Ασκληπιός™ Finance (Διαχειρίσεις) - Κλείσιμο Έτους

  • View
    300

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

, . (.. ) . , ( ) .

Transcript

  • 1. Finance1.0.0.32

2. 2 Finance () 0 3 1 A : ................................................................................................................................... 3 .......................................................................................................................................................... 3 .......................................................................................................................................................... 3 .......................................................................................................................................................... 3 .......................................................................................................................................................... 3 2 : ................................................................................................................................... 5 .......................................................................................................................................................... 5 1 : .......................................................................................................................................................... 5 1 ......................................................................................................................................................... 5 2 ......................................................................................................................................................... 5 3 ......................................................................................................................................................... 6 4 ......................................................................................................................................................... 6 5 ......................................................................................................................................................... 7 6 ......................................................................................................................................................... 8 2 : Excel.......................................................................................................................................................... 11 ......................................................................................................................................................... 11 1 ......................................................................................................................................................... 12 2 ......................................................................................................................................................... 12 3 ......................................................................................................................................................... 12 4 ......................................................................................................................................................... 13 5 ......................................................................................................................................................... 14 6 ......................................................................................................................................................... 15 7 ......................................................................................................................................................... 17 .......................................................................................................................................................... 20 3 ................................................................................................................................... 21: .......................................................................................................................................................... 21 .......................................................................................................................................................... 21 1 ......................................................................................................................................................... 21 2o ......................................................................................................................................................... 22 ......................................................................................................................................................... 23 .......................................................................................................................................................... 23 1 ......................................................................................................................................................... 23 2 ......................................................................................................................................................... 24 3 ......................................................................................................................................................... 25 ......................................................................................................................................................... 27 4 ................................................................................................................................... 28 - 29 1 1.0.0.32................................................................................................................................... 29 2012 Computer Solutions S.A. 3. 31 1.1A : 1.1.1 , . (, -, , . ). . . () . , .1.1.2 , . . . excel . ( ).1.1.3 . . ( , ). , . .1.1.4 , . (.. ) . 2012 Computer Solutions S.A. 4. 4 Finance () . 2012 Computer Solutions S.A. 5. 51.2 : 1.2.1 , . . ( ) ( ). (, -, , ., , ) , .1.2.21 : 1.2.2.11 menu , , , , .1.2.2.22 "F2= " 2012 Computer Solutions S.A. 6. 6 Finance ()1.2.2.3 3 :I. .II. ( 1).III. . .1.2.2.4 4 Tab Enter :a. .b. . 2012 Computer Solutions S.A. 7. 7 c. 1.2.2.55 "" " " . " " . 0. ( 0) "F2= " 2012 Computer Solutions S.A. 8. 8 Finance () "F10=" ( ) .1.2.2.6 6 , "F10=" , "F5= " "F10= " 2012 Computer Solutions S.A. 9. 9 . menu " ", " " 2012 Computer Solutions S.A. 10. 10 Finance () 2012 Computer Solutions S.A. 11. 111.2.32 : Excel1.2.3.1 1.0.0.32 Finance () csv ( ). Microsoft Excel csv ( ) . . : , . ( ). 2012 Computer Solutions S.A. 12. 12 Finance ()1.2.3.2 1 menu , , , , .1.2.3.3 2 "F2= "1.2.3.4 3 :I. .II. ( 1). 2012 Computer Solutions S.A. 13. 13 III. . .1.2.3.54 Tab Enter : a. . b. . c. , "F10=" 2012 Computer Solutions S.A. 14. 14 Finance ()1.2.3.6 5 , . , . . menu , , , , . "F3=" 2012 Computer Solutions S.A. 15. 15 "F8="1.2.3.76 , . 2012 Computer Solutions S.A. 16. 16 Finance () "F6= csv" "F6= csv", csv "Open". 2012 Computer Solutions S.A. 17. 17 "" . , .1.2.3.87 "F10=" , "F5= " 2012 Computer Solutions S.A. 18. 18 Finance () "F10= " . menu " 2012 Computer Solutions S.A. 19. 19 ", " " 2012 Computer Solutions S.A. 20. 20 Finance ()1.2.4 . , "" . . 2012 Computer Solutions S.A. 21. 211.3 : 1.3.1 ( , ) . . (, , -, . ) . . .1.3.2 1.3.2.11 menu , . (.. 2013) "" . "F10=" 2012 Computer Solutions S.A. 22. 22 Finance () , . 2013.1.3.2.2 2o menu , " " , "". 2012 Computer Solutions S.A. 23. 23 "" .1.3.2.3 !!! . . . , . , . .1.3.3 1.3.3.11 menu , . 2012 Computer Solutions S.A. 24. 24 Finance () (.. 2013) "" . "F10=" , . 2013.1.3.3.2 2 menu , " " , , . 2012 Computer Solutions S.A. 25. 251.3.3.33 : A. . B. , ( 2012). C. , ( 2013). D. . E. . F. . 2012 Computer Solutions S.A. 26. 26 Finance () "F10=". - . . 2012 Computer Solutions S.A. 27. 27 menu " ", " "1.3.3.4 ,