Câu chuyện về chúng tôi

  • View
    375

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Câu chuyện về chúng tôi

  • 1. Cu chuyn v chng tiHC02BSH
    2002 - 2007

2. 60 gng mt du yu!!!
3. Chng I: Hc tp & Nghin cu
4. Cu chuyn bt u vi ngy tt nghip, ngy chng ti ha vo bin ln
5. Ngy ngptrn nhng nim vui va trong ncmt
nhng hnh nh c cht bng khung, tic nui!!!
6. V khng th thiu tic mng c, 1..2..3dz!!!
7. Trc , chng ti lao ng cc lc cho nghin cu bo co khoa hc u i
8. Nhng chng ti cng bit tm nim vui trong lao ng lm ch :)
9. Ngy bo co lun vn tt nghip
10. Ngoi ra chng ti t ho tham d trn chung kt cuc thi Mendel
11. V v th, chng ti c nhng nghin cu sinh hng u
12. V nhng chuyn gia ti nhng cng ty hng u
13. Chng II: Hot ng ngoi kha
14. Hnh trnh k s CNSH, cuc thi dnh cho tt c cc khaVng loi
Bn ngh y c th l mt cuc thi do sinh vin HC02BSH t t chc?
15. Hnh trnh k s CNSH, cuc thi do chng ti sng to nnChm bi & son
16. Hnh trnh k s CNSH, cuc vui ho hng ca sinh vinVng i tuyn
17. Hnh trnh k s CNSHi ng t chc
Mc K04
Mc K03
18. Nhng vn cha ln bng s kin giao lu CNSH gia cc trng H,
V cng dochng ti t chc
19. Nhng ngy chun b,
20. Ngy 14.5.2006 Con ng thng tin
21. Ngy 14.5.2006 Con ng thng tin
22. Ngy 14.5.2006 i din cc trng H
Thy Lng tuyn b khai mc
23. Ngy 14.5.2006 Cc trng H tham d
24. Ngy 14.5.2006 Din tin chng trnh
25. Ngy 14.5.2006 i ng t chc
26. Cng vi nhau, chng ti lm nn lch s
Nh cc bn nhiu!!!
27. Chng III: Nhng chuyn d ngoi
28. Chuyn thc tp Lt
29. Chuyn d ngoi nm cui Mi N
30. Chuyn d ngoi nm cui Mi N
31. Chuyn hp lp ln 1 Khu du lch Vn Xoi
32. Chuyn hp lp ln 2 Khu du lch An Lc Trang
33. Cm n cc bn lng nghe cu chuyn ca chng ti!
Chc l k nim 10 nm b mn CNSH Bch Khoa thnh cng!