Click here to load reader

Tenebrae teenistus 2015

  • View
    37

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Tenebrae teenistus 2015

1. TENEBRAE TEENISTUS 2. REETMISE VARI 3. PSALM 41 Hukatuse mrk on tema kljes, ja see, kes kord on maas, ei tuse enam! 4. MATTEUSE 26 20 Aga htul istus Jeesus lauda koos nende kaheteistkmnega. 21 Ja kui nad sid, tles tema: Testi, ma tlen teile, ks teie seast annab minu ra. 22 Ja vga nukraks jdes hakkasid nad jrjestikku talle tlema: Ega ometi mina see ole, Issand? 23 Tema aga vastas: See, kes sb minuga samast kausist, annabki minu ra. 24 Inimese Poeg lheb kll ra, nnda nagu temast on kirjutatud, aga hda sellele inimesele, kes Inimese Poja ra annab! Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sndinud. 5. 25 Aga Juudas, tema raandja, kostis talle: Olen siis mina see, rabi? Jeesus tles talle: Need on sinu snad. 31 Siis tles Jeesus neile: Teie kik taganete minust tna sel, sest kirjutatud on: Ma ln karjast, ja karja lambad pillutatakse laiali. 33 Aga Peetrus kostis: Kui ka kik taganevad sinust, ei tagane mina eluilmaski! 34 Jeesus lausus talle: Testi, ma tlen sulle, tna sel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ra. 35 Peetrus tles talle: Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte! Samamoodi tlesid ka kik teised jngrid. 6. KSINDUSE VARI 7. PSALM 31 10 Ole mulle armuline, Issand, sest mul on kitsas kes; meelekibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu! 11 Sest mu elu on kulunud sdamevalus ja mu aastad ohkamises; mu ramm on raugenud mu pahategude prast ja mu luud on vajunud kokku. 8. MARKUS 14 32 Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus tles oma jngritele: Istuge siin, seni kui ma olen palvetanud! 33 Ja ta vttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. 34 Ja Jeesus tles neile: Mu hing on vga kurb surmani. Jge siia ja valvake! 35 Ja ta lks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on vimalik, see tund lheks temast mda. 36 Ja ta tles: Abba, Isa! Sinul on kik vimalik! Vii see karikas minust mda! Kuid rgu sndigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad! 9. 37 Ja ta tuli ja leidis jngrid magamas ning tles Peetrusele: Kas sa magad, Siimon? Kas sa ei jaksa htainustki tundi valvata? 38 Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on kll valmis, aga liha on nder. 39 Ja ta lks taas ra ja palvetas, lausudes need snad. 40 Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jngrid taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata. 41 Ja ta tuli kolmandat korda ja tles neile: Teie muudkui magate ja puhkate! Kllalt! Tund on tulnud, vaata, Inimese Poeg antakse patuste ktte! 10. SALGAMISE VARI 11. SAKARJA 13 7 Mk, tuse mu karjase kallale, mu kaaslase kallale, tleb vgede Issand! Ma ln karjast ja lambad pillutatakse, ma pran oma ke karjapoiste vastu. 12. LUUKA 22 54 Aga nad vtsid Jeesuse kinni ja viisid ra ja tid lempreestri majja. Ent Peetrus jrgnes eemalt. 55 Ja kui nad keset ue tule stasid ja heskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. 56 Aga ks teenijatdruk ngi teda tule valgel istuvat ja tles ainiti tema peale vaadates: Ka tema oli koos Jeesusega. 57 Peetrus aga salgas: Naine, ma ei tunne teda. 58 Natukese aja prast lausus ks mees Peetrust nhes: Ka sina oled nende seast. Peetrus aga lausus: Inimene, ma ei ole. 13. 59 Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine: Tepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju galilealane. 60 Peetrus aga tles: Inimene, ma ei mista, mida sa rgid. Ja otsekohe, kui ta alles rkis, laulis kukk. 61 Ning Issand prdus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde Issanda sna, kuidas ta temale oli elnud: Enne kui tna kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ra. 62 Ja sealt vlja minnes puhkes ta kibedasti nutma. 14. SDISTUSE VARI 15. JESAJA 7 Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nnda ei avanud ta oma suud. 16. MARKUSE 14 53 Ja nad viisid Jeesuse lempreestri ette. Ja kik lempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku. 54 Ja Peetrus jrgnes talle eemalt lempreestri ueni. Ja ta istus koos sulastega ja soojendas ennast tule paistel. 55 Aga lempreestrid ja terve Suurkohus otsisid tunnistust Jeesuse surmamiseks, kuid ei leidnud, 56 sest paljud tunnistasid kll valet tema peale, aga nende tunnistused ei linud kokku. 57 Siis tusid psti mned, kes esitasid tema peale valetunnistuse: 58 Me oleme kuulnud teda tlemas: Mina lammutan selle ktega tehtud templi ja ehitan kolme pevaga teise, mis ei ole ktega tehtud. 17. 59 Aga nndagi ei linud nende tunnistus kokku. 60 Ja lempreester, tustes keskele psti, ksis Jeesuselt: Kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? 61 Aga tema vaikis ega vastanud midagi. Taas ksis temalt lempreester: Kas sina oled Messias, Kiidetava Poeg? 62 Aga Jeesus tles: Mina olen see, ja te nete Inimese Poja istuvat Ve paremal kel ja tulevat taeva pilvedega. 63 Aga lempreester kristas oma rivad lhki ja tles: Mis tunnistajaid meil veel vaja on! 64 Te olete ise kuulnud phaduseteotust. Mis te arvate? Aga nemad kik otsustasid, et tal on surmas. 18. MARKUSE 15 1 Ja kohe varahommikul, kui lempreestrid koos vanemate ja kirjatundjatega ning terve Suurkohus olid langetanud otsuse, viisid nad Jeesuse aheldatult ra ning andsid Pilaatuse ktte. 2 Ja Pilaatus ksis temalt: Kas sina oled juutide kuningas?! Jeesus aga kostis talle: Need on sinu snad. 3 Ja lempreestrid kaebasid palju ta peale. 4 Aga Pilaatus ksis temalt taas: Kas sa midagi ei vasta? Vaata, kui palju nad su peale kaebavad! 5 Aga Jeesus ei vastanud enam midagi, nii et Pilaatus pani imeks. 19. 6 Aga phade eel tavatses maavalitseja vabaks lasta he vangi, keda nad palusid. 7 Koos mssumeestega, kes olid mssu ajal mrva toime pannud, oli aheldatud ks Barabase-nimeline mees. 8 Ja les tulnud rahvahulk hakkas paluma, et ta teeks neile nagu tal tavaks. 9 Pilaatus aga ksis neilt: Kas te tahate, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga? 13 Nemad aga karjusid taas: L ta risti! 14 Pilaatus tles neile: Kuidas nii, mis halba ta siis on teinud? Ent nemad karjusid ha valjemini: L ta risti! 15 Aga Pilaatus, tahtes rahvahulga meele jrgi olla, laskis neile vabaks Barabase, ent Jeesust laskis piitsutada ja andis ta risti la. 20. KANNATUSE VARI 21. JESAJA 53 2 Sest ta tusis meie ees nagu vsuke, otsekui juur puasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal vlimust, et teda ihaldada. 3 Ta oli platud ja inimeste poolt hljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ra pratakse: ta oli platud ja me ei hoolinud temast. 22. MARKUSE 15 16 Aga sdurid viisid Jeesuse siseue - see thendab kohtukotta - ja kutsusid kokku terve vesalga. 17 Ja nad rivastasid ta purpurmantlisse ja panid talle phe prja, mille nad olid pununud kibuvitstest, 18 ning hakkasid teda teretama: Tervist, juutide kuningas! 19 Ja nad lid talle pillirooga phe ja slitasid ta peale ning kummardasid teda ntkutatud plvedega. 20 Ja kui nad olid teda kllalt teotanud, tmbasid nad talt purpurmantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rivastesse.Ja nad viisid Jeesuse vlja, et teda risti la. 23. RISTI LMISE VARI 24. PSALM 22 2 Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jtsid? Kaugel mu pstest on mu oigamissnad. 3 Mu Jumal, peval ma han, aga sa ei vasta, ja selgi, kuid ei leia enesele rahu. 4 Ja ometi oled sina pha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 12 ra ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole! 25. MATTEUSE 27 31 Ja kui nad olid teda kllalt teotanud, tmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rivastesse ja viisid ta ra ristilmiseks. 32 Vlja minnes leidsid nad Kreene mehe, nimega Siimon, seda nad sundisid kandma Jeesuse risti. 33 Ja kui nad judsid paika, mida htakse Kolgataks see thendab Pealuu paigaks -, 34 andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. 35 Aga kui nad tema olid risti lnud, jagasid nad liisku heites ta rivad omavahel 36 ja istusid maha ning valvasid teda seal. 37 Ja nad panid ta pea kohale kirja tema sga: See on Jeesus, juutide kuningas. 26. 38 Siis nad lid koos Jeesusega risti kaks teervlit, he ta paremale ja teise vasemale kele. 39 Mdujad aga parastasid teda pid vangutades: 40 Sina, kes lammutad templi ja kolme pevaga les ehitad, psta iseennast! Kui sa oled Jumala Poeg, siis astu ristilt alla! 41 Nndasamuti teotasid teda ka lempreestrid koos kirjatundjate ja vanematega: 42 Teisi on ta pstnud, iseennast ei suuda psta. On ta Iisraeli kuningas, astugu nd ristilt alla ja me usume temasse! 43 Ta on lootnud Jumala peale, eks tema pstku ta, kui ta teda tahab, ta ju tleb, et ta on Jumala Poeg. 27. SURMA VARI 28. 2 MOOSES 21 Ja Mooses kutsus kik Iisraeli vanemad ning tles neile: Minge ja vtke enestele suguvsade kaupa talled ja tapke paasatall! 22 Ja vtke iisopikimbuke, kastke kausis olevasse verre ja mrige ukse pealispuud ning mlemat piitjalga kausis oleva verega! Ja kski teist rgu vljugu hommikuni oma koja uksest, 23 sest Issand lheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta neb verd ukse pealispuul ja mlemal piitjalal, siis Issand ruttab sellest uksest mda ega lase hvitajat tulla teie kodadesse nuhtlema. 29. LUUKA 23 44 Ja umbes keskpeva paiku tuli pimedus le terve maa kuni kella kolmeni peale lunat, 45 sest pike pimenes. Aga templi vahevaip krises keskelt lhki. 46 Ja Jeesus hdis valju hlega: Isa, sinu ktte ma annan oma vaimu! Seda eldes heitis ta hinge.

Search related