of 17 /17
YSA Uygulaması El Yazısı Rakam Tanıma

Ysa uygulama

Embed Size (px)

Text of Ysa uygulama

Page 1: Ysa uygulama

YSA Uygulaması

El Yazısı Rakam Tanıma

Page 2: Ysa uygulama

İçerik

● YSA ile Modelleme● Fann ve FannTool● Veriler ve YSA aktarımı● YSA nın Dizaynı● Eğitimi● Sonuç

Page 3: Ysa uygulama

YSA ile Modelleme

● Girdi ve Çıktı şeklinde tanımlıyabileceğimiz her tür sistemi, yeterli veri de varsa modeleyebiliriz

Page 4: Ysa uygulama

Örnek Modellemeler

● Otomobil Motoru Ateşleme Sistemi (Aston Martin ● Finansal Portföy Optimizasyonu● Döviz Pariteleri Tahmini● Dudak okuma ( neural speechreading system )● Tavla Oynamak ( TD-Gammon )● İnşaat Maliyet Hesabı● Sinema filmi Hasılat Tahmini ( Epagogix )● Deprem Tahmin Sistemi

Page 5: Ysa uygulama

FANN Nedir

● FANN Fast Artifical Neural Network, ● Yapay Sinir Ağı kütüphanesidir.● Cross-platform ( Windows, Linux,... )● Lisansı ( LGPL ) ticari uygulamaya uygun ● Pek çok dilden çağırlabiliyor ( C#, Java, Python,

PERL, PHP,... )

Page 6: Ysa uygulama

FannTool Nedir Neler yapar

● FANN kütüphanesi için yazılmış GUI● Cross-platform ( Windows, Linux,... )● YSA Dizaynı● Eğitimi● Testi● Çalıştırılması

Page 7: Ysa uygulama

Veriler I Tip II Tip III Tip10 Var A

12,5 Yok B18 Var C17 Var A18 Var A3 Yok C8 Yok B

● Yeterli sayıda ve çeşitlilikte Veri toplanır● YSA , ( 0 , 1 ) yada (-1 , 1) aralığındaki verileri

kabuleder. Gereken çevrimler yapılır● Veriler Eğitim ve Test için ikiye ayrılır

Page 8: Ysa uygulama

YSA'ya aktarımı● 1. Tip : Belli bir aralıktaki değişik değerlerde

süreklilik gösteren Sayısal Değerler , Ölçeklendirmeyle aktarılır (min->0 , max-> 1 )

● 2. Tip : Mantıksal bir değer taşıyan değişkenler, Var = 1 Yok = 0 şeklinde

● 3. Tip : Belli sayıdaki kategorik değerler içeren değişkenler her katagori için bir Mantıksal alan oluşturularak aktarılır.

● A = 1 0 0● B = 0 1 0● C = 0 0 1

Page 9: Ysa uygulama

Handwritten Digit Recognation

● Semeion Araştırma merkezinin 80 ayrı kişinin yazdığı 1593 rakamı içeren veri seti kullanıldı.

● Giriş değerleri 16x16 matris bitmap görüntü ( 256 )

● Çıkış değeri Rakam değeri Kategorik ( 10 tane Mantıksal )

Page 10: Ysa uygulama

YSA Dizaynı

● Saklı Katman Sayısı● Katmanlardaki Hücre

sayısı● Öğrenme Algoritması

ve hızı● Aktivasyon

Fonksiyonları● Ve pek çok değişik

İnce ayar parametreleri

Page 11: Ysa uygulama

EğitimDizayn

Eğitim

Test

YSA

H

H

E

E

Page 12: Ysa uygulama

Ezberci Eğitimin Zararları !

● Eğitim versiyle mükemmel sonuç verirken Test verilerinde kabul edilemez hata düzeylerinde kalır

● FannTool'un OCS sistemi var

Page 13: Ysa uygulama

Eğitim Sonucu

Rakam Eğtim Verisi Test Verisi0 %100 %95,21 %100 %92,52 %100 %94,33 %99,2 %83,34 %96,4 %86,85 %98,6 %88,16 %100 %91,97 %98,8 %80,38 %98,8 %81,49 %97,8 %75,7

● Türlü denemelerden sonra ulaşılan sonuç● Eğtilimiş YSA nın Veriler üzerindeki başarısı

Page 14: Ysa uygulama

Eğtilmiş YSA'nın KullanımıYSA'yı Yükle

Giriş Değerlerini Oku

YSAnın kullanacağı yapıya çevir

YSA'yı Çalıştır

Çıkış DeğerleriniGerçek değerlere çevir

Page 15: Ysa uygulama

Program

● Uygun Şekilde eğitilmiş YSA kaydedilir● Gereken Giriş değerlerini alacak ve sonuçları

gösterecek bir program yazılır

Page 16: Ysa uygulama

Sonuç ( Yapılanlar ve Yapılmayanlar )

Yapılanlar● Uygun şekilde

eğitilmiş YSA'ya ulaşıldı.

● Kullanmak için Program yazıldı

Yapılmayanlar● Sonuç Analizleri● Analiz sonuçlarına

göre performans artırıcı düzenlemeler

Page 17: Ysa uygulama

Sorular