ . د2 وا4! ط ح6ز د أ. ر2 وا4! : ا ا2012 / 2013 ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔدا درا ط زر ا1 ط زر ا وا2

مدى جاهزية عمال المكتبات الجامعية لتبني إدارة المعرفة

Embed Size (px)

DESCRIPTION

لقد أصبحت إدارة المعرفة واحد من المناهج الإدارية التي أثبتت جدارتها على أرض الواقع، ولأن المكتبات الجامعية بحاجة إلى أسلوب عمل فعّال يقوي دعائمها ويثبت وجودها خاصة وأنها مكتبات تخدم أهم شريحة في المجتمع، جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على مدى جاهزية عمال المكتبات الجامعية لتبني إدارة المعرفة كفكر، ومنهج، وأسلوب عمل، وقد تم دعم المعلومات النظرية بدراسة ميدانية بكل من المكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 1 والمكتبة المركزية لجامعة قسنطينة 2 أين تم اعتماد منهج البحث الوصفي في دراسة جاهزية عمالها لتبني إدارة المعرفة فكانت أهم النتائج كالتالي: فهم عمال المكتبات الجامعية لمفهوم إدارة المعرفة يشوبه بعض الغموض ويفتقر إلى الدقة. يحتاج تبني إدارة المعرفة بالمكتبات الجامعية إلى سياسة واضحة المعالم ومدروسة الخطى. لدى عمال المكتبات الجامعية الجاهزية لتغيير الثقافة التنظيمية السائدة بينهم إلى ثقافة تنظيمية داعمة لإدارة المعرفة.

Text of مدى جاهزية عمال المكتبات الجامعية لتبني إدارة المعرفة

 • 2

  # !

  #

  .................

  ( ! +* # ( #

  /: ! :

  ! .

  :

  2 .. !

  ( 2 . !

  !4 2. +4 (

  !4 2. 6

  3102/2102 :

  2 1

 • (11) :

 • "

  & & & & # # # #

  3 3 3 3 2 2 2 2 & & & &

  9 9 9 9

  O O O O M M M M H H H H F F F F

  ." P P P P * :

  : ) ( (0021 - 5311 / 695 - 925 ) *

  : " .

  ".

 • + ) # ! + + - ,

  4 , 5, + 3 43 2 ,3 - :

  + ,

 • 3 : F ........... ) ,3 ) +

  (42)-= ) + + + + 5

 • 10

  93

  20

  14

  30

  14

  24 40

  $# 50

  34

  % &% 60

  54

  $ ( 70

  64

  &/ -% +% $# * 80

  74

  &/ -% +% 0 $# - 90

  84

  % 1- % % -% ((% 01

  -% % 3% ( 2% -% ((%

  16

  37 11

 • 10

  12

  20

  42

  1 30

  2

  44

  # " 40

  64

  50

  94

  60

  05

  70

  15

  80

  25

  90

  35

  01

  45

 • 11

  55

  21

  65

  31

  75

  41

  85

  51

  95

  61

  06

  71

  26

  81

  36

  91

  46

  02

  56

 • 12

  66

  22

  76

  32

  86

  42

  96

  52

  07

  62

  17

  72

  27

  82

  47

  92

  57

  03

  67

  13

  77

  23

  87

 • 33

  97

  43

  08

  53

  18

  63

  28

  73

  38

  83

  48

  93

  58

 • :

  :

  ....................................................................... 1.1

  ..................................................................... 1.2

  . 1.3

  .....................................................................

  ...................................................................... 1.4

  ............................................................. 1.5

  ...................................................................... 1.6

  ................................................ . 1.7

  .................................................................... 1.8

  7

  7

  8

  8

  8

  9

  9

  01

  :

  .....................................................................................

  ................................................................... 2.1

  ................................................................... 2.1.1

  .................................................................. 2.1.2

  ......................................................... .2.2

  ................................................................... 2.3

  .................................................................. 2.4

  ............................................................... . 2.5

  ............................................................... 2.5.1

  61

  61

  61

  71

  81

  02

  02

  12

  12

 • ................................................................. 2.5.2

  .................................................................... 2.5.3

  .................................................................. 2.5.4

  ............................................................... . 2.5.5

  ................................................................ 2.5.6

  ..................................................................... 2.6

  ................................................................ 2.6.1

  .................................................... 2.6.2

  ............................................................. 2.6.3

  .............................................................. 2.6.4

  ........................................................ 2.7

  ............................................................. . 2.7.1

  ............................................................... 2.7.2

  ............................................................... 2.7.3

  ........................................................... 2.7.4

  .............................................................................

  22

  22

  22

  22

  22

  32

  32

  32

  32

  32

  42

  42

  62

  62

  72

  72

  :

  .....................................................................................

  ............................................................. 3.1

  ................................. .3.2

  ....................................... .3.3

  ................................. . 3.4

  ................. 3.5

  ..................... .3.6

  .............................................................................

  82

  82

  82

  03

  43

  43

  53

  63

 • :

  .....................................................................................

  ..................................................................... .4.1

  ....................................................................... .4.2

  .............................................................. 4.2.1

  ................................................................ 4.2.2

  ................................................................ 4.2.3

  ................................................................. .4.3

  ............................................................... 4.3.1

  ....................................................................... 4.3.2

  ......................................................................... 4.4

  .......................................................... .4.5

  .............................................................. .4.6

  ............................................................... .4.7

  .................................................. . 4.8

  ............................................................................

  73

  73

  73

  73

  83

  83

  83

  93

  93

  04

  04

  14

  24

  68

  78

  88

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

 • .

  " "

  .

  . 2 1

  .

  .

  :

 • :

  .

  .

  1 2

  .3102/2102

  ""

  .

  .

 • . 1.1

  1.2

  . 1.3

  . 1.4

  . 1.5

  . 1.6

  . 1.7

  . 1.8

 • :

  7

  :

  .

  . :1.1

  .

  .

  1

  . 2

  : 1.2

  :

 • :

  8

  . : 1.3

  :

  : .

  : . :

  . . :1.4

  .

  .

  .

  . :1.5

  " "

 • :

  9

  :

  . . . .

  . . :1.6

  :

  . . .

  . . :1.7

  :

  " : " .(1)

  " :

  ".

  21.p,9991 ,llah ecitnerP :yesreJ weN .tikloot tnemeganam egdelwonK ehT .tirmA ,anawiT.)1(

 • :

  01

  " : ".

  :1 " "

  82 3341 3 304-11 " 1" 1102

  :

  .

  :2

  " " 82 3341 3 104-11

  " 2 " 1102 :

  .

  . :1.8

  .

 • :

  11

  :

  . : .

  . 9002

  .

  .

  . : . .

  . 0102

  .

 • :

  21

  . :

  . . 0102

  .

  .

  . ) 03 . lanruoj snairarbyC : .

  ( : 2102&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.snairarbyc.lanruoj.www//:ptth

  2102:826=di-21-42-02-24-08=dimetI&seiduts:752=ditac&80

  .

  %07

  %09

  .%07

 • :

  31

  : .

  . 082- 552( .2102) 03 .

  . .

  :

  eht dna secitcarp tnemeganam egdelwonK .htiduJ ,azdavoM eht fo esac eht :noitamrofni gnignahc ni yrarbil cimedaca fo elor fo ytisrevinU ,siseht larotcoD .kroY weN fo egelloC NATILOPORTEM 0102, airoterP acirfA fo htuoS

  "" )NATILOPORTEM(

  .

  .

 • :

  41

  cimedaca ni tnemeganam egdelwonK .yelnwaT .T,selraC 55-44 p ,1n ,)1002( 26 lov ,seirarbil hcraeser na egelloC .seirarbil

  .

  .

  .

  .seirarbil cimedaca ni tnemeganam egdelwonK .U.M ,rakrujaR .1n ,1.lov ,metsys detubirtsid dna lellarap fo lanruoj lanoitanretnI 8-5 p.p .)1102(

  .

  ni secitcarp tnemeganam egdelwonK .M lraeP ,aynopaM ,lataN fo ytisrevinU eht fo yduts fo esac :seirarbil cimedaca 521-84 p.p ,4002 ,gnideecorp LASCECS .seirarbil grubztiramreteiP

  lataN

 • :

  51

  .

  .

  dna sloot tnemeganam egdelwonK . atignaS,atpuG , .S,htawsA cimedaca no ecnerefnoc lanoitanretnI .secivres yrarbil cimedaca 8-5 p ,9002 ,)LACI( seirarbil

  )rimhsaK ,ummaJ ,akatanraK(

  .

 • . 2.1

  . 2.1.1

  . 2.1.2

  .2.2

  . 2.3

  . 2.4

  . 2.5

  . 2.5.1

  .2.5.2

  . 2.5.3

 • .2.5.4

  .2.5.5

  . 2.5.6

  . 2.6

  . 2.6.1

  . 2.6.2

  . 2.6.3

  . 2.6.4

  . 2.7

  . 2.7.1

  . 2.7.2

  . 2.7.3

  . 2.7.4

 • :

  61

  :

  :

  " 6 54 3 21 & /. + *)( '&%$#

  &( 1 4= o . E : /3)

 • :

  71

  * :" 6al q Z1": " ` 5 & 6][

  & > 6&".

  :)3(? ?5 "61x)" )1E >>

  O 6( 1D G% E% ?J

 • :

  81

  AO $ ( : " >O & 1 GV $( 1 X E

  ". 4

  E ` " (4 "" 645 "C $s "]" :)1(( )1 6a(

  ( 644 R

  < 31 4= 61 *& *

 • :

  91

  6 54 64' 6Y *"61 >>? ? ? 62?1 6& ? " 6Z

  G% 4= O 31 1 52 E

  PH % 2O 4= *E

 • :

  02

  ? E: [ 1 )( 54 3 E c E 1(. q: E&o +

 • :

  12

  . ,+ :2.5

  4: 6 181 E G% ? X1 >4 5K C ? 6R " E1 E [email protected] q) 1/% ( 6

  " E X1E 6 . - "" DR " 6 V E X1E (1)1002 4991181 4'1 6

  X1 18 '&% ).*6 '( 5K 1/%

  ( : E 10'&% ?)

  #: E 2

  :(2)][ C 5 >> X

  O * 6: 4C E A% '& 4 E X5

  X Z$ 6 r E (7)'"" ?# 4= 8 1 & C O "

  .(8)45 A &% )X3 1% *

  - X 1 ])5)(.

 • :

  42

  . 4$+

 • :

  52

  ( 1 > &5. > ' yG.

  ( % > )X _ 4=: .2.7.1.2& 6 1 )l ? x E 2O 5. 4

  > &4 4> ?#4/ r>5 O a% E+ E [ '

 • :

  62

  # 6( 3D 1DJ 1 5 .4$+6 C

 • :

  72

  O 6: .4$+:2.7.4

  % &1) # 5$ *D(" :.2.7.4.1)% $" X 1 ) +: >1 R D("

  .(1)# 5& V>&

  $` 6GV A( (4 "X &" 4 6X :.2.7.4.264= *E 1 " 6X 1qAO" 6X 1qO $` 1

  .(2) [Z)( 3( 65(1

  5 6'&%

 • . 3.1

  .3.2

  .3.3

  . 3.4

  .3.5

  .3.6

 • :

  82

  :

  :

  $# " ! 4 $& 2 ) *+# & 0 0/+ '.-# ,+*# !( )(('&

  $< (0& . 4 -: '( 9+,: 9 ( 7 . $5 (9# . !(. @ ? $& . # ( 4: > (':# . $#

  '( ?+# $# & 0(& ?-# # :. ( ( C . - 94J $# ?+J . [email protected] ! $& . H > '# G -*F0

  G NM " +#[email protected] & 0(LK ! 4-# > 0- ? ) *+# [email protected] -P ?G 9+H+# ' -(

  S( ?> ? ) G [email protected]/++ ,( $# Q ?+:@ $# N+ -:@!( 0($ *+# $& $# :

  $& $#. & 0('::@-

  . :3.1

  W 0!+5 )# '+# 0 N $# ( ?> ? F G 9-++G "Z+G $:& 79H 7 (+H# 7+# : 00)Y ?> N# $X# W

  ,* )# *+# 9 0 > ? ?> '# ?+# G )H $C: -(_ ?> ,(?+# N 9H ?: ":@ ?> (( 4: > ?>

  . )1(' H( W

  ' * )(' " %$4c,:@: " -)G 0- ? ) *+# 63' 54 3 )2( %% .) ,+

  3+?; ? > =$ $

 • :

  92

  :)1() *+# 4 H# ?# > $X+G g+++G [email protected] ?

  : [email protected] . HX# - )# ,gF - 7_ E 53; )++G ?-G g 7M & - 4: ' 0 G _

  [email protected] ).

  [email protected] ? .-G -(( 4c? )4# 4 E K 53;: )0-# C -# [email protected] 9.2 .-G -(( ? CG ,

  (g *:+Y # +.

  -F W $& )# *+# N# 9Y-# : 0'J G 9+ G +G ?G 0c-# 7? 0++#.?

  - )# *+# $M4 0($ $+J '# G M H C +# & :)2(0)J G :J +-# 9c -)(

  "M ?> k: ?+ $& ?( ) G '# 4:. )4# c+ $& * l )&._ ?> _ ?> 0(-5 : L5 !m 4# W? 4. +Y J ?> [email protected] $S -* 4J 0+G + )&. H+-G. 4*(,F H+# Z$+# & 0)J G 5 *+ /# 4+# ?> 7_ 4 [email protected] . k +# '?+# H#.

  ? ) 9891'(-+# 81 $& [email protected] ( H+. [email protected] :)3(*+# >

  $+G ) *+#.

  *+#.$& ) +G 4) *+#. ? ) *+#. 7?( ++G ) *+#. ,+G ++G ) *+#.

  '+ $& [email protected] :# )+# $& [email protected] & 4-# _!+#: # +,+#. .9 # + k: (.1) 47 [email protected] ). '# ( _!+#

  44.6002.?+( ?(. ) (?+#: (+# *+# # # +#. ?: # ( (2) +G pM 4# . SG ,( 7& 4 9891'(-+# 81 $& 221- 98.( 0H+. [email protected] (3)

  377 . [email protected] )(-G ++G. *- +# *:(-# *Yg-# .

 • :

  03

  4 ) *+# > 221-984 ?> $& ( [email protected] [email protected] .9( ?M -)G ( :

  g+< $+G $s r ? & M : [email protected] : E 53 0('F ( ?> '# ?+# G ( *& $& 0 l [email protected] ).

  : 0C 2 7?( ++G ,+G ++G "+P -C ,( E K 53 42 ( ( # 4# G [email protected] ( # ZZ# G [email protected] Z,( M

  .(1)(m M 42 &

  . L .6' :3.2

  0+r W-# $& 4+X# -+)+# -Y 0($ _ ?+# ?> 0(_5 : . -('F ?> )# *+# 02 /+ # ?#

  ?> * -5 5 /+ 7 . - F 0+J 0($ . (2) ,# $& 5 /+ +!# 4J 4-*4+#$-r ? -+Y

  > L5 : +r f $& 7 /++ ( W, G L5 [email protected] 4H -)G ( /++ ,( (3) -# L# C9# 4+G +

  $# $& )# *+# ( *:( (- -: > 0+G _ )# ?> 0!(- k $& " C9 0 ? ?> $# G NM "

  5 9+Y ?> - $+# 4C*+:@ ?> W4 *?&.+!+5 ? ) *+# _( /++ ,( $# 'F ?> )#

  :(4)? 0r C +#

  7 (g. -)( /++

  -)( (': 4+ ?G C(g+#.

  -c0& 4!(" 0! '- )# .

  111. [email protected] '5 4r .(1). W)-#: egnahc dna erutluc lanoitazinagro gniganam.& ' -G. Z$# ++# /++=(2)

  45 .6002*+#

  4m: . )?> m(gniganam egnahc.7, ?&. /++ = (3)7A%8D%02%9A%8D%1B%8D%7A%8D%FA%8D%7A%8D%/segapmotsuc/sdaolpu/moc.rsehom

  (3102/60/80) fdp.1B%8D%A8%9D%A8%9D%AB%8D%AA%8D%48%9D%.: ". ?+ $+# Q $& 4?+#: # !M?+# y ?+# G +G $& (4)

  862( .2102)03) *+# $& 4/. *# 9+# 4/ ( W_ -# .

 • :

  13

  'Y-# . /++. -+ r '# G (_ & -*F ?> - )# - ,* :(1). /++ 2 -!F J

  -*4+ .-($ ? -5 > ,C/W . - 4 $+#. [email protected] W4 -C*5 W4). -Y 4c-# 7? 0H+. : ?> ( 7$S.

  $C /++ 0 G - ,HJ . $:( !F [email protected] _0J :0J 0* /++ C-# & J 4.2 $:( - > [email protected] . ( H)+ $& (

  .(2)C9: 7$) N!m

  /++ $& [email protected] 0* (9+ /++ 9Z (4# & @ *W +# H 4? G + # _+# , W0: 4H

  7 /++ "& N# $& )# *+# W0: 4*5 P (3)

  & . -+Y 4!( 4 -* ,H:@ S!-G (':# .

  /++ . - 4 > ?+J -)G 0- /++ 4c,::

  +# & [email protected] 4S L5 N!# k# 0: > " 0-M $& (L5 "& & G NM Z 9$# ( "# $& # $& +X# +!# 4: G NM 0!(- -# 0*- W W(- 4 Q$# C9# 4+G [email protected]

  ".(4)/++ C(

  .:+ " ?+>. _5 /++ - Z,(-# 4$ fY G ':# , +G. !F 0)+& (1) 24 .8002+ '# '+ $& ( 4+#. *# M+# fY

  naf/cc.omemmalsi.www//:ptth-le- ?> 4m: 2. H) M. )?> m( .9+ 0- $# /++ $& (2) (3102/60/80) lmth.43237/40/21/8002/tarahM/arade

  # H!++#: # "# *5 CH !&. .?+ ?(,& $&. _5 /++ Q ?> +G $& (3) 72 .9002!F 0)+& + '# '+ $& 7? *# WM+# fY

  .k( + "G. /++ ?M_: 44 W - Z,(-# $& $ fY G ':# , (4) 1 . 2102+G. # # )W ! ( ?> '# '+ $& ( 4+#. '# W fY

 • :

  23

  ?+J -)G ( 0 ? ) *+# $# - > 0/++ 0& $& g: [email protected] N!( N!( > ,* C $# N# ,:

  4 W . W W -& 9 4 $X0:@ (-0:@ +( . /++ 4 "F 4 ( -$( 4C# L

  +# k) G k) /++ -)G [email protected] # $& ) * :(1)/++ ,( $# >

  ,( /++ G ( 47 C( ? 0SG & :,B *% -C 7,:@ c( ?> "F $# > ? -+ "+P *:(

  - c($# f+ '- L G -*J /++ -C( W0+ 4L ?+: ? & +F C +# :@ -: 4S:@ /++

  ?> _0:@ ? ( . -C 4J ,+*# 4F /++ 0c0& $& f:@ ? -!F ,( $# /++ G ,!M_ 2 *- /+ 5 )+

  ._ G -:@ ('( 0)G @ _ 9 '- : [email protected]

  ? /++ 0H+. ?> ? G ( 0SG :,N M% G ( 4Hg $# $& )# *+# *: 4+: - C(

  W C( /++ 4z - !# - ?F "+P $ & +*# 0)( $: 4& 0+r $& -:@ W )# K $& - F4c? + -!F /++ ,( $# N# J ?>

  4z !# ,H( 9Y ,J -: > 4L$# 9+ ? L/( -r L$+# [email protected] /++ 0)( # ? 4# $# 7,: 0!F+G _

  Q$0:@.

  # # )W ! ( ?> '# )(-( $& W?. . # /++ +&.(1) ?> 4m: . )?> m k('# * (+#

  D%58%9D%88%9D%7A%8D%28%9D%58%9D%02%/selif/ude.hajan.oce/setis/ude.hajan.oce//:ptthD%7A%8D%02%1B%8D%A8%9D%A8%9D%AB%8D%AA%8D%48%9D%7A%8D%02%9A%8

  (3102/60/80) fdp.A8%9D%58%9D%A8%9D%8B%8D%68%9D%AA%8D%48%9

 • :

  33

  & G kc,: 0+r ?+# ?+J ' /++ /F ?> Z . (4 /++ . -)G )# 0& '# G W' & G kc,: G

  :(1)# /++ ,( $# & ,.9 :

  -)G . W0+*+# 5 .-G 3$ M : 4+: G NM 0(L+K /++ ,( $# 4F '::@ -$S(

  -# '# /++ ,( 4W? ?> ? k) [email protected] : _C# H-# *?+# .9 - G 4 -*4+ .

  :@ +( $& !-# ,J ? _ 4( # :@ ${,?+# 0!+r /++ 4{-*4+# 4+ - ?+: ,: 0/ _ (-M

  .9+ 4C) N ? -)( ? 0 . W0+*+# 5 .-G -)( )( M.:

  (-# +# ?> # /++ ? -)(,( N .5 & . H( ( (-#.2 -)( 4(L

  4C) 0 . !-# 5 .-G -S B $: 9+ LK G ?+# /++ ,( $# 9 .-G W -C*(

  -S .-G *?& .-G W -Z( $& _ Mg:@ H ?+:@ . [email protected] :@ $ "# 4 ,H+ G *- &

  ?+# /++ +*( _(@ -)+H( 5 (L5 *-. 0 . W0+*+# 5 M%L4 P *F :

  +G .-G -( 0(& 7( -G [email protected] L:@ $& (_5 4: L _:@ ?> ?+# /++.

  -)G *( > . W0+*+# 9, R( N K N: +# ?# !(4# 9, /++ ?G ': ?+

  -G W -*c - )# > W0+*+ 4# .9 4 -( 4{' > _( /++ 4:[email protected] ? 4H gH:@ 4,:@ ?

  G _+# H @ -*4+ . W0+*+# ,: -# : ?> /F ?> ,( G # @ +0: $:&

  .N!( + G /++

  ?> 4m: . 4K. # /++ $& +: 7 (. )?> m((1) (3102/60/80)pw/bara/moc.aidepfei//:ptth-habar/60/1102/sdaolpu/tnetnoc-cauoredcod.eh

  (3102/60/80)

 • :

  43

  . S 3I :3.3

  -: Q $# ?> ? ) *+# $& ',+G ++G :

  0)G $# G 0H + ?+# @ G NM 4S:@ 3 3$:. 0* k > (1)z G ':# G NM '+# G ':# N

  ?+# @ -)G 0)( 0++# $r 4} 0-+# f+ 0++# -G - $+: r. $# 0!+m

  -G ,* $# [email protected] $& 0!(- 9H0:@ G NM

 • :

  35

  #+* ) ? 4 :4 #) J+'(0 & :+? *$ #$

 • :

  63

  : " .6? 'V 3.6

  $& +# +< , f+ _4 HC 9 * $# $# -( F . WNH (1) %07> %05 ( ,# NH C-: 4+G _

  :(2)W"W +#"F >

  ? & $# 4F ( G /++. 7+# )(('+# 0*# ?G !( )(('& . *Y ?G (( > $# S+# )# .

  ,!M_ r -)G ( ? ) *+# -L( L$# > "W :(3)'# G - & -HL: +m Z# $&> WNH 4# .9

  0!( ,+*# $& *W C-#/+ -5 0 k):.W9-+# ( +#

  0/+ "+' H+-G 4 7 . -r ?X ?> $+ -r 4$# . W"+' W 4:.

  *# W . $# 0+# )# :+) W f+ [email protected] .4?0:@+r 0 - "'Y 0& $) -? 7+# $# N($:@ G 7? & 0HL: ?+:@

  . .

  P4W :

  - 0& ? ) *+# $# > 0/++ ?+r $& Q$:@ $:@ 4!-# 0K :@ 4 g: g# ?> *?& 0C 0H)[email protected]

  $# Z# $& _ 4S:@ z L$# > M 4z : & 0):@ G ::@ *- ?> ,( $S. 0 ! $# $& 0!+: 4*# G

  0+ 2 @ [email protected] : . -*F ?> ? _+ & G kc,: ) *+# (':# . _+ ( W -)G 0+J @ -)G -:@ W

  ) *Y-# Z> & . .

  271.8002 ?: ( 2+. . W0+*+. ,*@ ?( ,*@. $#: [email protected] (1) :no elbaliava ,)enil no( .tluciffid os ni egdelwonk yhW .nailuJ ,wahsnikriB . (2)

  (3102/60/80) fdp.16100.6168-7641/8041/selif/ude.nodnol.rsb//:ptth ytisrevinU eht fo yduts fo esac :seirarbil cimedaca ni secitcarp tnemeganam egdelwonK .M lraeP ,aynopaM . (3)

  :no elbaliava ,)enil no( .seirarbil grubztiramreteiP ,lataN fo fdp.seirarbil+cimedaca+ni+secitcarp+tnemeganam+egdelwonK/f/moc.skrowbp.388672elupam//:ptth

  ( 3102/60/80)

 • .4.1

  .4.2

  . 4.2.1

  . 4.2.2

  . 4.2.3

  .4.3

  . 4.3.1

  . 4.3.2

  .4.4

  .4.5

  .4.6

  .4.7

  . 4.8

 • :

  73

  :

  :

  .

  . 2 1

  . :4.1

  . 1

  .2

  . :4.2

  :

  62 .2991 '%.! ! . : . : (1)

  76 !2%:: ! 2! !5/ 4/2. . !1. ,0 /! - - ,+ )!%(2) 21 .9002 2! !5/ 958%5

 • :

  83

  . :4.2.1

  " 2" "1 "

  " 2 " -

  . 2

  1 : 2

  .

  . :4.2.2

  . 3102

  . : 4.2.3

  1 2

 • :

  93

  . .

  . :4.3

  :

  . :4.3.1

  "(1) "

  . "" ( 2) ""

  " : " " "" "" " : " "

  ( : 10 ) :

  . :

  " " :

  21

  . 923. .0002(. 2 ?% . : %> 5= ! %. !

 • :

  04

  " : 01 "

  .

  :

  " " 11

  .

  ( 31 )( 8 ) 2( 5 )

  .1

  . :4.3.2

  .

  . : 4.4

  1 ( 55( )801 ) 2 ( 35 ) 1

  2( 20 ) 1

  35 1

  2

 • :

  14

  ( 60 ) 74 2

  .( 001 )

  :.4.5

  tfosorciM lecxE : eciffo

  5 4 3

  3

  (: 20 ) :

  ( 4=1-5( )1( )5 )

  ( 08.0=45( )5 )( 5)( 1 )

  :

  [8.1 1] [6.2 8.1[ [4.3 6.2[ [2.4 4.3[ [ 5 2.4[

  (: 30) :

 • :

  24

  :

  . :

  . :4.6

  :

  :

  . :1

  2 1

  %3 3 %0 0 %6 3 %01 01 %51 7 %6 3 %22 22 %52 21 %91 01

  %71 71 %51 7 %91 01 %4 4 %0 0 %7 4

  %44 44 %54 12 %34 32

  %001 001 %001 74 %001 35 :(40 )

  001 x =

 • :

  34

  ( 40 ) %44

  %01 %71 %22 . %3%4

  . % 44

  %05

  .

  : .2

  :

  1

  2

  %73 73 %54 12 %03 61

  %36 36 %55 62 %07 73

  %001 001 %001 74 %001 35

  ( : 50 )

  :

  %73 %36

 • :

  44

  " "

  : .

  1(: 30 ) 2

  : . 3

  :

  %03

  %54

  %07

  %55

  2 1

 • :

  54

  2 1

  %2 2 %2 1 %2 1

  %9 9 %11 5 %7 4 %51 51 %11 5 %91 01

  %22 22 %02 01 %32 21 %12 12 %91 9 %32 21 %11 11 %31 6 %01 5

  %02 02 %42 11 %61 9

  %001 001 %001 74 %001 35

  (: 60 )

  (60) %12 %22

  %02 %51

  %2%9

  %05

  % 3

  .

 • :

  64

  . :4

  2 1

  %74 74 %54 12 %94 62 5 1 %71 71 %91 9 %51 8 01 5 %12 12 %51 7 %72 41 02 01 %51 51 %12 01 %9 5 03 02

  %001 001 %001 74 %001 35

  ( : 70)

  ( 70 ) 5 1 %74

  %51 03 02

  .

  :

  (: 40 )

  %94

  %54

  %51

  %91

  %72

  %51

  %9

  %12

  2 1

  03! 02 02! 01 01! 5 5! 1

 • :

  74

  :

  1 2

  :

  2 1

  5.4 %41 6.0 7.4 %01 4.0 4.4 1 5.4 %8 4.0 8.4 %9 4.0 3.4 2 5.4 %41 6.0 7.4 %01 4.0 4.4 3 4.4 %51 6.0 6.4 %9 4.0 3.4 4 4 %61 6.0 4 %8 3.0 1.4 5 1.4 %01 4.0 2.4 %5 2.0 4 6 1.4 %82 1.1 9.3 %9 4.0 3.4 7 4.3 %03 1 5.3 %12 7.0 3.3 8 1.4 %12 9.0 2.4 %61 7.0 1.4 9 9.3 %61 6.0 4 %41 5.0 9.3 01 1.4 %42 1 2.4 %71 7.0 1.4 11 1.4 %22 8.0 9.3 %9 4.0 3.4 21

  (: 80 )

  :

 • :

  84

  2 1

  8.3 %32 8.0 6.3 %01 3.0 1.4 1 4 %31 5.0 1.4 %9 5.0 9.3 2 1.4 %9 3.0 1.4 %01 5.0 2.4 3 6.3 %13 1.1 6.3 %9 7.0 7.3 4 8.3 %22 8.0 7.3 %8 6.0 4 5 6.3 %13 1.1 5.3 %5 6.0 8.3 6 4 %13 2.1 9.3 %9 6.0 2.4 7 3.3 %81 5.0 2.3 %12 5.0 4.3 8 8.3 %81 6.0 6.3 %61 3.0 4 9 8.3 %32 8.0 6.3 %41 4.0 4 01 3.3 %73 1 8.2 %61 6.0 8.3 11 6.3 %03 1 4.3 %9 6.0 9.3 21

  (: 90 )

  . 1

  :

  % 5.4

  % 8.3 %11 %41

  :

 • :

  94

  (: 50 )

  .2

  :

  % 5.4

  . %8

  %66

  %13

  %3

  %72

  %26

  %9

  %2

  $ & & $

  & & ( ( ( ( & -

  &. / &.

 • :

  05

  % 4

  : % 21

  (: 60 )

  . 3

  :

  % 5.4

  %11 % 1.4

  %06

  %04

  %63

  %65

  %8

  $ & & $

  & 1 & &( - 0 ( & -

  &. / &.

 • :

  15

  : %9

  (: 70 )

  . 4

  :

  % 4.4

  %11

  % 6.3 %32

  %66

  %13

  %3

  %72

  %26

  %9

  %2

  $ & & $

  & & 3 4& - 3.

  &. / &.

 • :

  25

  2 1

  2 1

  :

  (: 80 )

  : .5

  % 4

  %11 % 8.3

  %81

  :

  %26

  %13

  %7

  %14 %24

  %31

  %4

  $ & & $

  & ( $ 65 ( -

  &. / &.

 • :

  35

  (: 90 )

  . 6

  :

  % 1.4

  %9 % 6.3

  %7

  %13

  %45

  %51

  %63

  %34

  %81

  %3

  $ & & $

  & : :&

  &. / &.

 • :

  45

  1 2 :

  (: 01 )

  : . 7

  % 1.4

  %63

  % 4

  %81

  %87

  %4

  %82

  %55

  %9%6

  %2

  $ & & $

  & ! $ $( (

  &. / &.

 • :

  55

  %82 :

  (: 11 )

  : . 8

  4.3

  %72 3.3

  %44 %34

  %11

  %2

  %64%44

  %7

  %3

  $ & & $

  & - & 4 :

  &. / &.

 • :

  65

  %51 :

  (: 21 )

  : . 9

  1.4

  %91 8.3

  :%11

  %7

  %06

  %62

  %6%1

  %5

  %24

  %25

  %1

  $ & & $

  & :

  &. / &.

 • :

  75

  (: 31 )

  . 01

  :

  .

  9.3 %41

  8.3

  %51 :

  %24

  %43

  %22

  %2

  %51

  %17

  %21

  %2

  $ & & $

  & $ ( &

  &. / &.

 • :

  85

  (: 41 )

  . 11

  :

  1.4

  %02

  %24

  %43

  %22

  %2

  %52

  %65

  %61

  %3

  $ & & $

  & - $

  &. / &.

 • :

  95

  3.3 %42

  :

  (: 51 )

  . 21

  :

  1.4 %41

  6.3

  %45

  %43

  %7%5

  %03

  %04

  %52

  %5

  $ & & $

  & &3 ( ! > $ & 3 : & 3 :

  &. / &.

 • :

  06

  %22

  :

  (: 61 )

  %03

  %56

  %2 %3

  %43

  %74

  %11%6

  %2

  $ & & $

  & 5 ( 4! ! @ 3

  &. / &.

 • :

  16

  :

  2 1

  %32 8.0 3 %33 2.1 7.3 1 %31 5.0 3 %13 1.1 5.3 2 %9 3.0 3.3 %92 1 7.3 3 %13 1.1 3.3 %23 2.1 7.3 4 %22 8.0 4.3 %52 9.0 6.3 5 %13 1.1 3.3 %22 8.0 7.3 6 %13 2.1 2.3 %02 8.0 8.3 7 %81 5.0 1.3 %23 1.1 5.3 8 %81 6.0 1.3 %52 8.0 4.3 9 %32 8.0 9.3 %43 2.1 7.3 01

  %42 7.0 2.3 %82 1.1 6.3

  1 :(01 ) 2

  ( 01 ) 1

  2

  :

 • :

  26

  . 1

  :

  .

  1 %33 7.3

  2 %32 3

  :

  (: 71 )

  %24%93

  %31

  %3 %3

  %43 %53

  %8

  %71

  %6

  $ & & $

  ( 3 A$( & 3 C

  2 1

 • :

  36

  . 2

  :

  5.3 1 % 13

  2 3

  : %31

  (: 81 )

  %81

  %56

  %11

  %3 %3

  %7

  %25

  %71%02

  %4

  $ & & $

  $1 ! ( 1 4

  2 1

 • :

  46

  .3

  :

  7.3 1

  2 % 92 3.3

  : %9

  (: 91 )

  %52

  %06

  %51%31

  %35

  %42

  %7%3

  $ & & $

  ! @ 4& ( D

  2 1

 • :

  56

  . 4

  :

  7.3 1

  % 23 3.3 2

  %13 :

  (: 02 )

  %14 %14

  %21

  %5

  %1

  %62

  %73

  %32

  %01

  %4

  $ & & $

  ! . & 1 &

  2 1

 • :

  66

  . :5

  6.3 1

  % 52 4.3 2

  %22 :

  (: 12 )

  %23

  %63

  %92

  %2%1

  %91

  %53

  %14

  %5

  $ & & $

  @1 & . &- @ & /

  2 1

 • :

  76

  . 6

  :

  7.3 1 % 22

  2 %13 3.3

  :

  (: 22 )

  %12

  %65

  %91

  %3%1

  %31

  %75

  %91

  %7%4

  $ & & $

  ( ! :: &

  2 1

 • :

  86

  : .7

  8.3 1 % 02

  2 2.3

  : %13

  (: 32 )

  %42

  %25

  %02

  %4

  %31

  %83%04

  %4 %5

  $ & & $

  C : & @ :

  2 1

 • :

  96

  . :8

  1 5.3

  2 %23 1.3

  %81 :

  (: 42 )

  %03

  %14

  %22

  %4%3

  %02

  %44

  %52

  %8

  %3

  $ & & $

  ! ( ! &

  2 1

 • :

  07

  . 9

  :

  1.3 1 4.3

  2 2 %52 %81 1

  :

  (: 52 )

  %92

  %23 %33

  %4%2

  %64

  %8

  %73

  %6%3

  $ & & $

  ( : & ( 4&- ( $ (

  2 1

 • :

  17

  . :01

  2 1 9.3 7.3

  1 2 : %43 %32

  (: 62 )

  %94

  %82

  %41

  %4 %5

  %83

  %84

  %01

  %2 %2

  $ & & $

  : 3

  2 1

 • :

  27

  2 1

  6.3 1

  %82 2.3 2

  %42 1

  2

  :

  (: 72 )

  %13

  %44

  %02

  %2 %3

  %22

  %24

  %62

  %9

  %1

  $ & & $

  @ H &

  2 1

 • :

  37

  :

  2 1

  %32 1 7.3 %32 8.0 6.3 1 %31 9.0 9.3 %12 8.0 4 2 %9 7.0 9.3 %13 1 4.3 3 %13 1 8.3 %82 1 7.3 4 %22 9.0 6.3 %72 9.0 5.3 5 %13 1 2.4 %22 8.0 7.3 6 %13 9.0 2.4 %42 8.0 5.3 7 %81 9.0 8.3 %83 1 5.3 8 %81 6.0 7.3 %72 9.0 3.3 9 %32 7.0 4.3 %92 1 5.3 01 %61 6.0 2.4 %22 8.0 8.3 11

  %12 9.0 2.4 %72 1 3.9

  :(11 )

  ( 11 ) 1

  2 :

 • :

  47

  : .1

  .

  6.3 1 %32

  7.3 2 %32

  :

  (: 82 )

  %11

  %07

  %51

  %2 %2

  %03

  %64

  %12

  %1 %2

  $ & & $

  ( $( 4& 3

  2 1

 • :

  57

  .2

  :

  4 1

  %42 9.3 2

  %31 :

  (: 92 )

  %03

  %95

  %8

  %1 %2

  %83%04

  %61

  %6

  $ & & $

  - ! &

  2 1

 • :

  67

  .3

  :

  1

  9.3 4.3 2 1

  %43 2

  :%9

  (: 03 )

  %72

  %43

  %62

  %11

  %2

  %73

  %74

  %61

  $ & & $

  $1 @( ! : & ( :

  2 1

 • :

  77

  .4

  :

  2 1

  8.3 7.3 %03 %82

  :

  (: 13 )

  %93%04

  %11%01

  %93%04

  %31

  %8

  $ & & $

  ( ( & D

  2 1

 • :

  87

  :.5

  2 1

  6.3 5.3 %22 1 %72

  2 :

  (: 23 )

  %22

  %84

  %22

  %6

  %2

  %32

  %65

  %01 %11

  $ & & $

  & 1

  2 1

 • :

  97

  :.6

  .

  1

  2.4 7.3 2 1

  %22 %13 2

  :

  (: 33 )

  %52

  %15

  %91

  %5

  %86

  %02

  %6 %6

  $ & & $

  6 & 5 3 ! &(

  2 1

 • :

  08

  : .7

  1 2.4 5.3 2

  1 %42

  %12 2 :

  (: 43 )

  %52

  %85

  %41

  %1 %2

  %15

  %14

  %3%5

  $ & & $

  6 ( $( & (

  2 1

 • :

  18

  :.8

  1 8.3 5.3 2

  1 %83 %81 2

  :

  (: 53 )

  %91

  %75

  %81

  %4

  %1

  %33

  %54

  %61

  %6

  $ & & $

  ( ( H : & (

  2 1

 • :

  28

  .9

  :

  .

  1 7.3 3.3 2

  1 %72 %81 2

  :

  (: 63 )

  %8

  %75

  %82

  %3 %4

  %15

  %14

  %3%5

  $ & & $

  6 $ -& $ ( & & (

  2 1

 • :

  38

  :.01

  2 1 4.3 5.3

  %92 1 2

  %32 :

  (: 73 )

  %22

  %84

  %02

  %6%4

  %07

  %22

  %8

  $ & & $

  - @(

  2 1

 • :

  48

  :.11

  2 1

  2.4 8.3 %22 1

  2 :%61

  (: 83 )

  %13

  %74

  %12

  %1

  %14

  %94

  %01

  $ & & $

  ! :

  2 1

 • :

  58

  1

  2 9.3

  2.3 1 %72 2

  %12 :

  (: 93 )

  %32

  %15

  %81

  %5%3

  %34%14

  %11

  %4

  %1

  $ & & $

  > -& .

  2 1

 • :

  68

  . :74.

  :

  1 %05 2

  (40 ) %36

  (50) (60 ) 5 %74 %09

  01 6 5 3 2 1 . %68

  %68 %47

  21 11 9 8 7 4 %76

  . %74 1

  2 (01 )

  1 2

  (.11 )

 • :

  78

  :. 84.

  :

  .

  :

  1 . 2

  :

  .

 • :

  88

  :

  2 1

  .

 • .

  .

  .

  .

  :

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • :

  :

  :

  8691 . : :. (. 1)

  :

  . # $: '10, ', .-', ( '&% $ #"! . (.2) 1002! : . 4.

  2002. : ('% &% 1. . #3% 2 10 '$ $ ". (.3)

  8 .4891. ! : &/ . - 2 ( #+( ) . (.4)

  0002 54 . .3: : '5 10% 5 . #"! 2 (.5)

  8002. 6 : 85 1. .'$ 7 ( (7 ) 6. (.6)

  9002. 6 : ) . (: "-% 91 "?/ >' =+ ; 6: (.7)

  9002. 6 : 2 4- & / : 6 " 4- )A 1.. ( @&" ". (.8)

  8002. 6 : 85 1. .tnemeganam egdelwonK. (=6 )/ =?5D (.9)

  : F;E & . 6 : tnemeganam yrarbiL #=6 )/ =?5D. (.01) 900285

  . 6 : H;$% # 1: 1 $

 • B':

  Q% 6: !% O/ HP .G 2 K% ? .6 Z.% Y5(. 22) 0102. XJ !% : Y( 2$- O/ 6" 4-+ 2 &% - Q$?% $ 1 1&1

  J 2 ( ;" A&1: I

  H6+ [email protected]/ O-)/. (. 32) 9002. -? P4/ : 2% 2$- O/ F6 &% L;T% 7 $ 3A

  D: 'S ( ( B " A&1 H J : 6+ . (. 42). ;% !% ;-4 L -?+ )= 6D 2% 2$- O/ '9 J B $V

  2102 F6 &% L;T% \7

 • 6" : 2$- ; %. ,1 # ( B -%1 1&1: -N J". (. 52) 10024-+ . 2 &% - Q$?%

  .

  - -% - ?N% "(0 LK 2 , N0 2(+: 6$D. (. 62) 8002-? P4/ : 2% 2$- O/ 8 -%. &% U;T% 7

  . .; ( ( .E # $: # 1 &% ]/(. 72) 90026" 4-+ 2 &% - Q$?% : 2$- ; %. N

  'S ( ( # $: '9

  - # . I- $ N";N )^. (. 82) 01024-+ 2 &% - Q$?% 6" 2$-: ; %. #1 (

  [email protected] -%:

  % . . R A (: ;- "9S K 1( ( E "X @; $-%-O JP:(. 92) 51 1 2 . &% ) >' $4 & [email protected]$ @%

  . R ( H ( 9- R-: &G Z 1 2 ( ; (. 03) 552082 -(2102)03 .% J% \ & LQ-= %. # $ ( - 2 (

  H ( ( D @'$ &G Z 1 2 9 ; J )$. (. 13) 96 45 - 1 .02 `.2102 % 2 &% :. @% ( A DX

  : N2

  . -' ! @ F; ;/ a & - 9891% 81B ( 221-98 '1A[ (.32) 92b;T - &% -&" -4 & . ;% (% 7Z% .

  :%#L(

  . ; % !% ;-4 L -?+ )= 6D 2% +4 O/

  10 # 9 (. 33)L6 . 2 &% %. )6D a^ + Y( - 6D ^:

  9A%8D%58%9D%88%9D%7A%8D%28%9D%58%9D%02%/selif/ude.hajan.oce/setis/ude.hajan.oce//:ptth%8D%48%9D%7A%8D%02%1B%8D%A8%9D%A8%9D%AB%8D%AA%8D%48%9D%7A%8D%02%

  (3102/60/80)%9D%AAfdp.A8%9D%58%9D%A8%9D%8B%8D%68

 • )43 .( ./6 ) [email protected] =

  change managing:^ D6 - (^a D6) .-http://www.rpd< mohesr.com/uploads/custompages/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B

  D8%B1.pdfA%D9%8A%D9%8A% fP g - 7)08/06/2013(

  )35 .( . K .( :^ D6 - (^a D6) .

  academy.org/docs/edarat18042011.doc-http://www.ao g - 7 fP)08/06/2013(

  )36 .( .h E #D :01 (

  9 :^ D6 - (^a D6) .derouache.doc-content/uploads/2011/06/rabah-http://iefpedia.com/arab/wp g - 7 fP

  )08/06/2013(

  )37 .( . +6 (O /)'S#& %01 : K> # ( ( .Cybrarians journal :^ D6 - (Y + ^a D6)

  php?option=com_content&view=article&id=457:20http://www.journal.cybrarians.org/index.11&Itemid=61-50-09-20-05-29&catid=133:2009-22-22-11-08-11 g - 7 fP)08/06/2013(

  )38 .( . 6D , -9 : " A :^ D6 - (^a D6) .ar.pdf-http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/analytical g - 7 fP

  )08/06/2013(

  )39 .(^B (

  ( %-' _> :^ D6 - (^a D6) .T;U 45 .edara/Mharat/2008/12/04/73234.html-el-http://www.islammemo.cc/fan g - 7 fP

  )08/06/2013(

  )40 .( 9 :^ D6 - (^a D6) .) +4 %6; .http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%84%D

  9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA g - 7 fP)08/06/2013(

  %K$NR :

  :

  (41). Tiwana, Amrit. The Knowledge management toolkit. New Jersey: Prentice hall, 1999

  (42). Uriarte, Filemon A. introduction to knowledge management. Jakarta: ASEAN, 2008

 • :%- @9

  (43). Charles,T. Townley. Knowledge management in academic libraries. College an research libraries, vol 62 (2001), n1, p 44-55

  :(L#%

  (44).Birkinshaw, Julian. Why knowledge is so difficult. (on line), available on: (08/06/2013)

  (45).Davenport, Thomas H. Knowledge Management Case Study: Knowledge Management at Hewlett-Packard Early 1996. University of Texas at Austin,1998.(on line), available on: (08/06/2013)

  (46).kude, Nitin. Knowledge management: practice in academic libraries. (on line), available on: (08/06/2013)

  (47).M.U , Rajurkar. Knowledge management in academic libraries.(on line), available on: < http://www.bioinfo.in/uploadfiles/13237537781_1_2_IJPDS.pdf>(08/06/2013)

  (48).Yaacob, Raja Abdullah. Knowledge management and challenging roles of academic librarians.(on line), available on: (08/06/2013)

 • 2

  "

  "

  ...... .................

  ' *) " ' "

  -: :

  .

  ( )

  .

  3102/2102 :

  2 1

 • 5 / 2

  :

  : .1

  ......................................................................... :.

  : .2

  : . 3

  ................................................................ :

  )(: .............................................................. .4

  2 1: .5

 • 5 / 3

  :

  ()

  :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  01.

  11.

  21.

 • 5 / 4

  :

  ()

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  3 2 1

  01.

  . :. 1

  : . 2

  .

  . :3

  .

 • 5 / 5

  :

  ()

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  .

  01

  .

  11

 • .1

  .2

  .3

  .4

  .5

  .6

  :

  .7

  .8

  .9

  .01

 • ::::

  2 1

  :

  .

  .

  .

  :

  2 1

 • Rsum: La gestion de connaissances est devenue l'une des approches administratives qui a prouv leur aptitude sur terrain. Et comme les bibliothques universitaires sont besoins d'une mthode de travail efficace qui peut renforcer leurs appuis et prouver leurs existences surtout qu'elles servent le segment le plus important dans la socit, cette tude vienne comme une tentative d'identification de la volont des travailleurs de la bibliothque universitaire a adopt la gestion de connaissances en tant qu'idologie, mthodologie, et style de travail. Les informations thoriques prsentes dans cette tude ont ts soutenus par une tude de terrain qui a ralis en suivant la mthode de recherche descriptive fin identifier la volont des travailleurs de chacune de la bibliothque centrale de l'universit Constantine 1 et de la bibliothque centrale de l'universit Constantine 2 a adopt la gestion de connaissances. Cette tude a t atteinte les rsultats suivants :

  L'entendement du concept de gestion de connaissances chez les travailleurs des bibliothques universitaires est vague et imprcis. Pour pouvoir adopter la gestion des connaissances dans les bibliothques universitaires l'administration a besoin des tapes bien tudies avec une politique claire et comprhensible. Les travailleurs prts de changer la culture organisationnelle prvalant une culture organisationnelle en faveur de gestion de

  Les mots cls :

  Gestion de connaissance travailleurs des bibliothques universitaires - changement vers la gestion de connaissance bibliothques centrale de luniversit de Constantine 1 bibliothques centrale de luniversit de Constantine 2.

 • Abstract: Knowledge management has become one of the administrative approaches that proved her ability in the field. And as an academic libraries need an effective method of work that can make its supports more strong and prove its existence, especially it serves the most important segment in society, This study came as an attempt to identify the willingness of academic libraries workers to adopt knowledge management as an ideology, methodology, and work style. The theoretical information presented in this study was supported by a field study following the method of descriptive research to identify the willingness of both of the central library of university of Constantine 1 and the central library of university of Constantine 2 workers to adopt knowledge management. This study was achieved the following results:

  The understanding of the concept of knowledge management among academic libraries workers is vague and inaccurate.

  To adopt knowledge management in academic libraries, administration needs steps well studied with a clear and comprehensive policy.

  Workers are ready to change the organizational culture prevailing to an organizational culture for knowledge management.

  Key Words :

  Knowledge management academic libraries workers - changing to Knowledge management Central Library of the University of Constantine 1 - Central Library of the University of Constantine 2.