Click here to load reader

MEANING OF FAITH

  • View
    203

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of MEANING OF FAITH

1. KAHULUGAN NG PANANAMPALATAYA 2. TAON NG PANANAMPALATAYA: ANO ANG KAHULUGAN NITO By: Sem.John Harvey D. Bagos Diocese of [email protected] 3. Ang pintuan ng pananampalataya ay laging bukas para sa atin, inihahatid tayo sa buhay pakikipag-isa sa Diyos at nag-aalok ng daan ng pagpasok sa kanyang simbahan. -Porta Fidei , Motu Propio on Year of Faith Benedict XVI 4. ANO ANG PANANAMPALATAYA? - Malayang, makatwiran, mapanindigan, buo, at personal na pagtugon sa Diyos, o ang tuwirang ipinahayag na katotohanan na pinaniniwalaan sa pamamagitan ng espiritu Santo - Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko 5. IPANGARAL MO ANG SALITA NG DIYOS, NAPAPANAHON MAN O HINDI; HIKAYATIN MO, PAGSABIHAN, AT PATATAGIN ANG LOOB NG MGA TAO SA PAMAMAGITAN NG MATIYAGANG PAGTUTURO. - 2 TIM. 4:2 6. Ipangaral mo ang Mabuting Balita 7. Napapanahon man o Hindi 8. HIKAYATIN MO, 9. pagsabihan,PAGSABIHAN, 10. PATATAGIN ANG LOOB NG MGA TAO 11. PANALANGIN! 12. S KATAHIMIKAN 13. T Think God, Thank God Isipin ang Diyos at Pasalamatan ang Diyos 14. o Open Up 15. If you want to be open, you should be close And if you want to be close you should be open. 16. P Pray 17. May pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa aking ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Santiago 2:14-18