Nhung dieu tot lanh den voi cac nhom nho

  • View
    72

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nhung dieu tot lanh den voi cac nhom nho

Nhng iu Tt Lnh n Vi Cc Nhm Nh Tc gi: Steve Barker, Judy Johnson, Rob Malone, Ron Nicholas, Doug Whallon

TA Thng vn thng xuyn tn trang Hi thnh Ngi. Nu th gian c lun bin i th cc ngun ti nguyn ca cng binh xng thuc linh ca Thng vn bt bin. Cu nguyn, c tin, Kinh in, tnh yu thpng v s th phng l nhng ct tr ca s phc hng. Tri qua mi thi i, Thng vn tp hp dn Ngi li h c tng tri s hin din ca gi, tip nhn cc n t, em Phc m n cho nhiu ngi khc v ti khng nh s hin thn ca h. Nh trc gi th Hy-b vch r: Hy lu khch l nhau trong vic yu thng, tng tr v lm cc vic lnh ng xao lng vic nhm hp nh mt s ngi thng lm nhng hy jhuyn khch nhau, nht l lc ny, v Cha gn tr li (HeDt 10:24-25).Quyn sch ny ra i t s hin thn c nhn v tp th ca chng ti phc v chi hi a phng. Trong nhng nm gn y, Hi thnh ti khm ph c mt trong nhng khi xy dng phi thi gian ca ngun sinh lc thuc linh l cc nhm nh (nhm t ngi). Cng vi ging thy triu ang ln ca mi quan tm n cc nhm nh, chng ti xin nu cao ngn c hng ti iu tuyt ho. Nhng nhm nh nh th c th l nhng biu hin nng ng ca n phc v quyn nng ca Cha Cu Th Gi-xu trong i sng ngi ta. Khi ni ngi ta, chng ti khng ng ni n s ngi him hoi tng rng h hon tt i sng thuc linh ca mnh ri. Chng ti mun cp tt c nhng ai t nhn mnh vn mong manh, d v v ti li, nhng ang tm cch tng trng tr nn ging nh Cha Cu Th.Quyn sch ny, cng phn nh cc tng tri ca chng ti vi t cch mt nhm nh. Mi mt ngi l mt s kt hp ca nhng tn thng v nhng hi vng. Mi ngi chng ti u c tng tri n phc thng trong i sng mnh. Chng ti cng nhau tng trng trong quyn nng ca Cha Cu Th Gi-xu c dn truyn qua trung gian mt nhm nh nng ng. Chng ti khch l ln nhau v cng c li ch nh tm rng ca cc vin cnh v nhn cch ca mnh.Thm vo , mi ngi chng ti u tham gia cc nhm nh ti cc chi hi nh v cng tc hun luyn cc nhm nh trng cho nhiu Hi thnh khc na. Tt c chng ti u tng phc v trong ban tham mu ca Nhm Sinh Vin C-c gio Thng Cng (Inter Varsity Christian Fellowship) t nht cng c mi nm, t New England cho n California.Ron Nicholas, nhm nh trng ca chng ti, l thnh vin ca Hi thnh Di dn Lin hip (Colonial Congregational Church) ti Edima, Minnesota. Steve Barker l mc s cng tc v c nhn truyn o, gio dc ngi trng thnh v qun tr ca Hi thnh Trng lo Nguyn thy (First Presbyterian Church) ti Yakima, Washington, Rob Malone thuc Hi thnh trng lo Thng nht Baverly Heights Pittsburgh, Pennsylvania. Judy Johnson sinh sng Minneapolis, Minnesota v l thnh vin ca Hi thnh theo truyn thng Luther Normandale, Dong Wallon ging dy chng trnh trng Cha nht cho ngi ln ti Grace Chanel, Lexington, Massachussetts.Cch hiu v nhm nh ca chng ti bt r vng chc trong Kinh in, nh ton th ni dung ca quyn sch ny s chng thc. V vic lnh o ca nhng nhm nh nh th vn c tnh cch lun phin, chng ti dnh nhiu chng trong phn mt gii m cc nim then cht v phng php lnh o th no cho c kt qu. Mt khi gm bn chng (phn hai) khi st cc thnh t trung tm ca sinh hot thng bng trong nhm nh. Phn ba khai trin mt chin lc nhm st nhp cc nhm nh vo s mng (truyn gio) ton din ca Hi thnh. on cui cng, tc phn bn, cung cp mt bng c kt thc tin cc nim, cc chin lc v nhng tr gip c th.Nguyn Thng ban cho bn nim vui c tham d mt nhm nh nng ng, bit hin thn cho Cha Cu Th Gi-xu ca chng ta.

CHNG TA U CN N NHAU C Becky cho xe r sang con ng nh. Trn ch ngi bn cnh c l quyn Kinh Thnh ca c vi mt mnh giy nguch ngoc my ging ch ch ng n nh ca gia nh Wright. C ang trn ng n hp mt vi mt nhm nh thng cng m mt ngi bn trong Hi thnh mi c.n ni, Becky tm ch u xe v ngi li trong pht chc. Nhiu ngh quay cung trong tm tr c. Nhm nh ny s nh th no? C ang mun tm mt s bn b. Sau khi chng c qua i my nm trc y, c rt cn c nng v mt tnh cm. C cng mun tng trng trong s thng bit Kinh Thnh. C rt cha kha xe, thu thp cc vt dng v n trc ca vo nh gia nh Wrights.Norma Wright mt ph n c thi thn thin v khe mnh ra m cng v nim n cho mng Becky. Nhiu ngi cng n v ang thng thc mn bnh ngt va tr chuyn v mi vn trong phng sinh hot. Chng ca Norma l Maynard mi becky vo phng n, ni dn sn cc mn gii kht. Nhiu thnh vin khc ca t ln lt n, v sau vi pht, cuc hp bt u.Marilyn n ngi trc chic dng cm, v c t ht nhiu bi thnh ca t n Thng v c hi c nhm li vi nhau ny. Nhiu khi c nhng li ca b b st, v c ai ht sai ging. Becky ch ht thm cho mt mnh mnh nghe. C cm thy d chu c cng th phng Thng vi nhng ngi mun tn th v tha nhn s hin din ca Ngi - du l bng nhng nt nhc c hi cht tai!Sau mt thi gian th phng ngn, ngi t trng yu cu mi ngi kt li thnh tng i tr li mt s nhiu cu hi Vit ra trn mt t giy v ba iu: Th nht, bn m t tm trng (mood) ca mnh ti nay nh th no bng ngn ng m t thi tit? Trong tun n, Thng c lm iu g khc hn cho i sng bn m bn mun chia x vi ngi bn ca mnh khng? V cui cng, bn suy ngh v vn phi l mt mn ang tng trng ca Cha Cu th Gi-xu?Sau vi pht im lng vit, cn phng vang dy nhng ting tr chuyn khi cc thnh vin cng trao i cc cu tr li vi nhau. Becky nhn thy cc cu hi tht l th v t n Cha v c hi bc l vi mt ngi khc v suy ngh ca mnh.Cu hi th ba gii thiu ti nghin cu Kinh Thnh bui ti hm - lm mt mn ang tng trng c ngha g? Trong khi nghin cu Ging 15, Becky hc hi c hai iu. Mt l, mt mn ca Cha Cu Th Gi-xu l ngi tm cch c trong hay sng trong Cha Cu Th, nng cy vo Ngi hng ngy. Becky bit c cn phi nng cy cng trn vn hn vo Cha Cu Th Hai l, mt mn l mt ngi kt qu. Becky khng bit chc ch ra tri, kt qu l g, nhng c cm thy nu c nng ta vo c t, th c c th hiu ra: Bui hp kt thc sau khi cc thnh vin cu nguyn v cc mi bn tm v cc nhu cu ln cho nhau.Becky rt vui v c n. Bu khng kh m cng v yu thng m c cm thy khch l c. Thi ca mi ngi i vi Thng v Kinh in l iu c rt cn. Vic mi ngi chm sc ln nhau a c n ch tin rng nhm ngi ny bit rng h rt cn n nhau.Chng ta u cn n nhau. Thng mun nh vy. Phn ln s tng trng ca chng ta ty thuc vo phm cht ca nhng mi lin h nh th. Nhng mi lin h y thng c xy dng tt nht trong bi cnh ca nhng nhm nh cc C-c nhn sn sng hin thn.Thuc v nhau. Sng trn i ny, chng ta u thuc v nhiu nhm ngi khc nhau. Mi ngi chng ta u c sinh ra trong mt nhm ngi nho nh, l gia nh. Ti y chng ta bt u khm ph ra mnh l ai v cc nhu cu cn bn nht ca chng ta c p ng. Mi ngi chng ta u c nhu cu thuc v mt nhm ngi no . S an ton ca chng ta, thng bt ngun t ch bit rng t nht ang c mt ai yu thng v lo lng chm sc cho chng ta. Chng ta cn bit v c nhiu ngi hc bit mnh, cn yu thng v c yu thng.Cng ln ln, chic vng trn v mi lin h gia ngi v ngi cng c m rng, v chng ta bt u thm vo nhiu ngi khc ngoi nhng ngi thn trong gai nh. Chng ta gia nhp hi hng o sinh, nhng hip hi Tr con v nhng nhm bn ng trang la khc. trng Trung hc v Cao ng cung cp nhiu phin mun, tnh bn, cc i lc s in kinh, cc nhm din kch, cc cu lc b th thao. Ri khi trng thnh, chng ta c th l thnh vin ca Hi thnh, ca ban qun tr trng hc, cc cu lc b nh c, cm tri, nm tri lng (bowling), cc nhm chuyn nghip. Mi nhm nh th u buc cht ngi ta li vi nhau p ng cc nhu cu hoc cng lm vic cho mt nhim vu chung.Trong Hi thnh, mi ngi cng tp hp li thnh cc loi nhm nh. Mi ngi chng ta u thuc v nhiu hn l mt nhm ngi. Cc nhm ngi trong Hi thnh l nhng ngi cng hp nhau li p ng cc nhu cu v hoc thc thi chc v ca Hi thnh, mi nhm u nhm vo mt gc cnh ca chc v. C nhiu lp hc Trng Cha nht c ban tr s, c nhiu tiu ban, nhiu t nghin cu Kinh Thnh v cu nguyn, ban hp xng, ban trng nin, ban ph n, ban thanh nin, ban chng o, ban cu t. Cc ch ch ca cc nhm c khc nhau, v chng ta tham gia nhng nhm no ph hp nht vi cc n t v cc mc tiu m chng ta nhm vo. Nhng phn ng chng ta u chn mt hoc nhiu nhm trong s cng v hi vng rng mt s cc nhu cu cn bn ca chng ta s c p ng: chng ta u c nhu cu hiu bit v c nhiu ngi bit mnh, nhu cu yu thng v c yu thng. Cc ban, cc nhm trong Hi thnh phi p ng cc nhu cu y n mt mc no , cng nh phi hon thnh cc ch ch c vch sn ca mnh, nu khng s khng t c cc mc tiu ra.Th d ban hp xng m ch ch l ca ngi tn tng Cha bng li ca ting ht, c th gm c nhng ging ht tht hay. Nhng nu cc thnh vin c mi ci nhau v nhng on no phi n ca, v nhp iu, v phi chn nhng bi thnh ca no, th ban h xng y s khng t c mc tiu c nh ot l phi lm. Mt ban hp xng nh th s khng tn vinh Cha c, cho d n c bao nhiu ging ht hay. Mt bui hp ban tr s Hi thnh c th xy ra sung s, nhng nu cc thnh vin khng hiu bit ln nhau, th c l vn cha phi l cp lnh o gng mu; h s phc v Hi thnh km hiu qu. S Pha-l nhc nh chng ta trong IC 13 rng tnh yu l du n ng trn c nhn hoc tp th C-c nhn. Mt ban thanh nin tng trng u n v yu thng nhau trong khi cng hc hi nghin cu Kinh in vi nhau cng nh cng hm h nh bng chuyn vi nhau ngoi sn, c l ang thc thi chc v trong Hi thnh hu hiu hn l mt ban hp xng m cc thnh vin chng ha hp vi nhau. Ban thanh nin y s tng trng tt v cc thnh vin u chm lo sn sc v nui dng ln nhau.Ti sao li phi l nhng nhm nh? S tng trng thuc linh, cng nh s tng trng v phng din tnh cm, khng xy ra trong chn khng. N n khi chng ta kt hp, gn b vi nhiu ngi khc trong thn th Cha Cu Th, l Hi thnh Ngi. Th ti sao li c qu nhiu C-c nhn khng tm c s kch thch thuc linh trong chi hi a phng ca h? C mt l do ch yu, y l cc Hi thnh ngy nay, ni chung, l thiu mt tinh thn cng ng thit yu vn l c im ca cc hi thnh tri qua nhiu th k. Nhng con ngi ngi st bn bn hm Cha nht ri c l khng sng cng xm vi bn. V ngay khi c th h l ngi cng xm, c rt nhiu hy vng l h s di nh i trong vng ba nm ti. l cc s kin ca i sng. Chng ta s khng th bit r, tht s bit r nhng ngi vn l anh em ch em trong Cha Cu Th ca chng ta nu chng ta ch gp nhau trong nhng nhm ng ngi, t tp nhau li trong vng bn knh bn chc cy s, v c thay i ch lun. Nh gp nhau trong nhiu n v (t) t ngi hn, t ra chng ta cnt d thn mt vi nhau hn.C mt trong nhiu phng php tt nht hc hi v ng dng Kinh in cho i sng mnh, l ng dng Kinh in cho i sng mnh, l cng hc hi nghin cu vi nhau trong mt nhm (t) nh. Trong mt t, cng ta c teh khch l v gip nhau, khm ph ra v vng theo Li Thng theo nhng cch thc khng th no c c khi c Hi thnh cng nhm li vi nhau. Thng ban cho mi ngi chng ta nhiu n t v tng tri nu chng ta gp phn vo vic gip cho nhiu ngi khc tng trng v t mc trng thnh, nhng ch khi no chng ta nhm nhau li trong nhng nhm ngi nh , v vi nhng ngi hin thn cho Cha, chng ta cng chia x n t cc tng tri y cho nhau. Mt nhm t ngi nh nhm ca c Becky c th l mt lc lng c ngha trong i sng ca nhng ngi tham gia. N cng c th cung cp mt c s t cc thnh vin c th lm chng o hoc phc v cho nhiu