of 39 /39
CON NGƯỜI – VŨ TRỤ VÀ MẤY CHUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ?

[Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chia sẻ một góc nhìn khác về Nguồn gốc của con người - Người ngoài hành tinh - Thế giới linh hồn và Vũ trụ toàn ảnh. Follow us on : Facebook: https://www.facebook.com/siliconstraitssaigon Website: http://www.siliconstraits.vn/ Blog: http://blog.siliconstraits.vn/

Citation preview

Page 1: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

CON NGƯỜI – VŨ TRỤVÀ MẤY CHUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ?

Page 2: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

• Mấy chuyện người ngoài hành tinh

• Sự thật về nguồn gốc loài người?

• Mấy chuyện liên quan tôn giáo

• Một chút về lịch sử và khoa học

Page 3: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Thuyết tiến hóa Darwin còn

đúng?

Page 4: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

WHY?

Page 5: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải
Page 6: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH

Page 7: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Thánh Gióng

Page 8: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Zecharia Sitchin

Page 9: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

SumerTổ tiên của loài người?

Page 10: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Trái đất được hình thành

Page 11: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Bob Dean

Page 12: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Trái đất được hình thành

Page 13: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

NibiruAnunaki

Page 14: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Psionic Pane Andove

Page 15: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Đại hồng thủyLoài người cần bị tiêu diệt.

Page 16: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Bóng đèMột dạng xuất hồn?

Page 17: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Trái đất được hình thành

Page 18: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

THẾ GIỚI LINH HỒN

Page 19: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Lễ điểm đạoMột dạng xuất hồn?

Page 20: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Nhân loại sẽ bước vào 1 kỷ nguyên mới

Kỷ nguyên của sự thức tỉnh về linh hồn

và hơn thế nữa?

Page 21: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Thông thiên họcKhoa học về linh hồn

Page 22: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Người tu hànhCó thể nhìn xa vài cây số và nhìn xuyên qua cây cối

Nhìn được hào quang của người khác

Page 23: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Chu kỳ 3600 nămKhi Nibiru quay lại?

Page 24: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Người tu hànhTự truyện Lục tổ huệ năng

Page 25: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Máy đo hào quangSử dụng để nhận biết bệnh

Page 26: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

ThiềnTại sao người ta luôn khuyên chúng ta Thiền?

Page 27: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Cái gì phía sau người Mỹ?Thế giới chúng ta bị điều khiển?

Page 28: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Phong trào Rael

Page 29: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Phim SiriusChúng ta không đơn độc

trong Vũ trụ

Page 30: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Steven Greer

Page 31: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Luật hấp dẫn

Page 32: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Sống bằng không khí

Page 33: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Con người có khả năng nhiều

hơn mức mình tưởng tượng

Page 34: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Tự thân có thể chữa hết mọi

bệnh tật bằng Thiền

Page 35: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Điều khiển thế giới vật chất

Page 36: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Lắng nghe suy nghĩ của động

vật

Page 37: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Sống hơn 1000 tuổi

Page 38: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Claude Vorilhon

Page 39: [Sharing T5] Con người, Vũ trụ & mấy chuyện không liên quan - Phước Hải

Vũ trụ toàn ảnh - hologramMọi thứ trong vũ trụ là 1?