of 338 /338
Carte de rugăciuni Toată suflarea să laude pe Domnul!1

Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Page 1: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Carte de rugăciuni“Toată suflarea să laude pe Domnul!”

1

Page 2: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

CuprinsNr. Pag Nume1 4 Rugăciunile începătoare2 5 Acatistul de mulţumire - Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!3 9 Acatistul Slavei Dumnezeieşti4 13 Acatistul Tatălui Ceresc - de mulţumire 5 16 Acatistul Tatălui Ceresc - pentru iluminare6 20 Acatistul Tatălui Ceresc - pentru vindecare7 24 Acatistul Tatălui Ceresc - pentru cei adormiţi8 29 Acatistul Sfântului Duh - de slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune9 33 Acatistul Sfântului Duh - pentru iluminare10 37 Acatistul Sfântului Duh - Sfântul Pogorământ 11 40 Acatistul Sfântului Duh - pentru lucrare sfântă12 44 Acatistul Sfântului Duh - pentru vindecare13 47 Acatistul Sfântului Duh - de Viaţă Făcătorul14 52 Acatistul Domnului Iisus Christos - de Slavă Dumnezeiască15 55 Acatistul Domnului Iisus Christos - de Slavă a Naşterii Domnului16 60 Acatistul Domnului Iisus Christos - de Slavă a Botezului Domnului 17 64 Acatistul Domnului Iisus Christos - de mulţumire18 68 Acatistul Domnului Iisus Christos - al Dragostei Dumnezeieşti19 72 Acatistul Domnului Iisus Christos - al puterii şi al milostivirii Dumnezeieşti20 76 Acatistul Domnului Iisus Christos - de binecuvântare Divină21 80 Acatistul Domnului Iisus Christos - pentru iluminare22 83 Acatistul Domnului Iisus Christos - al Sfintei Lumini Divine23 87 Acatistul Domnului Iisus Christos - al protecţiei sfinte24 91 Acatistul Domnului Iisus Christos - al izbăvirii din necazuri25 95 Acatistul Domnului Iisus Christos - al izbăvirii din boală 26 99 Acatistul Domnului Iisus Christos - pentru tămăduire şi daruri sfinte27 102 Acatistul Domnului Iisus Christos - al vindecărilor şi al frumuseţii sfinte28 106 Acatistul Domnului Iisus Christos - al liniştirii sufleteşti29 110 Acatistul Domnului Iisus Christos - de pocăinţă pentru pruncii avortaţi30 114 Acatistul Domnului Iisus Christos31 120 Acatistul Preasfintei Treimi32 127 Acatistul Sfintei Lumini a Tronului Dumnezeiesc33 131 Acatistul Maicii Domnului - de laudă sfântă34 135 Acatistul Maicii Domnului - Împăcarea celor învrăjbiţi35 139 Acatistul Maicii Domnului - Îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor36 143 Acatistul Maicii Domnului - Cea mai Minunată Fecioară din întreaga lume37 147 Acatistul Maicii Domnului - pentru iluminare38 150 Acatistul Maicii Domnului - Vindecătoarea bolilor39 154 Acatistul Maicii Domnului – Pantanassa Vindecătoarea de cancer40 158 Acatistul Maicii Domnului - Izbăvitoarea41 161 Acatistul Maicii Domnului - al Sfântului Acoperământ 42 166 Acatistul Maicii Domnului - la icoana Sporirea minţii 43 171 Rugăciunea Bogorodicinaia 44 174 Acatistul Sfinţilor din Soborul Maicii Domnului45 178 Acatistul Sfântului Înger Pǎzitor46 181 Acatistul Sfintei Cruci47 185 Acatistul Sfinţilor Arhangheli48 189 Acatistul Sfântului Arhanghel Rafail49 194 Acatistul Sfintei Smerenii Creştine

2

Page 3: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

50 198 Acatistul Ţării Sfinte Ortodoxe România 51 201 Acatistul Tuturor Sfinţilor 52 205 Acatistul Sfântului Cuvios Alexie, Omul Lui Dumnezeu53 209 Acatistul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare54 213 Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare55 216 Acatistul Sfântului Arhidiacon Ştefan56 220 Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur57 224 Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul58 227 Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul59 231 Acatistul Sfintei Mare Proorociţe Virginia60 235 Acatistul Preacuviosului Părinte Arsenie de la Prislop61 239 Paraclisul Preasfântului Tată Ceresc62 244 Paraclisul Sfântului Duh63 248 Paraclisul Răbdării Îndelungate a Domnului Iisus Christos64 253 Paraclisul de laudă al Dumnezeirii, al Sfinţilor şi al Tuturor Sfintelor Puteri Cereşti65 258 Paraclisul Preasfintei Treimi66 262 Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu67 266 Paraclisul Sfinţilor Arhangheli68 272 Sfântul Paraclis România Grădină a Maicii Domnului şi Ţară aleasă de Dumnezeu, 69 276 Canon de pocăinţă către Domnul Iisus Christos70 279 Canon de umilinţă către Domnul nostru Iisus Christos71 282 Canon de rugăciune la vreme de necazuri72 286 Canon pentru bolnavi73 290 Canon de rugăciune pentru copilul bolnav74 291 Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu75 294 Canon de rugăciune către Maica Domnului înainte de ceasul morţii76 298 Canon de rugăciune către Sfintele Puteri Cereşti şi către Toţi Sfinţii77 301 Canon de rugăciune către Îngerul Păzitor al vieţii omului78 305 Rugăciuni către Tatăl Ceresc79 307 Rugăciuni către Sfântul Duh80 310 Rugăciuni către Domnul Iisus Christos81 315 Cele 15 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta82 317 Cele 7 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta83 319 Rugăciuni către Maica Domnului84 322 Brâul Maicii Domnului85 324 Visul Maicii Domnului86 324 Rugăciune către Sfinţii Arhangheli87 325 Rugăciune către Toţi Sfinţii88 325 Rugăciune către Sfântul Înger Pǎzitor89 326 Rugăciune către Sfânta Cruce90 327 Rugăciune către Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Îngeri de Lumină, Sfintele Scaune

Cereşti, Domnii, Puteri Cereşti, Stăpânii, Începătorii91 328 Rugăciune completă92 329 Rugăciunea Lumânărilor Aprinse93 331 O lecţie de smerenie94 332 Comunicări

3

Page 4: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Rugăciunile începătoareBinecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre!Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori)Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi! Doamne, curăţeşte păcatele noastre! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean! Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatǎlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei cee necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului! (de 3 ori)

Psalmul 50Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie

4

Page 5: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Acatistul de mulţumire “Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”

Condac 1Împărate al veacurilor, Cel care nu suferi stricǎciune, Tu ţii în

dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arǎtate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei Tale. Aratǎ-ne şi de acum înainte Mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie Dumnezeule în veci!

Icos 1Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar Îngerul Pǎzitor a

întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, călăuzindu-mă în chip minunat către lumina veşniciei. Cu Slavă s-au arǎtat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă!Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arǎtat frumuseţea lumii!

Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea Cerul şi Pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni!Slavă Ţie, pentru veşnicia ce se arată în lumea cea vremelnică!Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arǎtate şi cele ascunse!Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare în încercările mele!Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie!Slavă Ţie Dumnezeule în veci!

Condac 2Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale! Vântul bine înmiresmat, munţii care tind spre cer, apele

ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea lină a norilor. Întreaga fire şopteşte tainic, toată e plină de mângâiere, păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este Pământul cu frumuseţea cea degrab trecătoare, care deşteaptă dorul de veşnicul locaş, unde întru nestricǎcioasă frumuseţe, se aude cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un Rai Preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru şi adânc, în

azurul căruia cântă păsările. Am ascultat foşnetul liniştitor al pădurii şi susurul dulce, glăsuitor al apelor. M-am înfruptat din roadele bine înmiresmate şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe Pământ şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău!

Slavă Ţie, pentru praznicul vieţii!Slavă Ţie, pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor şi a trandafirilor!Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătată a roadelor şi a seminţelor!Slavă Ţie, pentru strălucirea de giuvaer din roua dimineţii!Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină!Slavă Ţie, pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale!Slavă Ţie, pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei Cereşti!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

5

Page 6: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 3Prin Puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare, tainică adiere de parfum, gingaşă alcătuire

de culori. Frumuseţea Celui Mare întru cele smerite. Laudă şi cinste Făcătorului de Viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat ţarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui! Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Cât de minunat eşti în sărbătoarea primăverii, când se trezeşte la viaţă toată făptura şi noi strigăm cu

bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii, Tu eşti Biruitorul morţii! Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor stau văile şi codrii în veşminte de nuntă. Întreaga lume e mireasa Ta şi ca pe Mirele ei Veşnic, Te aşteaptă. Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci, pe noi oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?

Slavă Ţie, Celui ce ai scos dintru întunericul Pământului felurite culori şi gusturi şi miresme!Slavă Ţie, pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere!Slavă Ţie, că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi!Slavă Ţie, pentru adâncul înţelepciunii Tale, care şi-a pus pecetea peste întreaga lume!Slavă Ţie, cu evlavie sărutăm urmele paşilor Tăi nevăzuţi!Slavă Ţie, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a Vieţii Veşnice!Slavă Ţie, pentru nădejdea vieţii nestricǎcioase, nepieritoare, desăvârşite!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 4Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei care se gândesc la Tine! Ce Făcător de viaţă este Cuvântul Tău cel

Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai dulce decât fagurii este împreună grăirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se înaripează. Cu ce cutremur se umple sufletul şi cât de măreţe şi pline de tâlc par atunci viaţa şi făptura toată! Unde eşti Tu, acolo e bogăţia sufletului, acolo se revarsă, ca un şuvoi de apă vie, cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Când se lasă înserarea pe pământ şi se aşterne liniştea aducând vremea odihnei şi a somnului obştesc,

palatele strălucitoare închipuite de norii poleiţi cu aurul amurgului îmi par a fi cămara Ta. Foc şi porfiră, aur şi azur grăiesc proorocind despre frumuseţea negrăită a Cereştilor Tale Sălaşuri şi cu glas de prăznuire strigă:

Slavă Ţie, în ceasul tihnit al înserării!Slavă Ţie, Celui ce ai revărsat asupra lumii adâncă pace!Slavă Ţie, pentru raza de rămas bun a Soarelui care apune! Slavă Ţie, pentru darul somnului odihnitor!Slavă Ţie, pentru bunătatea vădită în întuneric, prin lumina pe care o ţeşi în inimile noastre! Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului păzit de Înger!Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită în bucuria veşnicei zile neînserate!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 5Nu sunt cumplite viforele vieţii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. Împrejur

vreme rea şi întuneric, groază şi urlet de vijelie, iar în sufletul lui e Pace şi Lumină. Acolo e Christos! Şi inima cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Văd cerul Tău strălucitor de stele. Cât eşti de bogat şi câte lumini ai! Prin razele îndepărtaţilor

luminători mă priveşte veşnicia. Sunt aşa mic şi neînsemnat, dar cu mine este Domnul şi pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare.

Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de grijă!Slavă Ţie, pentru oamenii pe care Pronia Ta mi i-a adus în cale!Slavă Ţie, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor!Slavă Ţie, pentru blândeţea dobitoacelor care-mi slujesc!Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii mele!Slavă Ţie, pentru bucuriile limpezi ale inimii!Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi şi de a mă ruga!

6

Page 7: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!Condac 6

Cât eşti de măreţ şi de apropiat întru cumplita suflare a furtunii! Cum se vădeşte atotputernicia mâinilor Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare! Minunată este măreţia Ta! Glasul Domnului peste câmpii şi în foşnetul codrilor, glasul Domnului în purcederea tunetelor şi ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fii în vuietul munţilor care scuipă foc! Tu scuturi Pământul ca pe un veşmânt! Tu înalţi până la cer valurile mării! Laudă Ţie, Celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalţe strigăt de pocăinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Ca fulgerul când luminează cămările ospăţului şi după el par jalnice toate făcliile, aşa ai strălucit şi Tu în

sufletul meu, fără de veste, la vremea celor mai mari bucurii ale mele, iar după lumina Ta de fulger, ce palide, întunecate şi firave păreau aceste bucurii... Sufletul meu năzuieşte spre Tine!

Slavă Ţie, culme a celor mai înalte visuri omeneşti!Slavă Ţie, pentru setea noastră nepotolită după împărtăşirea cu Dumenezeu!Slavă Ţie, Celui ce ai aprins în noi un dor mai mare de Cele Cereşti decât de cele pământeşti!Slavă Ţie, Celui ce faci din noi fii ai luminii înveşmântându-ne cu cele mai gingaşe raze ale Tale!Slavă Ţie, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul nimicirii!Slavă Ţie, pentru descoperirile Tale!Slavă Ţie, pentru fericirea de a Te simţi şi a vieţui cu Tine!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 7În sânul minunatei simfonii care ne înfăşoară cu bogatele ei armonii se face auzită chemarea Ta. Tu ne

descoperi pridvorul Împărăţiei ce va să fie în dulceaţa cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simţirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului. Orice adevărată frumuseţe ne poartă sufletul spre Tine, ca o puternică chemare, făcându-ne să înălţăm, cu glas de sărbătoare, cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Cu Pogorârea Sfântului Duh, Tu luminezi şi faci să rodească arta pictorilor, inspiraţia poeţilor, gândirea

savanţilor. Cu puterea cunoaşterii de Sus, pătrund ei legile Tale, luminându-ne adâncul înţelepciunii Tale de Ziditor. Lucrările lor şi fără de voie Te mărturisesc! O! Cât eşti de mare în operele lor! Cât eşti de mare în omul pe care Tu L-ai făcut!

Slavă Ţie, Celui ce Ţi-ai arǎtat puterea în legile ce cârmuiesc zidirea!Slavă Ţie, că toată făptura e plină de legile pe care i Le-ai rânduit!Slavă Ţie, pentru tot ce ni s-a descoperit prin Harul Tău!Slavă Ţie, pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai ascuns!Slavă Ţie, pentru geniul minţii omeneşti!Slavă Ţie, pentru puterea de-a lucra cele de folos!Slavă Ţie, pentru limbile de foc ale inspiraţiei!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 8Cât de apropiat eşti de noi în ziua bolii! Tu Însuţi cercetezi pe cei bolnavi! Tu Însuţi Te apleci spre patul

celui suferind! Şi inima lui stă de vorbă cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace, în vremea grelelor pătimiri şi scârbe! Tu trimiţi ajutor neaşteptat! Tu mângâi! Tu cercetezi cu dragoste şi mântui! Ţie Îti înălţăm cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Când, prunc fiind, Te-am chemat cu înţelegere pentru prima oară, mi-ai împlinit rugăciunea şi mi-ai

adumbrit sufletul cu pacea Harului Tău. Atunci am înţeles că Tu eşti bun şi fericiţi sunt cei care aleargă la Tine! Am început a Te chema, din ce în ce mai des, iar acum strig:

Slavă Ţie, Celui ce împlineşti cererea mea pentru cele bune!Slavă Ţie, Celui ce veghezi necontenit asupra mea!Slavă Ţie, Celui ce tămăduieşti neputinţele şi scârbele cu trecerea vindecătoare a timpului!Slavă Ţie, Celui ce sigur ştii de ce îngădui să fim prigoniţi pe nedrept!Slavă Ţie, Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit şi tuturor le dăruieşti Viaţa-de-Veci!Slavă Ţie, Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel înalt şi bun!

7

Page 8: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavă Ţie, că ne-ai făgăduit reîntâlnirea cea dorită cu cei de aproape ai noştri adormiţi în nădejdea Învierii!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 9De ce zâmbeşte Tainic toată făptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată

uşurare, fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea Harului Tău, e strălucirea Taborului, Cerul şi Pământul cântă atunci lauda: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Când m-ai insuflat spre a sluji aproapelui, luminându-mi sufletul cu umilinţa, atunci una din razele Tale

nenumărate a căzut asupra inimii mele şi ea s-a făcut purtătoare de lumină, fier în văpaie; am privit chipul Tău tainic şi neapropiat.

Slavă Ţie, Celui ce ai preschimbat viaţă noastră cu faptele bunătăţii!Slavă Ţie, Celui ce ai pecetluit cu negrăită dulceaţă fiecare din poruncile Tale!Slavă Ţie, Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii!Slavă Ţie, Celui ce ne-ai trimis nereuşite şi scârbe, ca să ne întoarcem ochii spre suferinţa celorlalţi!Slavă Ţie, Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună!Slavă Ţie, Celui ce primeşti avântul spre cele înalte!Slavă Ţie, Celui ce învălui cu iubirea mai presus de toate!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 10Un lucru prefăcut în pulbere nu se alcătuieşte iară din aceasta, dar Tu învii pe cei a căror conştiinţă s-a

stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără nădejdea de a o mai dobândi. Cu Tine nimic nu e cu neputinţă de îndreptat. Tu eşti cu totul Dragoste! Tu eşti Cel care pe toate le zideşti şi Cel care iarăşi dai Viaţă! Pe Tine Te lăudăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Dumnezeul meu, Cel care cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilor, mântuieşte-mă cu Harul Tău! Nu

mă lăsa să mă îndepărtez şi să mă îndoiesc de Tine! Ascute auzul meu, ca să aud în toate clipele vieţii mele glasul Tău tainic şi să-Ţi strig, iubitorule de oameni:

Slavă Ţie, pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit Pronia Ta!Slavă Ţie, pentru presimţirile dăruite de Har!Slavă Ţie, pentru poveţele glasului tainic!Slavă Ţie, pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi!Slavă Ţie, Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare!Slavă Ţie, Celui ce ne trezeşti prin suferinţe din beţia patimilor!Slavă Ţie, Celui ce smereşti spre mântuire trufia inimii!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 11Prin lanţul de gheaţă al veacurilor simt suflul fierbinte al Dumnezeirii Tale şi dragostea Ta de oameni.

Tu eşti aproape! Sorocul vremurilor se apropie! Văd Crucea Ta! Ai îndurat-o pentru mine! În pulbere se aşterne duhul meu înaintea Sfintei Cruci. Aici e biruinţa iubirii şi a mântuirii, aici nu încetează în veci lauda: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Fericit cel care va cina în Împărăţia Ta, însă Tu m-ai împărtăşit încă de pe Pământ cu această fericire, de

fiecare dată când mi-ai întins cu dreapta Ta Dumnezeiască Trupul şi Sângele Tău, iar eu mult păcătosul, am primit Sfintele Taine şi am simţit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire.

Slavă Ţie, pentru puterea Harului Tău cel necuprins şi de viaţă facător!Slavă Ţie, Celui ce ai înălţat Biserica Ta, ca adăpost lumii ostenite!Slavă Ţie, Celui ce ne-ai născut a doua oară prin apele cele de viaţă făcătoare ale Botezului!Slavă Ţie, că Tu întorci celor care se pocăiesc, neprihănirea crinilor!Slavă Ţie, adânc nesecat al iertării!Slavă Ţie, pentru paharul vieţii şi pentru pâinea bucuriei veşnice!Slavă Ţie, Celui ce ne-ai ridicat spre Cer!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

8

Page 9: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 12De multe ori am privit cum se răsfrângea Slava Ta, pe chipurile celor răposaţi. Cum străluceau de

nepământească frumuseţe şi bucurie, cât de nematerialnice păreau trăsăturile lor! Cu adevărat era praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit atinse. Tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului luminează şi sufletul meu, cel care strigă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Ce înseamnă laudele mele înaintea Ta! Eu nu am auzit cântarea Heruvimilor. Aceasta este partea

sufletelor înalte, dar ştiu cum Te slăveşte firea. Am privit iarna cum, sub tăcerea lunii, întreg Pământul Îţi aduce tihnită rugăciune, înveşmântat în haina albă, strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut cum se bucură de Tine Soarele care răsare şi am auzit corurile păsărilor slavoslovind. Am auzit cum foşnesc codrii, cântă vânturile şi apele susură cu taină despre Tine. Am auzit cum Te propăvăduiesc cetele luminătorilor, prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o, cu înţelepciune, pe nesfârşitele întinderi. Ce e lauda mea! Firea este ascultătoare, iar eu nu sunt! Atâta cât trăiesc şi văd dragostea Ta, râvnesc să-Ţi mulţumesc, să mă rog Ţie şi să strig:

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arǎtat lumina!Slavă Ţie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată şi Dumnezeiască!Slavă Ţie, Celui ce ne umbreşti, cu Cetele Sfinţilor şi Îngerilor Tăi!Slavă Ţie, Preasfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim Împărăţia Ta!Slavă Ţie, Duhule Sfânt, Soare De-Viaţă-Făcător al veacului ce va să vină!Slavă Ţie, Fiule al Lui Dumnezeu, începătură a mântuirii noastre!Slavă Ţie, pentru toate, Treime Dumnezeiască şi Preabună!Slavǎ Ţie Dumnezeule, în veci!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preabună şi De-Viaţă-Făcătoare Treime, primeşte mulţumire pentru toate Milele Tale şi ne arată

vrednici de binefacerile Tale ca, înmulţind talanţii care ne-au fost încredinţaţi, să intrăm în veşnica bucurie a Domnului nostru, cântând cântare de biruinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Slavei DumnezeieştiRugăciunile începătoare

Condac 1Celui ce prin măreţia Slavei Sale pe toate le-a întocmit şi cu

strălucire sfântă le-a luminat, laudă şi cinstire să-I aducem cântând: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Icos 1Slava Ta Doamne, a fost mai înainte de a fi lumea noastră cea

văzută, iar lumea nevăzută a Îngerilor Te preamăreşte Doamne aşa:Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Cel Mare!Slăvit să fii Dumnezeule Atotputernic!Slăvit să fii Dumnezeule Atotcreator!Slăvit să fii Dumnezeule Atotştiutor!Slăvit să fii Dumnezeule Preaiubitor!Slăvit să fii Dumnezeule Preamilostiv!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 2Sfântul Tron al Luminii Preasfinte, este înconjurat de Sfinţii Serafimi, de Sfinţii Heruvimi, de Sfinţii

Îngeri de la Tron, de-a dreapta şi de-a stânga, care cântă cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Stând în jurul Tronului Slavei Tale, Heruvimii cei cu ochi mulţi, Serafimii cei cu şase aripi şi Îngerii cei maiestuoşi cântă cu drag din toată fiinţa lor şi slăvindu-L pe Dumnezeu spun aşa:

Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu!Slavă Măririi Tale Cereşti!Slavă Strălucirii Tale Sfinte!

9

Page 10: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavă Puterii Tale nemăsurate! Slavă Iubirii Tale Sfinte!

Slavă Persoanelor Dumnezeieşti!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 3Sfinţii Arhangheli, fiind chemaţi la raport Dumnezeiesc, în faţa Sfântului Tron Divin îşi acoperă feţele

lor cu aripile, văzând Preastrălucită Lumina Ta şi cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Cei şapte Sfinţi Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil, stând în faţa Slavei Tale Doamne, mărire neîncetată Îţi aduc Ţie spunând aşa:

Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Savaot!Slăvit să fii Tată Ceresc!Slăvit să fii Fiule Minunat!Slăvit să fii Duhule Sfânt!Slăvit să fii Dumnezeule Necuprins! Slăvit să fii Dumnezeule Neînvins!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 4Treapta de mijloc a Sfintelor Puteri Cereşti: Sfintele Stăpânii, Domnii, Începătorii şi Scaune Cereşti, Îl

preaslăvesc neîncetat pe Dumnezeu, cântând în Ceruri cântec răsunător: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Minunatele Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti, lucrează neîncetat pentru evoluţia cerească şi niciodată nu obosesc, iar pe Atotputernicul Dumnezeu Îl preamăresc aşa:

Slăvit să fii Împărate Ceresc!Slăvit să fii de toţi aleşii Tăi!Slăvit să fie Numele Tău!Slăvită să fie lucrarea Ta!Slăvită să fie gândirea Ta!Slăvite să fie poruncile Tale!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 5Sfintele Începătorii, cu Sfinţii Îngeri Scriitori şi cu Sfinţii Îngeri Pǎzitori, pe lângă activitatea lor

minunată, Îl preamăresc pe Domnul Dumnezeu cântând spre Slava Sa: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Minunaţii Îngeri Pǎzitori ai oamenilor, ai bisericilor, ai localităţilor, împreună cu Îngerii Scriitori, ai celor care nu sunt botezaţi şi cu cei care scriu faptele îngereşti sau ale Sfinţilor Arhangheli, Îl slăvesc pe Dumnezeu, în chip minunat spunând din inimă aşa:

Slavǎ Ţie Doamne, cǎ dai misiuni minunate!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ dai celor aleşi lucrări binecuvântate!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ eşti Îndurător!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ eşti Iertător!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ eşti Cel mai Minunat Sfinţitor!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ eşti Nespus de Iubitor!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 6Sfinţii Heruvimi cu misiuni speciale pe Pământ sau în Univers, împreună cu toţi Sfinţii Îngeri, care au

porunci Dumnezeieşti deosebite, cântă din toată fiinţa lor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Misiunile îngereşti, heruvimice, serafimice, sau cele ale Sfinţilor Arhangheli, sunt înfăptuite cu străşnicie, în orice condiţii, nefiind oprite de nici un fel şi cu toţii Îl slăvesc pe Dumnezeu aşa:

Slăvit să fii Stǎpâne al tuturor veacurilor!Slăvit să fii Stǎpâne Prealuminat!

10

Page 11: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slăvit să fii Stǎpâne Preaminunat!Slăvit să fii Stǎpâne Preaînvăţat!Slăvit să fii Stǎpâne Preaînţelept!Slăvit să fii Stǎpâne Preabinecuvântat!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 7Cei care scriu cărţile veacurilor sunt Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii, Domniile, Începătoriile, Îngerii

minunaţi şi foarte evoluaţi. Ei fac o statistică a faptelor bune şi a faptelor rele din veacurile care s-au scurs şi prezentând raportul lor Domnului Iisus Christos, cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Toţi cei care au scris aceste cărţi minunate au înfăptuit o Poruncă Divină timp de o sută de ani, fără

încetare, iar noi iubindu-L pe Dumnezeu, Îl preamărim din toată inima aşa:Slavǎ Ţie Doamne, cǎ ai pus slujitorii Tăi să scrie tot!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ totul se împlineşte minunat! Slavǎ Ţie Doamne, pentru previziunea Ta!Slavǎ Ţie Doamne, pentru ordinea cea desăvârşită!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ nimic nu laşi necontrolat!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 8Maica Domnului nostru Iisus Christos Te slăveşte Doamne în Ceruri, împreună cu tot Soborul Ei cel

minunat şi înalţă cântare sfântă şi binecuvântată: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Sfântul Ioan Botezătorul, cu Soborul, împreună cu Sfinţii Apostoli şi cu Soboarele lor şi cu cei care au fost întocmai cu Apostolii, Constantin cel Mare şi Elena - mama sa, Te preamăresc Doamne aşa:

Slavǎ Ţie Doamne, pentru izbânda creştină!Slavǎ Ţie Doamne, pentru lucrul minunatei propăvăduiri!Slavǎ Ţie Doamne, pentru Evanghelia Minunatului Tău Fiu!Slavǎ Ţie Doamne, pentru calea luminoasă pe care ne-ai arǎtat-o!Slavǎ Ţie Doamne, pentru minunata Cruce, care s-a găsit după trei sute de ani!Slavǎ Ţie Doamne, pentru tot ajutorul Tău!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 9Sfinţii Prooroci Te-au auzit, Te-au văzut şi Te-au simţit Doamne, fiecare în felul lui, dar cu toţii au făcut

lucrare sfântă, pentru Slava Numelui Tău, cântând din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Viaţa Proorocilor pe Pământ a fost diferită şi propăvăduind Adevărul Dumnezeiesc fiecare dintre ei, chiar supuşi la chinuri grele, Te slăveau pe Tine Doamne, spunând cu dragoste aşa:

Slavǎ Ţie Doamne, cǎ noi cu dreptate am slujit!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ ceea ce ne-ai spus noi am scris!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ ceea ce am auzit noi am vestit!Slavǎ Ţie Doamne, pentru darul pe care ni l-ai dat!Slavǎ Ţie Doamne, pentru învăţăturile Tale sfinte!

Slavǎ Ţie Doamne, pentru întărirea pe care ne-ai dat-o nouă!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 10Sfinţii Mucenici şi Sfintele Muceniţe au avut un curaj grozav de a-i înfrunta pe duşmanii cei văzuţi cât şi

pe cei nevăzuţi şi I-au cântat din tot sufletul Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Neţinând deloc la viaţa lor pământească, Sfinţii Mucenici şi Sfintele Muceniţe, Îl lăudau pe Dumnezeu şi în ultimul ceas al vieţii lor, şi luând sfintele cununi ale muceniciei spuneau aşa:

Slavǎ Ţie Doamne, Care faci minuni!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ în Patria Cerească ne chemi!

11

Page 12: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavǎ Ţie Doamne, cǎ ne-am lepădat de cele trecătoare!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ Împărăţia Ta este neînchipuit de mare!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ adevărul ni l-ai arǎtat!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ pentru adevăr noi am luptat!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 11Toţi cinstitorii şi iubitorii de Dumnezeu, de la cel mai mic, până la cel mai mare, de la cel mai bogat,

până la cel mai sărac, cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Toţi Sfinţii Ierarhi, cuvioşii, pustnicii, drepţii, cei curaţi cu fecioria, Te-au slăvit pe Tine Doamne, în toată viaţa lor spunând cu dragoste sfântă, din inimă aşa:

Slavǎ Ţie Doamne, Cel Bogat în daruri!Slavǎ Ţie Doamne, cǎ fiecăruia ai dat câte un dar!Slavǎ Ţie Doamne, pentru ocrotirea Ta!Slavǎ Ţie Doamne, pentru toate câte ne-ai dat!Slavǎ Ţie Doamne, pentru tot ce ai să ne mai dai!Slavǎ Ţie Doamne, pentru viaţa aceasta trecătoare!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 12Doamne Dumnezeule şi cele mai evoluate Personalităţi Cereşti, chiar dacă au un anumit grad de

autonomie cerească, pe Tine Te slăvesc, Te laudă şi Îţi cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Toţi cei din Ceruri, personalităţile spirituale mai evoluate decât Heruvimii şi decât Serafimii înalţă imnuri de slavă sfântă şi mărindu-Te Doamne Dumnezeule, Îţi spun aşa:

Slăvit să fii Doamne, pentru colaborarea Ta cea Minunată!Slăvit să fii Doamne, pentru Înţelepciunea Ta cea nemăsurată!Slăvit să fii Doamne, pentru lucrările Tale cele ştiute de noi, cât şi pentru cele neştiute de noi!Slăvit să fii Doamne, pentru Smerenia Ta deosebită!Slăvit să fii Doamne, pentru binecuvântarea pe care o dai celor care Te iubesc pe Tine!Slăvit să fii Doamne, pentru Puterea Ta nemăsurată!Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preasfânt!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Preaslăvite şi Multîndurate, Doamne Dumnezeule, primeşte şi de la noi acest imn de Slavă Sfântă,

aşa cum pe toate le primeşti de la Sfinţi, de la Îngeri, de la Sfintele Puteri Cereşti şi de la Preasfânta şi Preacurata Fecioara Maria. Nu ne lua în seamă nevrednicia noastră pământească, ci ne întăreşte şi ne ajută, ca să Te slăvim şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune de slavă către Bunul DumnezeuDoamne Dumnezeule Cel Preaslăvit, Tată Ceresc, Fiule şi Duhule Sfânt, ajută-i pe robii Tăi să se

smerească şi să lucreze numai cele bune, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt. Nu ne lăsa pe noi să greşim, ci ne îndreaptă, cu îndreptare sfântă şi blândă, atât pe noi cât şi pe urmaşii noştri, care vor fi să fie, până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Christos. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile pe care în fiecare clipă le reverşi asupra noastră, pentru toate Binecuvântările Tale Sfinte, pentru că eşti Multiubitor, Multmilostiv şi Multrăbdător. Ne-ai dat simţurile noastre ca să admirăm desăvârşirea şi minunea creaţiei Tale, pentru care, Doamne Dumnezeule, Te Slăvim, Te lăudăm şi Îţi mulţumim! Amin!

12

Page 13: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatist de mulţumire către Dumnezeu TatălRugăciunile începătoare

Condac 1Tată Ceresc, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Doamne Iisuse

Christoase, Mântuitorul nostru, Doamne Duhule Sfânt, Lumina vieţii noastre, Treime Sfântă, care ai făcut toate cele văzute şi nevăzute şi pe noi ne-ai binecuvântat cu multe daruri cereşti, ne închinăm Ţie. Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Icos 1 Treime Sfântă şi Multmilostivă luminează-ne cu Lumina Ta cea Sfântă! Deschide-ne inimile ca să creştem în ele sămânţa Iubirii Tale Sfinte, pe care ai sădit-o la naşterea noastră în această lume.Iţi mulţumim Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântat şi ne-ai dat viaţă!

Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!

Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfântul Înger Pǎzitor!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate frumuseţile, bogăţiile şi darurile Tale sfinte!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru iluminarea minţilor, inimilor şi sufletelor noastre!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 2Tată Ceresc, Putere Absolută şi Sfinţitoare, în faţa Căruia se închină toate Sfintele Puteri Cereşti şi

Îngereşti, ne-ai creat pe noi oamenii din Iubire şi Lumină Sfântă şi ne-ai dat liberul arbitru. Smeriţi Îţi dăruim iubirea şi mulţumirea noastră şi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Doamne, Tată Ceresc, ajută-ne ca să creştem în inimile noastre Iubirea Sfântă pentru Tine şi pentru

aproapele nostru, să Te iubim cu foc nestins în inimile noastre şi cu genunchiul plecat să-Ţi mulţumim:Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru casa noastră - Pământul!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru lumina şi căldura Soarelui!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru somnul odihnitor noaptea!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru hrana cea spre fiinţă!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru acoperişul de deasupra capului!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate simţurile noastre!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 3Cu ce cuvinte să-Ţi mulţumim Doamne pentru toate minunile care în fiecare clipă ne fac viaţa

îmbelşugată şi frumoasă? Toate sunt de la Tine, Doamne! Suntem nevrednici, dar putem să-Ţi oferim în dar iubirea noastră necondiţionată şi să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Tată Ceresc iartă-ne că greşim atât de des! Iartă-ne pentru toate cererile noastre nesfârşite! Iartă-ne că nu

ştim să-Ţi mulţumim şi că suntem atât de puţin recunoscători, deşi suntem praful şi pulberea Pământului! Iartă-ne pentru orbirea şi împietrirea noastră în faţa infinitei Tale iubiri, bunătăţi, milostiviri şi răbdări.

Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie!Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne ierţi păcatele, oricât de grele ar fi ele!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Învăţătura Cerească pe care ne-o dai!Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate comunicările Tale sfinte!Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne dai înţelepciune şi putere în credinţă!Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne aperi de cel viclean şi rău!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 4Tatăl Ceresc ne iubeşte atât de mult, că L-a trimis pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Christos,

Mântuitorul, ca să se întrupeze din Sfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Tainică a Sfântului Duh, să pătimească 13

Page 14: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

pentru ridicarea noastră din păcat, să moară şi să Învieze a treia zi, după scripturi şi apoi să se Înalţe la Ceruri şi să stea de-a dreapta Sa, până la Judecata de Apoi. Cu recunoştinţă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Domnul Iisus Christos S-a născut din Iubirea Absolută a Tatǎlui Ceresc. El este Iubire Pură, Compasiune,

Milostivire şi Răbdare. şi iartă pe orice păcătos care se căieşte cu adevărat şi se roagă pentru iertare.Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru iubirea Ta sfântă pentru noi păcătoşii!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru compasiunea Ta infinită!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru milostivirea Ta nesfârşită!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru răbdarea Ta nelimitată!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru blândeţea şi bunătatea Ta absolută!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru înţelegerea Ta faţă de greutăţile vieţii noastre!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 5Prin întruparea Sa, Domnul Iisus Christos ne-a adus Sfânta Evanghelie. Ne-a arǎtat că El este Calea,

Adevărul şi Viaţa. Urmând învăţătura Sa, iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi iubindu-l pe aproapele nostru ca pe noi înşine, avem cheia către Împărăţia Cerurilor şi către viaţa veşnică. Cu recunoştinţă, credinţă şi iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Doamne Iisuse Christoase i-ai îmbrăcat pe Apostolii Tăi cu Putere de Sus şi cu Lumină Sfântă. Îmbracă-

ne şi pe noi Doamne, în Lumina Sfintei Treimi, dă-ne putere în credinţă, luminează-ne, iartă-ne şi ajută-ne să fim cu Tine acum şi după moarte.

Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate învăţăturile Tale sfinte!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru împărtăşirea cu Sfântul Tău Trup şi Sânge!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate încercările şi greutăţile vieţii!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne chemi la rugăciune sfântă!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne vindeci de boli şi de patimi!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne-ai dat Crucea Ta ca armă asupra celui rău!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 6Doamne Iisuse, la Judecata de Apoi cercetează-ne pe noi cei de acum şi pe cei adormiţi de veacuri, după

Marea Ta Milostivire şi nu după păcatele noastre. Ajută-ne Doamne în această viaţă, cu Îngerii Tăi de Lumină, să rămânem toţi pe Calea spre Împărăţia Ta. Alături de cei adormiţi Îţi vom cânta şi noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Doamne Iisuse, Te rugăm scoate de la chinuri rudele, prietenii, cunoştinţele noastre şi pe toţi cei

adormiţi de veacuri. Ajută-ne şi pe noi, ca să nu cădem în ispită, să ajungem în Rai spre Slava Ta, spre mântuirea noastră şi bucuria Sfinţilor Îngeri Pǎzitori. Facă-se Voia Ta, Doamne!

Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru că ne iubeşti atât de mult!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne ridici atunci când ne împiedicăm la greu!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că scoţi de la chinuri pe cei pentru care ne rugăm!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne mai rabzi, deşi suntem răi şi păcătoşi!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne dai timp să adunăm bogăţii pentru sufletele noastre!Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru cei care ne îndreaptă spre Tine!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 7Tată Ceresc Îţi mulţumim că la Sfântul Botez trimiţi Duhul Sfânt să sfinţească apele, să îmbrace oamenii

în Christos să le dăruiască Înger de Pază pe drumurile vieţii. Cu iubire sfântă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Duhule Sfânt, Dătătorule de viaţă vino şi Te sălăşlueşte întru noi! Luminează-ne cu Lumina Ta cea Sfântă ca să nu greşim drumul şi călăuziţi de Tine să ajungem în Împărăţia Cerească, unde Îngerii cântă: Osana!

Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Care pretutindeni eşti!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Vistier al bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă!

14

Page 15: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că Te sălăşluieşti întru noi şi ne călăuzeşti cu Lumina Ta!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că pe toate le împlineşti!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 8La cincizecime Duhul Sfânt a coborât Harul Său peste Apostoli şi peste Maica Domnului, iluminându-i.

Aceştia au dus oamenilor Cuvântul Lui Dumnezeu şi au creat Sfânta Biserică Apostolică. A fost bucurie în Ceruri şi Îngerii au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8 Doamne, Duhule Sfânt, Te rugăm coboară Harul Tău şi Lumina Ta cea Sfântă şi peste noi, păcătoşii

robii Tăi. Imn de laudă şi de mulţumire Îţi aducem.Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru Lumina Ta cea Sfântă!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru arta şi frumuseţea lucrărilor Tale!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru desăvârşirea creaţiei Tale!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru imaginaţia Ta nelimitată!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru dărnicia Ta nesfârşită!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 9Spirit Sfânt şi Desăvârşit al Tatălui Ceresc, Putere Nelimitată, Împărate Ceresc Care pe toate le

împlineşti, în faţa Ta ne închinăm cu smerenie şi cu speranţa că ne vei ajuta, ca să nu greşim drumul spre Împărăţia Cerurilor. Cu inimi curate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Doamne Duhule Sfânt iartă-ne pentru orice greşeală a noastră faţă de Tine şi întoarce-Ţi faţa spre noi.

Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu se roagă, încă. Ajută-ne să devenim smeriţi, milostivi, iubitori de oameni şi să Te iubim necondiţionat.

Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul Tău cel sfânt!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să părăsim voile noastre cele rele!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru minunile, bucuriile, fericirile şi bogăţiile vieţii!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot Cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru prieteni şi pentru duşmani!Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să învingem necazurile şi bolile!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 10Domnul Iisus ne-a dăruit-O pe Maica Sa, să ne fie şi nouă Mamă bună şi iubitoare. Ea ridică rugăciunile

noastre la Sfântul Tron Divin şi se roagă la Preasfânta Treime ca să ne ajute în toate cererile noastre cele îndreptăţite. Cu bucurie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Dumnezeu ascultă rugăciunile Maicii Domnului, care este Împărăteasă în Cer şi pe Pământ şi-I

îndeplineşte rugăminţile. Să mulţumim cu evlavie Mamei Sfinte, pentru ajutorul Ei nepreţuit şi să-I înălţăm rugăciuni de mulţumire.

Îţi mulţumim Maică Sfântă, că Te rogi cu lacrimi pentru noi!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să ne rugăm cu inima!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să mulţumim şi să ne smerim!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să fim buni şi milostivi!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să-l ajutăm pe aproapele nostru!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti pavăză împotriva celui viclean şi rău!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 11Domnul Iisus ne învaţă să o iubim pe Sfânta Fecioară şi să-I cântăm imnuri Maicii Sale Sfinte, care în

genunchi se roagă necontenit, ca să mai lase Dumnezeu timp oamenilor, pentru îndreptarea păcatelor. Pentru aceasta cu iubire, cu recunoştinţă şi cu evlavie Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

15

Page 16: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 11Preasfânta Maică a Domnului a dat puteri miraculoase multor icoane ale Sale, pentru ca toţi cei care cred

şi se roagă cu sufletul, ţin post, fac fapte bune, să poată primi ajutor sfânt pentru ei şi pentru cei dragi lor.Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti întotdeauna alături de noi la greu!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i ajuţi pe cei dragi nouă să se întoarcă la credinţă!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i călăuzeşti pe copiii noştri!Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru comunicările şi apariţiile Tale sfinte!Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru icoanele Tale făcătoare de minuni!Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i luminezi pe cei vii şi pe cei adormiţi!Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 12Tatăl Ceresc ne-a creat din Inima Sa mare şi plină de iubire sfântă şi ne-a trimis pe Fiul Său - Domnul

Iisus Christos, pe Duhul Sfânt, pe Maica Domnului, Sfinte Puteri Cereşti, Sfinţi Îngeri de Lumină, Sfinţi şi Sfinte, ca să nu ne rătăcim pe drumurile vieţii, să primim Lumina Sfântă şi Cereasca Învăţătură, care să ne călăuzească spre casă, spre Împărăţia Cerurilor. Recunoscători să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12 Tată Ceresc, numai Iubirea Ta Nelimitată ne poartă de grijă şi ne călăuzeşte în viaţă, ca să nu greşim. Ajută-ne Doamne să căştigăm viaţa veşnică alături de Domnul Iisus! Îţi mulţumim Tată Ceresc, că Preasfânta Treime veghează necontenit asupra vieţii! Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru ajutorul Domnului Iisus Christos, Mântuitorul nostru! Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Harul şi Darurile Sfântului Duh! Îţi mulţumim Tată Ceresc, că împlineşti rugăminţile Maicii Sfinte! Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută! Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Toţi Sfinţii şi pentru Sfinţii Îngeri de Lumină! Îţi mulţumim, Te slăvim şi Te iubim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne, pentru că ne-ai dat viaţă şi ne ajuţi la fiecare încercare mai grea, de fiecare dată când Te rugăm, Îţi aducem în dar smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri şi Îţi mulţumim pentru toate! Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune Tată Ceresc Te rugăm primeşte această puţină rugăciune a noastră şi iartă-ne greşelile noastre făcute cu simţurile noastre, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, de la crearea noastră şi până în prezent. Ajută-ne Doamne să devenim mai smeriţi şi din inimile noastre să se reverse iubirea pentru Tine. Ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile şi vorbele noastre. Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi. Îţi mulţumim pentru toate! Doamne facă-se Voia Ta

în veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine, în iubirea Ta Sfântă! Amin!

Acatistul Tatălui Ceresc - pentru iluminare Rugăciunile începătoare

Condac 1Tatăl Ceresc Preasfânt şi Preaplin de iubire, a luminat toate

Sfintele Personalităţi Cereşti şi pe toţi slujitorii Săi cei devotaţi. De aceea Îl rugăm şi noi, cu multă smerenie şi cu multă evlavie: Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Icos 1Preasfântul şi Preabinecuvântatul nostru Tată Ceresc, Creatorul a tot

şi a toate, a luminat cu Puterea Dumnezeirii Sale toată Împărăţia Cerurilor şi întreaga Sa creaţie, iar noi spunem cu multă smerenie aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi pământenii!

16

Page 17: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi creştinii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi păcătoşii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi nevrednicii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei slabi în credinţă!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei care Te preacinstim!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 2Binecuvântată este Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi binecuvântaţi sunt toţi cei care conlucrează în Sfânta

Împărăţie, spre a face Voia Domnului şi întrajutorarea multora, cântând cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Până la crearea unui Cer nou şi a unui Pământ nou mai este puţin, dar Tatăl nostru Cel Ceresc priveşte şi spre noi, pentru a ne ajuta şi a ne lumina, ca să facem numai cele bune, drept pentru care Îl rugăm aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei binecuvântaţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei botezaţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei nevoiaşi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei săraci cu duhul!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi nepricepuţii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi spre a ne înţelepţi!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 3Tatăl Ceresc ne dă posibilitatea de a face toate cele necesare la nivel terestru, pentru apărarea Ţării

Sfinte Ortodoxe România, pentru instruirea multora, pentru a se arăta Marea Sa Milă Dumnezeiască, sau pentru a arăta grija Sfintelor Personalităţi Cereşti faţă de noi toţi. De aceea, cu multă dragoste sfântă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Pentru a evolua spiritual, cu toţii trebuie să avem minţile luminate, să ne ajutăm unii pe alţii, să facem

ascultare, să fim milostivi, iubitori de Dumnezeu şi de aproapele nostru, să ne pocăim pentru păcatele noastre şi să-I mulţumim Lui Dumnezeu, spunând cu smerenie aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi toţi, ca să fim mai înţelepţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care ne străduim să facem Voia Ta!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care vrem să fie bine!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să progresăm spiritual!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să avem sufletele luminate!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să facem lucrare sfântă!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 4Chiar dacă unii ne-au jefuit sau ne-au umilit de două mii de ani încoace, cu ajutorul Domnului

Dumnezeu şi cu ajutorul tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti, pe toate le putem face, cântând cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Bunul Dumnezeu va face toate demersurile ca Ţara Sfântă Ortodoxă România să aibă tot ce este necesar

dezvoltării, chiar dacă multe ţări de pe glob vor fi împotriva sfântului regim, din motivele lor şi nu pentru că vor face Voia Domnului Dumnezeu, care este Sfântă şi Cerească, iar noi, cu toţii, să ne rugăm aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care am fost jefuiţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care am fost oropsiţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care am îndurat relele!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care am fost robiţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care am fost înşelaţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care ne rugăm Ţie!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

17

Page 18: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 5Dacă ar fi fost să se facă Voia Domnului, atunci lumea ar fi fost de mult încreştinată, iar Pământul ar fi

devenit un Rai Preasfânt, unde, cu smerenie, oamenii să Îi cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Bunul Dumnezeu spune că nu se poate face dezvoltare, procreere, ori alt salt deosebit, dacă omenirea nu are mintea luminată şi dacă nu are concepţii sfinte de viaţă, iar noi, aflând cele comunicate de Preasfântul Dumnezeu, spunem aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să fim mai virtuoşi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să fim mai răbdători!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să înţelegem învăţăturile sfinte!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să perseverăm în bine!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să fim mai smeriţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi să facem în toate să fie Voia Ta Cea Sfântă!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 6Mulţi oameni nu Îl acceptă pe Domnul Iisus nici acum, după două mii de ani de la Naşterea Lui Cea

Sfântă care a fost vestită şi prevestită. Domnul Iisus Christos a fost două zile şi în vechea Dacie, spre a-i vedea pe cei care cu adevărat Îl iubeau pe Dumnezeu, iar noi acum slăvindu-L Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Cei din vechime Îl ştiau pe Dumnezeu ca pe Binefăcătorul care este dincolo de stele. Nu cunoşteau mai

mult, dar marea bucurie a strămoşilor noştri, la scurta vizită în trup, a Domnului Iisus, a inundat Cerurile, iar noi fiind păcătoşi şi nevrednici, spunem cu credinţă aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi îndărătnicii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi înrăiţii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi nesăţioşii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi necinstiţii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi făţarnicii!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi nedemnii!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 7Domnul Iisus Christos a văzut sfânta viaţa a înaintaşilor noştri daci, de acum două mii de ani şi pentru

cele două zile de frumoasă primire în Dacia, a ocrotit plaiurile noastre româneşti. Smeriţi şi cu dragoste să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Mulţi dintre înaintaşii noştri au ajuns Sfinţi în Împăraţia Cerurilor, deoarece au trăit sub sfânta ascultare

evanghelică a Domnului Iisus Christos, iar noi cei de acum, aducându-le cinstirea cuvenită şi mulţumindu-I Tatălui Ceresc, să ne rugăm aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei din acest veac!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei săraci în iubire!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei neştiutori şi puţin înţelepţi!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care ne rugăm fierbinte!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care ne închinăm Ţie!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care vrem să ne smerim!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 8Bine este să se împlinească toate după cuviinţă, aşa cum Cei din Ceruri toate le împlinesc, cu cea mai

mare smerenie şi dragoste sfântă, cântând spre slava Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Toate se vor schimba şi se vor face sub conducerea directă a Bunului Dumnezeu. Nimeni nu va mai face vreun rău. Se va face ascultare sfântă la orice nivel, drept pentru care să-I mulţumim Preasfântului nostru Tată Ceresc şi smerindu-ne, cu umilinţă să-L rugăm aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi spre a face lucrare sfântă!18

Page 19: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi ca să împlinim Voia Ta!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care vrem o nouă eră!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care dorim Regim Sfânt!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care dorim conducere sfântă!Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care vrem să devenim plăcuţi Ţie!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 9Domnul Iisus Christos, este alături de noi, împreună cu Sfinţii şi cu toate Puterile Cereşti, spre a se împlini

toate câte se cuvin, după marea cerinţă a Tatălui Ceresc, iar noi cu evlavie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Bunul Dumnezeu a văzut greutăţile, necazurile, neajunsurile, dar şi răutatea multora dintre oameni. Ca să ne schimbăm, să ne rugăm Tatălui Ceresc să ne dea Protecţie şi Iluminare Sfântă şi să spunem din inimă aşa:

Luminează-ne Tată Ceresc, să scăpăm de greutăţi!Luminează-ne Tată Ceresc, să ne umplem de iubire! Luminează-ne Tată Ceresc, să ne înţelepţim!Luminează-ne Tată Ceresc, să fim statornici în bine!Luminează-ne Tată Ceresc, ca în toate să fie Voia Ta!Luminează-ne Tată Ceresc, spre a nu avea răutate!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 10Mulţi dintre cei care ne duşmănesc nu ştiu pentru ce o fac şi în folosul cui o fac. Cu toţii să fim iertători,

aşa cum este şi Tatăl Ceresc cu noi şi cu mulţi alţi oameni păcătoşi. Preaslăvindu-L pe Dumnezeu să-I cântăm cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Cei care nu înţeleg acum, vor înţelege ceva mai târziu, toate motivele împotrivirilor lor omeneşti şi se

vor lămuri de Bunătatea şi de Marea Milă a Tatălui Ceresc. Din inimă să spunem aşa:Luminează-ne Tată Ceresc, ca să fim iertători!Luminează-ne Tată Ceresc, ca să fim milostivi!Luminează-ne Tată Ceresc, ca să fim mai cinstiţi!Luminează-ne Tată Ceresc, ca să fim mai smeriţi!Luminează-ne Tată Ceresc, ca să fim mai credincioşi!Luminează-ne Tată Ceresc, ca să avem Iubire Sfântă!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 11Slujitorii aleşi trebuie să slujească cu mare cinstire Sfânta Liturghie, pentru că Cei din Ceruri se vor

pogorî la noi în chip văzut, spre a conlucra cu noi toţi. Slăvindu-L pe Dumnezeu, din inimă să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Cei care sunt acum împotriva Sfintelor Liturghii îşi vor plânge de milă în viitorul apropiat, dar Judecata

Tatălui Ceresc trebuie împlinită în orice timp, iar Puterea Domnului Iisus Christos va fi peste toată creştinătatea şi peste tot Pământul. Cu credinţă să spunem aşa:

Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care slujesc cu evlavie!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care fac slujbe sfinte!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care Îţi slujesc Ţie cu credinţă!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care cheamă Preasfânt Numele Tău!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care sunt curaţi la suflet!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care merită darul Tău!Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 12Tatăl Ceresc participă la iluminarea Sfintelor Personalităţi Cereşti şi a întregii omeniri şi de aceea să ne

smerim şi mulţumindu-I pentru toate, să-L slăvim şi să-I cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

19

Page 20: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 12Toate cele comunicate de Preasfântul Dumnezeu şi de Sfintele Personalităţi Cereşti vor fi scrise în cărţi

şi toate se vor împlini la timpul lor. Cu evlavie şi cu iubire să spunem aşa:Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care vor face Voia Ta!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care vor împlini Poruncile Tale!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care vor fi ascultători!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care se vor smeri!Luminează-I Tată Ceresc, pe cei care vor fi aleşi şi binecuvântaţi de Tine!Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care se în viitor vor conduce popoarele! Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Cu multă iubire sfântă, cu smerenie şi cu evlavie să mulţumim Tatălui Ceresc precum şi întregii

Dumnezeiri pentru Protecţia şi Iluminarea Sfântă, cântând cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune pentru iluminare

Doamne Dumnezeule, Atotfăcător, Preaslăvit şi Multiubitor, Tată Ceresc întăreşte-ne în credinţă, binecuvintează-ne, smereşte-ne, dăruieşte-ne cele bune şi de folos sufletelor noastre, luminează-ne pe noi păcătoşii ca în toate să facem Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm Tată Ceresc luminează-ne viaţa, ca să alegem Calea Ta, luminează-ne mintea, ca să fim mai înţelepţi, luminează-ne inima, ca să-Ţi faci acolo sălaş sfânt, luminează-ne sufletul, ca să devenim copiii Tăi, asemenea Ţie. Tată Ceresc Îţi mulţumim că ne-ai creat, că ne iubeşti şi că ne veghezi permanent cu Dragostea, Mila şi Îndurarea Ta! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Tatălui Ceresc - pentru vindecareRugăciunile începătoare

Tropar (de 3 ori)Dumnezeule Preasfânt şi Preabinecuvântat, Tată Ceresc, vindecă-ne

pe noi de toate bolile noastre ştiute şi neştiute, ca mulţumind şi închinându-ne, să Te slăvim şi să Te lăudăm pe Tine, pe Fiul Tău Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt şi întreaga Dumnezeire Veşnică şi de necuprins cu mintea noastră.

Condac 1Preaslăvit şi Prealuminat fiind în Sfânta Împărăţie Cerească, toţi Te

respectă şi se smeresc atunci când le comunici câte ceva, iar noi păcătoşii, cu umilinţă Te rugăm din toată inima: Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Icos 1În marea bunătate a Dumnezeirii Tale, ai comunicat românilor că ai

multe Raze Sfinte, precum şi multe Efecte Vindecătoare şi de aceea noi spunem cu credinţă, din toată inima aşa:Vindecă-i Tată Ceresc, pe aleşii Tăi din toată lumea!

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta Cea Sfântă!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc pe Tine!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Domnul Iisus Christos!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Duhul Sfânt!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care O iubesc pe Maica Domnului!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care iubesc Dumnezeirea Cea Veşnică!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care propăvăduiesc Sfânta Evanghelie!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 2Tatăl Ceresc a binevoit să comunice şi să se arate de-a lungul veacurilor într-o formă accesibilă, iar cei

care au avut această binecuvântare I-au cântat cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Tatăl Nostru Cel Ceresc comunică cu aleşii Săi şi îi sfătuieşte numai de bine, ca pe nişte fii ai Lui, iar noi, fiind oameni temători, Îi cerem vindecare, rugându-L aşa:

20

Page 21: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei credincioşi şi virtuoşi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au neputinţe!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Voia Ta!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te slăvesc!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care respectă Dumnezeirea!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cu drag Te ascultă!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe Fiii Luminii!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 3Cu Iubire Sfântă priveşti spre Pământ şi îi observi pe unii care lucrează Binele, precum şi pe toţi cei care

Te iubesc şi îi încurajezi la lucrul cel sfânt pe toţi cei care Te slăvesc cântându-Ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

În inimile noastre trebuie să avem multă iubire pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, pentru Maica Domnului, pentru Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti şi pentru toţi Sfinţii. Având iubire sfântă şi rugându-ne cu evlavie putem fi ajutaţi şi vindecaţi:

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei spre care priveşti!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac Binele pe Pământ!Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Dumnezeu!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă cu inima!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au evlavie la Puterile Cereşti!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care aspiră spre valori spirituale!Vindecă-i Tată Ceresc, pe iubitorii de Sfinţi şi de sfinţenie!Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care O iubesc pe Maica Domnului!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 4În marea Ta iubire de oameni poţi să-i vindeci pe cei smeriţi, milostivi, care postesc şi fac pocăinţă

sinceră, din inimă şi se roagă pentru vindecare. Mulţumindu-Ţi Ţie Doamne Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Pe noi toţi ne poţi vindeca cu Razele Tale Sfinte, făcute prin Minunata Lucrare a Ta şi de aceea noi creştinii postim, ne smerim, ne închinăm şi Te rugăm aşa:

Vindecă-ne Tată Ceresc, că eşti Cel Mai Mare Iubitor Ceresc!Vindecă-ne Tată Ceresc, cu Razele Tale Vindecătoare!Vindecă-ne Tată Ceresc, cu Efectele Tale Cele Cereşti!Vindecă-ne Tată Ceresc, prin Minunata Lucrare a Ta!Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei care se roagă din tot sufletul!Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi creştinii de pe Pământ!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi se smeresc!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt bolnavi şi nu mai au speranţă!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 5Binecuvântându-i pe toţi credincioşii din România, ne-ai recomandat să avem multă iubire pentru

Domnul Iisus, pentru Preacurata Sa Maică şi pentru toate Sfintele Personalităţi Cereşti, iar noi, ascultând acest minunat îndemn, iubindu-Te nespus Doamne, cu toţii Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Prin Voia Ta Dumnezeiască ai hotărât să ne vesteşti nouă oamenilor, mai des, cele cereşti, să ne asculţi în

mod direct şi să ne vindeci prin Lucrarea Ta Cea Sfântă. Pentru aceasta Te rugăm aşa:Vindecă-i Tată Ceresc, pe binecuvântaţii creştini din România!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îl iubesc pe Fiul Tău!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au evlavie la Preacurata Maică a Domnului!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care iubesc Personalităţile Cereşti!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care comunică cu Tine!

21

Page 22: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care iubesc cele sfinte şi cereşti!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt necăjiţi şi îndureraţi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt împovăraţi de greutăţi!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 6Pentru vindecarea creştinilor care Te iubesc, ai Razele Sfinte Vindecătoare, iar noi cu toţii dorind

tămăduire ne închinăm Ţie Doamne, ne rugăm şi cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Mulţi dintre creştini pot cere Protecţie Sfântă de la Tine, Tată Ceresc, iar în Marea Ta Îndurare pe mulţi îi poţi proteja cu Sfintele Raze Protectoare. Doamne cu credinţă Te rugăm aşa:

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cu credinţă cer Sfintele Tale Raze Vindecătoare!Vindecă-i Tată Ceresc şi trimite-le Sfintele Tale Raze Protectoare!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cu osârdie se roagă la Tine!Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei care fac lucrare sfântă!Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi aleşii Tăi!Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi urmaşii noştri!Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe cei dragi nouă!Vindecă-i Tată Ceresc şi protejează-i pe toţi creştinii de acum şi din viitor!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 7Multe locuri sunt în Sfânta Împărăţie Cerescă, numai noi creştinii să fim vrednici pentru a le ocupa, ca

împreună cu Cei din Ceruri să-Ţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

În viitor vor fi mulţi iubitori de Dumnezeu, care vor cunoaşte detalii despre minunatele Raze Dumnezeieşti, dar acum mulţumind şi rugându-ne, să cerem vindecare aşa:

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care cer Razele Sfintei Treimi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor un loc în Cerul Sfânt!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te iubesc şi au evlavie la Tine!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care stăruiesc în post şi rugăciune!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se smeresc şi sunt milostivi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt iubitori de Dumnezeu!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei singuri, bolnavi şi neajutoraţi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt sprijin familiilor lor!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 8Dacă se va pocăi vrăjmaşul vrăjmaşilor, cu toate duhurile lui cele rele şi dacă se vor întoarce la

Dumnezeu toţi cei care L-au uitat de-a lungul veacurilor, tot ar mai rămâne locuri în Ceruri. Cei din Sfânta Împărăţie a Luminii, slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântă plini de iubire sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Nici un păcat nu este dacă noi creştinii vom îndemna duhurile rele la pocăinţă şi pe cei necredincioşi la

credinţă, cerând vindecare trupească şi sufletească şi spunând aşa:Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duhurile rele!Vindecă-i Tată Ceresc, pe creştinii care îndeamnă la pocăinţă!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care au curaj duhovnicesc!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu forţele răului!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sunt atacaţi de forţele oarbe şi întunecate!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă cu duşmanii nevăzuţi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care sârguiesc pentru întărirea Binelui!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se luptă pentru întărirea ortodoxiei!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

22

Page 23: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 9Cu toţii să ne străduim să facem pocăinţă cât mai multă, că oriunde este loc de mai bine şi închinându-ne

cu credinţă şi cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Sfintele Personalităţi Cereşti se străduiesc cu multă dragoste sfântă să-şi întărească virtuţile şi calităţile cereşti, iar noi dorindu-ne vindecare Te rugăm Doamne, aşa:

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care fac pocăinţă zilnică!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Îţi cer ajutorul!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care conlucrează cu Cei de Sus!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ţintuiţi în boală!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care trăiesc în România!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se chinuie trupeşte şi sufleteşte!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Voia Ta!Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi cei din poporul Tău!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 10În Marea Ta Bunătate, Tată Ceresc, doreşti să auzi şi mulţumirile celor care Ţi se roagă, nu numai

cererile şi necazurile lor şi de aceea, mulţumindu-Ţi pentru toate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Cei care nu se îndoiesc şi Ţi se roagă cu credinţă, din toată inima, vor fi vindecaţi, protejaţi, înţeleşi şi ajutaţi. Punându-ne toată speranţa în Tine Doamne, spunem aşa:

Vindecă Tată Ceresc, trupurile noastre chinuite!Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre bolnave!Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre întunecate!Vindecă Tată Ceresc, bolile pe care medicii noştri nu ştiu să le vindece!Vindecă Tată Ceresc, ura, lăcomia, trufia, orgoliul şi tot ce ne îmbolnăveşte!Vindecă Tată Ceresc, toate poftele care ne chinuiesc şi ne îmbolnăvesc!Vindecă Tată Ceresc, neputinţele noastre şi întăreşte-ne credinţa!Vindecă Tată Ceresc, toată boala din noi şi curăţeşte-ne de tot răul!Vindecă-ne pe noi, Tată Ceresc!

Condac 11Aceia care cu adevărat se roagă cu credinţă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Puterilor Cereşti

Vindecătoare de Boli, vor fi tămăduiţi şi cu bucurie Îi vor cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Tatăl Ceresc, Cel Atoateziditor, Care prin Puterea Sa cea Mare a creat totul, poate da vindecare, înţelepţire, protecţie sfântă, întărire, iluminare, celor care doresc din inimă şi cer cu credinţă, toate acestea:

Vindecă Tată Ceresc, Pământul cu cele ale sale!Vindecă Tată Ceresc, plantele şi animalele de pe Pământ!Vindecă Tată Ceresc, oamenii - zidirea Ta cea căzută în păcat!Vindecă Tată Ceresc, minţile noastre şi înţelepţeşte-ne!Vindecă Tată Ceresc, sufletele noastre şi înalţă-le în rugăciune până la Cerul Sfânt!Vindecă Tată Ceresc, inimile noastre şi umple-le cu Iubire Sfântă!Vindecă Tată Ceresc şi curăţă tot răul din noi şi din apropierea noastră!Vindecă-ne Tată Ceresc, trimiţându-ne nouă Sfintele Tale Raze Vindecătoare şi Protectoare!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 12Niciodată nu-i vei refuza pe cei care se roagă pentru a dobândi calitatea de vindecător, de conlucrător

ceresc, de aceea toţi binecredincioşii Îţi cântă Doamne, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Cei care se roagă mult, fac fapte bune, ajutându-şi aproapele, împlinind Cuvântul Sfânt al Evangheliei, pot dobândi calităţi spirituale deosebite; cu credinţă şi cu dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, să spunem aşa:

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă calităţi sfinte!23

Page 24: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să aibă virtuţi deosebite!Vindecă-i Tată Ceresc, pe toţi robii Tăi cei bolnavi şi păcătoşi!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care se roagă mult!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei milostivi şi care îi ajută pe cei în nevoinţe!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care vor să conlucreze pentru Bine!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care împlinesc Cuvântul Evangheliei!Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei care Te roagă mult acest lucru!Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Dumnezeule Prealuminat şi Preabinecuvatat, Tată Ceresc, Te rugăm vindecă-ne pe noi de toate bolile

sufletului, ale trupului şi ale minţii, smereşte-ne şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi cei nevăzuţi, ca să-Ţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (de 11 ori pentru boli grele)

Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru vindecareDoamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, Te rugăm cu lacrimi de pocăinţă, iartă-ne toate

păcatele noastre. Te rugăm vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi care Ţi se roagă şi Îţi cer vindecare, că la Tine Doamne, ne este toată speranţa. Te rugăm vindecă-ne de toate bolile sufletului, ale trupului şi ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Te rugăm vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne şi dă-ne cele bune şi de folos sufletelor, minţilor şi trupurilor noastre. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, noi Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, acum şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Tatălui Ceresc - pentru cei adormiţiRugăciunile începătoare

Condac 1Cel care cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre

binele cel veşnic, hotărând tuturor vremea şi felul sfârşitului, iartă Doamne, păcatele celor din veac adormiţi, primeşte-i în locaşul luminii şi al bucuriei şi le deschide braţele părinteşti. Auzi-ne Milostive pe noi, cei care le facem pomenirea şi strigăm: Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi! (pomelnic)

Icos 1 Pe Adam cel căzut şi pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veşnică, ai trimis în lume Doamne, pe

Fiul Tău, răsărindu-ne viaţa veşnică prin Crucea şi Învierea Lui. Spre Mila Ta nădăjduim, aşteptăm Împărăţia cea nestricăcioasă a slavei, cerem împărtăşirea la Domnul a celor adormiţi şi ne rugăm:

Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele şi întristările pământeşti;Tatăl nostru, veseleşte sufletele celor care s-au chinuit în valurile vieţii;Tatăl nostru, mângâie-i pe ei la Sânul Tău, precum îşi mângâie mama copiii;Tatăl nostru, grăieşte lor: Păcatele vi s-au iertat!Tatăl nostru, primeşte-i în limanul cel fericit şi liniştit;Tatăl nostru, deschide-le cămările Îngerilor şi Sfinţilor;Tatăl nostru, pe părinţii şi fraţii noştri cei adormiţi, învredniceşte-i veşnicilor Tale bunătăţi;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 2Cuviosul Macarie, fiind luminat de strălucirea Celui Preaînalt, a auzit glas de la un popă idolesc: Când

vă rugaţi voi creştinii, pentru cei care se chinuiesc în iad, au bucurie şi păgânii! Este minunată puterea rugăciunilor pentru cei adormiţi. Cele de dedesubt prin acestea se luminează şi toţi se bucură împreună cu cei necredincioşi, când cântăm pentru toată lumea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Ne aducem aminte de cuvântul Sfântului Isaac Sirul, care spune: Inima care iubeşte pe oameni şi pe

dobitoace, se roagă întodeauna cu lacrimi, pentru ca toată zidirea să se curăţească, deci şi noi cu îndrăznire cerem de la Dumnezeu ajutor tuturor celor din veac adormiţi, spunând unele ca acestea:

24

Page 25: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Tatăl nostru, uşurează întristarea părinţilor pentru pierderea fiilor;Tatăl nostru, fă ca cei care nu te-au cunoscut pe Pământ, să Te cunoască măcar în Cer;Tatăl nostru, miluieşte-i pe toţi cei care au fost îngropaţi fără rugăciuni;Tatăl nostru, primeşte în locaşurile Tale pe cei care au murit năpraznic, de scârbe sau de bucurie;Tatăl nostru, tuturor celor care mor, trimite-le pacea şi odihna Sfinţilor;Tatăl nostru, pentru rugăciunile celor care au pătimit fără vină, iartă pe cei păcătoşi;Tatăl nostru, celor adormiţi uşurează-le întristarea cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel Ceresc;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 3Vinovaţi suntem de necazurile lumii, de suferinţele făpturilor necuvântătoare şi de suferinţele copiilor

nevinovaţi, fiindcă prin căderea omului, s-a distrus fericirea şi frumuseţea făpturii. Tu Cel Mare dintre suferinzii cei nevinovaţi, Tu singur ai putere a ierta tuturor, deci iartă şi întoarce lumii fericirea cea de demult, ca şi cei morţi şi cei vii să afle pacea, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Lumină Lină, Răscumpărătorul tuturor, auzind de oftarea Ta pe Cruce, pentru vrăjmaşii Tăi:Părinte,

iartă-le lor păcatul! deci în numele iertării tuturor îndrăznim şi noi a ne ruga Tatălui pentru veşnica odihnă a vrăjmaşilor Tăi şi ai noştri.

Tatăl nostru, iartă celor care au vărsat sânge nevinovat;Tatăl nostru, iartă celor care şi-au făcut bunăstarea lor pe lacrimile aproapelui;Tatăl nostru, nu judeca pe cei care ne-au asuprit pe noi, cu clevetire şi cu nedreptate;Tatăl nostru, răsplăteşte cu milă, pe toţi cei asupriţi de noi;Tatăl nostru, fă ca această rugăciune pentru ei, să fie primită drept Taină a împăcării;Tatăl nostru, rupe zapisul păcatelor părinţilor şi fraţilor noştri răposaţi;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 4Mântuieşte Doamne, pe cei care s-au sfârşit în suferinţe grele prin ucideri, îngropaţi de vii, prăpădiţi de

grindină, de ger sau din cădere de la înălţime, deci pentru întristarea sfârşitului lor, dăruieşte-le bucuria Ta cea nesfârşită şi veşnică, ca să binecuvânteze vremea lor de suferinţă, ca timp al răscumpărării lor, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Dăruieşte Doamne Mila Ta cea nesfârşită, tuturor cărora le-ai dat viaţă grea, din fragedă tinereţe, tuturor

cărora le-ai dat cununa de spini, tuturor celor care nu au cunoscut fericirea pământească. Răsplăteşte-le cu razele Iubirii Tale nesfârşite dincolo de mormânt, iar noi Te rugăm aşa:

Tatăl nostru, răsplăteşte tuturor celor care au murit sub sarcinile grele ale ostenelilor;Tatăl nostru, primeşte în cămările Raiului pe adormiţii prunci şi pe fecioare;Tatăl nostru, învredniceşte-i veseliei, la Cina Fiului Tău;Tatăl nostru, odihneşte-i pe cei singuratici, orfani şi străini pentru care nu are cine să se roage;Tatăl nostru, să se şteargă păcatele lor cu razele calde ale atotiertării Tale;Tatăl nostru, dăruieşte robilor Tăi mai înainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri, haina albă a biruinţei;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 5Ai dăruit Doamne, neamului omenesc moartea, ca cel de pe urmă mijloc de înţelegere şi de pocăinţă.

Cugetând la groaznica Judecată se descoperă deşertăciunile pământeşti. Pornirile trupeşti se liniştesc, mintea cea semeaţă se smereşte. Dreptatea cea veşnică se descoperă, căci şi păcătoşii cei îndărătnici în credinţă, când sunt pe patul de moarte, mărturisesc cum că este Dumnezeu. Pentru aceea, ei veşnic cer îndurarea Ta, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Părinte a toată îndurarea, Tu luminezi ziua cu Soarele, Tu îndulceşti Pământul cu roade, Tu veseleşti

lumea cu frumuseţea, precum pe prieteni, aşa şi pe vrăjmaşii Tăi. Noi credem că şi dincolo de mormânt, în veşnicie, îndurarea Ta este nesfârşită, miluind chiar pe păcătoşii cei cu totul lepădaţi, pentru rugăciunile noastre, de aceea aşa ne rugăm:

25

Page 26: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Tatăl nostru, ne întristăm pentru hulitorii de sfinţenie şi pentru fărădelegile lor;Tatăl nostru, fă să fie şi asupra lor, Voia Ta cea de mântuire;Tatăl nostru, fie-Ţi milă de cei răniţi, cu necredinţa cea pierzătoare;Tatăl nostru, iartă pe cei care s-au sfârşit, fără de pocăinţă;Tatăl nostru, mântuieşte pe cei care s-au pierdut în păcate grele şi întunecate;Tatăl nostru, fă ca să se stingă flacăra necredinţei lor în marea bunătăţii Tale;Tatăl nostru, Biruitorul iadului, izbăveşte de osândirea în iad pe părinţii şi fraţii noştri, cei adormiţi;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 6Este grozav întunericul sufletului depărtat de Dumnezeu, chinuit de constiinţă şi de scrâşnirea dinţilor,

de focul cel nestins şi de viermele cel neadormit. Eu tremur gândind că acela va fi şi locul meu, deci, pentru mine însumi mă rog şi pentru cei care suferă în iad, să se pogoare peste ei rouă cu răcoreală, cântând cântare Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Unde era sa răsară lumina Ta, Christoase Dumnezeule, dacă nu peste cei care şedeau în întuneric şi în

umbra morţii?! De aceea Te şi pomenesc sufletele cele din iad. Pogoară-Te din nou întru cele mai de jos ale Pământului şi scoate întru bucurie pe cei care s-au despărţit de Tine cu păcatele, însă de Tine nu s-au depărtat. Deci, în numele Fiului şi al Duhului, ne rugăm Tatălui:

Tatăl nostru, fiii Tăi se chinuiesc, deci miluieşte-i;Tatăl nostru, grele sunt păcatele lor, dar îndurarea Ta este mare;Tatăl nostru, Tu ai trimis pe Fiul Tău ca să mântuiască pe cei păcătoşi;Tatăl nostru, cercetează necazul cel amar al sufletelor, care s-au depărtat de la Tine;Tatăl nostru, miluieşte pe cei care au prigonit adevărul, din neputinţă;Tatăl nostru, iubirea Ta să fie nu foc, ci răcoreală din Rai;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 7Voind, Doamne, să dai mână de ajutor celor adormiţi, le-ai îngăduit ca în vis şi prin vedenii, să se arate

celor vii, ca aceştia pomenind cu dragoste pe cei adormiţi să facă în amintirea lor fapte bune şi nevoindu-se cu credinţă, să strige cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Biserica Lui Christos înalţă rugăciuni, pentru cei adormiţi, în toată lumea, în fiecare zi, la orice ceas, în

tot Pământul. Păcatele lumii se curăţesc cu Sângele cel curăţitor al Mielului Lui Dumnezeu. Sufletele celor adormiţi se ridică din moarte la viaţă şi de pe Pământ la Cer, cu puterea rugăciunilor, de la Altarul Domnului. De aceea spunem aşa:

Tatăl nostru, fie mijlocitoare Biserica pentru cei adormiţi, ca să le facă scară către Cer;Tatăl nostru, îndură-Te de ei, pentru solirea Preasfintei Fecioare şi a Tuturor Sfinţilor;Tatăl nostru, curăţeşte pe cei pentru care credincioşii strigă către Tine, ziua şi noaptea;Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor, iartă-i pe părinţii lor;Tatăl nostru, pentru lacrimile maicilor, răscumpără păcatele fiilor;Tatăl nostru, primeşte milosteniile şi rugăciunile noastre, ca împlinire la faptele lor bune;Tatăl nostru, să fie Sângele Fiului Tău izvor de viaţă, pentru aceia cărora le facem pomenirea;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 8Lumea întreagă se înfătişează ca un Sfânt mormânt obştesc. Pretutindeni se găseşte praful fraţilor şi al

părinţilor noştri, zidiţi după chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu, rudenii ale noastre întru Adam. Tu singur eşti Acela care fără încetare ne-ai iubit pe noi. Iartă şi pe toţi cei care au murit, de la început şi până acum, ca să cânte ei iubirii Tale de oameni: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Vine ziua vaiului, ca un foc arzător, ziua cea mare şi înfricoşată a Judecăţii celei de pe urmă, când se vor

descoperi cele ascunse ale oamenilor şi se va deschide Cartea Cunoştinţei, iar Sfântul Apostol Pavel strigă: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu mai înainte de acea zi! Doamne ajută-ne şi cu lacrimile celor vii, împlineşte neajunsurile celor adormiţi, când Te rugăm aşa:

26

Page 27: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Tatăl nostru, în ceasul judecăţii, învredniceşte-i pe ei şi pe noi de Mila Ta cea aducătoare de bucurie;Tatăl nostru, încununează cu slavă pe cei care au suferit munci, pentru Tine şi pentru aproapele;Tatăl nostru, dăruieşte odihna Ta celor curăţiţi, prin necazurile lumii acesteia pământeşti;Tatăl nostru, primeşte-i pe cei care s-au mântuit în cinul călugăresc şi în cel mirenesc;Tatăl nostru, primeşte pe păstorii cei cucernici, împreună cu fiii lor cei duhovniceşti;Tatăl nostru, să întâmpine robii Tăi, pe Mirele Christos, cu făclii aprinse;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 9Binecuvântaţi, iar nu pierdeţi timpul, care trece repede! Fiecare ceas, fiecare clipă, ne apropie tot mai

mult de mormânt. Albirea părului, slăbirea puterii, sunt vestitoare de lumea cea viitoare, sunt martorii stricăciunii pământeşti. Ne vestesc că totul trece şi se apropie fericirea cea veşnică, unde nu sunt nici lacrimi, nici suspine, ci numai cântare de biruinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9După cum toamna copacii se despoaie de frunze, aşa şi viaţa noastră merge spre cădere, cu fiecare an, cu

fiecare lună. Floarea tinereţii se veştejeşte, lumina bucuriilor se stinge, bătrâneţea cea grea se apropie, prietenii mor, cei de aproape se depărtează. Voi, cei care eraţi cândva tineri, plini de bucurie şi de fericire, unde sunteţi acum? Mormintele voastre zac fără glas. Dar sufletele lor sunt în mâna Ta, Doamne. De aceea grăim acestea:

Tatăl nostru, îngrijirea pentru lumea cea de dincolo de mormânt, ne cheamă la rugăciune;Tatăl nostru, luminează cu soare frumos şi încălzeşte locaşurile celor adormiţi;Tatăl nostru, să se şteargă pentru totdeauna vremea despărţirii;Tatăl nostru, învredniceşte-ne de bucuria întâlnirii cu ei în Ceruri;Tatăl nostru, fă ca noi să fim una cu Tine;Tatăl nostru, întoarce celor răposaţi curăţia pruncilor prin bunătatea de suflet a celor tineri;Tatăl nostru, fă ca să le fie lor viaţa cea veşnică, luminată sărbătoare a Paştilor;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 10La mormintele rudeniilor noastre ne curg lacrimi, ca picăturile de ploaie şi cu nădejde ne rugăm:

Adevereşte-ne Doamne, cum că i-ai iertat pe toţi! Spune-ne cum că îi primeşti în locaşurile bucuriei. Descoperă aceasta în Taina sufletului nostru, ca să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Îmi îndrept privirea în depărtare, pe calea vieţii trecute şi văd o mulţime din cei care au răposat, din

prima zi şi până acum, binefăcători ai mei şi cu îndatorată dragoste strig unele ca acestea:Tatăl nostru, miluieşte pe toţi cei care mi-au dorit şi mi-au făcut mie bine;Tatăl nostru, învredniceşte-i măririi Tale, pe părinţii şi fraţii noştri şi pe cei de aproape;Tatăl nostru, mântuieşte pe cei care mi-au binevestit mie Cuvântul Tău;Tatăl nostru, preamăreşte în faţa Îngerilor pe cei care m-au învăţăt să Te iubesc pe Tine;Tatăl nostru, dăruieşte bucurie celor care m-au povăţuit, cu pilda vieţii lor sfinte;Tatăl nostru, îndulceşte cu tainică mană, pe cei care m-au ajutat în zilele grele;Tatăl nostru, Împărăţia Ta nu are sfârşit, fă ca să intre cei adormiţi întru bucuria Ta;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 11Unde-ţi este moarte boldul tău? Unde-ţi este întunecarea şi frica cea mai de dinainte, că de acum înainte

tu eşti dorită. Tu ne împreunezi nedespărţit cu Dumnezeu. Tu eşti o mare odihnă, tu eşti o mare zi de sâmbătă. Apostolul strigă: Doresc să mor ca să fiu împreună cu Christos! Drept aceea privind la moarte, ca la o minunată aşteptare şi viaţă, strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Vor învia şi se vor scula cei din morminte şi se vor bucura cei de pe Pământ, fiindcă atunci se vor scula

trupuri duhovniceşti preamărite, nestricăcioase, luminate. Oase uscate, auziţi Cuvântul Domnului: Îmbrăcaţi-vă cu vine, acoperiţi-vă cu piele, sculaţi-vă din cărunteţea vremurilor trecute, că sunteţi răscumpărăţi cu Sângele Fiului Lui Dumnezeu! Prin moartea Lui sunteţi înviaţi! A venit peste voi Lumina Învierii! Această Taină o slăvim şi noi şi spunem aşa:

27

Page 28: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Tatăl nostru, descoperă-le acum tot adâncul iubirii Tale;Tatăl nostru, Tu le-ai descoperit lumina soarelui şi luna cea liniştită;Tatăl nostru, fă-i ca să vadă acum şi slava Îngerilor, care sunt pară de foc;Tatăl nostru, Tu i-ai îndulcit cu frumuseţea răsăritului şi a apusului de Soare; Tatăl nostru, fă-i să vadă acum şi Lumina Veşnicei Tale Dumnezeiri;Tatăl nostru, tot sufletul să fie luminat ca Steaua dimineţii şi Luceafărul zorilor;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 12Carnea şi Sângele nu vor moşteni Împărăţia Lui Dumnezeu! Câtă vreme petrecem în trup, suntem

despărţiţi de Christos. Dacă nu murim, nu putem învia pentru veşnicie! Se cade ca acest trup stricăcios, întru nestricăciune să se îmbrace. Muritorul să se lumineze cu nemurirea, ca în lumina zilei neînserate să cânte neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Asteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul! Aşteptăm razele luminoase ale Învierii! Aşteptăm scularea din

morminte a celor apropiaţi ai noştri şi îmbrăcarea celor morţi cu viaţa veşnică, prin preschimbarea întregii făpturi. Atunci vom striga Ziditorului unele ca acestea:

Tatăl nostru, Tu ai zidit lumea spre biruinţa bucuriei şi a binelui;Tatăl nostru, ridică-ne pe noi din adâncul păcatului, la sfinţenie;Tatăl nostru, dăruieşte celor răposaţi, ca să se împărtăşească împreună cu Tine, în veşnicie;Tatăl nostru, fă ca să le fie lor Domnul Christos, Lumina Pururea Aprinsă;Tatăl nostru, dă-ne şi nouă ca împreună cu ei să prăznuim Paştile nestricăciunii;Tatăl nostru, nu Te despărţi de robii Tăi, până la sfârşit;Tatăl nostru, Iubirea cea Nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preaîndurate Părinte, Cel care eşti fără de început şi voieşti ca toţi să se mântuiască, Cel care ai trimis

la cei pierduţi pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi ai turnat peste ei Duhul Cel-de-Viaţă-Dătător, miluieşte, iartă şi mântuieşte pe rudeniile noastre şi pe toţi cei din veac adormiţi, iar cu solirile lor cercetează-ne şi pe noi, ca împreună cu ei să-Ţi cântăm Ţie, Mântuitorul şi Dumnezeului nostru, cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domnului pentru cei adormiţiO, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către Tine, Preacurată, năzuim. Tu eşti Cetate Tare,

Mijlocitoarea şi Acoperământul tuturor celor care aleargă la Tine, cu credinţă şi nădejde. Ceea ce eşti bine cuvântată, Te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi şi soleşte întotdeauna pentru adormiţii robii Tăi. Tu pururea mijloceşti pentru cei care Te cinstesc pe Tine, cu dreaptă credinţă şi care aleargă sub Acoperământul Tău şi se roagă cu credinţă pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi. Însă mijlocirea Ta şi rugăciunea, ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu, la Tine avem nădejde tare, că nimeni din cei care se roagă Ţie, nu iese fără ajutor, ci numai cu bucurie, mângâiere şi îndulcire. Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, să dăruiască celor adormiţi, iertarea păcatelor. Roagă-Te, Născătoare de Dumnezeu, că mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului. Fiindcă Domnul primeşte de la Tine tot cuvântul despre iertare. Deci şi acum primeşte ale noastre rugăciuni, ce le aducem Ţie, Preasfântă Fecioară, din toată inima şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele adormiţilor robilor Tăi. Te rugăm, Stăpână, să le ajuţi cu îndrăznirea cea de Maică, ce o ai către Domnul. Ceea ce eşti plină de dar, ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe Tronul Slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa Îngerilor şi a Tuturor Sfinţilor, în faţa lumii celei de Sus şi a celei de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi Stăpână, Tu eşti podul care duci la Cer pe cei de pe Pământ, Tu eşti deschizătoarea uşilor Raiului. Pe Tine Te cinstim şi Fiului Tău, Slavă-I înălţăm împreună şi Părintelui Celui Fără-de-Început şi Duhului Sfânt, Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune către Domnul Iisus Christos, pentru o moarte bunăDoamne Iisuse Christoase, Dumnezeul Îndurării, îngenunchez înaintea Ta, cu inima înfrântă şi zdrobită.

Ţie Îţi încredintez ceasul cel din urmă al vieţii mele şi ceea ce urmează după aceea. +Când picioarele mele slăbite mă vor face să înţeleg că această corabie a vieţii mele se apropie de ţinta călătoriei, Doamne Iisuse

28

Page 29: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Christoase, ai milă de mine! +Când ochii mei slăbiţi şi tulburaţi de apropierea morţii, vor privi stăruitor către

Tine, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când mâinile mele tremurânde şi amorţite, nu vor mai putea ţine bine crucea Ta şi fără voia mea o voi lăsa să cadă, peste patul durerii mele, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când obrazul meu palid şi buzele mele uscate, vor produce teamă şi compătimire celor din jurul meu, vestind apropierea sfârşitului zilelor mele, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor, ca să asculte glasul Tău, care va rosti Judecata, de care

va depinde soarta mea, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când gândurile mele vor fi întunecate, de frica morţii, când sufletul meu se va lupta cu duhul întunericului, care va vrea să-mi acopere ochii inimii, pentru a pierde Îndurarea Ta şi astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când inima mea obosită, abia va mai bate, luptându-se cu vrăjmaşii mântuirii mele, Doamne Iisuse

Christoase, ai milă de mine! +Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semn al nimicniciei mele, primeşte-le ca

o jertfă de pocăinţă şi în clipele acelea, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când cei din jurul meu, simţind sfârşitul vieţii mele Te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când simţurile mele nu vor înţelege ce se petrece în jurul meu şi voi fi în chinurile morţii, Doamne Iisuse

Christoase, ai milă de mine! +Când sufletul meu îşi va lua rămas bun de la lumea aceasta şi va lăsa trupul meu fără de viaţă, primeşte întoarcerea fiinţei mele la Tine, ca o jertfă ce Ţi se cuvine, Doamne Iisuse Christoase, ai milă de mine! +Când în sfârşit, sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va vedea pentru prima dată, strălucirea negrăită a Dumnezeirii Tale, nu-l îndepărta de la faţa Ta. Binevoieşte a mă primi în locaşurile Tale cele Cereşti, ca în veci să-Ţi cânt şi să Te slăvesc, Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai milă de mine! Amin! +Cu Sfinţii Odihneşte Christoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!

Acatistul Sfântului Duh de slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune

Rugăciunile începătoare

Condac 1 Învaţă-ne Doamne, Duhule Sfânt, să Te iubim, în Treime

Sfântă, mai presus de orice, să Te iubim cu Iubire Sfântă: nesfârşit, necontenit, necondiţionat. Înmulţeşte Doamne iubirea noastră pentru Tine şi pentru aproapele nostru, oricare ar fi acesta. Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Icos 1Putere de necuprins cu mintea noastră, stai în Treime pe

Tronul Divin şi ne luminezi cu Lumina Slavei Dumnezeieşti, ca noi toţi să înţelegem Lucrarea Sfântă pe care o face Dumnezeu pe Pământ şi să ne ducem la îndeplinire promisiunea făcută Domnului, înainte de venirea noastră în această lume. Imn de slavă Îţi aducem noi cântând:

Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Iisuse Christoase! Slavă Ţie, Preasfântă şi Binecuvântată Treime! Slavă Ţie, Putere şi Iubire Absolută! Slavă Ţie, Lumina şi Bucuria Vieţii!

Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!Condac 2

Împărăţia Cerurilor este de necuprins cu mintea noastră limitată. Preasfânta Treime a creat Universul, stelele, planetele, ţinând totul în echilibru perfect. Cu iubire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

29

Page 30: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 2Tatăl Ceresc, alături de Duhul Sfânt şi de Domnul Iisus Christos a creat Cerul şi Pământul, ziua şi

noaptea, tăria uscatului şi apa, diversitatea plantelor, felurimea necuvântătoarelor, “Şi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său”;“a făcut bărbat şi femeie” şi Dumnezeu i-a Binecuvântat zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi Pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mărilor, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vieţăţile ce mişcă pe Pământ şi peste tot Pământul! Slăvit să fii Dumnezeule Atoatecreator! Slăvit să fii Dumnezeule Atoateziditor! Slăvit să fii Dumnezeule Atoateştiutor! Slăvit să fii Dumnezeule Atoatecunoscător! Slăvit să fii Dumnezeule Preaputernic! Slăvit să fii Dumnezeule Multiubitor! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 3Înmulţindu-se oamenii şi bucurându-se de roadele Pământului s-au depărtat de Dumnezeu, s-au ticăloşit,

au crezut că totul li se cuvine, nu L-au mai slăvit pe Dumnezeu, nu I-au mai mulţumit pentru toate darurile Lui. Însă noi, cu iubire şi cu evlavie, să cântăm-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Ca să nu pedepsească omenirea prin anihilare, Domnul Iisus Christos, Fiul Lui Dumnezeu, în marea Sa

iubire de oameni şi pentru mântuirea noastră, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Sfânta Fecioară Maria, cu Voia Tatălui Ceresc. S-a născut pe Pământ OM, El fiind Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat. Cu iubire şi recunoştintă să-I cântăm:

Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule Atoatefăcător! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, Tată iubitor! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru Iisus Christos! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, Lumina vieţii noastre! Slavă Ţie, Treime Sfântă şi Binecuvântată! Slavă Ţie, Doamne Dumnezeule, nădejdea noastră! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 4La treizeci de ani, Domnul Iisus a fost botezat în apa Iordanului de către Ioan Botezătorul. Cerurile s-au

deschis şi Duhul Sfânt a coborât sub forma unui porumbel, umbrindu-L pe Domnul Iisus; şi glas s-a făcut din Ceruri: Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit! Cu iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4La Sfântul Botez, Duhul Sfânt coboară asupra apelor sub forma unui Porumbel de Lumină, le sfinţeşte,

iar pe oamenii care se botează, îi îmbracă în Christos şi le dă Înger de Pază ca să-i protejeze împotriva celui viclean şi rău. Cu recunoştinţă să spunem aşa:

Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru Îngerul de Pază dăruit nouă! Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru protejarea noastră împotriva răului! Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru mila Ta nesfârşită! Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru iubirea Ta nelimitată! Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru bunătatea Ta nemăsurată! Slavă Ţie Duhule Sfânt, pentru toate darurile Tale Sfinte! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 5Domnul Iisus Christos S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat şi a

Înviat a treia zi după scripturi. Ne-a lăsat Sfânta Evanghelie, Legea cea Nouă, pentru mântuirea noastră. Cu recunoştintă, credinţă şi iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5La cincizecime L-a trimis pe Duhul Sfânt, cu Razele Harului Său, să-i lumineze pe Apostoli şi pe

Preasfânta Sa Maică. Luminează-ne şi pe noi Duhule Sfânt cu Lumina Ta Cea Sfântă. Noi cu smerenie Îţi aducem imn de Laudă:

30

Page 31: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Laudă Ţie Duhule Sfânt, Împărate Ceresc! Laudă Ţie Duhule Sfânt, Mângâietorule! Laudă Ţie Duhule Sfânt, Duh al Adevărului! Laudă Ţie Duhule Sfânt, Care pretutindeni eşti! Laudă Ţie Duhule Sfânt, Care pe toate le împlineşti! Laudă Ţie Duhule Sfânt, Vistier al Bunătătilor! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 6Prin Puterea Ta de necuprins cu mintea omenească ai creat lumea nevăzută a Îngerilor. Toţi cei din

Ceruri Îi aduc imnuri de Slavă Treimii Sfinte: Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt. Alături de cei de Sus să cântăm şi noi din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Imnuri de Slavă şi de Laudă către Preasfânta Treime răsună în Împărăţia Cerurilor!

Laudă cântă Preacurata Maică a Domnului cu Soborul Ei! Laudă cântă Prealuminaţii de la Tronul Divin! Laudă cântă Sfintele Puteri Cereşti! Laudă cântă Sfinţii Arhangheli şi Sfinţii Îngeri! Laudă cântă Sfintele şi Sfinţii cu Soboarele lor! Laudă cântă toată zidirea Ta cea vie! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 7Măreţia Ta Dumnezeiască se vede în toată creaţia Ta cea văzută. În viitorul apropiat toate se vor

transforma. Va fi un Cer Nou şi un Pământ Nou. Prin credinţă, rugăciune, evlavie şi cu ajutorul Sfântului Duh vom intra şi noi în Lumea Nouă, promisă în Scripturi. Cu toţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Veniţi toţi pământenii să aducem Laudă Preasfintei Treimi pentru minunea şi desăvârşirea lucrării Sale!

Lăudat să fii Doamne, pentru strălucirea Luminii Tale Sfinte! Lăudat să fii Doamne, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută! Lăudat să fii Doamne, pentru desăvârşirea cu care pe toate le-ai gândit şi le-ai creat! Lăudat să fii Doamne, pentru precizia şi măiestria lucrărilor Tale! Lăudat să fii Doamne, pentru perfecţiunea cu care pe toate le-ai făcut! Lăudat să fii Doamne, pentru arta şi frumuseţea lucrării Tale! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 8Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Ajută-le Doamne

credincioşilor de pe întregul Pământ să facă Lucrare Sfântă şi bineplăcută Ţie. Fă-ne Doamne pe toţi vase curate în care să pui Harul Tău, iar noi cu bucurie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Duhule Sfânt, Dătătorule-de-Viaţă, Te rugăm vino şi Te sălăşlueşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de

toată necurăţia şi mântuieşte Bunule, sufletele noastre! Luminează-ne, smereşte-ne, dă-ne putere în credinţă şi răstigneşte-ne păcatele! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru răbdarea Ta nelimitată! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru ajutorul pe care ni-l dai nouă! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru comunicările Tale sfinte!

Mulţumim Duhule Sfânt, pentru darul pe care ni-l dai la Sfântul Botez! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru că ne vindeci de boli şi de patimi! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 9Cu Puterea Ta nemăsurată, Duhule Sfânt, poţi să-i sfinţeşti pe cei care fac pocăinţă, se roagă, se smeresc,

fac fapte bune şi toată viaţa şi-o închină Domnului şi Îi cântă neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

31

Page 32: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 9Lupta cu ispitele, a celor care vor virtuţi şi calităţi sfinte, este mare. Iubirea lor pentru Divinitate trebuie

să fie totală şi necondiţionată. Rugăciunea trebuie făcută continuu şi din inimă. Gândul trebuie să fie îndreptat spre Dumnezeu când facem orice lucru, să mulţumim pentru fiecare gură de aer, coajă de pâine, strop de apă, pentru îmbrăcăminte şi pentru locul de odihnă. Restul este deja răsfăţ! Cu toţii să-I mulţumim Domnului! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru pâinea cea spre fiinţă! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru locul pe care ni-l dai pentru odihnă! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru cei care ne îndreaptă spre Dumnezeu! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru cele bune şi pentru cele mai puţin bune! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru toate încercările vieţii care ne întăresc! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 10Gândirea Divină nu seamănă cu cea omenească şi de aceea mulţi oameni nu înţeleg de ce nu le vin

lucrurile dorite fără să se mai roage, să ţină post, să facă cele dorite de Dumnezeu. Oamenii sunt nedrepţi, cârtitori, apucători, nemilostivi şi cu mii de alte defecte şi se miră când li se întâmplă lucruri rele lor sau celor dragi şi se întreabă: De ce, Doamne? Cu credinţă, cu smerenie şi cu evlavie să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Duhule Sfânt, care pe toate le împlineşti, Te rugăm sfinţeşte-ne, smereşte-ne, luminează-ne, vindecă-ne,

întăreşte-ne în credinţă, curăteşte-ne de păcate, fă-ne vase curate în care să pui Harul Tău, iar noi cu evlavie Îţi mulţumim. Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne cureţi de păcate! Îţi muţlumim Duhule Sfânt, că ne sfinţeşti vorba! Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne întăreşti în credinţă! Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne vindeci de bolile ştiute şi neştiute de noi! Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne luminezi minţile, inimile şi sufletele! Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne dai pace şi iubire sfântă în suflete! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 11Dumnezeule Cel Bogat în Daruri, Făuritorul Universului, al măreţiei sorilor şi al planetelor, prin

comparaţie vedem cât suntem de mici şi de neînsemnaţi; şi totuşi cârtim adesea şi-Ţi dăm sfaturi, că ar fi bine dacă ai face lucrurile după cum ne-ar plăcea nouă să fie. Iartă-ne Doamne! - că suntem copii răsfăţaţi de bunătatea şi de dragostea Ta părintească. Smeriţi şi recunoscători Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Îţi mulţumim că ne-ai dat simţurile noastre ca să ne bucurăm de darurile vieţii, că ne înveţi să iubim, să

iertăm, să ajutăm pe alţii să ne smerim, să ne înalţăm spiritual. Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi să ne rugăm cu lacrimi! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi să dăruim celor în nevoi! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi să ne smerim! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi să iertăm! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi să Te iubim! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt, că ne înveţi să Te slăvim! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 12Domnul Iisus a promis, că după două mii de ani, va veni iar să judece viii şi morţii. Fericiţi vor fi cei

care au urmat Învăţăturile Sale, s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului şi feriţi vor fi de foamea şi de setea veşnică şi vor cânta în Ceruri: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Luminător Tainic, Putere Dumnezeiască de nedescris, Părinte Veşnic, Treime Sfântă, Duhule Sfânt ajută-

ne să rămânem pe calea care duce la Tatăl Ceresc, pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus, care a spus: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Prin Mine veţi putea ajunge la Tatăl!

32

Page 33: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Te slăvim Preasfântă Treime! Te slăvim Duhule Sfânt! Lăudăm Puterea Ta de necuprins cu mintea noastră! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru darurile Tale ştiute şi neştiute! Mulţumim Duhule Sfânt, pentru fiecare clipă a vieţii noastre, din această lume! Ne închinăm cu smerenie în faţa bunătăţii, milostivirii şi iubirii Tale absolute! Slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt, noi copiii Tăi!

Condac 13 (de 3ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Atotputernic, Atotfăcător, Mângâietorule, Dătătorule de Viaţă, Vistier

al Bunătătilor, Putere Absolută şi Sfinţitoare apără-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne în credinţă, curăţeşte-ne de păcate, dă-ne viaţă curată în pace, luminează-ne sufletele, minţile şi inimile noastre, vindecă neputinţele noastre, protejează-ne de cel rău, înalţă-ne în rugăciune sufletele la Cer, dă-ne Iubire Sfântă şi toate cele bune şi de folos sufletelor noastre. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne, Duhule Sfânt, ajută-ne după Mare Mila Ta! Iluminează pe cei care cu dragoste sfântă Ţi se

închină. Trimite Doamne o rază sfântă peste toţi oamenii şi peste familia mea, ca toţi să facem Voia Ta Cea Sfântă, să învingem patimile şi ispitele noastre, să ne curăţim sufletele de păcate, să ne smerim şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Cel Ceresc, acasă, în Împărăţia Cerurilor. Îţi mulţumim Doamne pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim Doamne şi pentru cei care uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu au timp să se roage, sau nu au descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii. Ajută-i Doamne, pe cei singuri, pe cei bolnavi, pe cei în suferinţă. Dă-le Doamne, Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne, mărinimie celor zgârciţi! Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Doamne, smereşte-i şi întoarce-i la credinţa adevărată, pe toţi supuşii Tăi, ca să vină iar Raiul pe Pământ. Ajută-ne Doamne! Amin!

Acatistul Sfântului Duh - pentru iluminare Rugăciunile începătoare

Condac 1Luminătorule al Universului, al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor Puteri

Cereşti, Care străluceşti cu strălucire minunată şi neînchipuit de mare, îndreaptă-Ţi razele Tale către noi, care strigăm: Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Icos 1Iluminarea Dumnezeiască este cel mai de preţ dar spiritual, pe

care îl poate primi vreodată cineva. Având această calitate multe altele izvorăsc dintru aceasta. De aceea noi creştinii dorind iluminarea prin Harul Divin, Te rugăm Doamne aşa:

Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt;Luminează-ne pe noi Tată Ceresc;Luminează-ne pe noi Doamne Iisuse;Luminează-ne pe noi Doamne Dumnezeule;

Luminează-ne pe noi Preasfântă Treime;Luminează-ne pe noi Preaveşnicule Părinte;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 2Sfinţii Îngeri, cei de-a dreapta cât şi cei de-a stânga Tronului Dumnezeiesc, împreună cu Sfinţii Serafimi

şi cu Sfinţii Heruvimi, slăvindu-L pe Domnul Savaot, cântă neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Marele secret al Dumnezeirii nu-l va şti nimeni, dar din Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască, s-a vorbit câte ceva despre începuturile activităţii Divine; smerindu-ne să ne rugăm cu credinţă aşa:

Luminează-ne Dumnezeule Atotziditor;Luminează-ne Dumnezeule Atotcreator;

33

Page 34: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Luminează-ne Dumnezeule Atotştiutor;Luminează-ne Dumnezeule Atotvăzător;

Luminează-ne Dumnezeule Atotcunoscător;Luminează-ne Dumnezeule Atotputernic;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 3Dumnezeu are un uriaş potenţial informaţional şi creator, pe care nimeni din tot Universul nu îl poate

egala, de aceea noi, care suntem mici şi păcătoşi, Îi cântăm smeriţi şi cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Fiecare Personalitate Cerească are în structura ei informativă o anumită cantitate de date secrete, din care mai poate dezvălui câte ceva, la anumite intervale de timp. Aflând acestea să ne rugăm, Doamne, aşa:

Luminează-ne Doamne, Dumnezeule Preaînvăţat;Luminează-ne Doamne, Preacinstitule Părinte Ceresc;Luminează-ne Doamne, Preamărită Putere Divină;Luminează-ne Doamne, Preabinecuvântatule Domn Ceresc;Luminează-ne Doamne, Dumnezeule Preastrălucit; Luminează-ne Doamne, Dumnezeule Preaînţelept;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 4Metodele de iluminare ale Duhului Sfânt sunt diferite de la o persoană la alta. Dorindu-ne să fim mai smeriţi,

mai răbdători, mai înţelepţi şi mai iubitori de Dumnezeu să ne rugăm şi să cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Din punct de vedere evolutiv, noi pământenii suntem gata să ne prăbuşim din cauza păcatelor noastre, de pe scara evoluţiei, cea cu multe trepte. Cu toţii să ne pocăim pentru păcate, să postim şi în rugăciune să cerem aşa:

Luminează-ne Doamne în mod personal, de câte ori este nevoie;Luminează-ne Doamne sufletele noastre, întunecate de păcate;Luminează-ne Doamne minţile noastre, înnegrite de gânduri rele;Luminează-ne Doamne inimile noastre îngheţate şi încălzeşte-le cu focul iubirii Tale;Luminează-ne Doamne vieţile noastre, rătăcite pe cărările necredinţei;Luminează-ne Doamne pe noi şi pe toţi aleşii Tăi;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 5Pentru a fi o persoană iluminată de Duhul Sfânt, trebuie să urmezi învăţăturile Dumnezeieşti întru-totul

şi cu toată dragostea şi să lucrezi numai cele bune, cântând din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Iluminarea persoanelor alese, care au misiuni mari de făcut, se face în mod direct, transmitându-se tot ce este necesar pentru un popor, pentru un grup de popoare, ori pentru întreaga omenire. De aceea cu multă evlavie şi cu credinţă să-L rugăm pe Sfântul Duh aşa:

Luminează-i Doamne pe toţi oamenii de pe Pământ;Luminează-i Doamne pe toţi adepţii Tăi;Luminează-i Doamne pe cei blânzi, care Te slăvesc;Luminează-i Doamne pe cei răbdători, care Te iubesc;Luminează-i Doamne pe cei înţelepţi, care se smeresc;Luminează-i Doamne pe cei milostivi şi buni;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 6Domnul Dumnezeu lucrează în mod direct numai prin cei curaţi, sau prin cei care fac pocăinţă din tot

sufletul lor. Noi, care suntem mici şi păcătoşi, smerindu-ne, să-I cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Prinşi în vâltoarea evenimentelor vieţii mulţi oameni uită să-I mai mulţumească Domnului pentru toate darurile primite, uită să se mai roage, să fie milostivi, să mai facă acte de pocăinţă şi de aceea, cu umilinţă să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pe toţi şi să audă rugăciunea noastră:

34

Page 35: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Luminează-i Doamne pe cei curaţi la suflet;Luminează-i Doamne pe cei cu mintea curată;Luminează-i Doamne pe cei care se roagă cu pocăinţă;Luminează-i Doamne pe cei care trebuie să facă lucrare sfântă;Luminează-i Doamne pe cei care s-au încurcat în treburile lumii;Luminează-i Doamne pe cei care-Ţi vor fi de folos în viitor;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 7Persoanele pământene puse direct de Domnul Savaot spre a lumina ori a curăţi pe alţii, sunt vase alese.

Să-L lăudăm, să-L slăvim şi să-I mulţumim Lui Dumnezeu pentru toate, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Duhul Sfânt, Mângâietorul şi Luminătorul creştinătăţii, poate ilumina în mod direct toate persoanele alese, trimiţând, în mod văzut sau nevăzut, Razele Sfinte, iar noi închinându-ne să-L rugăm aşa:

Luminează-ne Doamne şi curăţeşte-ne pe noi, robii Tăi;Luminează-ne Doamne şi înţelepţeşte-ne pe noi;Luminează-ne Doamne şi întăreşte-ne credinţa;Luminează-ne Doamne ca să scăpăm din întunericul păcatelor;Luminează-ne Doamne cu Razele Tale Sfinte;Luminează-ne Doamne în mod văzut sau nevăzut;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 8Iluminarea directă se poate face cerând cu multă smerenie, cu credinţă, cu post şi cu rugăciune Razele

Duhului Sfânt pentru iluminare, cântându-I Lui Dumnezeu, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8

Pentru curăţirea spirituală a sufletului, cât şi pentru curăţirea corpului, putem cere Razele de Curăţire ale Duhului Sfânt şi cu multă credinţă, evlavie şi dragoste sfântă să spunem aşa:

Luminează-i Doamne pe toţi cei care au rătăcit drumul spre Dumnezeu;Luminează-i Doamne pe cei care cer iluminare Sfântă;Luminează-i Doamne pe rugătorii Tăi cei devotaţi;Luminează-i Doamne pe cei care postesc şi se pocăiesc pentru păcatele lor;Luminează-i Doamne pe cei care se curăţesc spiritual;Luminează-i Doamne pe cei care au dragoste sfântă;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 9Lumina înţelepciunii şi a tuturor faptelor bune, au cerut-o toţi Sfinţii care au trăit pe Pământ, de aceea şi

noi creştinii de acum, cerem aceasta, cântându-I cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Toţi Îngerii şi toate Puterile Cereşti, stând în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi lucrând pentru cele înalte, ori slăvindu-L pe Dumnezeu, primesc neîncetat Lumina Duhului Sfânt, iar noi rugându-ne să spunem aşa:

Luminează-ne pe noi Doamne, cu Lumina Sfântă a Înţelepciunii;Luminează-ne pe noi Doamne, să vedem calea spre faptele bune;Luminează-ne pe noi Doamne, cum i-ai luminat pe toţi Sfinţii;Luminează-ne pe noi Doamne, aşa cum îi luminezi pe Sfinţii Îngeri;Luminează-ne pe noi Doamne, că suntem înconjuraţi de păcate;Luminează-ne pe noi Doamne, ca să trăim în lumea aceasta plină de ispite;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 10Dumnezeu a binecuvântat România pentru a deveni în viitor o Ţară Sfântă. Auzind aceasta, noi Îi

mulţumim Lui Dumnezeu şi prin rugăciuni Îi cerem iluminarea sfântă, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Poporul român va fi un popor condus de Dumnezeu în mod direct, după un plan Sfânt şi Divin. De aceea trebuie să ne pregătim spiritual şi să ne rugăm aşa:

35

Page 36: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Luminează-i Doamne pe fiii şi pe fiicele poporului român;Luminează-i Doamne pe românii de pretutindeni;Luminează-i Doamne pe copiii noştri, acum şi în viitor;Luminează-i Doamne pe cei care vor fi Sfinţi în viitor;Luminează-i Doamne pe cei care vor conduce România;Luminează-i Doamne pe toţi cei care-şi doresc mult Lumina Ta Sfântă;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 11Forţa Sfântă a iluminării Dumnezeieşti dintre o persoană şi Divinitate depinde şi de calităţile rugătorului

ori a comunicatorului, care cu iubire Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Domnul Dumnezeu a binecuvântat poporul nostru cu multe persoane care au capacităţi de comunicare cu cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Aflând acestea ne smerim şi ne rugăm fierbinte aşa:

Luminează-i Doamne pe cei care comunică cu Sfintele Puteri Cereşti;Luminează-i Doamne pe cei care au misiuni sfinte pe Pământ;Luminează-i Doamne pe cei care primesc Cuvântul Lui Dumnezeu;Luminează-i Doamne pe cei care urmează învăţăturile sfinte;Luminează-i Doamne pe cei care comunică cu Maica Domnului;Luminează-i Doamne pe cei care comunică cu Sfinţii Îngeri;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 12În curând nu se va mai şti ce a fost, multe vor dispărea, Pământul se va curăţa, cei drepţi şi cei cinstiţi

vor prospera şi-I vor cânta Lui Dumnezeu, din tot sufletul: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Lumini fulgerătoare vor veni din Cer, pe Pământ, şi-i vor arde pe cei nevrednici, cu toate nevredniciile lor murdare, curăţind Pământul pentru totdeauna cu foc, că Domnul Savaot a zis: Daţi foc să lumineze şi să ardă Pământul cu păcătoşii de pe el, iar pe cei aleşi scăpaţi-i în noua ţară a făgăduinţei româneşti! Auzind acestea, ne smerim şi cu toţii Îl rugăm pe Dumnezeul Cel Atotputernic aşa:

Luminează Doamne tot Pământul, aşa cum ştii;Luminează Doamne minţile, sufletele şi inimie noastre, ale tuturor;Luminează-i Doamne pe cei neluminaţi, care trebuie să se întoarcă şi să facă Voia Ta;Luminează-i Doamne pe aleşii Tăi, care au misiuni de împlinit;Luminează-i Doamne pe cei care vor fi îndrumători spirituali pentru noi;Luminează-i Doamne pe toţi cei care vor să Te cunoască şi să Te iubească;Luminează-ne pe noi Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Duhule Sfânt, Lumina şi Puterea Dumnezeirii Celei Mari luminează-ne, curăţeşte-ne, smereşte-

ne, înmulţeşte iubirea în inimile noastre şi întăreşte-ne pe noi, care cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne Dumnezeule Cel Mare, Veşnic, Atotputernic şi Prealuminat luminează-ne pe noi, care cu dragoste

Îţi slujim Ţie. Fie ca lumina şi puterea Duhului Sfânt să ne însoţească oriunde şi oricând, acum şi întotdeauna, pentru ca luminaţi şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Doamne Duhule Sfânt Îţi mulţumim pentru toate darurile şi binecuvântările Tale sfinte, ştiute şi neştiute şi Te săvim împreună cu Tatăl şi cu Fiul în vecii vecilor! Amin!

36

Page 37: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatistul Sfântului Duh - al Sfântului Pogorământ Rugăciunile începătoare

Condac 1Pogorâtu-Te-ai Doamne să zideşti Universul cel văzut şi cel nevăzut,

iar cu Măiestria Dumnezeiască pe toate le-ai lucrat şi bine le-ai pus, de aceea noi văzând Opera Ta Sfântă Te rugăm: Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Icos 1Doamne al Puterilor, Care pe toate le-ai făcut şi le-ai rânduit cu

bunătate spre folosul multora din tot Universul, pe Tine Te rugăm aşa:Dumnezeule Cel Binecuvântat, binecuvintează zidirea Ta;

Dumnezeule Cel Milostiv, milostiv fii nouă, păcătoşilor;Dumnezeule Cel Atotputernic, întăreşte-ne pe noi cu Puterea Ta;Dumnezeule Cel Luminos, acoperă-ne cu Lumina Ta;Dumnezeule Cel Minunat, înfrumuseţează-ne pe noi;Dumnezeule Cel Veşnic ajută-ne să trăim în veşnicie în Iubirea Ta

Sfântă;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 2Te-ai făcut prezent peste tot cu Puterea Ta Cea Mare, iar noi, cei materialnici, nedându-ne seama de

măiastra Ta putere, Te rugăm cu inima smerită şi cu lacrimi în ochi, ca să ne faci să înţelegem toate cele spre folosul nostru, văzute şi nevăzute şi Îţi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Dumnezeule Veşnic şi Preamărit, Care nu poţi fi cuprins cu mintea noastră, fiind oameni limitaţi la

gândire şi la înţelegere, Te rugăm din tot sufletul să ne faci şi pe noi mai smeriţi, mai înţelepţi şi mai luminaţi. Dumnezeule Cel Luminat, luminează-ne şi pe noi;Dumnezeule Cel Preaînţelept, înţelepţeşte-ne pe noi;Dumnezeule Cel Ocrotitor, ocroteşte-ne pe noi;Dumnezeule Cel Neobosit, dă-ne râvnă spre cele bune;Dumnezeule Cel Înfocat, smereşte-ne şi curăţeşte-ne cu focul Tău;Dumnezeule Cel Bun, nu ne arde pentru păcatele noastre;Dumnezeule Cel Iubitor, dă-ne Iubire Sfântă în inimile noastre;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 3Făcut-ai Cerul, cu treptele lui şi Universul bine întocmit, încât toţi se uimesc de măreaţa Ta operă. Pe om

l-ai făcut cu ceva mai prejos decât Îngerii şi de aceea Cetele Îngereşti şi cele omeneşti cântă cu drag, din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Toate Puterile Cereşti, cunoscându-Ţi puterea şi măiestria, au ales dintre Bine şi rău, Binele cel

netăgăduit, Binele universal, iar cei care înţeleg toate acestea spun, cu multă dragoste, aşa:Dumnezeule Cel Preasfânt, sfinţeşte-ne şi pe noi;Dumnezeule Cel Preaînalt, înalţă sufletele noastre spre cele de Sus;Dumnezeule Cel Veşnic, dă-ne şi nouă viaţă veşnică;Dumnezeule Cel Milostiv, ai grijă de creştinii de acum şi din viitor;Dumnezeule Cel Perfect, îndrumă-ne spre perfecţiune;Dumnezeule Cel Preacurat, ajută-ne să ne curăţim de păcate;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 4Ai pogorât de mult peste noi Puterea Ta Cea Sfântă, Doamne şi s-a depărtat Binele de rău, iar cei care

lucrează Binele, cântă acum cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

37

Page 38: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 4Au văzut Puterile Cereşti despărţirea Binelui de rău, care s-a făcut cu zbucium mare şi mulţi s-au

cutremurat zicând: Să stăm bine şi să luăm aminte! - iar alţii s-au înfricoşat zicând: Să stăm cu frică şi să luăm aminte, să nu cădem, fraţilor şi noi! - iar cei devotaţi au început să se roage spunând aşa:

Dumnezeule Cel Slăvit, noi pe Tine Te slăvim şi în faţa Ta ne închinăm;Dumnezeule Cel Smerit, fă-ne să devenim asemenea Ţie;Dumnezeule Cel Bun, revarsă bunătatea Ta peste cei care nu Te părăsesc;Dumnezeule Cel Darnic, trimite daruri şi pentru sufletele noastre;Dumnezeule Cel Atotstăpânitor, ai grijă şi de robii Tăi;Dumnezeule Cel Minunat, nu ne înfricoşa pe noi;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 5S-a coborât Bunul Dumnezeu la stejarul lui Mamvri şi a stat de vorbă cu Avraam şi din dragoste şi respect a

primit ospăţul pământesc, El Foc şi Ziditor fiind. Noi toţi cu dragoste să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Dumnezeu a spus secretul pentru care a venit pe Pământ şi i-a promis lui Avraam că dacă va găsi zece drepţi nimic nu va face celor din Sodoma şi Gomora, însă negăsind, Misiunea Sfântă Şi-a îndeplinit, iar noi cu sfială şi cu credinţă să spunem aşa:

Dumnezeule Cel Preslăvit, ne închinăm Ţie ca Avraam şi Sara;Dumnezeule Cel Binevoitor, binevoieşte şi în sufletele noastre;Dumnezeule Cel Mare, salvează-ne şi pe noi cum l-ai salvat pe Lot;Dumnezeule Cel Drept, nu ne arde pe noi, deşi suntem păcătoşi;Dumnezeule Cel Viu, Veşnic şi Iubitor de oameni, ai milă de cei care se pocăiesc;Dumnezeule Cel Atotputernic, octroteşte-i pe cei care lucrează spre Slava Numelui Tău;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 6Proorocii de demult au simţit Puterea Ta pogorând de Sus, Doamne şi inspiraţi de Duhul Înţelepciunii,

Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Pogorându-Te în chipul sfinţeniei peste prooroci şi peste cei drepţi, i-ai inspirat pe ei să scrie toate cele sfinte, pe care le-au auzit, iar noi, Doamne, Îţi spunem aşa:

Dumnezeule Cel Sfânt, ajută-ne nouă, păcătoşilor;Dumnezeule Cel Preaînalt, auzi rugăciunile noastre;Dumnezeule Cel Veşnic, ai grijă de creştinii de acum şi din viitor;Dumnezeule Cel Milostiv, milostiveşte-Te spre noi;Dumnezeule Cel Atotfăcător, Voia Ta să fie peste noi toţi;Dumnezeule Cel Prealuminat, luminează-i şi pe cei din veac adormiţi;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 7Judecătorii, care judecau în poporul ales, au avut putere şi înţelepciune nebiruită atâta timp cât au ţinut

la Legea Ta Sfântă, iar noi fiind în Legea Harului Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Văzând slăbiciunile oamenilor nu i-ai lăsat pe ei în părăsire, ci le-ai dat îndemn prin cei aleşi, pentru a ieşi din starea de păcat, iar noi Te rugăm aşa:

Dumnezeule Cel Darnic, pogoară şi peste noi Harul Tău Cel Sfânt;Dumnezeule Cel Tare, dă-ne şi nouă din tăria Ta;Dumnezeule Cel Nevăzut, pogoară-Te şi peste noi;Dumnezeule Cel Atotvăzător, Te rugăm, priveşte şi spre necazurile noastre;Dumnezeule Cel Atotştiutor, fă-ne ştiutori de toate cele bune;Dumnezeule Cel Înţelegător, fă-ne să înţelegem Voia Ta;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

38

Page 39: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 8Pogorâtu-S-a Fiul Lui Dumnezeu din înălţimi, pentru a îndrepta zidirea cea căzută în păcate, iar noi cu

smerenie şi cu dragoste slăvindu-L Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

S-a întrupat Domnul Iisus Christos din Sfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Tainică a Sfântului Duh, iar noi creştinii, cu smerenie, cu umilinţă, cu post şi rugăciune multă, închinându-ne, să-L rugăm pe Dumnezeu aşa:

Dumnezeule Cel Preasfânt, pogoară-Te şi peste noi;Dumnezeule Cel Ziditor, îmbracă-ne şi pe noi în Lumină Sfântă;Dumnezeule Cel Nepieritor, nu ne lăsa să pierim sub greutatea păcatelor;Dumnezeule Cel Atotiubitor, învaţă-ne să Te iubim mai presus de orice;Dumnezeule Cel Protector, protejază-ne de cel viclean şi rău;Dumnezeule Cel Îndrumător, îndrumă-ne pe Calea spre Împăraţia Ta;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 9Puterea Ta Dumnezeiască s-a pogorât în chip tainic şi miraculos, iar Domnul Iisus Christos a Înviat a

treia zi după scripturi. Pentru aceasta, mulţumindu-I Lui Dumnezeu, cu evlavie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Puterea Dumnezeiască coborându-se la trei zile după răstignirea Domnului Iisus Christos, L-a înviat pe Fiul Omului ridicându-I trupul din mormânt, iar noi, după cuviinţă, cu credinţă să spunem aşa:

Dumnezeule Care L-ai înviat pe Fiul Tău, înviază-ne şi pe noi în veşnicie;Dumnezeule Care L-ai ridicat pe Fiul Tău din moarte, nu ne lăsa în mormântul păcatelor;Dumnezeule Care ai dat Fiului Tău toată Puterea, dă-ne putere să învingem răul;Dumnezeule Care alungi pe neascultători, alungă-i pe toţi vrăjmaşii noştri;Dumnezeule Care ai întors pe păcătoşi la creştinism, întoarce-i şi pe toţi ai noştri;Dumnezeule Care i-ai înfricoşat pe toţi duşmanii Tăi, îndepărtează-i pe duşmanii noştri;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 10Duhul Sfânt s-a pogorât peste Maica Domnului şi peste Apostoli, la zece zile de la Înălţarea Domnului

Iisus Christos la Ceruri, iar noi, dorind să se pogoare şi peste noi, cu credinţă Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Pogorârea Sfântului Duh s-a făcut cu sunet mare, în chipul limbilor de foc, care nu-i ardeau pe cei peste care se pogorau, ci îi înţelepţeau. Toţi Ucenicii Domnului şi Maica Sfântă prooroceau în Ziua Cincizecimii la Ierusalim.

Dumnezeule Care ai pogorât Duhul Sfânt peste Maica Domnului, pogoară-L şi peste noi;Dumnezeule Care ai pogorât Duhul Sfânt peste Apostoli, pogoară-L acum peste toţi drepţii; Dumnezeule Care ai pogorât Duhul Sfânt peste ucenicii Tăi pogoară-L şi peste ucenicii de acum;Dumnezeule Care ai pogorât Duhul Sfânt peste ucenicii Apostolilor, pogoară-L şi peste copiii noştri;Dumnezeule Care ai pogorât Duhul Sfânt peste aleşii Tăi, pogoară-L şi peste aleşii de acum;Dumnezeule Care ai pogorât Duhul Sfânt peste ucenicii din primul veac, pogoară-L şi în acest veac;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 11Având putere de la Dumnezeu, Sfinţii Apostoli au propăvăduit în toată lumea civilizată de atunci,

întorcându-i pe mulţi de la înşelăciunea lumească, la Adevărul Cel Sfânt. Noi cu credinţă şi cu dragoste, slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Legea Harului a venit prin propăvăduirea cea minunată a Sfinţilor Apostoli care, aveau Puterea cea Sfântă

dată de Sus. Dorind să se coboare Harul Lui Dumnezeu şi peste noi, smerindu-ne să spunem cu credinţă aşa:Dumnezeule Cel Preacurat, curăţeşte-i pe toţi oamenii;Dumnezeule Cel Adevărat, întoarce-i pe toţi la adevăr;Dumnezeule Cel Drept, îndreaptă cărările fiecăruia dintre noi;Dumnezeule Cel Tare, întăreşte în Duh Sfânt şi adevăr, credinţa creştin-ortodoxă;Dumnezeule Cel Bun, nu-i lăsa pe cei răi să strâmbe cărările Tale drepte;Dumnezeule Cel Preacinstit, primeşte cinstirea şi iubirea noastră;

39

Page 40: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!Condac 12

Toţi cei care au primit învaţătura Sfintei Evanghelii s-au pocăit, s-au botezat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh şi mergând pe calea cea dreaptă a sfinţeniei, protejaţi de Dumnezeu au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi, Mucenicii, cuvioşii, cei curaţi cu fecioria şi toţi cei care au lucrat cu dreptate

şi au mers pe calea cea bună, au primit daruri minunate de la Bunul Dumnezeu. Acum, noi să ne rugăm aşa:Dumnezeule Cel Sfânt, întăreşte-i şi sfinţeşte-i pe cei care Te iubesc;Dumnezeule Cel Sfânt, pogoară Har peste cei care fac Voia Ta;Dumnezeule Cel Sfânt, Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale;Dumnezeule Cel Sfânt, întăreşte credinţa ortodoxă în poporul Tău;Dumnezeule Cel Sfânt, ocroteşte şi sfinţeşte România;Dumnezeule Cel Sfânt, pune iubire Sfântă în inimile noastre;Dumnezeule Duhule Sfânt, pogoară Puterea Ta cea Sfântă peste noi, robii Tăi cei păcătoşi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Dumnezeule Cel Preamărit, Slăvit şi închinat, Te rugăm coboară Harul Tău Cel Sfânt şi Puterea Ta peste

noi, ca înţelepţi fiind, să lucrăm cele bune în tot restul vieţii şi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne Dumnezeule Cel Viu, Veşnic, Atotputernic şi Iubitor de oameni, nu ne lăsa pe noi păcătoşii să

cădem în prăpastia păcatelor, ci ne întăreşte şi ne îndreaptă pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei Evanghelii, propăvăduită de Domnul nostru Iisus Christos. Dumnezeule Duhule Sfânt, Te rugăm coboară şi fă-Ţi un cort în inimile noastre şi adu Harul Tău cel Sfânt şi Puterea Ta peste noi, ca înţelepţi fiind, să lucrăm cele bune în tot restul vieţii. Şi aşa fiind noi înarmaţi cu Putere de la Tine, Doamne şi cu minunata învaţătură sfântă, să mergem pe calea cea bună, înfăptuind Voia Ta, întru Slava Numelui Tău Cel Sfânt. Îţi mulţumim Doamne pentru toate darurile Tale văzute şi nevăzute. Domnul Dumnezeu să fie Iubit, Slăvit şi Lăudat în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfântului Duh - pentru lucrare sfântăRugăciunile începătoare

Condac 1Putere Dumnezeiască având şi la lucrare sfântă îndemnându-ne pe

noi şi pe întregul nostru popor, cu smerenie multă şi cu dragoste Te rugăm: Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Icos 1Măreţia Ta Dumnezeiască se vede în Sfânta Împărăţie a Cerurilor,

dar şi în lumea cea văzută, iar noi creştinii cu smerenie şi cu mult respect duhovnicesc Te rugăm, Doamne, aşa:Duhule Sfânt miluieşte-ne pe noi nevrednicii şi păcătoşii;Duhule Sfânt întăreşte-ne pe noi, cei slabi în credinţă;Duhule Sfânt luminează-ne pe noi, cei întunecaţi de păcate;Duhule Sfânt curăţeşte-ne de tot întunericul din noi;

Duhule Sfânt sfinţeşte-ne pe noi şi lucrările noastre fă-le bine plăcute Ţie; Duhule Sfânt binecuvintează-ne pe noi la lucrare sfântă;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 2Luminând în Ceruri cu Lumina Ta Dumnezeiască, toate Personalităţile Cereşti Te numesc Luminătorul

Prealuminat. Într-un glas şi noi Îţi cântăm Doamne, cu dragoste şi cu evlavie creştinească: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2

Calităţile Tale Dumnezeieşti nu putem să le cunoaştem noi, lucrarea mâinilor Tale, Doamne, că suntem mici, neînsemnaţi şi limitaţi, dar cu smerenie Te rugăm aşa:

Duhule Sfânt, dă-ne şi nouă smerită înţelepciune;

40

Page 41: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Duhule Sfânt, dă-ne cunoaştere de Sus, nouă - celor mici şi neştiutori;Duhule Sfânt, inspiră-ne la cele sfinte şi bineplăcute Ţie;Duhule Sfânt, binecuvintează-i pe lucrătorii Tăi de pe Pământ;Duhule Sfânt, dă-ne nouă virtuţi şi calităţi sfinte;Duhule Sfânt, Preamărit eşti în frumoase cuvinte;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 3Cu Iubire Sfântă ne-ai comunicat, nouă românilor, multe şi frumoase învăţături Cereşti şi Dumnezeieşti,

dschizând calea spre cele înalte. Doamne Dumnezeule ştiind că eşti Puterea Cea mai Mare şi mai Sfântă, că eşti Dumnezeu în Sfânta Treime, de O Fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Pe cei care Te iubesc Duhule Sfânt, Tu îi auzi, le vorbeşti, îi inspiri şi îi ajuţi în cele mai grele cazuri

posibile. Te chemăm să vii să-Ţi ridici un cort şi în inimile noastre şi Te rugăm aşa: Duhule Sfânt, fereşte-ne de mândrie şi de lipsa de iubire; Duhule Sfânt, învaţă-ne să fim mai răbdători şi mai înţelepţi; Duhule Sfânt, ajută-ne să trăim în smerenie şi în modestie;

Duhule Sfânt, învaţă-ne să evităm activităţile şi vorbele inutile;Duhule Sfânt, ajută-ne să scăpăm de cel rău şi de acţiunile sale;Duhule Sfânt, învaţă-ne să trăim spre slava şi lauda Lui Dumnezeu;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 4Prin Marea Milă a Milostivirii Tale îi ierţi pe toţi cei care Ţi-au greşit de-a lungul vieţii lor şi-i îndrepţi, cu

îndreptare sfântă, pe calea cea bună, pe cei care renunţă la rele şi cu smerenie cântă spre Slava Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4În calitate de Povăţuitor şi Ocrotitor îi poţi ajuta, prin Puterea Ta Cea Mare sau cu ajutorul Razelor Sfinte,

pe toţi cei care Îţi împlinesc poruncile, iar noi închinându-ne Ţie, Te rugăm, Doamne, cu dragoste aşa:Duhule Sfânt, călăuzeşte-i pe toţi oamenii, să găsească drumul spre Dumnezeu;Duhule Sfânt, călăuzeşte-i pe cei dragi nouă, spre cele bine plăcute Domnului;Duhule Sfânt, călăuzeşte-i pe toţi cei care vor să fie îndrumaţi;Duhule Sfânt, călăuzeşte-i pe cei care au rătăcit drumul credinţei;Duhule Sfânt, călăuzeşte-i pe cei prinşi în mrejele răului;Duhule Sfânt, călăuzeşte-i pe păstorii noştri, ca să ne conducă spre Dumnezeu;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 5În viitorul apropiat toate se vor transforma şi nimic nu va mai rămâne cum a fost! Ştiinţa va evolua la

aceia pe care Dumnezeu îi va ajuta, dar noi să ne pregătim duhovniceşte cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5

Transformările se vor datora Divinităţii, dar să avem încredere că Duhul Sfânt ne va ajuta, dacă noi urmăm învăţăturile sfinte, ne smerim, ne pocăim sincer pentru păcatele noastre, ţinem post pentru curăţire, ne rugăm cu inimă fierbinte şi Îi cerem ajutorul spunând:

Duhule Sfânt ajută tot poporul Tău, întărindu-i credinţa;Duhule Sfânt ajută la răspândirea Împărăţiei Lui Christos pe Pământ;Duhule Sfânt ajută la unirea popoarelor în Christos şi Biserica Sa;Duhule Sfânt ajută la restabilirea familiilor creştine; Duhule Sfânt ajută-i pe medicii viitorului, să lucreze sub îndrumarea Ta;Duhule Sfânt ajută-i şi înspiră-i pe oamenii de ştiinţă ai viitorului;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 6Aleşii viitorului vor face o propăvăduire înaltă: vor vorbi despre Personalităţile Cereşti, despre marile

calităţi Divine, despre sfânta organizare a Împărăţiei Cerurilor, despre Sfintele Oştiri Cereşti care Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

41

Page 42: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 6Călăuzirea sfântă este veşnică, iar iubitorii de Dumnezeu din toată lumea trebuie să se pregătească foarte

bine din punct de vedere spiritual şi întotdeauna, cu smerenie să spună aşa:Duhule Sfânt binecuvintează-i pe propăvăduitorii de cele sfinte;Duhule Sfânt binecuvintează-i pe cei care Te iubesc şi se smeresc;

Duhule Sfânt binecuvintează-i pe cei care cu credinţă se roagă şi postesc;Duhule Sfânt binecuvintează-i pe cei care au evlavie la Tine şi fac Voia Ta;Duhule Sfânt binecuvintează-i pe cei care îşi pun toată nădejdea în Tine;

Duhule Sfânt binecuvintează-i pe cei care împlinesc Cuvântul Divin;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 7Duhule Sfânt, fiind Duhul Dreptăţii Divine, Tu poţi să împarţi dreptatea la multe popoare şi la mulţi

dintre cei care Te caută pe Tine. Noi avem nădejdea că prin Lucrarea Ta sfântă vei ajuta întotdeauna poporul Tău şi cinstindu-Te în inimile noastre, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7 Dreptatea Dumnezeiască nu se potriveşte cu dreptatea omenească, de aceea mulţi oameni nu înţeleg

felul în care lucrează Divinitatea. Din dorinţa de a face bine să-L rugăm pe Sfântul Duh aşa:Duhule Sfânt îndreaptă-i pe toţi păcătoşii, ca să-şi mântuiască sufletele;

Duhule Sfânt îndreaptă-i pe copiii noştri pe calea care duce la Tine;Duhule Sfânt îndreaptă-i pe tinerii prinşi în mrejele şi himerele lumii acesteia;Duhule Sfânt îndreaptă-i pe bătrânii noştri, care au uitat calea spre Dumnezeu;

Duhule Sfânt îndreaptă-i pe toţi cei care rătăcesc pe drumurile vieţii;Duhule Sfânt îndreaptă-i pe toţi cei care cu credinţă Ţi se roagă;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 8Lucrarea Divină din România este susţinută direct de Duhul Sfânt prin cei aleşi. Poporul român va face

Voia Domnului Dumnezeu, cântând cu smerenie şi cu cinstire sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8

Nimeni nu se va putea atinge de România şi nimeni nu va putea interveni, deoarece hotarele ţării vor fi păzite straşnic, de către cei binecuvântaţi de Dumnezeu. Cu credinţă să ne rugăm aşa:

Duhule Sfânt întăreşte-i pe cei aleşi şi binecuvântaţi;Duhule Sfânt întăreşte-i şi adu-i acasă pe românii rătăciţi, în lumea largă;Duhule Sfânt întăreşte-i şi ajută-i pe cei care fac Voia Ta;Duhule Sfânt întăreşte-i şi apără-i pe cei care păzesc hotarele ţării;

Duhule Sfânt întăreşte-i şi ocroteşte-i pe cei care Te iubesc şi se smeresc;Duhule Sfânt întăreşte-i şi îndrumă-i pe cei care fac lucrare sfintă;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 9Cu mintea noastră limitată nu putem înţelege cât de mari sunt calităţile Duhului Sfânt, dar dorindu-ne

virtuţi sfinte, cu evlavie să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Duhul Sfânt face înzestrare deosebită numai la acele persoane care, cu iubire sfântă şi cu smerenie, respectă sfintele porunci cereşti şi le îndeplininesc cu cinstire. Cu credinţă şi cu umilinţă să ne rugăm aşa:

Duhule Sfânt dăruieşte-le putere în credinţă, celor care se roagă mult;Duhule Sfânt dăruieşte-le duhul ascultării sfinte, celor care respectă Dumnezeirea;Duhule Sfânt dăruieşte-le duhul evlaviei, celor care lucrează cele sfinte;Duhule Sfânt dăruieşte-le duhul smereniei, celor care respectă poruncile cereşti;Duhule Sfânt dăruieşte-le duhul iubirii arzătoare, celor care se roagă cu smerenie;Duhule Sfânt dăruieşte-le duhul înţelepciunii, celor care cercetează Cuvântul Lui Dumnezeu;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

42

Page 43: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 10Fiind slăvit în Sfânta Treime, Duhule Sfânt curăţia Ta este mai mare decât a focului. Tu dai Lumină

Sfântă celor care cu dragoste şi cu credinţă cântă din toată inima lor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Cei care vor să se curăţească sufleteşte, trupeşte, mental şi spiritual la toate nivelurile, inclusiv al simţurilor, trebuie să ţină post sever, să se smerească, să se roage mult şi să ducă o luptă imensă în acest sens, cerând ajutor de la Duhul Sfânt. Cu umilinţă şi cu evlavie Te rugăm, Doamne, aşa:

Duhule Sfânt curăţeşte-i de păcate şi mântuieşte-i pe cei din poporul Tău;Duhule Sfânt curăţeşte-i şi luminează-i pe toţi, prin Puterea Ta;Duhule Sfânt curăţeşte-i şi inspiră-i pe cei care trebuie să facă Voia Ta;Duhule Sfânt curăţeşte-i şi întoarce-i pe pe calea dreaptă, pe cei prinşi de cel viclean;Duhule Sfânt curăţeşte-i şi sfinţeşte-i pe toţi creştinii viitorului;Duhule Sfânt curăţeşte-i şi însănătoşeşte-i pe toţi cei suferinzi;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 11Duhule Sfânt întotdeauna îi luminezi cu Lumină Tainică şi Sfântă pe cei aleşi şi binecuvântaţi de Tine.

Dorind să ne luminezi şi pe noi, Îţi mulţumim pentru toate, Te iubim şi Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11

Sfintele Personalităţi Cereşti Te numesc Atotluminătorul Ceresc şi acolo, în Împărăţia Cerurilor, pe toţi îi luminezi, iar noi păcătoşi, mici şi limitaţi cum suntem Îţi spunem, Doamne, aşa:

Duhule Sfânt eşti Lumina tuturor celor din Ceruri;Duhule Sfânt eşti Lumina Sfinţilor Misionari Cereşti;Duhule Sfânt eşti Lumina Sfinţilor Îngeri Păzitori;Duhule Sfânt eşti Lumina celor care îşi pun toată nădejdea în Tine;Duhule Sfânt eşti Lumina aleşilor din toate timpurile;Duhule Sfânt eşti Lumina, Puterea vieţii şi Întărirea credinţei noastre;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 12Duhule Sfânt, Tu eşti Sfinţitorul celor care cu multă dragoste împlinesc Poruncile Tale şi le transformă

în fapte bune peste tot Pământul, în tot timpul vieţii lor, cântând din tot sufletul: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12

Cei care se roagă, postesc, se smeresc făcând pocăinţă toată viaţa lor, împlinind sfintele porunci evanghelice ale Domnului Iisus, pot fi sfinţiţi prin Puterea Duhului Sfânt, iar noi smerindu-ne să spunem aşa:

Duhule Sfânt, Sfinţitorul celor din Ceruri şi de pe Pământ; Duhule Sfânt, Sfinţitorul celor răbdători, care împlinesc Poruncile Tale; Duhule Sfânt, Sfinţitorul celor milostivi, care fac fapte bune toată viaţa lor;

Duhule Sfânt, Sfinţitorul celor evlavioşi, care se roagă, postesc şi se smeresc;Duhule Sfânt, Sfinţitorul celor credincioşi, care se pocăiesc pentru păcatele lor;

Duhule Sfânt, Sfinţitorul celor duioşi, care-L iubesc pe Dumnezeu;Duhule Sfânt înţelepţeşte-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii robii Tăi!

Condac 13 (de 3ori) ( apoi Icos 1 şi Condac 1)Duhule Sfânt, Luminătorul, Sfinţitorul, Mângâietorul şi Curăţitorul nostru, luminează-ne, sfinţeşte-ne,

înţelepţeşte-ne, însănătoşeşte-ne şi ajută-ne pe noi toţi, care cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Duh pentru întărirea în Lucrare SfântăDoamne Dumnezeule Atotputernic şi Prealuminat luminează-ne pe noi, cei care cu dragoste Îţi slujim Ţie

şi ajută-ne ca în toate să facem Voia Ta cea Sfântă. Te rugăm binecuvintează-ne, înţelepţeşte-ne, întăreşte-ne, însănătoşeşte-ne, smereşte-ne şi ne ajută pe toţi, ca să facem pe Pământ lucrare sfântă, bineplăcută Ţie. Întăreşte-ne credinţa, învaţă-ne umilinţa şi smerenia, curăţeşte-ne prin post şi rugăciune, ajută-ne să devenim mai evlavioşi, mai miloşi, mai iubitori de Dumnezeu, de oameni şi de învăţăturile sfinte. Doamne, înţelepţeşte-ne şi luminează-ne ca să devenim bineplăcuţi în faţa Ta. Fie ca Lumina şi Puterea Ta, Doamne Duhule Sfânt, să ne însoţească oriunde şi oricând, acum şi întotdeauna, pentru ca luminaţi şi sfinţiti să ajungem în Sfânta

43

Page 44: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Împărăţie a Cerurilor. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Te iubim, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate darurile şi binecuvântările Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Sfântului Duh - pentru vindecareRugăciunile începătoare

Condac 1Putere Dumnezeiască Nesfârşită fiind, poţi vindeca orice fel de

vieţuitoare şi pe oricare dintre oamenii păcătoşi, care fiind bolnavi sufleteşte şi trupeşte, Ţi se roagă cu credinţă, cu pocăinţă şi cu iubire sfântă: Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Icos 1Dragoste Dumnezeiască având pentru cei iubitori de Dumnezeu,

cât şi pentru cei care se străduiesc să împlinească Poruncile Cereşti, Tu poţi să-i vindeci, ori să-i refaci sufleteşte şi trupeşte pe aceştia, iar noi cu credinţă spunem aşa:

Duhule Sfânt, Te rugăm vindecă-i pe toţi neputincioşii;Duhule Sfânt, vindecă-i pe aleşii Lui Dumnezeu;Duhule Sfânt, vindecă-i pe cei din neamurile noastre;

Duhule Sfânt, vindecă-i pe copiii şi pe părinţii noştri;Duhule Sfânt, vindecă-i pe cei bolnavi şi fără de speranţă;Duhule Sfânt, vindecă-i pe cei săraci şi necăjiţi;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 2Prin măreţia Puterii Dumnezeirii Tale, poţi să ne vindeci de cele mai cumplite boli, dacă ne pocăim, ne

smerim, postim şi Te rugăm cu credinţă şi cu evlavie acest lucru şi Îţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Fiind Cea Mai Mare Forţă din Univers, poţi acţiona cu multe Raze Sfinte, Vindecătoare, Ocrotitoare şi de Înţelepţire, cât şi cu Raze de Creştere a plantelor şi a animalelor, iar noi cu iubire Te rugăm aşa:

Duhule Sfânt, coboară Puterea Ta şi vindecă-ne pe noi;Duhule Sfânt, coboară Sfintele Tale Raze Vindecătoare, asupra noastră;Duhule Sfânt, protejează-ne pe noi toţi, de cel viclean şi de influenţa lui;Duhule Sfânt, luminează-ne, vindecă-ne şi nu ne lăsa în părăsire;Duhule Sfânt, luminează-i pe toţi creştinii, spre a nu mai păcătui;Duhule Sfânt, coboară Energia Ta Sfântă peste noi;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 3Forţa Spirituală a Duhului Sfânt se poate mări asupra unui om, se poate micşora, ori poate dispărea de la

acele persoane care nu vor să facă Voia Lui Dumnezeu. Smeriţi şi cu iubire să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Ocupaţia Duhului Sfânt este extrem de înaltă, fiind şi de comuniune a Sfintelor Puteri Divine. Echilibrul Divin se menţine, dar se şi măreşte datorită acţiunii Duhului Sfânt, cât şi acţiunii Slavei Divine, iar noi mici şi limitaţi fiind, închinându-ne spunem aşa:

Duhule Sfânt Te rugăm, măreşte comuniunea noastră sfântă;Duhule Sfânt ajută poporul român să facă Voia Ta;Duhule Sfânt curăţeşte-i şi luminează-i pe aleşii Tăi;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, neputincioşii;Duhule Sfânt întăreşte-ne, că suntem slabi;Duhule Sfânt fie-Ţi milă de noi, sărmanii;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 4Sub permanenta şi sfânta observaţie a Duhului Sfânt, toţi oamenii aleşi trebuie să facă o Lucrare Sfântă,

permanentă şi dirijată, iar noi, creştinii ortodocşi Îi cântăm întotdeauna Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!44

Page 45: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 4Lucrul Sfânt sub directa îndrumare a Duhului Sfânt, are puterea de a transforma oamenii de la o zi la

alta, făcându-i mai cinstiţi, mai capabili, mai smeriţi, mai iubitori de Dumnezeu; pentru aceasta să spunem aşa:Duhule Sfânt Te rugăm, îndrumă-i spre bine pe toţi aleşii Tăi;Duhule Sfânt, înţelepţeşte-i şi întoarce-i la credinţă pe cei care nu pricep Lucrarea Ta Sfântă;Duhule Sfânt transformă bolnavii în oameni sănătoşi;Duhule Sfânt transformă iubitorii de Dumnezeu în oameni capabili;Duhule Sfânt ajută-ne pe toţi, că suntem în greutăţi;Duhule Sfânt luminează-ne şi îndreaptă cărările noastre srâmbe;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 5Marea Lucrare Dumnezeiască din România este sprijinită de Tine şi de Sfintele Puteri Cereşti, spre a se

împlini Voia Lui Dumnezeu, cât mai repede şi cât mai bine. Pentru aceasta noi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Dumnezeu fiind, ai multe Raze Sfinte Vindecătoare, dar despre acţiunea şi efectul lor noi nu ştim. În Marea Ta bunătate despre anumite Raze Sfinte ai vorbit românilor şi de aceea noi Te rugăm aşa:

Duhule Sfânt întăreşte Marea Lucrare Divină din România;Duhule Sfânt coboară Sfintele Raze Vindecătoare peste cei care fac Voia Ta;Duhule Sfânt coboară Sfintele Raze Vindecătoare şi peste urmaşii noştri;Duhule Sfânt vindecă-i, întăreşte-i şi ajută-i pe cei aleşi;Duhule Sfânt Îţi mulţumim pentru vindecare şi pentru toate darurile Tale sfinte;Duhule Sfânt Îţi mulţumim pentru lumină, pentru poveţe şi pentru călăuzire;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 6Cu ajutorul Sfintelor Tale Raze se poate transforma un sol bolnav într-unul de calitate. Pentru aceasta se

citeşte cu toată smerenia Acatistul Slavei Divine, de mai multe ori, cântând creştineşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Pentru a Te coborî în chip văzut sau nevăzut, trebuie să citim cu toată evlavia, în genunchi, cu candela aprinsă, în faţa icoanei Preasfintei Treimi, Acatistul Sfântului Pogorământ şi să cerem din tot sufletul vindecarea noastră, şi izbăvirea din toate nevoile, spunând creştineşte aşa:

Duhule Sfânt Te rugăm, transformă-ne, ca să avem sufletele bogate în calităţi şi virtuţi;Duhule Sfânt transformă-ne, făcându-ne înţelepţi şi virtuoşi;Duhule Sfânt întăreşte-ne evlavia, credinţa, smerenia, milostivirea şi iubirea sfântă;Duhule Sfânt adu în toate inimile credinţa ortodoxă;Duhule Sfânt îmbogăteşte-ne în calităţi şi în virtuţi creştineşti;Duhule Sfânt luminează-ne, vindecă-ne şi curăţeşte-ne de păcate;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 7Pentru a fi vindecaţi prin Puterea Sfântului Duh, trebuie sa fim iubitori de Dumnezeu şi de aproapele

nostru, să ne rugăm, să ne smerim, să fim milostivi, să postim, să avem respect sfânt pentru Cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi să cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Suntem stăpânii sufletelor noastre şi trebuie să ne instruim şi să ne perfecţionăm duhovniceşte,

respectându-i cu evlavie pe Cei de Sus. Nimeni nu poate introduce calităţi şi virtuţi sfinte cu forţa în noi, dacă nu ne străduim să facem întotdeauna Binele. Ne rugăm fierbinte Ţie, Doamne, şi cu credinţă spunem aşa:

Duhule Sfânt Te rugăm, învaţă-ne respectul sfânt;Duhule Sfânt învaţă-ne să înţelegem adevărul sfânt;Duhule Sfânt nu-i lăsa pe cei întunecaţi să semene mânie, invidie, ură, vrajbă şi minciuni;Duhule Sfânt învaţă-ne şi ajută-ne să înţelegem cunoaşterea cea de Sus;Duhule Sfânt ajută-ne să ne mântuim sufletele;Duhule Sfânt curăţă inimile noastre, vindecă-ne şi sălăşluieşte-Te întru noi;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

45

Page 46: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 8Pentru a avea cu toţii călăuzire sfântă trebuie să postim, să ne rugăm cu toată evlavia, să fim primitori şi

iubitori de cele sfinte şi lăsând deoparte răutatea şi îndărătnicia să cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Toţi aleşii Tăi, Doamne Dumnezeule, care sunt şi vor mai fi în România, cu ajutorul Tău Cel Sfânt vor face ceea ce nu s-a făcut de 2000 de ani încoace. Nimeni nu va putea opri Lucrarea Ta Sfântă, iar noi spunem aşa:

Duhule Sfânt Te rugăm, ajută-ne să ne putem ruga cu foc;Duhule Sfânt ajută-ne să avem răspuns bun la apropiata venire a Domnului Iisus;Duhule Sfânt ajută-ne să facem multe fapte bune;Duhule Sfânt ajută-ne să ne înţelegem creştineşte;Duhule Sfânt ajută-ne pe toţi să ne vindecăm de boli, că suntem în greutăţi;Duhule Sfânt ajută-ne să scăpăm de cei întunecaţi şi de lucrările lor;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 9Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, al Maicii Domnului, al Puterilor Cereşti, al Îngerilor şi al Sfinţilor, toate se

vor transforma, iar noi creştinii ortodocşi, conştienţi de acest fapt, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

În România vor fi 7000 de persoane, care se vor arăta prin Lucrarea şi Puterea Sfântului Duh. Dorind şi noi să fim printre cei aleşi să ne smerim mai mult, să urmăm învăţăturile Evanghelice, să facem în toate Voia Lui Dumnezeu, să ne rugăm mai mult pentru ca toţi oamenii să se mântuiască şi cu credinţă să spunem aşa:

Duhule Sfânt Te rugăm, ajută-i şi înţelepţeşte-i pe toţi aleşii Tăi;Duhule Sfânt întăreşte-i şi luminează-i pe toţi românii;Duhule Sfânt vindecă-i şi înnoieşte-i pe toţi lucrătorii Tăi;Duhule Sfânt învaţă-ne să ne smerim şi să ne pocăim sincer pentru păcatele noastre;Duhule Sfânt Te rugăm să pui iubire sfântă în inimile noastre;Duhule Sfânt Îţi mulţumim că ne dai Haruri şi daruri sfinte;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 10Începutul transformărilor s-a făcut imediat după revoluţie. Ateismul şi comunismul ucigător de suflete

nu mai sunt. Sfintele mănăstiri şi biserici s-au deschis, credinţa ortodoxă poate evolua rapid, iar noi trebuie să ne înţelegem perfect unii cu alţii şi împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Toate se vor transforma, oamenii se vor schimba, oraşele vor creşte şi vor evolua, unele vor renaşte din

propria cenuşă, iar noi cu credinţă şi evlavie, slăvindu-L pe Dumnezeu să spunem aşa:Duhule Sfânt Îţi mulţumim pentru acest nou început;Duhule Sfânt Te rugăm, călăuzeşte poporul Tău prin cei aleşi;Duhule Sfânt Îţi mulţumim pentru avântul credinţei;Duhule Sfânt, fie ca Maica Domnului şi Sfinţii să ne ajute în chip văzut, spre lămurirea multora;Duhule Sfânt, fie ca Îngeii Păzitori să fie văzuţi, spre a se boteza şi cei care nu sunt creştini;Duhule Sfânt vindecă-ne şi întăreşte renaşterea noastră;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 11Prin Puterea Ta Dumnezeiască ai profeţit că vor veni vremuri grele, dar şi bune în acelaşi timp, iar

aceasta cu anevoie se va înţelege de unii oameni. Noi smeriţi şi cu credinţă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Greu le va fi multora dintre oameni să renunţe la păcate, dar bine le va fi când se vor simţi eliberaţi din robia păcatelor şi a patimilor, care deformează sufletul şi îmbolnăvesc trupul şi mintea. Cu dragoste spunem aşa:

Duhule Sfânt Te rugăm, vindecă-ne pe noi din robia păcatelor;Duhule Sfânt scapă-ne de vicii şi de vicioşi;Duhule Sfânt scapă-ne de răii inspiratori şi de lucrările lor;Duhule Sfânt scapă-ne de ispite, de boli şi de rele;Duhule Sfânt eliberează-ne de tot ce nu avem nevoie;

46

Page 47: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Duhule Sfânt eliberează-ne de patimi şi de greutăţi;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 12Dumnezeu fiind, ne-ai comunicat că va veni vremea transformărilor fulgerătoare, iar în România nu vor

mai fi nici secte şi nici sectanţi, doar Credinţa Creştin Ortodoxă. Cu toţii să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Din Dragoste Sfântă ai comunicat românilor despre puterea de vindecare a Razelor Tale Sfinte. Din toată inima ne rugăm Doamne, pentru toţi cei care suferă, că Tu eşti speranţa noastră:

Duhule Sfânt Te rugăm, vindecă-ne de bolile grele şi incurabile;Duhule Sfânt vindecă-ne sufletele şi minţile bolnave;Duhule Sfânt vindecă-ne de bolile capului, ale mâinilor şi ale picioarelor;Duhule Sfânt vindecă-ne de bolile interne şi externe;Duhule Sfânt vindecă-ne de bolile psihice şi de toate bolile pe care oamenii nu le pot vindeca;Duhule Sfânt vindecă solul, apa, aerul, plantele şi animalele bolnave;Duhule Sfânt vindecă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii!

Condac 13 (de 7 ori)Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt, Atotputernic, Atotfăcător, Atotştiutor, Atotvindecător, ajută-ne

întăreşte-ne, vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia (numele) de toate bolile. Scoate-ne din rău şi ne călăuzeşte la bine, ca smeriţi şi cu dragoste să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Duh pentru vindecareDoamne Dumnezeule Cel Mare, Preasfânt şi Atotputernic, Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere,

vindecă-i pe toţi aceşti robi ai Tăi (numele), de toate bolile lor ştiute şi neştiute de ei. Vindecă-i Te rugăm, de reaua lucrare a duhurilor rele, de vrăji, de farmece, de relele descântece făcute de necredincioşi, de fermecători, de vrăjitori, de vrăjitoare şi de toţi cei care lucrează cu răul. Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Ta Cea Mare, să fie vindecate toate bolile noastre şi ale acestora: copiii, fraţii, surorile, părinţii, rudele, prietenii, oamenii cunoscuţi de noi şi mai ales necunoscuţi, bolnavii cu boli grave sau foarte grave, transmisibile sau netransmisibile. Vindecă Doamne, după Marea Milă a Ta, toate bolile celor care Ţi se roagă, dar mai ales ale celor care nu Ţi se roagă, că nu ştiu, nu pot sau nu cred. Vindecarea lor să fie spre Slava Numelui Tău Cel Sfânt, pentru a se putea vedea Puterea Ta Cea Mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi, iar vrăjitorii, descântătorii, fermecătorii, răii să nu aibă parte de lucrarea lor cea rea. Duhule Sfânt, sfarmă, distruge, risipeşte şi spulberă tot răul care vine de la lucrătorii răului, de la toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi care pot acţiona asupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru, în lumină sfântă, vindecătoare. Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi. Smereşte-ne, ocroteşte-ne şi întăreşte-ne cu Puterea Ta nemăsurată, atât pe noi, cât şi pe urmaşii noştri. Ocroteşte România şi românii de peste tot Pământul. Îţi mulţumim pentru toate, Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Sfântului Duh de Viaţă Făcătorul

Rugăciunile începătoare

Condac 1Veniţi toţi credincioşii să Preaslăvim Pogorârea Sfântului Duh, Cel

Care din sânurile Tatălui a coborât asupra Apostolilor, acoperind Pământul de cunoştinţa Lui Dumnezeu şi învrednicind, de Harul Cel Făcător-de-Viaţă şi de Slava Cea de Sus, pe cei care aleargă la El, întru curăţie, Sfinţind şi Îndumnezeind pe cei care strigă: Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Icos 1Îngerii cu feţe luminoase în Ceruri, neîncetat Îl slăvesc pe Duhul Cel

Sfânt, după cuviinţa datorată Luminii Celei Nematerialnice şi Izvorului Vieţii. Dimpreună cu ei Te Preaslăvim şi noi, Duhule Necuprins cu mintea,

47

Page 48: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiţi sub Acoperământul Tău cel fericit:

Vino Lumină adevărată, duhovnicească bucurie! Vino Nor purtător de rouă şi negrăită frumuseţe! Vino şi ne împărtăşeşte de bucuria împărtăşirii Tale! Vino şi veseleşte-ne, cu îmbelşugarea Darurilor Tale! Vino Veşnicule Soare Neapropiat şi întru noi Îţi fă lăcaş! Vino şi primeşte lauda noastră, ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească! Vino şi ne îmbogăţeşte cu Darul Vieţii Celei Adevărate! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 2În chipul limbilor de foc, întru lumină şi suflare făcătoare de bucurie, pogorându-Se Duhul Cel Sfânt

peste Apostoli şi de văpaia Lui fiind cuprinşi, pescarii au chemat întreaga lume la Biserica Lui Christos. Au răbdat cu bucurie necazuri şi nevoi pe Pământ şi pe ape. De morţile cele cumplite nu s-au înspăimântat, în tot Pământul vestindu-se cântarea lor, cea de Dumnezeu insuflată: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Potir datător de ploaie, izvorâtor de foc, ai pogorât asupra Apostolilor. Ţie Îţi aducem cântare, pe Tine

bine Te cuvântăm şi Îţi mulţumim Dumnezeule, Duhule Sfânt: Vino, Cel care sfinţeşti şi păzeşti Biserica! Vino şi dăruieşte un suflet şi o inimă celor care cred întru Tine! Vino şi aprinde evlavia noastră cea rece şi neroditoare! Vino şi risipeşte negura necredinţei şi a răutăţii, care se îndeseşte pe Pământ! Vino şi ne călăuzeşte pe toţi, pe drumul vieţii celei drepte! Vino şi ne povăţuieşte, la tot adevărul! Vino Întelepciune Neajunsă şi cu judecăţile cele ştiute de Tine, mântuieşte-ne! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 3O, Preaadâncă Taină, Dumnezeule! Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul pe

toate le-ai zidit, Tu ai împodobit Cetele Îngerilor de Sus din lăcaşul Luminii Celei Neapropiate. Tu ai chemat la fiinţă, cu strălucirea Slavei, Cetele de Foc ale Luminătorilor Cereşti. Unind trup şi suflet într-o minunată alcătuire, Tu ai zidit neamul omenesc. Pentru aceasta, toată suflarea Te laudă şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Alfa şi Omega, Începutule şi Sfârşitule, Tu, Veşnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra

apelor şi cu înfricoşata Ta îmbrăţişare, ai adus pe toţi şi pe toate la viaţă. Din Suflarea Ta, Cea de Viaţă Făcătoare, a răsărit frumuseţea lumii celei întâi zidite, din genunea cea fără chip, pentru care Îţi strigăm:

Vino la noi, Preaînţeleptule Ziditor al lumii! Vino, Cel care eşti mare în micuţa floare, ca şi în Luminătorii Cerului! Vino, Felurime Negrăită şi Frumuseţe Veşnică! Vino şi luminează întunecatul meu suflet! Vino, Cel care Te dăruieşti nouă prin Sfintele Taine! Vino, căldură bineînmiresmată! Vino şi ne arată pe noi zidire nouă în Christos! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 4O, Duhule Preabun, din care izvorăşte Sfinţenia, Tu ai înveşmântat-O pe Preacurata Fecioară Maria cu

strălucirea orbitoare şi neapropiată a Sfinţeniei Tale, făcând-O Maică a Lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărateasă a Îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu Puterea cea mai presus de lume, Tu i-ai umbrit pe Prooroci şi pe Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer. Tu le-ai arătat frumuseţea cea de Sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care îi aduceau pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoşi, iar ei, cu arzătoare bucurie, Îţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

48

Page 49: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 4Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază şi cu Puterea Lui, se va scula, spre învierea cea de obşte, toată zidirea.

Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăşi de fericire, întru Lumina Dumnezeiască, cu toţi Sfinţii, cu rudele şi apropiaţii noştri.

Vino dar şi ne izbăveşte de a sufletului moarte! Vino şi ne îndestulează cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, înainte de sfârşitul nostru! Vino şi dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat! Vino şi luminoasă fă scularea noastră din somnul morţii! Vino şi ne învredniceşte ca să privim cu bucurie la zorii veşniciei! Vino şi fă-ne fii ai nestricăciunii! Vino şi luminează atunci ca un Soare, trupurile noastre cele fără de moarte! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 5Auzind, Doamne Iisuse, glasul Tău:Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea! - Te rugăm,

astâmpără-ne setea de viaţă duhovnicească şi dă-ne Apa Vieţii. Trimite asupra noastră Raza Harului Duhului Sfânt, Celui care împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toţi cei care cântăm cu umilinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Veşnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al celor drepţi, Curăţitorule al păcătoşilor, slobozeşte-ne de

orice întinare, ca strălucirea Luminii Harului Tău să nu se stingă în noi, cei care Te rugăm aşa: Vino Preabunule şi dă-ne umilinţă şi izvoare de lacrimi! Vino şi ne învaţă să ne închinăm Ţie, în duh şi în adevăr! Vino Preaînaltule Adevăr şi lămureşte îndoielile sărăcăcioasei noastre înţelegeri! Vino Viaţă Veşnică şi ne primeşte din strâmtorarea veacului acesta pământesc! Vino Lumină Veşnică şi se vor risipi toate nălucirile şi spaimele! Vino Putere veşnic nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi, cei osteniţi! Vino Nemărginită Bucurie şi uitate vor fi vremelnicele întristări! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 6Împodobeşte-te cu Cerurile deopotrivă mărită mireasă, strălucitoare Biserică Sobornicească a Lui Christos!

Asupra ta odihneşte Duhul Cel Preasfânt, care tămăduieşte nepuţinţele, împlineşte lipsurile, dăruieşte viaţă celor morţi şi îi aduce la viaţa veşnică pe toţi cei care, după cuviinţă şi cu dreptate, cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6În lume necazuri veţi avea! - a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare şi cine ne va mângâia? Tu,

Duhule Mângâietor, Însuţi dezleagă întristarea noastră! Mijloceşte pentru noi, cei cu suspinuri negrăite şi uşurează inimile celor care Te roagă aşa:

Vino Dulce Răcoare a celor osteniţi şi împovăraţi! Vino Împreună-Grăitorule cu cei întemniţaţi! Vino Adăpostul celor prigoniţi! Vino şi miluieşte pe cei slăbănogiţi de sărăcie şi de foamete! Vino şi tămăduieşte patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre! Vino şi cercetează pe toţi cei care însetează de Lumina Ta! Vino şi alină întristarea noastră, cu nădejdea veşnicei bucurii! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 7Celui care huleşte împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta, nici în veacul acesta, nici în cel viitor! - a

spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, ca nu cumva să fim judecaţi cu cei neascultători şi cu cei care luptă împotriva Lui Dumnezeu. Nu lăsa Duhule Sfânt, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleşug. Întoarce din schisme, eresuri şi necredinţă pe toţi cei rătăciţi, iar pe întâi-născuţii Bisericii Tale învredniceşte-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

49

Page 50: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 7Când s-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima şi neliniştea l-au cuprins, iar întunericul

deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt. Aşa mi s-a întâmplat şi mie, în ziua întristării şi împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la Lumina Ta. Lasă-mă să Te chem necontenit, Ocrotirea sufletului meu, până ce Lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuţinat la suflet:

Vino şi nu mă lepăda pentru cârtirea şi nerăbdarea mea! Vino şi potoleşte cumplita vijelie a tulburării şi a aprinderii! Vino şi odihneşte pe cei necăjiţi de strâmtorările vieţii! Vino şi îmblânzeşte inima în ziua împietririi şi a mâniei! Vino şi surpă urzelile, tulburările şi spaimele duhurilor întunericului! Vino şi dă-ne, cu suflarea Ta, inimă zdrobită! Vino, ca prin răbdare, să mântuim sufletele noastre! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 8Mântuieşte-mă, Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputincioşi, orbi şi goi duhovniceşte! Dăruieşte-ne

aurul Tău cel curăţit în foc, cu veşmânt alb acoperă ruşinea noastră, vindecă ochii noştri cu alifia Ta. Pogoară şi în vasele necurate ale sufletelor noastre Harul Preasfântului Tău Duh, Cel Făcător-de-Viaţă, învrednicindu-ne bucuriei celei de-a doua naşteri, pe toţi cei care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Ca Turnul Babel se prăbuşeşte fericirea pământească! Jalnice sunt toate strădaniile omeneşti! Bine îmi

este mie că m-ai smerit, că în păcate şi căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea şi nimicnicia! Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin Harul Tău, grăind:

Vino dar, Preaînţeleptule Ziditor al vieţii! Vino şi lămureşte-ne Căile Tale cele neînţelese! Vino precum un fulger şi luminează sfârşitul vieţii pământeşti! Vino şi binecuvintează tot începutul bun pe care îl punem! Vino şi fii nouă ajutător la fapte bune! Vino şi luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii! Vino şi dăruieşte tuturor Duh de Pocăinţă, ca să se risipească pedepsele pentru păcate! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 9Atat a iubit Dumnezeu lumea că şi pe Fiul Său cel Unul Născut, Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi

din Maria Fecioara şi Şi-a întins pe Cruce Mâinile Sale de Ziditor al Lumii, L-a trimis de a răscumpărat din păcat şi moarte întreaga lume cu Sângele Său! Pentru aceasta, toată zidirea cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat şi Duhului care sfinţeşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Duhul Cel Făcător-de-Viaţă, Care S-a pogorât asupra Lui Christos, la Iordan, în chip de porumbel, s-a

odihnit şi asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez. S-a întunecat însă lucrarea bunătăţii Sale din pricina negurii greşelilor mele. Pentru aceea, precum drumeţul rătăcit noaptea în pădure aşteaptă zorii, aşa şi eu însetez de Razele Tale, Bunule, ca să nu pier cu totul.

Vino dar, la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoşat! Vino dar şi uşurează cugetul chinuit şi pârjolit fără cruţare! Vino şi înnoieşte întru mine, Chipul Lui Dumnezeu, ce s-a acoperit de neguri! Vino şi risipeşte nălucirile născute din păcat! Vino şi mă învaţă să împărtăşesc durerile străine! Vino şi pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire! Vino şi dăruieşte-mi bucuria mântuirii Tale! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 10Duhul Sfânt îl naşte a doua oară pe om spre viaţa veşnică. Duhul Sfânt îi însufleţeşte pe mucenici,

sfinţeşte preoţii, îi încununează pe cei drepţi, face din pâine şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului. O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii Lui Dumnezeu! Dă-ne cununa Darurilor Tale, dragostea

50

Page 51: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

veşnică şi atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmaşi şi vrea ca toţi să fie mântuiţi, ca lămuriţi fiind prin ea, ca nişte Fii ai Luminii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Cine ne va despărţi de Dragostea Lui Dumnezeu? Scârba? Strâmtorarea? Prigoana? Foamea? Golătatea?

Nevoia? Sabia? Dacă ne vom lipsi de toate cele de pe Pământ, avem moştenire nepieritoare în Ceruri. Dă-ne Doamne să Te iubim cu fapta nemincinoasă, cu nevoinţa întregii vieţi şi cu focul inimii:

Vino dar, Atotputernicule Duh şi ne sporeşte credinţa cea atotbiruitoare! Vino şi ne dă smerenie şi îndrăzneală în rugăciune! Vino şi încălzeşte-ne inimile, ca să nu se răcească din pricina prea multor fărădelegi! Vino şi dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană şi de batjocorire a credinţei! Vino şi ne păzeşte de ispite peste puteri şi de sminteli! Vino şi înviază inimile noastre, prin înrourarea Ta! Vino şi tămăduieşte-ne, sfinţeşte-ne şi ne ridică, Bunule, cu Harul Tău! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 11Acestea zice Domnul: Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul şi fiii şi fiicele voastre vor prooroci,

bătrânii voştri vise vor visa, iar tinerii voştri vor vedea vedenii. Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor aleşi, ai mângâierii Tale, celor care cu umilinţă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Acolo unde ai răsărit, fie şi doar pentru o clipă, în locul cel de Taină al sufletului, strălucind ca un fulger,

neuitată e frumuseţea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare Dumnezeiască şi înfricoşată cuviinţă, făptura cea de tină. Învredniceşte-ne Bunule Mângâietor, încă din viaţa pământească să Te vedem, cu inima curată, noi, cei care Te rugăm:

Vino Fulger dătător de lumina veşniciei! Vino şi Luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată! Vino Vistierul smereniei şi Veselia celor blânzi! Vino Apă Vie şi răcoreşte-ne arşiţa patimilor! Vino, că departe de Tine nu aflăm linişte şi tihnă! Vino, că împreună cu Tine, pretutindenea este Împărăţia Cerurilor! Vino şi întipăreşte-ne în suflet pecetea Darului Tău! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

Condac 12Râu nesecat al Harului, Cel care ierţi păcatele, Duhule Sfânt, primeşte rugăciunea noastră pentru

întreaga lume, pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi şi pentru fiii neascultării. Pe toţi adună-i în Împărăţia Sfintei Treimi, ca să se ruşineze de Tine şi cel din urmă vrăjmaş – moartea, iar lumea, renăscută prin focul curăţitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Văd cu duhul Cetatea Lui Dumnezeu, Ierusalimul Ceresc, ca pe o mireasă împodobită, cu chip de soare,

în sărbătoare. Aud glasurile Îngerilor şi pe Prealuminatul nostru Domn între aleşii Săi, iar durerea, întristarea şi suspinarea fug. Împărate Ceresc, Duhule Sfânt, învredniceşte-ne prin Cununa Darurilor Tale să ne împărtăşim în Domnul de bucuria veşnică, noi, toţi cei care strigăm:

Vino Bunule şi trezeşte în noi setea de viaţă de dincolo de mormânt! Vino şi aprinde în inimile noastre dorirea vieţii veacului celui adevărat! Vino şi ne descoperă bucuria Împărăţiei ce va să fie! Vino şi dă-ne haina strălucitoare, ca zăpada, a curăţiei! Vino şi umple-ne cu Strălucirea Dumnezeirii! Vino şi ia-ne la nunta Mielului! Vino şi ne învredniceşte să împărăţim în Slava Ta cea Veşnică! Vino Mângâietorule, Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi!

51

Page 52: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător-de-Viaţă, încălzeşte, cu suflarea

venirii Tale, neamul omenesc cel îngheţat întru fărădelegi. Grăbeşte pieirea răului, cu nepătrunsele Tale judecăţi şi ne descoperă cum să prăznuim în veşnicie, Adevărul Cel Dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate şi în cele Cereşti şi în cele pământeşti, iar cei izbăviţi de iad, dimpreună să cânte: Aliluia! Aliluia!Aliluia!

Rugăciune Duhule Sfânt, Cel care umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţă tuturor, îndepărtându-Te de oamenii cei întinaţi, cu umilinţă mă rog Ţie: nu Te mânia de necurăţia sufletului meu, ci vino, smereşte-mă şi Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinăciunea păcatului, ca prin ajutorul Tău, să petrec cealaltă vreme a vieţii mele, întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune şi aşa să Te Preamăresc împreună cu Tatăl şi cu Fiul, în vecii vecilor. Doamne Dumnezeule, Duhule Sfânt Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos - de Slavă DumnezeiascăRugăciunile începătoare

Condac 1Sfântul Sfinţilor fiind, după Înălţarea la Ceruri Te-ai aşezat la

dreapta Tatǎlui, fiindu-Ţi dată toată Puterea în Cer şi pe Pământ. Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Mântuitor, Îndelung-Răbdător, Îndurător, Multmilostiv şi Iertător, acum slăvindu-Te, lăudându-Te, mulţumindu-Ţi cu recunoştinţă, ne închinăm Ţie şi cu iubire Îţi cântăm: Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Icos 1Preasfânta Împărăţie a Ta, Doamne Dumnezeule Iisuse Christoase,

este luminată prin Sfânta Lumină a Preasfintei Treimi, prin Lumina Slavei Dumnezeieşti şi a preaminunatelor raze care ies din Sfântul Tron Divin. Limitaţi, mici şi neînsemnaţi fiind, cu dragoste Îţi spunem aşa:Slăvit să fii Dumnezeule, Cel de o Fiinţă cu Tatăl şi cu Sfântul Duh!Slăvit să fii Dumnezeule Mântuitor, Răscumpărătorul păcatelor noastre!

Slăvit să fii Dumnezeule Peasfânt, că Tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa!Slăvit să fii Dumnezeule Preaînţelept, Prealuminat, Învăţătorul sufletelor noastre!Slăvit să fii Dumnezeule Multrăbdător şi Multîndurător, care pentru noi pe toate le-ai îndurat!Slăvit să fii Dumnezeule Multiertător şi Preamilostiv, care ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim cu Tine!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 2Preabinecuvântat fiind pe Sfântul Tron Divin alături de Tatǎl şi de Sfântul Duh, toţi cei din Ceruri şi de

pe Pământ Te slăvesc şi Îţi cântă cu dragoste sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Primind rapoarte de la Sfinţii Arhangheli şi de la toate Sfintele Personalităţi Cereşti, ştii tot ce se petrece în Ceruri şi pe Pământ şi împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, pe toate le coordonezi cu înţelepciune, iar noi plecând genunchiul inimii ne smerim şi spunem aşa:

Slăvit să fii pentru Marea Ta Lucrare Dumnezeiască, de peste tot Pământul!Slăvit să fii pentru Iubirea Ta Sfântă, pentru noi oamenii cei păcătoşi!Slăvit să fii pentru Milostivirea Ta Nesfârşită, pentru toţi păcătoşii şi nevrednicii!Slăvit să fii pentru Învăţătura Ta Cerească, care ne călăuzeşte spre casă, spre Împărăţia Cerurilor!Slăvit să fii pentru Puterea Ta Nemăsurată, cu care pe toate le faci, alături de Tatăl şi de Sfântul Duh!Slăvit să fii pentru Răbdarea Ta Nelimitată faţă de puţina noastră smerenie, pocăinţă şi umilinţă!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 3Stând pe Sfântul Tron Dumnezeiesc îi observi pe toţi din Ceruri, de pe Pământ şi din tot Universul,

precum şi pe cei din iad, care se cutremură când Îţi aud Numele Preasfânt, iar noi auzind acestea, cu inimile încălzite de dragostea Ta, Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

52

Page 53: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 3 Nimeni nu poate sta împotriva Voinţei Tale Supreme, dar fiindu-Ţi milă de cei păcătoşi, nu vrei să-i pierzi, ci mai vârtos Te lupţi cu ei, spre a se întoarce cu toţii la pocăinţă. Slăvindu-Te, cu dragoste spunem aşa:

Slăvit să fii de cei duioşi, care Te iubesc!Slăvit să fii de cei miloşi, care se smeresc!Slăvit să fii de cei înţelepţi, care Te respectă!Slăvit să fii de cei puternici, care Te slujesc!Slăvit să fii de cei păcătoşi, care se pocăiesc!Slăvit să fii de cei evlavioşi, care Ţi se roagă!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 4Toţi cei care sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi toţi cei care ajung acolo, se închină în faţa

Prealuminatului Tron Divin, dar Tu, ca un Fiu al Lui Dumnezeu, îi preamăreşti pe cei care Te preamăresc şi îi iubeşti pe cei care se smeresc, se pocăiesc şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Preamărind eşti Preamărit, iubind cereşte eşti Iubit, binecuvântându-i pe alţii eşti Binecuvântat, Doamne

Dumnezeule Iisuse Christoase, iar noi cinstindu-Te creştineşte, spunem din inimă aşa:Slăvit să fii Dumnezeule, Multrăbdător şi Preamilostiv!Slăvit să fii Dumnezeule, Mântuitor al sufletelor noastre!Slăvit să fii Dumnezeule, Iisuse Christoase, Fiul Tatǎlui Ceresc!Slăvit să fii Dumnezeule, Iisuse Christoase, Fiul Maicii Sfinte!Slăvit să fii Dumnezeule, Lumina Îngerilor şi speranţa oamenilor!Slăvit să fii Dumnezeule, Atotstăpânitor în Cer şi pe Pământ!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 5Toţi iubitorii de Dumnezeu şi de cele sfinte, care caută mântuirea, să se roage neîncetat, să postească, să

se smerească, să facă multe fapte bune şi să cânte din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Toţi cei de pe Pământ, care au auzit Învăţătura Ta, Doamne Iisuse Christoase şi au citit Sfânta Evanghelie, trebuie să ia aminte la cele spuse de Tine şi cu inimă curată să Te Preamărească.

Slăvit să fii de cei care Te urmează şi împlinesc Voia Ta!Slăvit să fii de cei care cunosc şi aplică învăţăturile Evanghelice!Slăvit să fii de cei care se întorc pe calea cea bună şi sfântă a mântuirii!Slăvit să fii de cei care, căzând în păcate, se pocăiesc şi Îţi cer ajutorul!Slăvit să fii de tot poporul Tău şi de românii de peste tot Pământul!Slăvit să fii de toţi creştinii şi Sfinţii de acum şi din viitor!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 6Doamne Iisuse Tu ai spus: Iată că Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacurilor! Aceste rânduri au rămas

scrise în Sfânta Evanghelie, iar noi cu bucurie Îţi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Nu le-a fost dat Sfinţilor Apostoli să trăiască o viaţă continuă, fără a trece la cele veşnice. Toate învăţăturile Tale minunate le-ai spus pentru cei care Te iubesc şi Te vor iubi de-a lungul tuturor veacurilor, dar şi pentru cei care Te caută şi încă nu Te-au găsit, iar noi iubindu-Te în inimile noastre să spunem aşa:

Slăvit să fii de cei care urmează Calea strâmtă a mântuirii!Slăvit să fii de cei care urmează Adevărul Învăţăturilor Tale şi fac numai Bine!Slăvit să fii de cei duioşi, credincioşi, curaţi cu fecioria, că au Viaţa curată!Slăvit să fii de cei smeriţi şi binecredincioşi, că s-au apropiat de Împărăţia Cerurilor!Slăvit să fii de cei evlavioşi, milostivi şi iertători, că se vor mântui!Slăvit să fii în sfintele mănăstiri, biserici şi lăcaşuri sfinte!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 753

Page 54: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Celor aleşi Te-ai arǎtat în vedenie împreună cu Tatǎl Ceresc şi cu Duhul Sfânt, ori însoţit de Preacurata Maică a Ta, iar cei care împlinesc Cuvântul Tău Sfânt cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Te-ai arǎtat Doamne multora, împreună cu Sfinţii Îngeri, Arhangheli, Heruvimi sau Serafimi, dându-le

anumite porunci şi comunicându-le ceea ce trebuiau să ştie. Aplecându-ne genunchiul inimii să spunem aşa:Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt şi Multîndurător!Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt şi Îndelung-Răbdător!Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt şi Multmilostiv!Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt şi Multiertător!Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt, Răscumpărătorul păcatelor noastre!Slăvit să fii Dumnezeule Preasfânt, Mântuitorul sufletelor noastre!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 8Sfintele Începătorii, Domnii, Stăpânii şi Scaune Cereşti, Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, Te laudă

neîncetat împlinind Sfintele Tale Porunci şi cântă cu cinstire mare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil vin în faţa Sfântului Tron Divin, la raport şi îşi acoperă feţele lor cu aripile, iar noi, în rugăciune apropiindu-ne cu sufletul de Tine, spunem aşa:

Slăvit să fii de Sfinţii Heruvimi şi de Sfinţii Serafimi!Slăvit să fii de Sfinţii Arhangheli şi de Sfintele Oştiri Îngereşti!Slăvit să fii de Sfintele Domnii şi de Sfintele Scaune Cereşti!Slăvit să fii de Sfintele Stăpânii şi de Sfintele Începătorii!Slăvit să fii de Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti!Slăvit să fii de Sfintele Maici şi de Toţi Sfinţii!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 9Alături de Domnul Iisus Christos sunt Marile Personalităţi Cereşti, care ne pot sprijini şi pe noi

pământenii. Rugându-ne pentru aceasta, le mulţumim pentru ajutor şi cu multă smerenie şi iubire sfântă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Toate cărţile despre faptele oamenilor, scrise de Sfinţii Îngeri Pǎzitori, de Sfinţii Îngeri Scriitori, de

Sfintele Puteri Cereşti, sunt prezentate Bunului Dumnezeu şi se depun apoi la Sanctuarul Ceresc, pe naţiuni şi pe veacuri. Smerindu-ne în inimile noastre, cu iubire să spunem aşa:

Slăvit să fii de Sfintele Personalităţi Cereşti!Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri Pǎzitori!Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri Scriitori!Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri Înspiratori!Slăvit să fii de Sfinţii Îngeri de Lumină!Slăvit să fii de Sfintele Puteri Cereşti!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 10Fiecare ţară are în Sfânta Împărăţie a Cerurilor un sistem complex de înregistrare a tuturor faptelor care se

petrec pe teritoriul ei, iar noi auzind acestea, cu cinstire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Toate Sfintele Porunci Cereşti comunicate de Dumnezeu spre Pământ sunt preluate de Sfinţii Heruvimi şi transmise fiecare unde trebuie. Noi cei dornici de sfinţenie şi de cele sfinte, cu evlavie să spunem aşa:

Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toţi cei din Cer şi de pe Pământ!Slăvit să fii Doamne Iisuse, de toţi cei care comunică Mesajele Tale Sfinte!Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Sfinţii Heruvimi, cei înţelepţi!Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Sfinţii Serafimi, cei plini de iubire arzătoare!Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Sfintele Puteri care stăpânesc peste toţi Îngerii!

54

Page 55: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slăvit să fii Doamne Iisuse, de Sfinţii de acum şi din viitor!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 11Pământul este greu încercat, deoarece pământenii sunt inspiraţi de forţele binelui, dar sunt ispitiţi şi de

potrivnicii Lui Dumnezeu şi de aceea suportă greu toate neajunsurile vieţii. Noi, aşa mici şi slabi cum suntem, cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Acum, când acţionează multe forţe ale întunericului, care vor să stăpânească Pământul şi viaţa de pe

Pământ, ai dispus Doamne Dumnezeule, ca multe Sfinte Puteri Cereşti şi Îngereşti să lucreze pentru salvarea noastră de la dezastrul care stă să se abată asupra Pământului, din cauza multelor noastre păcate. Pentru aceasta Îţi mulţumim Doamne şi cu speranţă spunem aşa:

Slăvit să fii Iisuse, Dumnezeule Desăvârşit asemenea Tatălui şi Duhului Sfânt!Slăvit să fii Iisuse, Dumnezeule Preasfânt, calea noastră spre Împărăţia Cerurilor!Slăvit să fii Iisuse, de toate Forţele Binelui puse în slujba Pământului şi a vieţii de pe Pământ!Slăvit să fii Iisuse, de toţi cei care se luptă cu cei întunecaţi şi cu forţele întunericului!Slăvit să fii Iisuse, de toate Puterile Cereşti şi Îngereşti, din Sfânta Împărăţie a Cerurilor!Slăvit să fii Iisuse, de toţi pământenii, care doresc să fie Pace, Lumină şi Iubire Sfântă pe Pământ!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 12Conducătorii Cerurilor, împreună cu cei din subordinea lor directă, ascultă Poruncile Tale, Doamne, şi le

împlinesc cu tot devotamentul lor, făcând ascultare sfântă, iar noi cu dragoste cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Toţi cei din Sfântul Sobor al Maicii Domnului, din Sfintele Soboare ale Sfinţilor Apostoli, toţi cei din Ceruri, Te ascultă cu luare-aminte, iar noi, supuşi şi ascultători, cu iubire şi cu evlavie să spunem aşa:

Slăvit să fii Iisuse împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie!Slăvit să fii Iisuse, Cel de O-Fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!Slăvit să fii Iisuse de toată Creaţia ta văzută şi nevăzută!Slăvit să fii Iisuse, Fiul Maicii Sfinte, Care Te iubeşte nespus de mult!Slăvit să fii Iisuse, Dumnezeule Îndelung-Răbdător, Multmilostiv şi Multiubitor!Slăvit să fii Iisuse, Dumnezeule Mântuitor şi Multpătimitor din iubire de oameni!Slăvit să fii în veci Iisuse, Dumnezeul nostru Preasfânt şi Preaplin de Iubire!

Condac 13 (de 7 ori)Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Mântuitor, Preasfânt şi Prealuminat primeşte cuvintele de Slavă,

de Laudă, de mulţumire şi de recunoştinţă, ale tuturor robilor Tăi, care supuşi, cu smerenie şi cu multă iubire pentru Tine, Îţi cântă, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Multiertător, Multîndurător şi Multrăbdător, Iisuse

Christoase, Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe Pământ! Slăvit să fii Doamne Dumnezeule, de toată creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi binecredincioşii creştini din

toată lumea! Slăvit să fii de toţi românii de pretutindeni! Slăvit să fii de tot poporul Tău! Îţi mulţumim Doamne Iisuse Christoase pentru Iubirea Ta Sfântă pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii! Îţi mulţumim Doamne, pentru tot ajutorul Tău sfânt! Îţi mulţumim Doamne, că ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Cu inimile smerite Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfăntul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos - de Slavă a Naşterii Domnului Rugăciunile începătoare

Condac 1 Tu Doamne, ai ales dintre toate neamurile o Preacurată Fecioară şi din Ea S-a născut cu trupul Fiul Tău Iisus, Dumnezeul nostru, pentru care noi,

55

Page 56: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

robii Tăi, Îţi aducem cântare de mulţumire. Tu însă, având nespusă milostivire, izbăveşte-ne din toate necazurile, pe noi, cei care cântăm: Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Icos 1Mulţime de Îngeri s-a adunat la Betleem să vadă Naşterea cea negrăită şi văzând pe Ziditorul lor culcat

în iesle, ca un prunc, s-au mirat, şi cu frică mare s-au închinat Celui Născut şi Celei Care L-a născut, cântând:Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, că ai luat chip de rob!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu că Te-ai născut din Tatăl mai înainte de veci!

Slavă Ţie Iisuse, că pe toate Le-ai făcut împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!Slavă Ţie Iisuse, că ai venit să-i mântuieşti pe cei pierduţi!Slavă Ţie Iisuse, Mântuitorul celor care pier!Slavă Ţie Iisuse, că ai deschis Raiul, închis prin neascultare!Slavă Ţie Iisuse, că ai iubit, în chip negrăit, neamul omenesc!Slavă Ţie Iisuse, că ai făcut pe Fecioara, Care Te-a născut, Prestol de Heruvimi!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 2Văzând Îngerii cei netrupeşti pe Stăpânul lor, luând trup din Preacurata Fecioară, s-au îspăimântat şi au

zis: Preaslăvită şi nepătrunsă este pentru noi această Taină - şi cu frică au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Toată făptura cea înţelegătoare s-a îspăimântat şi mulţumind cântă Taina Naşterii Tale Stăpâne, iar Puterile Cereşti se bucură glăsuind: Slavă întru cei de Sus, Lui Dumnezeu! - şi Pământul cu oamenii se bucură, iar noi cântăm:

Slavă Ţie Iisuse, că eşti slăvit întru cele de Sus, ca Dumnezeu!Slavă Ţie Iisuse, că ai făcut pace pe Pământ!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai împăcat cu Tatăl!Slavă Ţie Iisuse, că Te-ai întrupat, în chip negrăit, din Fecioara!Slavă Ţie Iisuse, că ai strălucit ca o stea!Slavă Ţie Iisuse, că ai învăţat toată făptura să-Ţi slujească Ţie!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai unit pe noi cu Tine!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai mântuit pe noi!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 3Puternic întru tărie, Dumnezeu al Păcii şi Tată al bunătăţilor, ai venit pe Pământ, ca să mântuieşti lumea

care pierea în necazuri. Acum, Tu Te naşti în Betleem din Fecioara, Care S-a arătat Maică şi Mijlocitoare a mântuirii tuturor, celor care slăvesc întruparea Ta cu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3 Având pe Maica Ta Cea Preacurată, rugătoare neîncetată, veselindu-ne cântăm Taina întrupării Tale, Stăpâne şi naşterea din Fecioara, de Dumnezeu aleasă, grăind:

Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care Te-ai întrupat pentru noi!Slavă Ţie Iisuse, că Te-ai născut în chip negrăit din Fecioara!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai arătat nouă adâncul iubirii Tale de oameni!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai iubit pe noi, în chip nespus!Slavă Ţie Iisuse, că ai căutat oaia cea pierdută şi ai dus-o la Tatăl!Slavă Ţie Iisuse, că Te-ai bucurat cu Îngerii de găsirea ei!Slavă Ţie Iisuse, că ai izbăvit lumea din înşelăciune!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai iubit pe noi mai mult decât toată zidirea!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 4Furtună de gânduri îndoite având mai înainte Iosif, acum, înlăuntrul peşterii Dumnezeieşti vede cele

Preaslăvite. Văzând însă, că un OM se naşte din Fecioara, a înţeles, din lucrare, că este Dumnezeu Adevărat şi de aceea s-a închinat, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4

56

Page 57: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Auzind păstorii pe Înger vestind Naşterea Mântuitorului Lumii, au alergat în grabă şi L-au văzut pe Acesta în iesle, ca un miel nevinovat. Atunci, ei au slujit cu bunăcuviinţă Celei Care L-a născut şi în faţa lui Iosif cu frică au stat, povestind cele spuse lor şi închinându-se Pruncului, au zis:

Slavă Ţie Iisuse, Mielul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care ne-ai arătat nouă minuni negrăite!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai învăţat să Te slăvim împreună cu Îngerii!Slavă Ţie Iisuse, că ai făcut bucurie pe Pământ şi în Ceruri!Slavă Ţie Iisuse, că prin Tine se unesc cele cereşti cu cele pământeşti!Slavă Ţie Iisuse, că ai arătat neputincioasă puterea diavolului!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai izbăvit de chinurile aceluia!Slavă Ţie Iisuse, bucuria negrăită a celor care cred în Tine şi Te iubesc!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 5Steaua cea mult strălucitoare vestind Naşterea Lui Christos, a fost văzută de magii cei iubitori de stele şi,

conducându-se de ea, au ajuns la Cel Neajuns şi văzându-L pe Cel Nevăzut, au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Văzând magii în mâinile Fecioarei pe Împăratul împăraţilor, ce stătea ca pe un tron de Serafimi şi socotindu-L a le fi Stăpân, chiar dacă era în chip de rob, s-au grăbit a-I aduce daruri: aur - ca unui Împărat, tămâie - ca unui Dumnezeu, smirnă - ca unui muritor şi închinându-se I-au cântat:

Slavă Ţie Iisuse, că ai răsărit tuturor Lumina!Slavă Ţie Iisuse, că prin Stea, ne-ai chemat să ne închinăm Ţie!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai învăţat să ne închinăm Ţie, Soarele Dreptăţii!Slavă Ţie Iisuse, că ai luminat toate, cu Lumina cunoştinţei!Slavă Ţie Iisuse, că prin Naşterea Ta, ai lepădat închinarea la idoli!Slavă Ţie Iisuse, că ai nimicit stăpânirea vrăjmaşului, până la sfârşit!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai învăţat să ne închinăm Tatălui şi Ţie şi Duhului Sfânt!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai izbăvit de moartea veşnică!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 6Prin Naşterea Ta ai împlinit proorocirile. Tu bogat fiind, pentru noi de bună voie ai sărăcit, pentru ca

oamenii să se îmbogăţească în spirit şi să-Ţi cânte cu credinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Născându-Te din Preacurata Fecioară Maria, neispitită de nuntă şi luminând Tu ca Soarele, ai alungat minciuna întunericului. Demonii s-au cutremurat, nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, iadul, văzând minunea s-a temut, iar noi cu mulţumire Îţi cântăm:

Slavă Ţie Iisuse, Mântuitorul Lumii!Slavă Ţie Iisuse, Sfărâmătorul demonilor!Slavă Ţie Iisuse, că ai înfricoşat cu Naşterea Ta, pe începătorul minciunii!Slavă Ţie Iisuse, că ai zdrobit închinarea la idoli!Slavă Ţie Iisuse, că ai luminat toate, cu Lumina cunoştinţei de Dumnezeu!Slavă Ţie Iisuse, că ai izvorât tuturor Apa Mântuirii!Slavă Ţie Iisuse, că prin Naşterea Ta, pe toate le-ai luminat ca un Soare!Slavă Ţie Iisuse, că ai adus pe Pământ, făgăduinţa vieţii veşnice!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 7Vrând să ne descoperi Taina cea din veac ascunsă, din toată zidirea Ta ai ales slujitori ai Tainei. De la

Îngeri - pe Gavriil, de la oameni - pe Fecioara Maria, de pe Pământ - peştera, unde ai ales să Te naşti, iar noi minunându-ne de înţelepciunea Ta cea negrăită Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Făptură nouă Te-ai arătat, luând trup, Ziditorule al tuturor. Din pântece fără sămânţă ai răsărit şi

păstrându-L nestricat, ne-ai arătat-O pe Mijlocitoarea Mântuirii, iar noi cântăm:Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai dat nouă Mamă, pe Maica Milostivirii, Care Te-a născut!

57

Page 58: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavă Ţie Iisuse, că Maica Ta, după naştere, a rămas Fecioară!Slavă Ţie Iisuse, că născându-Te Tu, l-ai mântuit pe Adam cel căzut!Slavă Ţie Iisuse, că ai potolit lacrimile Evei! Slavă Ţie Iisuse, că ai venit, ca pe toate să le mântuieşti!Slavă Ţie Iisuse, că ai rupt zapisul păcatelor noastre!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai arătat chipul smereniei!Slavă Ţie Iisuse, că prin iubirea Ta, pe noi ne-ai mântuit!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 8Văzând Preaslăvită Naşterea Domnului, să ne înstrăinăm de lumea cea deşartă şi mintea la cele

Dumnezeieşti să o suim, că pentru aceasta S-a arătat Dumnezeu pe Pământ OM Smerit, ca să-i ridice la Ceruri pe cei care-I cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Tot eşti Iubire Pură şi Sfântă, Christoase, Dumnezeul nostru. Coborârea Ta Dumnezeiască o slăvim! Din

Fecioară Curată Te-ai născut pe Pământ, ca să ne ridici la Ceruri pe noi, cei care-Ţi cântăm:Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, că pe Pământ Te-ai născut!Slavă Ţie Iisuse, că în chip negrăit, din Fecioară Te-ai născut!Slavă Ţie Iisuse, că departe fiind, pe noi la Tine ne-ai chemat!Slavă Ţie Iisuse, că eşti a noastră nespusă bucurie!Slavă Ţie Iisuse, că prin Naşterea Ta, Lumina mântuirii ne-ai strălucit!Slavă Ţie Iisuse, că ai pătimit, pentru mântuirea noastră!Slavă Ţie Iisuse, că prin Patimile Tale, focul patimilor noastre l-ai stins!Slavă Ţie Iisuse, că din moarte ne-ai izbăvit!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 9Toată înţelepciunea şi toată mintea îngerească şi omenească, nu poate să înţeleagă Taina Naşterii Tale.

Doamne Dumnezeule şi Stăpâne al nostru, primeşte dragostea şi credinţa noastră şi ne mântuieşte pe noi, care-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Doamne Iisuse Christoase, fiind Dumnezeu Desăvârşit, Te-ai arătat şi OM Desăvârşit şi din Fecioara

neispitită de nuntă, cum Te-ai născut? Noi însă, nepunând la îndoială această Taină, cu o singură credinţă Te slăvim, cântând:

Slavă Ţie Iisuse, Ipostasul întelepciunii Lui Dumnezeu!Slavă Ţie Iisuse, că eşti negrăita Bucurie a tuturor!Slavă Ţie Iisuse, că pe înţelepţi i-ai arătat neînţelepţi!Slavă Ţie Iisuse, că pe cei care Te-au ispitit, i-ai ruşinat!Slavă Ţie Iisuse, că în toate, cu înţelepciune ai lucrat!Slavă Ţie Iisuse, că nouă calea mântuirii ne-ai arătat!Slavă Ţie Iisuse, că eşti o nesfârşită milostivire!Slavă Ţie Iisuse, că eşti noian de bunătăţi şi de iubire de oameni!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 10Vrând să mântuiască lumea, Fiul Lui Dumnezeu se naşte pe Pământ ca Fiu al Fecioarei, dezlegând

legăturile cele multe ale păcatelor noastre. Pe toate cu înţelepciune le împlineşte, ca să mântuiască pe cei care îi cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Irod, împăratul cel fără de lege, vrând să ia viaţa Pruncului Iisus, a secerat cu sabia pruncii cei

nevinovaţi. Lepădându-ne de orice răutate a inimilor noastre, noi să-L Preaslăvim pe Cel care a venit ca să ne mântuiască şi să-I cântăm:

Slavă Ţie Iisuse, că eşti pierzătorul răutăţii!Slavă Ţie Iisuse, că eşti învăţătorul smereniei şi îndreptătorul celor rătăciţi!Slavă Ţie Iisuse, că pe toţi i-ai învăţat smerenia şi blândeţea!

58

Page 59: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai învăţat a Te cunoaşte pe Tine!Slavă Ţie Iisuse, că prin Naşterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei!Slavă Ţie Iisuse, că ai primit daruri de la magi şi de la păstori!Slavă Ţie Iisuse, că şi pe cele necuvântătoare le-ai învăţat să-Ţi slujească Ţie!Slavă Ţie Iisuse, că ai sfinţit toată făptura!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 11Toată cântarea, pe care vrem să o aducem cu vrednicie întrupării Tale, se biruieşte şi mai lesne este să

tăcem, că dacă Ţi-am aduce cântări nenumărate, cât nisipul mării, Împărate Preasfânt, nimic nu facem cu vrednicie. Deci cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Lumină Neînserată strălucind din Fecioara, Te-au văzut pe Tine, cei care şedeau în umbra morţii,

Mântuitorul nostru şi s-au luminat cu focul Dumnezeirii Tale şi Ţie, Dătătorule de Lumină, Ţi-au cântat:Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Lumina cea neapusă!Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai izvorât nouă, râul Harului cel nesecat!Slavă Ţie Iisuse, că ai adăpat, cu îndestulare, pe cei însetaţi de mântuire!Slavă Ţie Iisuse, că celor care Te iubesc, le-ai arătat uşoare, jugul şi sarcina Ta!

Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai uşurat de greutatea păcatelor noastre! Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai izbăvit de munca vrăjmaşului! Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai mângâiat pe noi, prin facerea din nou a lumii! Slavă Ţie Iisuse, că ne-ai împăcat cu Tatăl nostru! Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 12Mântuitorului nostru, Care a venit să dea Har şi să dezlege păcatele tuturor, prin întruparea Sa, ne rugăm

să ne ierte păcatele noastre şi slăvind Naşterea Sa cea nespusă, cântăm neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Cântând întruparea Ta, Te lăudăm, Te binecuvântam şi ne închinăm Ţie, Mântuitorului nostru şi credem că Domn şi Dumnezeu eşti, mântuindu-i pe toţi cei care nădăjduiesc întru Tine şi Naşterea Ta negrăită din Fecioară o Preaslăvesc şi cântă aşa:

Slavă Ţie Iisuse, Cel Care eşti închinat împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!Slavă Ţie Iisuse, că eşti slăvit de mulţimile îngereşti şi de cele pământeşti!Slavă Ţie Iisuse, că prin Tine ni s-a arătat nouă, iubirea cea sfântă!Slavă Ţie Iisuse, Împodobitorul a toată făptura!Slavă Ţie Iisuse, Mântuitorul nostru Cel Preamilostiv!Slavă Ţie Iisuse, că eşti Bisericii, temelie şi întărire!Slavă Ţie Iisuse, podoaba şi mântuirea tuturor credincioşilor!Slavă Ţie Iisuse, Doctorul şi Vindecătorul trupurilor noastre!Slavă Ţie Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, Care Te-ai întrupat pentru noi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Dumnezeule Iisuse, Mântuitorul şi Stăpânul nostru, Te rugăm să primeşti această neînsemnată

rugăciune şi mulţumire a noastră, precum ai primit închinarea şi darurile magilor şi ne păzeşte pe noi, robii Tăi, de tot necazul. Iartă-ne Doamne şi izbăveşte-ne de chinurile cele veşnice pe noi, cei care cu credinţă slăvim Naşterea Ta din Fecioară şi-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Troparul Naşterii DomnuluiNaşterea Ta, Christoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina Cunoştinţei, că întru dânsa, cei care

slujeau stelelor, de la Stea s-au învăţat să se închine Soarelui Dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de Sus. Doamne Dumnezeul nostru, pe Tine Te iubim, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

59

Page 60: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatistul Domnului Iisus Christos de Slavă a Botezului DomnuluiRugăciunile începătoare

Condac 1 Pe Tine, Împăratul Cerului şi al Pământului, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, ca să speli cu ape păcatele oamenilor, Cerurile s-au înfricoşat şi tot Pământul s-a înfiorat, Îngerii s-au mirat şi toată făptura s-a bucurat. Iar noi, nevrednicii, cu mulţumire Îţi cântăm: Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Icos 1Veniţi în grabă astăzi Puteri Cereşti, să vedeţi pe Stăpânul Christos, venit la

apele Iordanului, să cureţe păcatul lui Adam! Cunoscând taina Dumnezeiasca, cu frică slăviţi Botezul Domnului, că Dumnezeu fiind s-a făcut Om fără de păcat şi ca un Miel al Lui Dumnezeu a ridicat păcatele lumii.

Slavă, Ţie Fiul Lui Dumnezeu, că din Cer, de la Tatăl, ai venit în acestă lume! Slavă, Ţie Dumnezeule Cel Preaînalt, care Te-ai coborât luând chip de rob!

Slavă Ţie, Mântuitorul lumii, că ai venit la Ioan ca un om, să te botezi!Slavă Ţie, Lumină Neînserată, care la Iordan, ai vrut să strălucească marea Lumină a Cunoştinţei!Slavă Ţie, că ai luminat Cerurile şi Pământul, cu lumina învăţăturilor Tale!Slavă Ţie, că ai adus oamenii, prin apele botezului, la viaţa veşnică! Slavă, Ţie Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 2 Văzând cu duhul Ioan Botezătorul venirea Ta în lume, Christoase, a venit la Iordan şi luminat a grăit oamenilor: S-a apropiat Izbăvirea noastră! Siliţi-vă să-L întâmpinaţi pe Dânsul şi cu buze neîntinate să-I cântaţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2 Gând ceresc având Înaintemergătorul Domnului, a grăit către oameni: Curăţiţi-vă pentru că vine Christos să izbăvească lumea din stricăciune şi să dezlege blestemul lui Adam cel întâi zidit! Pregătiţi căile Domnului şi drepte faceţi cărările Lui şi cântaţi cu veselie unele ca acestea:

Slavă Ţie, Cuvânt nepătruns, care ai fost prezis de glasul Înaintemergătorului Tău!Slavă Ţie, Foc curăţitor, căci cu lucrarea Ta se stinge toată necurăţia!Slavă Ţie, Izvor binecuvântat, prin care toată firea omenească se sfinţeşte!Slavă Ţie, Făcătorul Cerului şi al Pământului, Care ai binevoit a Te boteza în Iordan!Slavă Ţie, Dumnezeule Preaveşnic, că Arătarea Ta luminează şi înţelepţeşte pruncii!Slavă Ţie, Lumina lumii, că venirea Ta luminează şi înţelepţeşte orbii! Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 3Înţelegând Înaintemergătorul puterea Dumnezeirii Tale Christoase, privindu-Te venind la Iordan, grăia

oamenilor: Acesta este Cel care izbăveşte lumea din stricăciune, ne eliberează din necazuri şi din robi ne face fiii Lui Dumnezeu. Acesta luminează oamenii cu apa Dumnezeiescului Botez. Acesta este Mielul Lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii! Pe Acesta întâmpinându-L să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Dumnezeule Preamilostiv, Iisuse, ai venit la râul Iordanului la păcătoşi şi la vameşi, că nu ai mai răbdat

să vezi neamul omenesc muncit de cel viclean şi ai venit ca să-l întrebi iarăşi pe Adam: Unde esti? Nu te ascunde de mine! Vreau să te văd dacă eşti gol şi dezbracat şi astfel să te învredniceşti să nu te mai ruşinezi! Pentru aceasta slăvindu-Te, Îţi cântăm unele ca acestea:

Slavă Ţie, Păstorul Cel Bun, că ai voit să cauţi oaia cea rătăcită!Slavă Ţie, Iubire Nespusă, că i-ai scos pe oameni din deznădejde!

60

Page 61: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavă Ţie, că întăreşti mâinile slăbănogite ale bolnavilor!Slavă Ţie, că vindeci picioarele slăbănogite ale şchiopilor!Slavă Ţie, că ai venit să cauţi şi să mântuieşti pe cel pierdut!Slavă Ţie, că ai venit să-l chemi pe Adam cel izgonit! Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 4 Doamne Iisuse cu frică Te-a privit Botezătorul când i-ai spus: Întinde mâna ta şi te atinge de capul Meu! - şi săvârşind cele poruncite Înaintemergătorul a zis: De ce ai venit la rob, Doamne, neavând păcate? Cum să botez pe Cel care poartă necazurile lumii? Cum să luminez pe Luminătorul? Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Auzind Domnul Iisus smeritele cuvinte ale Înaintemergătorului şi văzând temerea lui i-a zis: O, bunule

Ioane, dacă vrei să fii smerit în faţa Mea, lasă frica, pentru că trebuie să-Mi slujeşti, ca să se împlinească toată dreptatea, ca prin Mine să se curăţe păcatele oamenilor! Noi înţelegând acest cuvânt al Tău Îţi cântăm:

Slavă Ţie, Christoase, că Adevarul, Mila, Pacea şi Dreptatea s-au întâlnit întru Tine!Slavă Ţie, Mântuitorule Atotmilostiv, că dreptatea Ta din Cer a venit la Iordan! Slavă Ţie, Curăţirea noastră, că apele botezului ne fac mai albi decât zăpada! Slavă Ţie, Părinte al Îndurărilor, Care cu milostivirea Ta nemăsurată ai acoperit păcatele lumii!Slavă Ţie, Cel care Te-ai născut din Fecioară, cercetează-ne pe noi după Mare Mila Ta!Slavă Ţie, Cel care Te-ai arătat la toată lumea, Christoase Dumnezeul nostru, sfinţeşte-ne şi pe noi!Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 5Botezându-Te Tu Doamne, Puterile Îngereşti s-au mirat, râul Iordan şi-a întors apele înapoi, neputând

suferi focul ce mânca apele lui, şi nici să spele pe Cel Curat şi să şteargă pe Cel Fără-de-Păcat. Veseleşte-te, Iordane! Bucuraţi-vă, izvoare, bălţi şi toate adâncurile mării, că s-a sfinţit firea apelor, scăpând de stăpânul întunericului care se ascunsese acolo; şi toată făptura veselindu-se, cântă cu noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Ioan văzându-Te pe Tine, Stăpânul lumii, afundat în ape, ca să curăţeşti păcatele lumii, s-a cutremurat cu

duhul şi a grăit către Tine: Nu îndrăznesc să mă ating de creştetul Tău. Tu Însuţi mă sfinţeşte şi mă luminează, pentru că Tu eşti Viaţa, Lumina şi Pacea lumii! Totuşi după Cuvântul Tău, cu frică şi-a pus dreapta sa pe Dumnezeiescul Tău creştet şi botezându-Te pe Tine, Cel fără de păcat, cu bucurie a spus aşa:

Slavă Ţie, Mielul Lui Dumnezeu, Cel care ai luat asupra Ta păcatele lumii! Slavă Ţie, Mântuitorule Milosiv, care ai binevoit să îneci în apele Iordanului păcatele oamenilor! Slavă Ţie, că ne-ai spălat pe noi de păcate şi ai dezlegat blestemul lui Adam!Slavă Ţie, că prin Botezul Tău în Iordan toată lumea ai luminat!Slavă Ţie, că prin smerenia Ta, ai dărâmat până la capăt stăpânirea vrăjmaşului!Slavă Ţie, că prin Botezul Tău, Împărăţia Lui Dumnezeu în chip vădit ai început să o zideşti pe Pământ!Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 6Înaintemergătorul Ioan propovăduia oamenilor veniţi la dânsul, ca să-Ţi gătească, Ţie calea Doamne. Tu

i-ai spus: Dacă vorbeşti oamenilor, botează-Mă repede, în tăcere. Nu se cuvine ca gura omului să grăiască despre Cel care a venit, Cuvântul Lui Dumnezeu, şi despre taina ce s-a săvârşit, pentru că Îngerii Lui Dumnezeu cu frică I-au stat înainte şi toată făptura s-a cutremurat. Cucernici să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Stăpâne Christoase Dumnezeule, botezându-Te de către Ioan, cu grabă ai ieşit din apă, scoţând împreună

cu Tine lumea. Ai deschis Cerul, pe care de demult, Adam îl închisese pentru toţi, pentru ca oamenii, să redobândească intrarea în locaşurile Raiului şi cu dragoste să-Ţi cânte aşa:

Slavă Ţie, Dătătorule de milostivire, Cel care ai deschis Raiul, cel închis prin neascultare!Slavă Ţie, că atunci ai făgăduit să ne arăţi Îngerii ce urcă şi coboară din Ceruri!Slavă Ţie, că prin deschiderea Cerului tainele negrăite ale Lui Dumnezeu, întregii lumi s-au arătat! Slavă Ţie, Cel care în vremea lui Ilie ai încuiat Cerurile, nu ne încuia nouă uşile milostivirii Tale!Slavă Ţie, că prin Botezul Tău ne-ai arătat adâncul iubirii Tale de oameni!Slavă Ţie, Cel ce ai ridicat până la al treilea Cer pe aleşii Tăi, ridică-ne şi pe noi cei căzuţi în păcat!

61

Page 62: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!Condac 7

Vrând Doamne, Iubitorule de oameni, să mântuieşti lumea care pierea în păcate, ne-ai descoperit marea taină a Sfintei Treimi; şi precum la începutul lumii Duhul Lui Dumnezeu, se purta deasupra apelor, aşa şi la botezul Tău, Duhul Sfânt, s-a pogorât din Ceruri în chip de porumbel şi a stat deasupra Ta, ca peste un nou Adam. Oamenii înnoiţi în baia de apă, fiind îmbrăcaţi cu putere de Sus, pentru înnoirea duhului, cu iubire Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Stăpâne al făpturii la Botezul Tău, precum în timpul lui Noe ai înecat păcatele lumii celei dintâi, aşa şi în

apele Iordanului iaraşi ai înecat păcatele întregii lumi, zidită din nou cu foc, cu Duh şi apă, săvârşind o minunată înnoire şi renaştere. Cu Duh ai zidit din nou sufletul, cu apă ai sfinţit trupul, ai povăţuit omul şi în chip tainic ai zidit împreună cu Duhul, Biserica cea cu mulţi fii.

Slavă Ţie, Ziditorul făpturii, Cel care ai plecat Cerurile şi Te-ai coborât la Iordan!Slavă Ţie, Atotbunule, că Duhul Tău Cel Sfânt ne învaţă dreptatea pe Pământ! Slavă Ţie, că prin apă şi prin Duh, ai înnoit firea noastră cea învechită prin păcat! Slavă Ţie, că prin focul Dumnezeirii în apele Iordanului ne-ai dăruit lumina cunoştinţei!Slavă Ţie, că prin Pogorârea Duhului Tău Cel Sfânt ne-ai făcut părtaşi la firea cea Dumnezeiască!Slavă Ţie, că prin Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii L-ai descoperit oamenilor pe Dumnezeu!Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 8Înfricoşătoare şi minunată este arătarea Sfintei Treimi la Iordan: Fiul Cel Preaiubit botezat de către rob,

Duhul Sfânt pogorându-Se în chip de porumbel şi Dumnezeu Tatăl glăsuind din Cer: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care am binevoit! - împlinindu-se proorocia lui David: Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul Slavei a tunat. Pentru aceasta cu nevrednice buze, din adâncul sufletului Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Doamne Iisuse, cu totul fiind întru cele înalte, nici de cele de jos nu Te-ai despărţit, născut fiind cu

trupul din Curata Fecioară, la Iordan Te-ai arătat întregii lumi, iar pe cei care şedeau în întuneric şi în umbra morţii i-ai luminat cu Lumina Arătării Tale Dumnezeieşti. Pentru aceasta Îţi cântăm Ţie, Dumnezeului nostru:

Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care eşti închinat întru cei de Sus împreună cu Tatăl şi cu Duhul!Slavă Ţie, Cel care şezi de-a dreapta Tatălui şi eşti propovăduit de Glasul din Ceruri!Slavă Ţie, că arătându-Te în apele Iordanului, în Botezul Tău ne-ai descoperit Lumina cea neapusă! Slavă Ţie, că prin Botezul Tău de foc vii să faci un Cer nou şi un Pământ nou!Slavă Ţie, Lumina lumii, Care prin Botezul Tău ai luminat pe cei ce dormeau în umbra morţii!Slavă Ţie, Împărate fără de început, că prin Botezul Tău ai spălat păcatul strămoşesc! Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 9Îngerii s-au mirat că pe Adam cel stricat prin păcat, l-ai înnoit în apele Iordanului, pe cel viclean l-ai

zdrobit cu Botezul Tău şi astfel uşile iadului le-ai deschis ca, de acolo să ne scoţi pe noi şi să începi a zidi Împărăţia Ta, care nu este din lumea aceasta. Proorocul David a zis: Împărăţia Ta este Împărăţie a tuturor veacurilor şi Stăpânirea Ta, în fiecare neam şi neam. Slăvindu-Te Doamne Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Botezătorul Ioan a mărturisit oamenilor că a văzut venirea Duhului Sfânt şi a auzit glasul Părintelui,

mărturisind din Ceruri că Iisus este Fiul Lui Dumnezeu, zicând: Am văzut Duhul pogorându-se din Cer ca un porumbel şi a şezut deasupra Lui. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul Lui Dumnezeu. Iar noi pricepând această mărturie, Te proslăvim Doamne Iisuse Christoase, cântând:

Slavă Ţie, Dumnezeule Preaveşnic, că eşti mărturisit de glasul Înaintemergătorului!Slavă Ţie, Mielule Nevinovat, că prin Arătarea Duhului Sfânt eşti mărturisit din Ceruri! Slavă Ţie, veşnică Milostivire, că prin Botezul Tău ai arătat oamenilor o nouă lume! Slavă Ţie, Împăratul lumii, care ai vestit pe Pământ pace şi mântuire!Slavă Ţie, că prin Duh şi prin foc ai luminat firea noastră cea înnegrită prin păcat!Slavă Ţie, că prin apă şi prin Duh ai curăţit trupul nostru neputincios şi stricat de patimi! Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

62

Page 63: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 10Vrând să mântuieşti firea noastră cea căzută, Christoase Mântuitorule, Te-ai Botezat la Iordan şi ca un

Miel al Lui Dumnezeu ai mers de bună voie la jertfă, să iei păcatele lumii să le răscumperi cu Scump Sângele Tău. Pentru aceasta ai zis: Cu botez Mă voi boteza şi cât Mă chinuiesc până se vor împlini acestea. Noi mulţumindu-Ţi Doamne, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Împărate Preaveşnic, Iisuse Christoase botezându-Te Tu ai dezlegat osânda lui Adam, şi ai dat viaţă nouă

oamenilor. Pentru aceasta ne-ai învrednicit şi pe noi, cei botezaţi în Numele Preasfintei Treimi, să fim mântuiţi şi aşezaţi de-a dreapta Ta.

Slavă Ţie, Arhiereule, că trecând Cerurile prin Botezul Tău, Pământul l-ai luminat! Slavă Ţie, că întemeind Pământul pe ape, cu Harul Duhului l-ai înnoit la Botezul Tău!Slavă Ţie, Izvorul vieţii noastre, că la izvoarele mântuirii ai chemat pe oamenii Tăi însetaţi! Slavă Ţie, că bogat fiind în milostivire, pentru prea multă dragoste Te-ai jertfit pentru noi!Slavă Ţie, că Te-ai Botezat în apele Iordanului, ca să ne curăţeşti pe noi! Slavă Ţie, că Te-ai Botezat ca noi să ne îmbrăcăm în Christos, cu haine curate de lumină!Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 11Cântare de Slava să-Ţi cânte Ţie, Christoase, toată făptura! Împreună cu Dumnezeiescul Grigore, să

cântăm zicând: Este timpul înnoirii, să ne înnoim de Sus, ziua rezidirii, să ne îmbrăcăm în Noul Adam, ziua luminării, să ne luminăm Dumnezeieşte, ca înnoiţi duhovniceşte să cântăm cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Doamne Iisuse Christoase, prin Botezul Tău ai dat oamenilor Lumina cea mare şi nevăzută a Harului şi a

Adevărului, luminând pe tot omul ce vine în lume, şi pe cel care şade în umbra morţii, ca să vadă Lumina Mare şi să meargă după ea. Luminează-ne şi pe noi păcătoşii, ca urcându-ne la înălţime cerească, să-Ţi cântăm aşa:

Slavă Ţie, Luminătorul lumii, că ai venit să ne botezi cu Duhul Sfânt şi cu foc! Slavă Ţie, Mântuitorul celor păcătoşi, Care ne scoţi pe noi din adâncul păcatului!Slavă Ţie, Lumina Cea Pururea Fiitoare, că, în apele Botezului, ai curăţit întinăciunea sufletelor noastre! Slavă Ţie, Strălucirea Slavei Tatălui, că prin Arătarea Ta ai izgonit întunericul! Slavă Ţie, Chipul Cel Prealuminos al Tatălui, miluieşte-ne pe noi! Slavă Ţie, Începătorul vieţii, îndreptează-ne pe noi la viaţa veşnică!Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 12Harul Dumnezeiesc s-a arătat oamenilor la Botezul Tău, Christoase. Ai venit la Iordan ca să curăţeşti

păcatele oamenilor şi ai dăruit Harul Duhului Sfânt, daruri tainice şi Duhul cunoaşterii celor credincioşi, Mântuitorule, ca toţi să-Ţi cânte cu mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Doamne Iisuse Christoase, slăvim toţi Botezul Tău în apele Iordanului. Tu cu adevărat eşti Mielul Lui

Dumnezeu, care ai luat asupra Ta păcatele lumii, ca să le speli şi să le răscumperi cu Preacurat Sângele Tău. Ne rugăm Ţie să cureţi păcatele noastre ca să-Ţi cântăm cu mulţumire şi cu inimă curată unele ca acestea:

Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Care ai strălucit în apele Iordanului lumina spre luminarea întregii lumi! Slavă Ţie, Dumnezeule Veşnic, că ne-ai arătat în Botezul Tău, mare Har şi iubire pentru toţi oamenii! Slavă Ţie, Stăpânul vieţii şi al morţii, că prin Arătarea Ta ne-ai dăruit viaţă nesfârşită! Slavă Ţie, Doamne, că deschizând Cerurile astăzi toată firea noastră începe să se curăţească!Slavă Ţie, Mântuitorul nostru, că ai venit la Iordan să ne mântuieşti după mare Mila Ta!Slavă Ţie, Dumnezeule Atotputernic, aprinde sufletul meu cel rece cu iubirea pentru Tine!Slavă Ţie, Fiul Lui Dumnezeu, Cel ce în Iordan Te-ai botezat şi lumea întreagă ai luminat!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Isuse Christoase, Mielul Lui Dumnezeu, Cel care ai venit la Iordan ca să ridici păcatele întregii

lumi, primeşte această neînsemnată rugăciune pe care Ţi-o aducem din toată inima şi cu Sfântul Tău Botez, luminează-ne pe noi, cei care stăm în întunericul păcatelor, ca să ne mântuim prin Tine de bolile sufleteşti şi trupeşti şi înnoindu-ne viaţa să-Ţi cântăm cu toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

63

Page 64: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

RugăciuneDoamne, Iisuse Christoase, Fiule al Lui Dumnezeu, ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră,

nerăbdând să vezi neamul omenesc muncit de cel viclean. Te rugăm ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli păcatele întregii lumi şi, ca un Miel al Lui Dumnezeu, luându-le asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis Cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine, ca un porumbel. Tu ai luminat şi ai Îndumnezeit firea noastră. Dumnezeiescul Tău Părinte Ţi-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai împlinit Voia Lui şi ca un Om ai primit păcatele oamenilor şi spre junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-L primesc. Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Să se veselească acum Cerul şi Pământul şi toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile şi mările să dănţuiască, că prin Dumnezeiescul Botez, s-a sfinţit firea lor. Să se bucure şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă starea cea dintâi şi toţi să cânte cu bucurie: Osana! Doamne, învredniceşte-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, şi să trăim în veacul de acum în curăţie, în dreptate şi cucernicie, aşteptând arătarea Slavei Tale. Mântuieşte-ne Doamne cu Mare Mila Ta, ca îndreptaţi cu Harul Tău, să fim moştenitori ai vieţii veşnice, în Împărăţia Ta. Învredniceşte-ne să slăvim, împreună cu toţi Sfinţii, Preasfânt Numele Tău, cu Părintele Tău Fără-de-Început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos - de mulţumireRugăciunile începătoare

Condac 1Doamne Iisuse Christoase, oare cum vom putea noi să-Ţi aducem

mulţumire pentru tot ce ai făcut pentru ridicarea neamului omenesc din starea de păcat, scoţându-l de sub legea talionului şi dăruindu-i legea nouă a Harului? Pentru aceasta noi creştinii spunem: Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ.

Icos 1Iubirea Ta de oameni, Doamne Iisuse, a fost mai presus de viaţa Ta, pe

care ai dăruit-o nădăjduind că oamenii vor înţelege măreţul Tău gest. Noi iubindu-Te nespus, cu evlavie spunem aşa:Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că prin Jertfa Ta ne-ai curăţat de păcate!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Ţi-ai dat viaţa pentru binele omenirii!

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru iubirea Ta faţă de oameni!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai primit să suferi numai ca oamenilor să le fie bine!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că nu Te-ai supărat, pe cei care nu au înţeles gestul Tău!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că venirea Ta pe Pământ s-a considerat epopee sfântă!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 2Doamne Iisuse Christoase ai venit pe Pământ pentru a aduce oamenilor pace, iubire, înţelepciune şi pentru

a crea aici un colţ de Rai Dumnezeiesc. Noi cu dragoste şi cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Oamenii cei răi însă, inspiraţi de duhurile rele, nu Te-au înţeles, punându-Te într-o situaţie delicată, pentru a lua o hotărâre de extremă importanţă şi anume: să fie distruşi prin Puterea Dumnezeirii Tale, sau să Te laşi omorât de cei răi, să înviezi a treia zi prin Puterea Dumnezeirii Tale şi astfel credinţa să triumfe printr-o lucrare de proporţii. Închinându-ne cu toţii, să spunem aşa:

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în momentele grele nu ne-ai pedepsit!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în momentele de cumpănă nu ne-ai părăsit!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că eşti Păstorul nostru cel Bun!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru răbdarea avută în momentele grele trăite pe Pământ!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai zădărnicit planurile celui viclean şi rău!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru gestul Tău de a-i elibera pe cei din iad!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

64

Page 65: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 3Naşterea Ta, Doamne Iisuse Christoase, este pentru noi o taină, deoarece Maica Sfântă a rămas Fecioară.

Slăvindu-Te Doamne Dumnezeule, cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Evenimentul venirii Tale pe Pământ, fiind marcat de apariţia stelei de la răsărit, a arǎtat că misiunea Ta este de ordin planetar, iar noi plecând genunchiul inimii noastre, cu evlavie Îţi spunem aşa:

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că multe taine ne-ai dezvăluit!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că pentru a fi înţeles dădeai răspunsuri în pilde! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că pentru vindecările făcute nu voiai plată! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că pentru tot binele adus oamenilor nu cereai răsplată!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că mari semne au marcat venirea Ta pe Pământ!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că mari eforturi ai făcut pentru a fi înţeles acum 2000 de ani!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 4Doamne Iisuse Christoase eşti singura persoană născută pe Pământ, care nu a suferit fenomenul

negativizării. Îţi cunoşteai misiunea încă din fragedă copilărie, auzeai gândurile oamenilor şi Te închideai într-un halou de lumină, pentru a nu le mai auzi. Cu iubire sfântă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Aveai multă evlavie la Tatǎl Ceresc şi Tatǎl Îţi sugera să ai curajul sfânt de a-Ţi duce misiunea la capăt

tocmai în poporul evreu. La maturitate, Doamne Iisuse Christoase, priveai adesea la alte popoare şi ai fi dorit să mergi peste tot. Acum, cu recunoştinţă şi cu iubire noi Îţi spunem din inimă aşa:

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că încă din copilărie Îţi cunoşteai misiunea!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că nu Te-ai mâniat pe oameni, auzind gândurile lor rele! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai arǎtat cum se poate ţine legătura cu Tatǎl Ceresc! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Ţi-ai dus misiunea în poporul evreu, cum a dorit Tatǎl!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai respectat dorinţa Tatǎlui Ceresc, că în Cer erau Avraam, Isac şi Iacob!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai dorit să desfăşori activitate sfântă la toate popoarele!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 5Tatǎl Ceresc Îţi spunea că, dacă îi vei lămuri pe evrei, vei colinda cu Apostolii Tăi toată lumea, dar mai

întâi pe ei trebuie să-i întorci pe calea cea bună, că aleşii lor sunt în Ceruri. Dar n-a fost să fie aşa. Evreii nu Te-au înţeles Doamne Iisuse, nu Te-au acceptat ca Mântuitor al lor şi nici nu Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Evreii doreau supremaţie teritorială şi izbândă în faţa tuturor duşmanilor lor, prin forţa de nedescris a

Dumnezeirii, dar nu în acord spiritual cu Dumnezeu. Ei vedeau în Tine pericolul de a fi destituiţi din funcţiile lor, însă Tu nu Ţi-ai dorit niciodată funcţii pământeşti. Cu evlavie să spunem aşa:

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai înţeles mesajul Tatǎlui Ceresc!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că pentru ducerea lui la bun sfârşit Ţi-ai sacrificat viaţa!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că deşi evreii au făcut o crimă oribilă, Te-ai rugat la Tatǎl să-i ierte!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai arătat evreilor şi lumii întregi că nu ai dorit funcţii pământeşti!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Învierea Ta după trei zile, a dovedit Dumnezeirea Ta!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că prin Învierea Ta, ai dovedit că există viaţa veşnică!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 6Doamne Iisuse Christoase ai dorit ca încă de acum 2000 de ani să coboare Împărăţia Cerurilor pe

Pământ, dar nu a fost să fie aşa şi în ciuda acestui fapt nu ai acceptat venirea Îngerului Morţii ca să-i pedepsească pe cei necredincioşi. Cu inimă mulţumitoare Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Fiind Dumnezeul Iubirii, al Iertării, al Milostivirii şi al Îndurării ai refuzat venirea Îngerului Morţii, ca să

nu zică evreii că i-ai omorât, spre a înfiinţa Împărăţia Ta, drept pentru care smeriţi şi recunoscători spunem aşa:Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai dorit coborârea Împărăţiei Cerurilor pe Pământ!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că din dragoste pentru oameni pe toate le-ai făcut!

65

Page 66: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că nu ai voit ca Îngerul Morţii să-i pedepsească pe necredincioşi! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că nu Ţi-ai impus punctul de vedere cu forţa!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că prin gestul Tău noi am înţeles să fim buni, blânzi şi iubitori de oameni!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Te-ai gândit la binele tuturor pământenilor!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 7Doamne Iisuse Christoase ne-ai promis că vei fi cu noi până la sfârşitul veacurilor şi drept este cum ai

zis. Toţi cei care au înţeles mesajul Tău au simţit ajutorul Tău şi multe daruri au primit. Într-un cuget cu ei să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Oamenii sunt supuşi multor griji şi nevoi, care uneori îi duc în situaţii dificile, dar ştiindu-Te pe Tine,

Doamne Iisuse Christoase, mare iubitor de oameni, Îţi cer ajutorul, iar noi smerindu-ne spunem aşa:Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că eşti cu noi până la sfârşitul veacurilor!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru grija părintească pe care ne-o porţi! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că toţi cei care au înţeles mesajul Tău au primit ajutor! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că cei care au propăvăduit Cuvântul Tău mulţumiri au primit!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că cei care vor propăvădui actualul Cuvânt Divin mulţumire vor primi!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în grija Ta sunt toţi creştinii de pe faţa Pământului!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 8Doamne Iisuse Christoase, în calitate de Mântuitor al nostru, ai pus Sfinţii Îngeri Pǎzitori să păzească

sufletul creştinilor şi sfintele biserici, mănăstiri, schituri şi lăcaşuri de închinare creştină. Cu evlavie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Sfântul Înger Pǎzitor al creştinilor, înregistrează faptele bune în cartea faptelor bune şi este şi un bun

sfătuitor şi collaborator atunci când creştinul intră în comuniune cu acesta. Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru grija purtată tuturor creştinilor!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru darul pe care ni-l dai la Sfântul Botez! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că la fiecare creştin dai câte un Sfânt Înger Pǎzitor! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, pentru consemnarea faptelor bune ale creştinilor!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Sfinţii Îngeri Pǎzitori îi ajută întotdeauna pe creştini!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în viitor Sfinţii Îngeri se vor arăta creştinilor!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 9Doamne Iisuse Christoase, creştinismul nu şi-a păstrat unitatea şi divizându-se prin Schisma de la 1054

mari daune s-au adus dreptei credinţe de pe întregul Pământ. Iubindu-Te mult Doamne, din inimă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Toate acestea au fost văzute în Împărăţia Cerurilor şi mare durere Te-a cuprins Doamne Iisuse, iar Tatǎl

Ceresc, în marea Sa milostivire, nu i-a certat pe cei vinovaţi, drept pentru care spunem aşa: Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai suferit pentru toţi creştinii!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că nu i-ai pedepsit pe cei vinovaţi de dezbinare! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că la reuniunea creştinismului Te-ai gândit! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că acesta este un plan întocmit în Împărăţia Cerurilor!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în cadrul acestui plan, România figurează ca Ţară Aleasă!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că noi creştinii români simţim ajutorul dat în acest sens!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 10Doamne Iisuse Christoase, ca Înaltă Personalitate Cerească, Care ai desfăşurat activitate de mare valoare

misionară pe Pământ, doreşti ca misiunea începută acum 2000 de ani, să se intensifice în primele decenii ale mileniului trei. Noi creştinii din România Îţi vom fi cei mai apropiaţi colaboratori şi de aceea cu multă iubire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

66

Page 67: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 10Perioada schimbărilor a început chiar sub ochii noştri. În poporul român deja se derulează lucrări tainice,

care încet, încet vor fi dezvăluite celor aleşi. După descoperirea acestora va urma o perioadă de instruire fără precedent, permiţându-se trecerea la alt nivel de evoluţie.

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că vrei să aduci Raiul pe Pământ!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ai ales să faci din România o Ţară Sfântă! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în România se primeşte Cuvântul Lui Dumnezeu! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că la noi se scriu cele mai multe cărţi, despre Sfânta Împărăţie a Cerurilor!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în România sunt multe icoane făcătoare de minuni!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că în România se construiesc multe biserici şi mănăstiri! Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 11Doamne Iisuse Christoase ne-ai spus nouă că dacă omul ar respecta Binecuvântările Divine, nu s-ar mai

îmbolnăvi niciodată, dar din cauza faptului că păcătuieşte, cu voie ori fără să-şi dea seama, sufletul suferă din punct de vedere spiritual, încărcându-se cu păcate. Cu glas de bucurie să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Păcatele reprezintă marea povară a omului, iar faptele bune reprezintă redresarea spirituală. Puţini sunt

cei care fac redresări spirituale deosebite. Foarte mulţi trăiesc în păcate şi pentru ca să facă păcate. De la un anumit număr de păcate se îmbolnăveşte şi trupul.

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai învăţat despre valoarea respectării Binecuvântărilor Cereşti!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai învăţat să nu mai păcătuim, ca să rămânem sănătoşi! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai învăţat că păcatele duc întotdeauna la suferinţa sufletului! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai învăţat să facem redresare spirituală ca să se vindece trupul!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai spus că la un anumit număr de păcate se îmbolnăveşte şi trupul!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai lămurit despre legătura dintre păcat şi boală!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 12Doamne Iisuse Christoase ne-ai comunicat că Efectele Vindecătoare Divine se coboară numai la cei care

au un anumit grad de loialitate faţă de Divinitate, dar este foarte greu să obţii acest lucru. Cu credinţă, cu evlavie şi cu iubire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12De asemenea ne-ai spus că Divinitatea îi încearcă pe cei aleşi, uneori cu încercări foarte grele sau extrem

de grele. Cu cât se trece de încercările Divine, cu atât se capătă alt grad de loialitate şi nimic neîncercat nu intră în Împărăţia Cerurilor.

Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că ne-ai vorbit despre Efectele Vindecătoare Divine!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Razele Preasfintei Treimi ne pot vindeca de boli! Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că Efectele şi Razele Vindecătoare se coboară la cei loiali Lui Dumnezeu!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că cei aleşi sunt testaţi cu încercări grele, sau extrem de grele!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că trecând de încercările Divine se capătă alt grad de loialitate!Doamne Iisuse Îţi mulţumim, că nimic neîncercat nu intră în Împărăţia Cerurilor!Doamne Iisuse primeşte mulţumirile creştinilor din toate veacurile şi ale celor care trăiesc acum pe Pământ!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne Iisuse Christoase, Fiul Unic întrupat al Domnului Savaot, Te rugăm din inimă să fii cu noi aşa cum ai zis că vei fi până la sfârşitul veacurilor. Doamne, consideră ortodocşii din România, drept aleşii Tăi devotaţi, în marea luptă sprituală, care se desfăşoară acum pe Pământ. Suntem convinşi că vom ieşi învingători, drept pentru care cu smerită plecăciune Îţi aducem mulţumirile noastre, pentru tot ceea ce ai făcut şi pentru tot ceea ce vei mai face şi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus Christos de mulţumireDoamne Dumnezeule, Iisuse Christoase, Mântuitorule Îţi mulţumim că eşti Dumnezeul nostru

Multrăbdător, Multîndurător, Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire. Îţi mulţumim că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii, prin Patimile Tale, prin Moartea şi Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne-ai

67

Page 68: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

răscumpărat păcatele şi ne-ai dăruit viaţa veşnică. Îţi mulţumim Doamne că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumim Doamne, că ne-ai dat pildă de smerenie, de iubire, de iertare, de rugăciune vie. Îţi mulţumim Doamne pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de milostivire. Îţi mulţumim Doamne că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă curată, cum ne-ai arătat Tu, acum două mii de ani, că ar trebui să fie viaţa omului pe Pământ. Îţi mulţumim că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt alături de Tine, cât şi pe cei care se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă. Îţi mulţumim că eşti tot timpul cu noi. Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt. Te iubim Doamne, Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos al Dragostei Dumnezeieşti

Rugăciunile începătoare

Condac 1Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul

omenesc, când a promis că va trimite un Mântuitor, Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se va sălăşlui în pântecele unei Fecioare, cu nume Împărătesc Maria. Smeriţi să spunem aşa: Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Icos 1 Mântuitorul promis de Dumnezeu Tatăl, a venit în persoana Fiului Cel Minunat şi Binecuvântat, că scris a fost: Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiul! Sfântul Arhanghel Gavriil, aducând vestea a spus numele Fiului Ceresc. Cu Iubire Sfântă, să spunem aşa:

Iisuse, Dragostea Sfântă a Tatălui Ceresc, Cel Minunat;Iisuse, nădejde şi Dragoste pentru neamul omenesc;Iisuse, Mântuitor drag şi prea bine lăudat;Iisuse, Fiu Iubit, Care în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit;

Iisuse, Fiu Ceresc şi Minunat, Care din veac ai fost Binecuvântat;Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, Curat şi Luminat;Iisuse, prin Naşterea Ta, cu Dragoste Sfântă pe Maica Ta ai binecuvântat;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 2

Părinţii Sfintei Fecioare Maria, drepţii Ioachim şi Ana, dorindu-şi din toată inima un copil, plângeau cu dor şi la rugăciune cereau cu lacrimi în ochi, un prunc curat şi binecuvântat, care să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2 Dumnezeu, văzând credinţa drepţilor Ioachim şi Ana, l-a trimis pe Sfântul Arhanghel Gavriil, să le ducă vestea că li se va naşte o fecioară minunată şi binecuvântată, de Dumnezeu aleasă. Noi cu toţii să spunem aşa:

Iisuse, Dragoste Desăvârşită, cu care ai acoperit Cerul şi Pământul;Iisuse, Dragoste Minunată, cu care îi iubeşti pe oameni;Iisuse, Dragostea Sfinţilor Tăi Arhangheli, care Te slujesc minunat;Iisuse, Dragoste de adevăr, de cinste şi de dreptate;Iisuse, Dragoste Sfântă a Maicii Tale Preacurate;Iisuse, Dragoste Cerească, deschisă spre toată creaţia Ta cea vie;Iisuse, Dragoste Tainică pentru toţi cei care Te iubesc pe Tine şi pe Preacurata Maică;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!

68

Page 69: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 3La vârsta de trei ani, Sfânta Fecioară a fost dusă de părinţii Săi la Templul din Ierusalim şi a fost

afierosită Domnului. Cu glas de rugăciune să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Îngerii cu Slavă priveau intrarea Sfintei Fecioare Maria în Sfânta Sfintelor din Templu, iar Sfântul Prooroc Zaharia a primit-O cu cinste şi a binecuvântat-O. Sfinţii Părinţi s-au întors multumiţi acasă, slăvindu-L pe Dumnezeu, Care le-a primit darul, iar noi Doamne, Îţi spunem aşa:

Iisuse, Dragoste Sfântă, Care ai rânduit naşterea Preacuratei Tale Maici;Iisuse, Dragoste Sfântă pentru Maica Ta Cea Minunată;Iisuse, Dragoste Sfântă, prin care a fost binecuvântată intrarea în Templu a Sfintei Fecioare;Iisuse, Dragoste Sfântă şi Binecuvântare Cerească a Celor de Sus;Iisuse, Dragoste Sfântă a marelui Prooroc Moise care Te-a prevestit;Iisuse, Dragoste Sfântă a Împăratului David, care Te-a cântat în Psalmi;Iisuse, Dragoste Sfântă a proorocilor, care au vestit venirea Ta pe Pământ;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 4

Fecioara Sfântă, aleasă de Dumnezeu, a fost hrănită cu mană cerească 12 ani în Templul de la Ierusalim, de Sfântul Arhanghel Gavriil şi de Sfinţii săi Îngeri aducători de daruri care Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4După trecerea timpului, la vârsta de 15 ani, Sfânta Fecioară a fost logodită cu dreptul Iosif protectorul,

care, văzând sfinţenia Ei, a îngenuncheat, iar noi smerindu-ne, să spunem aşa:Iisuse cu Dragoste Sfântă ai pregătit-O pe Sfânta Maică a Ta;Iisuse cu Dragoste Sfântă Te-ai pogorât şi Ţi-ai pregătit Sfânta Întrupare a Ta;Iisuse cu Dragoste Sfântă, plan bun de mântuire ai întocmit;Iisuse cu Dragoste Sfântă, chibzuinţă în mintea multora ai dat;Iisuse cu Dragoste Sfântă l-ai dus pe Sfântul Iosif protectorul, lângă Preacurata Maică;Iisuse cu Dragoste Sfântă şi de nezdruncinat ai întărit legătura dintre ei;Iisuse cu Dragoste Sfântă învaţă-ne să Te iubim în inimile noastre;

Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 5

Dumnezeu a trimis din nou pe Sfântul Arhanghel Gavriil, la Sfânta Fecioară, să-I zică: Bucură-Te Marie! Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău! Smeriţi şi cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Sfânta Fecioară uimită a spus: Cum poate să-Mi fie Mie aceasta, că Eu nu ştiu de bărbat? Iar trimisul

Domnului I-a zis: Duhul Sfânt se va coborî peste Tine, şi-I vei naşte Fiu, şi-I vei pune Numele Iisus! Atunci Sfânta Fecioară a spus cu smerenie: Iată roaba Domnului, fie Mie, după Cuvântul Lui! - iar noi cu glas de bucurie să zicem din inimă aşa:

Iisuse, Iubitorul şi Împlinitorul Tainelor sfinte;Iisuse, Iubitor Sfânt, Care la şcoala cerească ne chemi;Iisuse, Dragoste Sfântă cu care ne chemi la viaţă;Iisuse, Dragoste Sfântă, Adevărată, Nefăţarnică;Iisuse, Dragoste Sfântă şi Cerească aplicată la nivel pământesc;Iisuse, Dragoste Sfântă, aleasă, pentru neamul nostru creştinesc:Iisuse, Dragoste Sfântă pentru Preacurata Maică a Ta.Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!

69

Page 70: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti!

Condac 6După vestea minunată a Întrupării Domnului Iisus, Sfânta Fecioară a plecat la rudenia Sa Elisabeta, care

a primit-O cu dragoste, iar noi cu mulţumire Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Foarte mirată Sfânta Elisabeta a zis: De unde cinstea aceasta să vină Maica Domnului Meu la mine, căci cum Te-am văzut a săltat pruncul în pântecele meu? Înţelegând că Sfântul Ioan Botezătorul a dat cinstire deosebită Domnului Iisus Christos, noi să spunem cu bucurie aşa:

Iisuse, Iubire Sfântă cu care ai fost primit împreună cu Maica Ta, de Sfânta Elisabeta;Iisuse, Dragoste Sfântă cu care Te-a îngrijit Preasfânta Fecioară;Iisuse, Dragostea şi cinstirea deosebită a Maicii Tale;Iisuse, Dragostea, cinstirea şi respectul celor care Te aşteptau;Iisuse, Dragostea şi cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul, care din pântecele maicii sale Te-a salutat;Iisuse, Dragostea, cinstirea şi respectul, celor care Te-au iubit, în toate veacurile;Iisuse, Dragoste Nelimitată în Cer şi pe Pământ;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 7

Dreptul Iosif protectorul, luând la sine pe Sfânta Fecioară şi văzând că are Pruncul în pântece, S-a gândit că a fost furată de nuntă şi că ar trebui să O lase, în părăsire şi să plece fără să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Auzindu-se în Cer gândul dreptului Iosif, Dumnezeu a trimis un Sfânt Înger, să-l sfătuiască, spunându-i

că ceea ce este în pântecele Sfintei Fecioare Maria, de la Duhul Sfânt este. Iisuse, Dragoste Sfântă, Călăuzitorul dragostei din familiile noastre;Iisuse, Dragoste Sfântă, Călăuzitorul dragostei celor care Te iubesc pe Tine acum;Iisuse, Dragoste Sfântă, Fiu Ceresc, şi Minunat, Care din veac ai fost Binecuvântat;Iisuse, Dragoste Sfântă Care ai descoperit Sfântului Iosif protectorul, Taina Întrupării Tale; Iisuse, Dragoste Sfântă Care ne descoperi Tainele necesare nouă, acum şi în viitor;Iisuse, Dragoste Sfântă Care ai protejat-O pe Sfânta Fecioară, protejează-ne şi pe noi;Iisuse, Dragoste Sfântă Care ai protejat neamul creştinesc, protejează-l şi acum;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 8

Naşterea Domnului a fost însoţită de apariţia unei Stele strălucitoare pe Cer, pe care au văzut-o şi au urmat-o cei trei magi, care I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8 Îngerii s-au arătat pe Cer cântând: Slavă întru Cei de Sus Lui Dumnezeu, pe Pământ pace, între

oameni bunăvoire! - iar magi, venind în faţa Domnului Iisus Christos, au îngenuncheat oferind aur, tămâie şi smirnă. Îngenunchind inimile noastre, cu iubire să spunem aşa:

Iisuse, Dragostea celor din Noul Testament;Iisuse, Dragostea celor care Te-au vestit;Iisuse, Dragostea celor care Te-au căutat şi Te-au găsit;Iisuse, Dragostea celor care Ţi s-au închinat;Iisuse, Dragostea celor care Te-au văzut;Iisuse, Dragostea celor care Te-au cunoscut;Iisuse, Dragostea magilor credincioşi şi a păstorilor evlavioşi;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti! Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!

70

Page 71: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 9După ce Te-au văzut, magii s-au întors în ţara lor pe altă cale, fiind îndemnaţi de un Sfânt Înger, trimis

de Dumnezeu, special pentru acest lucru. La opt zile Pruncul Iisus a fost tăiat împrejur, iar noi slăvindu-L pe Dumnezeu, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Irod, şi-a pus în gând să-L omoare pe Pruncul Sfânt, dar un Sfânt Înger Vestitor i-a spus protectorului:

Iosife, ia Fecioara şi Pruncul şi fugi în Egipt, că Împăratul Irod I-a pus gând rău Pruncului! Sculându-se în grabă, Iosif a făcut ce i s-a spus şi s-a văzut clar că planul unui Împărat netrebnic, a fost zădărnicit de un Sfânt Înger, în colaborare cu două persoane omeneşti.

Iisuse, Dragoste Sfântă apărată de Sus şi îmbrăţişată pe Pământ;Iisuse, Dragoste Sfântă şi minunată, călăuzeşte-ne şi pe noi acum;Iisuse, Dragoste Desăvârşită;Iisuse, Dragostea creştinilor;Iisuse, Dragostea care au propăvăduit Cuvântul Tău;Iisuse, Dragostea celor care Te-au apărat;Iisuse, Dragoste Sfântă şi minunată, Care i-ai călăuzit pe cei buni;Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 10

După moartea tiranului prigonitor, Doamne, ai fost chemat din Egipt în pământul lui Israel, ca să se împlinească profeţia care zice: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu! - şi văzând că domneşte Arhelau, v-aţi depărtat de el ducându-vă în Nazaret, iar noi cu iubire sfântă Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10La vârsta de 12 ani, Doamne Iisuse Te-ai dus în Templul din Ierusalim. După ce ai dus jertfa, ai stat de

vorbă cu toţi învăţaţii Templului, cu bătrânii, cu preoţii şi cărturarii, uimindu-i pe toţi cu Înţelepciunea Ta cea Dumnezeiască, iar noi smerindu-ne, spunem aşa:

Iisuse, Fiu Iubit, împlinitor de profeţie;Iisuse, Fiu Iubit, Minunat şi de alţii depărtat;Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, Înţelept, Care i-ai uimit pe cărturari;Iisuse, Fiu Iubit, Înţelept şi Binecuvântat;Iisuse, Fiu Iubit, Cel mai Drept dintre toţi care au trăit vreodată pe Pământ;Iisuse, Fiu Iubit, Smerit, Fiul Dreptăţii Dumnezeieşti şi admiraţiei omeneşti;Iisuse, Fiul Iubirilor Înalte, al Smereniei şi al Adevărului Absolut; Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 11

Vorbitorii din toată lumea nu pot spune cum a fost tinereţea Ta pe Pământ, Doamne Iisuse. Noi ştim că Maica Preacurată cu dragoste Te-a îngrijit şi Te-a urmat, cât ai trăit pe Pământ, iar noi urmând învăţătura Ta, Te slăvim cântându-Ţi Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Împlinind 30 de ani pământeni, ai plecat să împlineşti Sfânta Misiune a Ta. Sfântul Ioan Botezătorul Te-

a botezat în apa Iordanului zicând: Iată Mielul Lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii! Ai postit 40 de zile în deşert şi ai fost ispitit, apoi alungând ispititorul ai ales 12 apostoli, apoi alţi 70 de apostoli.

Iisuse, Iubirea celor care Te cunosc şi Te îndrăgesc;Iisuse, Iubirea fecioarelor curate, care o fericesc pe Preasfânta Maică a Ta;Iisuse, Iubirea celor evlavioşi;Iisuse, Iubirea slujitorilor Tăi;Iisuse, Iubirea preoţilor devotaţi;Iisuse, Iubirea Apostolilor;Iisuse, Iubirea celor cu inimă curată;

71

Page 72: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti! Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 12

După alegerea minunată a Sfinţilor Apostoli, Doamne Iisuse Christoase ai propăvăduit la evrei Sfânta Evanghelie, ai botezat cu botezul pocăinţei, iar noi cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Ai propăvăduit cu dragoste Cuvântul Lui Dumnezeu, i-ai tămăduit pe cei bolnavi, ai înviat morţii, i-ai

îndreptat pe cei gârboviţi, ai izgonit duhurile rele, i-ai întărit pe cei slăbănogiţi, iar pe cei aleşi i-ai învăţat în mod deosebit, mai desluşit, Tainele Împărăţiei Cerurilor.

Iisuse, Dragostea celor smeriţi şi supuşi;Iisuse, Dragostea celor pe care i-ai ales;Iisuse, Dragostea celor care s-au botezat cu botezul pocăinţei;Iisuse, Dragostea celor care au ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu;Iisuse, Dragostea celor care în toate fac Voia Ta;Iisuse, Dragostea celor care Ţi-au cântat Osana;Iisuse, Dragostea celor spre care Te-ai milostivit; Iisuse, Te rugăm umple inimile noastre din preaplinul Iubirii Tale Sfinte şi Dumnezeieşti!Iisuse, fie ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne şi Maica Ta Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte

ale sfinţeniei cereşti!Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

Doamne Iisuse Christoase ai propăvăduit Sfinta Evanghelie şi ai continuat binefacerile Divine, dar oamenii răi, sfătuiţi în ascuns de duhurile rele, Te-au prins, Te-au batjocorit, Te-au bătut, Te-au supus la chinuri grele, Te-au încununat cu spini, apoi Te-au răstignit pe cruce împreună cu făcătorii de rele. Având Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai prăpădit ci Te-ai rugat Tatălui Ceresc: Iartă-le lor aceasta Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce fac! Înţelegând multa Ta Dragoste pentru oameni, noi Îţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune Doamne Iisuse Christoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul român şi de noi păcătoşii şi nevrednicii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, care Te iubeşte nespus de mult. Noi ne rugăm ca Iubirea Dumnezeiască dintre Tine, Doamne Iisuse Christoase şi Sfânta Fecioară Maria, Maica Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti. Doamne întăreşte iubirea sfântă din inimile noastre, din familiile noastre, dintre noi, toţi oamenii de pe Pământ. Nu ne lăsa pe noi în patimi sau pe căile pierzaniei, ci ne îndreaptă pe calea cea bună şi ne ocroteşte spre Slava Numelui Tău Cel Sfânt. Doamne Iisuse Christoase, Mântuitorul nostru, din inimile noastre plecate, cu toată dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta, Îţi mulţumim pentru toate darurile şi milostivirea Ta, Doamne! Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt, Multrăbdător, Multîndurător, Multiertător şi Preaplin de iubire! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos –al puterii şi al milostivirii Dumnezeieşti

Rugăciunile începătoare

Condac 1Doamne Iisuse Christoase, Fiul Unic întrupat al Domnului

Dumnezeu Savaot, Puterea, Iubirea şi Milostivirea Ta sunt atât de mari, încât noi limitaţi fiind, nu le putem cuprinde cu mintea şi înţelegerea noastră. Pentru aceasta, smeriţi, Te rugăm pe Tine: Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Icos 1Fiind Cea-Mai-Mare Personalitate Cerească, Care ai trăit vreodată pe Pământ şi Care ai fost şi la începutul lumii, Te rugăm pe Tine, Doamne Iisuse, să Te milostiveşti spre noi, nevrednicii, ca din inimă să spunem aşa:Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi, păcătoşii şi rătăciţii;

72

Page 73: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi, nevrednicii;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi, robii Tăi;

Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi, creştinii;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi şi de cei aleşi;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei care Te iubesc;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 2Pe Preacurata şi Prealuminata Fecioara Maria, Maica Ta, Care a mijlocit la nunta din Cana Galileii, O

rugăm să mijlocească şi acum la Tine, pentru a ne scăpa de cel viclean, de boli şi de necazuri. Pentru aceasta, recunoscători Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Puterea Dumnezeirii Tale este aşa de mare, că nici Îngerii, nici Heruvimii, nici Serafimii, cei binecuvântaţi

de Tine, nu o pot cuprinde şi de aceea, noi cei mici de pe Pământ, Te rugăm pe Tine aşa:Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei binecuvântaţi de Tine;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei care nu ştiu să se roage;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei care imploră ajutorul Tău;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei singuri, bolnavi şi neputincioşi;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de urmaşii şi de bătrânii noştri;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de toţi cei care cheamă cu speranţă Numele Tău;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 3Sfinţii Arhangheli, cu Oştirile Cereşti sunt binecuvântaţi de Tine, Doamne Iisuse, iar noi aşteptând să

coboare spre noi binecuvântarea şi Harul Tău, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Prin Puterea Dumnezeirii Tale, Doamne Dumnezeule, poţi da mari cutremure, dar le poţi şi opri, poţi da fulgere, trăznete şi furtuni ucigătoare, dar şi pe acelea le poţi opri, poţi da cataclisme devastatoare, dar dacă cei aleşi se roagă şi acelea se opresc, prin Bunăvoinţa Ta Cea Mare, iar noi, cu iubire sfântă, spunem aşa:

Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi, nepricepuţii;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de noi, care nu Te înţelegem întotdeauna;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei care se străduiesc să împlinească Poruncile Tale;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei necăjiţi şi fără de speranţă;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei care vor să Te urmeze, dar rătăcesc drumul;Doamne Iisuse milostiveşte-Te de cei care nu pricep înţelepciunea sfintelor scripturi;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 4Nimeni nu poate cunoaşte sau măsura Forţa Dumnezeirii Tale, fie om sau Putere Cerească, Doamne

Iisuse Christoase, de aceea noi, care Te iubim, cu bucurie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Neascultătorii de Dumnezeu, fie oameni sau duhuri rele, bine ar face să ia aminte la faptele cele preamărite şi preamăreţe ale Dumnezeirii Tale şi smerindu-se să spună aşa:

Doamne Iisuse iartă-i pe toţi, nepricepuţii şi nerecunoscătorii;Doamne Iisuse iartă-i pe toţi păcătoşii şi nevrednicii; Doamne Iisuse iartă-i pe cei din neamurile noastre;Doamne Iisuse iartă-i pe copiii şi pe urmaşii noştri;Doamne Iisuse iartă-i pe bătrânii şi pe părinţii noştri; Doamne Iisuse iartă-i şi luminează-i şi pe cei adormiţi;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 5Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi, împreună cu Sfinţii Îngeri de la Sfântul Tron Divin al Domnului Iisus,

luând aminte la Poruncile Dumnezeieşti şi îndeplinindu-le pe toate, cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

73

Page 74: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 5Prin Marea Milă şi Putere Dumnezeiască, precum şi prin sfânta ascultare faţă de Cei de Sus, cu toţii

putem fi izbăviţi şi rugându-ne pentru mântuire, spunem din inimă aşa:Doamne Iisuse izbăveşte-ne pe noi nevrednicii, de toate relele;Doamne Iisuse izbăveşte-ne de tot răul care ne înconjoară;Doamne Iisuse izbăveşte-ne de toate duhurile rele, care vin pe Pământ şi vor să ne facă rău;Doamne Iisuse izbăveşte-ne de lucrătorii întunericului;Doamne Iisuse izbăveşte-ne de trimişii celui viclean şi rău;Doamne Iisuse izbăveşte-ne de toată lucrarea vrăjmaşilor;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 6Doamne Dumnezeule Prealuminat, stând pe Tronul Dumnezeiesc, străluceşti atât de tare şi dai Lumină

tuturor, iar noi, nevrednicii, cinstindu-Te Îţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Oamenii învăţaţi din poporul nostru, au înfrumuseţat bisericile împodobindu-le cu Sfinţi, au pictat icoane, au făcut troiţe şi sfinte cruci, au scris cărţi sfinte şi de slujbă bisericească şi din toată inima s-au rugat către Tine aşa:

Doamne Iisuse, mântuieşte-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii, robii Tăi;Doamne Iisuse, mântuieşte-i pe străbunii şi pe urmaşii noştri;Doamne Iisuse, mântuieşte-i pe creştinii de acum şi din viitor;Doamne Iisuse, mântuieşte-i pe aleşii Tăi, care în toate fac Voia Ta;Doamne Iisuse, mântuieşte-i pe cei care, deşi sunt necăjiţi, cu iubire cheamă Numele Tău;Doamne Iisuse, mântuieşte-i pe cei care se nevoiesc în post şi rugăciune;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 7Acum nu este vremea liniştirii pe Pământ, dar va veni odată cu venirea Ierusalimului Ceresc, când toţi

vor cânta, cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Ceea ce va veni pe Pământ este greu de imaginat pentru mulţi oameni. Trebuie să ne lăsăm în mâinile Domnului Dumnezeu, să ne rugăm, să ne smerim, să facem Voia Lui Dumnezeu, că Mare este Puterea şi Mila Sa şi să spunem aşa:

Doamne Iisuse linişteşte sufletele noastre agitate, dăruindu-ne Pacea Ta;Doamne Iisuse linişteşte vieţile celor necăjiţi şi îngrijoraţi;Doamne Iisuse linişteşte minţile celor chinuiţi şi bolnavi;Doamne Iisuse linişteşte tot ce tulbură sufletele urmaşilor noştri;Doamne Iisuse linişteşte îngrijorările lumii acesteia deşarte ;Doamne Iisuse linişteşte sufletele tuturor oamenilor vii şi adormiţi;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 8Facerile de bine cine le poate spune, sau cine le poate număra, Doamne Iisuse Christoase? Noi, cei de pe

Pământ, fiind botezaţi în Numele Tău cel Sfânt şi în Numele Tatălui şi al Sfântului Duh, întotdeauna vom cânta cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Pentru cei care Te iubesc şi urmează învaţăturile Tale, Doamne Dumnezeule, ai daruri deosebite, iar noi

aşteptăm cu toţii binefacerile Tale cele sfinte şi cereşti şi Te rugăm aşa:Doamne Iisuse înnobilează-i pe toţi cu cele bune şi de folos sufletelor;Doamne Iisuse înnobilează-i pe toţi cu calităţi şi virtuţi sfinte;Doamne Iisuse înnobilează-i cu virtuţi pe urmaşii noştri, spre a lucra spre Slava Numelui Tău Cel Sfânt;Doamne Iisuse înnobilează-i pe creştinii viitorului, cu darurile Tale cele binecuvântate;Doamne Iisuse înnobilează-i pe cei aleşi, spre a-Ţi sluji cu smerenie şi cu devotament;Doamne Iisuse înnobilează-i cu daruri sfinte, pe toţi cei care Te iubesc din toată inima;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

74

Page 75: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 9Dincolo de lumea văzută a oamenilor sunt Sfintele Personalităţi Cereşti, care cu multă dragoste se roagă

pentru noi şi pentru urmaşii noştri şi cântă cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Sub noi, în infernul cel de nepătruns al întunericului, sunt toţi cei care-L duşmănesc pe Dumnezeu, pe Cei din Ceruri şi pe toţi creştinii. Aleşii Lui Dumnezeu, care fac fapte bune, se roagă aşa:

Doamne Iisuse apără ţara noastră, cea binecuvântată de Tatăl Ceresc;Doamne Iisuse opreşte răul care ameninţă ţara noastră, cea aleasă de Tine;Doamne Iisuse veghează asupra ţării noastre, cea protejată de Sfântul Duh;Doamne Iisuse păzeşte ţara noastră, că este Grădina Maicii Domnului;Doamne Iisuse ocroteşte ţara noastră, cea apărată de Sfintele Puteri Cereşti;Doamne Iisuse ajută ţara noastră, cea ocrotită de toţi Cei din Împărăţia Cerurilor;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 10Nimeni dintre cei care ascultă Poruncile Tale şi fac Voia Ta, nu trebuie să se teamă de Preaminunata

Putere a Ta, ci doar cei care-Ţi sunt potrivnici şi nu cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Cei care au binecuvântare sfântă şi fac Voia Ta, Doamne Dumnezeule, nu trebuie să se teamă de cele care vor fi să vină peste Pământ, pentru păcatele oamenilor, ci trebuie să se roage din toată inima lor aşa:

Doamne Iisuse îmblânzeşte-i pe duşmanii noştri;Doamne Iisuse potoleşte-i pe potrivnicii noştri;Doamne Iisuse alungă-i pe toţi întunecaţii;Doamne Iisuse îndreptează-i pe cei care nu Te ascultă;Doamne Iisuse întoarce-i la bine pe cei care nu fac Voia Ta;Doamne Iisuse îmbunează-i pe cei care Te urăsc;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 11Toţi creştinii pot fi izbăviţi de neînţelegerile dintre ei şi se pot uni sub conducerea Domnului Iisus

Christos, având ajutorul nemijlocit al celor smeriţi, care cu evlavie cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Nimic nu poate sta împotriva Sfintei Puteri Dumnezeieşti a Domnului Iisus, iar noi creştinii care Îl iubim, cu smerită înţelepciune zicem din toată inima aşa:

Doamne Iisuse izbăveşte creştinismul de neînţelegerile interne;Doamne Iisuse alungă duşmănia care îi dezbină pe creştini;Doamne Iisuse păzeşte-ne de tot răul, care vine din neînţelegerile ivite între semenii noştri;Doamne Iisuse ocroteşte-ne de cel viclean şi de duhurile întunericului;Doamne Iisuse ocroteşte-ne de toţi aceia care nu vor unirea creştinismului la nivel mondial;Doamne Iisuse luminează tot potrivnicul nepriceput şi îndoielnic;Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 12Pe Pământ totul se va realiza la un înalt nivel sfânt, după ce se va instaura Ţara Sfântă Ortodoxă

România, şi cu toţii vor cânta cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Instituirea Ţării Sfinte Ortodoxe România se va face în mod fulgerător, atât prin lucrarea Sfintelor Puteri Cereşti, cât şi prin cei aleşi, care vor fi ajutaţi de Marea Putere Dumnezeiască a Domnului Iisus Christos. De aceea cu toţii trebuie să ne rugăm pentru ţara noastră:

Doamne Iisuse instituie Ţara Sfântă Ortodoxă România, prin Marea Putere a Dumnezeirii Tale;Doamne Iisuse instituie Ţara Sfântă Ortodoxă România, cu ajutorul Sfintelor Personalităţi Cereşti;Doamne Iisuse instituie Ţara Sfântă Ortodoxă România, prin Marea Ta Lucrare din România;Doamne Iisuse instituie Ţara Binecuvântată de Tine, cu ajutor Ceresc şi cu Puterea Ta Nelimitată;Doamne Iisuse instituie Ţara Sfântă, care să fie condusă de Tine prin Programul Ceresc, dat celor aleşi;Doamne Iisuse instituie Ţara Sfântă a Cereştii Tale Lucrări, prin Marea Milă a Ta;

75

Page 76: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne Iisuse apără-ne pe noi prin Sfânta Putere a Dumnezeirii Tale!

Condac 13 (de 7 ori)Doamne Iisuse Christoase, noi Te rugăm ca prin Marea Putere a Dumnezeirii Tale, cu Milostivirea Ta

cea multă, cu binecuvântările Tale, să ne ajuţi pe noi şi la lucrarea cea minunată şi sfântă, ca smeriţi şi cu iubire să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne Iisuse Christoase, Fiul Unic-Întrupat al Atotputernicului Dumnezeu Savaot, miluieşte-ne,

apără-ne şi ajută-ne pe noi prin minunata Putere a Dumnezeirii şi Milostivirii Tale. Încă ne rugăm pentru toţi urmaşii noştri, cei binecuvântaţi de Tine, pentru creştinii viitorului şi pentru toţi cei care trebuie să fie alături de Tine, ca izbăvindu-i de tot ceea ce este rău pe Pământ, să-i întorci spre bine pentru a împlini Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm Doamne să trimiţi iubire sfântă şi în inimile celor din familiile noastre, copii, fraţi, surori, prieteni, cunoscuţi, dar şi duşmanilor noştri, pentru ca toţi să se întoarcă la Tine, să trăim într-o Ţară binecuvântată de Tine şi să devenim toţi copiii Tăi. Îţi mulţumim Doamne pentru că ne asculţi rugăciunile, dar şi pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute sau neştiute de noi! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos de binecuvântare DivinăRugăciunile începătoare

Condac 1Binecuvântătorul Cel Mai Mare şi

Biruitorul întunericului, Doamne, ca Cel care ne izbăveşti din toate greutăţile vieţii trecătoare, Te rugăm luminează-ne, apără-ne şi întăreşte-ne pe noi care strigăm: Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Icos 1Dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai zis Doamne Iisuse

Christoase: Să facem om după chipul şi asemănarea noastră! - după care binecuvântându-l, l-aţi aşezat în Grădina Raiului ca să o păzească şi să o lucreze, iar noi cei de acum spunem aşa: Iisuse, Care împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai binecuvântat Grădina Raiului, binecuvintează-ne pe noi; Iisuse, Care ai binecuvântat Pământul, apa, aerul şi focul, binecuvintează-le şi acum; Iisuse, Care ai binecuvântat plantele, animalele şi oamenii, binecuvintează-le şi acum; Iisuse, Care ai binecuvântat pe strămoşii noştri, binecuvintează-i şi pe urmaşii noştri; Iisuse, Care ai binecuvântat prima familie creştină, binecuvintează familiile noastre acum şi în viitor; Iisuse, Care ai binecuvântat totul, binecuvintează-ne pe noi, ca în toate să facem Voia Ta; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 2La despărţirea binelui de rău, Cerurile s-au cutremurat şi toate Puterile Cereşti iubitoare de Dumnezeu

au fost binecuvântate şi într-un glas au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Toate Sfintele Puteri Cereşti: Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Sfinţii Îngeri de la Tronul Divin, Sfintele Domnii, Începătorii, Stăpânii, Scaune Cereşti, Sfinţii Îngeri din toate Oştirile Cereşti, au dat Slavă Lui Dumnezeu, văzându-i căzând pe cei care s-au despărţit de Dumnezeu, iar noi spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul Cerurilor, al Pământului şi al Întregii Creaţii; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Heruvimi, Serafimi şi Îngeri de la Tronul Divin; Iisuse, Binecuvântătorul Sfintelor Scaune Cereşti, Domnii şi Începătorii;

76

Page 77: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Binecuvântătorul Sfintelor Stăpânii şi al Sfinţilor Îngeri; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil; Iisuse, Binecuvântătorul tuturor celor din Sfânta Împărăţie; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 3Primii oameni au fost scoşi afară din Raiul Luminat şi Preacurat fiindcă au greşit înaintea Lui Dumnezeu,

dar au fost îmbrăcaţi în haine din piele, pentru a nu li se vedea goliciunea. Noi văzând grija Bunului Dumnezeu Îi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Binecuvântarea Dumnezeiască a fost ca strămoşii noştri să muncească şi să se hrănească din sudoarea

frunţii, să se înmulţească şi să umple Pământul. Închinându-ne şi smerindu-ne spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul strădaniei cereşti; Iisuse, Binecuvântătorul neamului omenesc şi al lucrului pământesc; Iisuse, Fiu Ceresc Binecuvântat de Tatăl şi de Duhul Sfânt; Iisuse, Binecuvântător Minunat şi Prealuminat; Iisuse, Binecuvântător Preasfânt şi Multiubitor; Iisuse, Binecuvântător, Protector şi Învăţător pentru toţi oamenii; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 4Doamne Iisuse Christoase ai fost speranţa binecuvântată a strămoşilor şi a tuturor celor care Te-au

aşteptat să vii pe Pământ de-a lungul veacurilor, iar noi care auzim Sfânta Învăţătură a Ta, Îţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Cei care Te-au aşteptat de-a lungul veacurilor au fost Drepţii, Proorocii, văzătorii cu duhul, Patriarhii

Vechiului Testament, iubitorii de adevăr şi de sfinţenie, toţi evlavioşii Domnului, cei curaţi cu inima şi cu sufletul. Cu bucurie să spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul Drepţilor şi al Proorocilor; Iisuse, Binecuvântătorul regilor credincioşi şi al împăraţilor evlavioşi; Iisuse, Binecuvântătorul văzătorilor cu duhul; Iisuse, Binecuvântătorul tinerilor smeriţi; Iisuse, Binecuvântătorul iubitorilor de Dumnezeu şi al împlinitorilor celor sfinte; Iisuse, Binecuvântătorul nostru, al tuturor; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 5Timpul a trecut şi împlinirea vremii s-a făcut pentru Sfânta Întrupare a Ta. Doamne Iisuse Christoase.

Preacurata Fecioară Maria a fost binecuvântată şi vestită de Sfântul Arhanghel Gavriil şi Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Ei, Tu Te-ai întrupat, iar noi slăvindu-Te Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Steaua Naşterii Domnului a fost văzută de magii Melchior, Baltazar şi Gaşpar, care au mers după ea ca

să se închine Împăratului împăraţilor, iar păstorii au văzut Îngerii cântând: Slavă întru cei de Sus Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! Smerindu-ne să spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul stelei călăuzitoare; Iisuse, Binecuvântătorul magilor Melchior, Baltazar şi Gaşpar; Iisuse, Binecuvântătorul Îngerilor Vestitori; Iisuse, Binecuvântătorul păstorilor evlavioşi; Iisuse, Binecuvântătorul darurilor aduse de magi; Iisuse, Binecuvântătorul tuturor celor care Te iubesc; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 6Împăratul Irod nu a văzut steaua călăuzitoare a Naşterii Domnului, nici pe Pruncul Iisus, iar magii şi

păstorii văzând minunea, I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

77

Page 78: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 6La opt zile de la Naşterea Sa, Pruncul Iisus a fost dus de Sfânta Fecioară Maria să fie tăiat împrejur, iar

Dreptul Simeon şi Proorociţa Ana luându-L în braţe şi binecuvântându-L au spus că S-a născut pentru ridicarea şi căderea multora din Israel şi au dat Slavă Lui Dumnezeu, iar noi închinându-ne să spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul Preacuratei Tale Maici, binecuvintează mamele şi pruncii lor; Iisuse, Binecuvântătorul Dreptului Simeon, binecuvintează-i pe bătrânii noştri; Iisuse, Binecuvântătorul Proorociţei Ana, binecuvintează-i şi pe proorocii de astăzi; Iisuse, Binecuvântătorul celor drepţi, binecuvintează-ne şi îndreaptă-ne pe noi; Iisuse, Binecuvântătorul celor curaţi, binecuvintează-ne şi curăţeşte-ne şi pe noi; Iisuse, Binecuvântătorul celor înţelepţi, binecuvintează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 7După Naşterea Lui Iisus, Irod temându-se pentru tronul lui, a poruncit să fie omorâţi toţi pruncii mai

mici de doi ani. Împăratul ucigaş de prunci a murit apoi în chinuri groaznice, pentru că nu s-a pocăit şi nu I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Domnul Savaot a trimis la Iosif un Sfânt Înger Călăuzitor ca să-i spună: Scoală Iosife, ia Pruncul şi

Fecioara şi du-te în Egipt, că Irod a pus gând rău Pruncului! Acesta a făcut ce i s-a spus, iar noi iubindu-Te Doamne, Îţi spunem aşa: Iisuse, Fiu Sfânt şi Binecuvântat, de glasul Tatălui Ceresc ai ascultat; Iisuse, Fiu Ceresc şi Binecuvântat, din Fecioară Sfântă Te-ai întrupat; Iisuse, Fiu Luminat, de Îngeri apărat şi de cei drepţi salvat; Iisuse, Fiu Domnului Preacurat, Care de părinţii pământeşti ai ascultat; Iisuse, Fiu Divin şi Minunat, Care tot Pământul ai binecuvântat; Iisuse, Fiu Preasfânt şi Multiubitor, binecuvintează inimile noastre cu Iubirea Ta Sfântă; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 8Viaţa pe Pământ nu este uşoară şi petrecând copilăria în lipsuri şi neajunsuri pământeşti, Tu ai înţeles

mai bine oamenii, care iubindu-Te Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

La 12 ani, mergând cu părinţii Tăi la Ierusalim, ai stat şi ai discutat trei zile cu cărturarii şi învăţaţii Templului, uimindu-i cu învăţătura şi răspunsurile Tale. Smeriţi şi cu plecăciune, să spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul slujitorilor Lui Dumnezeu, adu-ne pe Calea Ta; Iisuse, Binecuvântătorul cărturarilor înţelepţi, înţelepţeşte-ne pe noi; Iisuse, Binecuvântătorul celor care Te ascultă, învaţă-ne să facem Voia Ta; Iisuse, Binecuvântătorul celor iubitori de Dumnezeu, fă-Ţi locaş în inimile noastre; Iisuse, Binecuvântătorul celor smeriţi, ajută-ne să devenim smeriţi şi noi; Iisuse, Binecuvântătorul tuturor, binecuvintează şi lucrările noastre; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 9Dumnezeu Te-a pregătit în ascuns, că ascunse sunt Planurile Domnului, iar oamenii nu au ştiut nimic

până la vârsta propăvăduirii, pe care ai început-o în al 30-lea an al vieţii Tale pământeşti, iar noi cu bucurie Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Înainte de a începe propăvăduirea, Te-ai dus la Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul văzându-Te a spus: Iată

Mielul Lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii! Tu ai cerut să fii botezat, iar Botezătorul a spus: Eu am trebuinţă sa fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine? Atunci i-ai spus: Lasă asta şi împlineşte Voia Celui care M-a trimis pe Mine! - şi primind Botezul, Cerurile s-au deschis şi Glas s-a auzit din Ceruri: Acesta este Fiul Meu Cel Iubit, întru care am binevoit! Duhul Sfânt S-a coborât în chip de porumbel pe umărul Tău, iar noi închinându-ne Te rugăm aşa: Iisuse, Fiu Binecuvântat al Tatălui Ceresc, binecuvintează-ne şi pe noi; Iisuse, Fiu Binecuvântat şi de Sfântul Ioan botezat;

78

Page 79: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Fiu Binecuvântat, la Botezul Tău Duhul Sfânt ca porumbel S-a arătat; Iisuse, Fiu Binecuvântat şi Preaiubit al Tatălui Ceresc; Iisuse, Fiu Binecuvântat, în comuniune cu toţi din Ceruri ai lucrat; Iisuse, Fiu Binecuvântat şi Luminat, luminează-ne pe noi; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 10Doamne Iisuse Christoase, după Botez ai plecat în pustiul Carantaniei, unde ai postit 40 de zile; apoi ai

fost ispitit, dar învingându-l pe ispititor, l-ai pus să se închine Domnului Dumnezeu. Acesta a fugit ca un laş, iar noi slăvindu-Te Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10După minunata postire Ţi-ai început Lucrarea Sfântă şi Dumnezeiască pe Pământ. Ţi-ai ales 12 Apostoli,

apoi alţi 70 de Apostoli, iar noi dorind să facem Voia Ta spunem aşa: Iisuse, Binecuvântătorul celor 12 Sfinţi Apostoli, binecuvintează-i pe toţi credincioşii de acum; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Petru şi Pavel; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Andrei, Iacov şi Iuda Tadeul; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Simon Zilotul şi Bartolomeu; Iisuse, Binecuvântătorul Sfinţilor Matia şi Filip; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 11După alegerea celor două grupe de ucenici, ai început propăvăduirea Sfintei Evanghelii, adică ai adus

vestea bună a Împărăţiei Cerurilor la toată lumea şi cinstind Numele Tău noi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Timp de trei ani şi jumătate i-ai îndemnat pe toţi la lucrarea faptelor bune, ai tămăduit bolnavii, ai scos duhurile rele din multe persoane, ai dat lumină - orbilor, auz - surzilor, ai vindecat leproşii, ai înviat morţii, ai potolit vânturile şi valurile, pe răufăcători i-ai mustrat şi pe nevrednici i-ai alungat cu biciul din Templul Domnului şi ai făcut multe alte minuni, pentru care din inimă Îţi spunem aşa: Iisuse, Fiu Minunat, pe toţi cu bună credinţă i-ai binecuvântat; Iisuse, Binecuvântătorul oamenilor, multe duhuri rele ai alungat; Iisuse, Binecuvântătorul poporului, mulţi flămânzi ai săturat; Iisuse, Binecuvântătorul şi învierea celor adormiţi; Iisuse, Binecuvântătorul şi întărirea celor slăbănogiţi; Iisuse, Binecuvântătorul copiilor, binecuvintează-i şi pe urmaşii noştri; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 12După Propăvăduirea Ta Cea Minunată Doamne Iisuse Christoase, arhiereii şi oamenii cei răi s-au sfătuit

să Te prindă şi să Te judece, iar Tu, ca un Fiu al Îndurărilor, pe toate le-ai acceptat, răstignire ai luat şi pe cruce fiind pe toţi i-ai iertat, rugându-Te şi zicând Tatălui Ceresc că aceştia nu ştiu ce fac! Îţi mulţumim şi cu evlavie Îţi cântăm, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12La trei zile, după ce ai împlinit misiunea de scoatere a celor din iad - ai Înviat! Trupul Tău Cel Sfânt,

Minunat şi Binecuvântat era fără de păcat, iar cei care-L străjuiau nici o putere nu au avut în faţa Ta. După Înviere ai mai rămas pe Pământ 40 de zile: Iisuse, Binecuvântătorul şi Iertătorul tâlharului de-a dreapta, binecuvintează-ne şi iartă-ne şi pe noi; Iisuse, Binecuvântătorul Maicii Tale Preacurate, în ceasul morţii Tale pe cruce; Iisuse, Binecuvântătorul Sfântului Ioan, care Te-a urmat şi a văzut răstignirea şi suferinţa Ta; Iisuse, Binecuvântătorul Mariei Magdalena, al Sfintelor Mironosiţe şi al celor care Te-au jelit; Iisuse, Binecuvântătorul celor pe care i-ai scos din iad, imediat după moartea Ta pe cruce; Iisuse, Binecuvântătorul Sfintelor Puteri Cereşti, împotriva cărora nimic nu poate sta; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, binecuvintează-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

79

Page 80: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

După cele 40 de zile petrecute pe Pământ după Învierea Ta, Te-ai înălţat la Ceruri de pe muntele Eleonului, iar după 10 zile de la Sfânta Înălţare, ai trimis pe Duhul Sfânt, pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului să se pogoare peste ucenicii Tăi. Şi pogorându-se atunci şi de atunci de-a lungul veacurilor, peste aleşii Tăi, noi cei de acum, doritori de Duh Sfânt, cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus Christos pentru Binecuvântare CereascăDoamne Iisuse Christoase Binecuvântătorul celor de demult, al Sfinţilor Apostoli, Prooroci, Părinţi

Apostolici, al Mucenicilor, Drepţilor, Cuvioşilor şi al Ierarhilor din toate veacurilor, Te rugăm binecuvintează-ne pe noi cu Sfânta Ta Binecuvântare Cerească şi Dumnezeiască, luminează-ne, smereşte-ne, curăţeşte-ne, înţelepţeşte-ne, dă-ne iubire sfântă, înfierbântă-ne inimile la rugăciune, protejează-ne de cel viclean şi rău şi adu-ne pe calea cea bună ca să împlinim Voile Tale. Binecuvintează Doamne Iisuse Christoase, poporul nostru care Te-a iubit în toate veacurile. Binecuvintează-i pe urmaşii noştri care vor fi în viitor până la a doua venire a Ta. Binecuvintează-i Doamne pe toţi creştinii de acum şi din viitor şi le dă lor liniştire şi refugiu sub Sfânt Acoperământul Tău. Binecuvintează Doamne, Ţara Sfântă Ortodoxă România întru Slava Numelui Tău Cel Sfânt, pe conducătorii ei, armata, intreprinderile, instituţiile şi populaţia ei şi tot ce se va face în ţara aceasta, întru Slava şi Binecuvântarea Ta Cerească. Îţi Mulţumim Doamne pentru toate darurile Tale sfinte! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos - pentru iluminareRugăciunile începătoare

Condac 1Dumnezeule Prealuminat şi Doamne, Biruitorul întunericului, ca Cel

care izbăveşti de chinurile veşnice şi de nepătruns ale iadului, luminează-ne pe noi, cei care suntem înconjuraţi de păcate, ca să-Ţi strigăm Ţie: Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Icos 1Dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai zis la început: Să fie

lumină! - şi a fost lumină. Acum luminează-ne sufletele, inimile, minţile şi gândurile noastre, ca să spunem aşa: Iisuse, Lumina începutului nostru, luminează-ne pe noi; Iisuse, Lumina Tatălui Ceresc, luminează-ne şi curăţeşte-ne de cele rele; Iisuse, Lumină Dumnezeiască, luminează-ne şi ajută-ne nouă, tuturor; Iisuse, Lumină Binecuvântată, luminează-ne şi binecuvintează-ne pe noi;

Iisuse, Lumină Preafrumoasă, luminează-ne şi împodobeşte sufletele noastre;

Iisuse, Lumina minţii noastre, luminează-ne şi înţelepţeşte-ne pe noi;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 2Nu au respectat strămoşii de demult porunca Împăratului Ceresc, Cel care este Prealuminat şi mâncând

ei din pomul oprit, au fost daţi afară din Raiul Luminos, iar noi cu smerenie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

După ce au ieşit din Raiul Luminos şi Preafrumos, strămoşii noştri au plâns pentru fapta lor, iar noi cei de acum, să luăm aminte şi să ne rugăm din inimă aşa:

Iisuse, Luminătorul strămoşilor, luminează-ne pe noi;Iisuse, Luminătorul lui Set, Enoh şi Noe luminează-ne şi ne înţelepţeşte;Iisuse, Luminătorule Preacurat, nu ne lăsa pe noi în prăpădul ce va să fie;Iisuse, Lumină Divină, Cerească şi Tainică, luminează-ne şi pe noi în taină;Iisuse, Lumina Adevărului, luminează-i şi opreşte-i pe cei care fac rele;Iisuse, Lumină dorită, luminează-ne calea spre Împărăţia Ta;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 3Lumină s-a făcut după Potopul lui Noe. Împăratul Ceresc, din Sfânta Împărăţie a Luminii a spus că nu

va mai da potop cu apă, iar noi, pe Pământ, cu iubire şi evlavie să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

80

Page 81: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 3Domnul Dumnezeu Savaot, a arătat oamenilor curcubeul frumos colorat şi a spus că acesta este

legământul veşnic, care ne va aduce aminte de Împăratul Cel Atotputernic, din Sfânta Împărăţie Cerească. Luminaţi de acest adevăr, să spunem cu cinstire creştinească aşa:

Iisuse, Fiul Tatălui Ceresc, Binecuvântătorul legământului minunat, luminează-ne pe noi;Iisuse, Luminătorul Heruvimilor, al Serafimilor şi al Sfintelor Puteri Cereşti, alungă întunericul din noi;Iisuse, Lumină Sfântă, fii Salvatorul nostru;Iisuse, Lumina urmaşilor lui Noe, luminează-i şi pe urmaşii noştri;Iisuse, Lumina Tatălui Ceresc, fii şi Lumina sufletelor noastre;Iisuse, Lumina lumii, luminează-i pe toţi cei neluminaţi;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 4Luminate fiind de Sfântul Duh al Înţelepciunii, Oştirile Cereşti, Arhanghelii, Heruvimii, Serafimii,

Puterile Cereşti, au strigat când s-au cutremurat Cerurile: Să stăm cu frică şi să luăm aminte! - iar noi cinstindu-L pe Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Toţi Sfinţii, Îngerii, Heruvimii, Serafimii, Domniile, Începătoriile, Scaunele Cereşti, Stăpâniile,

Arhanghelii cei devotaţi Împăratului Ceresc, sunt doritori să lucreze în Sfânta Lumină Cerească, iar noi, din întuneric spunem aşa:

Iisuse, Lumina Îngerilor ascultători şi a Arhanghelilor binevoitori, luminează-ne;Iisuse, Lumina Heruvimilor smeriţi şi a Serafimilor frumos cântători, luminează-ne;Iisuse, Lumina Sfintelor Domnii şi a Sfintelor Începătorii, luminează-ne;Iisuse, Lumina Sfintelor Scaune Cereşti şi a Sfintelor Stăpânii, luminează-ne;Iisuse, Lumina Sfinţilor şi Binecuvântaţilor Părinţi, luminează-ne şi pe noi;Iisuse, Lumina postitorilor, smeriţilor şi iubitorilor de Dumnezeu, luminează-ne;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 5Fiind luminat de Sus, Avraam a plecat din Urul Chaldeii spre o ţară pe care nu o ştia, dar noi fiind o ţară

creştină şi luminată de Duhul Sfânt, se cuvine să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Prealuminatul Dumnezeu a văzut nevoinţele lui Avraam pe Pământ, dar a văzut şi ascultarea lui şi S-a coborât la Stejarul lui Mamvri, iar noi creştinii spunem din suflet aşa:

Iisuse, Lumină Sfântă, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ai fost la stejarul lui Mamvri;Iisuse, Lumină Sfântă, nu ne scufunda, ca pe cei păcătoşi;Iisuse, Lumină Sfântă, salvează-ne şi ne scoate din greutăţi;Iisuse, Lumină Necuprinsă, cuprinde-ne pe noi şi luminează-ne;Iisuse, Lumina Dreptăţii, îndreaptă-ne pe noi şi luminează-ne;Iisuse, Lumină Binecuvântată, luminează şi binecuvintează poporul român;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 6Cei care nu au vrut să păcătuiască, de-a lungul veacurilor s-au retras în munţi, în peşteri sau în locuri

tainice, numai de ei ştiute şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Luminătorul Tuturor i-a luminat pe cei care s-au rugat în taină, sfinţindu-i cu puterea Razelor Lui Sfinte, iar noi cu toţii, dorind iluminare sfântă, să spunem aşa:

Iisuse luminează-i pe toţi păcătoşii de pe Pământ;Iisuse luminează-i pe copiii şi pe toţi urmaşii noştri;Iisuse luminează-i pe părinţii şi pe fraţii noştri;Iisuse luminează-i pe toţi cei din neamul nostru;Iisuse luminează-i pe toţi prietenii şi cunoscuţii noştri;Iisuse luminează-i pe românii de pe tot Pământul;

81

Page 82: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!Condac 7

Toţi cei care au plecat din lume în mănăstiri, în schituri, în sihăstrii, au văzut Lumina Cea Sfântă şi Tainică a Domnului Iisus, când se rugau şi cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Mulţi au avut vedenii şi descoperiri sfinte de la Domnul Iisus, de la Preacurata Maică a Sa, de la Sfinţii

Îngeri, de la Sfinţii Părinţi, iar noi cu toţii să spunem aşa: Iisuse, Lumină Divină, Cerească şi Sfântă, luminează-ne;Iisuse, Lumină Preacurată, luminează-ne şi curăţeşte-ne pe noi;Iisuse, Lumină Divină, fă-Ţi locaş în inimile noastre;Iisuse, Lumină Sfântă, luminează şi întoarce păcătoşii la pocăinţă;Iisuse, Lumină Preafrumoasă, revarsă Harul Tău peste noi;Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne, ca să avem viaţă veşnică;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 8Văzând Steaua Ta cea luminoasă, Valaam, care a trăit pe vremea lui Moise, a spus:O văd, dar este

departe! - iar după 1400 de ani, magii de la răsărit, pe numele lor Melchior, Baltazar şi Gaşpar, au văzut Steaua prezisă de Valaam şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Cei care s-au rugat în pustiu sau în locuri tainice, au văzut pe Sfinţii Arhangheli cu Oştirile lor, dar au

avut de luptat şi cu duhurile rele, pe care le alungau cu postul şi cu rugăciunea zicând: Iisuse, Lumină Sfântă şi Ocrotitoare, luminează-ne şi ocroteşte-ne pe noi;Iisuse, Lumina ascultătorilor de Dumnezeu, luminează-ne şi fă-ne şi pe noi ascultători;Iisuse, Lumina smeriţilor, luminează-ne şi ajută-ne să ne smerim şi noi;Iisuse, Lumina iubitorilor de Dumnezeu, luminează-ne şi ajută-ne să avem iubire în inimile noastre;Iisuse, Lumina Tuturor Sfinţilor, luminează-ne şi sfinţeşte-ne şi pe noi;Iisuse, Lumina credincioşilor şi a împlinitorilor Voii Tale, străluceşte şi peste noi;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 9Sfânta Dreptate Dumnezeiască Tu o împarţi Doamne Iisuse, tuturor popoarelor creştine, iar noi aşteptând

Dreptatea Cea Sfântă Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9

Cei care nu vor să facă pocăinţă sinceră vor fi pierduţi pentru totdeauna, iar noi, dorind o Ţară Sfântă, condusă prin Puterea Ta Cea Mare strigăm:

Iisuse, Lumina Dreptăţii Divine, luminează-ne;Iisuse, Lumina celor care Te aşteaptă, luminează-ne şi nu ne lăsa pe noi;Iisuse, Lumina celor care Te-au găsit, descoperă-Te şi nouă;Iisuse, Lumina dreptmăritorilor creştini, Slăvit să fii în veci!Iisuse, Lumina propăvăduitorilor Tăi, luminează-ne şi pe noi;Iisuse, Lumină Necuprinsă, fă-Ţi sălaş în sufletele şi în inimile noastre;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 10Prealuminatul Domn Savaot va găsi un bărbat luminat, drept, puternic şi vrednic de ascultare, capabil să

conducă Ţara Sfântă Ortodoxă România, să îndeplinească Poruncile Sfinte, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Binecuvântările Tale date pentru poporul român sunt primite de cei aleşi de Tine, care din toată inima strigă spre Cer aşa:

Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, luminează-ne şi apără ţara noastră;Iisuse, Lumină călăuzitoare, luminează-ne şi călăuzeşte-ne pe noi;Iisuse, Lumina Poruncilor Sfinte, luminează-ne şi fă-ne ascultători;Iisuse, Lumina Milosteniei, luminează-ne şi fă-ne milostivi cu aproapele nostru;Iisuse, Lumină Preafrumoasă, înfrumuseţează sufletele, minţile şi inimile noastre;

82

Page 83: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Lumină de Sus, luminează-ne şi înalţă-ne şi pe noi;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 11Dimpreună cu Tatăl nostru Cel Ceresc şi cu Duhul Sfânt, ai binecuvântat România, ca Ţara Sfântă

Ortodoxă a viitorului şi pe poporul român ca să facă Voia Ta, pentru care noi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Preasfânta Fecioară Maria, ca O Maică a tuturor celor care O laudă, a binecuvântat şi Ea Ţara Sfântă România şi poporul român, iar noi smeriţi şi cu evlavie să spunem aşa:

Iisuse, Lumină Binecuvântată, luminează-ne şi binecuvintează-ne pe noi;Iisuse, Lumina celor chemaţi, luminează-ne şi cheamă-ne şi pe noi;Iisuse, Lumina celor care Te aud, luminează-ne ca să Te auzim în inimile noastre;Iisuse, Lumina celor care o aud sau o văd pe Maica Ta, luminează-ne şi pe noi;Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne şi fă-ne urmaşii Tăi;Iisuse, Lumina creştinilor, luminează-i şi întoarce-i pe toţi la Tine;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 12Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit că Te vei întrupa din Sfânta Fecioară Maria, iar acum Sfintele Puteri

Cereşti vestesc înfiinţarea Ţării Sfinte Ortodoxe România. Pentru aceasta Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Domnul Dumnezeu, Maica Domnului şi Sfinţii vestesc că Ţara Sfântă va fi condusă după un Program Ceresc, iar noi să ne pregătim pentru aceasta spunând aşa:

Iisuse, Lumină a Slavei Dumnezeieşti, luminează-ne pe noi;Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-ne şi sfinţeşte-ne pe noi;Iisuse, Lumină a tainicilor chemări, luminează-ne şi cheamă-ne şi pe noi;Iisuse, Lumină a Înţelepciunii, luminează-ne şi înţelepţeşte-ne şi pe noi;Iisuse, Lumină Pururea Fiitoare, luminează-ne şi dă-ne viaţă veşnică;Iisuse, Lumină Sfântă, luminează-i şi curăţeşte-i şi pe cei adormiţi;Iisuse, Lumina vieţii mele, luminează-mă pe mine cel ce sunt în întuneric!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne Iisuse, Dumnezeule Prealuminat, Milostiv şi Îndelung-Răbdător, îndură-Te de noi păcătoşii şi nevrednicii, luminează-ne şi alungă întunericul din noi, vindecă-ne de toate bolile noastre, sfinţeşte-ne, ca să Te putem urma întru totul. Ocroteşte poporul nostru, ţara noastră, pe cei care fac Voia Ta şi pe cei care au mai multă nevoie de ajutorul Tău Sfânt, ca împreună să cântam: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentru iluminareDoamne Iisuse Christoase luminează sufletele, inimile, minţile, gândurile şi tot ce nu este luminat la toţi

oamenii de pe Pământ, la poporul nostru şi la urmaşii noştri, la toţi creştinii viitorului, ca toţi să împlinească Sfintele Tale Porunci, în Ţara Sfântă Ortodoxă România, care se va înfiinţa din Voia Ta şi la Porunca Ta Cea

Dumnezeiască. Îţi mulţumim Doamne pentru toate darurile pe care cu dărnicie le reverşi asupra noastră! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos, al Sfintei Lumini DivineRugăciunile începătoare

Condac 1Lumină Sfântă şi Dumnezeiască ai avut de la începutul

începuturilor şi alături de Tatăl Ceresc şi de Sfântul Duh, luminezi toată creaţia Ta văzută şi nevăzută, iar noi pământenii Te rugăm: Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

83

Page 84: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 1Dumnezeu Atotcreatorul a iubit atât de mult oamenii, că pentru salvarea lor, L-a trimis pe singurul Său Fiu,

pe Domnul Iisus, Care venind pe Pământ, l-a Sfinţit cu toată Fiinţa Sa, iar noi cu umilinţă să spunem aşa:Iisuse Lumină Divină, luminează-ne pe noi; Iisuse Lumină Binecuvântată, binecuvintează-ne pe noi; Iisuse Lumină Preacurată, curăţeşte-ne pe noi; Iisuse Lumina Adevărului Sfânt, arată tuturor Adevărul; Iisuse Lumina Dreptăţii Sfinte, îndreaptă-ne pe noi; Iisuse Lumină Sfântă, dăruieşte-ne şi nouă un loc în Cerul Sfânt; Iisuse Lumina Sfinţeniei Absolute, sfinţeşte-ne şi pe noi; Iisuse Lumină Preafrumoasă, înfrumuseţează-ne şi pe noi; Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 2Sfânta Lumină a Slavei Divine se vede peste tot în Împărăţia Cerurilor, iar noi pământenii, care am auzit

de această Preaminunată Slavă Divină, închinându-ne cu smerenie cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Calităţile şi virtuţile iubitorilor de Dumnezeu şi ale celor de pe Pământ sunt diferite faţă de cele din Sfânta Împărăţie Cerească, iar noi cinstindu-L pe Dumnezeu spunem aşa:

Iisuse luminează casa noastră, Pământul;Iisuse luminează-i pe toţi adepţii Tăi, câţi sunt;Iisuse luminează-i pe cei binefăcători;Iisuse luminează-ne şi înţelepţeşte-ne pe toţi;Iisuse luminează-ne şi curăţeşte-ne de răul din noi;Iisuse luminează-ne şi smereşte-ne, ca să fim bineplăcuţi Ţie;Iisuse luminează-ne şi învaţă-ne să facem Voia Ta; Iisuse luminează-ne acum şi în viitor;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 3Din Sfântul Tron Divin ies Raze Sfinte, care-i luminează, îi sfinţesc şi îi înţelepţesc pe cei aleşi, care Îi

cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Razele Sfântului Tron Divin pot străluci asupra oamenilor, la cerinţa rugătorilor devotaţi Lui Dumnezeu, dar acestea s-au spus ca să ne rugăm mai mult şi de aceea să spunem aşa:

Iisuse Lumină Sfântă, Care stai pe Tronul Dumnezeiesc, luminează tot Pământul;Iisuse Lumină Sfântă şi Preaminunată, străluceşte şi peste noi;Iisuse Lumină Sfântă a binecuvântărilor cereşti, luminează inimile noastre;Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne pe cerescul drum;Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne, să fim mai iubitori de Dumnezeu;Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne, să fim mai buni şi mai cinstiţi;Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne, să fim mai milostivi şi mai virtuoşi; Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne, să fim mai evlavioşi şi mai smeriţi;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 4Dumnezeu poate lumina pe oricine de pe Pământ, care se botează în Numele Tatălui şi al Fiului şi al

Sfântului Duh, care se smereşte, se roagă, se milostiveşte de alţii şi cântă cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Cei nebotezaţi, care nu au Lumina Sfântă primită la Sfântul Botez, nu înţeleg puterea binefăcătoare a Iluminării Cereşti. Noi creştini fiind, cerem iluminare, ne rugăm Domnului şi spunem aşa:

Iisuse Lumina celor care Te propăvăduiesc;Iisuse Lumina celor care se sfinţesc;Iisuse Lumina adevăraţilor virtuoşi;Iisuse Lumina adevăraţilor credincioşi;

84

Page 85: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse Lumina binecuvântărilor cereşti;Iisuse Lumină Sfântă, Tu Adevărat eşti;Iisuse Lumina văzută pe muntele Tabor; Iisuse Lumina Sfântă a celor care nu mor;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 5Cei care nu au vrut să mai vadă lumea asta trecătoare, s-au retras departe de lume, rugându-se, postind şi

Lumină Cerească cerând, iar noi să luăm aminte la învăţăturile Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Christos şi să-I cântăm cu smerenie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Maica Domnului Îl slăveşte neîncetat pe Dumnezeu, împreună cu Cei din Sfântul Ei Sobor şi laudă

Sfânta Evanghelie a Dumnezeiescului Ei Fiu, Domnul nostru Iisus Christos, iar noi smeriţi să spunem aşa:Iisuse, Luminătorul Celor din Sfânta Împărăţie Cerească;Iisuse, Luminătorul celor care văd Puterea Lui Dumnezeu;Iisuse, Luminătorul Maicii Tale, Care ne-a dat sfat bun;Iisuse, Luminătorul celor din Sfântul Ei Sobor;Iisuse, Luminătorul celor care vor să fie luminaţi;Iisuse, Luminătorul celor care lucrează cele sfinte;Iisuse, Luminătorul celor care sunt fraţi şi surori; Iisuse, Luminătorul celor adormiţi, nu mă lăsa neluminat când mor;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 6Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi, Sfinţii Îngeri, luminaţi şi preaminunaţi, stau în jurul Sfântului Tron

Divin, văd neîncetat Lumina Ta Doamne şi cântă fericiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Sfinţii Arhangheli, împreună cu Sfintele Oştiri Cereşti, văd strălucirea Ta Cerească, Te slăvesc pe Tine Doamne, iar noi visând la Lumina Ta Sfântă, spunem aşa:

Iisuse Lumina Frumuseţii Sfinte;Iisuse Lumina Sfântă a celor care au Dumnezeiască minte;Iisuse Lumina Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi;Iisuse Lumina Sfinţilor Îngeri Preaminunaţi;Iisuse Lumina Sfintelor Oştiri Cereşti;Iisuse Lumina Sfintelor Domnii şi Începătorii;Iisuse Lumina Sfintelor Stăpânii şi Scaune Cereşti; Iisuse Lumină Binecuvântată, Fiul Preasfânt al Tatălui Ceresc;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 7Sfintele Personalităţi Cereşti care au trăit pe Pământ, au fost luminate de Sfânta Lumină a Tatălui Ceresc,

de Lumina Cerească a Domnului Iisus, de Razele Sfântului Duh şi când se rugau cântau: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Sfinţii Apostoli au fost aleşi de Domnul Iisus să scrie şi să propăvăduiască Sfânta Evanghelie şi prin predicile lor au luminat lumea şi au înfiinţat Sfânta Biserică Apostolică Creştină. Cu evlavie să spunem aşa:

Iisuse Lumina tuturor Personalităţilor Cereşti;Iisuse Lumina celor care s-au Sfinţit pe Pământ;Iisuse Lumină Cerească cu Duh Sfânt;Iisuse Lumina Sfinţilor Apostoli;Iisuse Lumina Sfinţilor propăvăduitori;Iisuse Lumina celor care Te urmează cu credinţă;Iisuse Lumina creştinilor smeriţi; Iisuse Lumina celor evlavioşi;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

85

Page 86: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 8Mulţimea tuturor Mucenicilor, Cuvioşilor şi Cuvioaselor, care au primit Cununa Muceniciei, în toată

viaţa lor au fost luminaţi şi acum din Ceruri cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Iubirea Celor din Ceruri este nespus de mare. Cu sfinţenie ascultă şi împlinesc Poruncile Divine şi trăiesc în Lumina Lui Dumnezeu şi în Fericirea Veşnică, iar noi dorind acestea spunem aşa:

Iisuse Lumina bucuriilor cereşti;Iisuse Lumina Sfinţilor Cuvioşi Mucenici;Iisuse Lumina Cuvioşilor din toate veacurile;Iisuse Lumina Sfintelor Cuvioase, smerite şi cinstite;Iisuse Lumina tuturor celor care Te-au iubit şi Te iubesc, Doamne;Iisuse Lumina Sfântă a celor care Te ascultă;Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne şi înţelepţeşte-ne; Iisuse Lumină Sfântă, curăţeşte-ne şi înfrumuseţează-ne;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 9Dumnezeule Preasfânt ai spus: Iată, că Eu voi fi cu voi în toate veacurile! - şi acum întărind creştinismul

Te cobori, Cuvântul Lui Dumnezeu, învăţându-ne şi îndrumându-ne pe noi, care cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9

Cei care primesc Lumina Învaţăturii Cereşti, au de la Tine, Doamne Iisuse, calităţi, virtuţi sfinte şi multe daruri cereşti, dar şi Ajutor Ceresc, Sfânt şi Binecuvântat. Pentru aceasta să spunem aşa:

Iisuse Lumină Cerească, a celor pe care îi instruieşti;Iisuse Lumina celor cu Har Sfânt;Iisuse Lumina celor care primesc Sfinte Comunicări;Iisuse Lumina celor care în vedenie Te văd;Iisuse Lumina celor nevinovaţi;Iisuse Lumina celor care sunt alături de Tine;Iisuse Lumina celor care fac Voia Ta; Iisuse Lumina celor care Te iubesc;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 10Conducătorii Cerurilor din Sfânta Împărăţie sunt Personalităţi Prealuminate şi Binecuvântate, care

împlinesc totul cu măiestrie sfântă, iar Ţie Doamne, Atotstăpânitorule, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Fiecare Cer are un Conducător şi un Comandament, în care sunt Foarte Mari Personalităţi Cereşti. Noi, mici, limitaţi şi neînsemnaţi fiind, să ne smerim, să ne rugăm şi cu umilinţă să spunem din inimă aşa:

Iisuse Lumina Dragostei Dumnezeieşti;Iisuse Lumina Smereniei Absolute;Iisuse Lumina Vieţii Veşnice;Iisuse Lumină Necreată şi Nepieritoare;Iisuse Lumină Sfântă şi Dumnezeiască;Iisuse Lumina credincioşilor smeriţi, care cu umilinţă Te cheamă;Iisuse Lumina evlavioşilor, care se pocăiesc pentru păcatele lor; Iisuse Lumina celor aleşi şi binecuvântaţi;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 11Fiii Luminii Cereşti, care vin pe Pământ, duc o luptă aprigă contra celor care sunt împotriva Ta Doamne,

şi înarmaţi cu Putere de la Tine şi cu iubire sfântă, biruiesc şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Cei care sunt alături de cei binecuvântaţi şi aleşi de Dumnezeu spre a face Lucrare Sfântă, vor avea şi ei un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi vor fi luminaţi veşnic. Rugându-ne şi închinându-ne să spunem aşa:

Iisuse Lumina fiilor binecuvântaţi, luminează-ne;86

Page 87: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse Lumina celor care luptă cu forţele întunericului, luminează-ne;Iisuse Lumină Dumnezeiască, binecuvintează-ne şi pe noi;Iisuse Lumina aleşilor din toate veacurile;Iisuse Lumina celor care fac Lucrare Sfântă;Iisuse Lumina celor care îşi pun toată nădejdea în Tine;Iisuse Lumina celor care sunt chemaţi ca să aducă oamenilor Lumină; Iisuse Lumină Sfântă, nu ne părăsi pe noi;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 12Prealuminaţii din Sfânta Împărăţie Cerească au mare dragoste pentru Domnul Iisus Christos şi slăvindu-L

şi respectându-L cereşte, Îi cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Sfintele Personalităţi din Sfânta Împărăţie Cerească, fiind luminate Dumnezeieşte, pe lângă activitatea lor Cerescă ne pot ajuta şi pe noi, oamenii. Doamne, cu credinţă ne rugăm aşa:

Iisuse Lumină Dumnezeiască, luminează-ne inimile;Iisuse Lumină Sfântă, luminează-ne sufletele;Iisuse Lumină Preaînţeleaptă, luminează-ne minţile;Iisuse Lumină Desăvârşită, fă-ne să fim asemenea Ţie;Iisuse Lumină Atotfiitoare, luminează-ne şi în veşnicie;Iisuse Lumină Adevărată, ajută-ne ca să ne trezim;Iisuse Lumină Preaminunată, ajută-ne să renaştem în spirit; Iisuse Lumină Veşnică, înfrumuseţează-ne sufletele şi minţile;Iisuse, Luminătorul celor din Ceruri, luminează-ne şi pe noi, pământenii cei păcătoşi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Dumnezeule, Iisuse Christoase, Luminătorul Celor de Sus şi al tuturor neamurilor şi popoarelor

şi al celor care nu au auzit încă de Tine, luminează cu Lumina Ta Cea Sfântă pe toţi cei care cu dragoste Îţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentu primirea Luminii SfinteDoamne Iisuse Christoase, Mântuitorule al nostru, Luminătorul, Binecuvântătorul şi Vindecătorul

tuturor celor care aleargă la Tine, Te rugăm coboară peste noi Razele Tale de Lumină Sfântă şi luminează-ne, întăreşte-ne, smereşte-ne, binecuvintează-ne şi însănătoşeşte-ne pe noi şi pe toţi cei care Te iubesc, acum şi în viitor. Coboară peste toţi iubitorii de cele sfinte şi cereşti, Harul Tău Cel Atotputernic şi izgoneşte din noi, din preajma noastră, din familiile noastre şi din toţi cei dragi, pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumina Ta Cea Sfântă, ca să putem să facem în toate Voia Ta. Doamne Dumnezeule, Iisuse Christoase Te slăvim, Te iubim în inimile noastre şi Îţi mulţumim pentru toate darurile şi binecuvântările Tale sfinte! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos - pentru protecţie sfântăRugăciunile începătoare

Condac 1Prin Măreţia Dumnezeirii Tale şi prin Puterea Ta Cea Sfântă,

Doamne Iisuse Christoase, poţi să ne ocroteşti de tot răul care va fi să vină pentru păcatele noastre cele multe, iar noi ne rugăm Ţie: Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Icos 1Putere Dumnezeiască având, poţi să ai grijă de toţi cei care Te iubesc pe

Tine, care se roagă şi Te cinstesc din toată inima lor şi smeriţi spun aşa:Iisuse protejează casa noastră - Pământul, de tot răul care vrea să-l acopere;Iisuse protejează de cel viclean şi răul, toate ţările şi popoarele Pământului;Iisuse protejează ţara aleasă - România şi poporul român cel binecuvântat;Iisuse protejează oraşele, satele şi toate localităţile ţării noastre;

87

Page 88: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse protejează marile oraşe înegrite de cel rău, ca să nu piară ca Sodoma şi Gomora;Iisuse protejează-i, înţelepţeşte-i şi întăreşte-i pe români în lupta lor împotriva răului;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 2În Lucrarea Ta Dumnezeiască, ai ales poporul român pentru a-l proteja şi a-l îndruma pe Calea Cea Sfântă,

iar noi creştinii ne-am deprins a-Ţi cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Dragostea Ta Dumnezeiască fiind nemăsurată pentru noi, ne-ai comunicat că vei face din România un colţ de Rai. Pentru aceasta, cu credinţă Te rugăm aşa:

Iisuse protejează-i pe toţi oamenii de pe Pământ;Iisuse protejează-i pe copiii nevinovaţi, ca să nu cadă pradă ispitirilor celui rău;Iisuse protejează-i de orice acţiune a răului, pe cei din neamurile noastre, părinţi, copii, fraţi, surori;Iisuse protejează-i şi ajută-i pe prietenii şi pe duşmanii noştri, ca să-şi mântuiască sufletele;Iisuse protejează-i pe toţi cei care sunt credincioşi, care postesc, sunt milostivi şi se roagă mult;Iisuse protejează-i, ajută-i şi iartă-i Doamne, pe cei care se smeresc şi se pocăiesc pentru păcatele lor;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 3Prealuminata şi Preacurata Maică a Ta, Preasfânta Fecioară Maria, a binecuvântat poporul român şi a zis

că România este Grădina Ei. Cu iubire sfântă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Sfintele Personalităţi Cereşti privesc din Împărăţia Cerurilor către noi, românii şi ne comunică cele de folos. De aceea cu recunoştinţă să-I mulţumim Domnului Iisus Christos, care a dat drept de comunicare tuturor şi să spunem din toată inima aşa:

Iisuse protejează-i pe cei care au evlavie la Preasfânta Treime;Iisuse protejează-i pe cei care se roagă la Preacurata Maică a Ta;Iisuse protejează-i pe cei care cer ajutorul Sfintelor Personalităţi Cereşti;Iisuse protejează-i pe cei care cu credinţă se roagă Sfinţilor;Iisuse protejează-i pe cei apăraţi de Sfinţii Arhangheli şi de Sfinţii Îngeri;Iisuse protejează-i, luminează-i şi binecuvintează-i pe cei care împlinesc Cuvântul Tău, Doamne;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 4Creştinii din toată lumea ar trebui să Te laude neîncetat, Doamne Iisuse, că numai Tu poţi să ne uneşti pe

toţi la un loc, spre a-Ţi cânta cu toată dragostea noastră: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Cei care Te iubesc, vor să fie protejaţi de Puterea Ta Cea Mare şi respectă Poruncile Tale, zic din inimă aşa:Iisuse protejează-i pe toţi creştinii, care fac Voia Ta;Iisuse protejează-i pe cei care lucrează pentru ajutorarea celor săraci;Iisuse protejează-i pe cei evlavioşi, care se roagă pentru binele tuturor;Iisuse protejează-i pe cei milostivi şi grabnic ajutători;Iisuse protejează-i pe cei care Te iubesc şi cu umilinţă Ţi se roagă;Iisuse protejează-i şi întăreşte-i în credinţă pe cei care se smeresc şi se pocăiesc pentru păcatele lor;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 5Creştinii iubitori de Dumnezeu Îţi aduc în dar slavă, laudă, mulţumire şi cântări duhovniceşti, iar noi

închinându-ne, Îţi cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Toate iubitoarele de Dumnezeu care Ţi se închină şi cu multă smerenie cer mântuirea sufletelor lor, spun neîncetat şi din toată inima aşa:

Iisuse protejează-ne pe noi, roabele Tale;Iisuse protejează-le pe mamele noastre;Iisuse protejează-le pe Sfintele, care trăiesc pe Pământ;Iisuse protejează-le pe călugăriţele evlavioase;

88

Page 89: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse protejează-le pe toate pustnicele de pe faţa Pământului;Iisuse protejează-le, curăţeşte-le şi sfinţeşte-le pe fecioarele noastre neîntinate;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 6Înaintaşii noştri, fiind evlavioşi, au avut multă iubire sfântă pentru Tine, Doamne şi de aceea au înălţat

biserici, mănăstiri, schituri şi au cântat cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Oamenii învăţaţi din poporul nostru, au înfrumuseţat bisericile împodobindu-le cu Sfinţi, au pictat icoane, au făcut troiţe şi sfinte cruci, au scris cărţi sfinte şi de slujbă bisericească şi din toată inima Te-au rugat aşa:

Iisuse protejează-i cu Sfânta Cruce, pe cei care sunt atacaţi de forţele răului;Iisuse protejează-i pe cei care au construit mănăstiri şi schituri;Iisuse protejează-i pe cei care au pictat icoane sfinte;Iisuse protejează-i pe cei care au scris cărţi sfinte;Iisuse protejează-i pe cei care au compus imnuri de slavă şi de laudă;Iisuse protejează-i, iluminează-i şi întăreşte-i pe cei care au înfrumuseţat, cu iubirea lor, ţara Ta;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 7Din iubire sfântă pentru Tine Doamne Dumnezeule, mulţi flăcăi şi multe fecioare din poporul nostru, au

lăsat deoparte lumea şi treburile ei şi toată viaţa lor Ţi-au dăruit-o Ţie şi smeriţi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Domnitorii poporului român, ierarhii, cuvioşii şi preoţii, s-au rugat ani în şir pentru ca poporul nostru să fie izbăvit de toate relele şi de asupritorii lui şi au strigat către Tine aşa:

Iisuse protejează-i pe slujitorii Tăi, din sfintele mănăstiri;Iisuse protejează-i pe domnitorii cei evlavioşi şi credincioşi;Iisuse protejează-i pe pe cei săraci, fără adăpost şi amărâţi;Iisuse protejează-i pe cei bătrâni, bolnavi, singuri şi părăsiţi;Iisuse protejează-i pe cei orfani, abandonaţi şi fără ajutor;Iisuse protejează-i, îndestulează-i şi fericeşte-i pe cei oropsiţi, necăjiţi şi în suferinţe;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 8În Sfântul Sobor al Maicii Sfinte ai pus pe Sfântul Înger al morţii, cu o grupare de Sfinţi Îngeri, care să

cureţe poporul român de cei care fac doar voia lor cea rea şi nu-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Preasfânta şi Preacurata Maică a Ta, a pregătit Raze Sfinte cu care poate opri duhurile rele care amăgesc lumea, dar şi pe cei care O vorbesc de rău pe Dânsa, iar noi cerându-Ţi cu evlavie întrajutorare, spre pocăinţa tuturor românilor, zicem aşa:

Iisuse protejează-i pe toţi cinstitorii de Dumnezeu;Iisuse protejează-i pe toţi aleşii Tăi, de răul care vrea să-i abată de la calea lor cea dreaptă; Iisuse protejează-i pe toţi Sfinţii de pe Pământ, de acum şi din viitor;Iisuse protejează-i pe cei din biserica drept-măritoare, ca să fie păstori drepţi;Iisuse protejează-i pe copii şi pe tineri, ca să nu fie atraşi de himerele lumii trecătoare;Iisuse protejează-i, smereşte-i şi înnobilează-i cu calităţi şi cu virtuţi sfinte pe toţi rugătorii Tăi;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 9Pentru protecţia României şi a poporului român, ai dat poruncă Sfântului Heruvim Antim, să facă o

Oştire din o mie de Heruvimi luptători, comunicatori şi vindecători, iar noi mulţumindu-Ţi Ţie Doamne, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Sfântul Heruvim Antim protejează România de cei vicleni şi întunecaţi şi ne învaţă pe noi să fim iubitori

de cele sfinte şi cereşti şi să lucrăm numai cele bune şi smerindu-ne să ne rugăm aşa:Iisuse protejează-i pe cei care se roagă Preafântei Treimi;Iisuse protejează-i pe cei care împlinesc Voia Ta, Doamne;

89

Page 90: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse protejează-i pe cei care sunt drepţi şi milostivi;Iisuse protejează-i pe cei care se pocăiesc sincer pentru păcatele lor;Iisuse protejează-i pe cei care se smeresc, postesc şi se roagă;Iisuse protejează-i, întăreşte-i şi înţelepţeşte-i pe cei care sunt ispitiţi de forţele răului;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 10Cei care Te iubesc pe Tine, Doamne Iisuse şi care vor să împlinească Sfintele Porunci Dumnezeieşti,

negândindu-se la greutăţile pământeşti, cântă cu dragoste multă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Toţi cei care Te cunosc pe Tine Doamne, ştiu că eşti bogat în calităţi şi virtuţi sfinte şi poţi dărui din acestea şi acelora care invocând Numele Tău, cu credinţă spun aşa:

Iisuse protejează-i pe cei care iubesc Sfinţenia Ta;Iisuse protejează-i pe cei care nu se lasă amăgiţi de plăcerile lumii;Iisuse protejează-i pe cei care se gândesc la Tine mereu;Iisuse protejează-i pe cei care vor să împlinească Poruncile Tale;Iisuse protejează-i pe cei care doresc virtuţi şi calităţi sfinte;Iisuse protejează-i, îndrumă-i şi învaţă-i cunoaşterea cea de Sus, pe cei care au primit daruri sfinte;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 11Privind spre poporul român, i-ai observat pe cei care lucrează cu râvnă şi cu multă dragoste, pentru

răspândirea ideilor sfinte pe Pământ şi care cu bucurie cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Pentru a întări Lucrarea Ta Sfântă în ţara noastră, Te-ai hotărât Doamne Iisuse, să faci demonstraţii sfinte de mare forţă spirituală, în poporul care Te slăveşte, Te laudă şi Te adoră.

Iisuse protejează-i pe cei atacaţi de forţele întunericului;Iisuse protejează-i pe cei care cu râvnă se străduiesc să facă cele sfinte;Iisuse protejează-i pe cei care-Ţi înalţă rugăciuni fierbinţi şi cântări sfinte;Iisuse protejează-i pe cei care vor vedea demonstraţiile Tale Sfinte;Iisuse protejează-i pe cei care Te slăvesc, Te laudă şi Te adoră;Iisuse protejează-i, binecuvintează-i şi sporeşte-le iubirea celor care Te iubesc şi fac Voia Ta;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 12Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul şi Apărătorul nostru Cel Ceresc, primeşte

mulţumirile noastre, ale nevrednicilor Tăi robi, care Îţi cântă din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Pentru grija deosebită, de ordin Ceresc, mulţumim Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Maicii Preacurate, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfântului Heruvim Antim şi Oştirii sale, Sfinţilor Îngeri Păzitori şi tuturor Sfinţilor şi cu dragoste spunem aşa:

Iisuse protejează-i pe cei care Îi mulţumesc Preasfintei Treimi pentru viaţă;Iisuse protejează-i pe cei care mulţumesc pentru darurile care întreţin viaţa;Iisuse protejează-i pe cei care Îţi mulţumesc Ţie, Mântuitorule, Răscumpărătorul păcatelor noastre;Iisuse protejează-i pe cei care Îi mulţumesc Preasfintei Fecioare, că este Grabnic Ajutătoare;Iisuse protejează-i pe cei care mulţumesc Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti;Iisuse protejează-i pe cei care mulţumesc Sfinţilor Îngeri Păzitori;Iisuse, protejează-ne pe noi păcătoşii!

Condac 13 (de 7 ori)Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, Preasfântul şi Multiubitorul nostru Mântuitor, apără-ne,

păzeşte-ne, ridică-ne, inspiră-ne, ajută-ne şi ocroteşte-ne pe noi toţi, care cu dragoste sfântă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne Iisuse Christoase, Marele nostru Protector, Mântuitorul sufletelor noastre, protejează-ne pe noi,

protejează poporul român şi pe creştinii de pretutindeni, de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Protejează-ne de toate 90

Page 91: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

relele care se vor abate asupra Pământului, din cauza păcatelor oamenilor. Protejează-ne de vicii şi de vicioşi. Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi protejarea tuturor urmaşilor noştri, a părinţilor noştri şi a rudelor noastre. Te rugăm Doamne Dumnezeule, protejează ţara noastră, creştinii şi Sfinţii viitorului şi pe cei care vor face Voia Ta Cea Sfântă. Îţi mulţumim şi Te slăvim Doamne Iisuse, pentru că ne ajuţi şi ne iubeşti atât de mult şi pentru toate binecuvântările, comunicările şi darurile Tale sfinte! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos, al izbăvirii din necazuriRugăciunile începătoare

Condac 1 Până când Doamne mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei

întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în su-fletul meu, durere în inima mea, ziua şi noaptea?- se întreba Proorocul David, cuprins de tulburare. Dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, Ţi-a cântat cu dragoste şi mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 1Ştim că la nunta din Cana Galileii ai prefăcut apa în vin,

Preadulce Iisuse şi credem că aşa poţi schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde. Venim la Tine Singurul nostru Ocrotitor, Singurul nostru Sprijin, că numai Tu, Doamne, eşti limanul nostru şi la Tine căutăm alinare: Doamne, Iubitorule de oameni, fie Voia Ta, nu voia noastră!Doamne, Împăratul împăraţilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!

Doamne, Răsăritul răsăriturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, fie Voia Ta, nu voia noastră!Doamne, Mângâietorul sufletelor noastre, fie Voia Ta, nu voia noastră!Doamne, Înfrumuseţătorul făpturilor, fie Voia Ta, nu voia noastră!Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 2Luaţi fraţilor ca pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe Proorocii care au grăit în numele

Domnului! - ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi, urmând sfatul său, purtăm în cugetele noastre nu numai suferinţele Sfinţilor Prooroci, ci şi pe ale Tuturor Sfinţilor care, gustând din paharul durerii, I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Ştim neputinţele şi slăbiciunile noastre, dar ştim şi că Îţi stă în putere să ne întăreşti aşa cum l-ai întărit pe

David când s-a luptat cu Goliat şi cum i-ai întărit pe Sfinţii Tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne rugăm Ţie:

Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în cuptorul de foc, păzeşte-ne şi pe noi;Doamne, ocroteşte-ne aşa cum l-ai ocrotit pe Proorocul Daniil când se afla în groapa cu lei;Doamne, Protectorul Sfântului Apostol Pavel în grelele încercări, protejează-ne cu Harul Tău;Doamne, dă-ne puterea tânărului mucenic Nestor, care l-a biruit pe puternicul Lie;Doamne, învaţă-ne să râvnim la răbdarea Sfântului Alexie - omul Lui Dumnezeu;Doamne, ajută-ne să îi urmăm pe Sfinţii, pe care nimic nu i-a despărţit de dragostea Ta;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 3Ştim cuvântul Evangheliei că Cel care va răbda până la sfârşit, acela se va mântui! - şi ne temem să nu

pierim din pricina nerăbdării noastre. O! Dacă am avea mucenicească răbdare, atunci ar fi primită de Dumnezeu ca o tămâie cu bun miros şi s-ar înălţa la Ceruri ca un tainic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

91

Page 92: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 3Decât să ne plângem că suferim, mai bine ne amintim de Dreptul Iov. Bunătăţi felurite a avut şi pe toate

le-a pierdut, dar nu L-a hulit pe Dumnezeu şi a primit la urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să avem răbdare şi binecuvântările Tale Doamne, Cel care ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră:

Doamne, Nădejdea celor fără de nădejde, miluieşte-ne;Doamne, Dătătorul celor care cer, dăruieşte-ne darul răbdării;Doamne, Îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea Dreptului Iov;Doamne, Folositorul văduvelor, înţelepţeşte-ne ca să nu cădem în deznădejde;Doamne, Apărătorul celor lipsiţi, învaţă-ne să Îţi cerem ajutorul;Doamne, Deschizătorul celor care bat, deschide-ne nouă uşa binecuvântărilor Tale;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 4Grijile ne tulbură, îndepărtându-ne mintea de la Dumnezeu şi sufletele noastre nu găsesc alinare. Nu este

cu putinţă să scăpăm de tirania lor, dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre Domnul, Cel care aşteaptă să primească de la noi cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei! - aşa

ne-ai povăţuit Tu, Preabunule Doamne, dar noi nu am urmat acest cuvânt. Acum, ruşinaţi fiind şi lipsiţi de cele de trebuinţă, cădem cu umilinţă la ajutorul Tău, nădăjduind că vei ierta greşeala noastră:

Doamne, vezi lipsurile noastre şi dăruieşte-ne toate cele de trebuinţă;Doamne, întăreşte-ne, să răbdăm încercările prin care ai îngăduit să trecem;Doamne, dăruieşte-le celor lipsiţi de hrană, să se îndestuleze de Milele Tale;Doamne, înmulţeşte darurile cu care binecuvântezi familiile nevoiaşe;Doamne, ajută-ne să nu ne lipim inimile de bunătăţile lumeşti;Doamne, luminează-ne gândurile, ca să nu mai râvnim la cele care nu ne sunt de folos;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 5Ştiindu-ne în vreme de boală cârtitori, precum de demult iudeii în pustie, Te rugăm să ne dai putere, ca

oricât de mari ar fi suferinţele noastre, să Te slăvim cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Toţi vom părăsi această lume în care cunoaştem durerea şi boala! Să înţelegem durerile trupeşti ca oglindire a suferinţei veşnice şi imbold pentru a cere Dumnezeiască Milostivire:

Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre;Doamne, dăruieşte răbdare celor aflaţi în suferinţe sufleteşti şi trupeşti;Doamne, tămăduieşte-i pe cei cărora le este de folos aceasta;Doamne, întăreşte-i pe cei biruiţi de suferinţe de tot felul;Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veşnicei bucurii;Doamne, povăţuieşte-i pe cei care suferă, să se teamă de veşnica suferinţă şi să se pocăiască;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 6Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de chinurile veşnice care ne aşteaptă, dacă ne

lăsăm prinşi în cursele vrăjmaşului şi uităm să Îi cântăm Celui ce Stăpâneşte lumea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Credem Christoase, că sunt adevărate minunile, pe care le mărturiseşte Evanghelia, prin care ai fost grabnic ajutător celor aflaţi în necazuri de tot felul. Alergăm la ajutorul Tău, nădăjduind, că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei rândui toate spre folosul nostru:

Doamne alungă de la sufletele noastre zadarnica tulburare şi dăruieşte-ne să gustăm liniştea;Doamne apără toate aşezările creştine şi pe cei care locuiesc într-însele;Doamne păzeşte-ne de cutremur, de potop, de foc şi de celelalte necazuri;Doamne păzeşte-ne de căderea în păcat, pe noi şi pe cei pentru care ne rugăm Ţie;Doamne dăruieşte-ne sfârşit creştinesc, ferindu-ne de moartea năprasnică;Doamne izbăveşte-ne de focul cel nestins şi de chinurile veşnice;

92

Page 93: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!Condac 7

Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, să ne păzească de toate relele, dacă nu vrem să ne pocăim şi nu pricepem că El vede toate faptele noastre. Smeriţi să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Izbăveşte-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor, dă-ne putere să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc,

picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a Celui care Te-ai rugat pentru cei care Te-au răstignit, ca să putem împlini porunca iubirii de vrăjmaşi:

Doamne, împacă-i pe cei care se vrăjmăşesc, făcându-se unelte ale celui viclean şi rău;Doamne, învaţă-ne să ne iertăm unii pe alţii şi să uităm răul care ni s-a făcut;Doamne, alungă de la noi duhul mâniei şi dă-ne iubire pentru cei care ne duşmănesc;Doamne, întoarce răul în bine, spre Slava Numelui Tău;Doamne, iartă-i pe toţi cei care ne-au greşit, cu ştiinţă sau fără de ştiinţă;Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor însinguraţi, neînţeleşi de oameni;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 8Mieluşeaua Ta Iisuse, Sfânta Iustina Fecioara, simţind săgeţile vrăjmaşului şi însemnându-se cu credinţă,

cu semnul crucii a gonit de la ea puterile întunericului, învăţându-i pe cei ispitiţi de cel rău, să Îi cânte Iz-băvitorului celor slabi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta! Biruinţă binecredincioşilor creştini

asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău şi pe toţi cei care se roagă Ţie: Doamne, izbăveşte-ne din toate cursele întinse de cel viclean şi rău;Doamne, nu îngădui să fim batjocoriţi de urâtorul de oameni;Doamne, ai milă de cei care suferă, din lucrare diavolească;Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt îndreptate asupra robilor Tăi;Doamne, împiedică-i pe creştini să caute ajutor la vrăjitori, la fermecătoare sau la doctorii închipuiţi;Doamne, dă putere celor care în ispite se însemnează cu semnul Sfintei Cruci;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 9Se aude încă glasul Înaintemergătorului: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor! Să părăsim

iubirea de sine, să părăsim desfătările lumeşti şi să alergăm la Doctorul care tămăduieşte sufletele, cântându-I cu umilinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Doamne Iisuse Christoase, mulţimea păcatelor noastre ne apasă şi stăm, ca bolnavul de la Scăldătoarea

Siloamului, neavând putere să intrăm în scăldătoarea pocăinţei. Ajută-ne Tu, Milostive Doamne, să urâm păcatul, să alergăm la scaunul spovedaniei şi să ne mărturisim prea multele noastre păcate:

Doamne, Care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ţi-a sărutat picioarele, Milostiv fii nouă păcătoşilor;Doamne, oricât de mari ar fi căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm;Doamne, nu ştim să ne pocăim, de nu ne vei trimite gândul cel bun;Doamne, alungă-l de la noi pe vrăjmaşul, care ne opreşte să ne spovedim cu zdrobire de inimă;Doamne, iartă-ne toate păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie;Doamne, învaţă-ne să punem început bun mântuirii;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 10Ca o desfrânată lumea aceasta ne ispiteşte, să părăsim calea cea strâmtă şi să îmbrăţişăm trecătoarele

desfătări. Noi însă Te rugăm să ne dăruieşti Darurile Sfântului Duh: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul iubirii de Dumnezeu, duhul bunei-credinţe şi duhul smereniei ca stând neclintiţi în faţa ispitelor să Îţi înălţăm cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Cei care ascultă poruncile Evangheliei, vor auzi din gura Ta Doamne: Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mă-

nânc, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat. Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, 93

Page 94: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

de moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă, de la întemeierea lumii! Învaţă-ne să facem faptele credinţei Doamne, învaţă-ne să trăim plini de dragoste pentru ceilalţi, ca să avem nădejde de mântuire:

Doamne, dăruieşte-ne să Te iubim din toată inima şi din tot cugetul nostru;Doamne, dăruieşte-ne să ne iubim aproapele, cu dragoste jertfelnică;Doamne, Care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi, învaţă-ne să slujim aproapelui nostru; Doamne, Tu care eşti Samarineanul Milostiv, îndeamnă-ne să îngrijim rănile semenilor noştri;Doamne, luminează-ne, ca în cei pe care îi ajutăm, flămânzi, goi sau bolnavi, să Te vedem pe Tine;Doamne, dă-ne puterea de a nu şovăi, să împlinim Poruncile Tale;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 11A început războiul! Se aude trâmbiţa care ne cheamă la luptă, care ne cheamă să părăsim lenevia cea

pierzătoare de suflet şi să ne înarmăm cu sabia Duhului, cu coiful mântuirii şi cu pavăza credinţei, luptând până la sânge împotriva patimilor şi a poftelor şi cântând cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Ori de câte ori cădem în luptă, să ne ridicăm degrabă, ca să nu se primejduiască sufletele noastre. Să

luptăm cu curaj şi cu nădejde, fără să ne plângem că rănile noastre sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le ve-de şi le va tămădui cu multă pricepere:

Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune;Doamne, ajută-ne să ducem o viaţă smerită, lepădându-ne de mândrie;Doamne, dă-ne să iubim nevoinţa şi să dispreţuim desfătările pătimaşe;Doamne, luminează-ne şi sfinţeşte-ne, ca să păstrăm şi să mărturisim dreapta-credinţă;Doamne, dăruieşte-ne să trăim ca fii înţelepţi ai Bisericii Tale;Doamne, nu îngădui să părăsim învăţăturile Părinţilor şi să ne lipim inimile de învăţături rătăcite;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 12Iată acum vreme potrivită! Iată acum ziua mântuirii! - ne spune marele Apostol Pavel care îi îndeamnă

pe creştini, să nu aştepte vremuri de linişte şi odihnă pentru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să Îi cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Nu suntem singuri în faţa ispitelor, ci suntem ocrotiţi de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, de Soborul

Sfinţilor şi de Cetele Îngereşti. Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate Milele Tale cele arătate şi pentru cele as-cunse şi Te rugăm să ne îndrumi paşii pe calea mântuirii, pe calea care duce în curţile Raiului:

Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, mântuieşte-ne precum ştii;Doamne, pentru rugăciunile Tuturor Sfinţilor mântuieşte-ne pe noi;Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor Îngeri Păzitori, mântuieşte-ne pe noi;Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cetelor Îngereşti, mântuieşte-ne precum ştii;Doamne, pentru rugăciunile care se înalţă în Sfânta Biserică, mântuieşte-ne precum ştii;Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoţilor şi ale celor care ne pomenesc, mântuieşte-ne;Doamne, Cel ce pe toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte-ne precum ştii!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Nu suntem vrednici de Milele Tale Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, dar Te rugăm să primeşti şi puţina

noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să Îţi putem cânta cu inimă smerită: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune pentru ieşirea din necazuriDoamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră, dar întru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoşti

pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie. Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru, Christoase Dumnezeule şi Ţie Îţi mulţumim şi Ţie Slavă Îţi înălţăm, Ta-tălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

94

Page 95: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatistul Domnului Iisus Christos, al izbăvirii din boalăRugăciunile începătoare Condac 1

Miluieşte-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tău care pătimeşte, arătându-i Mila Ta cea nemăsurată. Dă-i lui putere să se ridice din patul durerii şi să se roage Ţie împreună cu noi, cei cu sufletele slăbite de patimi, dar însetate de tămăduirea Ta: Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Icos 1Doamne, Care ai zis că nu cei sănătoşi au nevoie de doctor,

ci cei bolnavi, primind smerita noastră rugăciune care se aduce Ţie cu zdrobire de inimă Te chem vino cu Puterea Ta cea tămăduitoare şi alină durerile robului Tău, care se află în mare suferinţă, trimiţând

peste noi Harul Tău cel curăţitor, ca să strigăm: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-ne! Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne!Iisuse, Întărirea, Scăparea şi Izbăvirea noastră, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care ai luat asupra Ta durerile noastre, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care ai venit în lume pentru cei păcătoşi şi bolnavi, miluieşte-ne!Iisuse, Care din dragoste pentru neamul omenesc ai primit a Te răstigni, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 2 Să cinstim boala care este însoţită de sfinţenie şi să-i cinstim pe cei ale căror suferinţe i-au dus la

biruinţă, căci poate între aceşti bolnavi se ascunde un nou Iov! - a grăit Sfântul Grigorie Cuvântătorul-de-Dumnezeu. Noi, lăudându-L pe Dumnezeu, care încununează răbdarea celor care duc fără cârtire crucea bolii şi care îi ridică pe cei căzuţi în deznădejde, Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2 Doamne, Iisuse Christoase, Cel care ai spus că până şi perii capului ne sunt număraţi, Care nu laşi să vină

asupra noastră dureri şi necazuri mai mari decât putem duce, Care odată cu încercările ne trimiţi şi puterea de a le face faţă, Cel care vezi că, de multe ori, slăbiciunea firii noastre ne împiedică să simţim ajutorul Tău, primeşte şi puţina noastră rugăciune:

Iisuse, Care nu Te desparţi de cei aflaţi în suferinţe, miluieşte-ne!Iisuse, ca să ne învrednicim de cunună şi nu de osândă, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care ne-ai îndemnat să îi cercetăm pe bolnavi, miluieşte-ne!Iisuse, Care celor ispitiţi le dăruieşti mucenicească răbdare, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care ajungi înaintea oricărui om la cei încercaţi de boală, miluieşte-ne!Iisuse, Care dai celor care poartă crucea bolii, nădejdea în Puterea Ta, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 3 Dacă s-ar ridica încercările, nu am putea merge pe calea mântuirii şi porţile Raiului ni s-ar închide.

Pentru aceasta, atunci când Domnul îngăduie să vină asupra noastră felurite suferinţe, să căutăm a vedea în ele lucrarea Sa cea curăţitoare şi să Îi mulţumim că ne poartă de grijă, cântându-I cu evlavie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3 Când mândria acoperă sufletul, acesta se fereşte a vedea în boală o pedeapsă pentru păcate şi se ridică

împotriva Lui Dumnezeu; dar când pocăinţa sfărâmă zidul gros al părerii de sine sufletul nădăjduieşte că prin boală Domnul îi va da curăţire de păcate. Cerându-Ţi ca împreună cu fratele nostru bolnav, să ne apropiem şi noi de pocăinţa cea nefăţarnică, ne rugăm Ţie:

Iisuse, Care prin boală dai curăţire de păcate, miluieşte-ne!Iisuse, Care ne faci să pricepem marea Taină a bolii, miluieşte-ne!

95

Page 96: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Cel care cunoşti patimile şi neputinţele oamenilor, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care primeşti suferinţa ca pe o jertfă fără-de-sânge, miluieşte-ne!Iisuse, Care îngădui suferinţe trecătoare, ca să ne fereşti de cele veşnice, miluieşte-ne!Iisuse, ca să ne cunoaştem slăbiciunile cele ascunse şi să Îţi cerem izbăvire, miluieşte-ne! Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 4 Chip al morţii fiind boala, avem acum bun prilej să cugetăm la obştescul sfârşit, pentru că această

cugetare îndepărtează patimile şi apropie Duhul Cel De-Viaţă-Dătător de sufletele noastre, ale celor care, cunoscându-ne slăbiciunile, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4 Doamne, izbăveşte-l pe fratele nostru de moartea cea năprasnică, dându-i lui vreme de pocăinţă. Să nu îl tai

pe el înainte de vreme, ca pe smochinul cel neroditor, ci cu Milostivirea Ta să sapi împrejur şi cu Mila Ta să îl îngrijeşti, aşteptând cu iubire de oameni rodul pocăinţei şi al întoarcerii sale. Te rugăm să ne înveţi şi pe noi să ne pocăim cu inimă zdrobită pentru păcatele noastre, ca să fim izbăviţi de suferinţele cele fără sfârşit şi să Îţi cântăm:

Iisuse, dându-ne vreme de pocăinţă, miluieşte-ne!Iisuse, alungând de la noi frica morţii, miluieşte-ne!Iisuse, primind pocăinţa şi lacrimile noastre, miluieşte-ne!Iisuse, înţelepţindu-ne prin cugetarea la moarte, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care ai înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care i-ai sfinţit pe cei care s-au nevoit prin această cugetare, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 5 Ştiind mulţimea vindecărilor Tale, Fiule al Lui Dumnezeu, credem Puterii Tale şi mărturisim că nimic nu

Îţi este cu neputinţă Ţie, Celui care ai tămăduit în chip minunat pe cei care în suferinţele lor au găsit puterea de a-Ţi cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5 Cuvintele Sfintelor Evanghelii stau înaintea noastră drept mărturie a dragostei Tale pentru oameni, a

nemărginitei Tale purtări de grijă faţă de cei aflaţi în suferinţe şi ne arată că oricât de mari ar fi căderile noastre nu pot covârşi mulţimea milelor şi a îndurărilor Tale. Ştiind aceasta, ne rugăm Ţie, Iubitorule de oameni:

Iisuse, Care i-ai miluit pe bolnavii care au alergat la Tine, miluieşte-ne!Iisuse, Doamne, Care ai putere de a vindeca orice neputinţă, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care până la sfârşitul veacurilor vei tămădui bolnavii, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care şi în zilele noastre faci minuni mari şi Preaslăvite, miluieşte-ne!Iisuse, Fiule al Lui Dumnezeu, Care nu Te desparţi de Biserica Ta, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care ai miluit mulţime de orbi, de şchiopi şi de demonizaţi, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 6 Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi afară pe demoni. În

dar aţi luat, în dar să daţi! - ai spus, Mântuitorule, ucenicilor Tăi, iar ei, ascultându-Te, au împărţit în toată lumea vindecări minunate, aducând la dreapta-credinţă pe mulţi dintre cei care au văzut cum s-a biruit prin Har rânduiala firii şi au cântat cu mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6 Împreună cu Preacurata Maică a Ta, Cetele Sfinţilor se roagă Ţie, Dumnezeule al Izbăvirilor, pentru

tămăduirea credincioşilor care sunt apăsaţi de boli, de suferinţe şi necazuri. O, Milostive Doamne, împreună cu rugăciunile lor curate primeşte şi nevrednica noastră rugăciune:

Iisuse, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne!Iisuse, pentru rugăciunile Sfinţilor pe care îi cinstim cu evlavie, miluieşte-ne!Iisuse, pentru rugăciunile celor care au tămăduit boli de nelecuit, miluieşte-ne!Iisuse, pentru rugăciunile Sfinţilor Doctori fără-de-arginţi, miluieşte-ne!Iisuse, pentru rugăciunile Sfinţilor făcători de minuni, miluieşte-ne!Iisuse, pentru rugăciunile Tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

96

Page 97: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 7 Pe cât de mult s-a răspândit vestea vindecărilor pe care le-au făcut Cuvioşii Tăi, spre slava Bisericii Tale,

Iisuse, pe atât de mult a încercat necuratul diavol să atragă lumea în înşelare prin vindecători închipuiţi care necinstesc învăţăturile dreptei credinţe, care îi îndepărtează pe oameni de Tine şi care cu inimile pătate de noroiul ereziei cheamă Numele Tău şi spun fără teamă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7 Izbăveşte-l, Doamne, Iisuse Christoase, pe robul Tău de toate vicleşugurile celor care îi amăgesc pe

oameni prin vindecările lor, pentru a-i rupe de Tine şi a-i arunca în cursele diavolului. Să se învrednicească el de darul deosebirii şi al înţelepciunii, ca nu cumva să fie înghiţit de adâncurile iadului, ci împreună cu noi să îi înfrunte pe cei care spun că vindecă prin Puterea Ta, deşi necinstesc învăţăturile Bisericii Tale şi împreună cu noi el să Îţi cânte:

Iisuse, întărindu-ne în dreapta credinţă, miluieşte-ne!Iisuse, pentru a lepăda ajutorul cel înşelător, miluieşte-ne!Iisuse, fără a cărui milă cădem pradă celui viclean, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care nu Te-ai lăsat amăgit de diavol în pustie, miluieşte-ne!Iisuse, ca să primim suferinţa şi nu vindecarea cea amăgitoare, miluieşte-ne!Iisuse, ca să pricepem că cea mai pierzătoare boală este erezia, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 8 Mult îndurase de la doctori femeia care avea de mulţi ani scurgere de sânge, dar vindecarea a dobândit-o

numai când a venit la Tine. Fereşte-i, Doamne, pe cei credincioşi de doctorii lipsiţi de iscusinţă şi iubitori de arginţi şi ajută-i să găsească doctori care să le fie de ajutor, ca tămăduindu-se să Îţi cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8 Doamne, trimite Duhul Tău Dătător-de-Viaţă peste toţi cei care se îngrijesc de robul Tău, ca să facă

aceasta aşa cum se cuvine, să nu-i înmulţească suferinţele şi să nu-i umple sufletul de amărăciune, ci prin grija lor să mângâie sufletul său necăjit. Trimite peste ei Harul Tău, ca să se roage Ţie împreună cu noi:

Iisuse, Cel care fereşti bolnavii de nepriceperea doctorilor, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care pui înaintea celor suferinzi doctorii cei mai iscusiţi, miluieşte-ne!Iisuse, Care Te sălăşluieşti în cei care îngrijesc bolnavii cu jertfelnicie, miluieşte-ne!Iisuse, Cel care îi ajuţi să Te vadă pe Tine în chipul celor pe care îi îngrijesc, miluieşte-ne!Iisuse, Care de toate Te îngrijeşti, rânduind cu înţelepciune cele de trebuinţă, miluieşte-ne!Iisuse, care ajuţi bolnavii să vadă în ajutorul omenesc ajutorul Tău Cel Ceresc, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 9 Îţi înălţăm rugăciuni, Doamne, nu numai pentru cei de aproape ai noştri, ci şi pentru toţi bolnavii pentru

care nu are cine să se roage şi pentru toţi cei apăsaţi de singurătate. Dăruieşte-le lor Mila Ta, Preabunule Doamne, dăruieşte-le să cunoască Puterea Ta şi să simtă Prezenţa Ta Cea Sfântă, ca izbăvindu-se de amărăciune să Îţi cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9 Nimeni nu este fără de păcat şi fiecare om a greşit faţă de semenii săi. Dascăl de nepreţuit este pentru

unii suferinţa, căci îi ajută să fie mai buni şi mai înţelegători faţă de neputinţele celorlalţi şi aceasta ne îndeamnă să ne rugăm Ţie, Învăţătorului nostru:

Iisuse, ca să fim mai iubitori şi mai blânzi, miluieşte-ne!Iisuse, dăruindu-ne dragoste pentru aproapele, miluieşte-ne!Iisuse, ferindu-ne de duhul mâniei, al vrajbei şi al răutăţii, miluieşte-ne!Iisuse, trimiţând peste noi pacea pe care ai dat-o ucenicilor Tăi, miluieşte-ne!Iisuse, îndepărtând de la noi patima mândriei şi a iubirii de sine, miluieşte-ne!Iisuse, învăţându-ne să ascultăm poveţele Tainice ale Îngerului Păzitor, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

97

Page 98: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 10 Degeaba primim vindecarea trupurilor dacă sufletele noastre rămân bolnave; degeaba ne tulburăm

încercând să dobândim sănătate pentru trupul cel supus stricăciunii, dacă părăsim grija pentru suflet, căci nici o vindecare nu este deplină până ce nu I se înalţă Lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10 Doamne, ajută-l pe robul Tău să caute nu numai vindecarea trupească, ci şi pe cea sufletească.

Povăţuieşte-l, călăuzeşte-l, luminează-l să alerge la acoperământul Bisericii Tale Sfinte, pentru a lua putere să meargă pe calea mântuirii. Şi pentru ca boala prin care trece să fie pentru el şi pentru noi prilej de întoarcere la Tine, îndrăznim să ne rugăm Ţie:

Iisuse, sădind în noi dorinţa unei vieţi virtuoase, miluieşte-ne!Iisuse, revărsând peste noi Darurile Sfântului Duh, miluieşte-ne!Iisuse, ca să cunoaştem Iubirea Ta cea mângâietoare, miluieşte-ne!Iisuse, îndemnându-ne să ne spovedim toate păcatele, miluieşte-ne!Iisuse, sălăşluindu-Te în inimile noastre cele îndurerate, miluieşte-ne!Iisuse, dăruindu-ne să ne împărtăşim cu Preacuratele Tale Taine, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 11Mare bucurie se face pe Pământ pentru un bolnav care dobândeşte sănătate şi încă mai mare bucurie se

face în Cer pentru un păcătos care se pocăieşte. Cu adevărat mare bucurie va fi în Cer şi pe Pământ dacă robul Tău va dobândi tămăduirea trupească şi sufletească şi Ţi-ar aduce cântarea de mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11 Dacă am avea credinţă cât un grăunte de muştar, robul Tău ar putea primi vindecare grabnică; oricât de

puţină ar fi credinţa noastră însă, nu vom înceta a ne ruga Ţie, că, aşa cum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, tot aşa să primeşti acum şi rugăciunile pe care le facem pentru vindecarea trupească şi sufletească a celui care boleşte, a noastră şi a tuturor celor aflaţi în patul de suferinţă:

Iisuse, pentru rugăciunile Soborului Îngeresc, miluieşte-ne!Iisuse, ca să sporim în săvârşirea faptelor bune, miluieşte-ne!Iisuse, trecând cu vederea faptele noastre cele rele, miluieşte-ne!Iisuse, dăruindu-ne credinţă puternică şi nefăţarnică, miluieşte-ne!Iisuse, pentru rugăciunile tuturor celor care Îţi cer aceasta, miluieşte-ne!Iisuse, ascultând cererile preoţilor care ne pomenesc la Sfântul Jertfelnic, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 12Deşi noi, cei păcătoşi, nu ştim să căutăm în viaţă decât ceea ce este bine pentru trup, avem în faţă pildele

Cuvioşilor, care au purtat cu răbdare felurite boli şi necazuri fără să ceară de la Dumnezeu uşurare, ci numai puterea de a răbda toate şi de a cânta în focul încercărilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12 Doamne, Tu ştii dacă pentru robul Tău este mai de folos să primească grabnică vindecare sau să se mai

nevoiască o vreme răbdând boala şi pentru aceasta Te rugăm să rânduieşti viaţa lui după cum este cu adevărat bine şi să îi dai putere pe calea mântuirii, ca să se roage împreună cu noi aşa:

Iisuse, Răsăritule al răsăriturilor, miluieşte-ne!Iisuse, Nădejdea celor deznădăjduiţi, miluieşte-ne!Iisuse, Lumină care izgoneşti întunericul, miluieşte-ne!Iisuse, Bucurie Veşnică a celor care Te caută, miluieşte-ne!Iisuse, Păstorule al turmei Tale cuvântătoare, miluieşte-ne!Iisuse, Mire al sufletelor care au iubit nevoinţa, miluieşte-ne!Iisuse Preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Iisuse Christoase, Cel care ai fost, eşti şi vei rămâne acelaşi Samarinean Milostiv, Care

îngrijeşti nu numai pe cei căzuţi între tâlharii lumii acesteia, ci şi pe cei aflaţi în multe alte feluri de suferinţe, acoperă-i pe ei cu Harul Tău şi ca un Iubitor de oameni alină-le durerile, pentru ca în vecii vecilor să-Ţi cânte Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

98

Page 99: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

RugăciunePreaputernice şi Slăvite Doamne, Iisuse Christoase, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele

oamenilor, să chemi la pocăinţă pe cei păcătoşi şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră, din adâncul inimii Te rog să primeşti smerita rugăciune a mea, pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un Bun şi Iubitor de oameni şi rânduieşte toate spre folosul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu Harul Tău. De e Voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor Priceput, precum vei vrea. Cad înaintea Ta şi Te rog, îndură-Te de robul Tău (numele), potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie Doamne, după Voia Ta! Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el Mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă Glasul Tău Cel Sfânt: Iertate îţi sunt păcatele! Slavă şi mulţumire Îţi aducem Ţie Doamne, pentru ajutor şi pentru toate! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos pentru tămăduire şi daruri sfinteRugăciunile începătoare

Condac 1Doamne Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul tuturor celor care spre

Tine aleargă, pe Tine Te lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi şi ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi trupeşti: Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Icos 1Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, ai venit din înălţimile

Cerurilor pentru noi păcătoşii şi nevrednicii, ca să ne dăruieşti viaţa veşnică. Mulţumindu-Ţi din inimile noastre smerite, Te rugăm Doamne, aşa:Iisuse, Dumnezeul nostru, curăţeşte-ne şi tămăduieşte-ne pe noi;Iisuse, vindecă-ne pe noi şi dăruieşte-ne pace sufletească;Iisuse, împodobeşte-ne cu Razele Harului Dumnezeiesc;Iisuse, tămăduieşte-ne de toate bolile care ne amărăsc viaţa;

Iisuse, alungă de la noi norii păcatelor;Iisuse, nu ne lăsa pe noi în boală şi în suferinţă;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 2Viaţa pe Pământ este plină de multe rele, de necazuri, de boli sufleteşti şi trupeşti, iar noi, cei care ne

rugăm Ţie pentru vindecare, cu evlavie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Chemat-ai pe Apostoli la misiunea cea sfântă, zicându-le lor: În dar aţi luat, în dar să daţi! - iar noi cu umilinţă şi cu credinţă spunem aşa:

Iisuse, Iubitorule de oameni, vindecă-ne pe noi, cei chinuiţi de boli;Iisuse, Mântuitorule, uşurează-ne durerile;Iisuse, Atotvăzătorule, vezi şi neputinţele noastre;Iisuse, Alinătorule, alină durerile şi suferinţele noastre;Iisuse, Dumnezeule Preabinecuvântat, binecuvintează-ne pe noi;Iisuse, Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-ne, înţelepţeşte-ne şi învaţă-ne pe noi cunoaşterea cea de Sus;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 3Preamărite Doamne Iisuse Christoase, nu lăsa în suferinţe grele pe robii Tăi de acum, ci îndură-Te de

noi, care smerindu-ne, cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

99

Page 100: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 3Ai vindecat pe femeia gârbovă, care de 18 ani era legată de boală, iar acum Tu, ca un Fiu al Îndurărilor,

îndură-Te de noi păcătoşii, care spunem aşa:Iisuse, îndreaptă-ne pe noi gârboviţii şi bolnavii;Iisuse, Doctorul sufletelor, vindecă patimile şi viciile noastre;Iisuse, Medic Dumnezeiesc, vindecă bolile noastre cele rele;Iisuse, Tămăduitorule Preasfânt, tămăduieşte şi sufletele noastre;Iisuse, nu ne lăsa să ne afundăm în boli şi în păcate;Iisuse, miluieşte-ne, curăţeşte-ne de păcate, ca să ne vindecăm de boli şi mântuieşte-ne pe noi;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 4Nu ai lăsat neamul omenesc să moară de boli grele, ci l-ai pus pe Arhanghelul Tămăduitor Rafail, cu

Oştirea sa de Îngeri Vindecători, să aibă grijă de robii Tăi, iar noi văzând purtarea Ta de grijă mulţumindu-Ţi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Din timpurile de demult Dumnezeu a avut grijă de oameni, învăţându-i să postească, să se roage şi să nu

mai păcătuiască, ca să nu se mai învolnăvească. Domnul Iisus Christos a venit pe Pământ, a propăvăduit Cuvântul Divin, a proorocit şi pe mulţi i-a tămăduit, iar noi cei de acum Îl rugăm aşa:

Iisuse, prin Arhanghelul Tău tămăduitor, tămăduieşte-ne Doamne şi pe noi;Iisuse, prin lucrarea Îngerilor vindecători, vindecă-ne Doamne şi pe noi;Iisuse, prin Îngerii Tăi, pară de foc, arde Doamne şi păcatele noastre;Iisuse, prin Îngerii Tăi de lumină, spulberă Doamne tot întunericul din noi;Iisuse, prin Sfinţii Tăi Îngeri ajută-ne Doamne, după Mare Mila Ta;Iisuse, Dumnezeule Vindecător, nu ne lăsa Doamne, pradă bolilor grele;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 5Proorocii au primit darul tămăduirilor şi al învierii morţilor, datorită vieţii lor curate, iar noi cu credinţă

şi cu dragoste Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh, Treimea Preasfântă şi Preabinecuvântată, a dat tuturor daruri din belşug, iar noi bolnavi şi plini de patimi, dorind curăţire spunem din suflet aşa:

Iisuse, eşti pentru noi Darul Cel Sfânt al Tatălui Ceresc; Iisuse, ne-ai fost dat nouă ca Dar Divin cu Duh Sfânt;Iisuse, Doctorul Cel Mare, uită-te spre noi cei bolnavi;Iisuse, Medic Sfânt, tămăduieşte-ne pe noi, cei cu boli grele;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu Cel Bogat în Daruri, nu ne lăsa lipsiţi de sănătate;Iisuse, Dumnezeule Milostiv, scoală-ne şi pe noi din patul suferinţelor;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 6Sfinţii Apostoli au primit mari daruri la coborârea Sfântului Duh, printre care şi darul tămăduirilor

tuturor bolilor, iar noi, sperând să ne însănătoşim, ne rugăm şi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Umbra Sfântului Petru era tămăduitoare. Creştinii de atunci îi puneau pe jos pe cei bolnavi, pentru ca venind Marele Apostol, care nu putea să-i atingă pe toţi, să-i poată vindeca totuşi pe cei credincioşi, care doreau tămăduiri şi spuneau aşa:

Iisuse, Învaţătorul Sfântului Petru, învaţă-ne să nu ne mai îmbolnăvim;Iisuse, Tămăduitorul soacrei Sfântului Petru, tămăduieşte şi rudele noastre;Iisuse, Care ai vindecat sluga sutaşului fără să o atingi, aşa vindecă-ne şi pe noi;Iisuse, Care i-ai vindecat pe cei zece leproşi, vindecă-ne şi pe noi de lepra sufletească;Iisuse, Vindecătorul celor de la Siloam, nu ne lăsa pe noi în boală şi în suferinţă;Iisuse, Vindecătorul orbilor, epilepticilor, leproşilor, îndură-Te şi de noi, păcătoşii;

100

Page 101: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!Condac 7

Sfinţii Părinţi împreună cu Sfântul diacon Ştefan, au avut şi ei mari daruri de la Domnul Iisus Christos, deoarece făceau mari minuni şi semne în popor; acum rugându-ne de vindecare să cântam: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Evreii, porniţi cu ură împotriva Domnului Iisus Christos şi a ucenicilor Săi, l-au omorât cu pietre pe

Sfântul Ştefan. Auzind acestea cu umilinţă şi cu evlavie să spunem aşa: Iisuse, Apărătorul Sfinţilor Apostoli, apără-ne şi pe noi de toate relele;Iisuse, Cel care ai dat cununa întâiului Mucenic Ştefan, dăruieşte-ne sănătate;Iisuse, Cel care ai Sfinţit moaştele Sfinţilor, sfinţeşte-ne şi pe noi;Iisuse, Binevestitorul bucuriilor, bucură-ne şi pe noi cu sănătate;Iisuse, Lumină Tămăduitoare, tămăduieşte copiii, rudele şi prietenii noştri;Iisuse, Dumnezeule Peabun, ocroteşte Pământul de tot ce este rău;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 8Saul, pornindu-se împotriva bisericii creştine, în drum spre Damasc, a fost doborât de pe cal de Puterea

Domnului Iisus şi orbind, el a fost tămăduit de creştinul Anania. Cu dragoste sfântă să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Saul cel de temut, a devenit Apostol Sfânt, cu numele Pavel şi lepădându-se de păcatul prigonirii, după ce a fost tămăduit, a primit mari daruri Dumnezeieşti, devenind Apostolul neamurilor. Smeriţi să spunem aşa:

Iisuse, Cel care l-ai oprit pe Saul de la rău, opreşte-i pe toţi răii;Iisuse, Cel care l-ai tămăduit pe Pavel, tămăduieşte-i pe toţi bolnavii;Iisuse, dăruieşte celor care Te iubesc, Te urmează şi împlinesc Cuvântul Tău, darul vindecărilor;Iisuse, Cel Care ai luat răstignire pentru păcatele lumii, mântuieşte-ne precum ştii;Iisuse, Cel Îndurător, îndură-te şi de suferinţele noastre;Iisuse, Cel Darnic şi Bun, dă-ne daruri de mântuire a sufletelor;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 9Preasfânta Fecioară Maria a plâns văzându-Te pe cruce, dar Tu luând Dar Mare de la Tatăl Ceresc, ai rupt

porţile iadului şi i-ai scos pe cei care zăceau în întuneric. Pentru aceasta slăvindu-Te, mulţumindu-Ţi, cu recunoştinţă şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Preacurata Maică a Ta, Preasfânta Fecioară Maria, a primit darul de a propăvădui şi de a face minuni,

vindecându-i pe toţi cei care aleargă la Dânsa, cu nădejde şi cu dragoste.Iisuse, Fiul Sfintei Fecioare, dăruieşte vindecare mamelor şi pruncilor;Iisuse, dăruieşte vindecare tuturor celor evlavioşi, care se roagă pentru asta;Iisuse, dăruieşte vindecare celor bătrâni, bolnavi şi neajutoraţi;Iisuse, dăruieşte vindecare celor sărmani, necăjiţi şi fără ajutor;Iisuse, dăruieşte vindecare slujitorilor Tăi credincioşi, iertători şi smeriţi şi milostivi;Iisuse, dăruieşte vindecare celor cărora acest lucru le este de folos;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 10Daruri mari ai dat Doamne Iisuse Christoase şi Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan, care au

scris, au propăvăduit şi au tămăduit bolnavii acelor vremuri. Smeriţi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Dumnezeule Preasfânt învaţă-ne să trăim permanent în prezenţa Ta, urmând Voia Ta, având încredere deplină în Tine. Învaţă-ne să Te cunoaştem şi să Te iubim, aprinde în inimile noastre Focul Iubirii Tale purificatoare. Doamne Iisuse Christoase, ca să ne vindecăm de boli, cu credinţă Te rugăm aşa:

Iisuse, Lumină care fericeşti sufletele, învaţă-ne să vedem nevoile altora şi să nu omitem faptele bune;Iisuse, Dumnezeule Atotbun dăruieşte-ne darul de a fi buni şi duioşi, smeriţi şi modeşti;Iisuse, Visterie abundentă de Har învaţă-ne să înţelegem valoarea suferinţelor;Iisuse, Învăţătorule Bun învaţă-ne să ne purtăm corect şi cu înţelepciune cu oamenii;

101

Page 102: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Prieten Drag al sufletelor învaţă-ne să nu judecăm şi să nu ne amintim răul făcut nouă;Iisuse, Foc Arzător de Iubire învaţă-ne să trăim viaţa cu înţelepciune, răbdare şi iubire sfântă;

Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!Condac 11

Sfinţii Apostoli şi toţi Sfinţii au primit daruri din plin pentru smerenia lor, pentru credinţa, iubirea sfântă şi pentru faptele lor bune. Mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru toate să-I cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Având daruri mari de la Domnul Iisus Christos, Sfinţii tămăduiau bolnavii şi pe mulţi îi întorceau pe

calea cea bună a creştinismului. Noi fiind păcătoşi şi nevrednici ne rugăm pentru iertare şi sănătate: Iisuse, Te rugăm nouă dăruieşte-ne sănătate, Dumnezeule Prealuminat;Iisuse, Te rugăm milostiveşte-Te de noi păcătoşii, Dumnezeule Preamilostiv;Iisuse, Te rugăm curăţeşte tot răul din noi, Dumnezeule Preaputernic;Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne hăinuţe albe, curate şi luminoase pentru suflete noastre;Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne trupuri sănătoase, ca să-i putem ajuta pe cei slabi;Iisuse, Te rugăm dăruieşte-ne tărie sufletească şi smerenie, ca să ne curăţim de păcate;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 12Sfinţii, Mucenicii, cuvioşii, pustnicii, slujitorii neabătuţi ai Sfintei Evanghelii, toţi cei care au împlinit

Cuvântul Lui Dumnezeu au primit mari daruri Dumnezeieşti şi I-au cântat Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Toţi Sfinţii au luat mari daruri lucrând cele sfinte, propăvăduind, scriind, tămăduind şi pe Domnul Iisus slăvindu-L şi lăudându-L. Cugetând la toate acestea să spunem aşa:

Iisuse, Iubitorule Preasfânt, întăreşte-ne cu Darurile Tale Sfinte;Iisuse, darul drepţilor şi al credincioşilor, dăruieşte-l nouă;Iisuse, darul smeriţilor, al milostivilor şi răbdătorilor dăruieşte-l nouă;Iisuse, darul iubitorilor şi ascultătorilor de Dumnezeu dăruieşte-l nouă;Iisuse, darul postitorilor şi al rugătorilor cu inima fierbinte dăruieşte-l nouă;Iisuse, darul împlinitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu, dăruieşte-l nouă;Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Dumnezeule Darnic, Preaminunat, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Care pe mulţi i-ai tămăduit, i-ai ocrotit, dăruindu-le învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri sfinte, dă-ne şi nouă un strop din Harul Tău Cel Sfânt, aşa cum ai dat Sfinţilor, care Te-au ascultat; tămăduieşte-ne, smereşte-ne, învaţă-ne şi îndreaptă-ne pe calea cea bună ca să-Ţi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentru tămăduireDoamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii, Te rugăm tămăduieşte-ne de toate

bolile sufletului, ale minţii şi ale trupului, miluieşte-ne, smereşte-ne şi ajută-ne pe noi. Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum i-ai îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile. Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre noi, robii Tăi (numele) şi dă-ne tămăduire şi tot ce este de folos sufletelor, spiritelor, minţilor şi trupurilor noastre, pentru ca lucrând bine şi cu spor să ajungem cu toţii în Împărăţia Cerurilor. Îţi mulţumim Doamne Dumnezeule pentru

vindecare, pentru ajutor în toate şi pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos pentru vindecare şi frumuseţe sfântă

Rugăciunile începătoare

Condac 1Apărătorule Cel Mai Mare şi Doamne, Care dai splendoare şi

desăvârşire creaţiei Tale şi îi înfrumuseţezi pe toţi cei care aleargă la Tine, întăreşte-ne, ocroteşte-ne şi dăruieşte-ne frumuseţe sufletească, trupească şi

102

Page 103: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

mentală, dă-ne gânduri curate şi minunate şi cuvânt de slavă ca să ne rugăm Ţie: Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Icos 1Prin Lucrarea şi Puterea Sfântului Duh, după vestirea Sfântului Arhanghel Gavriil, Te-ai întrupat în

pântecele Sfintei Fecioare Maria, iar noi cu dragoste sfântă spunem aşa:Iisuse, Fiul Preaminunat al Tatălui Ceresc;Iisuse, Fiul Preasfânt al Iubirii Absolute;

Iisuse, Fiu Prealuminat, din Sfânta Fecioară întrupat;Iisuse, Dumnezeule Adevărat, Preasfânt şi Preaminunat şi de prooroci anunţat;Iisuse, Fiu Ceresc, Prealuminat de Tatăl şi de Sfântul Duh Binecuvântat;Iisuse, Fiul Frumuseţii Dumnezeieşti Desăvârşite;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 2Frumuseţea Ta Dumnezeiască i-a uimit pe toţi cei care Te priveau, că Frumuseţe Cerească fiind, a

întrecut cu mult strălucirea lunii, a stelelor şi a soarelui, iar noi, care Te iubim şi dorim să fim asemenea Ţie, Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2S-au mirat Îngerii, păstorii şi magii veniţi din îndepărtata Persie, când Te-au văzut strălucind în ieslea

dobitoacelor, din peştera Betleemului, dar noi, care ştim că eşti Comoara Cea Mai Strălucitoare din Lume şi de Cel Mai Mare Preţ, spunem din toată inima aşa:

Iisuse, Frumuseţe Cerească, învaţă-ne să devenim asemenea Îngerilor Tăi;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, dăruieşte-ne modestia şi smerenia Sfinţilor Tăi;Iisuse, Frumuseţe Absolută, dăruieşte-ne inocenţa şi puritatea copiilor nevinovaţi;Iisuse, Frumuseţe Desăvârşită, dăruieşte frumuseţe şi pace vieţii noastre agitate;Iisuse, Frumuseţe Perfectă, dăruieşte frumuseţe şi curăţie sufletelor noastre pătimaşe;Iisuse, Frumuseţe Dumnezeiască, dăruieşte blândeţe şi duioşie cuvintelor noastre;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 3Cât ai trăit pe Pământ, i-ai uimit pe toţi din vremea aceea cu Frumuseţea Ta de Copil şi cu Puterea Ta

Cea Sfântă şi Dumnezeiască; că păsărele făceai din lut şi când suflai asupra lor ele zburau, iar noi iubind frumuseţea şi calităţile Tale Dumnezeieşti Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3La 12 ani, fiind copil de o frumuseţe rară şi cu ştiinţă Dumnezeiască înaltă, Te-ai dus la Templul din

Ierusalim, ai dus jertfă o pereche de turturele, ai stat de vorbă cu bătrânii din acea vreme şi i-ai luminat cu Lumina Învăţăturilor Tale. Cu smerenie să spunem aşa:

Iisuse, Fiul Frumuseţii şi al Înţelepciunii Divine;Iisuse, Fiul Preafrumos al Maicii Preacurate;Iisuse, Fiul Preasfânt al Sfintei Fecioare;Iisuse, Fiu Ceresc, dăruieşte frumuseţe sufletelor şi minţilor noastre;Iisuse, Fiu Divin, dăruieşte frumuseţe glasurilor noastre, ca să-Ţi cântăm imn de slavă;Iisuse, Fiu Dumnezeiesc, dăruieşte frumuseţe cuvintelor noastre, ca să Te slăvim;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 4Toată ştiinţa şi cuvintele lumii acesteia nu ne ajung nouă ca să vorbim de Frumuseţea Ta Cea Sfântă,

Desăvârşită, Cerească şi Dumnezeiască, dar putem să-Ţi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Cei care Te-au văzut când locuiai pe Pământ, au rămas uimiţi de frumuseţea Ta bărbătească, de seninătatea şi de strălucirea Ta, de puterea şi de frumuseţea cuvintelor Tale, de iubirea Ta frumoasă:

Iisuse, Frumuseţe Dumnezeiască, mult visată;Iisuse, Frumuseţe Desăvârşită şi de neatins;Iisuse, Frumuseţe Minunată, descoperită nouă;Iisuse, Frumuseţe Preasfântă, dătătoare de iubire sfântă;

103

Page 104: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Frumuseţe Divină, care dă strălucire minţilor luminate;Iisuse, Frumuseţe Cerească, care ne descoperă frumuseţea sufletelor curate;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 5Multe fiice ale oamenilor au văzut frumuseţea Ta. Apropiindu-se de Tine, Tu le-ai curăţat trupeşte şi

sufleteşte, alungând spiritele rele care le inspirau la păcate, iar noi cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Cu Frumuseţea Dumnezeirii Tale pe toţi îi atragi la o viaţă frumoasă, cinstită, smerită, în pace, cu bucurie sufletească, cu înţelegere şi iubire pentru Dumnezeu, iar noi, acum slăvindu-Te spunem aşa:

Iisuse, Frumuseţe Dumnezeiască, Slăvit să fii în veci!Iisuse, Frumuseţe Sufletească, curăţeşte sufletele noastre;Iisuse, Frumuseţe Veşnică, trezeşte-ne la viaţa veşnică;Iisuse, Frumuseţe Binecuvântată, dă-ne să fim frumoşi sufleteşte;Iisuse, Frumuseţe Necreată, dă-ne să fim plăcuţi celorlalţi;Iisuse, Frumuseţe Adevărată, dă-le sănătate şi frumuseţe copiilor noştri;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 6Frumuseţea Ta Dumnezeiască nu poate fi descrisă în cuvinte pământeşti, iar noi neştiind cuvintele cereşti,

aducem laudă Frumuseţii Tale şi minunatei Tale opere de Evanghelizare a lumii cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Frumuseţea şi Strălucirea Ta Dumnezeiască, nu poate fi văzută de oricine, de aceea ai ales trei Sfinţi Apostoli: Petru, Ioan şi Iacov, pe care i-ai dus pe muntele Tabor, arătându-le acolo Frumuseţea şi Strălucirea Ta de nedescris. Apostolii au căzut cu faţa la pământ, iar noi, smerindu-ne şi cu genunchiul inimii plecat, Te cinstim aşa:

Iisuse, Strălucire şi Frumuseţe de nedescris;Iisuse, Strălucire Divină şi Minunată;Iisuse, Strălucire mai presus de cuvinte;Iisuse, Strălucirea Adevărului Sfânt;Iisuse, Frumuseţe Adevărată şi Neînşelătoare;Iisuse, Frumuseţe şi Iubire neînchipuit de mare;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 7Cei care nu au vrut să privească spre Tine, Doamne Iisuse Christoase şi nici nu au vrut să asculte Sfintele

Tale Cuvinte, au rămas în întunericul răutăţii lor, iar noi dorind luminarea minţii, înfrumuseţarea sufletului, înnobilarea virtuţilor şi a calităţilor creştineşti şi omeneşti Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Nimic bun nu putem să facem noi creştinii, fără ajutorul Tău, Doamne Dumnezeule, Iisuse Christoase şi

de aceea ne rugăm aşa: Iisuse, Care dai frumuseţe şi lumină vieţii noastre;Iisuse, Care dai frumuseţe şi binecuvântare minţilor şi sufletelor noastre;Iisuse, Care dai frumuseţe şi întărire virtuţilor noastre;Iisuse, Care dai frumuseţe sfântă, celor care urmează învăţăturile Tale;Iisuse, Care dai frumuseţe calităţilor trupeşti şi sufleteşti;Iisuse, Care dai frumuseţe şi desăvârşire întregii Tale creaţii;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 8Mulţi orbi, şchiopi, leproşi, chinuiţi de duhuri rele, au venit la Tine, Doamne Iisuse, iar Tu pe toţi i-ai

vindecat şi i-ai înfrumuseţat, redându-le vigoarea şi frumuseţea, iar noi dorind ajutorul Tău Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Oameni săraci, bolnavi şi fără speranţă de vindecare ai ajutat; l-ai înviat pe Lazar, care murise de patru

zile şi avea corpul putred şi urât mirositor, redându-i frumuseţea şi sănătatea, iar noi smerindu-ne spunem aşa: Iisuse, Dumnezeule Multiubitor, ai dat sănătate şi frumuseţe şchiopilor;

104

Page 105: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Dumnezeule Multmilostiv, ai vindecat şi ai înfrumuseţat orbii;Iisuse, Dumnezeule Îndurător, ai vindecat şi ai înfrumuseţat gârbovii şi neputincioşii;Iisuse, Dumnezeule Preaputernic, ai dat sănătate şi frumuseţe celor posedaţi de duhurile rele;Iisuse, Dumnezeule Atotfăcător, ai vindecat şi ai înfrumuseţat leproşii;Iisuse, Dumnezeule Mântuitor, i-ai vindecat şi i-ai înfrumuseţat pe cei defiguraţi de boală;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 9Dumnezeule Preasfânt, toţi cei care Te-au văzut propăvăduind, vindecând, ajutându-i pe alţii, au rămas

uimiţi de frumuseţea Ta şi a lucrărilor Tale, iar noi, iubindu-Te nespus de mult, înălţăm imn de slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Din invidie, ură sau răutate unii s-au pornit împotriva Ta, dar ca un Fiu al îndurărilor, i-ai mustrat pentru

păcatele lor şi dorind să ne îndreptăm şi să facem Voia Ta, noi, cei care Te iubim, Îţi spunem Doamne, aşa:Iisuse, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, fie Voia Ta!Iisuse, Dumnezeule Preamărit şi Adorat, fie Voia Ta!Iisuse, Dumnezeule Multîndurător şi Răbdător, fie Voia Ta!Iisuse, Dumnezeule Multiertător şi Darnic, fie Voia Ta!Iisuse, Dumnezeule Multmilostiv şi Ocrotitor, fie Voia Ta!Iisuse, Dumnezeule Dătător-de-Viaţă şi de Frumuseţe, fie Voia Ta!Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 10Iubirea Sfântă a Tatălui Ceresc Te-a atras din nou în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi Înălţându-Te de pe

muntele Eleonului, le-ai spus ucenicilor să nu se îndepărteze de Ierusalim, iar noi slăvindu-Te Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Mijlocind pe lângă Sfântul Duh, Mângâietorul, pentru toţi ucenicii Tăi de atunci şi din toate veacurile, ai

împlinit Cuvântul Tău profetic, în care ai spus că Duhul Sfânt se va coborî peste cei aleşi; noi Te rugăm aşa: Iisuse, Frumuseţe Cerească, înfrumuseţează-ne spiritual;Iisuse, Frumuseţe Dumnezeiască, întăreşte virtuţile noastre;Iisuse, Frumuseţe Preacurată, înfrumuseţează-ne gândurile;Iisuse, Frumuseţe Minunată, fă-ne minunaţi şi pe noi;Iisuse, Frumuseţe mai presus de fire, înfrumuseţează-ne şi sfinţeşte-ne şi pe noi;Iisuse, Frumuseţea Celor de Sus, uită-Te şi spre noi, cei de jos;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 11Frumuseţea Luminii Cereşti, în care se află Sfântul Tău Tron, este de nedescris, iar noi dorind să

ajungem şi să rămânem în această frumuseţe cerească, iubindu-Te Doamne, Te slăvim şi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Din dorinţa de a ajunge în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, mulţi Sfinţi înobilându-şi sufletele lor cu calităţi şi

virtuţi sfinte, au pornit o luptă aprigă împotriva nedreptăţilor de orice fel, iar noi creştineşte spunem aşa: Iisuse, Frumuseţea şi bucuria celor care Te iubesc;Iisuse, Frumuseţea şi Lumina Sfinţilor din Cer şi de pe Pământ;Iisuse, Frumuseţea şi Iubirea creştinilor smeriţi şi răbdători;Iisuse, Frumuseţea şi Dragostea rugătorilor cu inima fierbinte;Iisuse, Frumuseţea şi răbdarea postitorilor cucernici;Iisuse, Frumuseţea şi ascultarea celor care fac Voia Ta;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 12Cei care în cinstea Ta, a Sfinţilor sau a tuturor Sfintelor Puteri Cereşti sunt milostivi, ţin post, se roagă

fierbinte, sunt cucernici, evlavioşi, primesc de la Tine, Doamne Iisuse, iluminare, ajutor, frumuseţe sufletească şi spirituală şi mari daruri, pentru care cu toţii Îţi cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

105

Page 106: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 12Cei care Te iubesc, fac Voia Ta şi tot ceea ce porunceşti Tu, Doamne, pot avea mari daruri, virtuţi,

capacităti ascunse, numai de ei şi de Tine ştiute, iar noi smerindu-ne spunem aşa: Iisuse, Frumuseţea Smerită a celor care Te iubesc;Iisuse, Frumuseţea Minunată a celor care fac Voia Ta;Iisuse, Frumuseţea Sfântă a celor care se supun poruncilor Tale;Iisuse, Frumuseţea Dumnezeiască a darurilor pe care ni le faci;Iisuse, Frumuseţea Desăvârşită a tuturor virtuţilor şi calităţilor Dumnezeieşti;Iisuse, Frumuseţea Divină care înnobilează sufletele noastre;Iisuse, Frumuseţe Sfântă, fă-ne să fim asemenea Ţie!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Dumnezeule Iisuse Christoase, Părintele Luminilor, Strălucirea şi Lumina sufletelor noastre,

întăreşte-ne, smereşte-ne, luminează-ne, ocroteşte-ne şi călăuzeşte-ne pe calea cea bună, dă-ne binecuvântările Tale sfinte, înfrumuseţează-ne mintea, sufletul şi trupul, dăruieşte frumuseţe cuvintelor noastre ca să Te slăvim, să-Ţi mulţumim şi să-Ţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentru înfrumuseţare sufletească şi trupeascăDoamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi al lumii, înfrumuseţează-ne,

sufletul, mintea, trupul, gândurile şi vorbele noastre, faptele şi toate lucrările noastre, întăreşte-ne virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti, precum şi toate simţurile noastre. Dă-ne nouă toate ajutoarele de care avem nevoie, sufleteşti şi trupeşti, materiale şi spirituale, pentru ca lucrând cu ele să putem să împlinim Voia şi Poruncile Tale, atât noi cât şi urmaşii noştri. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos pentru liniştire sufleteascăRugăciunile începătoare

Condac 1Trimis ai fost de Dumnezeu Tatăl, pe Pământ să salvezi neamul

omenesc de la prăbuşire totală, iar noi cei de acum Îţi mulţumim şi Te rugăm: Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Icos 1Planul cel Sfânt şi Dumnezeiesc, a fost realizat prin Tine, Doamne Iisuse,

Care ai acceptat smerita lucrare de a Te întrupa din Sfânta Fecioară Maria. Tu, Care eşti necuprins în Ceruri, ai fost cuprins de pântecele feciorelnic, iar noi, smerindu-ne, spunem aşa:Iisuse, Liniştea Dumnezeiască, dăruieşte-o nouă;Iisuse, Liniştea sufletelor sfinte, dăruieşte-o nouă;Iisuse, Liniştea inimilor curate, dăruieşte-o nouă;Iisuse, Liniştea celor smeriţi, dăruieşte-o nouă;Iisuse, Liniştea dorită de cei înviforaţi, dăruieşte-o nouă;

Iisuse, Liniştea dorită de cei tulburaţi şi amăgiţi, dăruieşte-o nouă;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 2Multă dragoste având de la Tine, Maica Sfântă nu s-a tulburat când I s-a vestit de către Dreptul Simeon,

că prin sufletul Ei va trece sabia, ci mai vârtos I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Sfânta Familie nu s-a tulburat când, Îngerul trimis din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, a spus: Scoală Iosife, ia Pruncul şi Fecioara şi fugi în Egipt, că Împăratul Irod a pus gând rău Pruncului! Toate s-au făcut în linişte, iar noi din inimă spunem aşa:

Iisuse, Liniştea Sfintei Familii şi a Maicii Preacurate;106

Page 107: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Liniştea Sfinţilor Îngeri de la Tronul Divin;Iisuse, Liniştea Sfinţilor Arhangheli şi a Sfintelor Oştiri Cereşti;Iisuse, Liniştea Sfinţilor Heruvimi şi Serafimi;Iisuse, Liniştea Sfintelor Domnii, Începătorii, Stăpânii şi Scaune Cereşti;Iisuse, Liniştea Sfinţilor Îngeri Păzitori şi de Lumină;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 3Întorcându-vă din Egipt şi stabilindu-vă în Nazaret, aţi căutat liniştea cea minunată, lucrând în pace şi

cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Doamne, la vârsta de 12 ani, trup de copil având, dar inteligenţa fiind Dumnezeiască, i-ai uimit pe toţi învăţaţii vremurilor acelea, cărora timp de trei zile le-ai explicat adevărurile sfinte; cu linişte şi pace sufletească să spunem aşa:

Iisuse, Liniştea duhovnicească;Iisuse, Liniştea nepricepută de mintea omenească;Iisuse, Liniştea celor care Te-au văzut;Iisuse, Liniştea celor pe care i-ai învăţat;Iisuse, Liniştea celor pe care i-ai luminat;Iisuse, Liniştea dezbaterilor sfinte;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 4Vremurile tulburi şi vuietul evenimentelor din timpul tinereţii Tale pământeşti nu Te-au tulburat Doamne

Iisuse, ci pe toate le-ai trecut cu înţelepciune şi pace sufletească, pentru care Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Dincolo de vremuri a fost Tatăl Ceresc, care Te-a ocrotit Dumnezeieşte cât ai fost în trup pe Pământ, Te-a supravegheat şi Te-a îndrumat şi nimeni nu s-a atins de Tine, iar noi cinstindu-Te, din inimă Îţi spunem aşa:

Iisuse, Linişte mult visată, linişteşte sufletele noastre agitate;Iisuse, Linişte netulburată, linişteşte minţile noastre împrăştiate;Iisuse, Linişte Sfântă şi Adevărată, dăruieşte-ne Pacea Ta Preasfântă;Iisuse, linişteşte viaţa noastră agitată;Iisuse, linişteşte familiile noastre;Iisuse, linişteşte tinerii din zilele noastre;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 5Botezând la Iordan, Sfântul Ioan Botezătorul aducea pace şi linişte în sufletele multora, iar când Te-a văzut

a zis: Iată Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii! Într-un glas cu toţii să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Zbuciumul multora s-a potolit când au fost botezaţi de Sfântul Ioan Botezătorul, iar la Botezul Tău,

Doamne, Glas Ceresc S-a auzit de la Tatăl, Care spunea: Acesta este Fiul Meu Iubit, întru Care am binevoit! - iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel S-a aşezat pe umărul Tău. Ai plecat apoi în pustiu şi ai postit 40 de zile, în pace şi în linişte, rugându-Te la Tatăl Ceresc.

Iisuse, Liniştea celor botezaţi, adu-o iar în sufletele noastre;Iisuse, Liniştea celor care se pocăiesc, dăruieşte-o tuturor;Iisuse, Liniştea celor care doresc numai binele, dăruieşte-o celor neliniştiţi;Iisuse, Liniştea celor care Te iubesc, dăruieşte-o tuturor sufletelor;Iisuse, Liniştea celor care Îl slăvesc pe Bunul Dumnezeu, dăruieşte-o şi celor care Îl caută pe Domnul;Iisuse, Liniştea celor milostivi şi smeriţi, dăruieşte-ne-o nouă tuturor;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 6În Linişte l-ai alungat pe vicleanul ispititor, care era dornic să vadă Cine eşti. Tu i-ai poruncit să meargă

înapoia Ta şi să se închine Lui Dumnezeu, iar el fugind, nu I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!107

Page 108: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 6După Sfântul Tău Botez, i-ai ales pe Sfinţii Apostoli, neţinând cont de vârsta, de starea sau de învăţătura

lor, iar noi smerindu-ne, cu evlavie să spunem aşa:Iisuse, Linişte Dumnezeiască pe Pământ;Iisuse, Linişte Binecuvântată de Tatăl nostru Cel Ceresc;Iisuse, Liniştea vieţii curate;Iisuse, Liniştea rugăciunii smerite;Iisuse, Liniştea inimii Îndumnezeite;Iisuse, Liniştea creştinilor evlavioşi;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 7Propăvăduind Sfânta Evanghelie, ai înviat morţii, i-ai vindecat pe cei bolnavi, ai scos duhurile rele din

cei posedaţi, ai oprit vânturile şi ai potolit valurile mării, i-ai salvat pe Apostolii care înfricoşaţi strigau: Scoală Doamne, că noi pierim! - iar noi, închinându-ne Ţie Doamne, Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Oamenii care au văzut certarea mării şi oprirea vântului, au rămas uimiţi şi s-au întrebat: Cine este

Acesta, de Care vântul şi valurile mării ascultă? Acum, cu pace şi cu linişte să spunem aşa:Iisuse, Liniştitorul vânturilor şi al valurilor;Iisuse, Liniştitorul sufletelor Sfinţilor Apostoli;Iisuse, Liniştitorul sufletelor celor care se roagă fierbinte;Iisuse, Liniştitorul sufletelor celor aleşi de Tine;Iisuse, Liniştitorul sufletelor celor greu încercaţi;Iisuse, Liniştitorul sufletelor celor smeriţi şi binecuvântaţi;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 8Cei care au fost zbuciumaţi de duhurile răului nu puteau dormi şi nici locui în aşezămintele omeneşti, iar

Lui Dumnezeu nu puteau să-I cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

În multe rînduri ai scos duhurile rele din copii, femei, bărbaţi, curăţindu-i, luminându-i şi liniştindu-i, iar noi smerindu-ne, cu bucurie spunem aşa:

Iisuse, Liniştitorul şi Vindecătorul celor care au fost bântuiţi de duhurile rele;Iisuse, Liniştitorul şi Luminătorul celor care trăiau în morminte;Iisuse, Liniştitorul şi Curăţitorul Mariei Magdalena;Iisuse, Liniştitorul şi Izbăvitorul copilului care era aruncat în foc sau apă, de duhurile rele;Iisuse, Liniştitorul şi Vindecătorul femeii cananience;Iisuse, Liniştitorul şi Izbăvitorul oamenilor chinuiţi de duhurile necurate;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 9Voind unii tulburaţi cu duhul, să Te arunce în prăpastie, nu au reuşit Doamne, că trecând printre ei în

linişte, ai plecat din locul acela, unde oamenii nu-I cântau Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Unii nu au vrut să asculte vestea bună a Împărăţiei Cerurilor şi neliniştiţi iscodeau căutând pricină Fiului Lui Dumnezeu, dar toţi au fost loviţi în faptă sau în cuvânt de Duhul Domnului Iisus Christos şi au plecat încrâncenaţi.

Iisuse, Liniştitorul celor care au vrut să Te arunce în prăpastie;Iisuse, Liniştitorul, celor care Te iscodeau şi Te urmăreau;Iisuse, Liniştitorul surorilor lui Lazăr, înviat după 4 zile;Iisuse, Liniştitorul şi Lumina orbului din Naştere;Iisuse, Liniştitorul şi Tămăduitorul celor zece leproşi;Iisuse, Liniştitorul şi Vindecătorul slăbănogului de la Siloam;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 10

108

Page 109: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Oamenii cei răi, văzând minunile Tale şi propăvăduirea Ta cea minunată, împinşi de cel rău, s-au gândit să Te prindă, că ei nu-I cântau Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Ştiind că vei fi trădat, prins şi răstignit, de trei ori ai vestit Apostolilor Patimile Tale, iar pe muntele Tabor

Te-ai schimbat la faţă, arătându-le Dumnezeirea Ta. Neputând privi întreaga-Ţi strălucire, ei au căzut cu faţa la pământ.

Iisuse, Linişte Sfântă, Care nu Te-ai tulburat uşor;Iisuse, Linişte Sfântă cu chemare adâncă;Iisuse, Linişte Dumnezeiască, primitoare de patimi;Iisuse, Linişte Neoprită şi dorită de noi;Iisuse, Linişte Sfântă cu efect minunat;Iisuse, Liniştea mea pentru viaţa viitoare;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 11Iuda Iscarioteanul, neliniştit şi doritor de averi, a acceptat propunerea celor de la Templu şi Te-a vândut

cu o sărutare şi pentru 30 de arginţi, Doamne, şi nu şi-a amintit să-Ţi cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

La Cina Cea de Taină, i-ai spus trădătorului: Du-te şi împlineşte ce ai de împlinit! - şi după aceea, în grădina Ghetsimani, Te rugai cu lacrimi de sânge, iar Tatăl Ţi-a trimis spre liniştire un Sfânt Înger Întăritor.

Iisuse, Linişte Tainică, Care pentru toate Te-ai pregătit;Iisuse, Linişte Sfântă, de neînţeles pentru noi;Iisuse, Linişte Desăvârşită în faţa multor nevoi;Iisuse, Liniştea rugăciunii Tale desăvârşite;Iisuse, Liniştea dorită de cei înlăcrimaţi;Iisuse, Linişte şi Iubire Sfântă, dispusă spre jertfă şi sacrificiu suprem;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 12Oamenii răi însoţiţi de trădător, au venit în grădina Ghetsimani, Te-au legat Doamne Iisuse, iar Petru

aprinzându-se, a tăiat cu sabia urechea lui Malhus. Tu Doamne, i-ai spus: Bagă sabia în teacă, că Cel ce dă cu sabia, de sabie va muri! Apostolii s-au risipit apoi, iar cei care Te-au luat Doamne, nu au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12 Ai fost supus judecăţii nedrepte, Doamne Iisuse, ai fost purtat de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod, ai

fost legat la stâlp şi biciuit groaznic, ai fost batjocorit, încununat cu spini, îmbrăcat cu haină roşie, spre Golgota dus cu crucea în spate. Femeile plângeau, însă Tu le-ai spus: Nu Mă plângeţi pe Mine, fiice ale Ierusalimului, ci plângeţi-vă pe voi! Apoi fiind răstignit pe cruce, ai zis: Iartă-le lor Tată Ceresc, că aceştia nu ştiu ce fac! - după care ai strigat cu glas tare: Tată Ceresc, în mâinile Tale Îmi dau Duhul Meu! Cerul s-a întunecat, Pământul s-a cutremurat, catapeteasma Templului s-a rupt în două, Preacurata Maică a plâns cu jale, iar noi smeriţi spunem aşa:

Iisuse, Liniştea Celui Care, din iubire de oameni, pe toate le-ai acceptat;Iisuse, Liniştea Celui Care pe Tată Ceresc L-ai ascultat în toate;Iisuse, Liniştea Celui Îndurător şi Preamilostiv;Iisuse, Liniştea minunilor de pe ultimul drum;Iisuse, Liniştea celor iertaţi şi a tâlharului binevoitor;Iisuse, Liniştea Sfântului Evanghelist Ioan, care a luat-O în grijă pe Preacurata Maică a Ta;Iisuse linişteşte sufletele noastre şi salvează-i pe aleşii Tăi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)A treia zi după scripturi ai Înviat, Doamne Iisuse Christoase, iar după 40 de zile Te-ai înălţat la Ceruri şi

stai de-a dreapta Tatălui. Noi creştinii din România şi din toată lumea, mântuiţi prin Patimile Tale, Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

109

Page 110: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

RugăciuneDoamne Iisuse Christoase, Mântuitorule al nostru, Protectorul şi Binefăcătorul întregii lumi, Te rugăm

linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate, ca să putem să ne rugăm cu inima fierbinte. Te rugăm linişteşte vieţile noastre agitate, ca să ne putem bucura în pace de ele. Te rugăm linişteşte minţile noastre pervertite şi gândurile noastre bolnave şi luminează-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, binecuvintează-ne şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti. Doamne Iisuse Christoase, cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie şi Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta Mântuitoare, pentru sufletele noastre pierdute. Îţi mulţumim pentru toate, Te iubim şi Te slăvim în inimile noastre: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule Preaslăvit! Amin!

Acatistul Domnului Iisus Christos -de pocăinţă pentru pruncii avortaţi

Rugăciunile începătoare

Condac 1Mielule al Lui Dumnezeu, Cel care ridici păcatele lumii, auzi

tânguirea mea şi ia aminte la durerea inimii mele, ridică de la mine povara cea apăsătoare a păcatelor mele; Cel care ai purtat neputinţele noastre, primeşte întru pocăinţă pe cea care se închină Ţie, rugându-se şi strigând din adâncul sufletului: Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Icos 1Doamne Dumnezeule a Ta este zidirea, dar

păcatul săvârşit de Adam în Rai trăieşte în trupul meu şi ca o roabă îi slujesc pururea cu osârdie şi acum mă rog Ţie:

Miluieşte-mă pe mine, Făcătorule al Lumii de Sus! Miluieşte-mă pe mine, Ziditorule al firii de jos! Miluieşte-mă pe mine, Stăpâne al Puterilor Cereşti! Miluieşte-mă pe mine, Îndreptătorule al făpturilor trupeşti! Miluieşte-mă pe mine, Cel care porţi de grijă tuturor! Miluieşte-mă pe mine, cea care Îţi aduc Ţie lacrimi pentru păcatele mele! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 2 Stăpâne Atotmilostive, cum voi îndrăzni a mă apropia de Tine cu rugăciune, eu, păcătoasa spurcată, care

am călcat porunca Ta, dată mie prin proorocul Tău Moise: Să nu ucizi! Sunt o ucigaşă care mi-am lipsit pruncii nu numai de lumina cea văzută, ci mai vârtos de Lumina Cea Adevărată, de Domnul nostru Iisus Christos, care luminează prin Taina Botezului. Fugind de binecuvântarea Ta de a avea mulţi prunci, mi-am ucis copilul încă din pântece. Drept aceea, întunecată fiind cu aceste păcate şi cu nenumărate altele, nădăjduiesc doar în Milostivirea şi Îndurarea Ta şi cu îndrăznire Îţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Cuvintele vieţii cele rostite de către Tine le-am trecut cu vederea, Doamne şi am umblat după voia inimii

mele din tinereţile mele şi până în ziua de acum, când cu pocăinţă strig către Tine, Atotînduratul meu Mântuitor: Miluieşte-mă pe mine, cea zămislită întru fărădelegi! Miluieşte-mă pe mine, cea născută întru păcate! Miluieşte-mă pe mine, care n-am păzit Poruncile Tale! Miluieşte-mă pe mine, care m-am lipsit de Harul Tău! Miluieşte-mă pe mine, care nu mă îngrijesc de mântuirea mea! Miluieşte-mă pe mine, care m-am aruncat în lanţul patimilor! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

110

Page 111: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 3Iartă-mă Doamne pe mine ticăloasa, că am smuls din mâinile Tale ziditoare, pe nevinovaţii mei prunci şi

nu m-am ruşinat să-i ucid înaintea ochilor Tăi. Sorţile lor sunt în dreapta Ta, Doamne, iar păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi mă închin, pocăindu-mă şi mă rog Ţie, Bunule: îndreptează paşii mei pe calea pocăinţei, ca dimpreună cu toţi păcătoşii care s-au pocăit, să-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Cela Ce singur ştii neputinţa omenească, ştii şi toate căderile mele. Greşelile tinereţilor mele nu le

pomeni şi de cele ascunse ale mele curăţeşte-mă pe mine, care strig Ţie: Miluieşte-mă pe mine, marea păcătoasă! Miluieşte-mă pe mine, călcătoarea Legii Lui Dumnezeu! Miluieşte-mă pe mine, care am stricat legământul Tău! Miluieşte-mă pe mine, că Ţie Stăpânului meu, Ţi-am răsplătit cu rău! Miluieşte-mă pe mine, care am venit la Tine să mă pocăiesc în ceasul al unsprezecelea! Miluieşte-mă pe mine, ticăloasa ucigaşă de copii! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 4Dătătorule de Viaţă, Împărate Ceresc, vino şi Te sălăşluieşte întru mine, cea spurcată cu păcatele, curăţeşte-

mă de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletul meu, ca mântuită fiind să-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4

Rătăcit-am ca o oaie pierdută! Caută-mă Dumnezeul meu, pe mine roaba Ta, care m-am depărtat de poruncile Tale în hăţişul cel nestrăbătut al patimilor şi neascultării. Mântuieşte-mă pe mine nevrednica, ce suspin către Tine cu lacrimi şi mă rog şi strig:

Miluieşte-mă pe mine, cea împovărată cu păcatele, pe care le-am săvârşit urmând voii mele! Miluieşte-mă pe mine, cea întunecată de patimi! Miluieşte-mă pe mine, cea răpită de trufie! Miluieşte-mă pe mine, cea roasă de pizmă! Miluieşte-mă pe mine, cea plină de nedreptate! Miluieşte-mă pe mine, Cel Care nu voieşti moartea păcătosului! Miluieşte-mă pe mine, ucigaşa cea cu bună ştiinţă a pruncilor mei! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 5Unde voieşti Tu Dumnezeule Atotputernic, acolo se şi biruieşte rânduiala firii. Nu mă lepăda de la faţa

Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine şi sfărâmă pecetea care mă arată ca ucigaşă de copii, potrivit celei de-a şasea porunci a legii Tale: Să nu ucizi! - şi înnoieşte legământul cel veşnic pe care l-ai făcut cu noi, Doamne, pe care eu l-am călcat prin păcatele mele şi întoarce-mi virtuţile dintâi, pe care le-am pierdut prin păcat, ca fără de împiedicare cu recunoştinţă şi cu dragoste să-Ţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Cine a mai păcătuit vreodată aşa cum am păcătuit eu, ticăloasa? Ce păcat nu am săvârşit, ce rău n-am

închipuit în sufletul meu? Cu inimă înfrântă şi cu lacrimi vin la Tine, Atotîndurate Doamne, strigând: Miluieşte-mă pe mine, roaba Ta cea necredincioasă! Miluieşte-mă pe mine, cea împietrită în păcat! Miluieşte-mă pe mine, cea care am urât aproapele! Miluieşte-mă pe mine, cea care am jignit cu cuvântul şi cu lucrul! Miluieşte-mă pe mine, cea întinată cu sufletul şi cu trupul! Miluieşte-mă pe mine, cea arsă de mustrările conştiinţei! Miluieşte-mă pe mine, ucigaşa de prunci, care lui Irod m-am asemănat! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 6Cu Razele Harului Tău Doamne, luminează haina sufletului meu, Dătătorule de lumină şi mă mântuieşte

ca bucurându-mă să-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

111

Page 112: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 6Iisuse Christoase, multă este mulţimea greşelilor mele şi ca o noapte întunecată e toată viaţa mea. Fără a

deznădăjdui de Mila Ta, Mântuitorul meu, ca David strig Ţie:Miluieşte-mă pe mine, care în lenevie toată viaţa mea am cheltuit-o! Miluieşte-mă pe mine, care nu mă îngrijesc de rugăciunea pentru păcate! Miluieşte-mă pe mine, cea nerecunoscătoare pentru bunele Tale îndemnuri la pocăinţă! Miluieşte-mă pe mine, cea care n-am cinstit Legea Ta şi Poruncile Tale nu le-am păzit! Miluieşte-mă pe mine, care am iubit lumea şi cele ce sunt în lume! Miluieşte-mă pe mine, care în lumească deşertăciune zilele vieţii mele le-am cheltuit! Miluieşte-mă pe mine, care îngreţoşându-mă de naşterea de prunci cea binecuvântată de Tine, am săvârşit uciderea de prunci! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 7La Cer ridic ochii mei, la Tine Doamne Dumnezeule, dar firea mea de tină mă trage în jos, Mântuitorul

meu. Ziditorule al Cerului şi al Pământului şi a toate câte sunt în ele, ridică-mă ca să gândesc şi să făptuiesc după Cereasca cuviinţă, ca pururea să-Ţi cânt Ţie, cu inima şi cu gura, cântarea de biruinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Ochi viclean am şi plin de toată necurăţia şi pururea mă amăgesc cu înşelăciunile acestei lumi. Drept aceea

mă rog Ţie, Atotbunule, să întorci ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea şi să strig Ţie cu glas de rugăciune: Miluieşte-mă pe mine, care însetez a sluji Ţie cu credinţă! Miluieşte-mă pe mine, care voiesc a mă închina Ţie în duh şi în adevăr! Miluieşte-mă pe mine, care-Ţi aduc jertfă pentru păcate - lacrimile pocăinţei mele! Miluieşte-mă pe mine, care cer de la Tine iertare pentru uciderea pruncilor mei! Miluieşte-mă pe mine, care aştept de la Tine izbăvire de patimile mele! Miluieşte-mă pe mine, care plâng pentru păcatele mele cele grele, pentru păcatele mele de moarte! Miluieşte-mă pe mine, ucigaşa cea vinovată înaintea Judecăţii Lui Dumnezeu şi a oamenilor! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 8Miluieşte-mă, Doamne, Mântuitorul meu, care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care

mai mârşavă decât toţi eu sunt! Te rog, Dumnezeule Atotmilostiv, apleacă-Te cu milostivire şi auzi suspinele inimii mele, primeşte izvoarele lacrimilor mele, fierbinţile rugăciuni ale sufletului meu, al cărui Mântuitor Tu eşti, ca să-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Gânduri rele şi tâlhăreşti au căzut asupra mea, fiind eu cu totul cufundată în somnul păcatului. Vai mie! -

că haina cea Dumnezeiască dată mie la Sfântul Botez pe spurcăciunea păcatelor am schimbat-o, drept pentru care ucidere de prunci am săvârşit şi până acum petrec goală de virtuţi. De aceea ridic ochii mei, care s-au plecat în jos pentru mulţimea păcatelor mele săvârşite înaintea Ta, Doamne şi strig către Tine:

Miluieşte-mă pe mine, care am săvârşit păcat de moarte! Miluieşte-mă pe mine, care până acum mă împotmolesc în păcate! Miluieşte-mă pe mine, cea mânjită de păcatele împotriva firii! Miluieşte-mă pe mine, care nu am păzit curăţia inimii mele! Miluieşte-mă pe mine, că de vrednicia de mamă m-am lipsit! Miluieşte-mă pe mine, că din pântece, pruncii fără de vreme, mi i-am lepădat! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 9Dă ochilor mei râuri de lacrimi Dumnezeul meu, ca să plâng pentru păcatele mele şi astfel, bucurându-

mă să-Ţi cant Ţie, Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9

În taină trupul mi l-am spurcat cu păcatele, sufletul mi l-am întunecat cu faptele nefireşti şi se bolnăveşte trupul, se bolnăveşte şi sufletul meu. La Tine, Cel care singur nu ţii minte răul, la Milostivul Judecător şi Dumnezeul meu cad şi mă rog: Miluieşte-mă pe mine ucigaşa! - că pomenirea soartei pruncilor mei lepădaţi mă

112

Page 113: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

umple de cutremur şi groază şi de mirare negrăită. Milostive Doamne şi Judecătorule Preadrept, cum mă rabzi şi îmi faci bine mie, venetică a iadului, până în acest ceas tot aşteptând pocăinţa mea?

Miluieşte-mă pe mine, cea plină de toată urâciunea! Miluieşte-mă pe mine, că am păcătuit iar şi iar, întorcându-mă la păcate, precum câinele la vărsătura sa!Miluieşte-mă pe mine, că fără frică de Dumnezeu şi fără dragoste de mamă, am sfâşiat pruncii mei! Miluieşte-mă pe mine, că de bună voie am săvârşit păcatele mele! Miluieşte-mă pe mine, că duhul cu gândurile spurcate mi l-am întinat! Miluieşte-mă pe mine, că până în această zi duc o viaţă păcătoasă! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 10M-am rănit de amăgirea acestei lumi şi mi-am plecat genunchii înaintea ei, alegând calea cea pierzătoare

de suflet, săvârşind una după alta toate fărădelegile pe care lumea mi le insufla. Am atins, în cele din urmă, culmea păcatelor de moarte: Uciderea de prunci! Deschide braţele părinteşti Dumnezeul meu, ca până la sfârşitul vieţii mele să-Ţi aduc jertfă de laudă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Răpitorii, ucigaşii, hoţii şi toţi păcătoşii nepocăiţi, nu vor moşteni Împărăţia Cerurilor! Eu am întinat

trupul şi sufletul meu cu toată spurcăciunea păcatelor şi sărăcia mea sufletească mă face să cad la Tine, strigând: Miluieşte-mă pe mine, cea născută din Legământul cel Nou, al Împărăţiei Harului Tău! Miluieşte-mă pe mine, cea îmbisericită în Biserica pe care Tu ai zidit-o! Miluieşte-mă pe mine, cea pecetluită cu Darurile Sfântului Duh! Miluieşte-mă pe mine, cea hrănită cu Preacuratul Tău Trup şi Sângele Tău Cel de Viaţă Făcător! Miluieşte-mă pe mine, cea în Christos îmbrăcată! Miluieşte-mă pe mine, care, am lepădat toate aceste bunătăţi şi viaţă păcătoasă am ales! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 11Dumnezeule şi Stăpânul vieţii mele, dăruieşte-mi duhul înţelepciunii, că din tinereţile mele m-am lipsit

de virtuţi, întreagă m-am robit patimilor, duhul şi sufletul mi-am pângărit şi trupul mi-am stricat. Dumnezeule al Îndurărilor şi al Milostivirii, nu Te îngreţoşa să mă curăţi pe mine, păcătoasa cea Preaspurcată. Zidirea Ta sunt, miluieşte-mă şi mă curăţeşte de toată întinăciunea trupului şi a duhului ca să-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Aşteptarea inimii mele, care nădăjduieşte la Tine, nu o lepăda, Doamne şi nu mă ruşina înaintea Îngerilor

şi a oamenilor la Dreapta şi Înfricoşata Judecată a Ta. Nu mă osândi atunci după faptele mele, ci după Mila Ta iartă toate greşelele mele, a celei care strig Ţie:

Miluieşte-mă pe mine, cea cu inimă necurată! Miluieşte-mă pe mine, cea înrobită de cel rău! Miluieşte-mă pe mine, cea în păcate născută, prin Botez spălată şi iarăşi căzută, în nelegiuire! Miluieşte-mă pe mine, că mi s-au împuţit rănile păcatelor sufletului meu! Miluieşte-mă pe mine, cea care din pricina păcatelor mele cele grele, am căzut în deznădejde! Miluieşte-mă pe mine, cea care am săvârşit tot păcatul şi de toată pedeapsa m-am învrednicit! Miluieşte-mă pe mine, Ziditorul meu şi întru pocăinţă primeşte-mă pe mine, cea căzută! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 12Cu mărinimia iubirii Tale de oameni, Dumnezeul meu, acoperă toate nelegiuirile mele, primind pocăinţa

mea, ca din dragoste pentru Tine pururea să-Ţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Tinereţile mele au trecut întru nebunia mea şi viaţa mea am cheltuit-o în păcate, în lenevie şi în lipsă de pocăinţă. Frica de moarte şi Judecata Ta cea de neocolit, m-au adus la pocăinţă. Nu mă lepăda, Mântuitorul meu, pe mine care în ceasul al unsprezecelea am venit în braţele Tale părinteşti şi întru pocăinţă strig:

Miluieşte-mă, că sângele pruncilor mei nevinovaţi spre Tine strigă, mărturisind că sunt ucigaşa lor! Miluieşte-mă Dumnezeul meu, Care după fire eşti Unul în Trei Ipostasuri! Miluieşte-mă Doamne, Cel care Minunat eşti întru Mila Ta! Miluieşte-mă Stăpâne, Care îndelung rabzi păcatele noastre!

113

Page 114: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Miluieşte-mă Împărate Sfinte, care tămăduieşti neputinţele! Miluieşte-mă Iubitorule de oameni, Care cu Iubirea Ta încălzeşti păcătoşii şi deznădăjduiţii! Miluieşte-mă Atotputernice, Care neputinţele noastre le-ai purtat! Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)În ziua cea înfricoşată a Judecăţii, se va arăta pe Cer Preacinstita Cruce a Fiului Lui Dumnezeu. Atunci

vor plânge toate neamurile Pământului. O! Împărate al Tuturor, Iisuse Christoase, Mântuitorul şi Judecătorul nostru, dă-mi mai înainte de acea zi, lacrimi de pocăinţă, ca să plâng mai fierbinte răutăţile şi faptele mele cele pierzătoare, cu care sufletul mi l-am întinat şi Preacinstitul Sânge al Legământului Tău amar l-am batjocorit, ca atunci, dimpreună cu Îngerii, cu Toţi Sfinţii şi Drepţii să-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentru iertare (avort)Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care din iubire pentru noi oamenii şi pentru a

noastră mântuire Te-ai îmbrăcat în trup, Te-ai răstignit, Te-ai îngropat şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră cea stricată, primeşte pocăinţa mea pentru păcatele mele, pentru toate păcatele mele, dar mai ales pentru că am omorât prunci nenăscuţi, dăruiţi de Tine. Am păcătuit Doamne la Cer şi înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, cu sufletul şi cu trupul şi cu cugetul minţii mele! Am călcat rânduielile Tale, am omorât pe pruncii mei, copii dăruiţi de Tine Dumnezeul meu şi nu am ascultat Poruncile Tale şi am mâniat Bunătatea Ta. Fiindcă a Ta este zidirea, nu mă deznădăjduiesc pentru mântuirea mea şi la nemărginita Ta Milostivire îndrăznind alerg şi mă rog Ţie, Doamne! Întru pocăinţă dă-mi inimă Înfrântă şi primeşte-mă când mă rog şi dă-mi gând bun, dă-mi lacrimi şi umilinţă, Doamne, dă-mi după Harul Tău, ca să pun început bun! Iartă-mă Doamne pe mine, ucigaşa de copii nenăscuţi! Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, cea căzută şi pomeneşte-mă pe mine, păcătoasa roaba Ta, întru Împărăţia Ta, dar mai ales Te rog ai grijă cum ştii Tu Doamne, de copiii mei avortaţi! Cu umilinţă şi cu pocăinţă mă rog, dacă poţi, iartă-mă Doamne! Iartă-i Doamne şi pe copiii mei, care din cauza mea, nu au văzut lumina zilei şi nu s-au bucurat de viaţa aceasta, atât de dragă mie! Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeule pentru toate darurile Tale sfinte ştiute de mine, dar mai ales neştiute! Te slăvesc şi Te iubesc Dumnezeule Preasfânt, Multmilostiv şi Preaplin de Iubire! Amin!

Rugăciunea către Domnul Iisus Christos pentru iertarea păcatelorO, Dumnezeule, Preamilostive Iisuse Christoase, Răscumpărătorule al celor păcătoşi, pentru mântuirea

neamului omenesc ai lăsat, Atotmilostivire, Cerurile Preaslăvite şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii, ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre! Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni. Doamne Iisuse Christoase, Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne, Mântuitorul nostru şi pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei Tale iertări. Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură

cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Curăţeşte-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni să lăudăm Atotsfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Domnului Iisus ChristosRugăciunile începătoare

Domnului să ne rugăm! Doamne, Iisuse Christoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia Îi sunt arătate patimile mele şi neputinţa firii noastre omeneşti şi tăria pizmaşului nostru, Tu Însuţi mă apără de răutatea lui, pentru că puterea lui este tare, iar firea noastră

114

Page 115: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

pătimaşă şi tăria neputincioasă. Tu Bunule, Cel care ştii neputinţa noastră, Care şi porţi greutatea neputinţei noastre, păzeşte-mă de tulburarea cugetului şi de potopul patimilor şi fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva, în poftele mele cele întinate, să pierd dulceaţa ei şi să mă aflu fără de ruşine şi fără de frică înaintea Ta. Ci, Doamne, Preadulcele meu Iisuse, miluieşte-mă şi mă mântuieşte.

Condac 1Apărătorule Cel mai mare şi Doamne, Biruitorul iadului, ca cei care ne-am izbăvit de moartea cea

veşnică, cele de laudă aducem Ţie noi, robii Tăi şi zidirea Ta. Ci, ca Cel care ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăveşte pe noi, care-Ţi cântăm Ţie: Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne!

Icos 1Făcătorul Îngerilor şi Doamne al Puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, spre lauda

Preacuratului Tău Nume, cum ai deschis auzul şi limba celui surd şi gângav de demult, ca să grăiesc şi eu aşa: Iisuse Preaminunate, mirarea Îngerilor; Iisuse Preaputernice, izbăvirea strămoşilor; Iisuse Preadulce, slava patriarhilor; Iisuse Preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; Iisuse Preaiubite, plinirea proorocilor; Iisuse Preaminunate, întărirea mucenicilor; Iisuse Prealine, bucuria călugărilor; Iisuse Preamilostive, dulceaţa preoţilor; Iisuse Preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; Iisuse Preadulce, bucuria preacuvioşilor; Iisuse Preacurate, mintea cea întreagă a celor curaţi cu fecioria; Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoşilor; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 2Văzând, Doamne, pe văduva care plângea şi precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl

ducea să-l îngroape, aşa înviază şi sufletul meu cel omorât cu păcatele, Iubitorule de oameni şi Te milostiveşte spre mine, care-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Înţelegerea cea neînţeleasă căutând Filip să o înţeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl! Iar Tu ai

zis către dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine şi Eu întru Tatăl? De aceea, Ţie, Celui ce eşti necuprins, cu frică Îţi grăim:

Iisuse, Dumnezeule Cel-mai-înainte-de-veci; Iisuse, Împăratule Cel Preaputernic; Iisuse, Stăpâne Cel Îndelung-Răbdător; Iisuse, Mântuitorule Cel Preamilostiv; Iisuse, Păzitorul meu Cel Preabun; Iisuse curăţeşte păcatele mele; Iisuse ridică farădelegile mele; Iisuse iartă nedreptăţile mele; Iisuse, Nădejdea mea, nu mă lăsă pe mine; Iisuse, Ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine; Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine; Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 3Iisuse, Care ai îmbrăcat cu Putere de Sus pe Apostolii Tăi, care şedeau în Ierusalim, îmbracă-mă şi pe

mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău Celui Sfânt, şi-mi dă mie să-Ţi cânt Ţie cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Iisuse, Cel care ai mulţime de îndurări, Care ai chemat pe vameşi şi pe păcătoşi şi pe cei necredincioşi,

nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca nişte mir de mult preţ, primeşte cântarea aceasta:115

Page 116: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Puterea cea nebiruită;Iisuse, Mila cea fără de sfârşit; Iisuse, Frumuseţea cea prealuminată; Iisuse, Dragostea cea nebiruită; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu Celui Viu; Iisuse, miluieşte-mă pe mine, păcătosul; Iisuse auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; Iisuse curăţeşte-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse învaţă-mă pe mine, netrebnicul; Iisuse luminează-mă pe mine, întunecatul; Iisuse curăţeşte-mă pe mine, întinatul; Iisuse scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 4Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda, dar văzându-Te pe Tine Iisuse, fiind cu

trup şi umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu Adevărat şi primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale şi a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă! - şi

chemându-l i-ai deschis ochii lui. Luminează cu Mila Ta şi ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc:

Iisuse, Ziditorul Celor de Sus; Iisuse, Răscumpărătorul celor de jos; Iisuse, Pierzătorul celor de dedesubt; Iisuse, Înfrumuseţătorul făpturilor; Iisuse, Mângâierea sufletului meu; Iisuse, Luminătorul minţii mele; Iisuse, Veselia inimii mele; Iisuse, Sănătatea trupului meu; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă; Iisuse, Luminătorul meu, luminează-mă; Iisuse, izbăveşte-mă de tot chinul; Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 5Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu Sângele Cel izvorâtor din Dumnezeu,

Iisuse, aşa ne scoate pe noi din lanţurile cu care şarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupeşti şi prin îndemnările spre desfrânare şi prin trândăvirea cea rea, pe cei ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Vazând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel care a zidit pe om cu mâinile şi cunoscându-L pe El a fi

Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui, strigând: Osana! Iar noi aducem Ţie cântare, grăind: Iisuse, Dumnezeul Cel adevărat; Iisuse, Fiul lui David; Iisuse, Împăratul Cel preaslăvit; Iisuse, Mielul Cel nevinovat; Iisuse, Păstorul Cel prealuminat; Iisuse, Păzitorul prunciei mele; Iisuse, Îndreptătorul tinereţilor mele; Iisuse, Lauda bătrâneţilor mele; Iisuse, Nădejdea cea de la moartea mea; Iisuse, Viaţa mea de după moarte; Iisuse, Liniştea mea la judecata Ta;

116

Page 117: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Dorirea mea, nu mă ruşina pe mine atunci; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 6Vestirea şi graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, pe Pământ Te-ai

arătat şi cu oamenii ai vieţuit, Cel care eşti neajuns şi durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău şi s-a izgonit înşelăciunea cea diavolească, Mântuitorul

nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, mulţumire Îţi aducem, spunând aşa: Iisuse, Adevărul Cel care izgoneşti înşelăciunea; Iisuse, Lumina cea mai presus de toate luminile; Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor; Iisuse, Dumnezeule, Cel care petreci întru milă; Iisuse, Pâinea Vieţii, satură-mă pe mine, cel flămând; Iisuse, Izvorul Înţelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat; Iisuse, Veşmântul Cel-de-Veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat; Iisuse Acoperământul Cel-de-bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, Dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele; Iisuse, Cel care afli pe cei care Te caută, află şi sufletul meu; Iisuse, Deschizătorul celor care bat, deschide inima mea cea ticăloasă; Iisuse, Răscumpărătorul păcătoşilor, curăţeşte fărădelegile mele; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 7Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse şi ca o oaie

fară de glas înaintea celor care o tund şi ca un Dumnezeu din morţi ai înviat şi cu Slavă la Ceruri Te-ai înălţat şi ne-ai ridicat pe noi, care-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul. Că din Fecioara, mai presus de fire S-a întrupat

şi din mormânt a înviat, nestricând peceţile şi la Apostoli prin uşile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea minunându-ne, cu credinţă grăim acestea:

Iisuse, Cuvântul Cel necuprins; Iisuse, Cuvântul Cel nevăzut; Iisuse, Puterea cea neajunsă; Iisuse, Înţelepciunea cea mai presus de cuget; Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris; Iisuse, Domnia cea nenumărată cu anii; Iisuse, Împărăţia cea nebiruită; Iisuse, Stăpânirea cea fără de sfârşit; Iisuse, Tăria cea preaînaltă; Iisuse, Puterea cea veşnică; Iisuse, Făcătorul meu, miluieşte-mă; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 8Văzând străină întruparea Lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm de lumea cea deşartă şi mintea spre cele

Dumnezeieşti să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe Pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la Ceruri pe noi, cei care-i cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Cu totul era între cei de jos şi dintre cei de Sus nicicum nu S-a despărţit Cel negrăit, când de voie pentru

noi a pătimit şi cu Moartea Sa moartea noastră a omorât-o şi cu Învierea Sa a dăruit viaţă celor care-I cântă: 117

Page 118: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Bucuria inimii; Iisuse, Tăria trupului; Iisuse, Lumina sufletului; Iisuse, repejunea minţii; Iisuse, bucuria cunoştinţei; Iisuse, nădejdea cea aleasă; Iisuse, pomenirea cea preaveşnică; Iisuse, lauda cea mai presus de Ceruri; Iisuse, slava mea cea preaînaltă; Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine; Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 9Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăveşte Preasfânt Numele Tău în Ceruri, strigând: Sfânt!

Sfânt! Sfânt! - iar noi păcătoşii pe Pământ, cu buze de tină, cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9

Pe ritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu. Că nu se pricep să spună cum Dumnezeu Cel neschimbat petreci şi om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credinţă grăim acestea:

Iisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic; Iisuse, Împăratul împăraţilor; Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor; Iisuse, Judecătorul celor vii şi al celor morţi; Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde; Iisuse, mângâierea celor care plâng; Iisuse, slava săracilor; Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele; Iisuse curăţeşte-mă după Mare Mila Ta! Iisuse izgoneşte de la mine trândăvirea; Iisuse luminează-mi gândul cel tainic al inimii; Iisuse dă-mi aducere aminte de moarte; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 10Vrând să mântuieşti lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră cea întunecată,

Te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a Preaînălţat Numele Tău mai mult decât tot numele şi de la toate făpturile cereşti şi pământeşti auzi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Împărate Cel Preaveşnic, Mângâietorule Cel Adevărat, Christoase, curăţeşte-ne pe noi de toată întinarea,

precum ai curăţit pe cei zece leproşi şi tămăduieşte-ne precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameşul, ca să-Ţi cântăm Ţie cu umilinţă acestea:

Iisuse, Vistierul Cel nestricat; Iisuse, Bogăţia cea neîmpuţinată; Iisuse, Hrana cea tare; Iisuse, Băutura cea nesecată; Iisuse, Îmbrăcămintea săracilor; Iisuse, Folositorul văduvelor; Iisuse, Apărătorul celor lipsiţi; Iisuse, Ajutătorul celor osteniţi; Iisuse, Îndreptătorul celor străini; Iisuse, Cârmaciul celor care călătoresc pe mare; Iisuse, Liniştea celor învăluiţi;

118

Page 119: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 11Cântare cu totul de umilinţă Ţi-aduc eu, nevrednicul şi strig Ţie ca şi cananeanca: Iisuse, miluieşte-mă,

că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul şi cu patimi şi cu urgie este aprins - şi dă-mi tămăduire mie celui care-Ţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Luminătorul Cel primitor de lumină al celor dintru întunericul necunoştinţei, Pavel, care mai înainte Te

izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înţelepţitor şi-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Aşa şi mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui care grăiesc Ţie:

Iisuse, Împăratul meu Cel Preatare; Iisuse, Dumnezeul meu Cel Preaputernic; Iisuse, Domnul meu Cel Fără-de-Moarte; Iisuse, Ziditorul meu Cel Preaslăvit; Iisuse, Îndreptătorul meu Cel Preabun; Iisuse, Păstorul meu Cel Preaîndurat; Iisuse, Stăpânul meu Cel Preamilostiv; Iisuse Mântuitorul meu Cel Preamilosârd; Iisuse luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile; Iisuse tămăduieşte-mi trupul cel rănit cu păcatele; Iisuse curăţeşte-mi mintea de gândurile cele deşarte; Iisuse păzeşte-mi inima de poftele cele viclene; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 12Dăruieşte-mi Har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse; şi mă primeşte pe mine, cel care mă pocăiesc,

precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine; şi mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine; şi mă auzi pe mine, cel care-Ţi cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Slăvind Învierea Ta, Te lăudăm toţi şi credem ca Toma, că Domn şi Dumnezeu eşti, Cel care şezi de-a

dreapta Tatălui şi va fi să judeci viii şi morţii. Atunci mă învredniceşte şederii de-a dreapta pe mine, cel care zic: Iisuse, Împăratul Cel mai înainte de veci, mântuieşte-mă; Iisuse, Floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă; Iisuse, Căldura cea iubită, încălzeşte-mă; Iisuse, Acoperământul Cel mai înainte de veci, acoperă-mă; Iisuse, Veşmântul Cel luminat, înfrumuseţează-mă; Iisuse, Mărgăritarul Cel cinstit, luminează-mă; Iisuse, Piatra cea scumpă, străluceşte peste mine; Iisuse, Soarele Dreptăţii, luminează-mă; Iisuse, Lumina cea Sfântă, străluceşte peste mine; Iisuse de durerile cele sufleteşti şi trupeşti izbăveşte-mă; Iisuse scoate-mă din mâna potrivnicului; Iisuse izbăveşte-mă de focul cel nestins şi de alte chinuri veşnice; Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preadulce şi Întru-tot-Îndurate Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, primeşte acum această puţină

rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei şi păzeşte moştenirea Ta de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputinţe şi de foamete, de toate scârbele şi rănile cele aducătoare de moarte şi din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toţi cei care-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Christos119

Page 120: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Domnului să ne rugam! Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr şi lacrimi de întristare şi de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte rugăciunile mele. Cu Patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu Rănile Tale tămăduieşte rănile mele. Cu Sângele Tău, curăţeşte sângele meu şi amestecă în trupul meu mireasma Trupului Tău Celui-de-Viaţă-Făcător. Fierea cu care vrăjmaşii Te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să tragă la Tine mintea mea cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalţe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale Mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit Preasfântă Gura Ta. Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple de strălucire faţa mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe Care L-ai încredinţat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască spre Tine, prin Harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăinţă, nici umilinţă care întorc pe fii la moştenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule, Vistierul Bunătăţilor, dăruieşte-mi pocăinţă neştirbită şi inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi aşadar, Bunule, Harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăseşti. Am ieşit de la Tine, ieşi în căutarea mea. Du-mă la păşunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrăneşte-mă împreună cu ele din verdeaţa Dumnezeieştilor Tale Taine. Că inima lor curată este sălaşul Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea şi odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe mine nevrednicul cu Harul şi cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Christos, în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Preasfintei TreimiRugăciunile începătoare

Condac 1Împărate al veacurilor şi Doamne Cel mai înainte de veci, Făcătorule

a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, Dumnezeule Cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia I se închină tot genunchiul: al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Pentru aceasta şi noi, ca cei care suntem luminaţi cu Sfântul Botez, întru Numele Tău Cel Întreit Sfânt, deşi nevrednici fiind, îndrăznim a-Ţi aduce această cântare de laudă; iar Tu ca Făcătorul, Purtătorul de grijă şi Judecătorul nostru, ia aminte la glasul rugăciunii robilor Tăi, şi nu depărta Mila Ta de la noi, pentru ca din adâncul sufletului pururea să-Ţi strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Icos 1Arhanghelii şi Îngerii, Începătoriile şi Puterile, Scaunele şi

Domniile, stând înaintea Scaunului Slavei Tale, nu pot a vesti mărimea desăvârşirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi mulţi şi Serafimii cei cu câte

şase aripi, acoperindu-şi feţele, cu frică şi cu dragoste grăiesc unii către alţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Iar noi, ca unii care suntem pământ şi ţărână, mai uşor ne-ar fi să iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători şi nemulţumitori, pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră, urmând doxologiei Celor de Sus, cu credinţă şi cu dragoste grăim unele ca acestea:Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti înălţimea desăvârşirilor celor nespuse şi adâncul tainelor celor neurmate!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti; Cel ce Unul eşti acelaşi ieri, astăzi şi în veac!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci numai cu Voia, aducând întru fiinţă pe cei ce nu sunt, ca şi cum ar fi; Cel ce pogori până la iad şi iarăşi ridici!

120

Page 121: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la încercare inimile şi rărunchii oamenilor; Cel ce numeri stelele şi tuturor nume le dai!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, ale Căruia toate căile sunt adevărate şi toate judecăţile drepte şi totodată şi dorite.Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce răsplăteşti păcatele părinţilor asupra fiilor, miluieşti şi ajuţi din neam în neam! Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 2Văzându-Te pe Tine Isaia pe scaun înalt şi preaînălţat a grăit: O! Ticălosul de mine, că om fiind şi buze

necurate având, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei! – iar când cărbunele cel de foc purtat de Înger s-a atins de buzele lui, cu curăţie Te-a lăudat pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, pe Unul Dumnezeu. Deci, o, Preasfântă Treime arde cu focul Dumnezeirii Tale spinii fărădelegilor noastre celor multe, ca să-Ţi cântăm Ţie cu inimă curată: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Înţelegerea cea neînţeleasă căutând să o înţeleagă marele între prooroci Moise, a zis: Arată-mi mie faţa

Ta! Însuţi cunoscut să Te văd pe Tine! Iar Tu ai zis către dânsul: Spatele Meu vei vedea, dar faţa Mea nu se va arăta ţie; că nu va vedea omul faţa Mea şi să fie viu! Dar nouă, deşi nevrednici fiind, ai binevoit a Te arăta pe Tine în faţa Unuia-Născut Fiului Tău. Pentru aceasta cu mulţumire grăim:Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti dragostea cea cu văpaie arzătoare a Serafimilor şi înţelepciunea cea pururea luminătoare a Heruvimilor!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Împăratul Cel-mai-Presus de Scaunele Cereşti şi Domnul cel Adevărat al Domniilor, celor mai presus de lume!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti tăria cea nebiruită a Puterilor Cereşti, şi Atotputernic Stăpânitor al Stăpâniilor celor înalte!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti bunavestire cea plină de bucurie a Arhanghelilor şi propovăduirea cea fără tăcere a Îngerilor!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru Cel ce eşti începutul a toată începerea Începătoriilor celor înţelegătoare şi a tuturor Puterilor Cereşti, Atotţiitorule poruncitor!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru Cel ce ai nemurire şi petreci în Lumina Neapropiată; iar cu aleşii Tăi, ca şi cu nişte prieteni, faţă către faţă vorbeşti!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 3Cu puterea cea nespusă a puterniciei Tale, toate le ţii; cu cuvântul înţelepciunii Tale celei neurmate,

toate le chiverniseşti; şi cu Duhul gurii Tale, toate le înviezi şi le faci a se bucura. O, Cel în trei sori a toate Făcătorule, Tu ai măsurat Cerul cu dreapta şi Pământul cu palma; Tu porţi şi hrăneşti toată făptura şi toate pe nume le chemi; şi nu este nimeni care se poate ascunde de puternicia dreptei şi a vederii Tale. Pentru aceasta împreună cu toate Puterile cele de Sus şi de jos, cu umilinţă căzând, Îţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Având toată zidirea slujitoare poruncii Tale, pretutindeni arăţi urmele Proniei şi ale desăvârşirilor Tale

celor neurmate; pentru aceasta cele nevăzute ale Tale, şi Puterea cea pururea fiitoare şi Dumnezeirea, de pe făpturi cugetându-le le vedem; pentru care cu mirare şi cu bucurie grăim unele ca acestea: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru Puternice Făcătorule al celor văzute şi nevăzute Care cu dragoste îmbelşugată eşti Chivernisitor al celor de acum şi al celor viitoare!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care din patru stihii ai alcătuit făptura şi cu patru timpuri ai încununat cununa anului!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai poruncit soarelui să lumineze ziua, şi luna cu stelele să lumineze noaptea!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care scoţi vânturile din vistierii, îmbraci cerul cu nori şi trimiţi ploaie şi rouă spre răcorirea căldurii!

121

Page 122: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care încingi dealurile cu bucurie, văile cu veselie, împodobeşti crinii ţarinii şi încununezi câmpiile cu roade!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care trimiţi hrană puilor de corbi, adăpi fiarele câmpului şi trimiţi îndurările Tale peste toate lucrurile Tale!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 4Vifor având înăuntru eresul cel pierzător de suflete, al doilea Iuda, Arie nebunul s-a lepădat de Tine, Fiul

Lui Dumnezeu, a fi Unul din Sfânta Treime; iar noi deşi pe un Ipostas al Tatălui, altul al Fiului şi altul al Sfântului Duh numim, deopotrivă Puterea, de o fiinţă Slava, cu inima şi cu buzele mărturisim şi cu Lumina cea Întreit Luminătoare în baia Sfântului Botez luminaţi fiind, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, ne închinăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Auzind păstorii şi învăţătorii Sfintei Biserici pe Arie, ca pe o fiară cumplită intrând în turma cea

cuvântătoare a lui Christos şi răpind oile de la adevărata mărturisire a dreptslăvitoarei credinţe, adunându-se în Niceea la Sobor, au mărturisit pe Christos Dumnezeu, iar nu făptură; şi deopotrivă Tatălui pe Fiul şi pe Sfântul Duh cinstindu-I, cu glas ca de tunet au grăit: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeule Părinte şi Dumnezeule Fiule şi Dumnezeule Duhule Sfânt, Unule Adevăratul Dumnezeu, iar nu trei dumnezei!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Părinte nezidit şi Fiule nezidit şi Duhule Sfânt, Unule împreună nezidit; iar nu trei îndeosebi nezidiţi!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Părinte Care ai născut pe Fiul mai înainte de veci; Fiule Care Te-ai născut fără de ani din Tatăl; Duhule Sfânt, Care din veac purcezi de la Părintele, dar nu Te naşti!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Părinte Care ne-ai chemat pe noi dintru nefiinţă; Fiule, Care pe noi cei căzuţi, prin Crucea Ta ne-ai răscumpărat; Duhule Sfânt, Care-i sfinţeşti şi-i înviezi pe toţi cu darul Tău!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai binevoit a întemeia în duhul, în sufletul şi în trupul nostru cortul cel cu trei părţi spre a Ta sălăşluire şi nu l-ai lăsat pe el întru noi până în sfârşit a se strica prin păcat! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai pus semnul fiinţei Tale celei în trei Ipostasuri peste toate lucrurile Tale în lumea aceasta văzută şi în cea nevăzută!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 5Treime Cea Fără-de-Început şi a Toate Făcătoare, zidindu-ne pe noi după chipul şi asemănarea Ta, ai

poruncit nouă a face cele plăcute înaintea Ta; iar noi ticăloşii voia noastră cea rea iubind-o, făgăduinţele Sfântului Botez le-am lepădat şi chipul Tău L-am întinat. Deci acum iarăşi alergăm la Tine şi ne rugăm: trimite nouă darul Tău, scoate-ne pe noi din mâna vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi ne mântuieşte pe noi cu judecăţile pe care le ştii, ca în vecii vecilor să-Ţi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Văzând înţelegerea, care covârşeşte desăvârşirile Tale şi nespusele faceri de bine către fiii cei săraci ai

lui Adam, că tot cel ce crede cu adevărat întru Tine, Dumnezeul Cel în Trei Ipostasuri, cel mort cu duhul se înviază, cel întinat cu ştiinţa se curăţeşte şi cel pierdut se mântuieşte; deci cu minte mulţumitoare, cu inimă mulţumitoare şi cu buze de mulţumire zidite de Tine, plecând genunchii grăim:Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai hotărât în sfatul Tău cel în Trei Ipostasuri a zidi pe om, şi în trupul lui cel luat din ţărână, suflare de viaţă din gura Ta ai insuflat!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce în faţa lui Adam cu chipul şi asemănarea Ta, pe noi pe toţi ne-ai cinstit şi bunătăţilor Raiului moşteni ne-ai făcut! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înţelepciune ne-ai înălţat pe noi mai presus decât toate cele văzute, şi pe toată făptura cea de jos sub picioarele noastre ai supus-o!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai dăruit nouă pomul vieţii spre hrană, şi cu darul nemuririi ne-ai îmbogăţit! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe strămoşii noştri, cei care au călcat porunca, nu i-ai părăsit nici după greşeală ci întru nădejdea mântuirii în preajma Edenului i-ai sălăşluit!

122

Page 123: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai scos şi pe noi din pântecele maicii noastre şi cu darul Evangheliei după naştere,!ne-ai sfinţit Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 6Propovăduitorul dreptăţii şi râvnitorul Sfântului Tău Nume, Ilie cel prealuminat, chemat fiind de Înger, a

stat pe Muntele Horeb, unde s-a făcut mai întâi vânt mare şi tare, risipind munţii, apoi s-a făcut cutremur mare şi foc arzător; dar nu în acestea Te-a văzut pe Tine. Iar după foc, glas de vânt subţire şi acolo Te-a văzut; deci acoperindu-şi faţa cu cojocul, cu veselie şi cu frică a grăit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Răsărit-ai Lumina cunoştinţei celei cu Trei Raze Strălucitoare a Dumnezeirii Tale la toată lumea. Gonit-

ai toată rătăcirea cea idolească, Dumnezeule Cel în Trei Ipoastasuri şi Doamne; iar pe tot neamul omenesc din întunericul cel mare al păgânătăţii, în lumina cea minunată a Evangheliei l-ai adus, prin care noi cei luminaţi, slăvind atotputernica Ta Pronie, grăim:Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pierdut până în sfârşit cu apele potopului toată făptura cea stricată prin păcat, şi în faţa lui Noe ai înnoit tot nemul omenesc!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce l-ai despărţit pe părintele credincioşilor Avraam din amestecarea limbilor, şi în seminţia lui ai întemeiat adevărata Biserică!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai scos poporul Tău din Egipt, l-ai hrănit cu mană în pustie şi l-ai dus în pământul în care curge lapte şi miere!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care prin Duhul Sfânt ai vorbit prin prooroci şi printr-înşii în mijlocul lui Israel ai păzit credinţa în Răscumpărătorul cel făgăduit! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai pedepsit, pe poporul Tău care greşise, prin robia Babilonului, după sfârşitul căreia, iarăşi ai poruncit a se zidi Ierusalimul! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care i-ai arătat pe Macabei statornici până la moarte în credinţă şi în învăţăturile părinteşti, iar biserica cea de sub Lege, ca pe o mireasă până la venirea mirelui, ai păzit-o întreagă!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 7Vrând să arăţi mărimea dragostei şi a milostivirii Tale, celei către neamul omenesc cel căzut, când s-a

plinit vremea, ai trimis pe Fiul Tău, Cel Unul-Născut, Care născându-Se din Fecioară, S-a supus Legii, pentru ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere; Care petrecând pe Pământ ca un Om şi răscumpărându-ne pe noi prin crucea Sa, S-a înălţat la Cer, de unde împlinind făgăduinţa, L-a trimis nouă pe Preasfântul Duh, ca să-I cântăm cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Minunată în adevăr şi nouă minune ai arătat, Minunatule întru cele înalte Doamne, când după trimiterea

Preasfântului Duh peste aleşii ucenici şi Apostoli, i-ai trimis pe ei să propovăduiască în toată lumea, ca să vestească Numele Cel Mare al Preasfintei Treimi şi să aducă toate neamurile la ascultarea credinţei. Pentru aceasta, minunându-ne de puterea şi lucrarea cuvintelor lor, celor insuflate de Dumnezeu, cu bucurie grăim:Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care le-ai ales pe cele neputincioase, de neam slab şi nebăgate în seamă ale lumii, ca să ruşineze pe cele tari, mărite şi înţelepte! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai întărit nenumărate cete de mucenici, ca prin nenumărate chinuri şi morţi cumplite, să fie pecetluit Adevărul Evangheliei şi Puterea Darului Lui Christos!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care prin semnul Crucii ai plecat inima marelui Constantin cel întocmai cu Apostolii şi prin acela ai pus sfârşit cumplitelor prigoniri asupra creştinilor!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai întărit Biserica, prin cele Şapte Soboare a toată lumea, ca şi cu şapte stâlpi, ai purtătorilor de Dumnezeu părinţi şi de învăluirile eretice nevătămată ai păzit-o!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai dăruit învăţătorilor celor de Dumnezeu înţelepţiţi şi marilor nevoitori ai bunei cinstiri, ca unor prealuminate stele pe tăria Bisericii să strălucească!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care l-ai povăţuit şi pe Împăratul Constantin, la lumina credinţei celei adevărate şi prin acela ai izbăvit toată lumea de înşelăciunea multei necredinţe!

123

Page 124: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 8Străin şi minunat, la stejarul lui Mamvri, Te-a văzut Avraam pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, adică trei

bărbaţi văzând, ca şi către unul a grăit: Doamne, de am aflat Har înaintea Ta, nu trece pe robul Tău! Deci Celor Trei, Care i s-au arătat în Trei Feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, iar Unuia Dumnezeu întru O Fiinţă, până la pământ s-a închinat, grăind: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Doamne pretutindenea eşti şi totdeauna purtător de grijă pentru toată zidirea Ta, nu numai cu Puterea Ta

nemăsurată, ci şi cu bogăţia cea atotlucrătoare; iar nouă, precum a zis Fiul Tău şi perii capului toţi sunt număraţi la Tine, ca nici unul dintr-înşii să nu cadă fără Voia Ta. Pentru aceasta nădăjduim la Pronia Ta şi cu dragoste şi cu îndrăzneală grăim:Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai binevoit ca tot neamul omenesc să se împartă în seminţii şi neamuri şi fiecăruia din ele i-ai rânduit locul şi timpul vieţuirii!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, prin care împăraţii împărăţesc, cei puternici fac dreptate, şi Tu îi păzeşti pe aleşii Tăi, ca lumina ochiului!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, din Care izvorăşte toată înţelepciunea şi înţelegerea, toată tăria şi puterea, toată sănătatea şi frumuseţea!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce rânduieşti războaie şi iarăşi le opreşti; Care încununezi cu biruinţă arma ce poartă dreptate, iar pe cea nedreaptă, chiar în mijlocul biruinţelor, o hotărăşti spre sfărâmare!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce faci semne pe Cer şi pe Pământ, trimiţi foc, boli şi foamete asupra oamenilor, ca să nu rătăcească ei până în sfârşit din căile Tale cele drepte!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce înalţi pe cei smeriţi pe Pământ şi îi pui să stea cu domnii poporului Tău, iar pe cei mândri îi nimiceşti ca să nu se mai afle locul lor!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 9Toată firea, în Cer şi pe Pământ, Te slăveşte neîncetat pe Tine Făcătorul Cel Preaveşnic şi Dumnezeu: în

Cer unii cântă zi şi noapte: Sfânt! Sfânt! Sfânt! - alţii pun la picioarele Tale cununile lor, iar noi pe Pământ împreună cu toată făptura, ca cei împodobiţi cu chipul Slavei Tale, Ţie ne rugăm şi de la Tine aşteptăm Mare şi bogată Milă, cântând-Ţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Ritorii cei mult-vorbitori, deşi mult se ostenesc cu mintea să afle Taina Preasfintei Treimi, nu pot să

înţeleagă cum este un Dumnezeu de o fire, însă în Trei Desăvârşite Feţe, iar noi întru acestea credem şi mărturisim, dar cum, nu o cercăm. Şi nenumăratele faceri de bine, cele către noi ale Fiecăreia din Cele Trei Dumnezeieşti Feţe, bine ştiindu-le, cu credinţă şi cu mulţumire grăim: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai rânduit cu dreapta judecată a Ta, nouă tuturor să ne întoarcem în pământul din care suntem făcuţi şi în ziua învierii iarăşi să ne sculăm!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce mai înainte ai hotărât soarelui, lunii şi stelelor să se întunece oarecând iar pământului şi tuturor celor ce sunt pe el cu foc să se cureţe şi ca în locul lor să se arate un Cer nou şi un Pământ nou, întru care petrece dreptatea!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Care ai rânduit ziua în care vor sta înaintea Ta la Judecată toate seminţiile şi neamurile, ca să-şi ia fiecare plata după faptele sale!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce vei zice drepţilor în ziua răsplătirii: Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu de moşteniţi Împărăţia, care este gătită vouă de la întemeierea lumii! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care păcătoşii cei care nu s-au pocăit, cu frică atunci vor auzi: Duceţi-vă de la mine blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit celui rău şi îngerilor lui!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai făgăduit ca Biserica Ta să o păzeşti neclintită până la sfârşitul lumii, spre a nu fi ea biruită nici de porţile iadului!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

124

Page 125: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 10Vrând să mântuieşti lumea, Te-ai arătat la râul Iordanului, Preasfântă şi Dumnezeiască Treime: Tatăl în

glas din Cer mărturisind pe Fiul Cel Iubit; Fiul în chip omenesc primind Botezul de la rob; şi Duhul Sfânt pogorându-Se în chip de porumbel peste Cel care Se boteza. Deci întru Numele Lui Dumnezeu, însă în Trei Feţe: a Tatălui şi a Fiului şi a Sântului Duh, ne-am învăţat a lumina cu Botezul pe tot omul care vine în lume, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Împărate Preaveşnic, Care faci să răsară soarele peste cei buni şi peste cei răi, Care îi iubeşti pe cei

drepţi şi pe cei păcătoşi îi miluieşti, spală necurăţia noastră cea sufletească şi trupească. Binevoieşte a face în noi lăcaşul Tău, deşi suntem nevrednicii robi ai Tăi. Pierde gândurile cele necurate, şterge faptele cele necuviincioase, îndreptează limba noastră spre a vorbi cele plăcute înaintea Ta şi cu inimă şi cu buze curate, cu umilinţă să grăim unele ca acestea: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, despre Care ceata Apostolilor adevăr vorbeşte şi către Care Soborul Proorocilor pururea priveşte!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, pe care ceata mucenicilor cu Dumnezeiască cuviinţă Îl mărturiseşte şi oastea preacuvioşilor Numele Tău cel Sfânt Îl slăveşte!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, pentru care mulţimea pustnicilor neîncetat suspină şi de la Care nevoinţele pustniceşti se încununează!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Căruia ierarhii şi păstorii Bisericii Îi aduc cântare de mulţumire; iar învăţătorii lumii spre a noastră mântuire prin El teologhisesc!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunea cea pentru noi şi mijlocirea tuturor Sfinţilor şi mai ales a Preasfintei Fecioare, care Îşi întinde mâinile Sale către Tine pentru noi! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, îngrădeşte-ne pe noi cu Sfinţii Tăi Îngeri şi goneşte de la noi duhurile cele rele, de sub Cer!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 11Toată cântarea ce se aduce Ţie nu poate a-Ţi aduce mulţumirea cuvenită pentru toţi şi pentru toate,

Dumnezeule Cel slăvit în Treime; căci nu se află minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulţimea îndurărilor Tale celor asupra noastră; nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească; însă pentru toate cele văzute de noi, şi care ni se dau nouă, fie Ţie Preasfântă Treime, mulţumire de la noi, cinstea şi slava pe care Tu Însăţi le ştii că ar fi vrednice şi plăcute de slava Ta; deci noi închinându-ne Ţie, cu smerenie şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Luminătorule Cel în Trei Sori, ca un dătător de lumină Te-ai arătat în făgăduinţele Tale, nouă celor ce

suntem în întunericul necunoştinţei despre soarta noastră cea viitoare. Cu mulţumire însă Te mărturisim, ca măcar de una din fericirile cele prevestite de Unul-Născut Fiul Tău să ne învredniceşti şi pe noi, pentru care acum cu umilinţă şi cu dragoste grăim: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai gătit aleşilor Tăi bunătăţile, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, pe Care toţi cei curaţi cu inima Te vor vedea precum eşti şi Te vor cunoaşte precum Tu Însuţi îi cunoşti pe ei!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, întru Care toţi cei flămânzi şi însetaţi vor afla dreptate, pe saţiul ce niciodată nu se împuţinează!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care făcătorii de pace fii iubiţi se vor chema, ca cei care sunt următori Unuia-Născut Fiului Tău, Cel care pe toate le-a împăcat!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, întru care cei blânzi vor moşteni Pământul, iar cei săraci cu duhul se vor învrednici de Împărăţia Cerului!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care ai făgăduit plată veşnică celor care miluiesc şi bucurie nesfârşită celor care plâng!Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

125

Page 126: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 12Preasfântă Treime, dă-ne nouă darul Tău cel atoputernic; primeşte mărturisirea păcatelor noastre înaintea

Slavei Împărăţiei Tale; caută la suspinurile noastre, trimite-ne nouă duhul umilinţei, al smereniei şi al îndurărilor, pentru ca să ne învrednicim, cu suflet şi cu inimă curată, fără de osândă a grăi către Tine pe Pământ, precum grăiesc Îngerii în Cer: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cântând Pronia Ta cea iubitoare de oameni, Te slăvim pe Tine toţi, Treime Fără-de-Început; credem într-

Unul Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt; că pe altul afără de Tine Dumnezeu nu ştim, la Tine cădem şi Ţie ne rugăm, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne nouă ajutor ca să nu ne temem de nici un rău, spre apărarea vieţii noastre şi spre a nu ne înfricoşa de nici un vrăjmaş!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care mântuieşti pe păcătoşii cei ce se pocăiesc, mântuieşte-ne şi pe noi mult-păcătoşii!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel care înmulţeşti Mila Ta tuturor, înmulţeşte-o şi asupra noastră şi ne mântuieşte pe noi, că neputincioşi suntem!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, prelungeşte-ne nouă tuturor vremea vieţii spre a ne pocăi şi nu ne osândi pe noi spre tăiere, ca pe smochinul cel neroditor!Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne pe noi de ispitele care ne împresoară: de lume, de trup şi de cel rău şi ne întăreşte în credinţa şi în dragostea cea către Tine! Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, învredniceşte-ne pe noi a Te vedea faţă către faţă şi a intra în cămara Ta cea luminoasă la nunta Mielului! Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru Numele Tău Cel Sfânt!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preasfântă, de Viaţă Făcătoare, Nedespărţită şi a Toate-Făcătoare Treime: Părinte şi Fiule şi Duhule

Sfânt, Unule Dumnezeu Adevărat şi Făcătorul nostru, primeşte această mulţumire a noastră. Trimite-ne nouă darul şi puterea din înălţimea sfântului Tău locaş, ca, toate poftele trupeşti călcându-le, să vieţuim întru toată buna cinstire şi curăţie până la sfârşitul vieţii noastre, pururea lăudând Preasfânt Numele Tău şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl Dumnezeule Atotcreator, Atotputernic şi Preaînţelept, Care ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu Chipul Tău Cel Preascump, Care ne-ai dăruit nouă nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar ne-ai învrednicit ca şi Tată a Te numi, Îţi mulţumim Ţie! Dumnezeule al Milostivirii şi al Îndurărilor, Îţi mulţumim Ţie că nu ne-ai lăsat pe noi, cei care am călcat Porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii. Ai binevoit a trimite pe Pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin Patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim, Dumnezeule al Dragostei şi al Puterilor. După înălţarea la Cer a Preascumpului nostru Mântuitor, ai trimis şi pe Preasfântul Tău Duh peste aleşii Lui, ucenici şi Apostoli, pentru ca prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu insuflate, pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea curată a Evangheliei Tale. Îţi mulţumim Ţie, Iubitorule de oameni, Stăpâne şi Te rugăm ascultă acum rugăciunea cea smerită a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi prin bunătatea Ta şi ne-ai răscumparat pe noi prin îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta, cea nemăsurată. Alergăm la Tine Dumnezeule Multmilostiv şi Te rugăm să curăţeşti greşelile noastre, să ierţi nelegiuirile noastre şi să Te milostiveşti de noi Îndelung Răbdătorule. Păzeşte mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii. Izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute. Adu-ne pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice. Adu-Ţi aminte, Doamne, de noi, întru Mila Ta. Mântuieşte-ne şi învredniceşte-ne pe noi să Te iubim pe Tine şi să facem în toate Voia Ta cea Sfântă. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune Îţi înălţăm, împreună cu Cel Fără-de-Început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi De-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

126

Page 127: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Rugăciune către Dumnezeu-FiulDoamne Dumnezeule Iisuse Christoase, Unule-Născut, Fiule şi Cuvântul Lui Dumnezeu, Cel care pentru

mântuirea noastră Te-ai întrupat şi moarte ai pătimit, iar acum la Cer de-a dreapta Tatălui şezi şi toată lumea o cârmuieşti, Te rugăm nu ne uita pe noi, cei care suntem jos. Chiar dacă suntem cu totul nevrednici şi întinaţi, credem în Tine, Mântuitorule şi Dumnezeul nostru şi pe alt mijlocitor şi nădejde a mântuirii nu ştim. Dă-ne nouă, Preabunule Mântuitor, ca totdeauna să ne aducem aminte de câte chinuri ale sufletului şi ale trupului Tău a fost trebuinţă ca să împaci dreptatea cea veşnică a Părintelui Tău pentru păcatele noastre. Te-ai pogorât de pe cruce până la iad, cu preacurat sufletul Tău, ca să ne izbăveşti pe noi de puterea chinuirii iadului. Amintindu-ne de aceasta, vrem să ne păzim de pofte şi de păcate, care au fost pricină de înfricoşătoare patimi şi de moartea Ta şi iubim dreptatea şi virtutea, care sunt mai plăcute Ţie decât tot darul cel adus de noi. Deci, ca Cel ispitit după toate, Preabunule, singur ştii cât este de mare slăbiciunea duhului şi a trupului nostru şi cât de puternic şi viclean este vrăjmaşul nostru, care umblă ca un leu, căutând pe cine să înghită. Pentru aceasta Te rugăm nu ne lipsi pe noi de ajutorul Tău atotputernic! Fii de-a pururea cu noi, păzindu-ne, acoperindu-ne, povăţuindu-ne, întărindu-ne, bucurând şi veselind duhul nostru. Iar noi alergând la sânul dragostei şi a îndurării Tale, toată viaţa noastră cea vremelnică şi veşnică Ţie ţi-o dăm, Mântuitorului şi Dumnzeului nostru şi din adâncul sufletului Te rugăm, ca să ne ajuţi să ne mântuim sufletele. Doamne Dumnezeule Iisuse Christoase Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta, pentru Patimile Tale şi pentru tot chinul îndurat din iubire de oameni, pentru mântuirea sufletelor noastre. Slăvit să fii în veci împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh! Amin!

Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care din Tatăl purcezi şi întru Fiul pururea Te

odihneşti, Izvor al darurilor celor Dumnezeieşti, pe care le împarţi precum voieşti, prin care şi noi ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua Botezului nostru, Te rugăm caută spre rugăciunea robilor Tăi şi vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem să ne facem locaş Preasfintei Treimi. Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră nici de rănile păcatelor, ci tămăduieşte-le cu ungerea Ta cea atotvindecătoare, mintea noastră o luminează, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor care sunt în lume şi să cunoaştem ce e rău şi ce e bine. Îndreptează şi înnoieşte inima ca să nu izvorască gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge patimile, prin care se întunecă în noi chipul cel Preascump al Lui Dumnezeu. Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, goneşte-l de la noi şi ne dă nouă duhul dragostei, al răbdării, duhul blândeţii, al dreptăţii, duhul smereniei şi al milostivirii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci; şi aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc; iar acolo să ne închinăm Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, Slavă Ţie! Amin!

Rugăciune către Preasfânta TreimePreasfântă şi de Viaţă Făcătoare Treime, Stăpânire de o fiinţă, pricinuitoare a tot binele, cum Îţi vom

răsplăti Ţie pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoşilor şi nevrednicilor? Pe toate mai înainte de a ne naşte noi în lume le-ai rânduit şi toate cele bune fiecăruia din noi în toate zilele le dăruieşti. Se cuvine pentru atâtea binefaceri şi îndurări, să-Ţi mulţumim Ţie, nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind şi împlinind Poruncile Tale. Cu patimile noastre şi cu obiceiurile cele rele în nenumărate păcate şi fărădelegi ne-am aruncat şi ca cei care suntem întinaţi, nu numai că nu îndrăznim a ne arăta înaintea Preasfintei Feţei Tale Celei Întreit Strălucitoare, ci nici Preasfânt Numele Tău a-L chema nu îndrăznim. Ai binevoit Tu spre a noastră mângâiere să ne vesteşti nouă, că pe cei drepţi şi curaţi îi iubeşti, iar pe păcătoşii care se pocăiesc îi mântuieşti şi cu milostivire îi primeşti. Caută, Preasfântă Treime, din înălţimea Slavei Tale asupra noastră şi bunăvoinţa noastră, în loc de fapte bune o primeşte şi ne dă nouă duhul pocăinţei celei adevărate, ca, îndepărtând tot păcatul, întru cuvioşie şi dreptate până la sfârşitul vieţii noastre să petrecem, făcând Voia Ta cea Sfântă şi Slăvind cu cuget curat şi cu fapte bune Preasfânt Numele Tău. Amin!

127

Page 128: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatistul Sfintei Lumini a Tronului DumnezeiescRugăciunile începătoare

Condac 1Sfânta Lumină Dumnezeiască a fost mai înainte de a fi lumea noastră

cea văzută, iar lumea nevăzută a Îngerilor şi a Puterilor Cereşti se bucură nespus de mult privind-o şi strigă neîncetat: Sfânt! Sfânt! Sfânt Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul de Mărirea Ta! Cu smerenie să spunem: Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Icos 1Strălucind în chip minunat, Sfânta Lumină Dumnezeiască, diferită faţă

de strălucirea Slavei Divine şi luminează toate Cerurile. Minunându-ne, noi creştinii spunem din inimă aşa:

Lumină Sfântă a Tronului Divin, aprinde în noi iubirea pentru Dumnezeu;Lumină Sfântă şi Neîncetată, curăţeşte şi sfinţeşte sufletele noastre;Lumină Sfântă şi Binecuvântată, acoperă-ne pe noi cu daruri binecuvântate de Dumnezeu;Lumină Sfântă şi Tainică, vino şi luminează minţile noastre înprăştiate;Lumină Sfântă şi Neoprită, luminează neîncetat calea noastră către Dumnezeu;Lumină Sfântă şi Minunată, dăruieşte pace şi iubire inimilor noastre însetate de Dumnezeu;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 2Tainica Lumină a Sfântului Tron Divin luminează toate Cerurile şi dorind să lumineze şi sufletele noastre,

să ne smerească şi să ne întărească în credinţă, cu evlavie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Sfânta Lumină care iese din Sfântul Tron Divin, are o strălucire şi o putere cu mult mai mare decât cea a soarelui şi este de neoprit, deoarece ajunge să lumineze toate Cerurile. Cu umilinţă să spunem aşa:

Lumină Sfântă a Tronului Divin, luminează-i şi sfinţeşte-i pe toţi creştinii;Lumină Sfântă şi Nesfârşită, fii veşnic călăuză pentru sufletele noastre;Lumină Sfântă şi Strălucitoare, vino şi în inimile noastre, ca Dumnezeu să-şi facă în ele lăcaş;Lumină Sfântă a Dragostei Cereşti, dăruieşte cunoaştere sfântă celor care Îl iubesc pe Dumnezeu;Lumină Sfântă şi Minunată, curăţeşte şi luminează casa sufletelor noastre;Lumină Sfântă şi Adevărată, luminează şi smereşte cugetele noastre;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 3Lumina Sfântului Tron Dumnezeiesc luminează Sfintele Personalităţi Divine, pe Sfinţii Heruvimi, Serafimi,

Arhangheli şi Oştirile lor, pe Sfinţii Îngeri de la Tron, Sfintele Domnii, Stăpânii, Începătorii, Scaune Cereşti şi toate Cerurile, de unde răsună imn de slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Cei care nu au vrut să fie în preajma Sfântului Tron Divin s-au depărtat de la Calea Domnului şi au căzut

din Binele făgăduit, întunecându-se şi pierzând comunicarea cu Dumnezeu, iar noi păcătoşii spunem aşa: Lumină Sfântă care îi luminezi pe Sfinţii Heruvimi, luminează-ne cu Duhul cunoaşterii cea de Sus;Lumină Sfântă văzută de Sfinţii Serafimi, aprinde iubirea pentru Dumnezeu în inimile noastre;Lumină Sfântă care eşti peste Sfintele Puteri Cereşti, ajută-ne să lucrăm pentru câştigarea vieţii veşnice;Lumină Sfântă care îi învăluieşti pe Sfinţii Îngeri, povăţuieşte-ne spre cinstirea Lui Dumnezeu;Lumină Sfântă care eşti peste Sfintele Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti, luminează-ne pe noi;Lumină Sfântă care eşti peste Sfinţii Arhangheli şi peste Oştirile lor, cuprinde-i pe iubitorii de Dumnezeu;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 4Lumină atotcuprinzătoare fiind Sfânta Lumină a Tronului Ceresc poate veni şi în sufletele noastre, ale celor

care suntem botezaţi şi vrem ca în toate să facem Voia Lui Dumnezeu şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!128

Page 129: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 4Sfinţenia Cerească cuprinde pe lângă Harul Lui Dumnezeu şi Razele Luminii Sfântului Tron Divin, care îi

pot lumina pe toţi cei care vor să ajungă în Sfânta Împărăţie Cerească. Lumină Sfântă şi binefăcătoare, întăreşte în oameni credinţa;Lumină Sfântă şi mângâietoare, învaţă-ne care este Voia Lui Dumnezeu;Lumină Sfântă şi ocrotitoare, ajută-ne să avem izbândă peste lucrările celor întunecaţi;Lumină Sfântă şi protectoare, întăreşte-ne în lupta împotriva celor vicleni şi răi;Lumină Sfântă şi puternică, ajută-ne să lucrăm pentru câştigarea Împărăţiei Cerurilor;Lumină Sfântă şi sfinţitoare, ajută-ne să avem puterea stăpânirii simţurilor noastre; Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 5Îngerii din Ceruri primesc Sfânta Lumină slăvindu-L pe Dumnezeu, împlinindu-şi misiunile lor cu multă

smerenie şi cântând cu glasuri minunate: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Lumina Sfinţilor Îngeri este deosebită de strălucirea Sfinţilor, datorită condiţiilor diferite de formare sfântă, dar cu toţii să aducem cinstire Sfintelor Personalităţi din Împărăţia Luminii Cereşti.

Lumină Sfântă a Tronului Divin, fii şi peste iubitorii de cele sfinte;Lumină Sfântă şi Cerească, luminează-ne şi pe noi ca să ne curăţim de păcate;Lumină Sfântă şi Desăvârşită, luminează minţile şi sufletele noastre;Lumină Sfântă şi Dumnezeiască, izgoneşte din noi, întunericul şi toate duhurile rele;Lumină Sfântă şi Minunată, luminează viaţa noastră şi fă-o mai curată;Lumină Sfântă şi Divină, luminează inimile noastre şi întăreşte în ele iubirea sfântă;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 6Sfânta şi minunata Lumină se generează în chip tainic din Tronul Divin. Limitaţi fiind noi oamenii şi

neputând înţelege acest fapt ceresc, cu cinstire Îi cântăm Preabunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Sfintele şi minunatele Raze Dumnezeieşti au şi rol de vindecare spirituală, sufletească şi trupească, de mărire a inteligenţei, de oprire a duhurilor rele, de protecţie. Să-I aducem cinstire Lui Dumnezeu şi să ne rugăm aşa:

Lumină Sfântă, măreşte toate virtuţile noastre, ca să nu mai păcătuim;Lumină Sfântă, opreşte-i pe cei întunecaţi şi lucrarea lor cea rea;Lumină Sfântă, trezeşte-i pe cei care dorm în păcate, ca să alerge la Dumnezeu;Lumină Sfântă, întăreşte credinţa şi luminează-i pe toţi credincioşii;Lumină Sfântă, înţelepţeşte-ne pe noi şi fă-ne să înţelegem cunoaşterea cea de Sus;Lumină Sfântă, alungă tot întunericul din noi şi curăţeşte-ne de păcate;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 7Sfânta Lumină Cerească îi poate lumina şi proteja pe cei credincioşi, iubitori de Dumnezeu, care se

smeresc şi cu dragoste cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Steaua luminoasă care i-a călăuzit pe magii Melchior, Baltazar şi Gaşpar, a fost de provenienţă Divină şi aceasta a dispărut complet de pe cer după ce magii şi păstorii L-au văzut pe Pruncul Iisus. Cu evlavie să spunem:

Lumină Sfântă şi Cerească, protejează-ne de tot răul, care vrea să ne întunece mintea;Lumină Sfântă şi Divină, ajută-ne nouă ca să avem în inimi pace şi iubire sfântă;Lumină Sfântă şi strălucitoare, care i-ai călăuzit pe magi, călăuzeşte-ne şi pe noi spre bine;Lumină Sfântă şi îndrumătoare arată-ne calea care duce la Dumnezeu;Lumină Sfântă, învaţă-ne să fim destoinici şi luminaţi înaintea Lui Dumnezeu;Lumină Sfântă, străluceşte şi peste noi, ca să înţelegem cât de păcătoşi suntem;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 8Sfânta Lumină a Iubirii Cereşti este foarte mare şi uneori Domnul Savaot ne descoperă fenomene tainice,

greu de înţeles pentru toţi oamenii, care ar trebui să-I cânte Lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!129

Page 130: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 8Fenomene minunate se petrec în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi cei luminaţi de Sfânta Lumină a

Dumnezeirii ştiu câte ceva din cele care se petrec acolo Sus, dar noi, neştiutorii aflând acestea, să spunem aşa: Lumină Sfântă şi Izbăvitoare, izbăveşte-ne de tot răul din noi şi din viaţa noastră;Lumină Sfântă şi Întăritoare, întăreşte-ne voinţa, ca să-L urmăm în toate pe Dumnezeu;Lumină Sfântă şi Pătrunzătoare, pătrunde-ne pe noi cu dragostea pentru Dumnezeu;Lumină Sfântă şi Salvatoare, salvează-ne din mrejele celui viclean şi rău;Lumină Sfântă şi Curată, curăţeşte şi sfinţeşte minţile noastre pervertite de rău;Lumină Sfântă şi Neoprită, luminează şi curăţeşte de păcate haina sufletelor noastre;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 9Toţi pământenii care au văzut sau au simţit această Lumină Sfântă, urmează învăţăturile Sfintei Evanghelii

şi mergând pe Calea Lui Dumnezeu cu dragoste cântă neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Toţi cei care au fost luminaţi de Sfânta Lumină Divină au făcut Voia Lui Dumnezeu, s-au lepădat de toate relele, s-au smerit, s-au pocăit pentru păcatele lor şi au făcut numai fapte bune, rugându-se aşa:

Lumină Sfântă şi Necreată, luminează-i şi întoarce-i la credinţă pe toţi oamenii;Lumină Sfântă şi Nepreţuită, desparte-i pe cei buni de cei răi;Lumină Sfântă şi Nevăzută, coboară peste noi şi luminează-ne sufletele;Lumină Sfântă şi Neînserată, înlocuieşte întunericul din noi cu strălucirea ta;Lumină Sfântă şi Neoprită, opreşte duhurile rele din lucrările lor întunecate;Lumină Sfântă şi Desăvârşită, salvează-i şi luminează-i pe urmaşii noştri de acum şi din viitor;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 10Sfântul Cuvios Toma din Milano a văzut Lumina Sfântă a Tronului Divin, iar noi păcătoşii, auzind acest

fapt minunat să ne smerim, să ne pocăim şi să Îi cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Printre Sfinţii care, stând în faţa Sfântului Tron Divin I s-au închinat Lui Dumnezeu, a fost şi Sfânta Lucia Fecioara, care pe Pământ şi-a scos ochii cu propriile ei mâini, numai ca mănăstirea în care era ea să nu fie dărâmată, iar fecioria să-i rămână neîntinată. Dorind să fim şi noi asemenea Sfinţilor, rugându-ne să spunem aşa:

Lumină Sfântă care ai luminat Sfinţii, luminează-ne şi sfinţeşte-ne şi pe noi;Lumină Sfântă şi Tainică, vino şi luminează-ne şi pe noi în taină;Lumină Sfântă şi Minunată, luminează-i pe toţi pământenii şi fă-i minunaţi;Lumină Sfântă şi Adevărată, ajută-ne să urmăm calea spre viaţa veşnică;Lumină Sfântă şi Dumnezeiască, sfinţeşte-i pe toţi iubitorii de cele sfinte;Lumină Sfântă şi Binecuvântată, sfinţeşte-i pe toţi cei care Îl urmează pe Domnul Iisus;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 11Lupta dintre lumină şi întuneric se dă pe Pământ şi de aceea noi trebuie să ne străduim continuu pentru a

îndepărta întunericul din noi şi din viaţa noastră şi iubindu-L pe Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Domnul Dumnezeu Savaot, din marea Sa iubire pentru oameni, nu-i va lăsa pe doritorii de sfinţenie să se scufunde în întuneric, ci pe toţi îi va scoate din prăpastia pierzărilor, chemându-i la viaţa veşnică.

Lumină Sfântă, distruge întunericul de nepătruns al păcatelor noastre;Lumină Sfântă, luminează-ne şi descoperă-ne nouă tainele învăţăturii Dumnezeieşti;Lumină Sfântă, arde necredinţa celor răi şi spinii păcatelor noastre;Lumină Sfântă, luminează-i pe toţi cei care vor fi să fie după noi;Lumină Sfântă, ajută-ne să Îndumnezeim iubirea din sufletele noastre;Lumină Sfântă, luminează vieţile noastre întunecate ca să vedem capcanele întinse nouă de cel viclean;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

130

Page 131: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 12Lumina Sfântului Tron Dumnezeiesc este de neoprit şi înlocuieşte întotdeauna întunericul, iar cei din

Cerurile Fericiţilor împreună cu Sfinţii Îngeri Îi cântă neîncetat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Sfânta cunoaştere cerească este dincolo de limita înţelegerii umane şi a posibilităţilor noastre pământene, iar noi căutând Lumina Sfântului Adevăr cu umilinţă ne rugăm aşa:

Lumină Sfântă şi Sfinţitoare, sfinţeşte gândurile noastre cuprinse de rău;Lumină Sfântă şi Mângâietoare, mângâie sufletele noastre rănite de spinii păcatelor;Lumină Sfântă şi Adevărată, arde necredinţa din noi şi pune în loc sămânţa dragostei Dumnezeieşti;Lumină Sfântă şi Tămăduitoare, tămăduieşte bolile noastre sufleteşti şi trupeşti;Lumină Sfântă şi Liniştitoare, linişteşte vieţile noastre zbuciumate;Lumină Sfântă şi Protectoare, protejează-ne de cel rău şi de toate vicleniile sale;Luminează-ne pe noi Doamne, cu Sfânta Lumină care se generează din Minunatul Tău Tron!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Doamne Dumnezeule Preasfânt, Multiubitor şi Prealuminat, Te rugăm luminează-ne, înţelepţeşte-ne,

întăreşte-ne, ocroteşte-ne, smereşte-ne şi dă-ne ajutorul necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubire şi Lumină Ta Sfântă, de unde să cântăm în corurile Îngerilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune pentru iluminarea minţii şi pentru curăţirea sufletului de păcate

Doamne Dumnezeule Atotputernic şi Prealuminat, întăreşte-ne, înţelepţeşte-ne, luminează-ne, curăţeşte-ne şi izbăveşte-ne de tot ce este rău. Te rugăm Doamne iartă-ne păcatele şi nu ne lăsa pe noi în întunericul fărădelegilor, ci ne îndreaptă paşii spre calea cea bună a Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune, să ajungem şi noi să vedem Lumina Sfântului Tron Divin şi să rămânem în apropierea ei. Doamne binecuvintează-ne să facem cele bine plăcute Ţie, Tuturor Sfinţilor şi Tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti. Doamne Dumnezeule Te rugăm luminează-ne minţile, inimile, sufletele, luminează-ne vieţile şi drumurile vieţii, ocroteşte-ne şi dă-ne ajutorul necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă unde Slavă să Îţi putem cânta alături de toţi Sfinţii. Doamne Dumnezeule, Cel slăvit în Sfânta Treime, Îţi mulţumim pentru tot ajutorul şi pentru toate darurile Tale sfinte! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Maicii Domnului - de laudă sfântă Rugăciunile începătoare

Condac 1Slăvit şi Lăudat să fie Domnul Dumnezeu, lăudate să fie Puterile

Cereşti şi Îngereşti şi lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie Celei care ai fost şi eşti Maica Domnului nostru Iisus Christos, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Nostru Îţi spunem: Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Icos 1Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai fost Preacurată şi

eşti o lăudătoare smerită a Divinităţii. Acum fiind Preamărită, în Sfânta Împărăţie Cerească, Îţi cântăm cu cinstire creştinească aşa:

Lăudată să fii Preabună Maică a Domnului Iisus Christos!Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioara!Lăudată să fii Preacinstită!Lăudată să fii Preabinecuvântată!Lăudată să fii Prealuminată!

Lăudată să fii Preastrălucită!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

131

Page 132: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 2Maică şi Fecioară eşti, dar şi fecioria a fost împletită cu grija de Maică pentru Preaminunatul Tău Fiu,

Iisus Christos, iar noi creştinii Îţi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Mulţimea lăudătorilor şi binecuvântătorilor Tăi, o ştie Domnul Iisus, dar toţi cei care Te laudă şi Te preamăresc spun aşa:

Lăudată să fii de toţi creştinii!Lăudată să fii de toţi cuvioşii!Lăudată să fii de toate cuvioasele!Lăudată să fii de toţi feciorii!Lăudată să fii de toate fecioarele!Lăudată să fii de mamele cu prunci!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 3Participând la lupta spirituală dintre bine şi rău, întotdeauna eşti de partea binelui, Preacurată Fecioară,

împreună cu toţi cei care Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Puterea creştinătăţii poate spori şi prin ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară Maria, cât şi prin ajutorul dat de Sfintele Personalităţi Cereşti şi Divine, iar noi lăudându-Te Îţi spunem cu drag aşa:

Lăudată să fii alături de Fiul Tău!Lăudată să fii, că Domnul Savaot Te iubeşte!Lăudată să fii, că Sfinţii Arhangheli bine Îţi vestesc!Lăudată să fii de Sfinţii Heruvimi!Lăudată să fii de Sfinţii Serafimi!Lăudată să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 4Pruncii din toată lumea Te laudă, Preacurată Fecioară, că ei nevinovaţi fiind, spun cuvinte frumoase

despre Tine şi-L slăvesc pe Dumnezeu cântându-i îngereşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Toţi cei care merg la şcoală sau învaţă despre Tine câte ceva, au mult respect şi multă evlavie către sfânta Ta Personalitate, Preaminunată Fecioară şi cu evlavie spun aşa:

Lăudată să fii de toţi copiii lumii!Lăudată să fii de cei nevinovaţi!Lăudată să fii de cei binecuvântaţi!Lăudată să fii de cei care se smeresc!Lăudată să fii de cei care Te binevestesc!Lăudată să fii în Ceruri şi pe Pământ!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 5Toţi cei pe care i-ai ajutat de-a lungul vremurilor, Ţi-au adus lauda şi mulţumirea cuvenită, aşa cum

trebuie să I se aducă unei Înalte Personalităţi Cereşti, iar noi, fiind mici şi neînsemnaţi, smerindu-ne Îţi cântăm acum: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Binecuvântaţii, cinstiţii şi smeriţii, precum şi cei care Te-au văzut în vedenie sau în realitate, au rămas

uimiţi de frumuseţea şi de strălucirea Ta cea sfântă şi mulţumindu-Ţi cu toţii, spun aşa: Lăudată să fii de cei pe care i-ai ajutat!Lăudată să fii de cei pe care i-ai binecuvântat!Lăudată să fii de cei pe care i-ai vindecat!Lăudată să fii de cei pe care i-ai luminat!Lăudată să fii de cei pe care de rău i-ai scăpat!Lăudată să fii de al nostru neam binecuvântat!

132

Page 133: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!Condac 6

Cei care nu au pe nimeni pe lume Ţi se roagă Ţie, Preasfântă Fecioară, să le dai câte un mic ajutor, iar celor care sunt în puterea vârstei, bine le-ar fi lor să Te laude pe Tine din toată inima cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Tineri şi bătrâni, săraci şi bogaţi, ştiutori şi neştiutori de carte, Te pot lăuda în gând, în faptă şi în cuvânt,

iar noi cu smerenie spunem creştineşte aşa:Lăudată să fii de cei care nu au pe nimeni în lume!Lăudată să fii de toţi pustnicii!Lăudată să fii de toţi călugării!Lăudată să fii de toţi ierarhii!Lăudată să fii de toţi patriarhii!Lăudată să fii întotdeauna!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 7Toate laudele aduse Ţie, sunt scrise de Marile Personalităţi Cereşti din Sfântul Tău Sobor, pe care,

alături de Tine le lăudăm şi cu evlavie Îi înălţăm Domnului cântare sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Frumuseţea laudei sfinte se vede în Ceruri. Gândurile noastre sunt văzute de toţi Cei care sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor; şi de aceea smerindu-ne cu toţii, cu iubire să-I spunem Maicii Sfinte aşa:

Lăudată să fii de toate Personalităţile Cereşti!Lăudată să fii de toţi binecuvântătorii!Lăudată să fii de cei care Te iubesc!Lăudată să fii de cei înţelepţi!Lăudată să fii de cei deştepţi!Lăudată să fii de cei învăţaţi!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 8Proorocii Te-au vestit, Apostolii Te-au ocrotit, Domnul Iisus Te-a preamărit, Divinitatea Te-a

binecuvântat, iar noi Te lăudăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Cântarea cântărilor dacă vom scrie despre Tine, Preacurată Fecioară, tot nu ne ajung cuvintele pentru a Te lăuda aşa cum se cuvine. De aceea, să-i lăsăm pe cei din Ceruri să Te laude, cu măiestrie cerească, iar noi după putinţă, să spunem aşa:

Lăudată ai fost şi eşti de toţi Proorocii!Lăudată ai fost şi eşti de toţi Apostolii!Lăudată şi Preamărită eşti de Fiul Tău!Lăudată şi Binecuvântătă eşti de Dumnezeu!Lăudată şi Preacinstită eşti de toate Puterile Cereşti!Lăudată şi Fericită eşti de Oştile Cereşti!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Măria!

Condac 9Nu toţi cei care îşi zic creştini Te laudă pe Tine, Preaminunată Fecioară, dar toţi cei care nu se pricep să

spună un cuvânt de laudă la adresa Ta, bine este pentru ei să tacă şi să-i lase pe cei care cu râvnă Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Sunt duhuri care nu vor să Te laude Preasfântă Fecioară, ci mai degrabă îşi fac de lucru, împletind

minciuna cu amăgirea şi viclenia cu răutatea. Domnul Savaot şi Cei din Ceruri văd toate acestea. Noi ne gândim să-Ţi aducem laudă sfântă şi cinstire aşa:

Lăudată să fii de-a lungul veacurilor!Lăudată să fii de toţi pământenii!Lăudată să fii în mijlocul iernii!

133

Page 134: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Lăudată să fii în zilele de vară!Lăudată să fii din zori până-n seară!Lăudată să fii, că lauda-i sfântă comoară!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 10Celor care nu vor să Te laude, bine le-ar sta lor să tacă, pentru că unii Te vorbesc de rău, dar nici ei nu

ştiu de ce o fac. Iubind pe Dumnezeu, pe toţi Sfinţii împreună cu Sfintele Puteri Cereşti, noi Te iubim Măicuţă Sfântă şi mulţumindu-Ţi pentru toate Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Se vor bucura oare aceia care încă nu Te cunosc, Preacurată Maică, de lauda creştinească adusă Ţie?

Bine este nouă a zice în mod smerit: Ajută Doamne neputinţei noastre! - şi din toată inima să spunem aşa:Lăudată să fii Preafrumoasă Fecioară!Lăudată să fii Prealuminată Maică!Lăudată să fii Apărătoare a creştinilor!Lăudată să fii Ocrotitoare a noastră!Lăudată să fii Împărăteasă Cerească!Lăudată să fii Preabună Protectoare!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 11Pe cei care au evlavie la Tine, Preasfântă şi Preaminunată Fecioară, îi aperi de năvălirea duhurilor rele.

Raze de foc ceresc poţi arunca peste năvălitori izgonindu-i, iar cei ocrotiţi pot cânta liniştiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, Sfinţi şi Sfinte din România, domnitori şi rugători români, care au făcut de-a lungul veacurilor biserici, mănăstiri, schituri, multe icoane şi au scris cărţi în cinstea Ta, s-au rugat cu multă dăruire la Tine, Maică Sfântă. Acum venind şi rândul nostru, cu drag ne închinăm Ţie, Măicuţă iubită şi mulţumindu-Ţi pentru dragostea şi pentru ajutorul Tău Îţi spunem aşa:

Lăudată să fii de toţi românii!Lăudată să fii de toţi creştinii!Lăudată să fii de toţi pământenii!Lăudată să fii de cei care Te iubesc!Lăudată să fii de toţi urmaşii noştri!Lăudată să fii acum şi întotdeauna!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 12Binecuvântând Ţara Sfântă Ortodoxă România, i-ai binecuvântat pe toţi cei care duc, cât şi pe cei care în

viitor vor duce o viaţă sfântă şi curată, cântându-I cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Alături de Domnul Iisus, i-ai binecuvântat pe românii iubitori de cele sfinte, dar şi pe cei care au viaţă curată, sfântă şi care împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu; şi noi să spunem cu dragoste aşa:

Lăudată şi Preamărită să fii, Binecuvântătoarea noastră Cerească!Lăudată şi Preamărită să fii de cei care bine Te cuvântă!Lăudată şi Preamărită să fii de cei care au viaţă curată!Lăudată şi Preamărită să fii în Ţara noastră Sfântă!Lăudată şi Preamărită să fii de tot poporul român!Lăudată şi Preamărită să fii acolo unde românii trăiesc!Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Prealăudată, Preasfântă, Preabinecuvântată Fecioară, lăudată să fii întotdeauna de cei care cu dragoste Îi

cântă Domnului Savaot: Aliluia! Aliluia! AliluiaRugăciune către Maica Domnului – de laudă sfântă

Preamărită, Prealăudată şi Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Christos, lăudată să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Lăudată să fii de toţi Sfinţii, pe care Tu cu iubire i-ai ajutat, i-

134

Page 135: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

ai îndrumat şi i-ai binecuvântat! Lăudată să fii de toţi cei spre care priveşti cu milă şi iubire sfântă! Lăudată şi Preamărită să fii de toţi cei pe care i-ai vindecat şi i-ai ajutat şi care mii de mulţumiri Ţi-au înălţat! Lăudată să fii întotdeauna, Maică Multmilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Lăudată şi Preamărită să fii, cu toţi Cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Maică Sfântă Te iubim şi Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Amin!

Acatistul Maicii Domnului - Împăcarea celor învrăjbiţi Rugăciunile începătoare

Condac 1Alesei Fecioare Maria, Maicii Fiului Lui Dumnezeu, Cel Născut

pentru mântuirea lumii, Celei mai presus de toate fiicele Pământului, cu umilinţă Îi spunem: Caută la viaţa noastră multnecăjită, aminteşte-Ţi durerile şi suferinţele pe care le-ai îndurat, ca Una ce eşti de o fire cu noi şi fă cu noi după Milostivirea Ta! - ca să Te lăudăm şi să Te fericim pe Tine: Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Icos 1Îngerul, care binevestise păstorilor din Bethleem Naşterea

Mântuitorului Lumii, împreună cu mulţime de Oaste Cerească a lăudat pe Dumnezeu zicând: Slavă întru Cei de Sus Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! Iar Tu, Maică Sfântă, ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu în peşteră şi înfăşându-L, L-ai culcat în iesle. Pentru toate, cu bucurie Îţi spunem acestea:

Bucură-Te că pe Fiul Tău mult iubit L-ai încălzit cu suflarea Ta;Bucură-Te că pe Cel Dinainte-de-Veci L-ai înfăşat Prunc;Bucură-Te că pe Ţinătorul Lumii L-ai alăptat la pieptul Tău;Bucură-Te că ai prefăcut peştera în Cer;Bucură-Te că Te-ai făcut Altar de Heruvimi;Bucură-Te că şi după Naştere ai rămas Fecioară;

Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!Condac 2

Văzându-l pe Pruncul Cel Dinainte-de-Veci înfăşat şi în iesle culcat, păstorii din Bethleem, cei veniţi să I se închine, au vestit cele auzite de la Înger despre acest Copil, iar Maria a păstrat toate aceste cuvinte în inima Sa. După legea lui Israel pentru pruncii de parte bărbătească, la opt zile L-au tăiat împrejur. Lăudând smerenia şi răbdarea Ta, Născătoare de Dumnezeu, Îi cântăm Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Ţinând Legea Domnului, în a patruzecea zi împlinindu-se zilele curăţirii, părinţii L-au adus pe Iisus la

Ierusalim, ca să Îl închine Lui Dumnezeu şi să dea jertfă, precum era scris în Legea Domnului. Bucură-Te că pe Făcătorul Lumii, întru împlinirea Legii, în Templul din Ierusalim L-ai adus;Bucură-Te că acolo, ai fost întâmpinată cu bucurie, de către bătrânul Simeon;Bucură-Te că între femei, Una eşti Curată şi Binecuvântată;Bucură-Te că ai purtat cu smerenie crucea Ta, cea cu suferinţe împodobită;Bucură-Te că Voia Lui Dumnezeu niciodată nu ai călcat-o;Bucură-Te că prin Tine chipul smereniei şi al răbdării l-ai ivit;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

135

Page 136: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 3Maică a Domnului, ai fost întărită cu Putere de Sus la auzul cuvintelor bătrânului Simeon, Cel care Ţi-a

grăit aşa: Iată, Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri, iar prin sufletul Tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi! Atunci mâhnire mare a străpuns inima Născătoarei de Dumnezeu, care a strigat cu durere Celui de Sus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Dorind să piardă Pruncul, Irod a ucis pe toţi pruncii mai mici de doi ani. Însă din poruncă Dumnezeiască,

vestită în vis bătrânului Iosif de către Îngerul Domnului, Sfânta Familie a fugit în Egipt, unde a locuit până la moartea lui Irod; pentru aceasta, cu umilinţă, Îţi spunem aşa:

Bucură-Te că ai răbdat întreaga strâmtorare a călătoriei;Bucură-Te că toţi idolii Egiptului au căzut, pentru că nu au îndurat tăria Fiului Tău;Bucură-Te că ai locuit şapte ani printre păgânii cei necredincioşi;Bucură-Te că ai venit în Nazaret împreună cu Pruncul Cel dinainte de veci şi cu bătrânul Iosif;Bucură-Te Cea care alături de bătrânul dulgher ai trăit în sărăcie;Bucură-Te că tot timpul Ţi l-ai petrecut trudindu-Te;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 4La 12 ani, mergând la Ierusalim, Iisus a vorbit cu bătrânii Templului şi când a fost găsit după trei zile de

căutări, El le-a zis părinţilor:De ce oare mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Iar Maica Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte, strigând către Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Sfânta Fecioară a auzit că Iisus propăvăduia Evanghelia Împărăţiei Lui Dumnezeu în Galileea, că tămăduia

bolnavii şi suferinzii, chinuiţii şi demonizaţii, leproşii şi lunaticii. Preasfânta Maică a Domnului, S-a întristat în inima Ta, ştiind că se apropie ceasul când Fiul Său se va jertfi pe Sine pentru păcatele lumii.

Bucură-Te, Cea care pe Fiul Tău L-ai dat spre slujirea poporului iudeu;Bucură-Te că inima ai avut-o îndurerată, dar supusă a rămas Voii Lui Dumnezeu;Bucură-Te că de potopul păcatelor lumea a scăpat;Bucură-Te că ai sfărmat capul şarpelui celui demult; Bucură-Te că pentru Dumnezeu Te-ai făcut jertfă vie;Bucură-Te Cea Binecuvântată, Domnul este cu Tine;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 5Propăvăduind Împărăţia Cerurilor pe Pământ, Iisus vedea mândria fariseilor care se credeau a fi drepţi.

Aceştia ascultând pildele Lui şi înţelegând că despre ei este vorba, căutau să-L piardă, dar se temeau de popor pentru că era socotit Prooroc. Îndurerată, Maica Lui Dumnezeu se temea pentru Fiul Cel Iubit şi striga cu durere Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazar, s-au dus la farisei şi le-au spus cele ce făcuse Iisus, iar

Caiafa, care în anul acela era Arhiereu, le-a zis: Ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul! - şi din ziua aceea s-au hotărât să-L ucidă; şi noi strigăm către Tine Preacurată:

Bucură-Te că L-ai născut pe Mântuitorul Lumii;Bucură-Te că Te-ai făcut capul mântuirii noastre;Bucură-Te că a fost hotărât mai înainte de veci să fii Maica Mântuitorului nostru;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, că Te-ai logodit cu pătimirea;Bucură-Te Binecuvântată, Cea care Împărăteasa Cerurilor Te-ai făcut;Bucură-Te că pururea prin rugăciunea Ta ne eşti scut;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 6Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece ucenici ai Domnului, ca să-L vândă pe Învăţătorul său a

mers la Arhiereu, care s-a bucurat şi a făgăduit să îi plătească cu argint. Tu, Maica Lui Dumnezeu, îndurerată pentru Fiul Tău Preaiubit, ai strigat cu amar Celui de Sus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

136

Page 137: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 6La ultima Cină, Cea de Taină, Iisus, a spălat picioarele ucenicilor Săi, arătând astfel chipul smereniei şi

le-a grăit: Unul dintre voi Mă va vinde, Cel care mănâncă pâinea cu Mine! Cu milă şi cu lacrimi pentru suferinţa Maicii Lui Dumnezeu, Îi strigăm:

Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, istovită de al inimii chin;Bucură-Te că toate le-ai îndurat în valea aceasta plină de suspin;Bucură-Te că în rugăciune liniştea Ţi-ai găsit;Bucură-Te că Tu eşti bucuria celor necăjiţi;Bucură-Te că Tu eşti potolirea tristeţilor noastre;Bucură-Te că eşti a noastră mântuire din tina păcatelor;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 7La Cina Cea de Taină, voind să-şi arate Domnul Iisus Christos iubirea pentru neamul omenesc,

binecuvântând a frânt pâinea şi dându-o ucenicilor Săi a zis: Luaţi! Mâncaţi! Acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor! Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat zicând: Beţi dintru Acesta toţi! Acesta este Sângele Meu, al Legii Celei Noi, care pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor! Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru negrăita Sa milostivire pentru noi, să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Semn nou al milostivirii Sale a arătat Domnul ucenicilor Săi, făgăduind să le trimită pe Duhul Sfânt,

Mângâietorul, Care de la Tatăl purcede şi Care va mărturisi despre El. Iar Ţie Maică a Lui Dumnezeu, de două ori Sfinţită de Sfântul Duh, Îţi strigăm:

Bucură-Te Cea care eşti sălaş al Duhului Sfânt;Bucură-Te Cea care eşti lăcaş prealuminat;Bucură-Te Cea în care Dumnezeu Cuvântul şi-a găsit cămară încăpătoare;Bucură-Te Cea care ai rodit Mărgăritar Dumnezeiesc;Bucură-Te Cea care ne deschizi uşile Raiului, prin Naşterea Sfântă;Bucură-Te Cea prin care semnul milostivirii Lui Dumnezeu ne-ai arătat;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 8Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Învaţătorul şi Domnul său, printr-un sărut, iar oştenii cu căpetenia şi

slugile iudeilor L-au prins pe Iisus, L-au legat şi L-au dus de la Ana -mai marele preoţilor, la Caiafa -arhiereul. Maica Lui Dumnezeu, aşteptând judecata Fiul Său Cel iubit, Îi striga Celui de Sus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Mai marii iudeilor, L-au dus cu toţii pe Iisus la Pilat din Pont, învinuindu-l a fi răufăcător. Pilat

întrebându-L pe Iisus, Le-a răspuns acuzatorilor că nu găseşte nici o vină în Dânsul. Pentru aceasta Îţi strigăm:Bucură-Te că lacrimile şi mâhnirea inima Ţi-au rănit şi iubirea Ţi-au întărit;Bucură-Te că pentru Fiul Tău ai vărsat lacrimi de mâhnire pe Pământ şi de fericire în Cer;Bucură-Te că fără de cârtire, ca o roabă a Domnului, toate le-ai îndurat;Bucură-Te că ai suferit şi ai plâns, dar ai ajuns Maică Sfântă şi Preabinecuvântată;Bucură-Te Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Care primeşti rugăciunile robilor Tăi;Bucură-Te că eşti Vas plin de Harul Duhului Sfânt;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 9Toate neamurile Te fericesc, Cea care eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare

decât Serafimii, Maica Izbăvitorului nostru, Care prin Naşterea Ta, ai adus bucurie şi mântuire lumii întregi. Amărăciune adâncă Te-a cuprins, văzând pe Fiul Tău Cel Preaiubit dat spre batjocură, bătaie şi moarte. Noi cu umilinţă Îi cântăm Dumnezeului Celui Atotputernic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună toate Patimile îndurate de Tine, Mântuitorul nostru, atunci când

oştenii, împletind cununa din spini, Ţi-au pus-o pe cap şi Te-au îmbrăcat cu o mantie roşie zicând: Bucură-Te Regele Iudeilor! - şi Ţi-au dat palme şi Te-au scuipat şi Te-au batjocorit şi crunt Te-au biciuit. Maică a Lui Dumnezeu, cunoscând suferinţele Tale Îţi spunem cu smerenie aşa:

137

Page 138: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te că vieţuieşti în Cer alături de Fiul Tău, Care pe Pământ a pătimit din iubire de oameni;Bucură-Te că pentru mântuirea oamenilor Domnul Iisus S-a întrupat şi a pătimit;Bucură-Te că Fiul Tău, Împăratul Cel Veşnic, pentru mântuirea noastră a luat cununa cu spini;Bucură-Te că deşi a fost părăsit de ucenicii Săi, Domnul nu ne-a părăsit;Bucură-Te că deşi a fost osândit de judecători nedrepţi, Fiul Tău ne-a iertat pe toţi;Bucură-Te Ceea ce eşti Una Curată şi Binecuvântată între femei;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 10Voind să Îl scape pe Iisus, Pilat le-a grăit iudeilor: Avem obiceiul să eliberăm un întemniţat. Voiţi să vă

eliberez pe regele iudeilor? - iar ei au răspuns strigând: Nu pe El, ci pe Baraba! Preamărindu-L pe Milostivul Dumnezeu, Care a dat pe Fiul Său Cel Unul Născut, la moartea pe cruce, pentru a ne mântui de moartea cea veşnică, cu lacrimi să Îi strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Zid şi îngrădire fii nouă, Stăpână, celor care suntem istoviţi de boli şi de mâhniri, că Tu Însăţi ai auzit pe

iudei strigând: Răstigneşte-L! Te rugăm auzi-ne şi pe noi, cei care-Ţi strigăm:Bucură-Te Maică a Milostivirii, Care de la cei care pătimesc cumplit, toată lacrima o depărtezi;Bucură-Te Cea care lacrimă de iubire şi de umilinţă ne dăruieşti;Bucură-Te că pe cei gata să piară în păcate, îi mântuieşti;Bucură-Te că rugăciunile noastre întotdeauna le duci Domnului, solind pentru creştini;Bucură-Te că ne eşti izbăvitoare de patimi;Bucură-Te Cea care inimii înfrânte îi dăruieşti bucurii;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 11Cântare preaumilită Îi aducem Mântuitorului lumii, Cel care la Patimi de bunăvoie a mers, iar crucea Şi-

a purtat-o pe Golgota spre răstignire. Iisus văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis Maicii Sale: Femeie, iată Fiul Tău! Apoi a zis ucenicului: Iată Maica ta! - şi din ceasul acela ucenicul a luat-O la sine. Tu, Maica Lui Dumnezeu, văzându-L pe Fiul şi Dumnezeul Tău pătimind pe cruce, strigai Celui de Sus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Lumina mea, Dumnezeule mai înainte de veci şi Făcătorul a toată făptura, Doamne, cum înduri

pătimind pe cruce? - grăia, plângând Fecioara Preacurată. Fiul Meu, mai Mărită am fost între toate maicile, dar, vai Mie, privindu-Te acum! Noi, auzind acestea, vărsăm lacrimi şi Îţi strigăm:

Bucură-Te că pentru mântuirea noastră, Dumnezeu-Omul, de bunăvoie, a pătimit pe cruce;Bucură-Te că pentru a şterge rănile păcatele noastre, Domnul Iisus plin de răni a fost;Bucură-Te că Fiul Tău şi Dumnezeu a răscumpărat păcatele lumii, prin Patimile Sale;Bucură-Te că Mântuitorul, prin moartea Sa, a izbăvit lumea de moartea cea veşnică; Bucură-Te Cea care pe Pământ, de bucurie şi de veselie Te-ai văduvit;Bucură-Te că L-ai văzut Înviat din morţi, pe Fiul Tău Cel Veşnic-Viu;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 12Lumina Mea Cea Bună, Dumnezeul Meu S-a stins pe cruce! - grăia Maica Lui Dumnezeu, tânguindu-

Se şi văzându-Te plin de răni, fără de nici o Slavă, dezbrăcat pe cruce, Şi-a amintit proorocirea bătrânului Simeon şi a plâns amar, strigând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, ne închinăm Bogăţiei Milelor Tale, Stăpâne şi prin

Învierea Ta, Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi toţi, care cu umilinţă Îi strigăm Maicii Tale Preacurate:Bucură-Te că pe Domnul Cel Preabun, Care mort era pe cruce, L-ai văzut Înviat;Bucură-Te că ai sărutat Trupul Fiului Tău Preaiubit, Cel care este Fiul Tatălui Ceresc;Bucură-Te că deşi L-ai văzut răpus de moarte pe Fiul Tău - Dumnezeu-Omul, L-ai văzut şi Înviat;Bucură-Te că deşi L-ai încredinţat mormântului, Cel Veşnic-Viu a Înviat a treia zi;Bucură-Te că Trupul Său în giulgiu nou L-ai înfăşurat, dar Înviind El S-a îmbrăcat în Haina Dumnezeirii;

138

Page 139: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te Ceea ce L-ai văzut Înviat pe Domnul şi Dumnezeul nostru, Lumina lumii;Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Maică Prealăudată, Ceea ce Te-ai istovit de amărăciune, stând lângă crucea Fiului şi Dumnezeului

Tău, ascultă suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri, boli şi moartea cea veşnică pe toţi cei care nădăjduiesc la nespusa Ta milostivire şi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domnului pentru împăcarea celor învrăjbiţiO, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare, primeşte suspinele noastre mult

îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul Milostivirii Tale, că alt adăpost şi solire caldă în afară de Tine nu avem, ci Tu, îndrăznire având către Cel Născut din Tine, ajută-ne şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi Sfinţii să cântam Slavă Lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate Milele Tale! Amin!

Acatistul Maicii Domnului - Îmblânzirea tuturor vrăjmaşilorRugăciunile începătoare

Condac 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă Îţi aducem mulţumiri, că ne-ai izbăvit din moarte, prin darul Lui Christos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea Ta cea de Maică înaintea Lui. Având stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi, robii Tăi, din toate nevoile şi suferinţele, ca să strigăm Ţie: Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Icos 1Îngerul cel mai înainte stătător din Cer, a strigat: Bucură-Te! - vestind, la

toată lumea care pierea în necazuri, bucuria ce avea să se nască din Tine. Pentru aceasta şi noi cei împovăraţi cu păcatele, nădejde de mântuire prin Tine dobândim şi cu umilinţă strigăm Ţie:

Bucură-Te, Bunăvoinţa Lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi; Bucură-Te, scară cerească pe care S-a pogorât la noi Domnul; Bucură-Te, Cea cu totul Minunată, împăcarea tuturor cu Dumnezeu;

Bucură-Te, Apărătoarea celor care se căiesc pentru păcatele lor înaintea Lui Dumnezeu;Bucură-Te, Mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-Te, Cea care ai mântuit lumea din potopul păcatelor; Bucură-Te, chemarea lui Adam cel căzut; Bucură-Te, izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 2Născătoare de Dumnezeu, izvor de minuni se revarsă de la icoana Ta sfântă asupra celor care cu credinţă

în genunchi Ţi se roagă. Eşti Grabnic Ajutătoare tuturor: apărare asupriţilor, speranţă deznădăjduiţilor, mângâiere întristaţilor, hrană flămânzilor, haină celor goi, sfat bun străinilor, curăţie celor feciorelnici, sprijin osteniţilor, văz orbilor, auz surzilor şi vindecare bolnavilor. De aceea, cu mulţumire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Maică Sfântă alergăm la Tine pentru mângâiere şi mântuire, neînţelegând pricina chinurilor care vin

asupra noastră, dar Tu învaţă-ne să vedem în ele grija şi milostivirea Fiului Tău, pentru mântuirea sufletelor şi curăţirea păcatelor noastre cele de multe feluri. Cu bucurie strigăm Ţie:

Bucură-Te, Cea care eşti singura Maică a Milostivirii; Bucură-Te, Grabnică Ajutătoare a celor care sunt în nevoi şi în necazuri; Bucură-Te, Cea care prin necazuri curăţeşti păcatele noastre; Bucură-Te, Cea care prin întristări vindeci neputinţele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-Te, Cea care ne înveţi pe noi să nu iubim bunătăţile acestei lumi trecătoare; Bucură-Te, Cea care ridici mintea din lumea cea deşartă, la cele mai presus de lume; Bucură-Te, Cea care ne tragi de la dragostea pământească la dragostea Lui Dumnezeu; Bucură-Te, Mijlocitoarea bucuriei celei veşnice; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

139

Page 140: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 3Cu putere de Sus întăreşte-mă Stăpână Preabună, pe mine robul Tău, care sunt neputincios sufleteşte şi

trupeşte şi mă învredniceşte de cercetarea şi de purtarea Ta de grijă, alungând negura mâhnirii şi a întristării de care sunt cuprins, ca prin Tine fiind mântuit pururea să-I cânt Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Maică milostivă, tuturor celor necăjiţi le întinzi o mână de ajutor, tămăduind neputinţele, vindecând bolile

şi patimile. Pentru aceasta, Stăpână Preabună, nu-i trece cu vederea pe robii Tăi care strigă de pe patul durerii: Bucură-Te, speranţa deznădăjduiţilor şi ajutătoarea neputincioşilor; Bucură-Te, tămăduirea trupurilor noastre; Bucură-Te, Apărătoare şi întărire a celor care slăbesc în credinţă; Bucură-Te, că potoleşti mânia Lui Dumnezeu, cu rugăciunile Tale; Bucură-Te, că opreşti patimile noastre cu puterea rugăciunilor Tale; Bucură-Te, că dai vedere orbilor şi auz surzilor; Bucură-Te, că dai umblare şchiopilor şi glas muţilor; Bucură-Te, că prin Tine, după măsura credinţei, se dau vindecările; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 4De felurite necazuri şi ispite sunt cuprinşi robii Tăi, ale căror greutăţi nu le mai pot răbda; dar Tu, fiind

Maica Milostivă, ridică mâinile Tale către Fiul Tău, rugându-L să caute la întristarea inimii robilor Tăi şi din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credinţă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Dreptul Simion a spus că prin sufletul Tău va trece sabia. Preasfântă Maică, auzind aceste cuvinte le-ai

păzit în inima Ta, ştiind că bucuria de Maică este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea Te rugăm pe Tine, care ştii necazul şi cunoşti întristarea noastră, auzi-ne pe noi cei care cu credinţă Îţi spunem aşa:

Bucură-Te, Cea care L-ai născut pe Christos Mântuitorul nostru; Bucură-Te, Cea care izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile Tale; Bucură-Te, mângâierea maicilor celor întristate; Bucură-Te, Cea care, cu darul Fiului Tău, ne păzeşti pe noi; Bucură-Te, Grabnică Ajutătoare în toate nevoile, Maica celor sărmani; Bucură-Te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi; Bucură-Te, hrana şi păzitoarea pruncilor; Bucură-Te, povăţuitoarea tinerilor şi sprijinul văduvelor; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 5Văzând Sângele Dumnezeiesc al Fiului Tău vărsându-se pe cruce pentru mântuirea noastră, cu smerenie

Te-ai plecat Voii Tatălui Celui din Ceruri şi ne-ai arătat chipul pătimirii şi al răbdării, ca şi noi, când suntem în cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm Lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Fiul Tău văzându-Te stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit, care cu inima sfâşiată de durere suferea

asemenea Lui, a zis: Femeie, iată Fiul Tău! - şi ucenicului: Iată mama ta! Atunci Ţi i-a dăruit ca fii pe toţi cei care cred în El. Noi ca nişte părtaşi ai necazurilor şi ai Patimilor Fiului Tău, spre Tine mijlocitoare Maică toată nădejdea având-o, cu credinţă spunem acestea:

Bucură-Te, Maica neamului creştinesc; Bucură-Te, Cea care ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-Te, Cea care ai adus Domnului pe cei credincioşi; Bucură-Te, Mieluşeaua, care ai născut pe Mielul Cel care a ridicat păcatele lumii; Bucură-Te, vas, care ne dai nouă bucurie din izvorul nemuririi; Bucură-Te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi; Bucură-Te, Cea care eşti vindecarea tuturor neputincioşilor; Bucură-Te, că eşti căutarea celor pierduţi; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 6140

Page 141: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Toate marginile lumii arată milele Tale, Maica Lui Dumnezeu. Cu Sfântul Tău Acoperământ învălui neamul creştinesc şi întotdeauna Te rogi Lui Christos, Mântuitorul lumii şi-i izbăveşti din toate nevoile pe robii Tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credinţă Îi cântă Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Maică a Lui Dumnezeu, strălucind darul cu raze luminoase de la sfânta icoană a Ta, noi cu credinţă

plecăm genunchii înaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm Ţie să alungi norul ispitelor ce vine asupra robilor Tăi.Bucură-Te, Cea care duci Fiului Tău şi Dumnezeului nostru rugăciunile credincioşilor; Bucură-Te, Cea care stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi Te rogi pentru noi; Bucură-Te, Mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din nevoi; Bucură-Te, Apărătoarea neamului creştinesc, de Dumnezeu dăruită nouă; Bucură-Te, Acoperământul lumii, cel mai lat decât norii; Bucură-Te, Cea plină de Har, care izvorăşti bunătăţile cereşti şi pământeşti; Bucură-Te, soare luminos, care-i luminezi neîncetat pe cei credincioşi; Bucură-Te, stâlp de foc, care-i povăţuieşti pe cei aleşi către Cereasca Împărăţie; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 7I-ai spus bolnavei Eftimia să se roage înaintea sfintei Tale icoane şi primind vindecare să vestească

tuturor milele Tale, dăruite prin sfânta Ta icoană, şi să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor. Noi nu tăinuim minunile şi facerile Tale de bine şi cu mulţumire Îl preaslăvim pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Ne închinăm icoanei Tale făcătoare de minuni, fiindcă aceasta nu numai odată într-un an şi nu numai

celor care intră mai întâi le dăruieşte sănătate, ca la Scăldătoarea Siloamului, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor care cu bună credinţă şi cu dragoste vin la Tine.

Bucură-Te, scăldătoare care vindeci durerile sufleteşti şi trupeşti; Bucură-Te, că îndulceşti necazurile cele amare; Bucură-Te, baie care speli întinăciunea păcatului; Bucură-Te, potolirea întristărilor; Bucură-Te, vindecarea bolilor; Bucură-Te, că ne izbăveşti din nevoi; Bucură-Te, că năruieşti puterea demonilor; Bucură-Te, că ruşinezi pe vrăjmaşii noştri; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 8Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei Tale

icoane. Pe cei care sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă sfintei Tale icoane, îi vindeci şi sănătoşi îi faci. Pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă Ţie, îi tămăduieşti şi cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru acestea, cu mulţumire Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Viaţa noastră pe Pământ este plină de durere şi de întristare. Pentru păcatele noastre se chinuieşte trupul

cu dureri şi de aceea către Tine alergăm, Maică a Lui Dumnezeu, şi înaintea preacinstitei Tale icoane căzând, ne rugăm să umpli de bucurie şi de veselie inima noastră cea întristată.

Bucură-Te, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, care ne deschizi nouă uşile Raiului; Bucură-Te, Preamilostivă, care ne miluieşti pe noi; Bucură-Te, Preafericită, care de prooroci ai fost vestită; Bucură-Te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu; Bucură-Te, rugul cel nears; Bucură-Te, izvor purtător de viaţă; Bucură-Te, îmblânzirea inimilor celor răi; Bucură-Te, neîncetată bucurie a credincioşilor; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 9

141

Page 142: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Toată dulceaţa lumească este amestecată cu întristare. Mărirea şi bogăţia trec. Frumuseţea şi sănătatea se veştejesc. Prietenii apropiaţi sunt răpiţi de moarte. Îndulceşte necazurile robilor Tăi şi bucuria Ta cea nestricată dă-ne-o nouă celor care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Ritorii mult vorbitori nu se pricep să-i aline pe cei necăjiţi, dar Tu Stăpână dăruieşte mângâiere inimilor

noastre, cu razele darului Tău. Alungă norul necazurilor noastre şi negura mâhnirii ca să-Ţi strigăm Ţie: Bucură-Te, speranţa bucuriei pentru toţi creştinii; Bucură-Te, dătătoarea bunătăţilor Cereşti şi pământeşti; Bucură-Te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-Te, corabia celor care vor să se mântuiască; Bucură-Te, singura păzitoare a celor care, după Dumnezeu, spre Tine nădăjduiesc; Bucură-Te, Păzitoarea şi întărirea tuturor; Bucură-Te, Ocrotitoare şi sfânt adăpost a tuturor credincioşilor; Bucură-Te, Ajutătoarea tuturor celor care cu credinţă se roagă Ţie; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 10Domnul Cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veşnic S-a sălăşluit în pântecele

Tău cel pururea fecioresc şi Te-a dăruit să fii Maică tuturor, să fii ajutor, acoperământ şi apărare, să fii mâhniţilor -mângâiere, necăjiţilor -bucurie, deznădăjduiţilor -nădejde. Prin mijlocirea Ta ne izbăveşti de chinul veşnic şi-i aduci la lumină pe cei care cu credinţă Îi cântă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Născătoare de Dumnezeu eşti ajutor fecioarelor şi tuturor celor care aleargă la Acoperământul Tău. Ne

rugăm Ţie, apară-i, acoperă-i şi păzeşte-i pe toţi cei săraci şi fără de ajutor şi izbăveşte-i din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu credinţă Îţi strigă Ţie:

Bucură-Te, vas ales al curăţiei şi al întregii feciorii; Bucură-Te, că dai veşnică bucurie celor care se ostenesc în viaţa călugărească; Bucură-Te, că ne izbăveşti de văpaia patimilor; Bucură-Te, Cea care goneşti negura ispitelor; Bucură-Te, sprijinitoarea curăţiei; Bucură-Te, Cea care din cădere ne-ai ridicat; Bucură-Te, întărirea cea tare a credinţei; Bucură-Te, tămâia cea plăcută a rugăciunii; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 11Cântare Îţi aducem Născătoare de Dumnezeu, Apărătoare a neamului creştinesc şi Te rugăm potoleşte

bolile celor care suspină; îmblânzeşte mânia Lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate necazurile pe noi, cei care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Făclie primitoare de lumină, din cărbunele darului Lui Dumnezeu aprinsă, ni s-a arătat preacinstita icoană

a Ta, Stăpână, spre sfinţirea şi mângâierea noastră. Iar noi îngenunchem înaintea ei şi cu dragoste o cinstim. Bucură-Te, că prin puternica Ta apărare din toate nevoile ne scoţi pe noi; Bucură-Te, că din foamete sufletească şi trupească ne izbăveşti pe noi; Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale stingi focul patimilor noastre; Bucură-Te, că ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri; Bucură-Te, că ne izbăveşti de războiul cel dintre noi; Bucură-Te, că îi păzeşti pe cei care călătoresc pe pământ şi pe ape; Bucură-Te, că îi izbăveşti pe cei robiţi; Bucură-Te, grabnică izbăvire de îngrozirea Lui Dumnezeu, care cu dreptate vine asupra noastră. Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 12

142

Page 143: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icoana Ta făcătoare de minuni ai dăruit-o neamului creştinesc, Maică Sfântă. Izvoare de minuni se revarsă asupra celor care vin cu credinţă, neputinţele se vindecă şi necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cântând milele şi minunile Tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toţi Te lăudam ca pe o Apărătoare a

noastră şi cu umilinţă venim la Tine, să Te rogi pentru noi şi cerem să înalţi mâinile către Fiul Tău, rugându-L ca pururea acum şi după moartea noastră să nu depărteze milostivirea Lui de la noi, păcătoşii.

Bucură-Te, nădejdea noastră acum şi după moartea noastră; Bucură-Te, că eşti nădejdea şi apărarea noastră în ziua judecăţii; Bucură-Te, că eşti speranţa de mântuire a tuturor; Bucură-Te, cheia Împărăţiei Lui Christos şi bucuria Îngerilor; Bucură-Te, uşa Raiului; Bucură-Te, pod care duci la Ceruri; Bucură-Te, bună apărare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor; Bucură-Te, mărirea şi mângâierea tuturor drepţilor; Bucură-Te Cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îmblânzirea tuturor vrăjmaşilor!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi Icos 1 şi Condac1)Născătoare de Dumnezeu întru tot lăudată, Care L-ai născut pe Iisus Christos, Împăratul şi Dumnezeul

nostru, auzi glasul smeriţilor robilor Tăi. Primeşte această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. Vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi întristarea. Dăruieşte-ne sănătate, smereşte-ne, înmulţeşte iubirea sfântă în inimile noastre şi cu rugăciunile Tale izbăveşte-ne din munca cea veşnică, pe noi, cei care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneO, Preasfantă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, mai presus decât Heruvimii şi mai cinstită decât

Serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, dă-ne mângâiere şi nouă celor care suntem în necazuri, că Tu eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre. Tu eşti mijlocitoarea bucuriei noastre şi ca Maică a Lui Dumnezeu şi Maică a Milostivirii, stând înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Nimeni, din cei care se roagă Ţie cu credinţă, nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru, pe noi cei care cădem înaintea icoanei Tale şi cu lacrimi ne rugăm Ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile care vin asupra noastră, în această vremelnică viaţă şi prin atotputernica Ta mijlocire nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru Împărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru. Împărăteasa mea cea Preabună, nădejdea mea, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi ocrotitoarea celor necăjiţi, vezi nevoia şi necazul meu, ajută-mă că sunt neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin, uşurează-mă precum voieşti, că Tu, Maica Lui Dumnezeu, eşti folositoare grabnică, bună mângâiere şi Te rog să mă păzeşti şi să mă acoperi acum şi în vecii vecilor.

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi întristările chinuitoare mă îngrozesc, dar în Tine îmi pun toată nădejdea. Tu cunoşti toată pricina răului care mă bântuie. La Tine perii capului meu sunt număraţi. La Tine scap şi pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi să-mi ajuţi să biruiesc toate ispitele care mă învăluie. Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul meu, Christoase Dumnezeule şi Ţie mărire-Ţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Maicii Domnului - Cea mai Minunată Fecioară din

întreaga lumeRugăciunile începătoare

Condac 1Preasfântă Fecioară Maria, la rugăciunea Sfinţilor

Tăi Părinţi - drepţii Ioachim şi Ana, ai fost zămislită din

143

Page 144: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

porunca Domnului Dumnezeu Savaot, Care Te-a binecuvântat să fii, Cea Mai Minunată Fecioară din toată lumea, iar Numele Tău să se proslăvească în toate veacurile, de către toţi creştinii iubitori de cele sfinte şi cereşti, pentru care noi cu dragoste Îţi cântăm: Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Icos 1Sfinţii Părinţi ai Preasfintei Fecioare Maria, au primit vestea cerească, de la un Sfânt Înger al Domnului,

că vor avea un copil minunat şi binecuvântat şi nespus s-au bucurat; iar noi smerindu-ne să spunem aşa:Bucură-Te Preaminunată Fecioară şi Maică a Dumnezeului nostru;Bucură-Te Preabinecuvântată a Cerului Sfânt;Bucură-Te Speranţa Sfinţilor Tăi Părinţi;Bucură-Te Preasfântă şi Prealuminată Fecioară;Bucură-Te că din poruncă cerească ai fost zămislită;Bucură-Te că de creştini eşti Preacinstită;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 2Sfintele Puteri Cereşti Protectoare au fost în jurul drepţilor Părinţi, pe care i-au apărat din sfânta poruncă

a Domnului Dumnezeu, Căruia, cu iubire Îi înălţăm acum cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana s-au bucurat că le-ai fost dăruită lor de către Bunul Dumnezeu şi în casa lor ai fost crescută mai bine de trei ani; pentru aceasta cu evlavie să spunem aşa:

Bucură-Te Protejata Cerului Sfânt;Bucură-Te Aleasa Domnului Dumnezeu;Bucură-Te de grija pe care au avut-o Sfinţii Tăi Părinţi;Bucură-Te că Părinţii Tăi Te-au iubit aşa de mult;Bucură-Te că şi creştinii Te iubesc duhovniceşte;Bucură-Te pentru toţi cei care Te laudă şi Te preacinstesc;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 3Fiind afierosită Domnului Dumnezeu Savaot, după împlinirea vârstei de trei ani, Sfinţii Părinţi Ioachim

şi Ana Te-au dus la Templu, unde slujea Sfântul Prooroc Zaharia, care era Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Auzind toate acestea, cu smerenie creştinească să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Sfinţii Îngeri protectori, ocrotitori şi aducători de daruri sfinte, au avut grijă de Tine, Preaminunată

Fecioară, ca să fii în siguranţă deplină şi nimic rău să nu Ţi se întâmple, dar cei care au trăit în acele vremuri, nu au priceput aproape nimic din toate acestea, care ne-au fost comunicate nouă creştinilor:

Bucură-Te Fecioară afierosită Domnului Dumnezeu;Bucură-Te de viaţa Preasfântă pe care ai avut-o pe Pământ;Bucură-Te de primirea care Ţi s-a făcut la Templu, atunci când erai micuţă;Bucură-Te că Sfinţii Tăi Părinţi s-au rugat şi I-au mulţumit Domnului;Bucură-Te că Sfinţii Îngeri Te-au ajutat şi Te-au protejat;Bucură-Te că nimic rău nu Ţi s-a întâmplat;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 4Vreme de mai bine de 12 ani pământeşti ai fost hrănită cu mană cerească, de către Sfinţii Îngeri trimişi

de Dumnezeu pentru a avea grijă de Tine; cu glas de bucurie să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

O dată pe an Te vedea doar Arhiereul, iar mulţi nici nu ştiau că exişti, Preasfântă Fecioară Maria, însă cele tainice s-au spus acum în poporul român, iar noi, cu bucurie în suflete, Îţi spunem aşa:

Bucură-Te Bucuria Îngerilor;Bucură-Te Lauda Sfintelor Puteri Cereşti;Bucură-Te Aleasa Lui Dumnezeu;Bucură-Te Frumuseţe Sfântă;Bucură-Te Fecioară Smerită;

144

Page 145: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te Preasfântă Fecioară şi Maică a Lui Dumnezeu;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 5Domnul Dumnezeu a vegheat spre a fi perfect sănătoasă şi bine apărată de orice vrăjmaş fizic sau spiritual

şi de aceea nimic rău nu Te-a atins; acum cinstindu-L pe Dumnezeu, să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Din Iubire Sfântă pentru Dumnezeu, toţi Îngerii şi toate Sfintele Puteri Cereşti împlineau poruncile care Te priveau pe Tine, primite de la Dumnezeu, iar noi, sperând în ajutorul Îngerilor noştri Păzitori, spunem aşa:

Bucură-Te că Domnul Dumnezeu a vegheat asupra Ta;Bucură-Te că nu ai fost deranjată de duşmanii văzuţi sau nevăzuţi;Bucură-Te că nimeni nu Ţi-a făcut nici un rău;Bucură-Te de sfânta apărare cerească;Bucură-Te că Sfinţii Îngeri şi Sfintele Puteri Cereşti au fost lângă Tine;Bucură-Te că şi noi creştinii suntem apăraţi cereşte;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 6Frumuseţea fizică şi spirituală se îmbinau armonios în cazul sfintei Tale personalităţi, iar noi ştiind că ai

fost minunat alcătuită şi bine înstruită în cele sfinte şi cereşti, Îţi cântăm cu mare bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Ales şi binecuvântat cereşte a fost sufletul Tău, Preasfântă Fecioară Maria, iar creştinii care au multă evlavie la Tine şi la Sfintele Personalităţi Cereşti, creştineşte spun aşa:

Bucură-Te Preafrumoasă Fecioară Maria;Bucură-Te că ai fost minunat alcătuită;Bucură-Te că ai fost instruită în cele sfinte;Bucură-Te că ai cunoscut destul de bine cele cereşti;Bucură-Te că sufletul Tău are multe calităţi sfinte;Bucură-Te de virtuţile cereşti pe care le ai;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 7Iubitorii de Dumnezeu creştini fiind, au multă evlavie, respect sfânt şi iubire duhovnicească pentru Tine

şi pentru Sfintele Personalităţi Cereşti şi din toată inima cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Oamenii cu gânduri curate, aduc cinstirea cuvenită celor din Sfânta Împărăţie Cerească şi cer ajutor spre a înţelege toate cele sfinte şi cereşti şi cu aplecare sfântă spun aşa:

Bucură-Te Preaminunată şi Pururea Fecioară Maria;Bucură-Te de cinstirea celor cu respect sfânt;Bucură-Te de lauda drept măritorilor creştini;Bucură-Te Preamilostivă Fecioară;Bucură-Te că poţi ajuta poporul nostru;Bucură-Te că poţi ajuta pe oricine Ţi se închină şi Te respectă;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 8Cu smerenia, ascultarea de Dumnezeu, împlinirea poruncilor sfinte şi cu viaţa curată pe care ai dus-o pe

Pământ, Ţi-ai câştigat cinstirea şi respectul tuturor celor care Îi cântă Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Domnul şi Dumnezeul nostru ştie cu ce calităţi şi virtuţi sfinte Te-a înzestrat la venirea în trup pe acest Pământ, în vederea împlinirii misiunii Tale, iar noi Îţi aducem laudă, cinstire şi mulţumire din toată inima, aşa:

Bucură-Te Smerită şi Binecuvântată Fecioară Maria;Bucură-Te Ascultătoarea înaintea Lui Dumnezeu;Bucură-Te Împlinitoarea Sfintelor Porunci Dumnezeieşti;Bucură-Te pentru viaţa minunată şi curată pe care ai dus-o pe Pământ;Bucură-Te că ai fost înzestrată de Bunul Dumnezeu cu virtuţi şi calităţi sfinte;

145

Page 146: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te pentru toate darurile pe care Domnul Dumnezeu Ţi le-a dat;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 9Timp de mai bine de 12 ani pământeşti ai fost văzută de Sfinţii Îngeri ai Domnului, iar Arhiereul Te

vedea o dată pe an. Oamenii de atunci nu au ştiut nimic din toate acestea şi nu au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Viaţa Ta de Fecioară Curată ai petrecut-o în post, rugăciune multă, smerenie, ascultare desăvârşită şi nu poate fi descrisă în cuvinte pământeşti, iar noi dorindu-le pe cele cereşti spunem din inimă aşa:

Bucură-Te Preaevlavioasă şi smerită Fecioară Maria;Bucură-Te Preafericită Fecioară şi Maică a Lui Dumnezeu;Bucură-Te Prealuminată şi Îndumnezeită Fecioară;Bucură-Te Preacurată şi Ascultătoare Fecioară;Bucură-Te pentru viaţa desăvârşită pe care ai dus-o;Bucură-Te pentru exemplul cel sfânt lăsat urmaşilor;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 10Pregătită ai fost pentru misiunea sfântă, pe către o aveai de îndeplinit, că de nimic nu Te-ai temut, cât ai

trăit pe Pământ, respectându-L şi iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi cinstindu-i pe toţi cei care în Ceruri cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10O dată cu Tine au mai fost pe Pământ şi multe alte persoane care aveau misiune sfântă de îndeplinit, dar

fiecare persoană a fost chemată la timpul ei, iar noi, preaslăvindu-Te, Preacurată Fecioară, Îţi spunem aşa:Bucură-Te Fecioară afierosită Domnului;Bucură-Te că ai fost chemată din pruncie, la o viaţă sfântă, demnă şi curată;Bucură-Te pentru cei care Te-au născut şi Te-au crescut până la trei ani;Bucură-Te că alta ca Tine nu a fost şi nu mai este;Bucură-Te Fecioară demnă de laudă şi preacinstire creştină;Bucură-Te că ai avut o viaţă tainică şi minunată;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 11Nu toţi cei care sunt acum pe Pământ ştiu să aducă laudă sfântă celor din Sfânta Împărăţie Cerească, dar

toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, Îi cântă cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Numai credincioşii cei smeriţi şi milostivi, care împlinesc Voia Lui Dumnezeu şi Îl iubesc mai presus de orice, se vor mântui, iar noi rugându-ne Ţie şi primind ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară, Îţi spunem aşa:

Bucură-Te Fecioară, mai Fericită decât fericiţii;Bucură-Te Fecioară, mai Evlavioasă decât evlavioşii;Bucură-Te Fecioară, mai Smerită decât smeriţii;Bucură-Te Fecioară, mai Luminată decât luminaţii;Bucură-Te Fecioară, mai Cuvioasă decât cuvioşii;Bucură-Te Fecioară, mai Binecuvântată decât binecuvântaţii;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 12Prima parte a vieţii Tale s-a împlinit în mod minunat, atunci când Preaminunatul Arhanghel Gavriil a

adus vestea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, în pântecele Tău cel preacurat şi fecioresc, iar noi plecându-ne în faţa acestei minuni, Îi cântăm Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Acceptând întruparea Fiului Lui Dumnezeu în pântecele Tău cel preacurat, ai început lucrarea de împlinire

a misiunii Tale celei sfinte la nivel pământesc, pentru care cu credinţă şi cu cinstire Îţi spunem aşa:Bucură-Te de Misiunea Sfântă, dată de Domnul Dumnezeu;Bucură-Te că ai primit cele sfinte, cu multă iubire pentru Dumnezeu;Bucură-Te că ai rămas Fecioară Preacurată;

146

Page 147: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te că toate acestea s-au spus în toate veacurile;Bucură-Te că toate acestea se vor spune şi se vor cinsti şi în viitor;Bucură-Te de toţi cei care Te vor preacinsti creştineşte;Bucură-Te Preaminunată Fecioară Maria!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Cu multă iubire sfântă, smerenie, cinstire şi evlavie, noi creştinii vom aduce în veci laudă, preamărire şi

mulţumire Preacuratei, Preaminunatei şi Preasfintei Fecioare Maria, cântându-I cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Rugăciune către Maica Domnului pentru înmulţirea iubirii sfinte

Preasfântă şi Preaminunată Fecioară Maria, care ai devenit Maica Dumnezeului nostru, Domnul Iisus Christos şi ne-ai fost dată şi nouă ca Maică Sfântă, Te rugăm ajută poporul nostru şi pe toţi cei care Te laudă şi Te preacinstesc. Deschide-ne inimile şi pune în ele iubirea sfântă pentru Dumnezeu, pentru toţi cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi pentru aproapele nostru şi înmulţeşte această iubire. Dăruieşte-le celor dragi nouă şi celor care au mai multă nevoie, toată iubirea sfântă după care tânjeşte sufletul dornic de Dumnezeu. Luminează-ne, smereşte-ne şi ajută-ne ca tot ce facem să fie din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru oameni. Ajută-ne, Te rugăm, ca să ne mântuim sufletele noastre! Vino Măicuţă Multiubitoare în inimile noastre, ca să se înmulţească acolo iubirea sfântă! Îţi mulţumim Preasfântă Fecioară Maria pentru mijlocirea Ta la Dumnezeu şi pentru tot ajutorul Tău sfânt, că Tu eşti Grabnic Ajutătoare! Amin!

Acatistul Maicii Domnului - pentru iluminareRugăciunile începătoare

Condac 1Domnul Dumnezeu Savaot Te-a împodobit, Preasfântă Fecioară, cu

Lumină Sfântă, după ce sufletul Tău s-a ridicat în Sfânta Împărăţie Cerească, iar noi care avem evlavie la Tine, Te rugăm: Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Icos 1Stând în faţa Sfântului Tron Divin, Îngerii, cu mare cinste Ţi-au adus

cunună sfântă şi strălucitoare, veşmânt strălucitor şi ceresc, fiind încununată cu Aureola Sfinţeniei. Cu umilinţă să spunem din inimă aşa:Preasfântă Fecioară binecuvintează-ne cu pace şi cu lumină sfântă;Preasfântă Fecioară luminează-ne sufletele şi minţile întunecate;Preasfântă Fecioară miluieşte-ne după mare Mila Ta, acum şi în veşnicie;Preasfântă Fecioară roagă-Te pentru noi, păcătoşii;

Preasfântă Fecioară vindecă-ne pe noi, bolnavii;Preasfântă Fecioară, fie-Ţi milă de cei care cer al Tău ajutor;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 2În Ceruri Sfântul Tău Sobor s-a înfiinţat, un tron strălucitor şi minunat Ţi s-a dat, iar noi creştinii, care

Te cinstim, Te iubim şi ne rugăm Ţie, cu bucurie Îi cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Îngeri strălucitori stau de-a dreapta şi de-a stânga Ta, Sfântă Fecioară, iar noi impresionaţi la auzul acestei măreţii grăim acestea:

Preasfântă Fecioară înţelepţeşte-i pe cei care Te cinstesc;Preasfântă Fecioară primeşte rugăciunile noastre;Preasfântă Fecioară alungă de la noi norii păcatelor;Preasfântă Fecioară alungă duhurile rele;Preasfântă Fecioară luminează-i pe cei neluminaţi;Preasfântă Fecioară ocroteşte ţara noastră;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

147

Page 148: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 3Luminată, sfinţită şi înconjurată de Razele Dumnezeieşti, străluceşti în mod deosebit, Sfântă Fecioară, şi

din Sfântul Tău Sobor, se înalţă cântare de Slavă Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

În Prealuminatul Tău Sobor au ajuns mulţi Sfinţi, care au trăit pe Pământ şi s-au rugat la Tine, au făcut multe fapte bune în cinstea Ta, iar noi cu evlavie spunem aşa:

Preasfântă Fecioară, Luminătoarea Sfinţilor şi a Sfintelor;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea Cuvioşilor şi a Cuvioaselor;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea Mucenicilor şi a Muceniţelor;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea călugărilor şi a călugăriţelor;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea feciorilor şi a fecioarelor;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea slujitorilor bisericeşti;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 4Preasfântă Fecioară, iubind oamenii nespus de mult, în faţa Lui Dumnezeu duci rugăciunile celor care Te

iubesc, Te cinstesc, sau laudă măreţia faptelor şi minunilor Tale, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Pentru cei care au păcătuit, dar au mai făcut şi câte o faptă bună în cinstea Ta şi care s-au rugat la Tine sau la Fiul Tău ca să-i ierte, la rugămintea Ta Domnul îi iartă şi de aceea cu credinţă să spunem aşa:

Preasfântă Fecioară, fii bucuria şi nădejdea noastră;Preasfântă Fecioară, fii scăparea călugărilor;Preasfântă Fecioară, fii ajutătoarea copiilor noştri;Preasfântă Fecioară, fii Luminătoarea celor neluminaţi;Preasfântă Fecioară, fii Ajutătoarea celor săraci şi bolnavi;Preasfântă Fecioară, fii Izgonitoarea duhurilor rele;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 5Toţi Îngerii din Ceruri Te laudă pe Tine, Preacurată Maică şi Sfântă Fecioară Maria şi cu smerenie cântă

neîncetat Slavă Domnului Savaot, iar noi care Te iubim duhovniceşte, cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Toate Puterile Cereşti Îţi aduc lauda cuvenită, ca unei Preasfinte Fecioare şi Maică a Domnului Iisus Christos, iar noi creştinii cu bucurie grăim unele ca acestea:

Preasfântă Fecioară eşti lauda Sfinţilor Heruvimi şi Serafimi;Preasfântă Fecioară eşti lauda Sfinţilor Arhangheli şi Îngeri;Preasfântă Fecioară eşti lauda Sfintelor Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti;Preasfântă Fecioară eşti lauda Sfintelor Puteri Cereşti;Preasfântă Fecioară eşti lauda Tuturor Sfinţilor din Soborul Tău;Preasfântă Fecioară eşti lauda şi bucuria Fiului Tău, Domnul Iisus Christos;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 6În Ceruri, din locul în care Maica Preacurată Îşi realizează activitatea sfântă şi cerească, împreună cu

Sfântul Ei Sobor, se înalţă neîncetat imnul de laudă sfântă către Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Din Sfântul Ei Sobor răsună cântece de slavă şi laudă sfântă către Tatăl Ceresc, către Duhul Sfânt şi către Domnul Iisus Christos şi iar noi într-un glas, cu bucurie spunem aşa:

Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor se aduc laude Preasfintei Treimi;Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor se primesc noi Sfinţi şi Sfinte;Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin ierarhii evlavioşi;Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin călugării şi pustnicii;Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin cei curaţi cu fecioria;Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin iluminaţii Duhului Sfânt;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

148

Page 149: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 7Un călugăr dintr-o Sfântă Mănăstire, s-a rugat la Tine, Preacurată Maică şi Fecioară, ca să Te arăţi în

toată splendoarea şi strălucirea Ta, iar Tu acceptând, el a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Ai spus călugarului aceluia bătrân: De Mă vei vedea în strălucirea Mea, vei orbi! El a acceptat şi a doua zi, în timpul slujbei, el s-a uitat cu un ochi la Tine şi cu acela a orbit. Mustrându-l conştiinţa că mai vede cu un ochi, s-a rugat să vii din nou şi uitându-se la Tine a orbit complet, iar noi cu smerenie spunem acestea:

Preasfântă Fecioară, strălucire desăvârşită;Preasfântă Fecioară, strălucire duhovnicească;Preasfântă Fecioară, strălucire de temut pentru duşmani;Preasfântă Fecioară, strălucire mai presus de fire;Preasfântă Fecioară, strălucire de nedescris;Preasfântă Fecioară, strălucire nepreţuită;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 8Întunecaţii cei nelegiuiţi nu suportă strălucirea Ta, Preasfântă Fecioară şi când apari, ei fug şi se acund în

adâncurile cele întunecate, iar noi recunoscători, Îl slăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei era pândit de duhurile rele spre a-i face rău, dar Tu îl apărai şi de aceea duhurile fugeau încercând să scape de lumina Ta prea mare, iar noi spunem aşa:

Preasfântă Fecioară, Maica Ajutorului DumnezeiescPreasfântă Fecioară, Apărătoarea creştinilor binecuvântaţi;Preasfântă Fecioară, Izgonitoarea duhurilor rele;Preasfântă Fecioară, Ocrotitoarea ţării noastre;Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea celor care se roagă Ţie;Preasfântă Fecioară, Protectoarea Sfântului Ierarh Nifon;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 9În anul 1871, în timpul războiului dintre prusaci şi francezi, armatele prusace nu au invadat Franţa, că

Te-ai aşezat înaintea lor, iar generalii invadatori ziceau că o Doamnă Strălucitoare li s-a pus în cale; iar noi dorind să ne smerim mai mult, cu evlavie Îi înălţăm Lui Dumnezeu cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Înainte de cel de al doilea razboi mondial, Te-ai arătat în România şi ai spus unor persoane alese, din

poporul român, că sunt mai multe persoane care vor să împartă România, dar Voia Lui Dumnezeu nu a fost aşa cum au dorit alţii, de aceea spunem aşa:

Preasfântă Fecioară, Împărăteasa Cerului şi a Pământului;Preasfântă Fecioară, Apărătoare Cerească;Preasfântă Fecioară, Binecuvântătoarea României;Preasfântă Fecioară, comunicatoarea celor care au misiuni înalte;Preasfântă Fecioară, învăţătoarea noastră, Cea smerită;Preasfântă Fecioară, îndrumătoarea noastră către sfinţenie;Preasfântă Fecioară, Împărăteasa noastră, Cea Bună;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 10Preasfântă Fecioară, împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, Te-ai arătat în vedenie Sfântului Ierarh Calinic

de la Cernica, iar noi, auzind acestea, cu credinţă Îi cântăm Celui Veşnic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Multor români Te-ai arătat, Maică Sfântă, ori le-ai comunicat porunci, îndemnându-i să facă fapte bune, ori le-ai prezentat Personalităţi Cereşti, cu numele şi funcţiile lor. Cu cinstire deosebită să spunem aşa:

Preasfântă Fecioară, vestitoarea celor Cereşti şi a evenimentelor pământeşti;Preasfântă Fecioară, întărirea credinţei noastre;Preasfântă Fecioară, pacea şi liniştea sufletelor noastre;

149

Page 150: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Preasfântă Fecioară, iniţiatoarea colaborărilor sfinte;Preasfântă Fecioară, aducătoarea luminii sfinte în inimile noastre;Preasfântă Fecioară, iniţiatoarea multor lucrări sfinte;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 11Strălucirea Luminii Cereşti, în care se află Sfântul Tău Sobor Preacurată Fecioară, este deosebit de mare,

în raport cu lumina Soarelui. Muzica şi frumuseţea cerească sunt de nedescris, de aceea cântăm cu cinstire Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Nu ştim cum şi cu ce se măsoară gradul de frumuseţe sufletească, îngerească sau cerească şi nu ştim nici

cum şi cu ce se măsoară gradul de urâciune ori de înegrire spirituală a unor duhuri, sau a celor care nu fac Voia Lui Dumnezeu şi de aceea spunem aşa:

Preasfântă Fecioară, fii analizatoarea calităţilor şi defectelor noastre;Preasfântă Fecioară, fii comunicatoarea îndreptărilor;Preasfântă Fecioară, fii lauda Sfintelor Puteri Cereşti;Preasfântă Fecioară, fii Lumina, bucuria şi cântarea celor care Te iubesc;Preasfântă Fecioară, fii arma de temut contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;Preasfântă Fecioară, fii nădejdea, ajutorul şi scăparea noastră;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 12Toţi călugării, care s-au dus la Sfântul Munte Athos, au sperat să aibă o protecţie deosebită din partea Ta,

Preasfântă Fecioară. Plecând, unii Te-au văzut în vedenie când le ziceai: Întorceţi-vă înapoi, că şi România este Grădina Mea! Auzind acestea ei s-au întors şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Nu toţi creştinii de pe Pământ înţeleg să Îţi aducă Ţie cinstirea şi venerarea cuvenită, Preasfântă Fecioară

Maria şi Maică a Domnului Iisus Christos, dar cei care sunt lămuriţi despre acest adevăr spun aşa:Preasfântă Fecioară, Protectoarea Sfântului Munte Athos;Preasfântă Fecioară, Protectoarea României şi a neamului românesc;Preasfântă Fecioară, Apărătoarea sfintelor mănăstiri şi biserici;Preasfântă Fecioară, Vindecătoarea Cerească a celor bolnavi, care se roagă pentru ajutor;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea copiilor noştri, a părinţilor şi a rudelor noastre;Preasfântă Fecioară, Luminătoarea minţilor, inimilor şi a sufletelor noastre;Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Prealuminată, Preabinecuvântată, Preasfântă Fecioară Maria, luminează-ne, ocroteşte-ne de cei

vicleni şi răi, întăreşte-ne în credinţă, vindecă-ne de toate bolile noastre, smereşte-ne cum ştii şi ajută-ne ca să ne mântuim sufletele, noi şi toţi cei care cu dragoste sfântă Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domnului pentru iluminarePreasfântă Fecioară Maria, Preacurată Maică a Domnului Iisus Christos Apărătoarea noastră contra

duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, uită-Te spre robii Lui Dumnezeu, de pe acest pământ românesc, smereşte-ne, cercetează-ne, luminează-ne mintea, inima şi sufletul. Luminează-ne viaţa noastră şi calea către Dumnezeu. Luminează-ne cugetele noastre şi toate drumurile vieţii. Luminează-ne, ajută-ne şi îndrumă-ne pe calea cea

bună, cea minunată şi binecuvântată de Fiul Tău, Iisus Christos - Preabunul nostru Dumnezeu. Ascultă rugăminţile robilor acestora nevrednici şi ale mele, că sunt păcătos, dar am nădejdea că mă vei ajuta, aşa cum ştii, cum poţi sau cum vrei. Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe Duhul Sfânt, Te lăudăm pe Tine şi pe toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, pe toţi Sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Maică Sfântă Îţi multumim pentru că eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că ne ajuţi în toate! Amin!

Acatistul Maicii Domnului – pentru vindecare150

Page 151: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Rugăciunile începătoare

Condac 1După Sfânta Ta înălţare la Ceruri şi după minunata primire cerească care Ţi S-a făcut, ai primit un loc în

Sfânta Împărăţie a Cerurilor, un Sobor minunat al Tău, un loc pe Pământ unde se Preaslăveşte Numele Tău, precum şi darul de a vindeca pe cei care cu dragoste către Tine se roagă neîncetat: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Icos 1Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine, Preacurată Maică şi Fecioară Maria, dându-Ţi-

se daruri multe şi foarte mari. Puterea, Iubirea şi Mila Ta s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi Te rugăm Măicuţă aşa:Vindecă-ne Maică, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată;

Vindecă-ne Maică, Împărăteasă a Cerului şi a Pământului;Vindecă-ne Maică, Ocrotitoare şi Apărătoare a creştinilor;Vindecă-ne Maică, Preacurată şi de Dumnezeu Preabinecuvântată;Vindecă-ne Maică, Preasfântă, Multiubitoare şi în credinţă întăritoare;Vindecă-ne Maică, Prealuminată, Puternică şi de rău Izbăvitoare;Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc, nădejdea noastră;Vindecă-ne Maică Preamilostivă şi Grabnic Ajutătoare;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 2Toţi cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă fierbinte spre a fi vindecaţi, primesc al Tău ajutor,

Preacurată şi, mulţumindu-Ţi pentru ajutor, Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Barbaţi, femei, feciori, fete, maici, călugări, preoţi, episcopi, toţi cei care au fost bolnavi şi au cerut ajutorul Tău de vindecare, au fost vindecaţi în mod miraculos, de aceea noi, cu credinţă, Te rugăm aşa:

Vindecă-i pe toţi bolnavii, Prealăudată Fecioară;Vindecă-le pe mamele noastre;Vindecă-i pe copiii şi pe nepoţii noştri;Vindecă-i pe părinţii şi pe fraţii noştri;Vindecă-i pe toţi cei din neamurile noastre; Vindecă-i pe toţi cei care Ţi se roagă;Vindecă-i pe toţi cei bolnavi şi fără de speranţă;Vindecă-i pe românii de pretutindeni;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 3Fiind o Personalitate Cerească foarte sensibilă, auzi destul de bine şi foarte repede rugăciunile care se

fac către Tine, Preasfântă, dar şi pe cei care din toată inima, Îi cântă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Pe cei care cheamă Numele Tău cu slavă şi cu multă smerenie Tu pe aceştia îi ajuţi foarte repede, scoţându-i din necazuri, vindecându-i pe ei sau pe cei din familiile lor, de aceea Te rugăm Măicuţă aşa:

Vindecă-ne Maică, Vindecătoarea noastră;Vindecă-ne Maică, Protectoarea noastră;Vindecă-ne Maică Nebiruită;Vindecă-ne de toate bolile noastre care ne chinuiesc;Vindecă-ne bolile noastre psihice, care ne fac viaţa un coşmar;Vindecă-ne bolile noastre trupeşti, care ne fac neputincioşi;Vindecă-ne rănile noastre sufleteşti, care ne atrag spre cel rău;Vindecă-ne pe toţi, care cu credinţă şi cu speranţă ne rugăm Ţie;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 4Pentru Marea Ta Milă, pe care o ai faţă de toţi creştinii, noi Te rugăm şi cerem acum al Tău ajutor ceresc

şi cu multă smerenie Îi cântăm Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

151

Page 152: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 4Pe cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă, Preaminunată Fecioară şi Îţi cer vindecare de boli sau a

unor părţi bolnave ale trupului lor, Tu pe aceştia îi vindeci. Cu mulţumire şi cu recunoştinţă ei strigă aşa:Vindecă-ne Preasfântă Fecioară, de toate bolile noastre;Vindecă-ne mâinile şi picioarele noastre îndurerate;Vindecă-ne rănile şi durerile noastre chinuitoare;Vindecă-ne suferinţele trupeşti şi sufleteşti, care ne fac viaţa amară;Vindecă-ne durerile de cap, bolile părului şi ale oaselor;Vindecă-ne bolile ochilor, bolile nasului şi ale gâtului;Vindecă-ne bolile inimii, ale ficatului şi ale tuturor organelor interne; Vindecă-ne bolile grele, pentru care doar Tu ne eşti scăpare;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 5În bunătatea Ei spirituală, Maica Domnului Iisus Christos, le-a comunicat românilor că poate vindeca pe

oricine I se roagă cu credinţă şi cu evlavie; cu mulţumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Metodele de vindecare ale Preasfintei Fecioare nu le cunoaştem, dar ştim că pe cel care se roagă mult cu credinţă, cu umilinţă şi cu pocăinţă sinceră pentru păcatele sale, ţinând post sever, Maica Sfântă îl ajută. Invocând bunătatea Ei să zicem aşa:

Vindecă-i Preacurată, pe toţi robii Lui Dumnezeu;Vindecă-i Preasfântă, pe cei care Te iubesc spiritual;Vindecă-i Preabinecuvântată, pe cei binecuvântaţi;Vindecă-i Preacurată Fecioară, pe cei cu suflet bun;Vindecă-i Preaîndurată, pe cei de faţă;Vindecă-i Preastrălucită, pe cei ce suferă;Vindecă-i Prealuminată, pe cei neputincioşi şi singuri;Vindecă-i Preamilostivă, pe bolnavii incurabili;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 6Folosindu-se de Razele Sfinte Vindecătoare şi de Sfinţii Îngeri Vindecători din Sfântul Ei Sobor, Maica

Domnului îi ajută pe cei care Îi cântă cu dragoste Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Metodele de vindecare şi cele de tratament ceresc, se aplică numai celor care cred, care îşi mărturisesc păcatele, fac pocăinţă din tot sufletul, iar cei care nu cred, nu se vor vindeca. Smeriţi să zicem aşa:

Vindecă-ne pe noi, cu Razele Tale Sfinte;Vindecă-ne pe noi, cu ajutorul Sfinţilor Tăi Îngeri;Vindecă-ne pe noi, care credem în Fiul Tău;Vindecă-ne pe noi, care ştim că poţi face minuni;Vindecă-ne pe noi, care ne lepădăm de păcate;Vindecă-ne pe noi, care ne lăsăm de toate relele;Vindecă-ne pe noi, care facem pocăinţă;Vindecă-ne pe noi, cei bolnavi din pricina multelor noastre păcate;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 7Cei chinuiţi de duhurile rele, se pot vindeca dacă fac mărturisire, dacă se leapădă de toţi adepţii răului şi

cântă din toată inima lor, cântare sfântă şi Dumnezeiească: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Bolnavii care se roagă, postesc, se smeresc şi citesc acatistele şi paraclisele Maicii Domnului, care fac canon de pocăinţă sinceră şi severă, se pot vindeca fără intervenţia altcuiva, că Maica Domnului, Sfinţii, Sfintele, Îngerii şi Sfintele Puteri Cereşti, îi aud, înlesnindu-le vindecarea, iar noi ne rugăm aşa:

Vindecă-ne pe noi, care ne rugăm Ţie;Vindecă-ne pe noi, cei chinuiţi de duhurile rele;

152

Page 153: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Vindecă-ne pe noi, care ne lepădăm de rău;Vindecă-ne pe noi, care citim sfintele Tale acatiste;Vindecă-ne pe noi, care citim sfintele Tale paraclise;Vindecă-ne pe noi, care singuri ne facem canon de pocăinţă;Vindecă-ne pe noi, cei care suntem păcătoşi şi cerem întărirea credinţei noastre;Vindecă-ne pe noi, cei care avem boli grele şi incurabile;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 8Maica Domnului ne poate vindeca prin cuvânt sau folosind Raze Vindecătoare de mare efect, de aceea

cinstindu-O, Îi cântăm în mod deosebit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

În marea ei iubire de oameni, Maica Domnului poate trasmite direct din Sfântul Ei Sobor, anumite reţete de vindecare, care impun folosirea strictă a unor condiţii speciale de viaţă. Cerând îndreptare, ne rugăm aşa:

Vindecă-ne pe noi, Te rugăm Maică Preamilostivă;Vindecă-ne cu Razele Vindecătoare de mare efect;Vindecă-ne pe noi, care Te iubim, Te preacinstim şi ne rugăm Ţie;Vindecă-ne pe noi, care ne pocăim sincer pentru păcatele noastre;Vindecă-ne cu reţetele Tale spirituale şi cu metodele Tale Cereşti;Vindecă-ne Te rugăm de bolile minţii, ale sufletului şi ale trupului;Vindecă-ne de bolile psihice, pentru care noi nu ştim vindecare;Vindecă-ne de toate bolile noastre ştiute şi neştiute de noi;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 9Unele îmbolnăviri provin din radiaţii planetare sau din cauza acţiunii negative a unor persoane, dar ne

rugăm apelând la metodele de vindecare Maicii Domnului şi-I cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Unele boli cum ar fi tristeţea, neînfrânarea, lacomia, ura sau invidia, se pot vindeca prin rugăciune, prin post, prin curmarea unor dorinţe păcătoase, şi cerând ajutorul spiritual al Maicii Domnului, rugându-O aşa:

Vindecă-ne de radiaţiile planetare;Vindecă-ne de de tot răul care ne atacă;Vindecă-ne de acţiunea negativă a altora;Vindecă-ne de tristeţe;Vindecă-ne de neînfrânare;Vindecă-ne de lăcomie;Vindecă-ne de ură şi de invidie;Vindecă-ne de toate bolile sufleteşti;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 10Lipsa sensibilităţii sufleteşti, fuga după înavuţire fără rost, viaţa ghidată numai spre a avea de toate,

creează uneori stări de iresponsabilitate, care duc la dezechilibru, provocând chin psihic sau fizic şi de aceea duhovniceşte întărindu-ne să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Pentru eliminarea tuturor defectelor psihice, Maica Domnului a recomandat autostudierea personală atât

fizică, psihică, cât şi sufletească, în raport cu mediul sau cu societatea. Să ne rugăm din inimă aşa:Vindecă-ne pe noi Preacurată, de dezechilibru sufletesc;Vindecă-ne pe noi de toate stările rele;Vindecă-ne pe noi de toate gândurile necurate;Vindecă-ne pe noi că suntem bolnavi, dar nu ştim ce boli avem;Vindecă-ne pe noi că doctorii nu ne pot vindeca;Vindecă-ne pe noi de cancer şi de tot răul care ne macină;Vindecă-ne pe noi de toate bolile grele şi fără vindecare pământească;Vindecă-ne pe noi de bolile care ne chinuie şi ne amărăsc viaţa;

153

Page 154: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!Condac 11

Autoperfecţionarea prin autostudiere sau prin autocunoaştere poate duce la eliminarea multor defecte şi boli şi de aceea cinstindu-O pe Maica Domnului Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Persoanele care au descoperiri sfinte, comunicări cereşti, Dumnezeieşti, de la Maica Domnului, ori de la

Personalităţile Cereşti, îşi pot lărgi domeniul cunoaşterii şi al vindecărilor de tot felul şi de aceea să spunem aşa:Vindecă-ne pe noi de bolile intime şi ne curăţeşte de tot păcatul;Vindecă-ne pe noi şi luminează-ne calea spre Dumnezeu;Vindecă-ne şi învaţă-ne tot ce este de folos sufletelor noastre;Vindecă-ne, înţelepţeşte-ne şi arată-ne nouă adevărul;Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii;Vindecă-ne şi ne întăreşte pe noi în tot ce este bine;Vindecă-ne şi nu ne lăsa Măicuţă neştiutori;Vindecă-ne, smereşte-ne şi ne miluieşte pe noi, după mare mila Ta;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 12Maica Domnului a spus către români: Când cunoşti mai mult ştii cât să ceri şi ce să ceri, pentru tine şi

pentru alţii, iar noi rugându-ne, cerem cele de folos sufletelor şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Maica Domnului are multe Raze Sfinte cu care lucrează, putând vindeca bolile oamenilor, ale animalelor, ale peştilor, ale albinelor, cât şi ale plantelor şi de aceea cântăm:

Vindecă Preasfântă Fecioară pe toţi cei care Îţi cer ajutorul;Vindecă Preacurată, toate animalele bolnave;Vindecă Preabinecuvântată şi păsările bolnave;Vindecă Preamărită Fecioară şi albinele atacate de boli;Vindecă Prealuminată Maică peştii şi toate vieţuitoarele apelor;Vindecă Preastrălucită pomii şi plantele noastre;Vindecă Preamilostivă şi cerealele de bolile lor;Vindecă-i Preabună Maică pe toţi bolnavii noştri;Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi condac 1 şi icos 1)O! Prealuminată, Preacurată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Christos, vindecă-ne pe noi

(numele) familiile noastre, prietenii şi duşmanii noştri, de toate bolile care chinuie tot omul, de toate bolile pe care medicii noştri nu ştiu să le vindece, căci cu dragoste şi smerenie cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecare de boliPreasfântă, Preacurată, şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Christos, Te rugăm

ascultă rugăciunea nevrednicilor robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi cei bolnavi din lumea asta, de toate bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de toate bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc, Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul

Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!

Acatistul Maicii Domnului – PantanassaRugăciunile începătoare (Vindecătoare de cancer)

Condac 1Credincioşii şi păcătoşii robii Tăi, stând înaintea icoanei Tale celei noi arătate, Te cântă cu laude, Împărăteasă a Toate! Trimite de Sus vindecarea Ta peste

154

Page 155: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

robii, Tăi care acum aleargă la Tine, ca să putem să-Ţi cântăm cu bucurie: Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Icos 1Arhanghelul a venit din Cer ca să-i spună Împărătesei a Toate: Bucură-Te! Văzându-Te pe Tine Doamne,

luând trup omenesc, cu Dumnezeiască vestire a strigat către Ea lucruri ca acestea:Bucură-Te Începătoarea mântuirii noastre;Bucură-Te că prin Tine Dumnezeu a devenit trup; Bucură-Te că în Tine Cel Nevăzut Se arată; Bucură-Te că în Tine s-a ţesut haina de carne a Cuvântului; Bucură-Te Maică a Lui Dumnezeu, Una Curată şi Binecuvâtată între femei; Bucură-Te Fecioară neîntânată care ai născut pe Mântuitorul lumii; Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 2Cuvântul Cel Nenăscut încape într-un Prunc, prin Tine Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care

cinstesc Naşterea din Tine, Cea nefurată de nuntă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Căutând să cunoască ce este necunoscut, a strigat Fecioara către Îngerul cel Vestitor: Arată-Mi cum Eu, Fecioară fără pată, pot fi Maică a Celui Preaînalt? - iar Gavriil cu frică i-a răspuns, strigând unele ca acestea:

Bucură-Te Cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt; Bucură-Te Cea repede auzitoare a celor care se roagă Ţie; Bucură-Te comoara de pace a Lui Christos; Bucură-Te minunată nimicitoare a blestemului cancerului; Bucură-Te Vindecătoarea neputinţelor şi a bolilor noastre; Bucură-Te sceptru şi putere a celor care locuiesc în Sfântul Munte; Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 3Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-Te pe Tine, speranţă

a celor care vor să se mântuiască, atunci când cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Icoana Ta, Împărăteasă a Toate a fost slăvită, o, Maică a Lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul Tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei, cu credinţă, înmulţind cântările astfel:

Bucură-Te Maică a Luminii Nestinse; Bucură-Te Doctor adevărat al celor care bolesc şi sunt în necaz; Bucură-Te deschizătoare a uşilor Raiului; Bucură-Te Mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor; Bucură-Te Cea care Te rogi pentru neamul creştinesc; Bucură-Te scară cerească prin care ne ridicăm de pe Pământ la Cer; Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 4Vrând să dea viaţă lumii, Stăpânul Tuturor S-a sălăşluit în pântecele Tău, fără să ştii de bărbat, arătându-

Te pe Tine Maică a credincioşilor, învăţându-i să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la Tine, o, Cetate a Lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, Îţi strigăm cu mulţumire unele ca acestea, o, Împărăteasă a Toate:

Bucură-Te iarbă vindecătoare, care uşurezi suferinţa; Bucură-Te răcoreală, care potoleşti fierbinţeala bolii; Bucură-Te flacără, care arzi blestemul cancerului; Bucură-Te că ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica; Bucură-Te că prin Tine ne-a fost dată vindecarea din boală şi scoaterea din moarte; Bucură-Te că ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament; Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

155

Page 156: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 5Fecioară, Te-ai arătat a fi Templul-Cel-Preacurat al Mântuitorului. De aceea cădem înaintea Ta, Preacurată

şi Te rugăm să ne faci şi pe noi fii ai Lui Dumnezeu, ca să-Ţi strigăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Cetele Îngerilor văzând în mâinile Tale pe Cel Care a făcut cu mâna pe om şi cunoscându-Te a fi Doamnă şi Stăpână, deşi singură Te-ai numit: Roaba Domnului, Preacurată Fecioară, cu grabă Îţi slujesc Ţie, cu cântări ca acestea:

Bucură-Te că Dumnezeu Te-a pus mai presus decât Oştile Cereşti; Bucură-Te că umpli lumea cu vindecări minunate;Bucură-Te că primeşti mulţumirile Pământului;Bucură-Te zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului; Bucură-Te nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc;Bucură-Te armura adevărului împotriva ispitelor;Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 6Binevestitorii Cuvâtului Lui Dumnezeu, Apostolii Mântuitorului, minunat au fost aduşi Fecioară, când ai

fost ridicată de la Pământ la Cer, ca să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Har minunat s-a arătat din icoana Ta, Împărăteasă a Toate, când tânărul cel întunecat de învăţături satanice, a căzut ţeapăn la pământ înaintea ei şi slobozit din legăturile întunericului, cu frică şi cu bucurie a Ţi-a strigat acestea:

Bucură-Te alungătoarea din Biserică, a hoardelor de demoni;Bucură-Te risipitoarea norilor întunecaţi ai păcatului; Bucură-Te Atotputernică biruitoare a vrăjilor sataniceşti;Bucură-Te far care luminezi calea celor rătăciţi;Bucură-Te vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa Lui Christos; Bucură-Te piatră scumpă a Împărăţiei Cerurilor;Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 7Cuvântule al Lui Dumnezeu, Voind să Te dai pe Tine Însuţi hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din

Sfânta Fecioara, ca primind Preacurat Trupul Tău şi Sfântul Tău Sânge să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul Cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înţelepciune, strigăm către Tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină, când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de

Taină. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a Toate, să ne facă părtaşi Sfintelor Daruri, Îi aducem cântări ca acestea:Bucură-Te Potir, din care ne împărtăşim cu Christos; Bucură-Te că Te uneşti suflet şi trup cu Christos; Bucură-Te Chivot nepreţuit, în care se află Sfintele Daruri; Bucură-Te că ne arăţi Sfânta Împărtăşanie; Bucură-Te că scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii;Bucură-Te Călăuzitoarea celor morţi, spre fântâna nemuririi;Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 8Privind la minunata Naştere a Lui Christos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne înălţăm inimile, că

pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt ca să ne tragă la Sine, pe cei ce-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul Cel Necuprins, S-a făcut Trup pe Pământ. Dumnezeul Cel Mare a slăvit-O pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:

Bucură-Te Chivot al Necuprinsului Dumnezeu, Bucură-Te că arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume, Bucură-Te leac vindecător al rănilor sufleteşti şi trupeşti, Bucură-Te untdelemn sfânt care ungi rănile trupeşti şi vindeci bolile,

156

Page 157: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te alinarea durerilor celor care nasc, Bucură-Te Cea care biruieşti iadul, Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 9Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neînţeleasa Ta întrupare, Cuvântule al

Lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana Ta, O, Împărăteasă a Toate şi,

prin credinţă, îmbogăţindu-ne cu Har, cu glas mare strigăm către Tine: Bucură-Te că dai sănătate celor bolnavi şi vindeci boala cancerului;Bucură-Te că ridici pe cei care zac pe patul bolii; Bucură-Te că izgoneşti boala şi-i întăreşti pe cei stăpâniţi de frica morţii;Bucură-Te Cea care asculţi suspinul nostru;Bucură-Te Cea care aduci bucurie celor care plâng;Bucură-Te că aduci îmblânzirea relelor, pe aripile rugăciunii;Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre, prin Harul Tău!

Condac 10Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul Tuturor a pogorât peste Tine şi Te-a

făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut Om, pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit întru Tine curăţind întreaga fire cugetătoare, eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care Îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-Te început şi sfârşit al desăvârşirii duhovniceşti; Bucură-Te cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi;Bucură-Te înălţime neatinsă de minţile trufaşe;Bucură-Te adăpost deschis pentru inimile umile;Bucură-Te Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi decât Serafimii;Bucură-Te Cea mângâiată, care ai atins cu mâna pe Christos Cel Înviat; Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre, prin Harul Tău!

Condac 11Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi, Stăpână Doamnă, rămânem robii Tăi.

Că cine poate fi vrednic să aducă imnuri Lui Dumnezeu, Preasfântul şi Iubitorul de oameni? De aceea Îi cântăm: Aliluia!Aliluia! Aliluia!

Icos 11Ca o Mare Lumină - Răsăritul Cel de Sus - Fiul Tău şi Dumnezeu nostru, a strălucit peste noi, cei care

locuim întru întuneric. Te rugam vino şi la noi, Fecioară! Tu eşti Lumina spre Împărăţia Cea de Sus şi Întăritoarea Bisericii, care ne îndemni să-Ţi aducem cântări ca acestea:

Bucură-Te lăcaş al firii Dumnezeieşti;Bucură-Te torţă care înlături întunericul demonilor;Bucură-Te lumină pentru inimile păcătoase;Bucură-Te Rază de lumină care călăuzeşti spre Împărăţie, sufletele celor mântuiţi;Bucură-Te Luminătoarea conştiinţelor nepocăite;Bucură-Te îmblânzirea Judecăţii Lui Dumnezeu;Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre, prin Harul Tău!

Condac 12Vrând să ne dea Harul Său, Domnul Iisus Christos ne-a dat Sfanta Evanghelie şi ne-a arătat Calea spre

Împărăţia Cerurilor. Prin iubire sfântă pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru, prin smerenie, prin milostivire, prin credinţa cea adevărată, aflând astfel mântuirea, Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Înălţăm imnuri Naşterii Sfinte, aşa cum Israel preamărea tabernacolul legii vechi, care era doar umbra

Ta, Maică şi Fecioară, adevăratul tabernacol pe care noi, acum Te slăvim, ca să auzi de la toţi cuvinte ca acestea: 157

Page 158: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te vrednică roabă a Unuia Dumnezeu;Bucură-Te Cea plăcută Sfintei Treimi, pentru smerenia Ta;Bucură-Te că porţi în Tine pe Cel Care a făcut veacurile;Bucură-Te Tron al Celui Care ţine universul în mâinile Sale; Bucură-Te nădejde tare a popoarelor şi a neamurilor;Bucură-Te vas al milei, ales de Dumnezeu;Bucură-Te Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin Harul Tău!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Maică, Împărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel Mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primeşte

această cântare a noastră, vindecă-ne de cancer, de bolile de moarte şi de toate bolile noastre trupeşti şi sufleteşti şi scoate-ne din Judecata care va veni peste noi, cei care-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciunea întâi către Maica DomuluiAtotbună Stăpână, Sfântă Maică a Lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate, nu sunt vrednic ca

să intri sub acoperământul meu, dar, fiind Maica Milostivă a Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Tu ai putere în tărie şi în cuvânt O, Împărăteasă a Toate. Stăpână Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstita icoană a Ta, Împărăteasă a Toate, mântuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer Mila Ta. Slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la Tine, din toate necazurile scapă turma Ta, care cere de la Tine mijlocirea Ta. Adu-mi biruinţa, roagă-Te pentru mine ca să măresc Numele Tău Cel Minunat, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua către Maica DomuluiO, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de

durere înaintea Icoanei Tale Celei-Făcătoare-de-Minuni. Întoarce-Ţi privirea spre copiii Tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea Sfintei Tale Icoane cu credinţă şi acoperă-ne Fecioară, cu Omoforul Tău Cel Vindecător. În acest loc în care nădejdea se subţiază, Mila Ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară Lumina Necreată a Lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul Tău cel bolnav, Atotmilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor, Iisus Christos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea Icoanei Tale ca Puterea Ta să trăiască în noi, Stăpână Doamnă. Întinde mâinile Tale pline de vindecări, Bucuria celor întristaţi, Mângâierea celor îndureraţi, ca degrabă primind ajutorul Tău cel minunat, multumind, să slăvim şi să lăudăm Treimea Cea de Viaţă Făcătoare şi Nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Maicii Domnului - Izbăvitoarea

Rugăciunile începătoare

Condac 1Apărătoare Doamnă apără-ne de vrăjmaşii noştri, care se îndârjesc cu

tărie să ne îndepărteze de Domnul nostru Iisus Christos şi învaţă-ne să-Ţi cântăm cu bucurie: Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Icos 1Mulţimi de Îngeri vin, la porunca Ta Maică a noastră, să ne

izbăvească pe noi din nevoi. Tu însă, primeşte de la noi această rugăciune:Bucură-Te Cea care pe Îngeri îi trimiţi spre mântuirea noastră;Bucură-Te Împărăteasa Cetelor de Sus, al căror ajutor ceresc nouă îl

dăruieşti;Bucură-Te Cea care porunceşti Îngerilor să ne păzească pe noi;Bucură-Te Cea care cu Oştire Îngerească îi biruieşti pe vrăjmaşii noştri;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

158

Page 159: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 2Văzând cei izbăviţi din necazuri marele Tău ajutor, pe care l-au primit când se rugau Ţie cu inima, ne

învaţă pe noi să cântăm Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Mulţime multă de credincioşi, a înţeles Izbăvitoare Doamnă, că Fiul Tău Te-a dăruit lumii şi celor din nevoi Grabnică Ajutătoare, de aceea Îţi strigăm Ţie unele ca acestea:

Bucură-Te Maică a celor din nevoi;Bucură-Te Mângâietoare a celor care pătimesc;Bucură-Te Vindecătoare a celor bolnavi;Bucură-Te Nădejde a celor deznădăjduiţi;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 3Puterea Celui Preaînalt, Te-a dăruit pe Tine ajutor spre mântuirea lumii şi nouă, celor care pierim în

necazuri. Cine nu a fost izbăvit de Tine şi nu cântă Fiului Tău? Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Având iubire nemărginită către neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat şi ce lacrimi nu ai şters celor care Te cheamă pe Tine, spunând cu dulce grai:

Bucură-Te celor din necazuri, Grabnică Ajutătoare;Bucură-Te celor care pier, grabnică mântuire;Bucură-Te celor întristaţi şi necăjiţi, ascultătoare;Bucură-Te celor legaţi, slobozire;Bucură-Te, Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 4Din viforul necazurilor care vine asupra noastră, mântuieşte-ne Izbăvitoarea noastră, pe noi, cei care

pierim. Potoleşte furtuna şi alungă necazurile ca să-I cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

A auzit neamul omenesc de iubirea Ta faţă de creştini şi de grabnica Ta izbăvire a celor care sunt în primejdii şi care ne învaţă a-Ţi spune cu recunoştinţă aşa:

Bucură-Te Izbăvitoare din nevoi, a neamului omenesc;Bucură-Te Cea care potoleşti furtunile acestei vieţi;Bucură-Te Cea care ne dăruieşti bucurie în necazurile noastre;Bucură-Te Cea Binecuvâtată, Domnul este cu Tine;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 5Asemănându-Te stelei celei călăuzitoare, izgoneşte bezna şi întunericul din inimile noastre păcătoase, ca

văzând pe Domnul în Lumina Iubirii Tale, să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Au văzut oamenii că le eşti Grabnică Ajutătoare în multe feluri de necazuri şi cu bucurie Îţi spun acestea:Bucură-Te Grabnică Ajutătoare a noastră în necazuri;Bucură-Te Maică Milostivă că ne scoţi din scârbe;Bucură-Te Izgonitoare a întristărilor noastre;Bucură-Te Mângâietoare a sufletelor noastre;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 6Propăvăduiesc ajutorul Tău şi iubirea Ta, Maică, cei vindecaţi, cei mângâiaţi, cei bucuraţi şi cei mântuiţi

din necazuri şi-I cântă Fiului Tău Atotputernic: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Ne-a răsărit nouă Lumina Mântuirii în întunericul păcatelor care ne înconjoară, Maică şi ne-a învăţat să-Ţi spunem cu bucurie aşa:

Bucură-Te, Cea care izgoneşti întunericul păcatelor;Bucură-Te, Cea care alungi norul mâhnirii;Bucură-Te, Cea care luminezi întunericul sufletului;

159

Page 160: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te, Cea care trezeşti sufletele noastre cu lumina bucuriei;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 7Noi, cei căzuţi în grea deznădejde din pricina necazurilor care ne apasă, am cugetat la Tine, Izbăvitoare

şi am căpătat întărire şi mângâiere cântând Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Minunată şi neaşteptată ni s-a arătat nouă Mila Ta cea mare, pe care am primit-o din mâna Ta puternică, de aceea pretutindeni cu mulţumire Îţi spunem aşa:

Bucură-Te Împărăteasă Preaputernică;Bucură-Te, Cea care ne primeşti sub ocrotirea Ta;Bucură-Te, Cea care ne dăruieşti apărarea Ta;Bucură-Te, Cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 8Minune neînţeleasă văd cei sortiţi morţii şi cei care se află în felurite nevoi, că primesc fără de veste

mântuire şi izbăvire de la Tine, Atotbiruitoare şi-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Toţi cei care vă găsiţi în întunericul necazurilor, toţi cei învolburaţi de furtuna suferinţelor, alergaţi la limanul cel blând şi la ajutorul Acoperământului Fecioarei Izbăvitoare şi-I cântaţi:

Bucură-Te Izvorul bucuriei;Bucură-Te Alungarea tristeţii;Bucură-Te Micşorarea necazurilor;Bucură-Te Dătătoarea tihnei;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 9Toată firea omenească Te laudă pe Tine, Maică şi-Ţi cântă Ţie, Celei ce ne aduci bunătăţi în locul

întristării şi-L slăvesc pe Fiul Tău cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Cei înţelepţi şi iscusiţi la minte, văzând grabnica şi minunata izbăvire a celor din nevoi, s-au mirat şi Ţi-au mulţumit Ţie cu credinţă astfel:

Bucură-Te Cea care ne întăreşti cu minunile Tale;Bucură-Te Cea care strici nedumerirea cu minunile Tale;Bucură-Te Cea care ruşinezi pe vrăjmaşi cu Puterea Dumnezeirii;Bucură-Te Cea care uimeşti lumea cu minunile Tale;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 10Mântuieşte şi miluieşte tot sufletul omenesc cel necăjit şi întristat, Tu, Cea care cu toată dragostea îi

porţi de grijă, măcar că nu s-a învăţăt să cânte Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Zid tare de apărare eşti creştinilor şi oricărui suflet necăjit Izbăvitoare s-a arătat icoana Ta şi cu minuni s-a preamărit în lume, iar noi smerindu-ne Îţi spunem aşa:

Bucură-Te Povăţuitoarea noastră, Care prin sorţi Ţi-ai ales Sfântul Munte Athos;Bucură-Te Izbăvirea noastră, Care cu binecuvântarea Ta ai binecuvântat Noul Athos;Bucură-Te, Bucuria noastră, Care ne-ai dăruit icoana Ta, ca semn al unităţii plaiurilor noastre;Bucură-Te Veşnica noastră bucurie, care prin minunata Ta purtare de grijă ne ocroteşti cu icoana Ta;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 11Cântare neîncetată Îţi aduc Ţie, cei care prin Tine au dobândit izbăvire şi bucurie şi Dumnezeiescului

Tău Fiu Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Făclie luminoasă strălucind în negura păcatelor s-a arătat icoana Ta Izbăvitoare, şi ne-a învaţăt să Te lăudăm şi mulţumindu-Ţi să spunem aşa:

160

Page 161: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te Cea care ne izbăveşti de foamete;Bucură-Te Cea care izgoneşti firea cea aducătoare de pagube în lumea plantelor;Bucură-Te Cea care izbăveşti de la pieire câmpurile, pădurile şi toată verdeaţa;Bucură-Te Mângâierea ţăranilor întristaţi şi binecuvântarea muncii lor;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 12Har izvorând de la icoana Ta Izbăvitoare, râu îmbelşugat de vindecări ne-ai dăruit şi inimile noastre le-ai

întărit cu veselie şi prin aceasta pe toţi i-ai învăţat să-Ţi cânte Ţie, Maică şi Fiului Tău şi Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Vestim mulţimea vindecărilor Tale, vestim mai presus de toate învierea copilului Anastasie şi cu glas de

bucurie Îţi spunem aşa:Bucură-Te celor morţi - înviere;Bucură-Te celor omorâţi cu inima - însufleţire;Bucură-Te Apărătoare şi Nădejde după moartea noastră;Bucură-Te Cea care ne scoţi din veşnicul foc şi din moarte;Bucură-Te Izbăvitoare care pe noi cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Preacântată şi Preaiubită Maică, milostiveşte-Te şi acum, miluieşte-ne, izbăveşte-ne pe noi, cei care

suntem în dureri şi suferinţe şi învaţă-ne pe noi să-I cântăm din toată inima Lui Dumnezeu, Celui Atotiertător: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domnului pentru izbăvirea din necazuriO! Maică a Lui Dumnezeu, Ajutătoarea şi Apărătoarea noastră, Te rugăm, fii Izbăvitoarea noastră, că la

Tine am nădăjduit întotdeauna şi cu toată inima Te chemăm: Milostiveşte-Te şi ajută-ne! Fie-Ţi milă de noi şi izbăveşte-ne! Apleacă urechea Ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi şi precum vei vrea, linişteşte-ne şi bucură-ne pe noi! - cei care Îl iubim pe Fiul Tău, Cel Fără-de-Început şi Dumnezeul nostru. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru că în toate ne eşti Grabnică Ajutătoare! Amin!

Acatistul Maicii Domnului - Sfântul Acoperământ Rugăciunile începătoare

Condac 1Împărătesei Celei alese mai înainte de veci, Împărătesei

Celei mai Înalte decât toată făptura Cerului şi a Pământului, care a venit oarecând la rugăciune în Biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, Acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă Îi serbăm Acoperământul Ei cel luminos. Iar Tu, ca Ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Icos 1Mulţimea Arhangelilor şi a Îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu Soborul Tuturor Sfinţilor,

împreună cu Tine, Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne şi ascultând rugăciunile Tale pentru toată lumea, cu bucurie cântă Ţie:

Bucură-Te, bunăvoinţa Tatălui Celui mai înainte de veci;Bucură-Te, încăpere prea curată a Lui Dumnezeu, Fiul Celui fără de ani;Bucură-Te, locuinţa umbrită de Puterea Duhului Sfânt;Bucură-Te, mirare neîncetată a Cetelor Îngereşti;Bucură-Te, spaima cea prea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului;Bucură-Te, că eşti întămpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi;Bucură-Te, ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte şase aripi;

161

Page 162: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te, prea bunule Acoperământ, căruia cu credinţă ne închinăm şi noi neamul creştinesc;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 2Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-Te în Biserică în văzduh, rugându-Te Lui Dumnezeu pentru creştini,

au cunoscut că Tu eşti Maica Lui Christos, Dumnezeul nostru şi căzând la pământ, cu credinţă s-au închinat Sfântului Tău Acoperământ, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Înţelegere neînţeleasă eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru apărarea poporului celui ortodox,

pentru aceasta vrăjmaşii noştri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii Lui Dumnezeu, însă noi bine ştiind atotputernica Ta apărare, cântăm către Tine cu umilinţă unele ca acestea:

Bucură-Te Preamilostivă, Mângâietoarea tuturor celor scârbiţi şi împovăraţi;Bucură-Te Povăţuitoarea neadormită a tuturor celor robiţi şi rătăciţi;Bucură-Te căci cu rugăciunile Tale potoleşti mânia Lui Dumnezeu, cu dreptate pornită asupra noastră;Bucură-Te căci cu atotputernica ameninţare a Ta, potoleşti patimile noastre cele rele;Bucură-Te puternica deşteptare a conştiinţelor celor adormite;Bucură-Te Cea prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură;Bucură-Te Cea prin care se deschid nouă credincioşilor porţile Raiului;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 3Puterea Celui Prea Înalt umbreşte pe cei care cu credinţă şi cu evlavie scapă la puternicul Tău

Acoperământ, că numai Ţie uneia, Preasfântă şi Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, s-a dat de a se împlini toate cererile Tale. Pentru aceasta, toţi credincioşii Te slăvesc pe Tine şi pe Fiul Tău, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Având bogăţie de milostivire neîmpuţinată, tuturor până la marginile pământului le întinzi mână de

ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor care pătimesc - alinare, orbilor - vedere şi tuturor le dai toate, fiecăruia după a lor trebuinţă. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ţie:

Bucură-Te tăria nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor;Bucură-Te Cea mai întăi înfrumuseţare a sfintelor lăcaşuri şi altare;Bucură-Te îngrădirea cea sigură a tronurilor Împărăteşti;Bucură-Te Ajutătoarea neadormită a căpeteniilor de oraşe;Bucură-Te arhistratega nebiruită a oştilor creştineşti;Bucură-Te oglinda sfântă a dreptăţii, pentru judecătorii cei nemitarnici;Bucură-Te minte desăvârşită a învăţătorilor;Bucură-Te binecuvântarea caselor şi a familiilor celor evlavioase;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 4Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ajută-ne nouă. Stând înaintea

feţei altarului Domnului şi ridicând mâinile Tale, roagă-Te ca Domnul, Împăratul Slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile celor care cheamă Numele Tău cel Sfânt şi-I cântă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se şi a poruncit soarelui de a stat până ce s-a

răzbunat asupra vrăjmaşilor lui. Aude şi acum Domnul Iisus rugăciunile Tale, Împărăteasa aleasă a Duhului Sfânt. Noi păcătoşii nădăjduind la Acoperământul Tău, îndrăznim a cânta Ţie ca Maică a Lui Dumnezeu, unele ca acestea:

Bucură-Te Cea luminată de Soarele Cel Veşnic, care ne luminează pe noi cu lumina cea neînserată;Bucură-Te că ai luminat tot Pământul, cu strălucirea preacuratului Tău suflet;Bucură-Te că ai veselit toate Cerurile, prin curăţia trupului Tău;Bucură-Te Acoperământul şi păstrarea sfintelor lăcaşuri ale Lui Christos;Bucură-Te luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai bisericii;Bucură-Te povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor, care neîncetat slujesc Lui Dumnezeu;Bucură-Te Liniştea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioşi;

162

Page 163: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor, care trăiesc în curăţie;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 5Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra lui Amalec, când ridica mâinile, Israel biruia,

iar când le lăsa în jos, atunci Amalec învingea, însă, ajutat de cei ce-l susţineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu însă, Maică a Lui Dumnezeu, ridicând mâinile Tale la rugăciune, către Fiul Tău, deşi nesusţinută de nimeni, dar totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut nebiruit nouă, celor care-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Văzându-Te pe Tine Cetele Sfinţilor stând în văzduh, în Biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la

rugăciune către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, Arhangelii cu Îngerii cântau Ţie cântare de mulţumire. Prin mâinile Tale, cele mai sfinte decât ale lui Moise, întăreşte-ne şi pe noi, cei care cu umilinţă Îţi spunem aşa:

Bucură-Te că ale Tale mâini sunt ţinute la rugăciune de însăşi dragostea şi milostivirea Ta, cea către noi;Bucură-Te că înaintea Ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi;Bucură-Te că izgoneşti din sufletul nostru patimile şi poftele cele rele şi spurcate;Bucură-Te că fără de ardere ţii pe mâinile Tale focul Lui Christos şi pe noi cei reci, ne aprinzi cu el;Bucură-Te Aleasă încununare a celor care, cu întreaga înţelepciune, se luptă împotriva patimilor;Bucură-Te convorbirea cea de-a pururea cu cei care se nevoiesc în post şi în tăcere;Bucură-Te Grabnică Ajutătoare a celor obosiţi de mâhnire şi de întristare;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 6Propăvăduitor al Harului Tău celui neîmpuţinat şi al milelor Tale, s-a arătat Sfântul Româno, dulce

cântătorul, când în vis a primit de la Tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care înţelepţindu-se, a început a cânta cu înţelepciune, întru Slava Ta şi a scris laude Sfinţilor, cântând cu credinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Stralucit-ai Fecioară a Lui Dumnezeu, din aurora dreptăţii, Soarele Cel Adevărat, luminând pe toţi cu

înţelepciune de la Dumnezeu, Fiul Tău şi aducând la cunoştinţa adevărului pe cei care cu credinţă se roagă Ţie:Bucură-te că ai născut cu trup pe Christos, Puterea şi Înţelepciunea Dumnezeiască;Bucură-te că ai ruşinat înţelepciunea deşartă a lumii acesteia şi pe cei orbiţi îi povăţuieşti la calea mântuirii;Bucură-Te păstrarea dreptei credinţe şi învăţătoarea dogmelor celor ortodoxe;Bucură-Te că tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare;Bucură-Te că ştii cele cu anevoie de prevăzut şi la vreme le spui celor care se cuvine;Bucură-Te că ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghiciturile cele deşarte;Bucură-Te că în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun;Bucură-Te că ne opreşti de la deprinderile vătămătoare şi de la faptele cele rele;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 7Domnul, Atotvăzătorul, Îndelung-Răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al iubirii Sale de

oameni, Te-a ales pe Tine pentru a fi Lui Maică şi Te-a făcut pe Tine, creştinilor Apărătoare Nebiruită. Că după judecata Lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osândă, totuşi prin Acoperământul Tău cel puternic, capătă vreme de pocăinţă şi cântă Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Minunate a arătat Domnul faptele Sale întru Tine, Preacurată Maică a Sa, când s-a arătat Preaminunatul

Acoperământ în mâinile Tale, luminând mai mult decât razele soarelui, acoperind pe poporul din biserica din Vlaherne. Văzând ei acest semn al milostivei Tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, cu toţii au spus aşa:

Bucură-Te Acoperământul nefăcut de mână, care ca norul Te-ai întins peste toată lumea;Bucură-Te că ai ţinut pe mâinile Tale pe Fiul şi Veşnicul Arhiereu;Bucură-Te că prin aceasta ne arăţi Milă şi Har nouă, în biserica cea ortodoxă;Bucură-Te stâlp de nor care acoperi credincioşii, ferindu-i de toate ispitele şi de smintelile lumeşti;Bucură-Te stâlp de foc, care ne arăţi nouă tuturor, calea mântuirii, chiar şi în mijlocul negurii păcatelor;Bucură-Te vădită întărire a creştinilor nevoitori;Bucură-Te înţelepţire tainică a robilor Lui Dumnezeu, celor tăinuiţi în mijlocul lumii;

163

Page 164: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te că pe mine păcătosul nu mă părăseşti, ci cu Acoperământul şi cu Harul Tău mă miluieşti;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 8Pe Tine, Cea care Te-ai arătat din Cer în biserica din Vlaherne, Îngerii Te-au cântat, Apostolii Te-au

Preaslăvit, Soborul Ierarhilor şi al Cuvioşilor şi Ceata Sfintelor Femei Te-au lăudat, Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar poporul ce era în biserică, cu veselie Ţi-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Domnul, Cel care Stăpâneşte toate cele de Sus şi cele de jos, văzându-Te pe Tine Maica Sa, stând în

biserica şi cu umilinţă rugându-Te Lui, a zis: Cere, o, Maica mea, că nu Mă voi întoarce de la Tine, ci voi îndeplini cererile Tale şi voi milui pe toţi care cântă Ţie:

Bucură-te Chivot al Legii, în care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc;Bucură-Te nastrapă sfântă, în care celor flămânzi de dreptate, li se păstrează pâinea vieţii celei veşnice;Bucură-Te vasule de aur, în care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sângele Mielului Celui Dumnezeiesc;Bucură-Te că iei în atotputernicele Tale mâini, pe cei părăsiţi de doctori;Bucură-Te că ridici din patul durerii, pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa;Bucură-Te că dai înţelegere şi lumină celor care sunt întunecaţi la minte;Bucură-Te căci cu înţelepciunea Ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 9Toată firea îngerească aduce laudă Ţie, că eşti cu adevărat Maica Lui Dumnezeu şi Apărătoarea tuturor

celor care se roagă Ţie. Tu, cu Acoperământul Tău Cel Dumnezeiesc, pe cei drepţi îi veselesti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăveşti şi Te rogi pentru toţi credincioşii, care cântă Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Ritorii cei mult vorbitori, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep cum să laude după vrednicie serbarea

Ta cea mare, a preacinstitului Tău Acoperământ, că toate cele grăite de dânşii nu sunt în stare a număra îndurările Tale. Dar noi văzând nenumăratele Tale binefaceri, cu bucurie Îţi spunem aşa:

Bucură-Te că ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte;Bucură-Te că păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al Pământului;Bucură-Te căci cu mână tare, din revărsărea apelor şi din cufundare ne izbăveşti pe noi;Bucură-Te căci cu roua rugăciunilor Tale ne izbăveşti pe noi, de arderea focului;Bucură-Te că ne scapi de foametea cea duhovnicească şi trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieţii;Bucură-Te că abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăznetului;Bucură-Te că ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi;Bucură-Te că prin pace şi prin dragoste ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi de vrăjmaşia casnică;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 10Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul Cel Iubitor de oameni, Te-a

dăruit pe Tine să fii Maica nouă pământenilor. Tu să fii nouă ajutor, Acoperământ şi scutire, iar celor întristaţi - mângâiere, celor scârbiţi - bucurie, celor asupriţi - apărătoare şi să scoţi din adâncul păcatelor pe toţi cei ce-Ţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Preasfântă Împărăteasă, cu Îngerii stai împreună şi Te rogi, zicând: Împărate Ceresc, primeşte pe tot

omul care se roagă Ţie şi cheamă Numele Meu în ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa Mea, neajutat şi neascultat! Această rugăciune auzind-o Adunarea Sfinţilor, cu mulţumire strigă Ţie:

Bucură-Te că dăruieşti cu roduri binecuvântate pe cei care lucrează cu dreptate şi cu inimă curată;Bucură-Te Ajutătoarea şi răsplătitoarea tuturor celor care fac negustorie cu dreptate;Bucură-Te mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ şi a celor care agonisesc cu nedreptate;Bucură-Te Ajutătoare Grabnică a celor care sunt în primejdii, pe uscat şi pe ape;Bucură-Te că veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii cei fără de copii;Bucură-Te hrănitoarea Cea nevăzută a sărmanilor;Bucură-Te Apărătoarea Cea tare, a celor care sunt robiţi şi izgoniţi;

164

Page 165: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te îngrijitoarea Cea neadormită, a celor care sunt în legături şi în temniţe;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 11Cântarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de

Dumnezeu Fecioară, că pe Tine Te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor Tăi. La Tine năzuim în năpaste, în scârbe şi în necazurile noastre şi înaintea Ta stând, cu lacrimi ne rugăm şi cântăm Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Făclie primitoare de lumină, văzându-Te pe Tine la rugăciune în văzduh, în biserica din Vlaherne,

poporul care era de faţă a strigat: De unde este nouă aceasta ca să vina Maica Domnului nostru aici ? iar Sfântul Andrei, cu Epifanie, cu smerenie către Tine se rugau, zicând:

Bucură-Te dătătoarea Cea fără de zavistie, a tuturor darurilor celor pământesti şi sufleteşti;Bucură-Te Credincioasă solitoare a păcătoşilor celor care pun început de pocăinţă;Bucură-Te pururea Ajutătoare, a celor care se luptă împotriva patimilor şi a curselor celui viclean şi rău;Bucură-Te nevăzută îmblânzire a tiranilor stăpâni şi cu nărav de fiară;Bucură-Te repaus şi bucurie tainică a robilor celor blânzi şi primitori;Bucură-Te liniştea prea dorită a căsătoriţilor celor credincioşi;Bucură-Te grabnică şi fără suferinţă dezlegare a maicilor celor născătoare de prunci;Bucură-Te Maică, Ajutătoarea noastră bună în ceasul sfârşitului nostru;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 12Harul Cel Dumnezeiesc, cere-l nouă de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Întinde nouă o mână de ajutor.

Depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă şi primeşte-ne în sălaşele cele veşnice, Ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să strigăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cântând puternicul Tău Acoperământ, Te lăudăm ca pe o Mare Solitoare a noastră şi ne închinăm Ţie,

Cea care Te rogi pentru creştini. Noi credem şi nădăjduim, că vei cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică şi cea veşnică, nouă tuturor, celor care cu dragoste Îţi spunem aşa:

Bucură-Te tare Apărătoare al lumii;Bucură-Te Sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pământeşti;Bucură-Te binecuvântarea tuturor timpurilor anului;Bucură-Te călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la cel viclean şi rău;Bucură-Te prea Puternică, Împăcarea celor învrăjbiţi;Bucură-Te că Te înduri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi;Bucură-Te că ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjdiuţi;Bucură-Te Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ!

Condac 13 (de 3 ori ) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preacântată Stăpână, Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la Tine ridic ochii sufletului şi ai

trupului meu, către Tine întind mâinile mele cele slabe şi din adâncul inimii strig Ţie: Caută la credinţa sufletului meu. Acoperă-mă cu atotputernicul Tău Acoperământ şi mă izbăveşte de toate nevoile; iar în ceasul sfârşitului meu să stai lângă mine, o, întru tot Bună Stăpână şi mă izbăveşte de chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca mântuindu-mă, pururea să cânt Ţie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

1. Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii DomnuluiPreacurată Maică a Domnului Puterilor celor de Sus, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Atotputernică,

Apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii Tăi. Înalţă rugăciunile noastre la Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, ca să fie Milostiv nouă. Să adauge Harul Său tuturor celor care cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se închină icoanei Tale făcătoare de minuni. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul, dacă Tu Stăpână nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la Tine, că eşti Acoperitoarea noastră şi Grabnică Ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu puternicul Tău Acoperământ şi cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să dea păstorilor noştri sfintenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele

165

Page 166: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

noastre; ocârmuitorilor de oraşe - înţelepciune şi putere; judecătorilor - dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor - minte şi smerită înţelepciune; soţilor - dragoste şi înţelegere; fiilor ascultare, asupriţilor – răbdare, asupritorilor - frică de Dumnezeu; celor scârbiţi - răbdare şi bucurie duhovnicească; benchetuitorilor - înfrânare şi nouă tuturor, duhul înţelepciunii, al cucerniciei, al milostivirii, al blândeţii, al curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-Te asupra noastră şi asupra neputinciosului Tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni ajută-i, pe prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi apără-ne şi ne ocroteşte cu milostivirea Ta. Pe toţi ne scoate din adâncul păcătului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în aceasta viaţă, iar la Înfricoşata Judecată să Te rogi pentru noi, către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Că Tu, Sfântă Maică, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor care ne rugăm Ţie, cu credinţă. Deci ne rugăm Ţie, Atotputernică, Ajutătoarea noastră şi Ţie ne încredinţăm pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

2. Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii DomnuluiÎmpărăteasa mea cea Preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi

ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii, deci îl dezleagă precum voieşti, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică nici altă mângâiere bună, ci numai pe Tine, Maica Lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!

3. Rugăciune pentru ocrotirea cu puternicul Acoperământ al Maicii DomnuluiPreacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Care poţi face tot binele, primeşte

aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, de la noi nevrednicii robii Tăi, Ceea ce eşti Aleasă din toate neamurile şi Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile Cereşti şi pământeşti, că pentru Tine a fost cu noi Domnul Puterilor şi prin Tine am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am învrednicit Sfântului Său Trup şi Preacuratului Său Sânge. Pentru aceasta, Fericită eşti între neamurile neamurilor, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai Luminată decât Heruvimii şi mai Cinstită decât Serafimii. Şi acum, Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară întru tot lăudată, nu înceta a Te ruga pentru nevrednicii robii Tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a celui viclean şi rău. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile Tale neosândiţi, ca prin paza şi cu ajutorul Tău, fiind mântuiţi, Slavă, Lauda, Mulţumire şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Maicii Domnului - la icoana Sporirea minţii (făcătoare de minuni -se citeşte pentru iluminarea minţii)

Rugăciunile începătoare

Condac 1Celei alese dintre toate neamurile, Maicii Lui Dumnezeu, Împărătesei

Cerului şi a Pământului, Celei care întregii lumi îi dăruieşte vindecarea duhovnicească, cântare de mulţumire Îi aducem pentru Dumnezeiasca comoară pe care ne-a dăruit-o, icoana Ei făcătoare de minuni, numită Sporirea minţii. Cu bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim: Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Icos 1Îngerul Vestitor a fost trimis în cetatea Nazaret, către Preacurata Fecioara

Maria, că să-I grăiască: Bucură-Te! - iar Preacurata, auzind Buna Vestire a Arhanghelului, în smerenia inimii Ei, aşa i-a răspuns: Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvântul tău! Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele Ei S-a întrupat.

Noi, păcătoşii pe Maica Lui Christos Dumnezeul nostru cu evlavie să O cinstim, aşa cum Îngerul ne-a învăţat şi cu smerenie să-I spunem, Celei pline de Har:

Bucură-Te că eşti Binecuvântată între femei;Bucură-Te că ai aflat Har de la Domnul Iisus;Bucură-Te Cea adumbrită de Puterea Celui Preaînalt;Bucură-Te că ai fost sfinţită de Duhul Sfânt;

166

Page 167: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-Te că ai născut pe Mântuitorul lumii;Bucură-Te Maica Luminii, Cea care îi luminezi pe toţi;Bucură-Te Împărăteasa Cerului şi a Pământului;Bucură-Te că pe Tine Te fericesc toate neamurile;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 2Văzându-l Preacurată, pe binevestitorul evanghelicelor taine, pe Apostolul Luca, l-ai blagoslovit să

zugrăvească preacurat chipul Tău. Privind la acesta ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi Harul Meu şi puterea! Întreaga lume creştină ai împodobit cu sfintele Tale icoane. Cu evlavie ne închinăm şi, mulţumindu-I Lui Dumnezeu pentru Tine, Îi cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Cea care desluşeşti cereasca înţelepciune, Fecioară Preacurată, tuturor credincioşilor ai binevoit a le

descoperi că în lume lucrează Voia Lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvârşită, care depăşeşte orice minte. Caută spre noi, Născătoare de Dumnezeu Atotlăudată şi cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică şi pe calea cea dreaptă ne călăuzeşte, ca astfel să-Ţi strigăm, cei care ne rugăm Ţie:

Bucură-Te, că ai născut pe Christos, Puterea şi Înţelepciunea Lui Dumnezeu;Bucură-Te, că pe Dumnezeu L-ai unit cu omul;Bucură-Te, că luminezi sufletele noastre cu lumina minţii;Bucură-Te, că dăruieşti Har sfintelor Tale icoane;Bucură-Te, că prin sfintele Tale icoane dăruieşti vindecări întregii lumi;Bucură-Te, că ridici la Cer minţile şi inimile noastre;Bucură-Te, că ai luminat cu raza Harului Tău întreaga zidire;Bucură-Te, că împreună cu Fiul Tău - Dumnezeu, Împărăţeşti de-a pururi;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 3Nişte creştini evlavioşi, au mutat din cetatea Nazaretului, casa - unde Preacurata Fecioară S-a născut şi a

primit Binevestirea Arhanghelului - în Pământul Italiei, în oraşul Loreto. Până în zilele noastre, în catul de sus al Sfintei Case, se păstrează icoana Născătoarei de Dumnezeu, făurită din lemn, pe care Puterile Îngereşti nevăzut o înconjoară şi o cinstesc cu cucernicie, cântându-I cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Maică Milostivă fiind pentru tot neamul creştinesc, toate colţurile lumii le chemi la mântuire, Preacurată

Născătoare de Dumnezeu. De aceea în Casa Ta sosesc neamuri felurite din multe ţări şi în faţa icoanei Tale îşi mărturisesc păcatele. De la răsărit şi până la apus, icoana Ta este slăvită şi credincioşii vindecaţi de boli, de dureri şi de necazuri Îti aduc mulţumire, strigând către Tine:

Bucură-Te, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Şi-a zidit-o Sieşi;Bucură-Te, că prin naşterea Ta, ai luminat casa Lui Dumnezeu;Bucură-Te, Pruncă mai înăltă decât Sfânta Sfintelor;Bucură-Te, scară pe care de la Pământ la Cer ne suim;Bucură-Te, Acoperământ minunat al întregii lumi;Bucură-Te, că ne închinăm cu credinţă Preacuratului Tău Chip zugrăvit;Bucură-Te, că săvârşeşti semne minunate prin icoanele Tale;Bucură-Te, Puternică Apărătoare a neamului creştinesc;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 4Unui zugrav cu mintea tulburată, care nu a aflat vindecare de la doctorii pământeşti, i s-a arătat

Preacurata Născătoare şi i-a poruncit să-I picteze icoana, care sfinţeşte casa Ei, din oraşul Loreto. Zugravul a împlinint porunca şi s-a vindecat. Din acea zi, au numit icoana pictată Sporirea minţii. Să cântăm în faţa ei laudă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Creştinii din Rusia auzind că Maica Domnului, spre bucuria şi mângâierea lor, le dă icoana Sa numită

Sporirea minţii, şi-au împodobit bisericile şi casele lor cu aceasta imagine a Preacuratei, de la care se săvârşeau

167

Page 168: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

o mulţime de semne negrăite şi minuni din belşug. Pentru aceasta cu credinţă se apropiau şi Îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu aşa:

Bucură-Te, că tămăduieşti grabnic durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana Ta;Bucură-Te, că îi izbăveşti de toate necazurile, pe iubitorii şi cinstitorii icoanei Tale;Bucură-Te, că pătrunzi în chip nevăzut, în casele noastre, împreună cu sfintele Tale icoane;Bucură-Te, că îi primeşti în puternicile Tale braţe pe cei părăsiţi de doctori;Bucură-Te, vindecătoare a celor care şi-au rătăcit minţile, din pricina bolii;Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde;Bucură-Te, luminarea cugetelor noastre;Bucură-Te, că de la răsărit până la apus Numele Tău se fericeşte;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 5Icoana Maicii Domnului se arată asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu. Îi luminează cu lumina

cunoştinţei Dumnezeieşti pe cei aflaţi în întunericul neştiinţei, limpezeşte mintea noastră cea întunecată de păcate, îi îndrumă pe calea Poruncilor Mântuitorului pe cei rătăciţi; iar noi, Domnului spre mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Văzând comoara Dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, să alergăm către aceasta cu

sârguinţă, ca să primim vindecare în neputinţe, mângâiere în mâhniri, izbăvire în necazuri şi cu bucuie să-I cântăm Apărătoarei noastre:

Bucură-Te, că prin Tine a strălucit în întuneric Soarele Dreptăţii - Dumnezeul nostru;Bucură-Te, Maică a luminii minţii, care ai luminat întreaga lume cu Harul Tău;Bucură-Te, că ne înţelepţeşti cu zorile Harului;Bucură-Te, candelă nestinsă, că aprinzi flacăra credinţei;Bucură-Te, că desluşeşti calea virtuţilor;Bucură-Te, izvorul sfinţeniei;Bucură-Te, puternica noastră Apărătoare de necazuri şi de urgii;Bucură-Te, făclie neostoită a iubirii Dumnezeieşti;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 6Întreaga lume propăvăduieşte milostivirea Ta, o, Maică a Domnului nostru! Icoana numită Sporirea

minţii cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina Harului Dumnezeiesc. Ne îndemnăm să-I cântăm Lui Dumnezeu, Celui ce Te-a proslăvit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Icoana străluceşte în cinstea Ta Preacurată, lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor!

Toţi cei care se roagă cu credinţă şi evlavie în faţa ei primesc grabnic ajutor. Întunecimea minţilor noastre risipeşte-o cu lumina Ta, Atotlăudată şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor care cu dragoste Îţi spun aşa:

Bucură-Te, Stea neapusă că ai adus în lume Soarele Dreptăţii;Bucură-Te, Maica Luminii-celei-Adevărate, care luminează sufletele credincioşilor;Bucură-Te, Povăţuitoarea învăţăturii celei pline de Har;Bucură-Te, că luminezi mintea noastră tulbure cu luminosul Tău Acoperământ;Bucură-Te, că ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazne;Bucură-Te, că ne slobozeşti de cursele vrăşmaşilor;Bucură-Te, doborârea învăţăturilor stricătoare de suflet;Bucură-Te, că ne dăruieşti mângâiere cu icoana Ta;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 7Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu şi

Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana Sporirea minţii, pentru ca toţi cei care cu credinţă se roagă în faţa ei, să primească Puterea Cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului şi Împăratului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7168

Page 169: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Prin sfânta Ta icoană descoperi credincioşilor, Maică a Lui Dumnezeu, noi şi preaslăvite minuni. Cu Puterea Harului Lui Christos îi luminezi pe cei cu mintea tulburată, ne fereşti de nebunie, întremezi slăbiciunile şi tuturor celor care aleargă la tămăduitoarea Ta icoană le dăruieşti grabnică vindecare, îndemnându-i să-Ţi cânte:

Bucură-Te, că ne scoţi din adâncul neştiintei;Bucură-Te, că luminezi mintea multora;Bucură-Te, că dăruieşti Cuvântul Înţelepciunii celor care îl cer;Bucură-Te, că întregeşti minţile celor fără de minte;Bucură-Te, că ne înalţi mintea spre Dumnezeu;Bucură-Te, Povăţuitoarea noastră spre evlavie;Bucură-Te, că aduci rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul Tău, Dumnezeu;Bucură-Te, că neîncetat pentru noi toţi Te rogi Atotţiitorului;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 8Nespus este să priveşti la icoana Ta pictată pe lemn, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care

cu Dumnezeiasca Ta putere, risipeşti duhurile întunericului şi celor slabi la minte şi cu greutate la învăţătură le dăruieşti minte. Şi noi, păcătoşii, cu lacrimi Te rugăm, izbăveşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca întodeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Ca nişte aştri luminaţi de Dumnezeu, sunt icoanele Tale făcătoare de minuni, Născătoare de Dumnezeu

Fecioară, printre care şi icoana Sporirea minţii, care cu Har străluceşte şi inimile noastre îngheţate le încălzeşte cu semnele milostivirii Tale faţă de noi, păcătoşii. Pentru aceasta în faţa Chipului Tău Sfânt ne plecăm genunchii şi Îţi spunem, Preacurată, aşa:

Bucură-Te, că prefaci necazurile noastre în bucurii;Bucură-Te, Ocrotitorea şi Călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii;Bucură-Te, că dăruieşti minte copiilor cu dificultăţi la învăţătură;Bucură-Te, că strici cursele vrăjmaşilor;Bucură-Te, că luminezi cugetele credincioşilor;Bucură-Te, Vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii;Bucură-Te, că Harul icoanei Tale alungă demonii;Bucură-Te, Maica Milostivirii şi a bunătăţilor;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 9Toţi Îngerii Îţi slujesc cu evlavie, o, Crăiasă a Cerului şi a Pământului! Neamul omenesc Îţi aduce laudă

şi cinsteşte sfânta Ta icoană, pe care ne-ai dăruit-o spre bucurie şi mângâiere. Învaţă-ne, Preabună, cu vrednicie să Te slăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din Tine născut să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Ritorii nu cunosc taina Ta de slujire a neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu

pot înţelege puterea minunată izvorâtă de la icoanele Tale, pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, creştinii drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi în faţa sfintei Tale icoane stând, Te slăvim, Fecioară plină de Har.

Bucură-Te, Bucuria Îngerilor;Bucură-Te, Cea căreia i se închină Arhanghelii;Bucură-Te, Cea căreia îi aduc laudă Heruvimii şi Serafimii;Bucură-Te, podoaba strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti;Bucură-Te, că eşti mai înăltă decât toate Puterile Cereşti;Bucură-Te, că eşti cinstită de Oştirile Cereşti;Bucură-Te, că tot Pământul îl îmbrăţişezi cu lumina sufletului Tău;Bucură-Te, că pe toţi ne-ai înfiat în faţa Crucii Fiului Tău;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 10Dorind să mântuiască lumea de nebunie şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel Iubitor de oameni ne-a

dăruit minunata icoană a Ta, Născătoare de Dumnezeu. În faţa ei se tămăduiesc cei tulburaţi la minte, se 169

Page 170: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

izbăvesc cei chinuiţi de demoni, suferinzii dobândesc mângâiere şi bucurie. Pentru aceasta slăvindu-L pe Dumnezeu, Cel care ne dăruieşte astfel de milostiviri, să-I cântăm cântare de mulţumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Zid nebiruit şi Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi,

ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă. Cu credinţă căzând la icoana Ta, Sporirea minţii, pentru ajutor Haric şi tămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie Îţi spunem aşa:

Bucură-Te, Păzitoare a noastră de căile pierzării;Bucură-Te, Îndrumătoare a credincioşilor, spre tot lucrul cel adevărat;Bucură-Te, Izgonitoare a duhului bolii şi al leneviei;Bucură-Te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii;Bucură-Te, că îi ruşinezi pe vrăjmaşi cu Puterea Lui Dumnezeu;Bucură-Te, că dăruieşti sănătate demonizaţilor;Bucură-Te, Tămăduitoarea cumplitelor neputinţe;Bucură-Te, căc păcatele noastre le curăteşti cu lacrimile Tale;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 11Cântare de mulţumire Îţi aducem în faţa preacinstitului Tău chip, Preacurată, pentru negrăita Ta

milostivire către noi şi ne rugăm, Cea care eşti plină de Har, păzeşte minţile şi inimile noastre de învăţăturile stricătoare, de necredinţă şi de superstiţii, apără ţara de toată neorânduiala iscată de potrivnicii credinţei şi învredniceşte-ne cu inima curată să-L slăvim pe Ziditorul nostru cântându-I cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Ca pe o faclie purtătoare de lumină vedem icoana Ta, Maică a Domnului. Te rugăm luminează Pământul

cu strălucirea minunilor Tale, îndrumându-ne pe noi pe calea mântuirii! Aprinde inimile noastre cu dragoste către Tine, Preacurată, iar noi, cunoscând puterea Harului Tău, cu bucurie Te Preaslăvim aşa:

Bucură-Te, că îl întreci cu înţelepciunea pe Solomon;Bucură-Te, că descoperi credincioşilor ascunsele taine Dumnezeieşti;Bucură-Te, că pe neînţelepţi îi arăţi preaînţelepţi;Bucură-Te, fulger, ce luminezi sufletele;Bucură-Te, că ruşinezi înţelepciunea deşartă a veacului acestuia;Bucură-Te, că ne dăruieşti în inimă gândul cel bun în ceasul descumpănirii;Bucură-Te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii Lui Dumnezeu;Bucură-Te, frumuseţea lumii de Sus;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

Condac 12O, Preabună, cere pentru noi Harul Dumnezeiesc de la Fiul Tău şi Dumnezeu şi întinde-ne o mână de

ajutor, ca să nu murim nepocăiţi. Încălzeşte-ne cu iubirea Ta, smereşte-ne, curăţeşte minţile noastre de gândurile păcătoase, limpezeşte ochii inimii noastre ca să vadă calea mântuirii şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa aceasta şi în Împărăţia Cerească să-i cântăm Ziditorului şi Făcătorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cântând minunile săvârşite prin icoana Ta, pe Tine Te lăudăm, Crăiasă, Te slăvim, Cea care cu adevărat

eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare decât Serafimii. Caută din Cer către cei care stau în faţa sfintei Tale icoane şi Harul Tău trimite-l nouă. Izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe cei care Te laudă pe Tine, ca pe Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră, aşa:

Bucură-Te, că mântuieşti întreaga lume cu rugăciunile Tale;Bucură-Te, mângâierea amarnicului veac de acum;Bucură-Te, Maica Luminii, Care îi luminezi pe toţi cu lumina curăţiei Tale;Bucură-Te, că ai binecuvântat tot Pământul cu icoanele Tale făcătoare de minuni;Bucură-Te, că ne acoperi în chip nevăzut şi minunat prin icoana Ta;Bucură-Te, că bucurie Harică verşi în inimile iubitorilor de Dumnezeu;Bucură-Te, că deschizi uşile milostivirii Dumnezeieşti, cu mijlocirea Ta;Bucură-Te, că ne ajuţi să dobândim darurile Sfântului Duh;Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruieşti minte şi înţelepciune credincioşilor Tăi!

170

Page 171: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Maica Părintelui Înţelepciunii, Atotlăudată, Tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii şi bucuria inimilor

noastre. Auzi-ne şi primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor, înţelepţeşte-ne pe noi neînţelepţii şi povăţuieşte-ne să cântăm şi să ne rugăm în faţa icoanei Tale. Nu înceta a Te ruga pentru noi, nevrednicii robii Tăi, cei care Te slăvim şi Fiului Tău şi Dumnezeu mulţumindu-I Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciunePreacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înţelepciunea Lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o;

dătătoarea darurilor duhovniceşti, Cea care înalţi mintea noastră de la cele lumeşti, la cele dinainte de lume şi pe toţi la cunoştiinţa înţelepciunii îi ridici, primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane. Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază a sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, Maică Prealăudată, Te rugăm dă-ne bună sporire a minţii; pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită; pe cei rătăciţi întoarce-i spre lumina adevărului Lui Christos şi povăţuieşte-i cu frica de Dumnezeu la înfrânare; dă-le Cuvântul Înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor care le cer; luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a Lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de grijile lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre Cer, pentru ca, prin ocrotirea şi cu ajutorul Tău, Slavă, Laudă, Mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea Bogorodicinaia(adică citirea de 150 de ori a Cântării aduse din Ceruri de către Arhanghelul Gavriil, ca

închinăciune către Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu)

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre! Această pravilă a fost dată de Maica Domnului Însăşi, în veacul al VII-lea şi odinioară era săvârşită de toţi creştinii. În chilia Sfântului Serafim de Sarov s-a găsit o cărticică veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau această pravilă. Citirea de 150 de ori a rugăciunii Bogorodicinaia îndepărtează mânia Lui Dumnezeu. Bogorodicinaia ne scoate din focul patimilor, ne ridică din beznă; nu vom arde în foc, ne vom tămădui noi cei tulburaţi sufleteşte, ne vom curăţi noi cei întinaţi, vom învia noi cei omorâţi de patimi şi vom cânta cu bucurie: Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-Te!

Rugăciunile care se citesc la începutul acestei pravile sunt rugăciunile: Tatăl nostru, Uşa milostivirii, Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc şi Rugăciunea de mântuire:+ Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău! + Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.+ Mântuieşte Doamne pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi pe toţi fiii lui duhovniceşti şi pe fraţii noştri întru Christos şi pe toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i, miluieşte-i, dă-le mângâiere în necazuri şi vindecare de boli. Doamne trimite-i lui Harul Sfântului Duh şi pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să ne mântuim sufletele noastre. Amin!

1

171

Page 172: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După primele zece: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte şi păzeşte pe toţi creştinii dreptslăvitori, sporeşte-le credinţa, pocăinţa, iar pe cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului nostru.

21.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După douăzeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-i şi întoarce-i la Biserica Ortodoxă pe robii Tăi cei rătăciţi şi căzuţi (numele).

31.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După treizeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-l şi păzeşte-l pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfintele lui rugăciuni miluieşte-mă pe mine păcătosul.

41.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După patruzeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite mângâiere robilor Tăi, celor scârbiţi şi bolnavi (numele).

51.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După cincizeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de ispite, de tot răul şi de năpăstuiri.

61.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).

172

Page 173: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

4. După şaizeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârşesc toate lucrările mele întru Slava Lui Dumnezeu şi spre folosul celor apropiaţi.

71.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După şaptezeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.

81.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După optzeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi rugăciune statornică către Tine.

91.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După nouazeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a Stăpânului nostru, că să-mi trimită Harul rugăciunii celei arzatoare şi stăruitoare.

101.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După o suta: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pe Domnul nostru Iisus Christos să mă miluiască pe mine păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet.

111.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După o suta zece: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreşte-mă în credinţă şi luminează ochii mei cei întunecaţi cu păcatele.

121.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)

173

Page 174: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. O După o suta douazeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de gânduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avântată spre mântuire.

131.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După o suta treizeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă şi sănătate trupească.

141.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După o suta patruzeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi sfârşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare.

151.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).4. După o suta cincizeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, fii mie zid nebiruit şi păzitoare puternică. Maică a Lui Dumnezeu, nu mă depărta pe mine păcătosul şi nevrednicul, care alerg la Împărătescul Tău Acoperământ, că Tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor!*****Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine Cea cu adevărat Născătoare de

Dumnezeu Te mărim! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Întăreşte Dumnezeule sfânta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini şi Sfânta Biserică a Ta în vecii vecilor! Amin!

Acatistul Sfinţilor din Sfântul Sobor al Maicii DomnuluiRugăciunile începătoare

Condac 1Domnul Iisus Christos a spus Preacuratei Maicii Sale, după elogiul

primirii cereşti: Cere Preacurată Maică a Mea, un loc în Sfânta Împărăţie a Cerurilor - după care I s-au dat Sfinţi şi Sfinte Puteri Cereşti,

174

Page 175: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

care au format Sfântul Sobor al Maicii Domnului, iar noi închinându-ne spunem aşa: Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Icos 1Pentru înfiinţarea Sfântului Sobor al Maicii Domnului, Dumnezeu a dispus ca un mare numar de Puteri

Cereşti să fie în permanenţă lângă Preabinecuvântata Fecioară, la care s-au adăugat şi se adaugă Toţi Sfinţii care au râvnă la Maica Domnului; cu evlavie să spunem aşa:Bucuraţi-vă Sfinţilor Heruvimi şi Serafimi din Soborul Maicii Domnului;

Bucuraţi-vă Sfinţilor Îngeri şi voi Sfinţilor toţi;Bucuraţi-vă drepţilor, proorocilor, ierarhilor;Bucuraţi-vă cei curaţi cu fecioria;Bucuraţi-vă mucenicilor şi cuvioşilor;Bucuraţi-vă împăraţilor evlavioşi;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 2Mulţi ierarhi au avut evlavie la Preasfânta Fecioară Maria, de aceea mulţi s-au umplut de râvnă sfântă, s-

au rugat, au făcut multe fapte bune, au slujit cu cinste cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

După o viaţă plină de slujire şi de fapte bune, mulţi ierarhi au ajuns în Sfântul Tău Sobor şi neputându-i aminti pe toţi, spunem cu dragoste aşa:

Bucuraţi-vă Sfinţilor Ierarhi, Calinic de la Cernica şi Nifon al Constanţianei;Bucuraţi-vă Sfinţilor Ierarhi, Nicolae din Mirele Lichiei şi Ioan de la Prislop;Bucuraţi-vă Sfinţilor Patriarhi, Ioan Postitorul şi Modest al Ierusalimului;Bucuraţi-vă Sfinţilor Patriarhi, Petru al Alexandriei şi Mihail Celularie;Bucuraţi-vă Sfinţilor Clement al Romei şi Sofronie Patriarhul;Bucuraţi-vă Sfinţilor Anania din Damasc şi Ioan Damaschin;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 3Cuvioşii din toate timpurile au avut evlavie la Tine, Preacurată Maică. Unii au înălţat biserici, mănăstiri,

schituri, alţii au scris cântări, acatiste, paraclise, toate în cinstea Ta, iar noi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Greu este să numim mai mulţi Sfinţi Cuvioşi, care după trecerea la cele veşnice, au ajuns în Sfântul Tău Sobor, Preasfântă Fecioară şi de aceea cu cinstire spunem aşa:

Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi, Nicodim cel Sfinţit şi Macarie cel Mare;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi, Alexie-Omul Lui Dumnezeu şi Daniil Stâlpnicul;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi, Luca Stâlpnicul şi Efrem Sirul;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi, Ioan Stâlpnicul şi Acachie de la scară;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi, Andrei, Epifanie şi Meletie;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi, Petru Antonitul, Pafnutie şi Arsenie;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 4Multe femei cuvioase iubindu-Te mult, s-au rugat la Tine de-a lungul veacurilor pentru ajutor, Sfântă

Maică a Mântuitorului nostru şi cu smerenie, I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Numărul Sfintelor Cuvioase creşte mereu în Sfântul Tău Sobor şi de aceea cinstindu-le spunem aşa:Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase, Parascheva de la Iaşi şi Teodora de la Sihla;Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase, Maria Germanica şi Antonina;Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase, Pelaghia şi Onufria;Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase, Melania Romana şi Irina;Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase, Maria Românca şi Anutza;Bucuraţi-vă, Sfintelor Cuvioase, Filoteea, Isidora şi Teodora;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

175

Page 176: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 5Mulţimea Muceniţelor din Sfântul Tău Sobor noi nu o putem spune, Preacurată Maică a Domnului nostru

Iisus Christos, dar cu bucurie Îi putem cânta Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Toate Puterile Cereşti Îţi aduc laudă cuvenită, sfinţeniei, smereniei şi iubirii Tale pentru Dumnezeu, ca unei Preasfinte Fecioare şi Maică a Domnului Iisus Christos, iar noi creştinii cu bucurie spunem aşa:

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe, Chiriachi, Felicitas şi Teona;Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe, Gudelia, Hiona şi Tecla;Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Fatima, împreună cu Sfintele tale surori;Bucuraţi-vă, Sfinţilor Evlampie şi Evlampia;Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Fecioare, Iustina, Lucia şi Irina;Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Elpis, Agapis şi Pistis;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 6Pe vremea prigoanei creştineşti, mulţi bărbaţi nu au renunţat la credinţa lor, şi-au dat viaţa din dragoste

pentru Domnul Iisus Christos, şi au ajuns în Împărăţia Cerurilor cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Dintre Sfinţii Mucenici care au ajuns în Împărăţia Cerurilor, cei mai râvnitori au ajuns în Soborul Tău, Pracurată Maică şi dorind să avem şi noi putere în credinţă, cu iubire sfântă, să spunem aşa:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, Ştefan, Pantelimon şi Mina;Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, Gheorhe Purtătorul de Biruinţă şi Teodor Tiron;Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi Teodor Stratilat;Bucuraţi-vă, Sfinţilor 20 000 de Mucenici - arşi la Nicomidia şi voi Sfinţilor 40 de Mucenici;Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, Ivan cel Nou de la Suceava şi Felix;Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, Victor, Pimen şi Vichentie;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 7Sfintele Femei Mironosiţe, prin viaţa şi activitatea lor sfântă pe Pământ, la trecerea la cele veşnice şi-au

câştigat un loc în Împărăţia Cerurilor şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

Toate acele persoane sfinte care au curăţat Trupul Domnului Iisus Christos, L-au uns cu mir, L-au înfăşurat în giulgiu şi L-au pus în mormânt, au un loc în Sfântul Sobor al Maicii Domnului.

Bucură-Te Maică Îndurerată, că în Soborul Tău sunt cei care au îngrijit Trupul Domnului Iisus Christos;Bucură-Te Preasfântă Maică, că Te-ai rugat să fie cu Tine cei care au îngrijit Trupul Fiului Tău;Bucură-Te Sfântă Fecioară, că osteneala celor care au îngrijit Sfântul Trup, a fost răsplătită;Bucură-Te Maică Sfântă, Maică Mironosiţă, Maică Virtuoasă, că Domnul Te-a ascultat;Bucură-te Sfântă Maria Magdalena şi Sfântă Salomeea-Mironosiţa Domnului;Bucură-te cealaltă Marie, care ai fost cu Sfânta Maică la îngroparea Domnului Iisus;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 8Personalităţi cu viaţă sfântă care au trăit în timpul Vechiului Testament, au ajuns în Soborul Maicii

Sfinte şi împreună cu Oştile Îngereşti Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Cu dragoste sfântă şi cu bucurie ai primit în Sfântul Tău Sobor pe cei care au fost în arborele Tău genealogic, cât şi pe cei care au fost profeţi; smerindu-ne şi închinându-ne să spunem aşa:

Bucură-te Sfântă şi Dreaptă Ruth, strămoaşa Domnului Iisus şi Rebeca lui Iisac;Bucură-te Sfânte Prooroc Samuel, cu Ana, mama ta;Bucură-te Sfântă Chetuva, a doua soţie a lui Avraam şi Dreptule BaracBucură-te Sfântă şi Deaptă Iaela şi Dana fata lui Iacob;Bucură-te Sfântă Batseba şi Dreptule Tobit;Bucură-te Sfinte Înţelept Isus Sirah şi Sfinte Prooroc Agavus;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

176

Page 177: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 9Împăraţi şi împărătese au ajuns în Sfântul Tău Sobor Preasfântă Fecioară şi bucurându-se împreună cu

Îngerii şi cu Puterile Cereşti Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Unii au trăit o viaţă curată şi sfântă, alţii au făcut fapte bune, iar unii dintre fiii şi fiicele împăraţilor au primit moarte mucenicească pentru cauza sfântă a adevărului evanghelic; pentru aceasta spunem aşa:

Bucură-te Sfinte Împărat Constantin cel Mare, eliberatorul creştinismului şi al creştinilorBucură-te Sfântă Împărăteasă Elena, care ai găsit Crucea Domnului Iisus, la Ierusalim;Bucuraţi-vă Sfintelor Împărătese Teodora, Alexandra şi Teofana;Bucuraţi-vă Sfintelor Împărătese Muceniţe Ecaterina şi Irina;Bucuraţi-vă Sfintelor Muceniţe Marciana şi Irenia;Bucuraţi-vă Sfintelor Veronica, Verginia şi Iuliana;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 10De la începutul creştinătăţii mulţi Sfinţi români, ştiuţi şi neştiuţi de noi, au ajuns în Sfânta Împărăţie a

Cerurilor, pentru faptele lor bineplăcute Domnului şi pentru râvna lor spre cele sfinte; de aceea bucurându-ne să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Dintre Sfinţii români din Împărăţia Cerurilor, mulţi au ajuns în Soborul Maicii Sfinte. Pentru ei cu

bucurie, cu evlavie şi cu cinstire sfântă să spunem aşa:Bucuraţi-vă Sfinţilor români, care aţi avut pe Pământ dragoste şi evlavie sfântă;Bucuraţi-vă Sfinţilor români, care aţi ajuns în Împărăţia Cerurilor;Bucuraţi-vă Sfinţilor, care aţi trăit în mănăstiri, în sihăstrii şi în peşteri;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi de la Athos şi copiliţa Ana;Bucuraţi-vă Sfinţilor Casian Dobrogeanul şi Iosif cel Nou de la Partoş;Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 11Sfinţi deosebiţi, care cu multă râvnă au scris lucrări sfinte, au slujit în sfintele biserici, au vindecat

bolnavi fără plată ori au trăit în singurătate rugându-se cu rugăciune fierbinte, au ajuns să aibă un loc în Sfântul Sobor al Maicii Domnului, iar noi Îi cântăm Lui Dumnezeu Cel în Treime Slăvit: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Pe toţi cei care au avut iubire, smerenie şi multă evlavie la Tine şi Ţi s-au rugat cu inima fierbinte, i-ai

primit în Sfântul Tău Sobor, Preabinecuvântată Fecioară, iar noi plecându-ne cu dragoste sfântă spunem aşa:Bucuraţi-vă Sfinţilor Iustin filozoful şi Cuvioase Romano;Bucuraţi-vă Sfinţilor Patriarhi Ignatie şi Pavel Mărturisitorul;Bucuraţi-vă Sfinţilor doctori fără de arginţi Chir şi Ioan;Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici Aitola diaconul şi Tatiana;Bucuraţi-vă Sfinţilor Ioanichie şi Chiril;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cosma şi Metodiu;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 12Dintre cei care de-a lungul veacurilor au ajuns în Sfântul Sobor al Maicii Domnului, unii au fost

Mucenici, alţii Patriarhi, toţi smeriţi şi evlavioşi gata să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Nenumăraţi Sfinţi şi multe Sfinte Puteri Cereşti sunt în Sfântul Tău Sobor, Preacurată, dar pe toţi cei care au dragoste curată şi multă evlavie la Tine îi primeşti cu multă cinste, după ce au trecut la viaţa veşnică şi s-au închinat în faţa Sfântului Tron Dumnezeiesc. Celor care merită un asemenea loc, le prevesteşti acest lucru încă dinainte de a trece la cele veşnice, iar noi cu glas smerit să spunem aceste cuvinte:

Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici Igantie Teoforul, Eugraf şi Valerian;Bucuraţi-vă Sfinţilor Ioan cel Milostiv şi Grigorie de Palama;Bucuraţi-vă Sfinţilor şapte tineri din Efes;

177

Page 178: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucuraţi-vă Sfintelor Muceniţe Haritina şi Memelta;Bucuraţi-vă Sfinţilor Cuvioşi Ştefan Savaitul, Arsenie şi Paisie;Bucuraţi-vă Sfintelor Muceniţe Tomaida şi Valentina;Bucură-Te Preasfântă Maică a Domnului Iisus Christos, împreună cu Sfinţii din Sfântul Tău Sobor!

Condac 13 (de 3 ori ) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Fericiţilor Sfinţi şi Puteri Cereşti din Soborul Maicii Domnlui, împreună cu Preasfânta Născătoare de

Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, rugaţi-vă Preasfintei Treimi ca să ne ierte de păcate, să ne mântuiască şi să ne dăruiască cele bune şi de folos sufletelor noastre şi mai ales să ne întărească iubirea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru, ca împreună cu voi, în corurile Îngerilor să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Puterile Cereşti şi Sfinţii din Sfântul Sobor al Maicii DomnuluiSfinţilor din Soborul Maicii Domnului, împreună cu Sfintele Puteri Cereşti şi Preasfânta Născătoare de

Dumnezeu, ajutaţi-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, povăţuindu-ne cu tot ceea ce ne este nouă de folos, în viaţa aceasta cât şi în viaţa veşnică. Rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru noi, pentru urmaşii noştri, pentru creştinii şi Sfinţii viitorului, pentru ca toţi să păşească pe calea cea bună înfăptuind Voia Lui Dumnezeu. Mulţumim Preasfintei Fecioare Maria şi Celor din Sfântul Sobor al Maicii Domnului, că ne ascultă rugăminţile şi ne ajută după vrednicia şi credinţa noastră. Slavă Lui Dumnezeu în veci! Amin!

Acatistul Sfântului Înger PǎzitorRugăciunile începătoare

Condac 1 Sfinte Înger Pǎzitor, ales de Bunul Dumnezeu spre paza sufletului

meu, îndrăznesc să-ţi aduc cântări de laudă, iar tu, ca cel care ai îndrăzneală către Împăratul Cerului, apără-mă de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, izbǎveşte-mă de toate nevoile şi necazurile, ca să-ţi strig ţie: Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Icos 1Sfinte Înger Pǎzitor, cad înaintea ta şi mă rog: tu însuţi mă

călăuzeşte şi mă înţelepţeşte ca să încep a-Ţi aduce din toată inima şi cu toată dragostea, aceste cântări de laudă:Bucură-te Înger al Lui Dumnezeu, Înaintestătătorul meu în faţa Preasfintei Treimi;

Bucură-te, că mi-ai fost dat de Dumnezeu ca Pǎzitor pe căile vieţii mele; Bucură-te, că mă fereşti de toată răutatea;Bucură-te Îndrumătorul vieţii mele cel preabun;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 2Văzând Domnul Dumnezeu că toţi oamenii sunt lesne înclinaţi spre păcat, fiecărui om i-a rânduit câte un

Sfânt Înger Pǎzitor. Sfinţii Îngeri sunt întotdeauna gata să ne ajute, celor care Îi cântăm Lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Sfinte Înger luminează-mi mintea, ca să cunosc care este Voia Lui Dumnezeu. Ajută-mă să fac

întotdeauna fapte bune, iar pe tine să te laud cu cântări ca acestea:Bucură-te, că înflăcărezi inima mea, cu dragostea de Dumnezeu;Bucură-te, că mă îndemni ca tot timpul să-l petrec în rugăciuni şi mulţumiri;Bucură-te Mijlocitorule luminos şi netăcut al mântuirii mele;Bucură-te, că îngrădeşti casa sufletului meu, cu frica de Dumnezeu;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 3

178

Page 179: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Îngerul meu Pǎzitor, cere pentru mine Puterea Harului Dumnezeiesc şi învaţă-mă să slăvesc neîncetat Preasfântul Nume al Dumnezeului nostru şi să-I cânt Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Avându-te pe tine, acoperământ ales de Dumnezeu, cad cu umilinţă şi mă rog să-mi curăţeşti toate

simţirile cele întunecate de patimi şi preluminatei tale lumini să-i spun aşa:Bucură-te, că îmi pui înainte Poruncile Domnului, ca pe o oglindă pentru toată viaţa mea;Bucură-te, că mă înveţi să ascult cuvintele Evangheliei Lui Christos;Bucură-te, că mă înţelepţeşti să-mi mărturisesc păcatele;Bucură-te, că mă întăreşti în mărturisirea sfintei credinţe ortodoxe;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 4La tine, după Dumnezeu şi Preasfânta Fecioară, îmi pun nădejdea Îngerul meu Pǎzitor, că te-am

dobândit de la Domnul ca pe un înţelept povăţuitor în drumurile vieţii. Cu mulţumire dar, cânt Dumnezeului meu: Aliluia! Aliluia!Aliluia!

Icos 4Fiindu-mi Pǎzitor, duhurile rele nu pot săvârşi nelegiuirile lor pierzătoare de suflet. Pentru aceasta, cu

smerenie te rog să nu te depărtezi de mine, din pricina păcatelor mele şi cu umilinţă grăiesc:Bucură-te, căci cu puternicul acoperământ al aripilor tale mă aperi;Bucură-te, că pururea stai lângă mine cu sabia ta cea de foc;Bucură-te, că mă îndemni să mă însemnez cu semnul Sfintei Cruci, spre alungarea celor răi;Bucură-te, că mă îndemni să mă smeresc, să fiu milostiv şi iubitor de oameni;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 5Pǎzitorul meu, îmi arăţi calea cea dreaptă care duce spre Împărăţia Cerească, pentru ca acolo să mă

învrednicesc să cânt Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Pǎzitorule Sfânt al sufletului meu, nu mă părăsi! Urmează Îndelung-Răbdării Mântuitorului meu şi trezeşte-mă la pocăinţă, ca să spăl cu lacrimi păcatele mele. Cu smerenie îţi spun:

Bucură-te, că pururea mijloceşti înaintea Făcătorului meu, ca să mă mântuiască;Bucură-te, că te rogi neîncetat, ca Dumnezeu să-mi dea vreme de îndreptare;Bucură-te, că mă trezeşti să-mi petrec toate zilele mele în pocăinţă;Bucură-te, că mă îndemni să-mi plâng viaţa mea cea ticăloasă şi întinată;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 6 Înţelepţeşte-mă ca să înţeleg că toate durerile sunt trimise de Dumnezeu, ca o doctorie pentru neputinţele mele sufleteşti şi învaţă-mă să-I cânt Binefăcătorului Doctor Ceresc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Când trezit din necazuri şi deznădăjduire din pricina multelor mele păcate, străluceşte lumina mângâierii

harice şi inima mea se umple de veselie şi de bucurie, atunci îndrăznesc să-L rog pe Dumnezeu să fie Milostiv şi să-mi ierte greşelile mele. Cu sfială te chem:

Bucură-te, că mă înveţi să înving necazurile şi bolile;Bucură-te, că alungi din inima mea orice mâhnire şi deznădejde;Bucură-te, că îmi îndulceşti inima cu nădejdea răsplătirilor viitoare;Bucură-te, că dai viaţă sufletului meu, aşteptând veşnicile bunătăţi, pline de bucurii;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 7Vrând ca şi sufletul meu să fie mântuit, Dumnezeu te-a trimis pe tine, ca să mă ajuţi cu sfintele tale

rugăciuni, să mă acoperi împotriva curselor diavoleşti şi să mă pregăteşti ca prin rugăciune, iubire sfântă, smerenie şi fapte bune să intru în Raiul Ceresc cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7

179

Page 180: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Tatǎl Ceresc, Îndelung-Răbdător şi Mult-Milostiv, aşteaptă întoarcerea şi pocăinţa mea din toată inima. Cred Bunul meu Pǎzitor, că mijlocirea ta pentru mine în faţa Lui Dumnezeu, m-a ajutat până acum. Pentru aceea, nevoindu-mă cu dragoste, pe tine te chem:

Bucură-te, că mă ajuţi să-mi aprind cu rugăciunile inima cea rece;Bucură-te, că mă înveţi să slăvesc pe Dumnezeu nu numai cu buzele, ci şi cu inima;Bucură-te, că te îngrijeşti cu părăsirea voilor mele cele rele; Bucură-te Preabunule Pǎzitor al vieţii mele;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 8Călător pe acest Pământ, nu cuget la înfricoşata Judecată la care voi sta înaintea Dreptului Judecător.

Pǎzitorul sufletului meu, trezeşte-mă degrabă din somnul păcatului, ca să nu mă prindă ceasul morţii neîndreptat, ci să mă învrednicesc a cere de la Milostivul Dumnezeu iertarea pentru fărădelegile mele şi să-I cânt cu glas de bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Când voi pleca din viaţa aceasta, tu Bunul meu Pǎzitor acoperă-mă cu aripile milostivirii tale, iar când va fi

să iasă duhul meu din mine să-mi stai aproape izgonind pe cumpliţii vrăjmaşi. Cu umilinţă mă rog, zicând acestea: Bucură-te, că mă înveţi să mă uit la fiecare zi ca la ultima zi a vieţii mele; Bucură-te, că pururea doreşti ca până la sfârşitul vieţii mele să mă pocăiesc; Bucură-te, că mă opreşti să iubesc lumea şi cele ale sale; Bucură-te, că nu mă laşi să caut slava omenescă, ce trece ca umbra; Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 9Multe păcate am făcut în viaţa mea! Te rog Bunul meu Pǎzitor să-mi fii mie Apărător când voi trece vămile

cele cumplite şi condu-mă până la Porţile Raiului, unde Îngerii ies în întâmpinare cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Pǎzitorul meu cel Sfânt, ai primit sufletul meu la Sfântul Botez. În pruncie m-ai apărat, în copilarie m-ai învăţat, în tinereţe m-ai povăţuit, adult fiind m-ai ridicat din păcat şi toată viaţa ajutându-mă, pe calea mântuirii m-ai îndreptat. Pentru aceasta, cu mulţumire strig ţie:

Bucură-te, că niciodată nu mă lipseşti de ajutorul şi de apărarea ta;Bucură-te, că mă îndemni să-I mulţumesc Lui Dumnezeu pentru toate;Bucură-te, că mă înveţi să sfinţesc cu rugăciunea toate lucrările mele;Bucură-te, că mă înfrânezi de la vorbirea multă, fără rost şi de la cuvintele de hulă;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 10Preabunul meu Domn Iisus, mă rog cu umilinţă, iartă-mi, cu Milostivirea Ta, păcatele mele cele

nenumărate. Ajută-mă la Marea Judecată să stau în rândul Drepţilor, spre Slava Ta, spre mântuirea sufletului meu şi spre bucuria Sfântului meu Înger Pǎzitor. Împreună cu duhurile drepţilor voi cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Te rog Pǎzitorul meu, să mă ajuţi la vremea ieşirii sufletului meu din trup, să primesc Sfânta

Împărtăşanie, pentru ca întărindu-mă cu Hrana Nepieritoare şi cu Băutura Dătătoare-de-Viaţă, să trec fără frică în cealaltă lume, lăudându-te pe tine, Binefăcătorul meu:

Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu putere, să biruieşti pe nevăzuţii mei vrăjmaşi;Bucură-te, că poţi să mă izbǎveşti de orice răutate şi din toate cursele celui viclean şi rău;Bucură-te, că, păzit fiind de tine, nădăjduiesc să trec neprimejduit vămile văzduhului;Bucură-te, că mă îndemni să mă rog zi şi noapte, ca să nu fiu trimis la chinuri;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 11Primeşte Pǎzitorul meu, această cântare de mulţumire din partea mea, pentru tot ce ai făcut pentru mine

până acum, dar încă mă rog să îndupleci Milostivirea Lui Dumnezeu, ca să mă izbǎvească la înfricoşătoarea Judecată, de partea cea de-a stânga şi să mă învrednicească să-I cânt Lui cu Toţi Sfinţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos11

180

Page 181: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Candela mi se stinge şi nu am undelemn de fapte bune, cu care să o pot aprinde. Ajută-mă dar, neadormitul meu Pǎzitor, ca să-mi umplu vasul sufletului meu cu fapte bune, cu milostenie, cu iubire sfântă şi cu smerenie. Iar acum, primeşte această cântare de la mine:

Bucură-te, că pururea mă inspiri să-L am în mintea mea, numai pe Domnul Iisus;Bucură-te, că înviezi în inima mea, porunca dragostei pentru Preasfântul Dumnezeu;Bucură-te, că mă îndemni să-l iubesc pe aproapele meu;Bucură-te, că mă povăţuieşti să-i mângâi pe cei necăjiţi şi să-i apăr pe cei asupriţi;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac12Ţi s-a dat Har de la Atotputernicul Dumnezeu, ca să mă păzeşti în toate căile mele, să nu se lovească

piciorul meu de vreo piatră de poticnire, până când mă voi înfăţişa înaintea Lui Christos-Dumnezeu, pe Care toate Puterile Cereşti Îl laudă, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Laud milostivirea ta, cela ce eşti minte repede mişcătoare şi slugă nematerialnică a Domnului. Nu te

îngreţoşezi de păcatele mele urât mirositoare şi nu încetezi să duci pentru mine nevrednicul, sfintele tale rugăciuni către Preasfântul Dumnezeu, Cel care este în Trei Ipostasuri, ca să nu pier în veci, ci să moştenesc Împărăţia Cerească. Primeşte cântările de laudă, ce le aduc ţie:

Bucură-te, că mă ajuţi să mă îmbrac în veşmântul neprihănirii şi al curăţeniei;Bucură-te, că împlori Bunăvoinţa Lui Dumnezeu, ca să mă numere în Ceata Aleşilor Săi;Bucură-te Pǎzitorul meu cel bun şi treaz;Bucură-te, că după Dumnezeu şi după Preasfânta Fecioară, eşti puternica mea nădejde;Bucură-te Înger al Domnului, neadormitul meu Pǎzitor!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)Te rog Înger al Lui Dumnezeu, primeşte această cântare de mulţumire şi de cerere, iar la Dreapta

Judecată stai lângă mine, cu nădejdea mântuirii sufletului meu, ca să mă învrednicesc să cânt împreună cu tine în lăcaşurile Raiului, Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Înger PǎzitorSfinte Înger, Pǎzitorul şi Acoperitorul meu cel bun, cu smerenie stau înaintea ta şi te rog să mă auzi pe

mine, păcătosul orb al Lui Dumnezeu, care cu plâns mult şi cu lacrimi amare strig: Iartă-mă pentru fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu, te mânii în toată ziua şi în tot ceasul, săvârşind fapte murdare! Fii mie milostiv şi nu te depărta de mine, nevrednicul, până va veni vremea sfârşitului meu. Trezeşte-mă din somnul păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vieţii mele şi să fac roade vrednice de pocăinţă. Păzeşte-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu se bucure vrăjmaşul de pierzarea mea. Ştiu cu adevărat că nu este nimeni ca tine, Sfinte Înger, Prieten, Înaintestătător, Apărător şi Biruitor şi îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău! Stând în faţa Tronului Dumnezeiesc, roagă-te pentru mine, nevrednicul şi păcătosul ca Preamilostivul Dumnezeu să-mi ierte păcatele, pe care le-am făcut în viaţa mea cu fapta, cu cuvântul, cu gândul şi cu toate simţurile mele şi cu judecăţile pe care le ştie să mă mântuiască. Să mă pedepsească aici după negrăita Sa Milă, dar să nu mă vădească la Dreapta Judecată şi să nu mă dea chinurilor veşnice. Să mă învrednicească să primesc Dumnezeiasca Împărtăşanie. La înfricoşatul ceas al morţii, să fii

lângă mine, Bunul meu Pǎzitor, alungându-i pe întunecaţii demoni, care vor veni să înfricoşeze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin vămile văzduhului pentru ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul, cel dorit de mine, unde feţele Sfinţilor şi ale Cereştilor Puteri laudă Preacinstitul şi Preaslăvitul Nume în Treime Slăvit al Lui Dumnezeu, al Tatǎlui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfintei CruciRugăciunile începătoare (14 septembrie)

181

Page 182: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 1Preasfântă Cruce, ne închinăm ţie şi te mărim, veselindu-ne de Dumnezeiasca ta înălţare. Ca o pavăză şi

armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău, pe cei care cântă: Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Icos 1Îngerii din Cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică Crucea cea de Viaţă-Purtătoare şi văzând-o că dă

acum credincioşilor Har şi Lumină, se înspăimântează şi stau zicând către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, prin care este închinat Ziditorul şi se binecuvântează zidirea; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a lumii şi slava bisericii;

Bucură-te, că izvorăşti tămăduiri şi luminezi marginile lumii; Bucură-te lemn de viaţă mirositor şi vistieria minunilor;Bucură-te, că eşti Dumnezeiesc aşternut picioarelor; Bucură-te, că te-ai aşezat spre închinarea tuturor; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 2 Vrând să afle crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus, Sfânta Elena a zis Împăratului: Căutând arma

cea biruitoare pentru tine, lucrul cel preadorit sufletului tău, cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

După apariţia Sfintei Cruci pe Cer, Împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: Din sânurile pământului siliţi-vă în grabă să aflaţi şi Crucea să mi-o daţi! Aflând-o, au privit-o cu frică şi au zis:

Bucură-te semnul adevăratei bucurii, odor veselitor al Cuvântului; Bucură-te că te-ai arătat cu stele închipuită; Bucură-te Sfântă Cruce, cu împătrite raze în chipul focului;Bucură-te lumina Îngerilor cea cu alinare închipuită; Bucură-te rana demonilor şi stingătoarea focului rătăcirii; Bucură-te Sfântă Cruce, apărătoare a deznădăjduiţilor;Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 3Puterea Lemnului s-a arătat atunci, spre adevărata încredinţare a tuturor şi pe cea moartă spre viaţă a

sculat-o, spre înfricoşarea celor care vor să aibă mântuire, când Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Având Elena arma cea nebiruită, a alergat către fiul său, iar el, săltând de bucurie, Crucea cea prea mare cunoscând-o, zicea către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te Sfântă Cruce, vasul Luminii, vistierul vieţii, dătătoarea darurilor Duhului; Bucură-te masa care ţii ca pe o Jertfa pe Christos; Bucură-te viţă care porţi Strugurele cel copt, care dă vinul cel Tainic:Bucură-te că păzeşti sceptrurile împăraţilor şi zdrobeşti capetele balaurilor; Bucură-te strălucită cunoştinţă a credinţei, păzitoare al lumii; Bucură-te binecuvântarea Lui Dumnezeu şi mijlocirea către Dânsul a celor muritori;Bucură te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 4 Dumnezeiască râvnă avănd Elena, fără odihnă a căutat şi a aflat Crucea, care era ascunsă în pământ şi pe

Cer Împăratului i se arătase şi pe care lăudând-o, a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 4

Crucea în lume s-a arătat în chipul soarelui şi toţi de lumină umplându-se, ca şi către o stea alergând, o văd pe aceasta, ca pe o făcătoare de bine. Înălţând-o în mâini şi lăudând-o au zis:

Bucură-te chemarea lui Adam şi a Evei; Bucură-te, că închinându-te sfinţeşti sufletele şi pe noi ne înalţi; Bucură-te lauda Apostolilor, cea în lume propăvăduită;Bucură-te taria nevoitorilor cea preaiubită; Bucură-te Sfântă Cruce, mustrarea evreilor şi lauda credincioşilor;

182

Page 183: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te că prin tine a răsărit Darul şi s-a surpat iadul; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 5 Lemnul dăruit de Dumnezeu privindu-l toţi, la Acoperământul lui să alergăm şi ca pe o armă ţinându-l,

printr-însul să biruim taberele vrăjmaşilor şi cu bucurie să-I cântăm Domnului Iisus: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Marele Constantin a văzut pe Cer arătându-se semnul Crucii cu stele şi s-a străduit şi a descoperit lemnul Crucii, cu care a biruit mulţimea vrăjmaşilor şi a zis unele ca acestea:

Bucură-te că înfrângi taberele vrăjmaşilor şi arzi cu văpaia pe demoni;Bucură-te sceptrul ceresc şi arma nebiruită a iubitoarei de Christos oşti;Bucură-te că ocârmuieşti sufletele oamenilor;Bucură-te izbăvitoarea răutăţilor şi dăruitoarea multor bunătăţi;Bucură-te că prin tine saltă purtătorii de Christos;Bucură-te că prin tine izbândesc creştinii;Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 6 Scară până la Cer s-a făcut Crucea Domnului, pe toţi suindu-i către înălţimea Cerului, ca să locuiască

împreună şi totdeauna cu Cetele Îngerilor, lăsând viaţa pământească şi cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6 Lumina Ta Mântuitorule, strălucind peste toţi cei din iad, a luminat pe cei care zăceau jos; iar portarii

iadului, nesuferind raza Ta, ca nişte morţi au căzut şi cei eliberaţi din iad acum, văzând Crucea, spun aşa:Bucură-te învierea celor omorâţi şi izbăvirea celor care se tânguiesc;Bucură-te deşertarea vistieriilor iadului şi câştigarea desfătării Raiului;Bucură-te lemn însufleţit, a tâlharului mântuire;Bucură-te hrana celor care flămânzesc întru Duhul;Bucură-te pecetea pe care oamenii au luat-o;Bucură-te Sfântă Cruce, uşa tainelor, prin care se revarsă râuri Dumnezeieşti;Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 7 Moise a vrut să mântuiască din stricăciune preamult truditul neam. Te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai

cunoscut lui şi ca semn Dumnezeiesc. Pentru aceea s-a înspăimântat de tăria ta, Cruce Sfântă, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7 Cel care de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe Cruce s-a pironit pentru

oamenii cei fără de lege şi blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea Crucii văzând-o, acum toţi cu inimile plecate să spună aşa:

Bucură-te ridicarea celor căzuţi şi alungarea patimilor lumeşti; Bucură-te înnoirea Învierii Lui Christos şi a Dreptului Judecător arătare; Bucură-te copac bine înfrunzit, sub care se adăpostesc credincioşii;Bucură-te Lemn de prooroci grăit a fi pe pământ sădit;Bucură-te ajutorul Împărăţiei împotriva vrăjmaşilor şi a greşiţilor osândire; Bucură-te Sfântă Cruce, sprijinirea şi îmbogăţirea sărmanilor; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 8 Străină minune văzând, sfântă viaţă să vieţuim, mintea la Cer înăltând-o; că pentru aceasta Christos pe

Cruce S-a pironit şi cu trupul a pătimit, vrând ai trage la Sine pe toţi cei care-I cântă Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 8

Cuvântul cel mai înainte de veacuri singur avându-şi Dumnezeirea, a venit din Înălţime, născându-Se din Fecioara Maria, arătându-Se lumii Om smerit şi Crucea primind, a făcut vii pe cei care iubindu-L pe El, spun aşa:

Bucură-te Sfântă Cruce, armă a păcii şi semnul călătorilor; Bucură-te înţelepciunea şi întărirea celor care se mântuiesc;

183

Page 184: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te nebunia şi sfărâmarea celor care dosădesc; Bucură-te că împreunezi pe cele de pe Pământ cu cele de Sus;Bucură-te că luminezi inimile celor de jos, prin care stricăciunea s-a stricat; Bucură-te că prin tine mâhnirea s-a pierdut; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 9 A căzut tabăra demonilor cea cu tot felul de săgeţi înarmată şi neamul evreilor s-a ruşinat, văzând că de

toţi cu dor Crucea este închinată şi că de-a pururea izvorăşte tămăduiri celor care cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Râurile gândurilor celor de rea credinţă s-au oprit, că fiind pironit pe lemn Tu, Christoase, nu se pricep cum şi cruce ai suferit şi de stricăciune ai scăpat, iar noi Învierea slăvind-o, cu evlavie şi cu smerenie spunem aşa:

Bucură-te înălţimea înţelepciunii Lui Dumnezeu şi adâncimea Proniei Lui;Bucură-te necunoştinţa bârfitorilor şi pierderea nebunilor vrăjitori;Bucură-te că arăţi Învierea Lui Christos şi Patimirile Lui le înnoieşti;Bucură-te că ai şters întâiul păcat şi ai deschis Uşile Raiului;Bucură-te că eşti de credincioşi mărită şi celor necredincioşi potrivnică;Bucură-te ajutătoarea celor care se roagă Ţie şi vindecătoarea celor care bolesc;Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 10 Vrând să mântuiască lumea, Împodobitorul Lumii S-a pogorât în chip negrăit, S-a întrupat, crucea a

suferit şi pentru noi pe toate Le-a pătimit şi izbăvindu-ne pe noi, de la toţi aude: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 10

Zid nebiruit şi Dumnezeiesc al lumii te înţelegem, o, Purtătoare-de-Viaţă Cruce, că Făcătorul Cerului şi al Pământului pe tine gătindu-te, Îşi întinde mâinile şi pe toţi îi învaţă să spună aşa:

Bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor; Bucură-te că eşti biruinţa creştinilor şi temeiul dreptei credinţe; Bucură-te că pe Amalec l-ai înfrânt şi pe stricătorul sufletelor l-ai biruit; Bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit;Bucură-te că ai împlinit proorocirile şi cu Îngerii ne-ai unit;Bucură-te că cinstindu-te, Ţie ne închinăm şi tu lumină ne dăruieşti; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 11 Cântarea toată se micşorează, vrând a urma minunilor tale, fiindcă de-ţi vom aduce Ţie, Sfântă Cruce,

mulţime de laude, nimic vrednic nu împlinim, faţă de cele ce ne-ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 11

Dătătoare de Lumină celor care sunt în întuneric este Crucea aceasta de viaţă dătătoare, că Lumina ei Sfântă spre Dumnezeiască cunoştinţă pe toţi îi povăţuieşte şi înălţându-se acum, înalţă mintea noastră la Domnul:

Bucură-te Luminătorul Cel care Te arăţi celor care sunt întru întuneric;Bucură-te stea, care străluceşti lumea şi orbeşti pe ucigaşii Lui Christos;Bucură-te, că ai strălucit cetele dreptmăritorilor şi ai risipit capiştele idolilor;Bucură-te, că din Cer s-a arătat chipul tău;Bucură-te, că însemnezi omorârea trupului dar şi a patimilor;Bucură-te, că pe tine, Christos s-a răstignit şi lumea a mântuit;Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 12 Christos, voind să dea oamenilor Har, mâinile pe lemn Îşi întinde şi neamurile toate împreună le cheamă

şi Împărăţia Cerurilor o dă tuturor, celor care cu vrednicie şi cu credinţă cântă cântare: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 12

Cântând cântarea ta Te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului, ca pe un însufletit. Pe tine pironindu-se cu trupul Cel care Stăpâneşte peste Puterile Cele de Sus ne-a Sfinţit, ne-a mărit şi ne-a învăţat a zice acestea:

184

Page 185: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te Sfântă Cruce, arma cea înţelegătoare;Bucură-te cea proorocită, Purtătoare de Lumină, meşteşugire a Lui Christos; Bucură-te frumuseţea şi cununa dreptcredincioşilor ocârmuitori;Bucură-te stăpânirea şi întărirea cuvioşilor preoţi; Bucură-te începutul mântuirii, sfântă privire a Sfinţilor; Bucură-te făclie a Luminii celei neînserate, veselia sufletului meu; Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)0, întru tot cântat Lemn, pe care a fost răstignit Christos, Cuvântul Cel Mai Sfânt decât toţi Sfinţii,

primind rugăciunile noastre, de toată primejdia pe toţi izbăveşte-ne şi de chinurile veşnice scapă-i pe cei care Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneDoamne Iisuse Christoase, Mântuitorul sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta, în această zi a

Răstignirii Tale, în care ai pătimit şi ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că eu sunt cel care Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe şi cu fărădelegile mele cele rele. De aceea mă rog Bunătăţii Tale celei nemărginite, ca să mă faci şi pe mine părtaş Sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă făcătoare, ca pentru dragostea Ta, să mă învrednicesc prin Harul Tău, să câştig şi eu puterea şi răbdarea pe care Le-ai avut când Te-au răstignit evreii necredincioşi. Întăreşte-mă Doamne, ca să pot ridica cu bucurie Crucea Ta, cu deplină pocăinţă să simt întristarea morţii Tale, precum au simţit-o Maica Ta Preasfântă, Ucenicii Tăi şi Femeile Mironosiţe. Trezeşte-mi sufletul, ca să cunoască moartea Ta, cum Te-a cunoscut zidirea cea neînsufleţită, care s-a mişcat la Răstignirea Ta şi cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios, pe care, rugându-Ţi-se, l-ai primit în Rai. Iartă-mi păcatele mele şi primeşte-mă prin pocăinţă în Rai, Dumnezeule Multmilostiv. Asemenea fă cu toţi creştinii, vii şi adormiţi, precum se roagă Ţie în toate zilele Sfânta Biserică şi le iartă lor toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de Împărăţia Ta, ca să vadă Lumina Ta şi să mărească Slava Ta. Mă închin Crucii Tale, Christoase şi zic: Slavă ei, pentru dragostea Ta! Bucură-te preacinstită Cruce a Lui Christos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ţinut Rodul Vieţii care ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te toiagul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului. Bucură-te cheia împărătească care ai deschis uşa Raiului. Mă bucur şi eu, văzându-i pe vrăjmaşii Tăi biruiţi de puterea Ta, pe prietenii Tăi împărăţind în Ceruri, iar creştinii, care ţi se închină fiind înarmaţi cu puterea Ta. O, Răstignitul meu Christoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri şi necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea cum pot eu să fug de Cruce, văzând pe Christos că este ridicat pe ea? Cum să-mi pară grele chinurile, văzând pe Stăpânul meu că le iubeşte şi le cere şi le socoteşte Lui de mare cinste? Ruşine-mi este cu adevărat, de mă voi întrista de relele pricinuite de oameni, sau de ispitele ispititorilor, sau de trupul şi gândul meu cel rău, sau pentru sărăcia şi bolile ce-mi vin din Voia Lui Dumnezeu pentru păcatele mele, deoarece acestea toate le trimite ca să mă apropie mai mult de El, ca să-L Slavesc şi să mă pedepsesc în această viaţă pentru binele meu, ca să mă odihnesc cu mai multă mărire întru Împărăţia Lui Cea Veşnică. Şi de vreme ce este aşa, înmulţeşte-mi, Doamne, ostenelile, ispitele şi durerile, dar să-mi înmulţeşti împreună şi să-mi prisoseşti şi răbdarea şi puterea, ca să pot răbda toate câte mi s-ar întampla. Recunosc că sunt neputincios - de nu mă vei întări, orb - de nu mă vei lumina, legat - de nu mă vei dezlega, fricos - de nu mă vei face îndrăzneţ, rău - de nu mă vei preface în bun, pierdut - de nu mă vei ierta, rob - de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta Putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acatistul Sfinţilor ArhangheliRugăciunile începătoare

Condac 1Pe Căpeteniile Îngerilor Preasfintei Treimi, pe Sfinţii

Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil să-i lăudăm şi să-i bine cuvântăm întru toţi vecii, pentru

185

Page 186: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

ajutorul dat nouă credincioşilor, atunci când în nevoinţe fiind, noi îi rugăm să ne ajute. Să le spunem mulţumindu-le: Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Icos 1Cu aripile lor de foc ne acoperă şi ne protejează pe noi, cu puterea şi cu ştiinţa lor Cerească ne vindecă

de boli şi cu Oştirile lor de Îngeri ne apără în luptele cu cei vicleni şi răi. Pentru aceasta ne rugăm Bunului Dumnezeu să le dea putere multă în lupta cu cel viclean, iar noi cu glas de bucurie spunem aşa:

Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Apărător de foc al Cerului;Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor Dumnezeieşti;Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Vindecătorul bolilor, Păzitorul cununiilor şi Ocrotitorul călătoriilor;Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, Aducător de Lumină Sfântă;Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, Învingător al ispitelor;Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, Ocrotitor al creştinilor;Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Binecuvântător Ceresc;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 2Stând în jurul Sfântului Tron Divin, alături de Sfinţii Heruvimi, Serafimi, de Sfintele Scaune Cereşti,

Stăpânii, Începătorii şi Domnii, Sfinţii Arhangheli aduc Slavă Lui Dumnezeu, din toată fiinţa lor cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Sfinţilor Arhangheli vă mulţumim pentru tot ajutorul pe care ni-l daţi nouă oamenilor, mai ales acum,

când tot Pământul suferă fizic şi spiritual din cauza atacurilor susţinute ale celui viclean şi ale slujitorilor săi.Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Păzitori şi Ocrotitori;Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Vestitori şi aducători de daruri;Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Vindecători şi Ocrotitori;Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi protectori;Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Apărători de duşmanii de orice fel;Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi de intervenţii rapide;Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, împreună cu Oştirea ta de Îngeri Misionari şi scriitori;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 3Dumnezeu, Care a creat toate cele văzute şi nevăzute, i-a creat pe Sfinţii Arhangheli mai înainte de timp

şi le-a dat ca misiune şi apărarea Pământului şi a vieţii de pe Pământ, împotriva atacurilor de orice fel, ale celui viclean şi rău. Slăvindu-L pe Dumnezeu, ei cântă cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Sfinţii Voievozi Cereşti, Mihail, Gavriil, Rafail, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil, stând în faţa Slavei

Dumnezeieşti, mărire neîncetată Îi aduc Lui Dumnezeu, cântând Osana!Bucură-te Sfinte Arhanghel Mihail, Ajutător al celor în primejdii;Bucură-te Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor şi aducător de daruri sfinte;Bucură-te Sfinte Arhanghel Rafail, Vindecător Sfânt şi Ocrotitor al cununiilor şi al călătoriilor;Bucură-te Sfinte Arhanghel Evgudiil, rană de foc a celor întunecaţi;Bucură-te Sfinte Arhanghel Uriil, durere continuă a celui viclean;Bucură-te Sfinte Arhanghel Salatiil, îndemnător către rugăciune,Bucură-te Sfinte Arhanghel Varahil, Mijlocitor către ajutorul Divin;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 4Sfinte Arhanghel Mihail, Cel care stai înaintea Preasfintei Treimi şi eşti rânduit de Cel Preaînalt pentru

a ajuta celor din primejdii, izbăveşte-ne pe noi de tot necazul şi cântă-I Bunului Dumnezeu şi pentru noi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4

186

Page 187: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Sfinte Arhanghel Mihail roagă-te Lui Dumnezeu pentru noi, alungă de la noi pe cel viclean şi apără-ne de el, rupând mrejele lui cele pregătite pentru noi, păzeşte neîntinate sufletele, minţile şi trupurile noastre şi povăţuieşte-ne cum să facem mai bine Voia Lui Dumnezeu.

Bucură-te Mihaile, slujitorule al legii;Bucură-te făptură a Minţii celei ce a făcut Lumea;Bucură-te Apărătorule de foc al Cerului;Bucură-te Arzătorule al duhului celui nemulţumitor;Bucură-te Păzitorule al trupurilor celor neîntinate;Bucură-te că prin tine se micşorează rătăcirea;Bucură-te tăria neamurilor creştine;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 5Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitorul Tainelor Dumnezeieşti, te rugăm să ne fii şi nouă, robilor Lui

Dumnezeu, vestitor al bucuriei mântuirii noastre şi ne arată vrednici locuitori ai Împărăţiei Cereşti, alături de cei care-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Sfinte Arhanghel Gavriil, te rugăm să ne fii călăuzitor pe drumurile vieţii şi aşa cum i-ai adus Sfintei

Fecioare vestea de la Tatăl Ceresc, a Întrupării Domnului Iisus, spunându-I Bucură-Te! - aşa să ne aduci şi nouă vestea poposirii noastre în Raiul Ceresc, la trecerea din această viaţă.

Bucură-te Gavriile, Înger al Darului;Bucură-te, prin care în lume s-a adus bucuria;Bucură-te Vestitorule al începerii Darului;Bucură-te semnul mântuirii oamenilor;Bucură-te stea care ai vestit Soarele;Bucură-te, că ai dezlegat cu Bucură-Te! toată întristarea;Bucură-te, Cel care ai vestit mântuirea lumii;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 6Sfinte Arhanghel Rafail cel cu întreit dar, Vindecătorul celor bolnavi, Călăuzitorul Tainic al celor care

călătoresc cu treburi şi cu griji, precum şi Ocrotitorul Nunţii şi al dragostei conjugale, cu puterea şi cu mila ta, din toate bolile şi suferinţele slobozeşte-ne şi vindecă rănile noastre sufleteşti şi trupeşti. Alături de toate Puterile Cereşti te rugăm să-I cânţi Lui Dumnezeu, din toată fiinţa ta: Aliluia! Aliluia!Aliluia!

Icos 6Ştim că pentru păcatele noastre şi pentru mântuirea sufletelor noastre, ne sunt date toate suferinţele

trupeşti şi sufleteşti. De aceea, cu genunchii sufletului plecaţi, în faţa sfintei tale icoane, Sfinte Arhanghel Rafail, grăim ţie unele ca acestea:

Bucură-te Rafaile că ştergi lacrimile durerilor noastre;Bucură-te că ne veghezi călătoriile şi ne aperi de lucrarea celui viclean;Bucură-te că păzeşti cununiile noastre, îndepărtându-l pe cel rău;Bucură-te că i-ai însoţit pe Sfinţii Cosma şi Damian, doctori fără-de-arginţi;Bucură-te că i-ai învăţat pe Sfinţii Chir, Ioan, Modest şi Pantelimon;Bucură-te că ai dăruit-o şi pe Cuvioasa Parascheva, care ne dă vindecare;Bucură-te că îi îndrumi pe medici spre folosul semenilor lor;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 7Sfinte Arhanghel Evgudiil, înţelept slujitor al Lui Dumnezeu, întăreşte-ne pe noi cei care ne rugăm Ţie

şi învaţă-ne, ca în tot necazul, să ne luptăm cu ispitele, făcând în toate Voia Lui Dumnezeu, ca să fim salvaţi din chinurile veşnice şi să cântăm cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Sfinte Arhanghel Evgudiil, dă-ne nouă înţelepciune să facem ce este drept şi plăcut Lui Dumnezeu.

Păzeşte-ne mintea, inima şi limba, ca să nu mai săvârşim clevetirea, cea pierzătoare de suflet, ci neîncetat să ne

187

Page 188: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

plângem păcatele noastre, ca să primim milă şi îndurare la Dreapta Judecată, pentru a fi izbăviţi de focul cel veşnic.

Bucură-te Evgudiile, Povăţuitorul nostru în lupta cu cel viclean;Bucură-te că ne îndemni ca să ne rugăm pentru cei adormiţi;Bucură-te că ajuţi rudele noastre ca să scape de la chinuri;Bucură-te că îi poţi lumina pe cei din lumea de dincolo;Bucură-te că poţi să-i eliberezi pe cei de la chinuri, dacă ne rugăm pentru ei;Bucură-te că ne înveţi să nu mai păcătuim;Bucură-te că ne întăreşti în credinţă;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 8Sfântul Arhanghel Uriil îi ocroteşte pe creştini şi-i îndeamnă să ţină cont de avertizările despre cele ce vor

veni. Să se pregătească rugându-se, postind, smerindu-se, făcând milostenie, pocăindu-se, curăţindu-şi sufletele de păcate prin mărturisire sinceră, căindu-se de relele făcute şi cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Sfinte Arhanghel Uriil îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău şi te rugăm ajută-ne, ocroteşte-ne,

întăreşte-ne, curătă-ne de cel rău, inspiră-ne spre cele bune, ca să facem Voia Domnului.Bucură-te Uriile, Învingător al ispitelor de orice fel;Bucură-te că ieşi Învingător în lupta cu întunecaţii;Bucură-te că eşti Foc Dumnezeiesc;Bucură-te că poţi să opreşti orice duh rău;Bucură-te că ne inspiri să alegem calea Domnului;Bucură-te că poţi să ne ajuţi, atunci când ne rugăm ţie;Bucură-te că oriunde poţi să faci Voia Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 9Sfinte Arhanghel Varahil ai fost învrednicit cu Darul Binecuvântarii. Te rugăm dăruieşte-ne a ta

Dumnezeiască binecuvântare, ca văzând şi simţind vrăjmaşul, cel plin de pizmă împotriva făpturii Lui Dumnezeu, să dispară şi să nu se mai poată apropia de noi în vecii vecilor, ca să-I putem cânta din inimă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Sfinte Voievod Ceresc Varahil împodobeşte şi îmbogăţeşte cu faceri de bine sufletul nostru, iar trupul

curăţeşte-l de patimi şi de orice păcat, ca să ne arătăm vrednici a petrece cu cei drepţi în Împărăţia Cerurilor şi ca să ne poţi trece în cartea Vieţii veşnice.

Bucură-te Varahile că ne poţi binecuvânta Cereşte;Bucură-te că eşti înzestrat cu Har Divin;Bucură-te că eşti Misionar al Bunului Dumnezeu;Bucură-te că scrii faptele oamenilor în cartea veacurilor;Bucură-te că poţi să îi ajuţi pe cei care au evlavie la tine;Bucură-te că noi cu toţii îţi mulţumim pentru ajutor;Bucură-te că poţi ocroti şi ţara noastră, în mod special;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 10Sfinte Arhanghel Salatiil, Bunul Dumnezeu te-a înzestrat cu o Oştire de Îngeri Misionari şi de Intervenţii

Rapide. Poţi ajuta ţara noastră sau tot Pământul în cazul unor pericole iminente. Pentru aceasta, recunoscători şi smeriţi Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Sfinte Voievod Ceresc Salatiil te rugăm adu-ne întotdeauna cu râvnă la slujba ce se înalţă de Sfânta

Biserică către Dumnezeu, fă-ne atenţi la rugăciune şi ne înţelepţeşte ca să ne rugăm cu iubire şi cu inimă de jar, în toată vremea şi în tot locul şi la tot lucrul Dumnezeului nostru Cel Multmilostiv, iar după primirea ajutorului să-I aducem mulţumirile noastre din toată inima.

Bucură-te Salatiile, Ocrotitor al creştinilor;188

Page 189: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te că ne îndemni la sfânta rugăciune;Bucură-te că poţi să ne ajuţi în lupta împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;Bucură-te că eşti pavăză împotriva celui viclean; Bucură-te că poţi să ne ajuţi ca să nu ne afundăm în grijile lumeşti;Bucură-te că ne poţi scoate la limanul cel ceresc;Bucură-te că noi îţi mulţumim pentru sfântul ajutor;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 11Mai Marilor Voievozi ai Lui Dumnezeu, slujitori ai Slavei Dumnezeieşti, povăţuitorii oamenilor,

vrăjmaşii întunecaţilor şi Căpeteniile Îngerilor, vă rugăm să ne ajutaţi în cele care sunt pentru folosul sufletelor noastre, iar noi Îi cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Domnul Iisus Christos a spus în învăţăturile Sale, că mulţimea Îngerilor se bucură în Cer pentru un om

care se întoarce prin pocăinţă la Dumnezeu. Vă rugăm Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele!Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti că ne puteţi ajuta;Bucuraţi-vă că sunteţi pară de Foc Dumnezeiesc şi îi puteţi arde pe cei răi;Bucuraţi-vă slujitori destoinici al Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă că sunteţi ascultători ai Poruncilor Dumnezeieşti;Bucuraţi-vă că ne puteţi curăţa sufleteşte şi trupeşte;Bucuraţi-vă că ne puteţi îndrepta spre calea Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă că ne puteţi aduna în turma Păstorului Cel Bun;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 12Sfinţilor Arhangheli, împreună cu Oştirile voastre Cereşti, primiţi mulţumirile noastre pentru că ne

ajutaţi, nevăzuţi şi neştiuţi pe noi cei slabi, nevolnici şi puţin ştiutori. Mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a încredinţat pe noi grijii voastre sfinte. Pentru aceasta din inimă cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea vouă putere multă în lupta cu întunecaţii, ca să aduceţi Lumină

acolo unde este întuneric, să vă dea binecuvântări cereşti, Haruri şi daruri sfinte, ca să ajutaţi viaţa să iasă biruitoare în faţa morţii, întotdeauna să învingă Binele şi să strălucească peste tot Lumina Duhului Sfânt.

Bucuraţi-vă Sfinţilor Arhangheli că lăudăm puterea voastră cea sfântă;Bucuraţi-vă că sunteţi Foc Dumnezeiesc;Bucuraţi-vă că sunteţi Lumină şi Foc;Bucuraţi-vă că ne ajutaţi atunci când vă rugăm;Bucuraţi-vă că sunteţi mijlocitori pentru noi la Bunul Dumnezeu;Bucuraţi-vă că puteţi birui duşmanii văzuţi şi nevăzuţi;Bucuraţi-vă că vă mulţumim pentru tot ajutorul sfânt;Bucuraţi-vă Sfinţilor Voievozi Cereşti!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Puterile Cereşti aproape de Tronul

Preasfintei Treimi, primiţi mulţumirile noastre, pentru tot ajutorul vostru şi al Oştirilor voastre Cereşti şi vă rugăm ajutaţi-ne să ieşim biruitori din lupta noastră continuă împotriva celui viclean şi rău. Alături de glasurile voastre îngereşti Îi cântăm şi noi Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

RugăciuneSfinţilor Arhangheli, Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil, vă rugăm să fiţi alături de

noi la greu, să ne ajutaţi în lupta împotriva întunecaţilor, să ne ajutaţi în rugăciunile noastre la Preabunul Dumnezeu. Vă rugăm mai marilor Voievozi ai Oştirilor Cereşti, noi nevrednicii, să ne acoperiţi şi pe noi cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei care cădem cu dinadinsul. Vă mulţumim că sunteţi grabnic ajutători şi ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea daruri sfinte ca pentru Voievozii Cereşti, Binecuvântare Sfântă, Har şi multă Putere Dumnezeiască ca să ieşiţi întotdeauna biruitori în lupta cu întunericul. Amin!

189

Page 190: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatistul Sfântului Arhanghel RafailRugăciunile începătoare (8 noiembrie)

Condac 1Tainice Voievod al Soborului Îngerilor, Mai Marele Tămăduitorilor,

Călăuzitorul celor pribegi şi Paznicul Cununiilor, Sfinte Arhanghel Rafail, ca unuia ce întru mare cinste te afli în rânduiala Cetelor celor de Sus, din prea puţinul vredniciei noastre, cu smerenie şi credinţă, cântare de laudă îţi aducem, zicând: Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Icos 1Numărându-te între cei Şapte Sfinţi Îngeri care poartă rugăciunile

lumii dinaintea Celui-Preaînalt şi Voia Dumnezeieştii Mile împlinind-o fără de preget, tu zoreşti Rafaile, să dai ajutor celor năpăstuiţi, drept pentru care şi noi, nevrednicii, cunoscând împuternicirea lucrării tale, ca pe o lumină în noaptea păcatelor noastre te chemăm şi glas înălţând, pe tine te fericim spunând aşa:

Bucură-te, aproapele luminii celei neînserate;Bucură-te, purtătorul rugăciunilor la Cer;

Bucură-te, braţul Dumnezeieştii Mile;Bucură-te, cel de care demonii se tem;Bucură-te, dezlegătorul legăturilor necurate;Bucură-te, dreptate care nu mai osteneşti;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 2Vai nouă, că suntem lesne cârtitori şi în vălmăşagul necazurilor vieţii, în loc să zicem ca şi Iov: Domnul

a dat, Domnul a luat! Fie Numele Domnului Binecuvântat! noi cu gândul, cu vorba şi cu fapta ne smintim! De aceea, ferice de cei care se învrednicesc să urmeze pilda drepţilor, care cu răbdarea se încing şi către cele de Sus întorcându-se, cu glas de smerenie glăsuiesc: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Oarecând, strigând dreptul Tobit, cel cu ochii înceţoşaţi şi cu sufletul adânc întristat: Doamne, adu-Ţi

aminte de mine! Dumnezeu te-a trimis pe tine, Cerescule Vindecător, să-l cercetezi în mâhnirea care-l cuprinsese şi să ridici albeaţa de pe ochii lui. Noi astăzi, ca şi Tobit odinioară, nădejdea toată ne-o punem întru Domnul şi pe tine te rugăm, du la El rugăciunile noastre şi adu dar izbăvitor celor care cu credinţă îţi grăiesc Ţie unele ca acestea:

Bucură-te, cel cu bun nume întru cei de Sus; Bucură-te, cel fără-de-trup, înţelegător celor trupeşti;Bucură-te, împărtăşirea Pământului cu Cerul;Bucură-te, cel în leac neîntrecut;Bucură-te, alinătorul rănilor firii;Bucură-te, care toată lipsa o împlineşti;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 3Cu Avraam ne-ai învăţat, Înalt Preamilostivule Doamne, că mult poate rugăciunea cea stăruitoare a

dreptului. Pentru aceasta şi noi, însetând după dreptate, chiar dacă n-am atins măsura părinţilor din vechime şi pe poteca îngustă a sfinţeniei umblăm cu pas şovăitor, rugămu-ne Ţie ca să ne luminezi şi să ne întăreşti şi vrednici să ne faci a cânta fără de osândă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Bunul Tobit, Cel care dreptatea Domnului o păzea peste toate smintelile lui Israel şi morţii cei la

răspântii lepădaţi după rânduială îi îngropa, înfruntând ameninţarea păgânei stăpâniri, s-a pomenit precum Iov încercat; zbătându-se el în orbie, ba fiind luat în râs şi de Ana, femeia lui, s-a rugat cu umilă stăruinţă. Domnul, auzind rugăciunea lui cea binecredincioasă, i-a trimis Arhanghel izbăvitor, tăinuit în chip omenesc, căruia şi noi se cuvine cu un glas şi cu o inimă a-i cânta:

190

Page 191: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, cel care eşti dinainte de stele;Bucură-te, stăruitorule întru bunătatea dintâi;Bucură-te, înveşmântatule în multă strălucire;Bucură-te, floarea Dumnezeiescului alai;Bucură-te, scară a sfinţeniei rugătoare;Bucură-te, punte între Pământ şi Cer;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 4Credinţa este chezăşia celor nădăjduite, vădirea celor nevăzute, după cum Apostolul ne învaţă. De vom

avea credinţă cât un bob de muştar, zice Domnul, munţii îi vom muta din loc şi copaci vom sădi în mare. Noi, râvnitori cu duhul întru credinţă, dar slabi din pricina cărnii, cu tatăl demonizatului să zicem: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele! iar Celui Întreit Sfânt cu Îngerii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Văzând bătrânul Tobit, cel tare în credinţă, câtă Milă a făcut Dumnezeu cu el şi cu toată casa lui, s-a

bucurat cu bucurie mare şi n-a întârziat să aducă Domnului cântare de laudă, zicând: Bine este cuvântat Dumnezeul Cel Veşnic şi Viu şi bine este cuvântată Împărăţia Lui! Bucură-Te şi Te veseleşte de fiii celor drepţi, că aceia se vor aduna şi vor bine cuvânta pe Domnul Drepţilor. Dimpreună cu care şi noi să ne învrednicim a ne face Domnului vorbitori, iar solului Său, cel cu blândeţe tămăduitor şi îndreptător a toată strâmbătatea, neîntârziat să-i grăim unele ca acestea:

Bucură-te, călcătorule peste luceferi;Bucură-te, vâlvătaie a rugului celui nemistuit;Bucură-te, sol purtător de dreptate;Bucură-te, izvor al smereniei lucrătoare;Bucură-te, prin care firea se primeneşte;Bucură-te, prin care soroacele se vor vădi;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 5Ca pe nişte fii risipitori ne ispitesc cărările lumii şi dulceţile ei cele deşarte, iar de mulţimea curselor şi

rătăcirilor n-avem îndestulă putere şi pricepere de unii singuri să ne ferim, fiind noi slăbănogiţi de păcate. Dumnezeu cel în Treime închinat, Cârmuitorul întregii făpturi, călăuze îngereşti fără de preget ne-a rânduit nouă, celor care nu prididim a striga: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Tobie a pornit la drum, ca să facă voia părintelui său şi să aducă înapoi argintul văzut al ostenelilor

lumeşti. Dumnezeu iarăşi te-a trimis pe tine, călăuzitorule întru dreptate, ca să-i stai lui alături în toată nevoia şi să-l înveţi pe el să descopere şi să preţuiască aurul cel nevăzut al Darurilor Dumnezeieşti, în faţa cărora pălesc toate bogăţiile lumii. Noi, nedesăvârşiţi ca şi Tobie, dar străduindu-ne asemenea lui întru curăţia inimii, călăuză luminătoare ne rugăm să te avem şi vrednici să fim, ca să spunem cu bucurie:

Bucură-te, vistiernicul duhovniceştilor comori;Bucură-te, pecetea îndurărilor de Sus;Bucură-te, ocrotitorul bătrâneţilor celor neputincioase;Bucură-te, îndrumătorul tinereţilor celor neştiutoare;Bucură-te, întru care cărările se adună;Bucură-te, întru care zările se smeresc;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 6Ferice de Cel care se încrede întru Domnul, piatra cea din capul unghiului, Cel care cândva porţile

iadului a surpat! Urmându-L pe Biruitorul Lumii, ni s-a dat ca lumea să o biruim şi noi în Numele Lui şi, dezlegaţi de toate legăturile vrăjmaşului şi de frică, întru libertatea duhului să putem cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Îngerul Domnului către Tobie a grăit, arătându-i-o pe Sara cea nefericită: Nu te teme, că ea este menită

din veac pentru tine şi tu o vei mântui! O! Taină a Dragostei de Sus pogorâtoare, a nunţii de Dumnezeu

191

Page 192: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

pecetluită, a Proniei Dumnezeieşti care toată mintea o covârşeşte! Neîntârziat să cădem dinaintea solului ceresc, care ne aduce veste despre rânduiala şi grija Întreitei Iubiri şi cu credinţă să spunem aşa:

Bucură-te, solul Sfatului Celui-de-Taină;Bucură-te, straja Răsăritului de Sus;Bucură-te, urgisitorul duhurilor necurate;Bucură-te, starostele blagoslovitelor nuntiri;Bucură-te, cel pururea gata de slujire;Bucură-te, prin care casele se temeluiesc;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 7Bine au făcut cei din vechime, care s-au încredinţat cu totul Lui Dumnezeu. Noi, cei îndreptaţi şi

răscumpăraţi prin Sângele Lui Christos, părtaşi la tot Harul şi la tot adevărul, fără şovăire, lăudându-L pe Dumnezeul Cel Viu şi cu Îngerii întrecându-ne să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7A zis Tobie către Sara, în iatacul nunţii lor, unde cu nădejde curată au intrat, deşi acolo moartea de şapte

ori biruise: Scoală soră să ne rugăm ca să ne miluiască Domnul! - şi rugându-se a mărturisit: Şi acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe sora mea, ci o fac cu inima curată. Binevoieşte deci a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce împreună până la bătrâneţe. Ca şi pe Tobie cel de demult, călăuzeşte-ne şi povăţuieşte-ne Cerescule Voievod, în duhul dreptăţii şi pe noi, cei care-ţi cântăm ţie cu bună încredinţare:

Bucură-te, temelie nicicând clătinată;Bucură-te, părtaşul celor nestricăcioase;Bucură-te, de diavoli înlănţuitorule;Bucură-te, călăuza celor înstrăinaţi;Bucură-te, apusul a toată durerea;Bucură-te, foc topitor de blesteme;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 8Dintru început Domnul Dumnezeu bărbat şi femeie ne-a zidit, ca să nu fie omul singur şi sămânţa lui să se

înmulţească, umplând tot Pământul. Mare este Taina aceasta Dumnezeiască ca doi unul să se facă după suflet şi după trup şi firea plinind-o mulţime să rodească. Toată suflarea să cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Auzind rugăciunea bietei Sara, cea pe nedrept batjocorită de slujnicia Tatălui ei, pentru că asmodeu,

vrăjmaşul nunţii, de şapte barbaţi o văduvise până să-i cunoască, Dumnezeu la ea te-a trimis pe tine, Paznicul Cununiilor, să pui capăt deznădejdii ei şi soţ binecuvântat să-i aduci. Astăzi şi noi te rugăm să alungi şi să legi în pustie tot duhul cel necurat, ca să-ţi grăim acestea:

Bucură-te, întîi stătătorule al cetelor dreptăţii;Bucură-te, de care tremură toţi îngerii întunericului;Bucură-te, vătaful Tainelor Dumnezeieşti;Bucură-te, liman al nunţii neîntinate;Bucură-te, prin care rănile se lecuiesc;Bucură-te, căruia toată suflarea se încrede;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 9 Domnul Dumnezeu care a dat pedeapsa cuvenită lui Adam şi Evei, dar şi vestea cea bună a izbăvirii

noastre, zicând că din femeie se va naşte Mântuitorul neamului omenesc, Acela, la rugăciunea Sarei celei greu încercate, biruitor de şarpe i-a trimis în ajutor. Noi, auzind acestea Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Precum odinioară Sara soţia stearpă a lui Avraam, la vremea bătrâneţilor ei s-a făcut roditoare, prin Mila

Celui Preamilostiv, tot aşa şi Sara, fiica lui Raguel, urgisită de cel rău, a căpătat pentru răbdare şi ale ei înfocate rugăciuni, dezlegare de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Rafail, căruia noi ne închinăm şi cu glas mare Îi spunem aşa:

192

Page 193: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, cel cu Mihail şi cu Gavriil lăudat;Bucură-te, frumuseţe îngerească;Bucură-te, biciuitorul puterilor iadului;Bucură-te, sfârşitul a toată bântuirea;Bucură-te, tămăduire cerească;Bucură-te, crainicul rugăciunii neîncetate;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 10Iubirea se trece prin foc şi rămâne nemistuită; în trup se pogoară, dar în Cer sălăşluieşte; pe Cruce se

spânzură, dar stă morţii biruitoare. Iar noi, chipul Lui Dumnezeu în cugetul inimii purtându-L, asemănarea cu El în iubire ne-o lucrăm şi cu Îngerii şi cu Sfinţii duhovniceşte cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Neprihanita Sara, cea menită din veac bunului Tobie, al cărui suflet s-a lipit de ea, prin multe vămi a fost

trecută, până s-a lămurit precum aurul şi întru iubire a izbândit. Noi îmbrăcându-ne în iubire ca într-o haină de mireasă şi încrezându-ne Domnului, să stăm tari împotriva ispitirilor şi paznic de Sus să cerem şi să cântăm aşa:

Bucură-te, sfeşnic al luminii celei line;Bucură-te, netrupescule de trupuri tămăduitor;Bucură-te, cel încins în zalele iubirii;Bucură-te, binecuvântarea cămărilor de nuntă;Bucură-te, făgăduinţa în veci nemincinoasă;Bucură-te, întru care darurile prisosesc;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 11Mila Bunului Dumnezeu nu cunoaşte margini, iubirea Lui este nesfârşită, iar căile cele ascunse ale

lucrării Lui nici o minte nu le poate cuprinde. De cine oare ne vom teme când cu noi este Dumnezeu? Ascultaţi neamuri şi preamăriţi-L pe El, cu fără-de-numărul Oştirilor celor de Sus în toată vremea cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Înger Sfânt în trup te-ai arătat, odinioară şi le-ai spus celor căzuţi cu faţa la pământ şi cuprinşi de o

sfântă înfricoşare: Nu vă temeti! Pace veţi avea! Bine cuvântaţi-L voi şi Preaslăviţi-L pe Dumnezeu în veac! Iar noi, ca şi aceia, căzând cu faţa la pământ şi mulţumindu-I şi Slăvindu-L pe Dumnezeu, să spunem:

Bucură-te lamură a oştirilor înaripate;Bucură-te icoană a dreptei asemănări;Bucură-te vestitorul păcii celei adevărate;Bucură-te povaţa celor dreptcredincioşi;Bucură-te zălog al cucernicei biruinţe;Bucură-te vrednicie pururea veghetoare;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 12În înţelepciunea Lui cea mare Dumnezeu, a rânduit în Cer Oştire slujitoare, miliarde de miliarde şi toate

cele văzute prin cele nevăzute Tainic se păzesc. Cutremură-te omule! - că Dumnezeu la desăvârşirea făpturii te-a chemat, că Înger nefiind cu Îngerii să te întreci, întru smerita ascultare şi cu ei laolaltă să cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Sfântul Evanghelist Ioan, în Apocalipsă, la ruperea celei de-a şaptea peceţi, a văzut pe cei Şapte Îngeri

care stau dinaintea Lui Dumnezeu şi care au să sufle în trâmbiţele dreptăţii, împlinind cele ce trebuie să fie. Noi, pocăindu-ne de păcatele noastre cele multe, celui desăvârşit întru slujire glas înălţând, să-i spunem cu bună nădejde:

Bucură-te Cel care stai dinaintea Tronului Slavei;Bucură-te trâmbiţaşul milostivei Dreptăţi;Bucură-te alesul soroacelor Dumnezeieşti;Bucură-te taină a zidirii celei nevăzute;Bucură-te sprijinitor grabnic, celor văzute;

193

Page 194: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te în Soborul celor asemenea ţie;Bucură-te Rafaile Atotvindecătorule, spaima celui rău!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Arhanghel cu întreit dar, care rănile ni le vindeci, paşii ni-i îndrepţi şi cununiile ni le păzeşti cercetează-

ne la vremea nevoilor noastre; ca pe Tobit cel tare în credinţă tămăduieşte-ne; ca pe Tobie cel cu bună nădejde călăuzeşte-ne; ca pe Sara cea castă în iubire dezleagă-ne şi cere pentru noi de la Mântuitorul Christos iertarea păcatelor noastre şi cetăţenia Ierusalimului Ceresc, unde laolaltă cu Îngerii şi cu Sfinţii să ne învrednicim a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail - Ocrotitorul Sfinte Arhanghel Rafail auzi glasurile noastre îndelung rugătoare, înduplecă-te spre noi, cercetează-ne şi ajută-ne cu mulţimea Harurilor anume încredinţate Ţie. Pune rugăciunile noastre dinaintea Domnului Iisus Christos, Domnul Vieţii şi al Învierii, mijloceşte pentru noi, ca Mila Lui să se pogoare asupra noastră în tot ceasul, împlinind trebuinţele noastre sufleteşti şi trupeşti după Voia Lui, iar nu după cugetul nostru cel întinat. Fie ca tot sufletul creştin aflat în boală sau în neputinţă, tulburat în casa sau în patul lui, călător pe uscat, pe apă sau prin văzduh, fiecare după nevoia pe care o poartă, să capete, prin îngereasca ta mijlocire, îndreptarea şi ocrotirea Domnului Dumnezeu, în ceasul de faţă şi în toată vremea vieţii lui, precum şi răspuns bun la Judecata cea înfricoşătoare, când şi tu de faţă vei fi, cu Oştirile cele Cereşti. Sfinte Arhanghel Rafail îţi mulţumim pentru ajutorul tău şi te rugăm nu ne măsura cu asprime puţina credinţă şi nedesăvârşirea cuvintelor, ci împlineşte tu, cele de trebuinţă nouă, ca un ales între aleşi şi neamului omenesc pururea sprijinitor. Pe Milostivul Dumnezeu roagă-L, cu întreg Soborul Puterilor Cereşti, celor fără de trup, ca mai presus de toate să ne dea nouă harul smereniei şi harul iubirii sfinte şi buze vrednice a slăvi, dimpreună cu corurile îngereşti, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea De-O-Fiinţă şi Nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail - Paznicul CununiilorSfinte Arhanghel Rafail, Biruitorul Răului şi Paznicul Cununiilor, aripa ta ocrotitoare întinde-o peste

mine şi peste casa mea. Pune pe fugă răul care-mi dă târcoale, iar pe cele bune înleşneşte-mi-le, ca unul ce ai putere dinaintea Lui Dumnezeu şi iubitoare milă pentru tot sufletul aflat în nevoie. Sfinte Arhanghel Rafail care porţi rugăciunile dinaintea Tronului Slavei, ţie îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău sfânt şi te rog poartă şi rugăciunea aceasta a mea şi mijloceşte pentru mine la Christos, Domnul Îndurărilor, ca să mă scape de necaz, de tulburare, de îndoială, de deznădejde, de toată slăbiciunea şi de toată neputinţa cea dinlăuntru sau cea din afară şi să mă unească într-un duh de iubire şi de pace cu toţi cei apropiaţi mie. Binecuvântarea Lui să fie peste casa mea, în ceasul acesta şi în toate zilele vieţii mele! Sfinte Voievod al Puterilor Cereşti, de veghea ta nu mă lipsi, de la mine nu te depărta şi fii înţelegător nevredniciei mele, călăuzindu-mă spre îndreptare, dimpreună cu toţi ai mei, ca bucurându-se inima mea întru cele de Sus, cu Îngerii să cânte: Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul Savaot! Amin!

NOTĂ: Sfântul Arhanghel Rafail este, conform tradiţiei, Vindecătorul celor bolnavi şi Călăuzitorul Tainic al celor care călătoresc cu treburi şi cu griji, precum şi Ocrotitorul nunţii şi al dragostei conjugale.

Acatistul Sfintei Smerenii CreştineRugăciunile Începătoare

Condac 1Graţie Proniei Divine, calităţile şi virtuţile sufletului sunt comunicate

duhovniceşte, arătându-ni-se caracterul extrem de evoluat al Divinităţii şi al tuturor Puterilor Cereşti şi de aceia să spunem: Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Icos 1Toate acestea nu ni s-au descoperit până acum, pentru că omenirea era

puţin evoluată. Chiar dacă suntem în mileniul trei, unele calităţi au un caracter deosebit de înalt, iar noi dorind să devenim smeriţi să spunem aşa:

Smereşte-te creştine că mult vei câştiga!Smereşte-te creştine că asta-i arma ta!Smereşte-te creştine smerit vei fi iubit!

194

Page 195: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Smereşte-te creştine şi fii mereu smerit!Smereşte-te creştine că blând atunci vei fi!

Smereşte-te creştine cereşte poţi iubi!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 2Oamenii trebuie să aibă în vedere în primul rând, dobândirea virtuţilor şi a calităţilor sfinte, printre care

smerenia trebuie să fie de bază, ca să fim plăcuţi Lui Dumnezeu şi să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 2

Ascultarea faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi cei din Împărăţia Cerurilor, cu împlinirea exactă a poruncilor şi a ordinelor sfinte, reprezintă o dovadă a smeritei înţelepciuni, iar noi cu toţii să zicem:

Smereşte-te creştine, că vei avea virtuţi!Smereşte-te creştine, să capeţi calităţi!Smereşte-te creştine, cât trăieşti pe Pământ!Smereşte-te creştine, să ai loc în Cerul Sfânt!Smereşte-te creştine, împlinind porunca sfântă!Smereşte-te creştine, cât timp mai este, încă!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 3Primirea poruncilor sfinte trebuie acceptate cu multă iubire sfântă şi cu ascultare, altfel ar putea fi

considerat un refuz spiritual, iar noi dorind să devenim smeriţi Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 3

Cu smerenie să primim poruncile cereşti, spunând: Doamne luminează-mă şi întăreşte-mă pe mine păcătosul şi nevrednicul Tău rob, care am trup şi în nevrednicia mea fizică multe piedici am!- şi să zicem aşa:

Smereşte-te creştine, acceptând porunca dată!Smereşte-te creştine şi nu o fă uitată!Smereşte-te creştine şi nu refuza darul!Smereşte-te creştine, de vrei să primeşti Harul!Smereşte-te creştine, ca să primeşti lumină!Smereşte-te creştine, sfinţenia o să vină!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 4Smerenia nu este o calitate opţională a creştinilor! Poţi avea credinţă, nădejde şi dragoste, dar nu poţi

avea smerenie, dacă nu vrei. Smerenia începe din lăuntrul fiinţei tale şi noi, dorindu-ne această calitate sufletească să-I cântăm Ziditorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4De vei avea toate calităţile spirituale dar smerenie nu ai, pierzi totul, dar absolut totul şi oricine ai fi te

poţi duce la chinuri, indiferent de funcţie, pregătire, devotament sau cinste, iar noi cu păcăinţă să spunem aşa:Smereşte-te creştine, să ai calităţi sfinte!Smereşte-te creştine, că ai destulă minte!Smereşte-te creştine, că-i mare calitate!Smereşte-te creştine, că vei avea de toate!Smereşte-te creştine, să nu pierzi acest dar!Smereşte-te creştine, spre a nu trudi-n zadar!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 5Creştinii trebuie sa aibă respect faţă de Dumnezeu, faţă de Sfintele Puteri Cereşti, faţă de Îngeri ca să

poată face lucrare la nivel planetar. De aceia, slăvindu-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 5

Cerurile s-au deschis şi Cartea Fericiţilor se scrie în cadrul poporului român. Astfel, progresul sfânt a intrat pe un nou făgaş, ideile rău înţelese se vor corecta, iar smerenia va fi la loc de cinste şi va fi ascultare pe toate planurile, de aceia şi noi dorindu-ne smerenia să spunem aşa:

Smereşte-te creştine, să treci în era nouă!195

Page 196: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Smereşte-te creştine, să ai o viaţă nouă!Smereşte-te creştine, că mult ai să câştigi!Smereşte-te creştine, că sigur ai să-nvingi!Smereşte-te creştine, şi-i creşte pe cei mici!Smereşte-te creştine, că mult ai să mai urci!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 6Este un mare păcat să nesocoteşti Planul Divin, programul şi poruncile Divine, făcându-ţi propriile

socoteli, gândind că planurile Lui Dumnezeu nu se potrivesc cu cele ale tale, de aceia slăvindu-L pe Domnul să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Domnul Iisus ne cunoaşte pe fiecare, aşa cum noi nu ne cunoaştem. Ne cunoaşte după nume, după

familie, după smerenie, după conlucrare sau după felul în care acceptăm sau nu noutăţile sfinte. Să spunem aşa: Smereşte-te creştine, rupându-ţi astăzi vălul!Smereşte-te creştine, ca să vezi Adevărul!Smereşte-te creştine, că Adevărul de Sus vine!Smereşte-te creştine, să vină şi la tine!Smereşte-te creştine, să nu mai fii rigid!Smereşte-te creştine, să nu fii ca un zid!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 7Noi cu toţii trebuie să fim smeriţi şi să ne aducem aminte în fiecare clipă că Dumnezeu este Veşnic, este

Totul în toate şi chiar Împărăţia Cerurilor este transformabilă, de aceia, să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 7

La Dumnezeu totul este nou şi frumos, iar noi trebuie să lepădăm hainele noastre cele vechi, care sunt pline de rele şi de păcate şi să îmbrăcăm hainele cele frumoase ale luminii cereşti, pe care le-au avut odată strămoşii noştri în Grădina Raiului şi să spunem aşa:

Smereşte-te creştine, că totul se transformă!Smereşte-te creştine şi ia-ţi o nouă formă!Smereşte-te creştine, să-ţi iei un strai frumos!Smereşte-te creştine, să-ţi fie de folos!Smereşte-te creştine, în strai de sărbătoare!Smereşte-te creştine, să fii o sfântă floare!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 8Venirea fiecăruia pe Pământ nu este întâmplătoare. Fiecare om este inclus într-un program sfânt, având

propria sa misiune, pe care puţini şi-au conştientizat-o. Cu mult respect şi cu genunchiul inimii aplecat în umilinţă, să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8În funcţie de acceptarea Cuvântului Divin, preluat cu smerenie, cu multă evlavie şi cu dragoste sfântă,

putem fi înnobilaţi sufleteşte şi trupeşte şi dorindu-ne să fim mai smeriţi să spunem aşa:Smereşte-te creştine, să te cunoşti mai bine!Smereşte-te creştine, acum trierea vine!Smereşte-te creştine, înnobilându-te mereu!Smereşte-te creştine, să crească darul tău!Smereşte-te creştine în faţa tuturor!Smereşte-te creştine, urcând spre viitor!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 9Marele efort făcut de Dumnezeu împreună cu toate Puterile Sfinte, spre a fi inspiratori cereşti în fiecare

fel de activitate, face parte din Planul Divin de redresare spirituală a Pământului. Cu smerenie şi cu iubire multă să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

196

Page 197: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 9Efectul acţiunilor inspirate se materializează în activitatea care se face la nivel terestru, cea bineplăcută

Bunului Dumnezeu. Unii oameni devenind mai smeriţi, mai înţelepţi, mai evlavioşi, pot ajunge oameni de ştiinţă, savanţi, specialişti, iar noi cu toţii să spunem aşa:

Smereşte-te creştine, că azi eşti inspirat!Smereşte-te creştine, fii binecuvântat!Smereşte-te creştine, că azi ai planul tău!Smereşte-te creştine, la Domnul Dumnezeu!Smereşte-te creştine şi nu-L dezamăgi!Smereşte-te creştine, că El te va mări!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 10Noi toţi trebuie să fim atenţi la poziţia pe care o avem faţă de Cuvântul Divin de actualitate, că Domnul

Dumnezeu nu glumeşte, ci lucrează în ritm extrem de înalt, la orice nivel sfânt, iar noi smerindu-ne să-I cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Cei care se vor învrednici spre lucrare sfântă pe Pământ, vor beneficia de virtuţi, calităţi şi anumite

drepturi speciale, fiind bincuvântaţi de Preasfântul Dumnezeu şi răsplătiţi cereşte.Smereşte-te creştine, crezând Cuvântul Nou!Smereşte-te creştine, că-i de la Dumnezeu!Smereşte-te creştine şi bine te gândeşte!Smereşte-te creştine, că Domnul nu glumeşte!Smereşte-te creştine, Cuvântul Sfânt ne-nvaţă!Smereşte-te creştine, să ai o sfântă viaţă!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 11Evoluţia sfântă la nivel extrem de înalt al Celor din Ceruri, care conlucrează pentru întrajutorarea

noastră, este posibilă datorită descoperirii multor secrete, cum ar fi secretul tinereţii, secretul lucrului cu gândul sfânt, secretul observării multiple, iar noi cu umilinţă Îi cântăm Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Datorită Bunăvoinţei Divine s-a comunicat românilor despre felul în care trebuie să lucrăm cu gândul

sfânt, spre a depăşi rigiditatea psihologică din minţile noastre. Smeriţi şi cu mult respect sfânt să spunem aşa: Smereşte-te creştine şi curăţă-ţi gândirea!Smereşte-te creştine, să-ţi crească azi iubirea!Smereşte-te creştine, perfecţionându-ţi gândul!Smereşte-te creştine, primind astăzi Cuvântul!Smereşte-te creştine, să ai suflet curat!Smereşte-te creştine, să fii înmiresmat!Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!

Condac 12Domnul Dumnezeu doreşte ca adevărurile sfinte să fie cunoscute şi înţelese bine pentru a se evita

neînţelegerile de ordin spiritual. De aceea, trebuie să cercetăm cu luare aminte Sfântul Cuvânt Dumnezeiesc şi să-l propăvăduim neîncetat, înălţând imnul de slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cu toţii trebuie să-I dăm slavă Lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru şi să-i lăudăm pe toţi cei care au

adus la cunoştinţă adevărurile cereşti, pe pământul nostru românesc. Mulţumindu-I Domnului să zicem aşa:Smereşte-te creştine, veşti sfinte ţi s-au dat!Smereşte-te creştine, că multe ai aflat!Smereşte-te creştine, că multe vei mai şti!Smereşte-te creştine, că mult vei înflori!Smereşte-te creştine şi dă Slavă Divină!Smereşte-te creştine, că multe-or fi să vină!

197

Page 198: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Smereşte-te creştine să te ridici mereu! Smerenia să fie acuma darul meu!Condac 13 ( de 7 ori)

Doamne Dumnezeule Cel Viu, Veşnic şi Atotputernic călăuzeşte poporul român şi toată creştinătatea pe calea sfintei conlucrări cereşti, dăruieşte-ne duhul smereniei, al milostivirii, al umilinţei, al dreptei credinţe şi al iubirii sfinte, ca să-Ţi cântăm creştineşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea harului smereniei sfinteDoamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de iubire, cu smerită înţelepciune, Te rugăm să ajuţi poporul

Tău şi pe românii de pretutindeni, pentru a-şi îndeplini fiecare misiunea sa pe Pământ. Te rugăm Domne să priveşti la noi, nevrednicii şi nerecunoscătorii şi să ne întăreşti credinţa, să ne dăruieşti harul smereniei sfinte, harul milostivirii, harul iubirii sfinte şi mai ales înmulţeşte Doamne în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru. Ajută-ne Doamne să devenim smeriţi şi bineplăcuţi Ţie. Luminează-i după Voia Ta Doamne pe toţi cei care nu vor să ştie sau nu pricep sfintele adevăruri cereşti. Te iubim Doamne şi Îţi mulţumim că nu ne laşi să ne pierdem sufletele. Te slăvim şi Te lăudăm acum şi în vecii vecilor. Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!

Acatistul Ţării Sfinte Ortodoxe România Rugăciunile începătoare

Condac 1Doamne Dumnezeule Atotputernic şi Multmilostiv, Te

rugăm ocroteşte România şi adu-i pe toţi românii pe calea cea bună a sfinţeniei, până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Christos. Te rugăm Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!

Icos 1Doamne Dumnezeule Atotziditor Tată Ceresc, Fiule şi

Duhule Sfânt, Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti, Sfinţilor Părinţi, scoateţi-ne din prăpădul material şi spiritual în care suntem noi, cei care ne rugăm aşa:

Doamne Dumnezeule Cel Mare, izbăveşte-ne de toate relele;Doamne Dumnezeule Cel Atotputernic, apără-ne de toţi duşmanii;Doamne Dumnezeule Cel Atotvăzător, ocroteşte-ne pe noi;Doamne Dumnezeule Cel Mărinimos, ajută-ne nouă tuturor;Doamne Dumnezeule Cel Adevărat, condu-ne pe Calea Adevărului;Doamne Dumnezeule Cel Minunat, scoate-ne pe noi din nevoi;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 2

De aproape 2000 de ani suntem prădaţi de alţii, luaţi în robie, bătuţi de cei care au venit peste noi, dar nu ne-am pierdut nădejdea şi cu multă smerenie creştină Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Din contopirea a două neamuri a ieşit poporul român, care fiind dornic de sfinţire a înălţat biserici, troiţe,

schituri, mănăstiri. Unii au trăit în peşteri sau în munţi, dar întotdeauna s-au rugat la Tine, Părintele Luminilor Sfinte, iar acum şi noi Te rugăm aşa:

Doamne Dumnezeule Cel Luminos, luminează-ne pe noi;Doamne Dumnezeule Cel Atotfăcător, înfrumuseţează-ne pe noi;Doamne Dumnezeule Cel Milos, ai milă de noi;Doamne Dumnezeule Cel Puternic, îndepărtează-i pe duşmanii noştri;Doamne Dumnezeule Cel Minunat, fă minuni şi cu noi;Doamne Dumnezeule Cel Bun, nu ne lăsa pe mâna celor vicleni şi răi;

198

Page 199: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 3

Mulţi flăcăi evlavioşi au pierit în luptele de apărare ale pământului românesc, dar mamele cele îndurerate nu şi-au pierdut credinţa în Tine, Doamne şi cu mai mult foc s-au rugat şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Tineri şi bătrâni, flăcăi şi fete şi mulţi copii au fost robiţi, de cei care au năvălit peste noi, iar bogăţiile

ţării au fost duse peste hotare. Săraci şi oropsiţi fiind, cu credinţă ne rugăm Ţie din inimă aşa:Doamne Dumnezeule Cel Înţelept, izbăveşte-ne de jaful şi de sărăcia din ţara noastră;Doamne Dumnezeule Cel Preacurat, curăţeşte ţara noastră, de cei care fură, jefuiesc şi ne duc de râpă;Doamne Dumnezeule Cel Preamărit şi Lăudat, întăreşte ţara noastră, că este Binecuvântată de Tine;Doamne Dumnezeule, Părintele Luminilor, luminează-ne calea spre Tine;Doamne Dumnezeule Care ai ars jertfa cu foc din Cer, arde şi spinii păcatelor noastre;Doamne Dumnezeule Cel Binecuvântat, binecuvintează-ne pe noi şi pe toţi creştinii;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 4

Noi nu ne-am pierdut nici speranţa, nici credinţa ortodoxă, nici dragostea sfântă şi nici evlavia. Fiii şi fiicele poporului nostru au mers în lăcaşuri sfinte şi I-au cântat din inimă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Cu mâinile ridicate spre Cer şi cu inimile deschise, cei care Ţi-au slujit Ţie sau Ţi s-au închinat cu

credinţă, au cerut Har Sfânt, iar noi, care suntem nevrednici, ne rugăm aşa:Doamne Dumnezeule ai grijă de poporul român;Doamne Dumnezeule nu ne prăpădi cu focul ce va fi să vie;Doamne Dumnezeule dă-ne putere ca să ne luptăm cu cei răi;Doamne Dumnezeule dă-ne gânduri bune, curate şi de pocăinţă;Doamne Dumnezeule nu ne lăsa pe mâna vrăjmaşilor;Doamne Dumnezeule, Te rugăm întăreşte Ţara Sfântă Ortodoxă România;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 5

Te slăvim, Te lăudăm, Îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeule şi chiar dacă suntem păcătoşi şi nevrednici, cu umilinţă şi cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Cu inimi şi cu gânduri curate toţi cei care Te cunosc pe Tine Doamne, doresc ca în toate să fie Voia Ta

Cea Sfântă şi cu evlavie creştinească se roagă aşa: Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne ca să înţelegem învăţătura Ta;

Dumnezeule Multiubitor, înmulţeşte iubirea noastră sfântă pentru Tine;Dumnezeule Nemuritor, sfinţeşte-ne ca să câştigăm viaţa veşnică;Dumnezeule Creator, fă ca toate creaţiile noastre să fie sfinte;Dumnezeule Multmilostiv, fă-ne milostivi cu tot ce e viaţă pe Pământ;Dumnezeule Biruitor, ajută-ne să biruim în lupta cu cel viclean şi rău;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 6

Fiind zi sau noapte, iarnă sau vară, frig sau cald, ploaie sau secetă, vânt, arşiţă sau ger, noi toţi creştinii slăvim înţelepciunea Ta şi Îţi cântăm din inimă Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 6Creştinii ortodocşi din România Te-au iubit întotdeauna Doamne, iar noi fiind trecători în viaţa aceasta,

împreună cu urmaşii noştri, Îţi spunem cu speranţă aşa:Dumnezeule eşti nădejdea noastră cea mare;Dumnezeule eşti Stăpânul nostru Cel Tare;Dumnezeule eşti izvorul cunoştinţelor duhovniceşti;Dumnezeule eşti Sfinţitorul Personalităţilor Cereşti;Dumnezeule eşti Apărătorul celor din nevoi;Dumnezeule eşti Sfinţitorul şi Învăţătorul nostru Cel Bun;

199

Page 200: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 7

Mulţi oameni nu Te cunosc pe Tine Doamne Dumnezeule, dar noi păcătoşii ne păcăim pentru păcatele noastre cele multe şi cu smerenie Te slăvim, Îţi mulţumim pentru toate şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Văzând toată creaţia Ta, Doamne, cu umilinţă, cu smerenie şi cu multă dragoste sfântă privim spre Cer,

ne minunăm şi Te numim Maestrul Creator şi cu evlavie spunem aşa:Dumnezeule al Heruvimilor şi al Serafimilor;Dumnezeule al Îngerilor de-a dreapta şi de-a stânga Tronului Dumnezeiesc;Dumnezeule al Arhanghelilor şi al Oştilor Cereşti şi Îngereşti;Dumnezeule al Stăpâniilor şi al Începătoriilor;Dumnezeule al Domniilor şi al Scaunelor Cereşti;Dumnezeule al tuturor Puterilor Cereşti şi al Tuturor Sfinţilor;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 8

Proorocii Te-au văzut, Drepţii Te-au cunoscut, Apostolii au luat învăţătură sfântă de la Tine, Doamne Iisuse, Cel Preasfânt şi Prealuminat, Care multe omenirii ai arătat, Mucenicii s-au jertfit pentru credinţă, cuvioşii cu dragoste s-au rugat, cei curaţi cu fecioria Te-au lăudat Doamne, şi Te-au bine cuvântat, iar noi păcătoşii Îţi cântăm smeriţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Lumină binecuvântată ne-a adus Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus, Cel Care ne-a spus: Prin Mine

veţi ajunge la Tatăl! - iar noi creştinii ortodocşi ne rugăm aşa:Dumnezeule Preabinecuvîntat, miluieşte-ne pe noi şi binecuvintează ţara noastră;Dumnezeule Preamilostiv, milostiveşte-te de urmaşii noştri;Dumnezeule Cel Tare, întăreşte creştinismul acum şi în viitor;Dumnezeule Preasfînt, uneşte bisericile creştine într-una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică;Dumnezeule Atotputernic, distruge dezbinarea dintre noi;Dumnezeule în Treime Slăvit, ajută-ne să trăim cu toţii ca fraţii, în pace şi armonie;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 9

Oamenii de pe Pământ au primit învăţătura cea sfântă a Domnului Iisus Christos şi mulţi s-au încreştinat şi luminându-se duhovniceşte au primit Sfintele Taine şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 9Înţelepciunea Dumnezeiască este mare, iar noi suntem mici şi neînsemnaţi, dar poţi să ne trimiţi câte o rază

sfântă pentru iluminarea minţii, curăţirea şi sfinţirea sufletului, pentru care Îţi mulţumim Doamne, şi ne rugăm aşa:Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-i pe robii Tăi, oriunde s-ar afla;Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte ţara noastră şi pământul românesc;Dumnezeule Preacurat, curăţeşte-i pe cei din România, de acum şi din viitor;Dumnezeule Preaînalt, înalţă-i la Ceruri pe cei care Te iubesc şi Te preamăresc;Dumnezeule Preaînţelept, înţelepţeşte-ne pe toţi, ca să înţelegem Lucrarea Ta Sfântă;Dumnezeule Preaputernic, ajută-ne pe toţi la toate lucrările noastre cele bune;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 10

Lumină din Lumina Tatălui Ceresc ne-a adus Domnul Iisus prin Învăţăturile Sale şi odată cu acestea am primit şi Darurile cele Sfinte şi Dumnezeieşti. Ne rugăm şi pentru cei, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să-L caute şi să-L afle, ca să fie toţi binecuvântaţi cereşte şi cu toţii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Multe daruri sfinte au avut ucenicii Domnului Iisus, iar după Pogorârea Sfântului Duh, lucrând cu aceste

daruri, acestea s-au înzecit, s-au însutit, s-au înmiit. Cu umilinţă, Te rugăm Doamne aşa:Doamne, dăruieşte-ne înţelepciunea cu care să desluşim tainele cunoaşterii cea de Sus;Doamne, dăruieşte-ne smerenie, răbdare, modestie şi putere în credinţă;Doamne, dăruieşte-ne pace sufletească şi echilibru spiritual;

200

Page 201: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Doamne, dăruieşte-ne iubire sfântă şi harul rugăciunii fierbinţi;Doamne, dăruieşte-ne prevedere şi vigilenţă, ca să scăpăm de cel rău şi de urmăririle sale diabolice;Doamne, dăruieşte-ne iubire sfântă ca să Te iubim nespus în inimile noastre;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 11

Noi dorim să lucrăm pentru Slava Ta Cea Sfântă şi pentru a face Voia Ta şi mult trebuie să ne străduim ca să împlinim Cuvântul Tău Cel Sfânt. De aceea umili şi smeriţi Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Lucrătorii Tăi, cei din Ceruri, cântă neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot! Plin e Cerul şi

Pământul de Mărirea Ta! - iar noi creştinii ortodocşi din acest veac, spunem aşa:Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte şi întăreşte iubirea din noi;Dumnezeule Preabun, ajută la întregirea ţării noastre;Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte tot pământul ţării noastre;Dumnezeule Preasfânt, sfinţeşte-i pe toţi românii, oriunde s-ar afla ei;Dumnezeule Preaputernic, întăreşte credinţa creştin ortodoxă la noi şi în toată lumea;Dumnezeule Preamilostiv, ajută-i pe toţi oamenii, ca să se sfinţească şi să se mântuiască;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 12

Rugându-ne la Tine Doamne, aşteptăm milostivirea Ta, ca noi toţi românii, să ne izbăvim din nevoi şi din necazuri, să scăpăm de toţi înşelătorii şi profitorii, de toţi cei care ne asupresc şi ne jefuiesc şi aşteptând reîntregirea ţării şi a Bisericii noastre creştine Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cu toţii suntem vrednici de plâns, pentru păcatele noastre cele multe, dar ne gândim că suntem zidirea

Ta, Doamne şi Te rugăm să ne ajuţi ca să rămânem pe Calea Ta cea bună şi dreaptă, să scăpăm din plasa celui viclean şi rău, ca mântuindu-ne, să-Ţi cântăm în veci, de pe noul pământ românesc, binecuvântat, Osana!

Doamne Dumnezeule, Te rugăm Milostiv fii nouă, păcătoşilor;Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa în părăsire pe noi, robii Tăi;Doamne Dumnezeule, fii milostiv şi cu urmaşii noştri;Doamne Dumnezeule, ai grijă de noi, că suntem năpăstuiţi;Doamne Dumnezeule, ai grijă de România, că mulţi vor să o distrugă material şi spiritual;Doamne Dumnezeule, luminează-ne, ajută-ne şi întăreşte-ne pe noi, nevrednicii şi păcătoşii;

Doamne Dumnezeule Atotfăcător, ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România!Condac 13 (de 7 ori)

Doamne Dumnezeule, Atotcreator, Preamilostiv şi Multiubitor, nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem şi nu lăsa ca ţara noastră România, să fie distrusă sau împărţită după bunul plac al celor mândri, răi şi lacomi, ci, îndură-Te, pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale tuturor Sfinţilor şi ale tuturor Sfintelor Puteri Cereşti, ca împreună să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune pentru Ţara Sfântă Ortodoxă RomâniaDoamne Dumnezeule, Preasfânt şi Atotputernic Te rugăm apără ţara noastră de toţi răufăcătorii, de toţi

cei care vor să ne exploateze crunt, precum şi de potopul care va fi să vină, pentru păcatele noastre, cele multe. Te rugăm Doamne apără-ne de cutremure devastatoare, de vijelii aducătoare de moarte, apără-ne de ploi rele aducătoare de grindină, de fulgere şi de trăznete ucigătoare, apără-ne de secetă şi de inundaţii de orice fel, apără-ne de molime şi de boli grele, fără leac. Te rugăm Doamne apără-ne de orice rău îngrozitor care ameninţă viaţa pe pământ şi ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi pentru tot belşugul de daruri pe care Îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă. Te rugăm Doamne ca în tot şi în toate să fie Voia Ta, iar nouă să ne dai Doamne, puterea şi întărirea ca să le ducem pe toate câte vor fi să fie prin Voia Ta! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

201

Page 202: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Acatistul Tuturor Sfinţilor Rugăciunile începătoare

Condac 1Tuturor Sfinţilor Lui Dumnezeu, care din veac au strălucit în

toată lumea şi au primit în Cer cununi de slavă, le aducem cântare de laudă. Vă rugăm Sfinţilor Părinţi, din toate nevoile scoateţi-ne pe noi, care strigăm: Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Icos 1Soborul Îngeresc, micşorat prin căderea îngerilor trufaşi, s-a

împlinit iar de către voi, Toţi Sfinţii. În ziua prăznuirii voastre, Cetele Îngereşti vă cinstesc minunat şi pe toată lumea o cheamă spre veselie duhovnicească, pentru care grăim acestea:Bucuraţi-vă Sfinţilor din veac, de Dumnezeu aleşi şi aşezaţi în Slava Cea Cerească;Bucuraţi-vă că prin vieţile voastre sfinte calea cea dreaptă către Cer ne-aţi arǎtat-o;

Bucuraţi-vă cei care mai înainte de Christos, după legea cugetului aţi vieţuit;Bucuraţi-vă cei din Legea nouă, care prin fapte bune aţi strălucit;Bucuraţi-vă că de la necazurile cele pământeşti aţi trecut la odihna cea cerească;Bucuraţi-vă că v-aţi învrednicit a vedea Slava Lui Dumnezeu, cea negrăită;Bucuraţi-vă cei care pururea vă rugaţi pentru cei care vă cinstesc pe voi;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 2Fiind umbriţi cu Puterea Celui de Sus, Sfinţilor Părinţi, cu îndrăzneală v-aţi înarmat împotriva

întunecaţilor şi stăpânitorilor răutăţii şi învingând vicleşugurile lor, aţi săvârşit cele bune, cântând Iubitorului de oameni, Dumnezeului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Cereţi-I Bunului Dumnezeu să ne lumineze minţile, ca lepădând slăbiciunea omenească, cu inima şi cu

gândul să ne înălţăm în lăcaşurile Raiului, moştenite de voi şi făgăduite nouă şi să glăsuim către voi, cu bucurie:Bucuraţi-vă strămoşilor şi patriarhilor din Legea veche, străbunii după trup ai Lui Christos, Fiul Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă Adam şi Eva, străbuni a tot neamul omenesc;Bucuraţi-vă Abel, Set şi Enoh, cei dintâi oameni, iubitori de dreapta credinţă;Bucuraţi-vă Noe, Moise şi Aron, Avraam şi Sara, Lot şi Melhisedec; Bucuraţi-vă Josua Navi, Ruth, Estera, Iov şi Sirah Ecleziastul;Bucuraţi-vă Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel şi Tobit; Bucuraţi-vă Simion şi Ana şi voi, Zaharia şi Elisabeta - părinţii Sfântului Ioan Botezătorul;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 3Biserica cea drept-măritoare a Lui Christos, înfrumuseţată cu Sfinţii Părinţi, ca nişte prea minunate flori

de Rai, cinsteşte pomenirea lor şi împreună cu ei, O cinsteşte pe Preacurata Maică a Domnului, Preaslăvind pe Cel Născut dintr-însa, Christos, Dumnezeul nostru, cântându-I Lui, cântare de laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 3Sfinţilor Părinţi aveţi lăcaşuri preamărite în Raiul Ceresc şi luminaţi fiind cu Lumina Slavei Lui

Dumnezeu vă desfătaţi cu toţi Sfinţii Îngeri în fericirea cea negrăită şi atât de mult dorită de noi păcătoşii, care spunem aşa:Bucuraţi-vă Sfinţilor Prooroci, aleşi de Dumnezeu înainte de naşterea voastră;Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi, Ioachim şi Ana, părinţii Preasfintei Fecioare Maria;Bucuraţi-vă că din neamul vostru a strălucit Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria;Bucuraţi-vă că dintr-însa S-a născut Biruitorul morţii şi al iadului; Bucuraţi-vă cei care în iad aţi aşteptat venirea Lui Christos;Bucuraţi-vă că din chinurile iadului prin El v-aţi izbǎvit;

202

Page 203: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucuraţi-vă cei care cu nădejde aţi aşteptat pe Răscumpărătorul Cel Făgăduit;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 4Sfinţilor Părinţi, vă aflaţi în odihna cea Cerească, în loc luminat, pregătit pentru voi, unde sunt bucuriile

şi frumuseţile cele neînchipuite şi hrana cea nestricǎcioasă, cântările şi glasurile cele minunate şi voi, cu toate Puterile Îngereşti vă veseliţi, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Ochii n-au văzut, urechea n-a auzit şi în inima omului pământesc n-a intrat, dar putem doar să ne

închipuim bucuria şi dulceaţa în care voi vă desfătaţi, Sfinţilor Apostoli şi smeriţi, grăim către voi:Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, care cu Ioan Botezătorul, sunteţi aproape de Tronul Sfintei Treimi;Bucuraţi-vă cei care aţi semănat în inimile oamenilor sămânţa Cuvântului Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan;Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli împreună cu Soboarele, care aţi răspândit Evanghelia şi aţi încreştinat lumea;Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, Petru, Pavel, Andrei, Iacov, Filip şi Bartolomeu;Bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, Toma, Iacov, Tadeu şi Simon;Bucuraţi-vă căci cu învăţătura voastră apăraţi Biserica Lui Christos de eresuri şi de dezbinări;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 5Fiind răscumpăraţi prin curgerea Sângelui Tău Cel Dumnezeiesc, Mântuitorule şi cu dreptate slujind Ţie,

Toţi Sfinţii pe Pământ acum ca nişte stele luminoase strălucesc pe tăria Bisericii. Pe noi păcătoşii, la calea cea dreaptă ne povăţuiesc, pentru care, mulţumire Îi aducem Lui Dumnezeu, cântându-I cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Sfinţilor Mucenici, aţi văzut că în lumea aceasta toate sunt deşertăciune şi supuse stricǎciunii şi v-aţi silit

să-I placeţi Preaveşnicului Dumnezeu şi să schimbaţi cele stricǎcioase, prin cumplitele chinuri pe care le-aţi îndurat. Pentru aceasta, v-aţi învrednicit să staţi aproape de Bunul Dumnezeu, de unde, să nu ne uitaţi pe noi, cei care săvârşim pomenirea voastră şi grăim, către voi unele ca acestea:Bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici răbdători de patimi, care cu sângele vostru, aţi pecetluit credinţa în Christos;Bucuraţi-vă Sfinţilor 1003 Mucenici din Nicomidia şi voi Sfinţilor 42 de Mucenici din Amoreea;Bucuraţi-vă Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia şi tu Sfinte Cuvios Nicon cu cei 199 de ucenici ai tăi;Bucuraţi-vă Sfinţilor 9 Mucenici din Cizic, Sfinţilor 33 Mucenici din Melitina;Bucuraţi-vă Sfinţilor Constantin Brâncoveanu şi fiii: Constantin, Stelian, Radu, Matei şi Ianache Sfetnicul;Bucuraţi-vă Sfinţilor 10 Mucenici din Creta şi voi Sfinţilor 7 Mucenici Macabei;Bucuraţi-vă Sfinţilor 20 000 de Mucenici, arşi în Nicomidia şi voi 14 000 prunci ucişi din porunca lui Irod;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 6Toţi creştineşte vă cinstesc prin rugăciuni, Sfinţilor Părinţi, că prin viaţa voastră sfântă ne-aţi arǎtat şi

nouă calea spre Dumnezeu şi voi aţi câştigat un loc în Raiul Sfânt unde toţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 6

Dreapta credinţă, faptele cele bune ale Cuvioşilor Părinţi şi toată viaţa lor, închinată Lui Christos Dumnezeu, sunt ca o lumină în calea cea întunecată a vieţii acesteia, pe care ne-o luminează, ca să nu rătăcim în pustiul păcatelor, pentru care, cu laude le spunem lor:Bucuraţi-vă Cuvioşilor Părinţi,, care de bună voie aţi lăsat lumea şi toate ale ei, pentru dragostea Lui Christos;Bucuraţi-vă Cuvioaselor Maici, care toată viaţa v-aţi luptat cu încercările trupeşti şi sufleteşti;Bucuraţi-vă Pustnicilor, care în peşteri şi în munţi cu fiarele aţi vieţuit;Bucuraţi-vă Postitorilor, care vremelnica viaţă în foame şi în sete aţi petrecut-o;Bucuraţi-vă Stâlpnicilor, care gerul şi zăduful pentru Împărăţia Cea Cerească aţi răbdat;Bucuraţi-vă Schivnicilor, care în liniştea inimii pe Dumnezeu aţi cântat;Bucuraţi-vă cei curaţi cu fecioaria, care Lui Christos, Mielul Cel-Fără-Prihană, aţi urmat;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

203

Page 204: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Condac 7Preabunul Dumnezeu a vrut să arate lumii că nu în zadar se ostenesc toţi aceia care fac Voia Lui, ci mare

plată au în Împărăţia Cerurilor. De aceea preamărind pe Toţi Sfinţii Săi, care au slujit Lui pe Pământ şi noi aceeaşi Slavă Cerească să o dorim şi să-I cântăm Lui neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 7Domnul a zis: Aceste cuvinte ale Stăpânului sunt deosebit de potrivite vouă, Sfinţilor Toţi, că voi, deşi

aţi murit pe Pământ cu trupul, dar cu sufletele pururea sunteţi vii, în lăcaşurile cele de Sus şi multe minuni în lume săvârşiţi! Cu mijlocirea voastră cea fierbinte către Dumnezeu, vă rugăm, ajutaţi-ne nouă!Bucuraţi-vă că pe Christos, Fiul Lui Dumnezeu, Adevărat Dumnezeu şi Om Desăvârşit L-aţi mărturisit;Bucuraţi-vă că în Mântuitoarele Lui Patimi, fără îndoială aţi crezut;Bucuraţi-vă căci cu credinţa cea dreaptă, ca stelele străluciţi;Bucuraţi-vă căci cu trupul pe Pământ aţi umblat, iar cu mintea în Cer aţi vieţuit;Bucuraţi-vă că prin moartea cea vremelnică, la viaţa-cea-fără-de-sfârşit aţi trecut;Bucuraţi-vă că prin calea cea strâmtă, după Cuvântul Domnului aţi mers;Bucuraţi-vă grabnici rugători, pentru mântuirea noastră;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 8Cu ochii cugetului privind Sus, unde Toţi Sfinţii după ostenelile cele pământeşti se odihnesc, noi cei de

pe Pământ, măcar că nu putem cunoaşte fericirile cele de acolo, dar cu credinţă înţelegându-le, iar cu inima gustându-le, cântăm Lui Dumnezeu Celui Minunat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8Atotţiitorule Doamne, Cel care cunoşti mulţimile stelelor şi la toate le-ai dat nume, Tu singur ştii pe

nume pe toţi cei creaţi de Tine, iar noi, lucrul mâinilor Tale fiind, numărul şi numele Tuturor Sfinţilor nu putem să-l spunem, dar pe cei bineplăcuţi Ţie îi chemăm pe nume, zicând:Bucuraţi-vă Enoh şi Ilie, cei care cu trupul moarte nu aţi gustat şi la Cer aţi fost luaţi;Bucuraţi-vă Nicolae, Vasile, Grigorie, Ioan şi Atanasie, stâlpi neclintiţi ai Bisericii Lui Christos;Bucuraţi-vă Antonie, Pahomie, Eftimie, Ilarion şi Sava, mari povăţuitori ai călugărilor;Bucuraţi-vă Gheorghe, Dimitrie, Eustatie şi Pantelimon, mari mucenici ai Lui Christos;Bucuraţi-vă Haralambie, Alexie-Omul Lui Dumezeu, Ioan Scărarul, Calinic de la Cernica;Bucuraţi-vă Constantin şi Elena, Ioan Valahul, Epifanie, Nectarie, Iosif şi Teofan;Bucuraţi-vă Ioan cel Nou, Nichifor, Nifon, Fanurie, Sava, Ciprian, Sfinţi ai Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 9Toţi Sfinţii Tăi Doamne, urmând Cetele Îngereşti, neîncetat slăvesc în Cer, Preasfânt Numele Tău: Sfânt!

Sfânt! Sfânt Domnul Savaot! Împreună cu aceştia noi păcătoşii, cu buze de tină cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Icos 9

Ritorii, cei cu deşartă înţelepciune, nu se pricep a spune, cum voi Toţi Sfinţii, fiind asemenea nouă oamenilor, în trup pătimaş, nu v-aţi înrobit de patimi, ci pe vrăjmaşii cei fără de trup aţi biruit. Noi slăvind pe Domnul, Cel care v-a întărit pe voi, smeriţi grăim:Bucuraţi-vă Sfinţilor Toţi, că pentru dragostea Lui Dumnezeu nu aţi crutat viaţa voastră;Bucuraţi-vă că voia voastră, aţi supus-o Voii Tatǎlui Ceresc;Bucuraţi-vă că în trupurile şi-n sufletele voastre, pe Dumnezeu L-aţi Preaslăvit;Bucuraţi-vă că mâinile voastre, la lucrarea faptelor bune le-aţi ridicat;Bucuraţi-vă că paşii voştri, pe calea cea adevărată aţi îndreptat;Bucuraţi-vă că nu v-aţi lipit inima cu bogăţii, sau cu desfătarea lumească;Bucuraţi-vă că numai către bucuria cea veşnică, aţi cugetat;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 10Toţi Sfinţii v-aţi arǎtat ca nişte pomi bine roditori, desfătându-vă în Edenul cel de Sus, în fericirea negrăită,

acum ne rugăm pomeniţi-ne Domnului Dumnezeu şi pe noi, fraţii voştri, ca toţi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

204

Page 205: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Icos 10Ca un zid tare împotriva vrăjmaşului sunteţi voi pentru noi, Sfinţilor Toţi şi fierbinte rugători către

Christos, pentru tot neamul creştinesc. Pentru aceasta, fiind păziţi de voi, cu bucurie grăim:Bucuraţi-vă că ne sunteţi nouă ajutători puternici, în lupta cu vrăjmaşii mântuirii noastre;Bucuraţi-vă Varvara, Irina, Paraschiva, Ecaterina şi toate muceniţele, care v-aţi dat viaţa pentru Christos; Bucuraţi-vă că de mânia Lui Dumnezeu cu rugăciunile voastre ne apăraţi pe noi;Bucuraţi-vă că prin Maica Virginia a venit pe Pământ - Cuvântul Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă că prin Cuvântul Lui Dumnezeu, Învăţură Cerească avem pe Pământ;Bucuraţi-vă că în tot locul şi în toată vremea pe Pământ bine aţi vieţuit;Bucuraţi-vă Mercurie, Mina, Stelian, Elefterie, Arsenie Boca, Serafim de Sarov şi Spiridon;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 11Toate cântările noastre de laudă, nu vor fi de ajuns spre mărirea faptelor voastre bune, Sfinţilor Părinţi.

Nouă păcătoşilor, mai bine ne-ar fi să nu ne arătăm leneşi şi mulţunind pentru milele şi darurile Lui Dumnezeu, să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Ca nişte făclii înaintea scaunului Preasfintei Treimi, împreună cu Cetele Îngerilor sunteţi Sfinţilor Părinţi

şi rugăciunilor noastre fierbinţi cu dragoste părintească le răspundeţi, ajutând pe cei care grăiesc vouă aşa:Bucuraţi-vă Sfinţilor Ştefan, Paisie, Antipa, Emilian, Ghelasie, Antim; Bucuraţi-vă Sfintelor muceniţe, Filoteea, Marina, Lucia Fecioara, Marta, Maria, Xenia, Tecla;Bucuraţi-vă Sfinţilor Alexandru, Trifon, Onufrie, Siluan, Fevronia, Iustina, Tatiana, Iuliana;Bucuraţi-vă Teodora, Maria Egipteanca, Maria-Magdalena, ale Raiului flori bine mirositoare;Bucuraţi-vă Cosma, Damian, Chir, Ioan, Pantelimon, Ermolae, Samson şi Diomid, doctori fără arginţi;Bucuraţi-vă Sfinţilor 70 de Apostoli ai Domnului Christos;Bucuraţi-vă povăţuitori credincioşi, care ne îndreptaţi pe noi la patria cea Cerească;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 12Mari daruri aţi primit de la Dumnezeu, ca o răsplată pentru mulţimea faptelor voastre cele bune. Nu este

cu putinţă a se număra minunile voastre şi facerile de bine, care prin voi ne sunt date nouă. Pentru aceea, cu bucurie şi cu umilinţă Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 12Cântând Ţie, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de iubire, cu toţii lăudăm Numele Tău. De la începutul lumii

în diferite chipuri ne-ai arǎtat pe Sfinţii Tăi, care Ţie Unuia Ţi-au plăcut. Închinându-ne Ţie Doamne, grăim aşa:Bucuraţi-vă Sfinţilor Toţi plăcuţi Lui Dumnezeu, împreună cu Pururea Preasfânta Fecioară Maria;Bucuraţi-vă Mihail, Gavriil, Rafail şi toţi Sfinţii Îngeri fără de trup, pǎzitorii neamului omenesc;Bucuraţi-vă Sfinţilor Împăraţi, care pe Pământ aţi condus cu dreptate şi Împărăţia Cea Cerească aţi câştigat;Bucuraţi-vă judecători, care pe Pământ aţi fost nepărtinitori şi mila aţi aflat la Bunul Dumnezeu;Bucuraţi-vă conducători ai oraşelor, că v-aţi învrednicit a locui în Oraşul Cel Ceresc;Bucuraţi-vă cei fără de arginţi, care în dar, tămăduire bolnavilor aţi dat, iar plată din Cer aţi primit;Bucuraţi-vă bărbaţi şi femei de toată vârsta, care la chemare, aţi plăcut Lui Dumnezeu;Bucuraţi-vă Sfinţilor din Ceruri şi rugaţi-vă fierbinte Lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toată lumea!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preafericiţilor Părinţi, împlinitorii Voii Lui Dumnezeu, Sfinţilor Toţi, cei care aţi câştigat moştenirea

veşnicelor bunătăţi, primiţi acestă cântare a noastră de laudă şi prin rugăciunile voastre cele bine plăcute şi primite de Dumnezeu, cereţi nouă iertarea păcatelor şi izbǎvirea de chinurile cele veşnice, ca împreună cu voi să cântăm Împăratului Slavei: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Toţi SfinţiiPreasfinţilor Părinţi, vă rugăm ascultaţi cântarea noastră către voi şi ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele.

Îndrumaţi-ne pe calea cea bună, spre Împărăţia Cerurilor şi ajutaţi-ne să ieşim biruitori în lupta cu ispitele, cu vicleanul întunecat. Ajutaţi-ne să fim tari în credinţă şi smerindu-ne să putem să ne înălţăm sufletele la rugăciune. Întăriţi de voi să devenim curaţi şi plăcuţi Bunului Dumnezeu, iar la plecarea din această viaţă să

205

Page 206: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

venim şi noi alături de voi şi împreună cu toţi locuitorii Raiului să cântăm Preasfintei Treimi: Osana! Vă mulţumim că sunteţi grabnic ajutători atunci când în rugăciune vă cerem ajutorul! Amin!

Acatistul Sfântului Cuvios Alexie, omul Lui DumnezeuRugăciunile începătoare (17 martie)

Condac 1Preacuviosului şi mult nevoitorului al Lui Christos, Alexie, acum din suflet să-i

aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm: Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie! Icos 1

Îngerii din Cer s-au mirat văzând nevoinţele tale şi răbdarea ta cea mare şi, primind duhul tău în lăcaşurile cele preaînalte, de bucurie s-au umplut, îndemnându-ne şi pe noi a-ţi zice aşa:

Bucură-te, că părinţii i-ai părăsit pentru Christos;Bucură-te, că El te-a încununat frumos;Bucură-te, că părinţilor tăi te-ai dăruit prin rugăciune;Bucură-te, că ei mult s-au bucurat de tine;Bucură-te, că mare mulţumită au dat Lui Dumnezeu;Bucură-te, că Domnul a primit rugăciunea lor;Bucură-te, că toată cetatea s-a bucurat de naşterea ta;Bucură-te, că părinţii tăi mult s-au mângâiat;Bucură-te, că pentru aceasta pe Christos L-au lăudat;Bucură-te, că eşti rodul rugăciunii;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 2Văzând părinţii tăi frumuseţea ta cea sufletească şi trupească, s-au gândit a te împreuna cu nunta cea

după legea firii, însă tu arzând cu sufletul către Christos, ai zis: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2

Logodindu-te după dorul părinţilor tăi, ai intrat în cămară, însă, fiind tu cu dragostea mai fierbinte către Dumnezeu, ai dat miresei tale brâul şi inelul şi ieşind pe ascuns din cămară ai plecat în călătorie, rugându-te neîncetat; iar noi îţi zicem ţie:

Bucură-te, că Domnul ţi-a fost călăuză în cale;Bucură-te, că spre Laodiceea ai călătorit;Bucură-te, că pe Domnul cel dorit ai aflatBucură-te, că de toată viaţa lumească te-ai înstrăinat;Bucură-te, că doar Chipul Mântuitorului L-ai căutat;Bucură-te, că pe El în cetatea Mesopotamiei L-ai aflat;Bucură-te, că acel chip mult te-a mângâiat;Bucură-te, că toată averea ta ai dat-o la săraci;Bucură-te, că pentru aceasta plată de la Dumnezeu ai luat;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 3Începând tu a vieţui în Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, totdeauna postind şi hrana ta

împărţind-o la săraci, lumea s-a mirat de răbdarea ta zicând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3

Locuind tu în cetatea Edesei şi tot poporul, privindu-te ca pe un Înger, a început a te lăuda zicând:Bucură-te, că în Edesa ai petrecut 17 ani în post şi rugăciuni;Bucură-te, că în Biserica Maicii Domnului ai vieţuit îngereşte;Bucură-te, că viaţa ta cea bună, pe toţi i-a minunat;Bucură-te, că de cinstea lor, pe ascuns te-ai depărtat;Bucură-te, că, fugind, în Cilicia ai călătorit;

206

Page 207: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, că Mâna Lui Dumnezeu spre Roma te-a îndreptat;Bucură-te, că ieşind din corabie, în grija Lui Dumnezeu te-ai dat;Bucură-te, că în casa părintească neştiut de nimeni ai intrat;Bucură-te, că de aceasta inima ta s-a mângâiat;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 4Întorcându-se tatăl tău de la curtea împărătească înconjurat de multe slugi şi văzându-l tu pe el în aşa

mărire şi el, necunoscându-te pe tine, te-a miluit ca pe un sărac, iar tu, Cuvioase, I-ai mulţumit Lui Dumnezeu din toată inima cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 4Începând, Cuvioase, a locui în mica colibă din faţa Palatului părintesc, neştiind nimeni cine eşti, adesea

te rugai pentru cetate şi popor, dar noi mirându-ne de răbdarea ta zicem:Bucură-te, că acea căsuţă mică ţi-a fost lăcaş ceresc; Bucură-te, că slugile tale te-au batjocorit;Bucură-te, că fiind în atâtea rele nu ai cârtit;Bucură-te, că pentru toate Lui Dumnezeu ai mulţumit;Bucură-te, că auzind plângerea miresei tale nu ai mâhnit-o;Bucură-te, că auzind jalea lor nu te-ai milostivit;Bucură-te, că de răbdarea ta mulţi s-au folosit:Bucură-te, că lor Harul Lui Dumnezeu le-ai hărăzit;Bucură-te, că pentru aceasta Raiul ai moştenit;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 5Văzând cel viclean şi rău pornirea ta spre fapta bună, le îndemna pe slugi să te batjocorească, să te

lovească cu palma peste obraz şi lături să toarne peste tine, dar tu, viteazule nevoitor, te înarmai asupra lui cu rugăciunea, cântându-I Lui Dumnezeu, Celui ce te întărea: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 5Mireasa ta cea de Dumnezeu înţelepţită, neştiind unde te găseşti şi nevrând a se despărţi de soacra sa, ci

ca o altă Rut, închizându-se în cămară, adesea plângea, iar tu, auzind acestea prin fereastră, răbdai făcând rugăciuni, pentru care minunându-ne strigăm:

Bucură-te, diamantul răbdării;Bucură-te, turn neclintit de ispite;Bucură-te, răbdătorule de chinuri;Bucură-te, ostaşule nebiruit;Bucură-te, piatră nesfărâmată de lacrimile părinteşti;Bucură-te, comoară nejefuită de bântuielile diavoleşti;Bucură-te, aur lămurit prin răbdare; Bucură-te, că te-ai făcut nouă scăpare;Bucură-te, că prin tine mulţi ne folosim;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 6Fiind tu fiu şi moştenitor al casei părinteşti, ai primit hrană din mâna slugilor tale, iar tu la alţi săraci

împărţind-o te-ai hrănit cu pâine şi cu apă cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6

Când a voit Dumnezeu să te ia din cele trecătoare, ţi-a descoperit ziua mutării tale şi tu, fiind vesel de aceasta, ai cerut hârtie spre a-ţi scrie viaţa, iar noi strigăm ţie:

Bucură-te, că mult te-ai nevoit;Bucură-te, că pe vrăjmaşul l-ai biruit;Bucură-te, că a ta viaţă tuturor ne-a folosit;Bucură-te, că cele de aici, pe toate, de nimic le-ai socotit;Bucură-te, că cele cereşti ai dobândit;Bucură-te, că timp de 17 ani nimeni nu te-a cunoscut;

207

Page 208: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, că toată viaţa în chinuri o ai petrecut;Bucură-te, că la înălţimea Raiului ai ajuns;Bucură-te, rugătorule neobosit;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 7Apropiindu-se fericitul tău sfârşit şi scriindu-ţi toată viaţa ta, ai adăugat şi aceasta, ca să te ierte părinţii tăi

pentru necazurile ce le-ai pricinuit cu lipsa ta, ţinând hărtia în dreapta ta, ai adormit cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7

Papa Inocenţiu, slujind în Biserica Sfinţilor Apostoli, a auzit glas din Cer zicând, în auzul tuturor cum că tu ai adormit în Domnul şi, neştiind unde să te găsească spre rugăciune, s-a întors zicând:

Bucură-te, Omul Lui Dumnezeu;Bucură-te, prietenul Lui cel mare şi curat;Bucură-te, că din pruncie L-ai slujit;Bucură-te, că pentru El pe toate le-ai dispreţuit;Bucură-te, că a ta petrecere a fost minunată;Bucură-te, că toţi ne-am spăimântat de aceasta;Bucură-te, că eşti pildă de răbdare pentru noi; Bucură-te, că ne-ai adus pe noi la multă mirare;Bucură-te, că de aici ne-am pornit spre a ta căutare;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 8Împăratul Honoriu şi tot poporul, fiind strâns în biserică şi auzind Glasul cel Dumnezeiesc chemându-te de

Sus şi pe Papa îndemnându-l spre căutarea ta, de cutremur umplându-se, au căzut cu feţele la Pământ strigându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 8 A doua oară slujind, Papa cu mult popor a auzit iarăşi glas poruncitor zicându-i că în casa lui Eufimian este Omul Lui Dumnezeu şi spăimântându-se toţi nu înţelegeau, iar noi zicem ţie acestea:

Bucură-te, că Papa spre a ta căutare s-a pornit;Bucură-te, că împăratul Honoriu la casa părintească a venit;Bucură-te, că prin rugăciunea lor te-ai descoperit;Bucură-te, că de aceasta toată cetatea s-a bucurat;Bucură-te, că cel rău văzând aceasta s-a tulburat;Bucură-te, că Îngerii mult s-au veselit;Bucură-te, că prin tine cetatea s-a mântuit;Bucură-te, că apărător de cetate te-au numit;Bucură-te, grabnicule ajutător;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 9Neştiind Eufimian că în casa lui locuieşti tu, comoara cea nepreţuită, a zis împăratului: Viu este

Dumnezeu, că eu nu ştiu pe nimeni, în casa mea, cu fapte bune care să ştie a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9

Împăratul şi Papa s-au pornit să vină spre casa ta, împreună cu tot clerul, dar tatăl tău a ajuns mai înainte gătindu-le loc, iar poporul nerăbdător a te vedea, a început a striga:

Bucură-te, ajutorul nostru cel grabnic;Bucură-te, întărirea cetăţii noastre;Bucură-te, izbăvitorul nostru din necazuri;Bucură-te, rugătorule prea fierbinte pentru sufletele noastre; Bucură-te, solitor către Dumnezeu;Bucură-te, preabunule părinte;Bucură-te, alesule de Dumnezeu;

208

Page 209: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, vasul Lui cel curat; Bucură-te, oglinda neîntinată; Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 10Întru mâhnire fiind cei care se adunaseră în casa tatălui tău şi neştiind unde să te găsească, iată sluga

aceea care era rânduită spre îngrijirea ta, a zis în auzul tuturor, că săracul din colibă a adormit, neştiind ei că tu eşti cel care ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 10Auzind tatăl tău că săracul a adormit, a venit în căscioara ta cea plină de Duhul Sfânt şi, văzându-te pe

tine adormit şi ţinând în mână hârtia şi nevrând s-o dai lor, a zis cu umilinţă:Bucură-te, comoara ascunsă;Bucură-te, că ai fost stâlp de foc;Bucură-te, că ne-am înfricoşat de viaţa ta;Bucură-te, că Părintele Ceresc a primit răbdarea ta;Bucură-te, că ai fost Înger în trup;Bucură-te, că cel rău s-a batjocorit;Bucură-te, că prin tine multă lume s-a mântuit;Bucură-te, că mulţi leproşi s-au curăţat;Bucură-te, că noi de aceasta ne-am veselit;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 11Îngenunchind tot poporul la sfintele tale moaşte, cu multă smerenie şi multe rugăciuni înălţând către

Dumnezeu, te-ai milostivit spre ei şi, dându-le hârtia cea scrisă, a înţeles dintr-însa că tu eşti Omul Lui Dumnezeu şi au strigat cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 11Gloată multă de popor văzând în curte maica şi mireasa ta, Sfinte Alexie, nu înţelegeau şi dându-şi

seama că acel sărac eşti tu, fiul şi soţul cel pierdut, despletindu-şi părul capului cu jale au alergat la coliba ta, vrând cât mai curând a striga către tine:

Bucură-te, preaiubite;Bucură-te, al mamei tale dorite;Bucură-te, scumpule odor;Bucură-te, al părinţilor tăi mângâietor;Bucură-te, al miresei tale sfătuitor;Bucură-te, al Legii Lui Dumnezeu păzitor; Bucură-te, al slugilor tale de rău nepomenitor;Bucură-te, al necazurilor primitor; Bucură-te, al nostru mângâietor, Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 12Aglaida, scumpa ta mamă, neştiind ce să facă la aflarea ta, să se bucure sau să se mâhnească, a alergat cu

jale să-şi vadă preaiubitul său fiu şi, dând în lături poporul, a strigat cu plângere: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12

Scoţând cinstitele tale moaşte din coliba cea săracă, le-au pus în racla cea de mult preţ, dând cinstea cea cuviincioasă, ca unui mare nevoitor şi privindu-ţi faţa ta cea îngerească au strigat către tine unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai nevoit bărbăteşte;Bucură-te, că acum te veseleşti cu Îngerii;Bucură-te, că ai biruit pe cel rău;Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;Bucură-te, că goneşti duhurile cele viclene;Bucură-te, că ologii prin tine îşi au umblarea;

209

Page 210: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, că leproşii prin tine se curăţesc;Bucură-te, că acum stai lângă Sfânta Treime;Bucură-te, că acolo Îl vezi pe Domnul Christos, cel dorit de tine;Bucură-te, că pentru El ai luat fericit sfârşit;Bucură-te Preacuvioase Părinte Alexie!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O! Preabunule Părinte Alexie, cel care ai lăsat casa părintească pentru Christos, nu ne lăsa pe noi, cei

cuprinşi de multe ispite, ci te roagă pentru noi şi ne împlineşte cererile către mântuire, ca împreună cu tine să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Cuvios Antonie cel MareRugăciunile începătoare (17 ianuarie)

Condac 1Fugind de întunericul Egiptului, ai ajuns în pustiul unde, prin înfrânare şi

nevoinţă controlându-ţi trupul, Cuvioase Antonie, ai fost pilda monahilor, celor care îţi cântă: Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Icos 1Om cu firea te-ai arătat Părinte, dar te-ai văzut împreună cetăţean cu Îngerii, că

ai vieţuit pe Pământ, Preacuvioase Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului, pentru aceasta îţi grăim ţie:

Bucură-te, povăţuitorul cel mare al pustiului;Bucură-te, că din tinereţe de trup te-ai depărtat şi Lui Christos ai urmat;Bucură-te, cel care voieşti mântuirea muritorilor;Bucură-te, izbăvitorule din înşelăciuni şi dătătorule de tămăduiri;Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preaînălţat;Bucură-te, prin care cel rău s-a ruşinat;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 2Purtătorule de Dumnezeu Antonie, văzându-te pe tine vrăjmaşul tare în credinţă, încerca să te împiedice de

la faptele bune, însă tu nevoindu-te cu trupul şi înălţindu-te cu sufletul, Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos 2Având cunoştinta celor trecătoare, ai trecut cu vederea desfătările vieţii şi în mormânt închizându-te,

prin multe necazuri te-ai înţeleptit, nădejdea spre Dumnezeu punându-ţi; pentru care auzi acestea:Bucură-te, însuflătorule al nădejdii în Dumnezeu;Bucură-te, pierzătorule al vrăjmaşului şi biruitorul uneltirilor lui;Bucură-te, cel care eşti mai strălucit decât toţi monahii;Bucură-te, floarea cea de Dumnezeu împodobită a cuvioşilor;Bucură-te, izvorul cel viu al pustiei;Bucură-te, glasul puternic şi risipitor al trândăviei;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 3Puterea Celui Preaînalt tare te-a făcut în toate, Antonie fericite, că văzând pornirea vrăjmaşilor venind

asupra ta, neclintit ai rămas şi Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3

Având dorinţa Dumnezeiască de a fi şi mai necăjit, cugetătorule de Dumnezeu, ai văzut Dumnezeiescul Har; că din Cer lumina pogorându-se, te-a cercetat pe tine în nevoinţă şi glas ai auzit, întărindu-te şi grăind:

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt, făclia cea nestinsă a liniştii;Bucură-te, canonul cel preadrept al înfrânării;Bucură-te, privirea cea preadulce a Îngerilor şi a oamenilor;Bucură-te, izgonitorule al patimilor omeneşti;

210

Page 211: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, îmbogăţitorule de Har Dumnezeiesc;Bucură-te, cel care întăreşti pe credincioşii cei căzuţi, ridicându-i;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 4Aprins fiind de dorul de Dumnezeu, către muntele pustiului ai alergat, Antonie, iar cel viclean şi rău a pus

înaintea ta un disc mare de argint, însă tu ca pe un gunoi defăimându-l Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4

Nevoindu-te mai presus de fire, Părinte Antonie şi învingând vicleşugurile diavoleşti, ai fost mai presus de acestea, pentru care îţi grăim aşa:

Bucură-te, canonul şi temelia pustnicilor;Bucură-te, dătătorule al celor care cer, cele Dumnezeieşti;Bucură-te, că împotrivindu-te vrăjmaşului rău ai pătimit;Bucură-te, cel care eşti rană grea a celor vicleni şi răi;Bucură-te, credinciosule slujitor al Lui Dumnezeu;Bucură-te, înaintestătător al credincioşilor;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 5Părinte Antonie, voind să treci Nilul şi neavând luntre, te-ai suit pe un crocodil, mergând spre cercetarea

rugătorilor tăi, şi împreună cu dânşii Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5

Văzându-te tinerii Egiptului în pustie locuind, ca pe unul mai presus de oameni şi auzind învăţătura ta, s-au schimbat cu Dumnezeiască schimbare; pentru care, slăvindu-L pe Dumnezeu, îţi grăim acestea:

Bucură-te, că eşti om între Îngeri şi Înger între oameni;Bucură-te, că prin pildele tale, Pământul l-ai făcut Cer;Bucură-te, că prin faptele tale, I-ai slujit Lui Dumnezeu;Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;Bucură-te, că ne povăţuieşti pe noi a urma ţie;Bucură-te, că urmând poveţelor tale, adunăm sufletului bogăţie;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 6Celor fără de Dumnezeu te-ai arătat propăvăduitor al dreptei credinţe şi voind a te face mucenic, cu

bărbăţie în oraş ai intrat şi-I cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6

Ca un luceafăr în pustiul Egiptului strălucind, ai gonit întunericul înşelăciunii şi, săvârşind pururea tămăduiri, prin tine Dumnezeu S-a preaslăvit, iar noi grăim acestea:

Bucură-te, că prin tine cuvioşii se împodobesc şi oamenii se mântuiesc;Bucură-te, că ai vindecat prin rugăciune pe cea cuprinsă de cel rău;Bucură-te Preafericite, că de toţi te-ai depărtat şi în pustie ai fugit;Bucură-te, că viaţă îngerească ai dorit;Bucură-te, că te-ai făcut slujitor Dumnezeiesc;Bucură-te, că te-ai arătat pentru noi mijlocitor către Domnul;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 7Rămânând în munţii pustiului, Marele Antonie avea hrană de la saracini, lucra Pământul şi cu grâu şi cu

finice se hrănea, fiarele se înfricoşau, iar pe credincioşi îi îndemna să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7

Antonie Fericite, cel deopotrivă cu Îngerii, ai arătat adâncimea pustietăţii; căci ca un alt Ierusalim şi Sinai muntele tău s-a preamărit şi ca un alt Moise şi Ilie arătându-te auzi acestea:

Bucură-te, al doilea Moise, cu faptele lui Pavel cel simplu te-ai asemănat;Bucură-te, al doilea Ilie, cu chipurile blândeţii lui David te-ai asemănat;Bucură-te, că ai izvorât apa monahilor în loc însetat;Bucură-te, că în fiecare zi ai sfătuit pe monahi şi îndeosebi pe cei greşiţi;

211

Page 212: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, că ai vindecat pe cei orbi şi ai îndreptat pe cei slăbănogi;Bucură-te, că ai vindecat durerile cele trupeşti şi ai gonit patimile sufleteşti;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 8Văzând vânarea în multe feluri nu te-ai înspăimântat, iar vânătorul văzând Dumnezeiasca ta faţă, a fost

cuprins de frică şi a murit, făcându-te tu pildă tuturor celor ispitiţi. Să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8

Cu totul vesel te-ai arătat văzând înălţarea sufletului lui Ammun, pe care ai arătat-o celor împreună cu tine, de Dumnezeu purtătorule Antonie; deci, văzând sfintenia ta, minunându-ne grăim ţie:

Bucură-te, trecătorule cu vederea al lucrurilor Pământeşti;Bucură-te, că ai mântuit pe tinerii cei cuprinşi de cel rău;Bucură-te, că ai tămăduit pe cei bolnavi de ochi;Bucură-te, că vedeai înălţarea sufletelor;Bucură-te, toiagul cel bun al monahilor;Bucură-te, cinstită împodobire a credincioşilor;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 9Ca şi Pavel ai primit Darul cel Dumnezeiesc, pe toţi covârşindu-i Antonie, până şi în văzduh te-ai răpit

Cuvioase; pentru care, cutremurat cu totul Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9

Pe ritorii cei mult vorbitori, ca pe nişte peşti fără de glas i-ai arătat prin cuvintele tale, de Dumnezeu purtătorule, că vorbind despre Dumnezeu cuvintele tale le asemănai cu lucrurile; pentru aceasta îţi cântăm ţie:

Bucură-te, vistieria cuvintelor şi a înţelepciunii Lui Dumnezeu;Bucură-te, preacinstită oglindire a monahilor şi a tuturor celor care te caută;Bucură-te, că veseleşti auzul credincioşilor;Bucură-te, că ai dezlegat împleticirile filozofilor;Bucură-te, fiu al Lui Dumnezeu, după împărtăşire;Bucură-te, că prin tine s-au îndreptat credincioşii;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 10Grăbindu-te, după porunca dinainte primită de la Dumnezeu te-ai dus către Pavel Tebeul. Ai fost ispitit,

nu te-ai înfricoşat de relele întâmplări şi dobândind ceea ce doreai Îi cântai Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10

A doua oară făcând călătoria Marele Antonie şi grăbindu-se către Pavel Tebeul, a văzut înălţarea sufletului lui; deci, alergând şi găsindu-l mort l-a îngropat, luându-i îmbrăcămintea; pentru care îi grăim lui:

Bucură-te, Înger purtător de trup;Bucură-te, omule, că ai vorbit cu Dumnezeu;Bucură-te, că ai văzut nevoinţele lui Pavel;Bucură-te, slujitorul îngropării lui;Bucură-te, că ai istorisit vieţuirea lui;Bucură-te, că ai gonit primejdia eresului;Bucură-te, părtaşul dreptei cunoştinte;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 11Nevoind Valachie să-L cunoască pe Fiul, pe Dumnezeul Preaînalt, te-ai pornit împotriva lui, Antonie. El,

ticălosul, luând răsplata după faptele sale, de cal a fost ucis, iar tu Lui Dumnezeu Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11

Lumină trimisă de Luminătorul Cel Mare, arătându-te tu Antonie, ai luminat pe toţi şi pe ucenicii tăi sfătuindu-i, le-ai arătat mutarea ta din viaţa de aici; iar ei, de întristare fiind cuprinşi, îţi spuneau acestea:

Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi de cele cereşti;Bucură-te, că ieşirea ta mai înainte ai cunoscut-o, de Dumnezeu purtătorule;Bucură-te, că prin tine pământenii se laudă şi înţelepţii se apară;

212

Page 213: Carte De Acatiste Paraclise Canoane Rugaciuni

Bucură-te, desfatarea slavei tale celei negrăite;Bucură-te, amintirea hranei tale celei sfinte;Bucură-te, că ne mântuim sufletul urmându-ţi sfaturile;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 12Marele Atanasie s-a învrednicit de mare dar, luând amândouă hainele tale, de Dumnezeu purtătorule

Antonie şi scriind Dumnezeiasca viaţă a ta, cea de 105 ani, Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12

Împreună cu Îngerii în Ceruri veselindu-te Fericite, cânţi cântarea cea întreit sfântă a Lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei care te cinstim pe tine, Antonie şi cu dragoste îţi spunem acestea:

Bucură-te, că împreună petreci cu Îngerii;Bucură-te, pururea lăudătorule al Preasfintei Treimi;Bucură-te, fierbinte mijlocitorule al tuturor către Dumnezeu;Bucură-te, povăţuitorul şi sprijinitorul celor care te laudă pe tine;Bucură-te, preacinstitule conducător al celor necăsătoriţi;Bucură-te, că eşti cald mijlocitor al celor care poartă numele tău;Bucură-te, mare apărător al celor care te cinstesc pe tine;Bucură-te Cuvioase Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)O, Preaînţelepte de Dumnezeu purtătorule Antonie, capetenia părinţilor şi slava cuvioşilor, primeşte de

la noi aceste laude pe care cu tot sufletul le aducem ţie şi roagă-te Lui Dumnezeu să ne dea harul rugăciunii din inimă, nouă celor care Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel MareRugăciunile începatoare ( 1 ianuarie)

Condac 1Pe tine trâmbiţă cu Dumnezeiască glăsuire, cerească albină, care ai adunat mierea

cea făcătoare de viaţă a dogmelor Treimii şi ai lăsat Bisericii Lui Christos bogăţie neîmpuţinată, din care gustăm noi toţi, pe tine cu dulce cântare te lăudăm, cântând ţie: Bucură-te Sfinte Vasile, mare Ierarh al Domnului!

Icos 1Cel care prin curăţia minţii tale, cea asemenea cu Îngerii, te-ai ridicat la

înălţimile Dumnezeieşti şi, străbătând printre cetele Heruvimilor ai descoperit dogmele Sfintei Treimi, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primeşte de la noi nevrednicii laudele acestea:

Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;Bucură-te, Dumnezeiescule învăţător al dogmelor;Bucură-te, stâlpul Bisericii cel prealuminos;Bucură-te, luminătorul ceresc al preoţiei;Bucură-te, deşteptătorul păcătoşilor către pocăinţă;Bucură-te, mângâietorul celor care adorm întru dreapta cr