Bachelor Thesis Presentation by Josefina Almen

Embed Size (px)

Text of Bachelor Thesis Presentation by Josefina Almen

 1. 1. Marina mtningar av partikelstorlek med Laser In Situ Scattering and Transmissiometry av Josefina Almn Under handledning av Torsten Linders Institutionen fr Geovetenskaper, Gteborgs Universitet 4 juni 2015
 2. 2. Simuleringsresultat
 3. 3. Vad jag ska prata om LISST-100X Spridning Mtningar i Gullmarsfjorden Spridningsmodell Resultat av modellsimulering Sammanfattning
 4. 4. LISST
 5. 5. Partikelstorlekar 2.5 - 500 - Silt Marine snow mm
 6. 6. Spridning Sjunkhastighet Advektion ws= ( p- w)gd2/18 ADCP-data Turbulent diffusion tx = 10 -1 m2/s tz =10 -4m2/s mrr
 7. 7. Mtningar LISST p R/V Skageraks CTD-rosett
 8. 8. Mtningar
 9. 9. Profiler
 10. 10. Modellens initialvillkor och progression Plymprofil Trlningsplym Advektion frn ADCP
 11. 11. Simuleringsresultat
 12. 12. Resultat modellsimulering Tid(h) TM(g) TDM (g) TDM S. (g) TDM < 200 m TDM > 200 m 0 7498 0 0 0 0 1 7498 6108 26 25 1 24 7498 6725 132 56 76 Frdelning av spridd massa efter 24 timmar
 13. 13. Sammanfattning Helt ny typ av spridningsmodell kan nu anvndas tillsammans med LISST-data. Lyckad modellsimulering 2.3 % av det deponerade materialet hamnade utanfr trlningsspret.
 14. 14. Mer information slideshare.net/josefinaalmen github.com/almenjosefina gusalmenjo@student.gu.se
 15. 15. Resultat vattenprover