of 2/2
NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU SOLIDWORKS PDM 2018: DZIESIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH UDOSKONALEŃ 1 AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA TABELI POPRAWEK Program SOLIDWORKS ® PDM może teraz zarządzać tabelami poprawek SOLIDWORKS i automatycznie je aktualizować. Korzyści Usprawnienie procesów zmian inżynieryjnych dzięki ograniczeniu do minimum zadań ręcznego wprowadzania danych i aktualizowania rysunków. 2 ZAUTOMATYZOWANE TWORZENIE DOKUMENTÓW PDF DLA RYSUNKÓW SOLIDWORKS Program SOLIDWORKS PDM Standard umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów PDF z rysunków SOLIDWORKS dzięki przejściu toku prac. Korzyści Wyeliminowanie ręcznego tworzenia dokumentów PDF w celu umożliwienia lepszej współpracy i ułatwienia migracji z programu Workgroup PDM. 3 ROZGAŁĘZIANIE I SCALANIE PROJEKTÓW Znacznie lepsze możliwości w zakresie: Sprawdzania różnych podejść projektowych. Proponowania zmian inżynieryjnych. Współpracy z dostawcami i wykonawcami. Korzyści Sprawdzanie różnych koncepcji projektowych bez zmieniania zatwierdzonych plików. Usprawnienie procesu współpracy z użytkownikami zewnętrznymi. 4 KOMPATYBILNOŚĆ Z PROGRAMEM 3D INTERCONNECT Program SOLIDWORKS PDM rozpoznaje teraz odniesienia plików CAD innych producentów utworzone przez program 3D Interconnect. Zapewnia to szybki dostęp do pełnych informacji na kartach Zawiera, Gdzie używane i Lista materiałów (LM). Korzyści Łatwe zarządzanie danymi CAD innych producentów w programie SOLIDWORKS PDM. 5 COFANIE OPERACJI W EDYTORZE KART DANYCH Program SOLIDWORKS PDM pozwala cofnąć zmiany wprowadzone w Edytorze kart dla aktywnej karty. Wcześniej, aby cofnąć zmiany, konieczne było zamknięcie i ponowne otwarcie karty bez zapisywania zmian. Korzyści Ogólnie lepsze wrażenia użytkowników i sprawniejsze edytowanie kart danych.

SOLIDWORKS 2018 - nowości Top10 - PDM

 • View
  11

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of SOLIDWORKS 2018 - nowości Top10 - PDM

 • NOWE FUNKCJE WOPROGRAMOWANIU SOLIDWORKS PDM 2018:

  DZIESI NAJWANIEJSZYCH UDOSKONALE

  1 AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA TABELIPOPRAWEK Program SOLIDWORKS PDM moe teraz

  zarzdza tabelami poprawek SOLIDWORKS iautomatycznie je aktualizowa.

  Korzyci Usprawnienie procesw zmian inynieryjnych dziki ograniczeniu do minimum zada rcznego wprowadzania danych iaktualizowania rysunkw.

  2 ZAUTOMATYZOWANE TWORZENIE DOKUMENTW PDF DLA RYSUNKWSOLIDWORKS Program SOLIDWORKS PDM Standard umoliwia

  automatyczne tworzenie dokumentw PDF zrysunkw SOLIDWORKS dziki przejciu tokuprac.

  Korzyci Wyeliminowanie rcznego tworzenia dokumentw PDF w celu umoliwienia lepszej wsppracy i uatwienia migracji z programu Workgroup PDM.

  3 ROZGAZIANIE I SCALANIE PROJEKTWZnacznie lepsze moliwoci w zakresie: Sprawdzania rnych podej projektowych. Proponowania zmian inynieryjnych. Wsppracy z dostawcami i wykonawcami.

  Korzyci Sprawdzanie rnych koncepcji projektowych bez zmieniania zatwierdzonych plikw. Usprawnienie procesu wsppracy z uytkownikami zewntrznymi.

  4 KOMPATYBILNO Z PROGRAMEM 3DINTERCONNECT Program SOLIDWORKS PDM rozpoznaje teraz

  odniesienia plikw CAD innych producentw utworzone przez program 3D Interconnect. Zapewnia to szybki dostp do penych informacji na kartach Zawiera, Gdzie uywane i Lista materiaw (LM).

  Korzyci atwe zarzdzanie danymi CAD innych producentw wprogramie SOLIDWORKSPDM.

  5 COFANIE OPERACJI W EDYTORZE KARTDANYCH Program SOLIDWORKS PDM pozwala cofn

  zmiany wprowadzone w Edytorze kart dla aktywnej karty. Wczeniej, aby cofn zmiany, konieczne byo zamknicie i ponowne otwarcie karty bez zapisywania zmian.

  Korzyci Oglnie lepsze wraenia uytkownikw i sprawniejsze edytowanie kart danych.

  https://www.dps-software.pl

 • Peen zakres rozwiza SOLIDWORKS do projektowania, symulacji, zarzdzania danymi ikomunikacji technicznej jest dostpny pod adresem www.solidworks.com/plk_products2018.

  6 SZCZEGOWE KOMUNIKATYOSTRZEGAWCZE Program SOLIDWORKS PDM wywietla obecnie

  bardziej szczegowe komunikaty ostrzegawcze w przypadku niepowodzenia przejcia. Umoliwia to uytkownikom uzyskanie lepszych informacji iuatwia rozwizanie problemu.

  Korzyci Szybsze wprowadzanie zmianstanu.

  7 NOWY PRODUKT DO ZAAWANSOWANEGO ZARZDZANIA DANYMI SOLIDWORKS Manage to nowy produkt wykorzystujcy

  moliwoci zarzdzania plikami w skali globalnej programu SOLIDWORKS PDM oraz dodajcy zaawansowane funkcje zarzdzania danymi, ktre umoliwiaj zarzdzanie osiami czasu projektw, bardziej zoone procesy i toki prac zwizane ze zmianami inynieryjnymi, rozszerzone moliwoci zarzdzania elementami, interaktywne pulpity i raporty.

  Korzyci Bogate moliwoci zarzdzania danymi i atwe uaktualnienie z wersji SOLIDWORKS PDM.

  8 UDOSKONALONY PROGRAM SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL CONNECTOR Napisany od nowa cznik EXALEAD OnePart oparty

  na interfejsie API PDM Web zwikszajcy wydajno, elastyczno i stabilno.

  Korzyci Moliwo znaczcego skrcenia czasu indeksowania przechowalni SOLIDWORKS PDM Professional 2017.

  9 EXALEAD ONEPART MIGRATION TOOL (WERSJA BETA) Nowe narzdzie umoliwiajce migracj zpoprzedniej

  wersji programu OnePart do nowej, z uwzgldnieniem starych danych. W zwizku z brakiem koniecznoci ponownego penego skanowania w celu wywietlenia istniejcych danych w nowej wersji programu OnePart czas wymagany do skonfigurowania nowej wersji programu OnePart moe by krtszy o 10, anawet 100 razy. Moliwo uycia instalatora programu OnePart lub interfejsu wiersza polece.

  Korzyci atwa migracja danych do nowej wersji programu EXALEAD OnePart REUSE.

  10 OBSUGA NOWYCH FORMATW PLIKWProgram EXALEAD OnePart obsuguje obecnie nastpujce formaty: AutoCAD Inventor V11; 2017 SOLIDWORKS 2017 Moliwo wyszukiwania tekstu

  wplikachSLDDRW Creo 3 NX11

  Korzyci Indeksowanie plikw CAD znowszych wersji systemwCAD.

  Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gazi przemysu, bazuj na platformie 3DEXPERIENCE, oferujcej bogaty wybr rozwiza przeznaczonych dla poszczeglnych bran. Dassault Systmes, zapewnia uytkownikom intuicyjne rodowisko projektowania 3DEXPERIENCE, oferujc przedsibiorstwom i uytkownikom indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzdzia do opracowywania innowacyjnych i uwzgldniajcych aspekty zrwnowaonego rozwoju produktw. Udostpnione przez firm rozwizania zyskay niezwyk popularno na caym wiecie i zrewolucjonizoway sposoby projektowania, produkcji oraz serwisowania produktw. Rozwizania opracowane przez firm Dassault Systmes promuj innowacje w zakresie komunikacji pomidzy spoecznociami i poszerzaj dostpne w wiecie wirtualnym moliwoci udoskonalania rzeczywistoci. Z rozwiza Dassault Systmes korzysta ponad 220 000 rnej wielkoci firm z rozmaitych bran w ponad 140 krajach.

  20

  17 D

  assa

  ult S

  yst

  mes

  . Wsz

  elki

  e pr

  awa

  zast

  rze

  one.

  3D

  EXP

  ERIE

  NCE

  , i

  kona

  kom

  pasu

  , log

  o 3D

  S, C

  ATI

  A, S

  OLI

  DW

  OR

  KS, E

  NO

  VIA

  , DEL

  MIA

  , SIM

  ULI

  A, G

  EOVI

  A, E

  XALE

  AD

  , 3D

  VIA

  , 3D

  SWYM

  , BIO

  VIA

  , NET

  VIB

  ES, I

  FWE

  i 3D

  EXCI

  TE s

  ha

  ndlo

  wym

  i lub

  zas

  trze

  ony

  mi z

  naka

  mi t

  owar

  owym

  i firm

  y D

  assa

  ult S

  yst

  mes

  , fr

  ancu

  skie

  j sp

  ki e

  urop

  ejsk

  iej (

  reje

  str h

  andl

  owy

  w W

  ersa

  lu n

  r B 3

  22 3

  06 4

  40),

  lub

  jej s

  pe

  k za

  len

  ych

  w S

  tana

  ch Z

  jedn

  oczo

  nych

  i/lu

  b in

  nych

  kra

  jach

  . Wsz

  ystk

  ie in

  ne z

  naki

  tow

  arow

  e na

  le

  do

  ich

  wa

  cic

  ieli.

  Uy

  cie

  dow

  olne

  go z

  naku

  tow

  arow

  ego

  firm

  y D

  assa

  ult S

  yst

  mes

  lub

  jej s

  pe

  k za

  len

  ych

  wym

  aga

  pise

  mne

  j zgo

  dy ic

  h pr

  zeds

  taw

  icie

  li. M

  KSW

  DST

  OP

  PD

  M20

  18P

  LK09

  17

  Centrala Warszawaul. Postpu 602- 676 WarszawaTel.: 22 339 64 00Fax.: 22 651 67 [email protected]

  Biuro Katowiceul. Ligocka40-568 KatowiceTel.: 32 721 60 15

  [email protected]

  Biuro Poznaul. Jeleniogrska 1660-179 PoznaTel.: 61 625 87 00

  [email protected]

  Biuro Wrocawul. Bierutowska 57-5951-317 WrocawTel.: 71 361 03 31

  [email protected]

  Biuro Gdaskul. Marynarki Polskiej 16380-557 GdaskTel.: 58 882 08 20

  [email protected]

  Biuro Rzeszwul. Litewska 835-302 RzeszwTel.: 17 717 98 50

  [email protected]

  https://www.dps-software.pl