11
De digitalt innfødte i verdens mest digitale land Utfordringer sett i lys av enkelte ansvarsområder til Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Petter Bae Brandtzæg, SINTEF 28.04.2014 Litteraturhuset, Oslo

Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

De digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Utfordringer sett i lys av enkelte ansvarsområder til

Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Petter Bae Brandtzæg, SINTEF

28.04.2014

Litteraturhuset, Oslo

Page 2: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Utfordringer • Bruksmønster og digitale skiller • Risikoatferd knyttet til personvern,

nakenbilder og seksuelle kommentarer

Page 3: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Digitalt innfødte

3

2007

2000

Bredbånd

1990

Mobilt internett

Modem

2005

Trådløst

2010

iPad

Google glass

2014

Page 4: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Tilgang til digitale medier

Page 5: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Digital kompetanse en femte basisferdighet (Kunnskapsløftet, 2006)

"IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag." http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/satsingsomrader/program-for-digital-kompetanse-.html?id=279659

Digital kompetanse

• Skrive

• Lese

• Regne

•Muntlig

Page 6: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Store forskjeller i bruk: 4 brukertyper Skolen øker heller enn å utjevne digitale skiller

Page 7: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Flere nettbrett og smarttelefoner - mer underholdningsbruk? Mer leketøy enn verktøy?

Foto CC: CMarkno

Nielsen, 2013: Smartelefonbrukere er oftere nett på telefon enn via PC

Page 8: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Personvern

23% av unge mellom 15-16 år mangler bevissthet om grunnleggende og kunnskap enkle tiltak for å beskytte eget personvern

Page 9: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Nakenbilder via mobil el. internett

(20 000 barn)

Page 10: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

Uønskede seksuelle kommentarer

Kun 57% har lært om trygg og fornuftig bruk i skolen

19% av guttene, mot 9% av jentene, har avtalt møter som følge av dette. 22% av guttene, mot 12% av jentene, sier at de viste seg frem på webkamera.

Page 11: Barn og medier 2014. Digitalt innfødte i verdens mest digitale land

• Bruksmønstre og digitale skiller – Digitale skiller – økt fokus på hvordan vi kan bekjempe disse

skillene – Mye tyder på at skolene bidrar til å øke forskjeller heller enn å

utjevne skiller – behov for korrigering av forskjeller mellom skoler

– Økende underholdning- og videobruk – behov for mer kunnskap smarttelefonens rolle knyttet til digital kompetanse

• Risikoatferd knyttet til personvern, trusler, nakenbilder og seksuelle kommentarer – Ikke alle barn får informasjon – barna trenger mer informasjon

og læring, særlig knyttet til risikoatferd som deling av nakenbilder og personvern.