Light Sermon

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Light Sermon

A pasaulio viesa. - Jzus

eksponatai

fotografavimas

Juk kaip viename kne turime daug nari ir visi nariai atlieka ne t pat udavin, taip ir mes daugelis esame vienas knas Kristuje, o pavieniui vieni kit nariai.

Rom 12,4-5

sauls energija

Tebna palovintas Dievas, ms Viepaties Jzaus Kristaus Tvas, gailestingumo Tvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galtume paguosti bet kokio sielvarto itiktuosius ta paguoda, kuri gauname i Dievo.

2 Kor 1,3-4

augalai

Jis lyg medis,pasodintas prie tekanio vandens,duodantis vaisi laikui atjus,o jo lapai nevysta.Kad ir k jis daryt, jam sekasi.

Ps 1,3

A esu vynmedis, o js akels. Kas pasilieka manyje ir a jame, tas duoda daug vaisi; nuo mans atsiskyr, js negalite nieko nuveikti.

Jn 15,5

lazeriai

Dievo odis yra gyvas, veiksmingas, atresnis u bet kok dviamen kalavij. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atakos, iki snari ir kaul smegen, ir teisia irdies sumanymus bei mintis.

Hbr 4,12

Laiduoju tikrai ins, k usimojau dl js, tai VIEPATIES odis, dl js gerovs, o ne dl alos! Noriu jums suteikti vilties sklidin ateit.

Jer 29,11

A pasaulio viesa. - Jzus