Click here to load reader

Noordwolde zingt met ........ Breeze

  • View
    137

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Noordwolde zingt met ........ Breeze

PowerPoint-presentatie

Welkom

Noordwolde zingt met . Breeze.

Organist Johannes de Vries.

VDD zingen we:ELB 348:1 en 4 (Komt,laat ons) Psalm 98:3 (Laat heel de aard) Opw. 167:1 (Samen)

Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.

Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.

Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.

Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.

VDD zingen we:ELB 348:1 en 4 (Komt,laat ons) Psalm 98:3 (Laat heel de aard) Opw. 167:1 (Samen)

Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

VDD zingen we:ELB 348:1 en 4 (Komt,laat ons) Psalm 98:3 (Laat heel de aard) Opw. 167:1 (Samen)

allen:Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot

Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot

Welkom

Noordwolde zingt met . Breeze.

Organist Johannes de Vries.

GebedDaarna P 146 1, 3, 8 (ob)

1 Prijs den HEER' met blijde galmen;Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmenVrolijk wijden aan Zijn lof:'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,Hem verhogen in mijn lied.

3 Zalig hij, die in dit leven,Jakobs God ter hulpe heeft;Hij, die door den nood gedreven,Zich tot Hem om troost begeeft;Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,Vestigt op den HEER', zijn God.

8 't Is de HEER' van alle heren,Sions God, geducht in macht,Die voor eeuwig zal regerenVan geslachte tot geslacht.Sion, zing uw God ter eer!Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.

Breeze zingt:Down to the river Als een hert Weve got the spirit

Samenzang:ELB 362:1 en 4 (God in ons midden)ELB 308: 1 en 4 (Doorgrond mijn hart)

God in ons midden (ZGz 113)(EL 362)t. A.F. Troost; m. 19e eeuw

God in ons midden (ZGz 113)(EL 362)t. A.F. Troost; m. 19e eeuw

Samenzang:ELB 362:1 en 4 (God in ons midden)ELB 308: 1 en 4 (Doorgrond mijn hart)

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Breeze zingt:Is this the world we created Ride the morning winds Higher ground

SamenzangOpw. 407: 1 en 3 (O Heer mijn God)JdH 57: 1,2 en 3 (Er komen stromen)allen:

O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld

O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld

O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld

O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld

SamenzangOpw. 407: 1 en 3 (O Heer mijn God)JdH 57: 1,2 en 3 (Er komen stromen)

1. Er komen stromen van zegen.Dat heeft Gods woord ons beloofd;stromen, verkwikkend als regen,vloeien tot elk die gelooft.

Refr. Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupp'len reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.

2. Er komen stromen van zegen,heerlijk verkwikkend zal 't zijn:op de valleien en bergenzal er nieuw leven dan zijn.

Refr. Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupp'len reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.

3. Er komen stromen van zegen,Zend ons die Heilstroom nu neer!Geef ons die grote verkwikking;geef z' ons voortdurend, O Heer!

Refr. Stromen van zegen,komen als plasregens neer.Nu vallen drupp'len reeds neder,zend ons die stromen, O Heer.

Breeze zingt:What if God was one of us the Family tree Swing down chariot

SamenzangJdH 205: 1, 2 en 4 (Rijst op.)Gezang 304: 1 en 3 (God is getrouw)

Rijst op, rijst op voor Jezus, gij helden van het kruis! Verhoogt Zijn krijgsbanieren te midden van 't gedruis. Door strijd tot d'overwinning leidt Jezus keer op keer, tot ied're vijand valle voor Zijne voeten neer.

Rijst op, rijst op voor Jezus, nu 't krijgsgeschal gehoord! Begeeft u in het strijdperk! Ziet, Jezus leidt u voort. Gij strijders, zijt dan moedig, weerstaat de boze macht; hij kan niet overwinnen, want Jezus geeft u kracht.

Rijst op, rijst op voor Jezus, de strijd is kort van duur; na al het krijgsgekletter komt 't overwinningsuur. Aan hen, die overwinnen, geeft Hij de zegekroon; zij zullen met Hem heersen voor eeuwig in Zijn troon.

SamenzangJdH 205: 1, 2 en 4 (Rijst op.)Gezang 304: 1 en 3 (God is getrouw)

God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor

God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor

God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor

God is getrouw (LvdK 304) t. H. Pierson; m. Chr. Gregor

Breeze zingt:What a wonderful world Miracle Witness

DankgebedCollecte: 1ste Lintindo2de eigen gemeente

SamenzangELB 270 (Ga nu heen)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.Wat wij hier beleden samen met elkaar.Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk,Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.Ga nu heen in vrede en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,wat wij hier beleden samen met elkaar.Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,dan is vanaf heden Christus bij u thuis.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Fijn dat u er was. De volgend Noordwolde zingt met . The Living Lord Singersis op 15 juli om 19.00 uur.