Trai dat rong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trái đất rỗng Nội dung Ebook giới thiệu cho các bạn biết trái đất của chúng ta thực sự là rỗng và bên trong lòng trái đất có một nền văn mình đang tồn tại. Qua loạt các câu hỏi đáp với các thành viên của mạng lưới thành phố trong lòng đất, các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn tới lịch sử của trái đất, chi tiết nhất trong khoảng thời gian 13 ngàn năm trước và các vấn đề đang xảy ra trên bề mặt. Hình thái xã hội, công nghệ, môi trường, con người… của thế giới trong lòng đất cũng được mô tả cho các bạn … và điều rất quan trọng là giai đoạn này chúng ta đang tiến vào thời đại hoàng kim – thời đại bảo bình mà trái đất sẽ chuyển sang chiều không gian 5D , một thế giới mới đang chuyển hóa từ thời kỳ tăm tối suốt chiều dài của lịch sử trái đất sang một thời kỳ của thịnh vượng – tình yêu – ánh sáng – hạnh phúc mãi mãi. Ebook trái đất rỗng được tổng hợp từ các bài viết tại chuyên mục “trái đất rỗng” trên website : http://congdonganhsang.org . Đóng gói và Public Neverland.anh@gmail.com tại website : http://mangluoianhsang.com http://congdonganhsang.org http://trithuchoangkim.com

Text of Trai dat rong

 • Tri t rng Ni dung Ebook gii thiu cho cc bn bit tri t ca chng ta thc s l rng v bn trong

  lng tri t c mt nn vn mnh ang tn ti. Qua lot cc cu hi p vi cc thnh vin ca

  mng li thnh ph trong lng t, cc bn s hiu bit nhiu hn ti lch s ca tri t, chi

  tit nht trong khong thi gian 13 ngn nm trc v cc vn ang xy ra trn b mt. Hnh

  thi x hi, cng ngh, mi trng, con ngi ca th gii trong lng t cng c m t

  cho cc bn v iu rt quan trng l giai on ny chng ta ang tin vo thi i hong

  kim thi i bo bnh m tri t s chuyn sang chiu khng gian 5D , mt th gii mi ang

  chuyn ha t thi k tm ti sut chiu di ca lch s tri t sang mt thi k ca thnh

  vng tnh yu nh sng hnh phc mi mi.

  Ebook tri t rng c tng hp t cc bi vit ti chuyn mc tri t rng trn website :

  http://congdonganhsang.org . ng gi v Public Neverland.anh@gmail.com ti website :

  http://mangluoianhsang.com http://congdonganhsang.org http://trithuchoangkim.com

 • Tri t Rng

  2 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Xin k li cu chuyn c tht ca 1 thnh vin trong din n ny .Cu chuyn bt u cc y

  khong 7 hay 8 nm v trc ,t mt ln ngi thin v lung ha x Kundalini v dn ti s tm

  hiu ra mt cu truyn ln hn : Tri t ny l rng .

  Trn ng tm o , Anh ta tm hiu th Php mn: t Pht gio ti kh cng, t V thut

  ti Thin nh .Nhng khng tha mn v khng thy php mn no c Uy lc v pht sinh Tr

  tu nh kinh sch vit li.Suy i tnh li thy c Php mn luyn ha x kundalini l c v khoa

  hc nht , khng m h hay ha hn i sau g ht .Huyt v Lun xa r rng .C y hnh

  v hng dn trong sch .Nu luyn thnh cng th khai m tr tu , pht huy cc kh nng c

  d tim n , M li c thm sc khe tt na .Thit l mt cng i ba vic .

  Sau khi quyt nh nh vy , anh ta chuyn tm luyn tp .Vic u tin l nh thc con ha x

  Kundalini.Theo nh tt c cc sch v ni : con Ha x ny nm t xng ct cui ct sng

  .Ngi Hnh gi cn nh thc n dy v a n ln theo my con ng k b bn trong v

  xung quanh ct sng .Phi tm ra ri mi nh thc c ha x, nh thc c ri th mi

  dn i c , dn i c ri th s c k tch xut hin - Anh ta ngh vy .

  Anh ta ngi thin theo ch dn , tp trung dng ni soi quan st t xng cng , dng mi

  phng php vit trong sch m chng thy lung kh nng no , khng thy g c bit t

  xng cng c .....

 • Tri t Rng

  3 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Anh ta ngi thin qun tng v h thng lun xa nh th ny

 • Tri t Rng

  4 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  3 knh nng lng - Lu tn gi bng ting Phn

  Ba knh nng lng ca h thng vi t trong ting Phn c gi l Ida Nadi, Pingala Nadi, v

  Shushumna Nadi. Nadi c ngha l con knh hay con sng.

  Knh tri Ida Nadi

  Knh tri l Ida Nadi (knh mt trng). N cho chng ta sc mnh v ngun cm xc. Trng thi

  thun khit ca n th hin qua nhng phm cht nh s vui ti, tnh thng thun khit, lng

  t tm, khiu m nhc v ngh thut. N l knh m ca con ngi, nhng n tn ti u nhau

  c nam ln n.

  Tuy nhin, con ngi hay thin v nhng vn thuc knh tri nh l s dnh lu v tnh cm,

  s trm cm, thiu t trng v nhng cm gic ti li, cc nghi thc, nhng thi quen xu v s

  tuyt vng.

  Knh phi Pingala Nadi

  Knh phi l Pingala Nadi (knh mt tri). N cho chng ta sc mnh v mt tr c cp tin, th

  cht ca chng ta, vic hc hnh v sc mnh vt qua nhng kh khn thng qua s n lc

  ca mnh.

  Tuy nhin, con ngi hay thin v nhng vn ca knh phi nh tnh t cao t i, ch k,

  k, kiu cng, nng gin, bo lc, thi ganh ght. y l knh dng ca nam v n.

 • Tri t Rng

  5 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Knh gia Shushumna Nadi

  Knh gia Shushumna Nadi, l s cn bng ca 2 knh tri phi. Thin nh hng ngy s gip

  chng ta lm ngui bt knh mt tri v lm m knh mt trng ln, v n gip phc hi s cn

  bng t bn trong chng ta v tnh cm, tinh thn v th cht.

  Sau s ch tm ca con ngi s ngng chao o t knh tri qua knh phi, t vui sang

  bun, t nng ng sang u oi, v lun lun gi hin ti, chnh gia, lun hot ng m

  nh khng hot ng, lm m khng lm, chng kin v kch cuc sng ca chnh mnh.

  Di y l nh hot ha v ba knh nng lng v s i ln ca Ha x bn c mt ci nhn

  r hn

  Rising Kundalini

  7 lun xa

  Nhng nng lng ch yu ca cuc sng con ngi c tp hp thnh nhng trung tm

  nng lng vi t c gi l nhng lun xa. Cc lun xa lin h vi nhng u dy thn kinh

  trung ng v lin h mt thit vi cc c quan chnh trong c th con ngi. Mi lun xa c

  thit k quan st v duy tr s vn hnh hon ho ca h thng cc c quan ny. Ngoi ra,

  nhng lun xa y cng cho chng ta nhng phm cht cao qu nh kh nng giao tip, lng t

  bi.

 • Tri t Rng

  6 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Tm, s sng sut v s sng to.

  Tn gi: Mooladhara (Lun xa 1)

  m ri thn kinh: vng xng chu

  Phm cht: s trong sng v khn ngoan

  Tn gi: Swadisthan (lun xa 2)

  m ri thn kinh:vng bng di

  Phm cht: s sng to

  Tn gi: Nabhi (lun xa 3)

  m ri thn kinh: vng bng trn

  Phm cht: s rng lng, bnh yn, hi lng

  Tn gi: Anahath (lun xa 4)

  m ri thn kinh: vng tim

  Phm cht: tnh yu thng, nim vui, s tch ri

 • Tri t Rng

  7 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Tn gi: Vishuddhi (lun xa 5)

  m ri thn kinh:vng c

  Phm cht: kh nng giao tip, tnh c lp

  Tn gi: Agnya (lun xa 6)

  m ri thn kinh: vng trn

  Phm cht: s tha th, tnh tm

  Tn gi: Sahasrara (lun xa 7)

  m ri thn kinh: vng nh u

  Phm cht: s kt ni, nim vui, s thanh thn

 • Tri t Rng

  8 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Ngy qua ngy , tri qua nhiu gi hnh thin , b ra nhiu cng phu m vn khng c cht

  cm ng no , khng thy cht du hiu no ca lung ha hu .Cc du hiu thc tnh ca

  Kundalini nh m nng hay t t nh in chy hay cm thy c 1 p lc cui ct sng cng

  ko c .Cng luyn tp anh ta cng thy tht vng .......

  Cho n mt bui tra khng nng lm , xung quanh tnh lng . Theo thi quen anh ta chui vo

  1 gc hnh lang,lt mng bng 1 ming ba cac-tng ,Ngi khoanh chn trn nn nh .Sau

  khong hn 1 gi cng phu . vn chng thy g ht,Lc sp x thin , Anh ta ny sinh tm tht

  vng .Anh ta t ngh : chng nh ci Php mn luyn Lung ha x ny , c bit bao

  ngi ni ti , c nhiu bc thy n ch dy li l 1 php mn ch l qung co thi sao ,

  khng c cht hiu qu no hay sao ?

  Trong cn tht vng,Anh ta ngi nhng trong tm th ku gi cc bc Thy n m anh

  ta tng bit qua sch v n than phin.

  Anh ta ku tn cc V thy t c Pht Thch ca Mu-ni ti Lahirri , Ku t BaBaJi ti

  Yoganada,ku c c Tu Minh vi c B M Ly ( trong Hnh Trnh v Phng ng)..........

  Oh ! ri t nhin ton thn anh ta nh c lung in thit nh , m i chy qua .Anh ta cm

  thy 1 s an ton v yu thng hin din xung quanh .Ri t rt su trong lng t 1 ln hi

  nng phng pht i v t xng cng , ta ra khp ngi , cho 1 cm gic d chu m mng

  v yu thng khng th nhm ln .

  Anh ta t hi, Ln kh m y yu thng v d chu ny t u ti ?

 • Tri t Rng

  9 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Mt t tng hin ra trong u nh 1 li ni th thm : T Mt tri Trung Tm ca Tri t

  ti .

  Lng im 1 lc .Anh ta thy vn c cm gic an ton v yu thng nn hi tip :Ti luyn tp c

  g sai st khng?

  Li ni du dng th thm p ngay: Con ah, cc bc Thy trn mt t thng cn thn

  ,lun gi li mt b mt ca Php Mn tu hnh .Lung Ha x khng phi c tr ti t

  xng cng , m l im m lung Ha x i vo c th ca con. l im u tin

  trn c th con cm nhn c Lung Ha x .Ngun Chn Ha l Mt tri Trung tm Tri

  t .

  Anh ta tin ngay li ny , v anh ta ang c thng thc mt dng chy yu thng v m

  nng t di su trong lng t ang nh nhng lun v cui ct sng.

  Im lng mt hi. Anh ta li t cu hi trong u.Dng Chn ha ny chy trong ngi ti c

  cn theo mt ng li c bit no khng ?

  Anh ta nghe nh l c 1 ting ci khc khch thch th nh nhng.Ri li mt t tng hin ra

  trong u . Con ang cm thy mt dng chy m nng v yu thng trong c th con

  phi khng .Dng chy yu thng ny i ti bt k ni no trong c th con , ni u

  c li ch.Con nn t b mi cng thng v quy thun s hng dn ca tri tim ca

  chnh con . l con ng an ton v tt lnh.

  T sau ln ngi thin ng nh , Anh ta lun mun ti th nghim li dng kh m nng yu

  thng .Nhng cm nhn v sau ny kh m nht .

  Anh ta li ku gi s gip t th gii tinh thn , th nhn c s hng dn i l : cn c

  thm thng tin cho u c hiu r v khng nghi ng v mt tri trung tm tri t, hiu r

  tri t l c th sng .Cch thc thu thp thng tin l thng qua Internet .

  Anh ta bt u lng kim thng tin trn internet v tri t - v t m - v thin- v mt tri

  trung tm tri t .Trong thi gian u - Anh ta cm thy cc thng tim tm thy trn Internet

  n vi anh ta nh l c 1 bn tay v hnh no sp t . Mt lot s kin ton ton ngu nhin

  u ch n cng 1 mc ch .

  Sau mt thi gian di tm hiu trn Internet v kinh nghim trong thin nh, Anh ta nhn thy :

  Tri t thc s l mt c th sng c thc .

  Tri t ny l rng - c nhiu chng sinh cao ng ang sng trong lng tri t.

  Cch thin v dng Kundalini An ton v Mnh m nht l Thin v dng chy Yu

  thng i ln t Mt tri trung tm tri t , L Thin ha nhp -bt r vo t M,

  L tm mi cch tng cng lin kt yu thng vi t M.

  y l nhng hnh nh din t mt phn no s lin kt ca anh ta vi t M v dng

  chy yu thng Kundalini .

 • Tri t Rng

  10 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  y l hnh nh cc vng ho quang v s " bt r " vi t

 • Tri t Rng

  11 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Con ngi Nh 1 ci cy, bm r xung lng t M v Lin kt vi Mt tri trung

  tm

 • Tri t Rng

  12 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

 • Tri t Rng

  13 Love *** www.MangLuoiAnhSang.com *** Light

  Do mun tm hiu v ngun gc ca dng Kundalini , Anh ta