מכתב תודה והערכה ליוסי בהר מסמנכ"ל תקשורת בתעשיה האוירית הגב' אליענה פישלר עם סיום פרוייקט הדרכה ברשתות החברתיות

  • View
    178

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  1. 1. .. J. n"y: I '>x'IwI'> nI'IIIIxn nnwynn J"l'I"l3.'I'I"I n'I1wpn, wpIn IUIIaw rInt>IJ: )7 'IIwpn >321 W331 TISDN , IyIxpn , WN III) by '1'?nInn'9 IJIg'I2 . nIIm2nrI nInw'IrI I3'9Iy2 III7Iy9'7 J'I"1"| INI'1 nIIwynnnI'7II/9 In In:"7 rIIn , n"I11NI'1 nIIwyn2 mwpnn '7"3JrJU "| "I7E)J"I'7 IIIUIJD Dy n2sIJ n>Ir. I nI'I7InNrI '7Ir. I'9 I: II'rIpb InIrInI "DD1 mm mm nIm: InrI rII-In:.hITTllJJI)J'In I'II7IIJ9nI , JIInIrJn , nIrJ'rnrI Imnn:mnnnI:HWDMW nn: >rIrII nnnn , y1In TIN mun InIIn nIwI2IJ: ) 'I'7rIrJ nx '7I: IIrI'7 "7 '1WE)Nl/ J . J'11'T'D nun) D"'7F1J'1)'J 113w 1731'?nnnw, n3'IynI FITIII rIIIrI my we/ I9 I'1Jy"7Nmwpn '7"DJ7JU J'1"'1"|1NI'1 nIIwynnIAIcommuni