of 14 /14
Platforma Otwartej Nauki ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa tel: +48 ( 22) 874 94 29 [email protected] pon.edu.pl 1 Omówienie zasad udostępniania czasopism w Bibliotece Nauki Maciej Strybel Platforma Otwartej Nauki ICM UW

Biblioteka Nauki - współpraca

Embed Size (px)

Text of Biblioteka Nauki - współpraca

Prezentacja programu PowerPoint

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

1

Omwienie zasad udostpniania czasopism w Bibliotece Nauki

Maciej StrybelPlatforma Otwartej NaukiICM UW

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

2

Warianty udostpniania

Indeksowanie w bazie

Porozumienie z baz dotyczce udostpniania zestawu metadanych i zgody na ich elektroniczn publikacj

Indeksowanie w bazie + pene teksty (model otwartociowy)

Umowa z ICM UW dotyczca udostpniania penych tekstw w Bibliotece Nauki

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

3

Umowa z wydawcami

Okrela wspprac midzy wydawc, a ICM UW i bazami (wydawnictwo zobowizuje si przekazywa ICM publikacje w formie elektronicznej, osobno dla kadego artykuu, natomiast ICM zobowizuje si zamieszcza Publikacje na Platformie internetowej)

Zakres udostpnianych publikacji z naciskiem na biece

Licencja niewyczna

Na czas nieokrelony

Wsppraca jest bezpatna

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

4

Modele wsppracy

Poredni za opracowanie metadanych odpowiedzialne s bazy bibliograficzne

AGRO

BAZTECH

DML-PL (model poredni)

Bezporedni- za opracowanie metadanych odpowiedzialne s redakcje czasopism

CEJSH

PSJD

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

5

AGRO

Podpisanie umowy z ICM UW

Ustalenie sposobu przekazywania pdfw do bazy

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

6

BAZTECH

Podpisanie porozumienia z baz BAZTECH dot. indeksowania

Podpisanie umowy z ICM UW

Ustalenie sposobu przekazywania pdfw do bazy

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

7

DML-PL

Podpisanie umowy z ICM UW

Ustalenie sposobu dostarczania danych

Ustalenie sposobu przekazywania pdfw do bazy

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

8

CEJSH

Podpisanie umowy z ICM UW

stworzenie struktury czasopisma przez redaktora bazy CEJSH

opracowanie metadanych za pomoc programu Desklight i przesanie paczki wraz z pdfami do bazy CEJSH

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

9

PSJD

Podpisanie umowy z ICM UW

Logowanie w webedytorze

Wprowadzenie metadanych i plikw PDF do bazy

Zatwierdzenie i udostpnienie przez redaktora bazy PSJD

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

10

Czym jest Desklight?

Aplikacja edytorska, suca do wprowadzania, edycji i przegldania danych.

Umoliwia atwe wprowadzenie kompletu danych ktre maj zosta udostpnione uytkownikom Biblioteki Nauki

http://ceon.pl/pl/oprogramowanie/yadda-main/do-pobrania

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

11

Screen z DLa

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

12

Czym jest Webeditor?

Jest to prosta aplikacja www stworzona na potrzeby bazy PSJD majca na celu szybkie wprowadzenie metadanych i penych tekstw do Biblioteki Nauki

https://editor.psjd.pl/psjd-editor/login

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

13

Platforma Otwartej Nauki

ul. Prosta 69, 00 838 Warszawa

tel: +48 (22) 874 94 29

[email protected]

pon.edu.pl

14

Dzikuj za uwag

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstuDrugi poziom

Trzeci poziom

Czwarty poziom

Pity poziom

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa styl wzorca podtytuu

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu
Drugi poziom
Trzeci poziom
Czwarty poziom
Pity poziom

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu
Drugi poziom
Trzeci poziom
Czwarty poziom
Pity poziom

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu
Drugi poziom
Trzeci poziom
Czwarty poziom
Pity poziom

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu
Drugi poziom
Trzeci poziom
Czwarty poziom
Pity poziom

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu
Drugi poziom
Trzeci poziom
Czwarty poziom
Pity poziom

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu
Drugi poziom
Trzeci poziom
Czwarty poziom
Pity poziom

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstuDrugi poziom

Trzeci poziom

Czwarty poziom

Pity poziom

Kliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstuDrugi poziom

Trzeci poziom

Czwarty poziom

Pity poziom