TOP RESULTS

Your search: Gümnaasiumi panus - hm.ee · PDF file – Matemaatika (kitsas ja lai eraldi) – Eesti keel – Eesti keel teise keelena • Ei ole otseselt mõõdetav • Mõjutab riigieksami tulemust