Diagonal Risc.Presentación de Empresa

  • View
    113

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Diagonal Risc.Presentación de Empresa

1. EMEMPRPRESESAA SSERERVVEIESIS EVEVOOLULUCCII CCOOLLLELCECTITUIUSS CCOONNTATACCTATARR 2. EMEMPRPRESESAAINDEX INDEXDIAGONAL RISCSom una empresa especialitzada en l'mbit de la mediacid'assegurances privades, integrada per corredors degudamentDiagonal Risc,treballa des de fa ms de15 anys, amb una claravocaci d'apropament alsseus clients mitjanantun servei personalitzatque fa ms efica eldepartament de gesti icontrol de riscos.qualificats i autoritzats per la DGPFA (Departament d'EconomiaDiagonal Risc,treballa des de fa ms de15 anys, amb una claravocaci d'apropament alsseus clients mitjanantun servei personalitzatque fa ms efica eldepartament de gesti icontrol de riscos.i Finances) amb el nmero d'inscripci J128GC.La clau del nostre xit es basa en els 15 anys d'experinciaque ens avalen i un personal actiu altament qualificat quesens dubte, marca la diferncia. 3. SSERERVVEIESISINDEX INDEX(*) Serveis oferts per empreses col.laboradores 4. PERFIL NEGOCI ASSEGURADORPERFIL INGRESSOSEVEVOOLULUCCIIINDEX INDEXFACTURACI 5. CCOOLLLELCECTITUIUSSINDEX INDEX 6. Contacta amb nosaltres,estarem encantatsdinfo@brokersdiagonal.comassessorar.liCCOONNTATACCTATARRINDEX INDEXDIAGONAL RISCViladomat, 141Barcelona, 08015Veure mapabrokersdiagonal.combrokersdiagonal.com WEBanais@brokersdiagonal.commrobles@brokersdiagonal.comMAILATENCI, Srta. Anainfo@brokersdiagonal.comPRODUCCI, Srta. Ana Isabelanais@brokersdiagonal.comADMINISTRACI, Srta. Montsemrobles@brokersdiagonal.comSINISTRES, Srta. Mercedesmmartinez@brokersdiagonal.commmartinez@brokersdiagonal.comT 93 415 91 44Fax 93 289 00 55 TEL FAXVEURE MAPA 7. EMEMPRPRESESAA SSERERVVICICIOIOSS EVEVOOLULUCCIINN C COOLELCECTITVIVOOSS CCOONNTATACCTATARR 8. EMEMPRPRESESAANDICE NDICEDIAGONAL RISCSomos una empresa especializada en el mbito de la mediacinde seguros privados, integrada por corredores debidamenteDiagonal Risc,trabaja desde hace msde 15 aos, con unaclara vocacin deacercamiento a susclientes mediante unservicio personalizadoque hace ms eficaz eldepartamento de gestiny control de riesgos.cualificados y autorizados por la DGPFA (DepartamentoDiagonal Risc,trabaja desde hace msde 15 aos, con unaclara vocacin deacercamiento a susclientes mediante unservicio personalizadoque hace ms eficaz eldepartamento de gestiny control de riesgos.de Economia y Finanzas) con el n de inscripcinJ128GC.La clave de nuestro xito se basa en los 15 aos deexperiencia que nos avalan y un personal activoaltamente cualificado que, sin duda, marca la diferencia. 9. SSERERVVICICIOIOSS(*) Servicios ofrecidos por empresas colaboradorasNNDDICIECE 10. PERFIL NEGOCIO ASEGURADORPERFIL INGRESOSFACTURACINEVEVOOLULUCCIINNNNDDICIECE 11. CCOOLELCECTITVIVOOSSNNDDICIECE 12. Contacta con nosotros,estaremos encantadosde asesorarteCCOONNTATACCTOTODIAGONAL RISCViladomat, 141Barcelona, 08015Ver mapabrokersdiagonal.combrokersdiagonal.com WEBanais@brokersdiagonal.commrobles@brokersdiagonal.comMAILATENCIN, Srta. Anainfo@brokersdiagonal.cominfo@brokersdiagonal.comPRODUCCIN, Srta. Ana Isabelanais@brokersdiagonal.comADMINISTRACIN, Srta. Montsemrobles@brokersdiagonal.comSINIESTROS, Srta. Mercedesmmartinez@brokersdiagonal.commmartinez@brokersdiagonal.comT 93 415 91 44Fax 93 289 00 55 TEL FAXVER MAPANNDDICIECE 13. HHOOMMEE