Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ việt tin

Embed Size (px)

Text of Kỹ năng giao tiếp ứng xử của nhân viên bảo vệ việt tin

L mt trong nhng cng ty cung cp dch v bo v uy tn hng u Vit Nam vi mt di ng nhn vinbo v vitc o to v tuyn chn k lng chuyn nghip nht c th lm hi lng v p ng mi dch v bo v m khch hng c nhu cu vi nhng k nng giao tip ng x chuyn nghip nht vi mi khch hng.

http://www.baoveviettin.vn/useruploads/userfiles/508543/images/nhan-vien-bao-ve-chuyen-nghiep-2.jpg

K nng giao tip ng x ca nhn vin bo v vit tin

Nhn vinbo v vit tincn tip cn vi mi ngi gc khng tt, khng xu:+Hy chp nhn+Bit lng nghe kin, tm hiu im mnh, yu ca ngi thy c ci mnh v li th ca mnh l nhng ci mnh c m ngi khng c.+Phi to ra s ng cm, xy dng nim tin hiu bit ln nhau v c s tin tng.+Tm im chung, v ci li cho mi bn c th cng tc+To d lun ng h, xy dng mi quan h thn tnh.

http://www.baoveviettin.vn/useruploads/userfiles/508543/images/nhan-vien-bao-ve-chuyen-nghiep-3.jpg

K nng giao tip ng x ca nhn vin bo v vit tin

Nhn vinbo v vitphi lng trc mi iu xy ra, tnh ton n mi kh nng a ra nhiu phng n la chn.

Nm bt ngh thut theo nhu cu: l iu quan trng nht trong giao tip, bi bn s lm g vi nhng i tng khng mun giao tip hay th khng c nhu cu tip chuyn.?+Bn c th gi tr t m ca h hoc cho h thy nim vui m bn ang c, cn h ang thiu v cn.+C th ch cho h bng cch no , thy hy vng vo kt qu, gy thin cm v c su tin tng ln nhau.+Cng c nim tin, thuyt phc, to ra s an ton, ng h..+Tnh n nhiu phng n, chn phng n hp vi mnh nht, c th to ra nhng vp ng nh luyn tp bn lnh, ch ng phng tnh t kiu.

Trong ty tng trng hp c th i hi nhn vinbo v vit tinca chng ti phi bit cch ng x ph hp c th hon thnh tt nht cng vic c giao ph. Bn c th tham kho thm nhiu loi hnh dch v bo v khc nhau v nghe t vn trc tip min ph theo a ch:

CNG TY DCH V BO V CHUYN NGHIP VIT TINTr S: 326 Nguyn Vn Linh T 17 Phng Thch Bn Qun Gia Lm Tp H Ni.in thoi : 04.3875.4331 * Fax : 04.3875.4332 * Tax Code : 0106643674Website:http://www.baoveviettin.vn/mail:info@baoveviettin.vn.