Gratis marknadsföring för dig som vill starta ett måleri företag

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gratis marknadsfring fr dig som vill starta ett mleBoken innehller praktiska rd och tips om hur du kan skta din marknadsfring utan att det kostar ett re Rden handlar om marknadsfring av bde tjnster och varor 5. http://tips-om.se Holger Wstlund Frst och frmst ska du naturligtvis ha en egen hemsida Men du har antagligen, som s mnga andra, olika sorters kunder som efterfrgar olika produkter S det kan vara klokt att ha flera hemsidor, som r nischade 6. http://tips-om.se Holger Wstlund Men det hr skulle ju handla om gratis marknadsfring? Flera hemsidor r inte gratis. Domnadresserna kostar ju Lugn! Klicka p Adsense s stter Google in annonser p din sajt och du tjnar mer n vad domnadresserna kostar Och i framtiden kanske du t.o.m. kan slja dina hemsidor 7. http://tips-om.se Holger Wstlund Den hr bildserien r gjord som en SlideShare-presentation Om du gr en egen presentation p PowerPoint s kan det vara en bra id att ven du gr om den till en SlideShare-presentation Det r enkelt, gratis och Googles skmotorer hittar den ltt 8. http://tips-om.se Holger Wstlund Instagram r ett annat stt att presentera bilder p Det r ocks gratis och har en enorm spridning Instagram har nu gtt om Twitter om man rknar antalet anvndare 9. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan man gra detta p ett enkelt stt? Det beskrivs steg fr steg i boken 10. http://tips-om.se Holger Wstlund YouTube-presentationer r numera ett mste inom gratis marknadsfring Filmen Old Lady Road Rage Revenge r ett videoklipp p 45 sekunder med reklam fr IKEA som laddats ner 700 000 gnger Volvos videoklipp Du gamla du fria med Zlatan p YouTube har laddats ner en miljon gnger 11. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan du p ett enkelt stt gra ett bra videoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg fr steg i boken som du hittar p http://tips-om.se 12. http://tips-om.se Holger Wstlund Fr att ha framgng med gratis marknadsfring br du se till att du uppfattas som expert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilka kunder du vill ha, vilka konkurrenter du har och var du hittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bli unik genom att hitta din egen nisch 13. http://tips-om.se Holger Wstlund Gratis marknadsfring handlar mycket om att du anvnder dig av din fantasi, kreativitet, energi och din egen tid Lgg inte ner pengar p broschyrer, trycksaker, annonser och annan traditionell marknadsfring Ett effektivt stt r att skriva artiklar p din egen och andras bloggar 14. http://tips-om.se Holger Wstlund Skriv ocks artiklar p s.k. artikelsajter Det finns flera sdana dr du fr in din artikel med lnkar tillbaka till din hemsida Adresser till ngra av dessa artikelsajter finns p sajten http://tips

Text of Gratis marknadsföring för dig som vill starta ett måleri företag

  • 1. GRATIS MARKNADSFRING FR DIG SOMVILL STARTA ETT MLERI-FRETAGhttp://tips-om.se Holger Wstlund

2. S MARKNADSFR DU DIG SJLV OCH DITT FRETAG OMDU VILL STARTA ETT MLERI-FRETAGhttp://tips-om.se Holger Wstlund 3. http://tips-om.se Holger Wstlund Den hr bildserien r ettaxplock frn boken Smarknadsfr du dig ochditt fretag alldelesgratis 4. http://tips-om.se Holger Wstlund Boken innehller praktiskard och tips om hur du kanskta din marknadsfringutan att det kostar ett re Rden handlar ommarknadsfring av bdetjnster och varor 5. http://tips-om.se Holger Wstlund Frst och frmst ska dunaturligtvis ha en egenhemsida Men du har antagligen,som s mnga andra,olika sorters kunder somefterfrgar olikaprodukter S det kan vara klokt attha flera hemsidor, som rnischade 6. http://tips-om.se Holger Wstlund Men det hr skulle ju handlaom gratis marknadsfring?Flera hemsidor r integratis. Domnadressernakostar ju Lugn! Klicka p Adsense sstter Google in annonserp din sajt och du tjnarmer n vaddomnadresserna kostar Och i framtiden kanske dut.o.m. kan slja dinahemsidor 7. http://tips-om.se Holger Wstlund Den hr bildserien r gjordsom en SlideShare-presentation Om du gr en egenpresentation p PowerPoint skan det vara en bra id attven du gr om den till enSlideShare-presentation Det r enkelt, gratis ochGoogles skmotorer hittar denltt 8. http://tips-om.se Holger Wstlund Instagram r ett annatstt att presenterabilder p Det r ocks gratis ochhar en enorm spridning Instagram har nu gttom Twitter om manrknar antaletanvndare 9. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan man gra dettap ett enkelt stt? Det beskrivs steg fr stegi boken 10. http://tips-om.se Holger Wstlund YouTube-presentationer rnumera ett mste inomgratis marknadsfring Filmen Old Lady RoadRage Revenge r ettvideoklipp p 45 sekundermed reklam fr IKEA somladdats ner 700 000 gnger Volvos videoklipp Du gamladu fria med Zlatan pYouTube har laddats ner enmiljon gnger 11. http://tips-om.se Holger Wstlund Hur kan du p ett enkeltstt gra ett bravideoklipp p YouTube? Detta beskrivs steg frsteg i boken som duhittar p http://tips-om.se 12. http://tips-om.se Holger Wstlund Fr att ha framgng medgratis marknadsfring br duse till att du uppfattas somexpert inom ditt omrde Utg frn dig sjlv, vilkakunder du vill ha, vilkakonkurrenter du har och var duhittar lnsamhet Specialisera dig och frsk bliunik genom att hitta din egennisch 13. http://tips-om.se Holger Wstlund Gratis marknadsfringhandlar mycket om att duanvnder dig av dinfantasi, kreativitet, energioch din egen tid Lgg inte ner pengar pbroschyrer, trycksaker,annonser och annantraditionellmarknadsfring Ett effektivt stt r attskriva artiklar p din egenoch andras bloggar 14. http://tips-om.se Holger Wstlund Skriv ocks artiklar ps.k. artikelsajter Det finns flera sdanadr du fr in din artikelmed lnkar tillbaka till dinhemsida Adresser till ngra avdessa artikelsajter finnsp sajten http://tips-om.se 15. http://tips-om.se Holger Wstlund Nr du skriver artiklar kan detleda till att du fr frfrganom att hlla fredrag Det r den mest effektivaformen av gratismarknadsfring eller snararemarknadsfring som dut.o.m. tjnar bra p Tips om hur du tjnar pengarsom fredragshllare finnsocks p sajten http://tips-om.se 16. http://tips-om.se Holger Wstlund Ett givet stt att gra effektivmarknadsfring gratis r attskicka ut e-brev, dvs. sammasom nyhetsbrev,informationsbrev ellertipsbrev Hur du skapar din sndlistaoch skriver bra innehll lrsocks ut i boken och delvisp sajten http://tips-om.se E-postmarknadsfring rgratis och 40 gnger seffektivt som Facebook ellerTwitter enligt konsultfretagetMcKinsey 17. http://tips-om.se Holger Wstlund Du kan ocks ge utegna e-bcker Det r gratis fr dig attproducera och skickaut Du kan ge bort e-bckernagratis eller tabetalt fr dem 18. http://tips-om.se Holger Wstlund Min rekommendationr att du ger bort dinae-bcker gratis Det r en utmrkt formav marknadsfring Att ge bort informationgratis lnar sig fr detallra mesta 19. http://tips-om.se Holger Wstlund Att skriva artiklar p egna ochandras bloggar, att hlla fredragoch att ge ut egna e-bcker kanleda till att du ger ut en egen bok Du fr hela tiden kommentareroch terkoppling p det duskriver och till slut blir du denverkliga specialisten Du blir experten som ger ut ochsljer din egen bok Allt detta berttar jag om i bokenS marknadsfr du dig och dittfretag alldeles gratis och delvisocks p sajten http://tips-om.se 20. G NU IN P HTTP://TIPS-OM.SEhttp://tips-om.se Holger Wstlund G nu in p http://tips-om.se Dr kan du tjuvtitta i bokenS marknadsfr du dig ochditt fretag alldeles gratis Dr finns praktiska ochbeprvade rd och tips omhur du bedriver din utan attdet kostar dig ngot http://tips-om.se vaadressen