Click here to load reader

VOET (vierde vastenzondag C)

  • View
    478

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VOET (vierde vastenzondag C)

Lezing/evangelie

1. Geen uitzicht om naar toe te gaan,geen plek, geen been om op te staan,nergens een nieuw beginnen.Nergens een toegestoken hand,alom het grauwe niemandsland,geen mens om te beminnen.Geen houvast meer in het bestaan,geen ander om naar toe te gaan,niets om aan te verbinden,een mens die zoekgeraakt en kleintoch met de mensen mens wil zijnen zich wil laten vinden.

2. Jij die mij zoekt, Jij die mij vindt,Jij die iets nieuws met mij begint,en die mij om doet kerennaar waar het leven wordt geleefden ieder die om toekomst geeft,het leven nieuw kan leren.Jij die mij ziet en noemt bij naam,die mij ontdoet van hoon en blaam,mij ziet met nieuwe ogen,bij Jou zal ik een iemand zijn,gezien, gekend, bevestigd zijnen voluit leven mogen.

Dan nog, dan nog klamp ik mijklamp ik mij vast aan jou,of je wil of niet,op ongenade of genade,Ik zal red mij, red mij roepenof zoiets als heb mij lief.

(Oosterhuis Huub / Huijbers Bernard)

7

(Carlos Desoete / taiz)

[Voorganger]

Wij geloven in God, van wie de mensheid is uitgegaanen tot wie zij, in Jezus, terug zal keren.

[Allen]Wij geloven in de terugkeer tot Goddoor alle verloren zonen, de losbollen, de berooiden, zo vermoeid dat ze niet anders meer kunnen dan eindelijk op zoek gaan naar rust, naar thuis.

[Vg]

Wij geloven in de terugkeer tot Goddoor alle trouwe oudste zonen, hun plicht gedaan, nooit verzaakt,maar, vanuit het besef dat niemand volmaakt is,de stap wagen naar barmhartige vergiffenisen zo weer rust en thuis vinden;

[Vg]

Wij geloven in de terugkeer tot God door alle vaders, moeders, zonen en dochtersdie, door schade en schande wijs geworden, van het leven hebben geleerdniet te zwerven als de jongste zoon, niet te zwoegen als de oudste,maar thuis te zijn en te wachten en te vieren de terugkeer van wie verloren was.

[Vg.]

Wij geloven in God die zo is en niet anders.

[Al.]

De god die Jezus ons beloofde: een goede Vader die ons kent, zowel als jongste of als oudste kinden die op ons wacht in zijn eeuwige thuis. Amen

Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook.Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open

(Prins Sieds / Lwenthal Tom)

Wie heeft een kind verlorenen zoekt niet overalmet handen, ogen, orenen tranen zonder tal.3Wie heeft zijn God verlorenen zoekt niet her en derop aarde, in de hemel,geen verte gaat te ver.4Als zo de mensen levenen zoeken is hun loten vinden is hun zegen:hoeveel te meer dan God.5Hij ziet ons al van verreomdat Hij ons beminten liever dan de sterrenis Hem een mensenkind.6En voordat wij Hem zoekenzijn wij gezocht door Hemen nu wij om Hem roepengeeft Hij ons deze stem.7En wie het wordt gegeven,bespeurt Hem overalin woorden allerwegen,in mensen zonder tal

[Vg.]

God, wij bidden Jou:zie, in de duisternis van onze wereld, uw ontelbare mensen hoe zij neerliggen, kruipen, proberen op te staan, weer vallen. Zie hun schaamte, wanhoop, onmacht, schuld,hun goede wil, hun liefde.Zie allen die leven op aarde, zieken van lichaam,ontroostbare harten, wijzen, kinderen, armen, geliefden, alleenstaanden, allen die moeilijk leven, nietig, onzeker.en zie ons hier, dit huis vol mensen.

[Al.]Jij die gezegd hebtdat Je nooit varen laat het werk van Jouw handen: plant een nieuw hart in ons,wek onze hoop, bevrijd ons verstand. Dat wij doen wat vrede nabij brengt.Jij die gezegd hebtdat Je nooit varen laat het werk van Jouw handen,doe ons verrijzen!

[Vg.]

Voer ons de weg op die Jij gewezen hebt, maar die zo lang is dat wij vertwijfelen.

[Al.] Richt onze voeten, richt onze ogen, dat wij, niet ziende, toch zien.Dat wij, vertwijfeld, toch voortgaan,zoals Abraham gegaan is, Jouw geroepene, Mozes Jouw knecht, Jezus Jouw geliefde, door Jou geroepen, door Jou gezonden, ons tot bevrijding,woord en gestalte van Jouw ontferming beeld en gelijkenis van Jouw trouw.

24

[Vg.]

Gezegend ben Jij, Godom Jezus: onze Messias, een gekruisigde, nu levende.Bewaar ons in zijn geest,bewaar ons in Jouw visioen van recht en vrede.

[Al.]Jij die, boven mensen uit, genoemd wordt: "God" - die, boven knecht-en-heer,jong-oud, man-vrouw, blank-zwart, genoemd wordt "Zoon van Onze Vader

[Vg.]

Boven al onze gestalten en tegenstellingen uit word Jij genoemd: Ik zal er zijn- bron van licht,schoot van leven, hart groter dan ons hart.

[Al.] Wij bidden om Jouw Geest,smeken om creativiteit en inspiratie,en vragen om die windstoot die ons naar nieuwe hoogtes brengt, die ons belet om neer te storten.

28

s pou yo respekte non ou se pou yo rekonet se ou ki rwase pou volont ou fet sou tea tankou nan syel la PAPA NOUPen nou bezwen chak youa banou li jodia padone sa nou f ou tankou nou padone moun ki f nou kichoydlivr pitit ou yo anba tou sakap antrav PAPA NOUkomandmank pouvwa s pou ou lwanjak konpliman s pou ou kounyea pou tout tan. PAPA NOU

Vandaag doet de hand en morgen de voetwat goed is, wat moet.Maar geen in dit land is koning voorgoed,geen is er God, niemand.

Om warmte gaan wij een leven,gaan wij over de zee, vliegen wij langs de hemelom iemand gaan wij een levenmet licht en met donker mee. Vogeltje van de bergen,waar gaat de toch naar toe?Om warmte wil ik zwervenen komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een leven,gaan wij onder de nachtkruipen wij onder de hemelom woorden gaan wij een levenom lachen en zoenen zacht.Mensje daar in de verte,waar snelt je voetstap heen?Waar zachtheid is te vindendaar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven,sterven wij dood na dood,wagen de verste wegenom jou, op hoop van zegen,mijn liefde, mijn reisgenoot. Dalen van zwarte aardebergen van hemelsblauw,om alles ga ik dit levenom alles of niets met jou.