TOP RESULTS

Your search: ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA - ?· (2) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u