TOP RESULTS

Your search: ZAKON O POREZU NA DOBIT REPUBLIKE SRPSKE - fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/04.08.2016.Zakon o porezu...sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, ... 6 prihodi od usklađivanja vrijedosti imovine, koja u skladu sa ovim zakonom podliježe