SmallTalk - nowa komunikacja w firmie

Embed Size (px)

Text of SmallTalk - nowa komunikacja w firmie

SmallTalk jest mark agencji

Nowa komunikacja w firmie

+michal.samojlik@autentika.pl +mkurszel@gmail.com chttp://biznesblog.lazarski.pl/?p=933"Dlaczego misja?"\z tego mona skorzysta do tego slajdu. Jak uwazacie?nie wiem czy ten slajd jest w sumie potrzebny... jak uwaacie?moze faktycznie ju nie+mkurszel@gmail.com usuwam ten slajd?bo to trochmaso malane jupiszemy, to co byo na poprzednich slajdachhttp://formanchuk.com.ar/todosignifica/the-7-areas-of-value-in-internal-communication/

Wyobra sobie...Firma pracuje jak zgrany zesp. Ludzie pozostaj w staym kontakcie i atwo cz siw grupy majce wsplny cel biznesowy.

Pracownicy maj wiedz na wycignicie rki i podejmuj lepsze decyzje. Organizacja nie ma barier lokalizacji, silosw.

Ograniczenia urzdze i oprogramowania nie istniej.

Tak, to moliwe. Zajmujemy si tym w SmallTalku.

Co to jestSmallTalk?SmallTalk to rozwizania online i offline dla biznesu wspierajce komunikacj i optymalizujce wspln prac ludzi w firmie.

SmallTalk pomaga dotrze do odpowiednich osb w organizacji, wymieni si z nimi wiedz i zaangaowa do realizacji wsplnego celu.

Szyty na miarWdroenie SmallTalka to proces cile dopasowany do wyzwa, struktury, moliwoci i kultury Twojej organizacji.

Od koncepcji, poprzez budow rozwizania IT, kampani promocyjn wrd pracownikw i partnerw B2B, a po wsparcie redakcyjne - kade wdroenie SmallTalka jest unikatowe.

SmallTalk wpywa na moliwoci, wiedz, decyzje i dziaania praktycznie caej firmy.zarzd i wacicielekomunikacjawewntrznaHRsprzedamarketingCSRprodukcjaKogo dotyczy ten projekt?

Korzyci - zarzdi wacicieleefektywny kana komunikacji gra-dstymulowanie procesu zmiany wiadomoci pracownikw w kierunku bycia wacicielem: wiedza > wiadomo > odpowiedzialno > inicjatywazmniejszanie dystansu pomidzy zarzdem a pracownikami, integracja z zespoem firmynowe mechanizmy motywowania pracownikwrdo bezporedniej (bez angaowania kadry kierownicznej) wiedzy o firmiewyzwalanie potencjau innowacji, np. uruchomienie banku pomyswzwikszenie wiadomoci i zrozumienia celw biznesowych firmy, ktre przekada si bezporednio na efektywno realizowanych zadazmniejszenie ryzyka jednoczesnej pracy niezalenych zespow nad identycznym problememjednorazowy koszt wdroenia, bez ogranicze w czasie i liczbie pracownikw

Korzyci - komunikacjawewntrznanowy kana dystrybucji informacji, ktry uzupeni (moe zastpi) dotychczas stosowane narzdzia: pras firmow, tv firmow, e-mailing, plakaty, tablice ogoszenioweudronienie i oywienie komunikacji pionowej i poziomejstaa okazja do informowania pracownikw w rnorodnym kontekcie i formie o celach biznesowych firmybudowa kultury dialogu, opinii zwrotnych, aktywnego uczestnictwa pracownikw w dyskusjachkomunikacja na poziomie - brak anonimowoci gwarantuje naleyty poziom merytorycznystay monitoring nastrojw pracowniczychszybka diagnoza sytuacji kryzysowychzniesienie barier komunikacyjnych: silosw, lokalizacji, czasuwyrwnywanie szans zwizanych z wykluczeniem cyfrowym w firmiewiksza dynamika komunikacji - wymiana informacji w czasie rzeczywistym

Korzyci - komunikacjawewntrznanowa przestrze komunikacji projektowej (opcja prywatnych grup)burze mzgw onlinezmniejszenie liczby spotkaambasadorzy SmallTalka - osoby wyonione na warsztatach koncepcyjnych, chtnie wezm wspodpowiedzialno za wybran sekcj tematyczn, dziaaniapubliczne nagradzanie i wyrnianie aktywnych osbniski prg technologiczny wejcia - wykorzystanie zasad dziaania i konwencji najpopularniejszych mediw spoecznociowychdodatkowe pozatechniczne kompetencje zespou SmallTalka: strategia, kampanie informacyjne, produkcja materiaw reklamowych, wsparcie redakcyjne i moderatorskie

Korzyci - HRZwikszenie efektywnoci pracownikw:angaowanie waciwych osb do waciwych zadawymiana wiedzy i dowiadczezwikszenie realizacji celw biznesowych poprzez lepsze ich rozumienie efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy dziki szybkiemu dotarciu do informacji i wsppracownikwpoprawa jakoci podejmowanych decyzji na wszystkich poziomach organizacjispadek poziomu konfliktw pomidzy poszczeglnymi czonkami zespow oraz dziaami bdcy efektem udronienia komunikacji

Korzyci - HRBudowanie zaangaowania:poczucie wsplnego celu, bycia czci spoecznoci firmowejnawizywanie relacji zawodowych jak i pozazawodowych, atmosfera zaufania i koleestwamoliwo zaprezentowania swojej opinii, dialog, budowa kultury wymiany informacjizwikszenie poczucia samorealizacjiprowadzenie personal brandingu przez pracownikwszybka reakcja na potrzeby pracownikw w rnych obszarach; np. moliwo pomocy w sytuacjach trudnych yciowo wspieranie zainteresowa pracownikw (pokazanie siebie jako czowieka po pracy)nawizanie relacji z osobami o podobnych zainteresowaniach

Korzyci - HRWsparcie procesw rekrutacji i adaptacji:publikacja ogosze rekrutacyjnychprowadzenie wewntrznych procesw rekrutacyjnychszybka dystrybucja informacji o awansach i zmianach stanowiskskrcenie czasu adaptacji, szybkie wdroenie nowych pracownikwprogramy rekomendacjizmniejszenie fluktuacjiodkrywanie talentw, nowych kompetencji u pracownikw

Wsparcie obszaru szkole pracowniczych: badanie online potrzeb szkoleniowych realizacjia szkole e-learningowych (moliwo integracji z dowoln platform)ewaluacja za pomoc ankiet online

Korzyci - sprzedaefektywny kana komunikacji pomidzy sprzeda a marketingiemdostp do SmallTalka z dowolnego miejsca, urzdzenia, 24h na dobmasowa dystrybucja informacji np. jednorazowa wysyka wiadomoci do dowolnej liczby handlowcw danego regionucentralna baza wiedzy o dziaaniach promocyjnych firmyelementy motywacyjne - wyrnianie liderw sprzeday, grywalizacja w formie wyzwa konkursowychwymiana wiedzy w obszarze kompetencji handlowych, np. publikacja zdj ze sposobem prezentacji towarw, baza informacji zwrotnych od klientwintegracja dziau sprzeday z firm

Korzyci - marketingzwikszenie efektywnoci komunikacji i wsppracy z dziaem sprzeday, np. szybka dystrybucja informacji o ofertach specjalnychrealizacja elementw marketingu wewntrznego:badania na pracownikach,informacja zwrotna od pracownikw dotyczca inicjatyw marketingowych firmy oraz jej konkurencjikreowanie i animowanie kultury ambasadora marki wrd pracownikwcentralne archiwum materiaw rdowych np. identyfikacja, banery, plakatyumoliwienie dostpu do platformy dla partnerw biznesowych, dealerw, franczyzobiorcw

Korzyci - produkcjawyrwnanie szansy dostpu do informacji zwizanej z wykluczeniem cyfrowym bdcym efektem charakteru pracy - dostp 24h, z kadego miejsca i urzdzeniawiksza wiadomo celw biznesowych firmywiksza wiadomo wpywu swojej pracy na globalny wynik firmydostp do sprawdzonych informacji o wydarzeniach w firmie - marginalizacja plotkimiejsce do prezentacji pomysw na usprawnieniauzupenia

Korzyci - CSRdystrybucja informacji na temat aktualnych i planowanych dziaa CSRzaangaowanie nowych osb do dziaa CSR zarwno po stronie czonkw grup projektowych jak i liderw projektwproponowanie i wyanianie nowych inicjatywnarzdzie do: zgaszania projektw, zgaszania si wolontariuszy, akceptacji, raportowania, podsumowania projektw CSRwyonienie ambasadorw wolontariatu zachcajacych na amach SmallTalka do wspierania inicjatyw spoecznych zorganizowana baza danych do wykorzystania w raportach spoecznych

Korzyci -firmaPodsumowujc, SmallTalk naprawd wpynie na ca Twoj firm:poprawa komunikacjiintegracja zespouwzrost motywacji i zaangaowania pracownikwwymiana wiedzy i dowiadczeznoszenie siloswzmniejszenie kosztw

Proces wdroenia1plan2platforma IT3promocjai redakcja4utrzymaniewarsztaty i badanie potrzebanaliza komunikacjikoncepcja dopasowanego rozwizaniakompleksowy proces: kreacja, technologia, wdroeniewieloetapowe testy z udziaem wacicieli projektu, ambasadorw projektuprodukcja materiaw do kampanii reklamowejkampania teaserowa i waciwa kampania promocyjna - od pomysu, produkcji materiaw a po realizacjtworzenie i uzupenianie treciwsparcie IT: gwarancja bezawaryjnoci i rozwjredakcja i moderacjapromocjaraportowanie aktywnoci

LiderzyprojektuMicha Samojlik - dyrektor zarzdzajcy agencji Autentika, pomysodawca SmallTalka, odpowiedzialny za strategi i kreacjprojektw internetowych, projektant UI/UX, wydawca magazynw NowyMarketing i MamStartupWojciech Tukan - W brany PR od 7 lat, wspiera firmy w obszarach strategii i nowych mediw w komunikacji wewntrznej. W dziale komunikacji wewntrznej Kompanii Piwowarskiej wdraa jeden z pierwszych portali spoecznociowych dla pracownikw w Polsce - MaePiwo.

Magdalena Kurszel - Makarewicz - specjalista HR, pracowaa zarwno po stronie korporacji: Skanska, BZ WBK jak i agencji Bigram

Funkcjesystemu -przykadPodstawowa funkcjonalno:Konta i profile pracownikwSie znajomychTablica aktywnociArtykuySystem wiadomoci wewntrznychStrony tematyczneGalerie multimedialneWydarzeniaWyszukiwarkaMonitoring (analityka i alerty)

Rozszerzenia:OgoszeniaBlogiWikiKanay tematyczneKonkursyGry onlineAnkiety onlineI wiele innych...

Informacje dla dziau ITSmallTalk jest dostarczany jako hostowana usuga lub oprogramowanie do instalacji we wasnej infrastrukturze.W przypadku usugi hostowanej cao serwowana jest z centrum danych ATMAN w Warszawie.Prawa autorskie do danej instancji SmallTalka s przekazywane do zamawiajcego.SmallTalk oparty jest na PHP5 i bazie MySQL, zbudowany na Zend Framework. Front-end serwisu oparty o HTML5, CSS3 i Java-Script, AJAX.SmallTalk dziaa we wszystkich wspczesnych przegldarkach webowych.SmallTalk jest responsywny, wic umoliwia wygodny dostp z urzdze mobilnych.Minimalna integracja z oprogramowaniem istniejcym w firmie polega na transferze danych o aktualnie zatrudnionych pracownikach.

Portfolio: przyPiwie dla Grupy ywiecCelWsparcie komunikacji wewntrznej w firmie.

Zakres SmallTalkaKoncepcja i realizacja serwisu spoecznociowego dla pracownikw firmy.

EfektPremiera projektu na przeomie 2014/2015.

Portfolio: Projekt WBZ dla Instututu Wzornictwa Przemy