TOP RESULTS

Your search: Conjugating Verbs. Regular Verbs O gehen O heien O kennen O kommen O wohnen O hren O machen O beginnen O bleiben O dauern O holen O sagen O schwimmen