Nguyễn hoàng quỳnh như

Embed Size (px)

Text of Nguyễn hoàng quỳnh như

  1. 1. Hi ngh sinh vin NCKH nm hc 2013- 2014 Trng i hc S phm TP.HCM-Khoa Ha hc 1 NGHIN CU TNG HP V KHO ST CC C TRNG CA VT LIU NANO YFe1-xAlxO3 BNG PHNG PHP NG KT TA SVTH: Nguyn Hong Qunh Nh, Nguyn Minh Tr, Trn Cng Ton Lp Ha K37D GVHD: TS. Nguyn Anh Tin TM TT: Bng phng php ng kt ta cc cation Y3+ , Fe3+ v Al3+ trong nc si, sau thm tc nhn kt ta l dung dch nc amoniac tng hp vt liu nano YFe1- xAlxO3 (x=0.1; 0.2; 0.3 theo tnh ton l thuyt). Kt ta sau khi nung 700C, 800C v 900C (t=1h) c kch thc ht khong 30 40 nm. Vt liu bt YFe1-xAlxO3 c lc khng t b (HC