Stop ermee!!!

Embed Size (px)

Text of Stop ermee!!!

Palmpasen

WelkomVoorganger dhr van Dijkeorganist dhr MeinemaThema: Stop ermee!!!VDD G 218 1, 2, 8Ik zeg het allen, dat Hij leeftallen:Ik zeg het allen, dat Hij leeft (LvdK 218) v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Ik zeg het allen, dat Hij leeft (LvdK 218) v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Ik zeg het allen, dat Hij leeft (LvdK 218) v. A.C. den Besten; m. J. Crger WelkomVoorganger dhr van Dijkeorganist dhr MeinemaThema: Stop ermee!!!Intochtslied P 100 1 t/m 4Juicht Gode toe, bazuint en zingtPsalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)

Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)

Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)

Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)Stil gebed/ begroetingKlein GloriaEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

ELB 302 1 t/m 4Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

Heer ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton

gebed.

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,of het helder licht geeft, of ook bijna niet.Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,overal op aarde zonde en droefenis. Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

Wij gaan, tot straks!!Lezen Gen. 32 : 23 t/m 33 23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: Laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jakob zei: Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. 28 De ander vroeg: Hoe luidt je naam? Jakob, antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Isral, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.30 Jakob vroeg: Zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord: Waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Penil, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.32 Zodra hij bij Penil was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank. 33 Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Isralieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. G 427 2, 7, 8De Heer moet gij vertrouwen

Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. Bastiaans

Beveel gerust uw wegen (LvdK 427) t. P. Gerhardt; v. B. ter Haar; m. J.G. BastiaansStop ermee!!!

ELB 337 1, 2, 3, 4Glorie, glorie, glorie aan het LamGlorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijkallen:

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijk

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijk

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijk

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijk

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijk

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (EL 337)t. & m. L. Dampsy; v. Y. Hoekendijk

DankgebedCollecte1ste Trans World Radio2de eigen gemeenteSlotlied ELB 382 1, 2, 3Heer, Uw licht en Uw liefde .Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelmaallen:

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (EL 382)t. & m. G. Kendrick; v. K. Stelma

Zegening3 x amenVan avond om 19.00 uurNoordwolde zingt met Praiseband MetruM uit Wolvega.