Hijrah ke madinah

Embed Size (px)

Text of Hijrah ke madinah

 1. 1. Hijrah ke Yatsrib (Madinah) Kajian atas Sejarah Berdirinya Daulah Islam Madinah (part 6)
 2. 2. Mushab bin Umair Duta Rasul Pertama ke Madinah
 3. 3. Mushab bin Umair Seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum Muqorri pertama di Madinah Menyampaikan 3 perkara penting: Allah, Muhammad dan Al-Quran Berdakwah dg Terencana Berdakwah Berjamaah Melaporkan kondisi Madinah secara detil
 4. 4. Baiat Aqabah II Tahun ke-12 Nubuwwah
 5. 5. Baiat Aqabah II 75 orang (73 laki-laki dan 2 wanita) Bertemu tengah malam Di bukit yg sepi. Pesan Rasul: janganlah tertidur dan jngan menunggu yg tidak pasti
 6. 6. Isi Baiat Aqabah II Kami membaitmu ya Rasulullah. Kami akan selalu mendengar dan taat kpdmu baik dalam keadaan sulit maupun mudah, gembira atau sedih ataupun musibah yg akan menimpa kami. Kami tidak akan merampas kekuasaan dari yg berhak, dan kami akan berkata benar di manapun berada, dan kami tidak takut selain kepada Allah terhadp celaan orang- orang yg mencela Kemudian rasul meminta 12 orang sebagai penanggung jawab dari mereka.
 7. 7. Hijrah ke Madinah Faktor penyebab Hijrah: Masyarakat Makkah yg sekeras batu Tidak ada harapan lagi di Makkah Muncul harapan besar di Madinah dengan berbaiatnya Aus dan Khajraj Laporan Detail Mushab bin Umair menguatkan niat hijrah
 8. 8. Perbedaan Ada perbedaan alasan antara Hijrah ke Habsyah dengan Hijrah ke Madinah: Hijrah ke Habsyah dalam rangka menghindar dari kekejaman kaum Quraisy dalam rangka menjaga akidah Adapaun Hijrah ke Madinah adalah dalam rangka mengembangkan dakwah Islam ke tahap selanjutnya
 9. 9. Proses Hijrah Orang pertama yang berhijrah ke Madinah ialah Abu Salamah bin Abd al-Asad pada 1 Muharam tahun pertama Hijrah ( 16 julai 622 M ). Rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah ialah sebanyak 70 orang dan mereka berhijrah dalam kumpulan-kumpulan kecil agar tidak diketahui oleh kaum Musyrikin Makkah
 10. 10. Nabi Hijrah Detik-detik Hijrahnya Nabi saw: Ancaman pembunuhan atas Nabi Nabi mengutus Ali r.a. tidur di ranjang beliau, memakai sorban beliau Nabi menyelinap malam2 dan bersama Abu Bakar brangkat ke arah selatan menuju Gua Tsur Pemuda Quraisy terpedaya
 11. 11. Berlindung di Gua Tsur ) 40( 40. Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[643].
 12. 12. Strategi tim Ali bin Abu Thalib: mengelabui musuh, nunggu di makkah menjaga barang amanah Abdullah bin Abu Bakar: Teliksandi Asma binti Abu Bakar: supply makanan Amir bin Fuhairah: Menghapus jejak Abdullah bin Uraiqith: Guiden
 13. 13. Perjalanan mengemban dakwah Setelah tiga malam berada di gua, pada malan Senin tanggal 1 Rabiul Awwal tahun pertama Hijriyyah, atau pada tanggal 16 September 622 M, Rasulullah SAW, Abu Bakar RA, Amir bin Fuhairah, beserta seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqith, keluar dari gua, berangkat menuju Madinah. Rasulullah SAW duduk di atas unta, yang dalam kitab tarikh disebut dengan nama AlQushwa.
 14. 14. Rute cerdas
 15. 15. Insya Allah Bersambung; Berdirinya Daulah Madinah Wassalam