TOP RESULTS

Your search: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi - ...ktp.isam.org.tr › pdfdrg › G00003 › 2011_5 › 2011_5_BOZANM.pdf · PDF file 7Öyle ki, Şems Suresi ayet 1 ve 2 de “Güneş